Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Dominika Nieć , Grzegorz Łukasiewicz
Tytuł:
The Social Activity of Organizations as a Determinant of Employee Satisfaction and Commitment
Źródło:
Human Capital Management in the Wandering Context of Events - Challenges for the Managerial Staff / ed. Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, s. 117-127
ISBN:
978-83-7695-988-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168368960
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL = Digital Exclusion of Older People as a Determinant of the Implementation of the e-HRM Concept
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / red. Iwona Mendryk - Warszawa: Difin, 2021, s. 277-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8270-023-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168360322
rozdział w monografii
3

Tytuł:
O Profesorze Aleksym Pocztowskim
Źródło:
40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 21-25
ISBN:
978-83-7252-857-5
Nr:
2168361250
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Strategiczne aspekty zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. Alicja MIŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 53-74
ISBN:
978-83-8187-931-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168348974
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Possibilities and Areas of Using Big Data Technology in Human Resource Management
Źródło:
Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Halina Czubasiewicz - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 133-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8206-098-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353858
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Efekty e-HRM - próba kategoryzacji = Effects of e-HRM - an Attempt of Categorization
Źródło:
Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania / red. Marta Młokosiewicz, Katarzyna Włodarczyk - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2020, s. 149-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7837-101-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352514
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami = Place and Role of Actors in the Strategic Talent Management
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 51, nr 1 (2019) , s. 45-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336673
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach - narzędzia i obszary problemowe
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018) , s. 247-257. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326003
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Decomposition of Talent Management Strategy = Dekompozycja strategii zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2018) , s. 67-81. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330159
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru, Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 49, nr 3 (2018) , s. 221-225
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328463
recenzja
11

Tytuł:
About the Need to Conduct Qualitative Research in the Analysis of the Relations Between Human Resources Management and Organizational Performance
Źródło:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 11 (2017) , s. 219-228. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168324445
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji = Remuneration as a Factor Stabilizing Employment in an Organization
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017) , s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321095
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością = Immigration to Poland as a Source of Competitive Advantage of Polish Companies in the Context of Diversity Management
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (2017) , s. 14-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313351
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Dominika Nieć , Grzegorz Łukasiewicz
Tytuł:
Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina" = Social Dialogue and Its Role in Successful Company's Restructuring - Case Study of the "Janina" Coal Mine (Poland)
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 43, nr 1 (2017) , s. 117-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313353
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Łukasz Sienkiewicz , Grzegorz Łukasiewicz
Tytuł:
Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL = Qualitative Context of Human Capital in Multicultural Organisations - a Holistic Analysis with a Use of NKL Tool
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 3, cz. 2 (2016) , s. 175-191. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307275
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market
Źródło:
Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph = Teorētiskie, metodoloģiskie un praktiskie pamati cilvēkresursu vadību : kolektīva monogrāfija / red. Maksym Bezpartochnyi - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2016, s. 240-250 - Bibliogr.
Seria:
()
Tryb dostępu:
Nr:
2168311353
rozdział w monografii
17

Autor:
Grzegorz Łukasiewicz , Łukasz Sienkiewicz
Tytuł:
Organizational Culture - Its Measurement and Relationships with Selected Areas of Human Capital Management on the Example of NKL Tool
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 323-334 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed within the project "Human capital as an element of company's value" realized by the Polish Agency for Enterprise Development (project leader) and the Warsaw School of Economics (Partner) - POKL.02.01.03-00-036/11-00
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168300753
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji
Źródło:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / oprac. Małgorzata Bonikowska - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 54-57
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303865
rozdział w podręczniku
19

Tytuł:
Zarządzanie efektywnością pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 132-149
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297917
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy
Źródło:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / oprac. Małgorzata Bonikowska - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 42-45
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303859
rozdział w podręczniku
21

Tytuł:
Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach = Scope and Impact of Intellectual Capital Reporting in Contemporary Organizations
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 386 (2015) , s. 134-150. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297681
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Niedoinwestowany kapitał ludzki
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 5 (290) (2014) , s. 20-23
Nr:
2168286345
artykuł nierecenzowany
23

Tytuł:
Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością = Organizational Effects of Diversity Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014) , s. 231-240. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291775
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
106, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-661-8
Nr:
2168281413
skrypt
25

Tytuł:
Zarządzanie efektywnością pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 1[144]-18[161] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303273
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3 (2013) , s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287729
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego 5th European Conference on Intellectual Capital
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3, s. 177-181
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168287731
varia
28

Tytuł:
Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 27, nr 1 (2013) , s. 9-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168277513
artykuł w czasopiśmie
29

Konferencja:
Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Kielce, Polska, od 2011-06-01 do 2011-06-03
Tytuł:
Audyt funkcji personalnej w aspekcie organizacji uczącej się
Źródło:
Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. Alojzy Czech, Andrzej Szplit - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 333-348 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-095-6
Nr:
2168280815
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Tytuł:
Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 132-148 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288599
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw = Human Capital Reporting and the Shaping of Small and Medium Enterprise Intangible Resources
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261144
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 227-233
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Critical Analysis of Effectiveness Measurement Models in Human Resource Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 261 (2012) , s. 202-217. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168258036
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, s. 174-198 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273488
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym = The Role of High Performance Work Systems in the HR Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249318
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Selected Aspects of Effectiveness Measurement in Human Capital Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 141-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228980
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Koszty jakości zasobów ludzkich = The Cost of the Human Resources Quality
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2012) , s. 15-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229456
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników = Human Resource Management Architecture Supporting the Creativity of Employees
