Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Model transformacyjno-systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji = Transformational and System Model of Managing the Strategic Dimension of the Enterprise in the Aspect of Organizational Culture Diffusion
Źródło:
Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej / red. Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020, s. 49-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8220-335-6 ; 978-83-8220-336-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351302
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Leadership in the Context of Cultural Diversity
Źródło:
Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6 / sci. eds. Tengiz Chachibaia, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 167-177. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9
Nr:
2168296459
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 183-200
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297923
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zjawisko wielokulturowości w przedsiębiorstwach międzynarodowych = The Phenomenon of Multiculturalism in International Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 359 (2014) , s. 188-195. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287783
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kulturowy wymiar zarządzania organizacją
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 72-85
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284907
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania zmianą na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[199]-25[223] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303283
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Przywództwo w kontekście różnorodności kulturowej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 120-131 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288597
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rola kultury organizacyjnej w budowaniu potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa = The Role of Company Culture in Building the Human Capacity
Źródło:
Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy / red. Hanna Karaszewska - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, s. 217-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3085-7
Nr:
2168256120
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Dyfuzja kultur w organizacjach międzynarodowych
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 39-56 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273450
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Kultura organizacyjna jako wymiar rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy = Organizational Culture as a Development Dimension of Knowledge Based Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 87 (2012) , s. 186-194. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 702)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274054
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem
Źródło:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 204-220 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296999
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Etapy kierowania procesem zmian kultury w organizacjach opartych na wiedzy = Model of Drive Change Process on Knowledge Based Organization in Context of Organizational Culture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 519-526. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227124
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Rola kultury w tworzeniu spójnego systemu zarządzania rozwojem organizacji
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 92-114
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260654
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Rola kultury w kształtowaniu więzi wewnątrzorganizacyjnych = The Role of Culture in Shaping the Inside Organization Relationship
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 259-268. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219140
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 47-61
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673952
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Kultura organizacyjna w rozwoju przedsiębiorstwa = The Organization Culture in Enterprise Development
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 267-278. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52070
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 105-129 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282551
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Kultura organizacji w zarządzaniu wiedzą = Culture of Organization in Management Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 435-442. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292771
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Kulturowy wymiar zarządzania organizacją
Źródło:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 79-101
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218458
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Kultura organizacyjna w rozwoju polskich przedsiębiorstw
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
165 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-108
Nr:
51604
doktorat
21

Tytuł:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego
Źródło:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA2007, s. 22-54
Sygnatura:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276277
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Kształtowanie modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin
Źródło:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA2005, s. 44-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168259000
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = The Significance of Organisational Culture in Shaping the Competitive Position of the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53182
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami w erze informacyjnej
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 50-58
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258904
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Tytuł:
Znaczenie kultury organizacyjnej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Źródło:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 139-156. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168257308
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym = Merges and Acquisitions in the Bank Sector
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 8 (643) (2003) , s. 83-89. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224144
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami = The Role of Organisational Structure in Managing Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 143-150. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227220
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wykorzystanie struktur innowacyjnych w szczupłych organizacjach
Źródło:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 334-353 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-5-8
Nr:
2166290920
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Sygnatura:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
107 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KPOiZ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KPOiZ/02
Sygnatura:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
84/KPOiZ/2/2002/S
Sygnatura:
NP-817/Magazyn
Nr:
2168258828
naukowo-badawcze
1
Model transformacyjno-systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji = Transformational and System Model of Managing the Strategic Dimension of the Enterprise in the Aspect of Organizational Culture Diffusion / Krzysztof MACHACZKA, Małgorzata MACHACZKA // W: Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej / red. Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020. - S. 49-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-335-6 ; 978-83-8220-336-3. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2021/02/01-3.pdf
2
Leadership in the Context of Cultural Diversity / Małgorzata MACHACZKA // W: Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6 / sci. eds. Tengiz Chachibaia, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015. - S. 167-177. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9
3
Kulturowe uwarunkowania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Małgorzata MACHACZKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 183-200. - ISBN 978-83-264-9203-7
4
Zjawisko wielokulturowości w przedsiębiorstwach międzynarodowych = The Phenomenon of Multiculturalism in International Companies / Małgorzata MACHACZKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 359 (2014), s. 188-195. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
5
Kulturowy wymiar zarządzania organizacją / Małgorzata MACHACZKA // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 72-85. - ISBN 978-83-7252-665-6
6
Kulturowe uwarunkowania zarządzania zmianą na rynkach międzynarodowych / Małgorzata MACHACZKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[199]-25[223]. - Bibliogr.
7
Przywództwo w kontekście różnorodności kulturowej / Małgorzata MACHACZKA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 120-131. - Bibliogr.
8
Rola kultury organizacyjnej w budowaniu potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa = The Role of Company Culture in Building the Human Capacity / Małgorzata MACHACZKA // W: Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy / red. Hanna Karaszewska. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - S. 217-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3085-7
9
Dyfuzja kultur w organizacjach międzynarodowych / Małgorzata MACHACZKA // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 39-56. - Bibliogr.