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 114 (2012) , s. 62-70. - Tytuł numeru: Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279613
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 206-226
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237358
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = The Supportable Methods for Isolate the Results of Programs in Human Resource Management
Źródło:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 349-360. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167671697
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Efektywność misji zagranicznych
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI, s. 154-173
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265110
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji = The Role of the Personnel Function in the Life Cycle of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 853 (2011) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220040
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego = Financial Measures of Human Capital : a Comparative Analysis
Źródło:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 315-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165687895
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Istota i struktura kosztów zarządzania zasobami ludzkimi = The Essence and Structure of the Costs of Managing Human Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 807 (2010) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698168
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 153-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165705518
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego = The Statement on Human Capital of Organization as a Modern Tool of Personnel Manager
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 429-438. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630141
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Jakość zasobów ludzkich w społecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA, s. 123-152 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Rola strategicznej karty wyników w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 25-48 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248544
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15768-5
Nr:
51333
monografia
50

Tytuł:
Rola systemu informacji personalnej w sprawozdawczości kapitału ludzkiego = The Role of Personnel Information Systems in Human Capital Reporting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 784 (2008) , s. 59-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50476
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji = Human Resource Management Costs in an Organization's Life Cycle
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 35-43. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50992
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Sprawozdania o stanie KI organizacji = Organization' IC rank reports
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (6) (2008) , s. 70-73. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50267
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego w korporacji międzynarodowej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 122-132
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165527894
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 62-85
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165527828
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Procedury tworzenia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Procedures of Building a Computer Systems in Human Resource Management
Źródło:
Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 389-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-169-2
Nr:
2165795328
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 37-58 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219644
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Sprawozdawczość kapitału intelektualnego - stan obecny i perspektywy
Źródło:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 158-169. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165977940
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Tytuł:
Identyfikacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 64-94 - Bibliogr.
Program badawczy:
56/KZZP/1/07/S/417
Sygnatura:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326415
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Zastosowanie metody dochodowej do wyceny wartości kapitału ludzkiego organizacji
Źródło:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 91-98
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2166132562
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych = Reporting on Human Capital in Highly Developed Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 755 (2007) , s. [33]-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50834
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Pomiar kapitału intelektualnego organizacji
Źródło:
Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 132-143 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55)
ISBN:
978-83-7027-422-1
Nr:
2166522805
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 199-217
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158487
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
329 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-17
Nr:
52632
doktorat
64

Tytuł:
Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 308-315
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 81)
ISBN:
978-83-7417-203-5
Nr:
2165791973
rozdział w monografii
65

Tytuł:
Wynagradzanie
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 51-59
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089763
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się = Human Capital Reporting in Learning Organization
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 115-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176584
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy = Human Capital in Organizations Based on Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53079
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Koszty pracy
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 69-78
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089836
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 83-91
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089850
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Budowa i wykorzystanie systemu informacji personalnej (SIP)
Źródło:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 26-45 - Bibliogr.
Program badawczy:
89/KZZP/1/2006/S/347
Sygnatura:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2168326475
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Kapitał ludzki - nowe spojrzenie na człowieka
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 207-220
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538131
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju organizacji
Źródło:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-32
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166502813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie polskich spółek giełdowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 58-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258512
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Budowa i wykorzystywanie raportu o stanie kapitału intelektualnego organizacji = The Structure and Use of Reports on the State of an Organisation's Intellectual Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52777
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Metody pomiaru kapitału ludzkiego = Methods of Human Capital Measurement
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 37-45. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166562649
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Pieniężna wartość kapitału ludzkiego = The Value of Human Capital
Źródło:
Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 102-108. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-260-3
Nr:
2166409217
rozdział w monografii
77

Tytuł:
Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości = The Human Capital in a Knowledge-Based Organization : Challenges Faced by Reporting Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 189-203. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52514
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Kapitał intelektualny organizacji
Źródło:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 33-55
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166510465
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Teoretyczne aspekty kariery zawodowej = Theoretical Aspects of a Professional Career
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219712
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 96-121 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258574
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej = Labour Costs and their Importance in Economic Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220984
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Raportowanie kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej
Źródło:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 97-123 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258612
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 166-172
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 36)
ISBN:
83-89224-58-5
Nr:
2168238858
rozdział w monografii
84

Tytuł:
Raport kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne = Intellectual Capital Statement-Theoretical Background
Źródło:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003) , s. 529-539. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256798
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Przekwalifikowania pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa = A Qualification for a New Job as a Tool in Company Restructuralization
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2003) , s. 9-14. - Streszcz.
Nr:
2168238216
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Rozwój kompetencji pracowników
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 49-69
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247136
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Kształtowanie karier zawodowych
Źródło:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 71-92
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168232088
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - możliwości jego pomiaru
Źródło:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 136-146. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166551655
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001
Opis fizyczny:
108 s.: rys., wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-74-9
Nr:
2168235776
monografia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KZZP/2/2002/S
Sygnatura:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
89 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
39/KEiOP/3/2001/S
Sygnatura:
NP-787/Magazyn
Nr:
2168258480
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
121 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
naukowo-badawcze
1
The Social Activity of Organizations as a Determinant of Employee Satisfaction and Commitment / Dominika Nieć, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Human Capital Management in the Wandering Context of Events - Challenges for the Managerial Staff / ed. Marzena Stor. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022. - S. 117-127. - ISBN 978-83-7695-988-7. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/publication/155714
2
Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL = Digital Exclusion of Older People as a Determinant of the Implementation of the e-HRM Concept / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / red. nauk. Iwona Mendryk. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 277-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8270-023-7
3
O Profesorze Aleksym Pocztowskim / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: 40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 21-25. - ISBN 978-83-7252-857-5
4
Strategiczne aspekty zarządzania talentami / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 53-74. - ISBN 978-83-8187-931-6
5
Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Possibilities and Areas of Using Big Data Technology in Human Resource Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Halina Czubasiewicz . - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - S. 133-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-098-0
6
Efekty e-HRM - próba kategoryzacji = Effects of e-HRM - an Attempt of Categorization / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania / red. nauk. Marta Młokosiewicz, Katarzyna Włodarczyk. - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2020. - S. 149-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7837-101-4
7
Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami = Place and Role of Actors in the Strategic Talent Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 51, nr 1 (2019), s. 45-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1293. - ISSN 1734-087X
8
Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach - narzędzia i obszary problemowe / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018), s. 247-257. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15323/. - ISSN 2450-775X
9
Decomposition of Talent Management Strategy = Dekompozycja strategii zarządzania talentami / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 67-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=dekompozycja-strategii-zarzadzania-talentami&t=en. - ISSN 1641-0874
10
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru, Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018 / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 49, nr 3 (2018), s. 221-225. - Rec. pracy: Juchnowicz M., Mazurek-Kucharska B., Turek D., Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1827. - ISSN 1734-087X
11
About the Need to Conduct Qualitative Research in the Analysis of the Relations Between Human Resources Management and Organizational Performance / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 11 (2017), s. 219-228. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418002478738.pdf. - ISSN 1314-7242
12
Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji = Remuneration as a Factor Stabilizing Employment in an Organization / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017), s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf. - ISSN 0137-5466
13
Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością = Immigration to Poland as a Source of Competitive Advantage of Polish Companies in the Context of Diversity Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Polityka Społeczna. - nr 2 (2017), s. 14-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=201742. - ISSN 0137-4729
14
Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina" = Social Dialogue and Its Role in Successful Company's Restructuring - Case Study of the "Janina" Coal Mine (Poland) / Dominika Nieć, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 43, nr 1 (2017), s. 117-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1167. - ISSN 1734-087X
15
Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL = Qualitative Context of Human Capital in Multicultural Organisations - a Holistic Analysis with a Use of NKL Tool / Łukasz Sienkiewicz, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 3, cz. 2 (2016), s. 175-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-3-2.pdf. - ISSN 1733-2486
16
Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph = Teorētiskie, metodoloģiskie un praktiskie pamati cilvēkresursu vadību : kolektīva monogrāfija / ed. Maksym Bezpartochnyi. - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2016. - S. 240-250. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Anita_Derecskei/publication/311859456_Genyus_-_how_do_millennials_judge_themselves/links/585dea3e08ae6eb8719ffc38.pdf
17
Organizational Culture - Its Measurement and Relationships with Selected Areas of Human Capital Management on the Example of NKL Tool / Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Łukasz Sienkiewicz // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 323-334. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
18
Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 54-57. - ISBN 978-83-7633-365-6
19
Zarządzanie efektywnością pracy / Beata BUCHELT, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 132-149. - ISBN 978-83-264-9203-7
20
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 42-45. - ISBN 978-83-7633-365-6
21
Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach = Scope and Impact of Intellectual Capital Reporting in Contemporary Organizations / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 386 (2015), s. 134-150. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29168/Lukasiewicz_Zakres_i_Skutki_Raportowania_Kapitalu_Intelektualnego_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
22
Niedoinwestowany kapitał ludzki / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Personel i Zarządzanie. - nr 5 (290) (2014), s. 20-23. - ISSN 1641-0793
23
Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością = Organizational Effects of Diversity Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014), s. 231-240. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
24
Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Beata BUCHELT, Iwona KUBICA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-661-8
25
Zarządzanie efektywnością pracy / Beata BUCHELT, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[144]-18[161]. - Bibliogr.