10
Kultura organizacyjna jako wymiar rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy = Organizational Culture as a Development Dimension of Knowledge Based Enterprises / Małgorzata MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 702). - nr 87 (2012), s. 186-194. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=186&view=Fit. - ISSN 1896-382X
11
Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem / Małgorzata MACHACZKA // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 204-220. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
12
Etapy kierowania procesem zmian kultury w organizacjach opartych na wiedzy = Model of Drive Change Process on Knowledge Based Organization in Context of Organizational Culture / Małgorzata MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 519-526. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
13
Rola kultury w tworzeniu spójnego systemu zarządzania rozwojem organizacji / Małgorzata MACHACZKA // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 92-114
14
Rola kultury w kształtowaniu więzi wewnątrzorganizacyjnych = The Role of Culture in Shaping the Inside Organization Relationship / Małgorzata MACHACZKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011), s. 259-268. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
15
Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej / Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 47-61. - ISBN 978-83-255-1726-7
16
Kultura organizacyjna w rozwoju przedsiębiorstwa = The Organization Culture in Enterprise Development / Małgorzata MACHACZKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010), s. 267-278. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
17
Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Małgorzata MACHACZKA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 105-129. - Bibliogr.
18
Kultura organizacji w zarządzaniu wiedzą = Culture of Organization in Management Knowledge / Małgorzata MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 435-442. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
19
Kulturowy wymiar zarządzania organizacją / Małgorzata MACHACZKA // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 79-101
20
Kultura organizacyjna w rozwoju polskich przedsiębiorstw / Małgorzata MACHACZKA ; Promotor: Anna FRANCIK. - Kraków, 2008. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001580a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001580b
21
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 22-54
22
Kształtowanie modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin / Krzysztof MACHACZKA, Małgorzata MACHACZKA // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 44-59. - Bibliogr.
23
Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = The Significance of Organisational Culture in Shaping the Competitive Position of the Enterprise / Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 21-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88721936. - ISSN 0208-7944
24
Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami w erze informacyjnej / Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 50-58
25
Znaczenie kultury organizacyjnej w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Małgorzata MACHACZKA // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 139-156. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
26
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym = Merges and Acquisitions in the Bank Sector / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 8 (643) (2003), s. 83-89. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
27
Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami = The Role of Organisational Structure in Managing Innovation / Krzysztof MACHACZKA, Małgorzata MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 143-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14398. - ISSN 0208-7944
28
Wykorzystanie struktur innowacyjnych w szczupłych organizacjach / Halina SMUTEK, Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 334-353. - Bibliogr. - ISBN 83-916758-5-8
29
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami / kier. tematu: Józef MACHACZKA ; zespół: Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Machaczka K., Machaczka M., (2020), Model transformacyjno-systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji. [W:] Gregorczyk S., Urbanek G. (red.), Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 49-64.
2
Machaczka M., (2015), Leadership in the Context of Cultural Diversity. [W:] Chachibaia T., Łyszczarz H., Żak A. (red.), Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 167-177.
3
Machaczka M., (2015), Kulturowe uwarunkowania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 183-200.
4
Machaczka M., (2014), Zjawisko wielokulturowości w przedsiębiorstwach międzynarodowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 359, s. 188-195.
5
Machaczka M., (2014), Kulturowy wymiar zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72-85.
6
Machaczka M., (2014), Kulturowe uwarunkowania zarządzania zmianą na rynkach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[199]-25[223].
7
Machaczka M., (2013), Przywództwo w kontekście różnorodności kulturowej. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 120-131.
8
Machaczka M., (2013), Rola kultury organizacyjnej w budowaniu potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa. [W:] Karaszewska H. (red.), Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 217-228.
9
Machaczka M., (2012), Dyfuzja kultur w organizacjach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 39-56.
10
Machaczka M., (2012), Kultura organizacyjna jako wymiar rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 87, s. 186-194; http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=186&view=Fit
11
Machaczka M., (2011), Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 204-220.
12
Machaczka M., (2011), Etapy kierowania procesem zmian kultury w organizacjach opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 519-526.
13
Machaczka M., (2011), Rola kultury w tworzeniu spójnego systemu zarządzania rozwojem organizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 92-114.
14
Machaczka M., (2011), Rola kultury w kształtowaniu więzi wewnątrzorganizacyjnych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/6, s. 259-268.
15
Machaczka M., Machaczka K., (2010), Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 47-61.
16
Machaczka M., (2010), Kultura organizacyjna w rozwoju przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 267-278.
17
Machaczka M., (2010), Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 105-129.
18
Machaczka M., (2010), Kultura organizacji w zarządzaniu wiedzą, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 435-442; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
19
Machaczka M., (2009), Kulturowy wymiar zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 79-101.