26
Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3 (2013), s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1641. - ISSN 1734-087X
27
Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego 5th European Conference on Intellectual Capital / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3 (2013), s. 177-181. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1653. - ISSN 1734-087X
28
Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 27, nr 1 (2013), s. 9-23. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1621. - ISSN 1734-087X
29
Audyt funkcji personalnej w aspekcie organizacji uczącej się / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. nauk. Alojzy Czech, Andrzej Szplit. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 333-348. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-095-6
30
Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 132-148. - Bibliogr.
31
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw = Human Capital Reporting and the Shaping of Small and Medium Enterprise Intangible Resources / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
32
Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 227-233. - ISBN 978-83-264-3948-3
33
Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Critical Analysis of Effectiveness Measurement Models in Human Resource Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 261 (2012), s. 202-217. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
34
Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 174-198. - Bibliogr.
35
Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym = The Role of High Performance Work Systems in the HR Audit / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 151-164. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
36
Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Selected Aspects of Effectiveness Measurement in Human Capital Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 141-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
37
Koszty jakości zasobów ludzkich = The Cost of the Human Resources Quality / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2012), s. 15-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
38
Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników = Human Resource Management Architecture Supporting the Creativity of Employees / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 114 (2012), s. 62-70. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_114.pdf#page=62&view=Fit. - ISSN 2083-8611
39
Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 206-226. - ISBN 978-83-264-3948-3
40
Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = The Supportable Methods for Isolate the Results of Programs in Human Resource Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 349-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
41
Efektywność misji zagranicznych / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 154-173
42
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji = The Role of the Personnel Function in the Life Cycle of an Organisation / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189733. - ISSN 1898-6447
43
Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego = Financial Measures of Human Capital : a Comparative Analysis / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 315-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-278-1
44
Istota i struktura kosztów zarządzania zasobami ludzkimi = The Essence and Structure of the Costs of Managing Human Resources / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 57-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169103770. - ISSN 1898-6447
45
Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 153-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
46
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego = The Statement on Human Capital of Organization as a Modern Tool of Personnel Manager / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 429-438. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
Jakość zasobów ludzkich w społecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 123-152. - Bibliogr.
48
Rola strategicznej karty wyników w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 25-48. - Bibliogr.
49
Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość / Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15768-5
50
Rola systemu informacji personalnej w sprawozdawczości kapitału ludzkiego = The Role of Personnel Information Systems in Human Capital Reporting / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 59-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161714605. - ISSN 1898-6447
51
Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji = Human Resource Management Costs in an Organization's Life Cycle / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 35-43. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
52
Sprawozdania o stanie KI organizacji = Organization' IC rank reports / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (6) (2008), s. 70-73. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1896-656X
53
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego w korporacji międzynarodowej / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 122-132. - ISBN 978-83-7252-407-2
54
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 62-85. - ISBN 978-83-7252-407-2
55
Procedury tworzenia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Procedures of Building a Computer Systems in Human Resource Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - S. 389-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-169-2
56
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 37-58. - Bibliogr.
57
Sprawozdawczość kapitału intelektualnego - stan obecny i perspektywy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 158-169. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
58
Identyfikacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 64-94. - Bibliogr.
59
Zastosowanie metody dochodowej do wyceny wartości kapitału ludzkiego organizacji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 91-98. - ISBN 978-83-7246-839-0
60
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych = Reporting on Human Capital in Highly Developed Countries / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. [33]-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156736432. - ISSN 1898-6447
61
Pomiar kapitału intelektualnego organizacji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795 ; t. 55). - S. 132-143. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-422-1
62
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 199-217. - ISBN 83-7252-315-0
63
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość) / Grzegorz ŁUKASIEWICZ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 81). - S. 308-315. - ISBN 978-83-7417-203-5
65
Wynagradzanie / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 51-59. - ISBN 83-7252-299-5
66
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się = Human Capital Reporting in Learning Organization / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 115-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
67
Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy = Human Capital in Organizations Based on Knowledge / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113105120. - ISSN 0208-7944
68
Koszty pracy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 69-78. - ISBN 83-7252-299-5
69
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 83-91. - ISBN 83-7252-299-5
70
Budowa i wykorzystanie systemu informacji personalnej (SIP) / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2006), s. 26-45. - Bibliogr.
71
Kapitał ludzki - nowe spojrzenie na człowieka / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 207-220. - ISBN 83-7252-284-7
72
Uwarunkowania rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-262-6
73
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie polskich spółek giełdowych / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 58-83. - Bibliogr.
74
Budowa i wykorzystywanie raportu o stanie kapitału intelektualnego organizacji = The Structure and Use of Reports on the State of an Organisation's Intellectual Capital / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/91089680. - ISSN 0208-7944
75
Metody pomiaru kapitału ludzkiego = Methods of Human Capital Measurement / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 37-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/04_Lukasiewicz_Grzegorz.pdf. - ISSN 1898-5084
76
Pieniężna wartość kapitału ludzkiego = The Value of Human Capital / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005. - S. 102-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-260-3
77
Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości = The Human Capital in a Knowledge-Based Organization : Challenges Faced by Reporting Systems / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 189-203. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
78
Kapitał intelektualny organizacji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 33-55. - ISBN 83-7252-262-6
79
Teoretyczne aspekty kariery zawodowej = Theoretical Aspects of a Professional Career / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/56026522. - ISSN 0208-7944
80
Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 96-121. - Bibliogr.
81
Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej = Labour Costs and their Importance in Economic Practice / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15758. - ISSN 0208-7944
82
Raportowanie kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 97-123. - Bibliogr.
83
Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 36). - S. 166-172. - ISBN 83-89224-58-5
84
Raport kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne = Intellectual Capital Statement-Theoretical Background / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003), s. 529-539. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
85
Przekwalifikowania pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa = A Qualification for a New Job as a Tool in Company Restructuralization / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2003), s. 9-14. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
86
Rozwój kompetencji pracowników / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 49-69. - ISBN 83-88840-19-3
87
Kształtowanie karier zawodowych / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 71-92. - ISBN 83-7252-144-1
88
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - możliwości jego pomiaru / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 136-146. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
89
Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / red. nauk. Anna NEHRING ; [aut. ADAMCZYK Jadwiga, KOLEGOWICZ Konrad, PIECHNIK-KURDZIEL Anna, ŁUKASIEWICZ Grzegorz, NEHRING Anna]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. - 108 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-74-9
90
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
91
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
92
Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / Anna NEHRING (kierownik tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Konrad KOLEGOWICZ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Nieć D., Łukasiewicz G., (2022), The Social Activity of Organizations as a Determinant of Employee Satisfaction and Commitment. [W:] Stor M. (red.), Human Capital Management in the Wandering Context of Events - Challenges for the Managerial Staff, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 117-127.
2
Łukasiewicz G., (2021), Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL. [W:] Mendryk I. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej, Warszawa : Difin, s. 277-289.
3
Łukasiewicz G., (2021), O Profesorze Aleksym Pocztowskim. [W:] MIŚ A. (red.), 40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21-25.
4
Łukasiewicz G., (2020), Strategiczne aspekty zarządzania talentami. [W:] MIŚ A. (red.), Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 53-74.
5
Łukasiewicz G., (2020), Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Czubasiewicz H. (red.), Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : zarządzanie zasobami ludzkimi, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 133-146.
6
Łukasiewicz G., (2020), Efekty e-HRM - próba kategoryzacji. [W:] Młokosiewicz M., Włodarczyk K. (red.), Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, s. 149-159.
7
Łukasiewicz G., (2019), Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 51, nr 1, s. 45-55; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1293
8
Łukasiewicz G., (2018), Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach - narzędzia i obszary problemowe, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (51), s. 247-257; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15323/
9
Łukasiewicz G., (2018), Decomposition of Talent Management Strategy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 67-81; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=dekompozycja-strategii-zarzadzania-talentami&t=en
10
Łukasiewicz G., (2018), Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru, Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 49, nr 3, s. 221-225; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1827
11
Łukasiewicz G., (2017), About the Need to Conduct Qualitative Research in the Analysis of the Relations Between Human Resources Management and Organizational Performance, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 11, s. 219-228; https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418002478738.pdf
12
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2017), Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 79-94; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf
13
Łukasiewicz G., (2017), Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 14-19; https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=201742
14
Nieć D., Łukasiewicz G., (2017), Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina", "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 43, nr 1, s. 117-134; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1167
15
Sienkiewicz Ł., Łukasiewicz G., (2016), Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 3, cz. 2, s. 175-191; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-3-2.pdf
16
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2016), Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market. [W:] Bezpartochnyi M. (red.), Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph, Riga : ISMA University : Landmark SIA, s. 240-250.
17
Łukasiewicz G., Sienkiewicz Ł., (2015), Organizational Culture - Its Measurement and Relationships with Selected Areas of Human Capital Management on the Example of NKL Tool. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 323-334.
18
Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2015), Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 54-57.
19
Buchelt B., Łukasiewicz G., (2015), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 132-149.
20
Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 42-45.
21
Łukasiewicz G., (2015), Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 386, s. 134-150; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29168/Lukasiewicz_Zakres_i_Skutki_Raportowania_Kapitalu_Intelektualnego_2015.pdf
22
Łukasiewicz G., (2014), Niedoinwestowany kapitał ludzki, "Personel i Zarządzanie", nr 5 (290), s. 20-23.
23
Łukasiewicz G., (2014), Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 231-240.
24
Buchelt B., Kubica I., Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2014), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106, [2] s.
25
Buchelt B., Łukasiewicz G., (2014), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[144]-18[161].
26
Łukasiewicz G., (2013), Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 29, nr 3, s. 13-27; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1641
27
Łukasiewicz G., (2013), Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego 5th European Conference on Intellectual Capital, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 29, nr 3, s. 177-181; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1653
28
Łukasiewicz G., (2013), Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 27, nr 1, s. 9-23; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1621
29
Łukasiewicz G., (2013), Audyt funkcji personalnej w aspekcie organizacji uczącej się. [W:] Czech A., Szplit A. (red.), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 333-348.
30
Łukasiewicz G., (2013), Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 132-148.
31
Łukasiewicz G., (2013), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 139-148.
32
Łukasiewicz G., (2012), Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 227-233.
33
Łukasiewicz G., (2012), Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 261, s. 202-217.
34
Łukasiewicz G., (2012), Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 174-198.
35
Łukasiewicz G., (2012), Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 151-164.
36
Łukasiewicz G., (2012), Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 141-154.
37
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2012), Koszty jakości zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 15-18.
38
Łukasiewicz G., (2012), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 114, s. 62-70; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_114.pdf#page=62&view=Fit
39
Łukasiewicz G., (2012), Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 206-226.
40
Łukasiewicz G., (2011), Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 349-360.
41
Łukasiewicz G., (2011), Efektywność misji zagranicznych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 154-173.
42
Łukasiewicz G., (2011), Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189733
43
Łukasiewicz G., (2010), Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego. [W:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 315-325.
44
Łukasiewicz G., (2010), Istota i struktura kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 57-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/169103770
45
Łukasiewicz G., (2010), Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 153-163.
46
Łukasiewicz G., (2010), Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 429-438.
47
Łukasiewicz G., (2010), Jakość zasobów ludzkich w społecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 123-152.
48
Łukasiewicz G., (2009), Rola strategicznej karty wyników w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 25-48.
49
Łukasiewicz G., (2009), Kapitał ludzki organizacji: pomiar i sprawozdawczość, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 252 s.
50
Łukasiewicz G., (2008), Rola systemu informacji personalnej w sprawozdawczości kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 59-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/161714605
51
Łukasiewicz G., (2008), Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-43.
52
Łukasiewicz G., (2008), Sprawozdania o stanie KI organizacji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1 (6), s. 70-73.
53
Łukasiewicz G., (2008), Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego w korporacji międzynarodowej. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 122-132.
54
Łukasiewicz G., (2008), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 62-85.
55
Łukasiewicz G., (2008), Procedury tworzenia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 389-395.
56
Łukasiewicz G., (2008), Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 37-58.
57
Łukasiewicz G., (2007), Sprawozdawczość kapitału intelektualnego - stan obecny i perspektywy. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 158-169.
58
Łukasiewicz G., (2007), Identyfikacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 64-94.
59
Łukasiewicz G., (2007), Zastosowanie metody dochodowej do wyceny wartości kapitału ludzkiego organizacji. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 91-98.
60
Łukasiewicz G., (2007), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. [33]-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/156736432
61
Łukasiewicz G., (2007), Pomiar kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; t. 55), Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 132-143.
62
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2006), Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 199-217.
63
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa: (metodyka pomiaru i sprawozdawczość), Prom. Szałkowski A., Kraków : , 329 k.
64
Łukasiewicz G., (2006), Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 81), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 308-315.
65
Łukasiewicz G., (2006), Wynagradzanie. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 51-59.
66
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2006), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 115-122.
67
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/113105120
68
Łukasiewicz G., (2006), Koszty pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 69-78.
69
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 83-91.
70
Łukasiewicz G., (2006), Budowa i wykorzystanie systemu informacji personalnej (SIP). [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, s. 26-45.
71
Łukasiewicz G., (2005), Kapitał ludzki - nowe spojrzenie na człowieka. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 207-220.
72
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2005), Uwarunkowania rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
73
Łukasiewicz G., (2005), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie polskich spółek giełdowych. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 58-83.
74
Łukasiewicz G., (2005), Budowa i wykorzystywanie raportu o stanie kapitału intelektualnego organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 41-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/91089680
75
Łukasiewicz G., (2005), Metody pomiaru kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 37-45; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/04_Lukasiewicz_Grzegorz.pdf
76
Łukasiewicz G., (2005), Pieniężna wartość kapitału ludzkiego. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 102-108.
77
Łukasiewicz G., (2005), Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 189-203.
78
Łukasiewicz G., (2005), Kapitał intelektualny organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-55.
79
Łukasiewicz G., (2004), Teoretyczne aspekty kariery zawodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 83-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/56026522
80
Łukasiewicz G., (2004), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 96-121.
81
Łukasiewicz G., (2003), Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/15758
82
Łukasiewicz G., (2003), Raportowanie kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 97-123.
83
Łukasiewicz G., (2003), Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 36), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 166-172.
84
Łukasiewicz G., (2003), Raport kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", T. 48, z. 2, s. 529-539.
85
Łukasiewicz G., (2003), Przekwalifikowania pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11, s. 9-14.
86
Łukasiewicz G., (2002), Rozwój kompetencji pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 49-69.
87
Łukasiewicz G., (2002), Kształtowanie karier zawodowych. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 71-92.
88
Łukasiewicz G., (2001), Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - możliwości jego pomiaru. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 136-146.
89
Adamczyk J., Kolegowicz K., Piechnik-Kurdziel A., Łukasiewicz G., Nehring A., (2001), Sytuacja kobiet na rynku pracy: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Nehring A. (red.), Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 108 s.
90
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
91
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
92
Nehring A., Adamczyk J., Kolegowicz K., Piechnik-Kurdziel A., Łukasiewicz G., (2001), Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
93
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
94
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
1
@inbook{UEK:2168368960,
author = "Dominika Nieć and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "The Social Activity of Organizations as a Determinant of Employee Satisfaction and Commitment",
booktitle = "Human Capital Management in the Wandering Context of Events - Challenges for the Managerial Staff",
pages = "117-127",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2022",
url = {https://www.dbc.wroc.pl/publication/155714},
isbn = "978-83-7695-988-7",
}
2
@inbook{UEK:2168360322,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej",
pages = "277-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-8270-023-7",
}
3
@misc{UEK:2168361250,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "O Profesorze Aleksym Pocztowskim",
booktitle = "40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania",
pages = "21-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-857-5",
}
4
@inbook{UEK:2168348974,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu",
pages = "53-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-931-6",
}
5
@inbook{UEK:2168353858,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "133-146",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2020",
isbn = "978-83-8206-098-0",
}
6
@inbook{UEK:2168352514,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Efekty e-HRM - próba kategoryzacji",
booktitle = "Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania",
pages = "149-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit",
year = "2020",
isbn = "978-83-7837-101-4",
}
7
@article{UEK:2168336673,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 51, 1",
pages = "45-55",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2341},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1293},
}
8
@article{UEK:2168326003,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and ",
title = "Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach - narzędzia i obszary problemowe",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "1 (51)",
pages = "247-257",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2018.51-24},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15323/},
}
9
@article{UEK:2168330159,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Decomposition of Talent Management Strategy",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "67-81",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=dekompozycja-strategii-zarzadzania-talentami&t=en},
}
10
@article{UEK:2168328463,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru, Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 49, 3",
pages = "221-225",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.7403},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1827},
}
11
@article{UEK:2168324445,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "About the Need to Conduct Qualitative Research in the Analysis of the Relations Between Human Resources Management and Organizational Performance",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 11",
pages = "219-228",
year = "2017",
url = {https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418002478738.pdf},
}
12
@article{UEK:2168321095,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3",
pages = "79-94",
year = "2017",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf},
}
13
@article{UEK:2168313351,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "14-19",
year = "2017",
url = {https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=201742},
}
14
@article{UEK:2168313353,
author = "Dominika Nieć and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK Janina",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 43, 1",
pages = "117-134",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8137},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1167},
}
15
@article{UEK:2168307275,
author = "Łukasz Sienkiewicz and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 3, cz. 2",
pages = "175-191",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-3-2.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168311353,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market",
booktitle = "Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph",
pages = "240-250",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University : Landmark SIA",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Anita_Derecskei/publication/311859456_Genyus_-_how_do_millennials_judge_themselves/links/585dea3e08ae6eb8719ffc38.pdf},
issn = "",
}
17
@inbook{UEK:2168300753,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and Łukasz Sienkiewicz",
title = "Organizational Culture - Its Measurement and Relationships with Selected Areas of Human Capital Management on the Example of NKL Tool",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "323-334",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
18
@inbook{UEK:2168303865,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "54-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
19
@inbook{UEK:2168297917,
author = "Beata Buchelt and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "132-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
20
@inbook{UEK:2168303859,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "42-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
21
@article{UEK:2168297681,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "386",
pages = "134-150",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.386.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29168/Lukasiewicz_Zakres_i_Skutki_Raportowania_Kapitalu_Intelektualnego_2015.pdf},
}
22
@article{UEK:2168286345,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Niedoinwestowany kapitał ludzki",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "5 (290)",
pages = "20-23",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168291775,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "231-240",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.20},
url = {},
}
24
@book{UEK:2168281413,
author = "Beata Buchelt and Iwona Kubica and Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Gospodarowanie kapitałem ludzkim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-661-8",
}
25
@unpublished{UEK:2168303273,
author = "Beata Buchelt and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[144]-18[161]",
year = "2014",
}
26
@article{UEK:2168287729,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 29, 3",
pages = "13-27",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6298},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1641},
}
27
@misc{UEK:2168287731,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego 5th European Conference on Intellectual Capital",
booktitle = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 29, 3",
pages = "177-181",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6315},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1653},
}
28
@article{UEK:2168277513,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 27, 1",
pages = "9-23",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6291},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1621},
}
29
@inbook{UEK:2168280815,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Audyt funkcji personalnej w aspekcie organizacji uczącej się",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu",
pages = "333-348",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-095-6",
}
30
@unpublished{UEK:2168288599,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "132-148",
year = "2013",
}
31
@article{UEK:2168261144,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "139-148",
year = "2013",
}
32
@inbook{UEK:2168238202,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "227-233",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
33
@article{UEK:2168258036,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "261",
pages = "202-217",
adress = "",
year = "2012",
}
34
@unpublished{UEK:2168273488,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "174-198",
year = "2012",
}
35
@article{UEK:2168249318,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "151-164",
year = "2012",
}
36
@article{UEK:2168228980,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "141-154",
year = "2012",
}
37
@article{UEK:2168229456,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty jakości zasobów ludzkich",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "15-18",
year = "2012",
}
38
@article{UEK:2168279613,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "114",
pages = "62-70",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_114.pdf#page=62&view=Fit},
}
39
@inbook{UEK:2168237358,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "206-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
40
@inbook{UEK:2167671697,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "349-360",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
41
@unpublished{UEK:2168265110,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Efektywność misji zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "154-173",
year = "2011",
}
42
@article{UEK:2168220040,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "7-20",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189733},
}
43
@inbook{UEK:2165687895,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego",
booktitle = "Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "315-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-278-1",
}
44
@article{UEK:2165698168,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Istota i struktura kosztów zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "57-69",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169103770},
}
45
@inbook{UEK:2165705518,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "153-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
46
@article{UEK:2165630141,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "429-438",
adress = "",
year = "2010",
}
47
@unpublished{UEK:2168248740,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Jakość zasobów ludzkich w społecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "123-152",
year = "2010",
}
48
@unpublished{UEK:2168248544,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola strategicznej karty wyników w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "25-48",
year = "2009",
}
49
@book{UEK:51333,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
isbn = "978-83-01-15768-5",
}
50
@article{UEK:50476,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola systemu informacji personalnej w sprawozdawczości kapitału ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "59-72",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161714605},
}
51
@inbook{UEK:50992,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "35-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
52
@article{UEK:50267,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdania o stanie KI organizacji",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "1 (6)",
pages = "70-73",
year = "2008",
}
53
@inbook{UEK:2165527894,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego w korporacji międzynarodowej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "122-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
54
@inbook{UEK:2165527828,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "62-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
55
@inbook{UEK:2165795328,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Procedury tworzenia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne",
pages = "389-395",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-7464-169-2",
}
56
@unpublished{UEK:2168219644,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "37-58",
year = "2008",
}
57
@inbook{UEK:2165977940,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału intelektualnego - stan obecny i perspektywy",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "158-169",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
58
@unpublished{UEK:2168326415,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Identyfikacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "64-94",
year = "2007",
}
59
@inbook{UEK:2166132562,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zastosowanie metody dochodowej do wyceny wartości kapitału ludzkiego organizacji",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "91-98",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
60
@article{UEK:50834,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "[33]-48",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156736432},
}
61
@inbook{UEK:2166522805,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Pomiar kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Inwestowanie w kapitał ludzki",
pages = "132-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "2007",
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-422-1",
}
62
@inbook{UEK:2166158487,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "199-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
63
@unpublished{UEK:52632,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
64
@inbook{UEK:2165791973,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna",
pages = "308-315",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-203-5",
}
65
@inbook{UEK:2166089763,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wynagradzanie",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "51-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
66
@inbook{UEK:2166176584,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "115-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
67
@article{UEK:53079,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "21-33",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113105120},
}
68
@inbook{UEK:2166089836,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "69-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
69
@inbook{UEK:2166089850,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "83-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
70
@unpublished{UEK:2168326475,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Budowa i wykorzystanie systemu informacji personalnej (SIP)",
booktitle = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
pages = "26-45",
year = "2006",
}
71
@inbook{UEK:2166538131,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki - nowe spojrzenie na człowieka",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "207-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
72
@inbook{UEK:2166502813,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Uwarunkowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
73
@unpublished{UEK:2168258512,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie polskich spółek giełdowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "58-83",
year = "2005",
}
74
@article{UEK:52777,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Budowa i wykorzystywanie raportu o stanie kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "41-52",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/91089680},
}
75
@article{UEK:2166562649,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Metody pomiaru kapitału ludzkiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "37-45",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/04_Lukasiewicz_Grzegorz.pdf},
}
76
@inbook{UEK:2166409217,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Pieniężna wartość kapitału ludzkiego",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 2",
pages = "102-108",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-260-3",
}
77
@article{UEK:52514,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "189-203",
year = "2005",
}
78
@inbook{UEK:2166510465,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał intelektualny organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "33-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
79
@article{UEK:2168219712,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Teoretyczne aspekty kariery zawodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "83-96",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/56026522},
}
80
@unpublished{UEK:2168258574,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "96-121",
year = "2004",
}
81
@article{UEK:2168220984,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "49-