20
Machaczka M., (2008), Kultura organizacyjna w rozwoju polskich przedsiębiorstw, Prom. Francik A., Kraków : , 165 k.
21
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., Machaczka K., (2007), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 22-54.
22
Machaczka K., Machaczka M., (2005), Kształtowanie modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 44-59.
23
Machaczka M., Machaczka K., (2005), Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 21-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/88721936
24
Machaczka M., Machaczka K., (2004), Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami w erze informacyjnej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 50-58.
25
Machaczka M., (2003), Znaczenie kultury organizacyjnej w warunkach społeczeństwa informacyjnego. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 139-156.
26
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2003), Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 8 (643), s. 83-89.
27
Machaczka K., Machaczka M., (2002), Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 143-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/14398
28
Smutek H., Machaczka M., Machaczka K., (2002), Wykorzystanie struktur innowacyjnych w szczupłych organizacjach. [W:] Budzowski K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 334-353.
29
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
30
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
31
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
32
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2002), Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
1
@inbook{UEK:2168351302,
author = "Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka",
title = "Model transformacyjno-systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej",
pages = "49-64",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2020",
url = {http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2021/02/01-3.pdf},
isbn = "978-83-8220-335-6 ; 978-83-8220-336-3",
}
2
@inbook{UEK:2168296459,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Leadership in the Context of Cultural Diversity",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Global Perspective. Vol. 6",
pages = "167-177",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-4-2 ; 978-9941-0-7786-9",
}
3
@inbook{UEK:2168297923,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Kulturowe uwarunkowania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "183-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
4
@article{UEK:2168287783,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Zjawisko wielokulturowości w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "359",
pages = "188-195",
adress = "",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168284907,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Kulturowy wymiar zarządzania organizacją",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "72-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
6
@unpublished{UEK:2168303283,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania zmianą na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[199]-25[223]",
year = "2014",
}
7
@unpublished{UEK:2168288597,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Przywództwo w kontekście różnorodności kulturowej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "120-131",
year = "2013",
}
8
@inbook{UEK:2168256120,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Rola kultury organizacyjnej w budowaniu potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy",
pages = "217-228",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2013",
isbn = "978-83-231-3085-7",
}
9
@unpublished{UEK:2168273450,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Dyfuzja kultur w organizacjach międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "39-56",
year = "2012",
}
10
@article{UEK:2168274054,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Kultura organizacyjna jako wymiar rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "87",
pages = "186-194",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/702/ZN_702.pdf#page=186&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
11
@inbook{UEK:2168296999,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "204-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
12
@article{UEK:2168227124,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Etapy kierowania procesem zmian kultury w organizacjach opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "519-526",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
13
@unpublished{UEK:2168260654,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Rola kultury w tworzeniu spójnego systemu zarządzania rozwojem organizacji",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "92-114",
year = "2011",
}
14
@article{UEK:2168219140,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Rola kultury w kształtowaniu więzi wewnątrzorganizacyjnych",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/6",
pages = "259-268",
adress = "",
year = "2011",
}
15
@inbook{UEK:2165673952,
author = "Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania",
pages = "47-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
isbn = "978-83-255-1726-7",
}
16
@article{UEK:52070,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Kultura organizacyjna w rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "267-278",
adress = "",
year = "2010",
}
17
@unpublished{UEK:2168282551,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Zastosowanie modelu Quinna-Camerona w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "105-129",
year = "2010",
}
18
@article{UEK:2168292771,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Kultura organizacji w zarządzaniu wiedzą",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "435-442",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
19
@unpublished{UEK:2168218458,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Kulturowy wymiar zarządzania organizacją",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "79-101",
year = "2009",
}
20
@unpublished{UEK:51604,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Kultura organizacyjna w rozwoju polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
21
@unpublished{UEK:2168276277,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "22-54",
year = "2007",
}
22
@unpublished{UEK:2168259000,
author = "Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka",
title = "Kształtowanie modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "44-59",
year = "2005",
}
23
@article{UEK:53182,
author = "Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "21-38",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88721936},
}
24
@unpublished{UEK:2168258904,
author = "Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami w erze informacyjnej",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "50-58",
year = "2004",
}
25
@inbook{UEK:2168257308,
author = "Małgorzata Machaczka",
title = "Znaczenie kultury organizacyjnej w warunkach społeczeństwa informacyjnego",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "139-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
26
@article{UEK:2168224144,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 8 (643)",
pages = "83-89",
year = "2003",
}
27
@article{UEK:2168227220,
author = "Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka",
title = "Rola struktury organizacyjnej w zarządzaniu innowacjami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "143-150",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14398},
}
28
@inbook{UEK:2166290920,
author = "Halina Smutek and Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Wykorzystanie struktur innowacyjnych w szczupłych organizacjach",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie",
pages = "334-353",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916758-5-8",
}
29
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
30
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
31
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka and Stanisław Galata",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
32
@unpublished{UEK:2168258828,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID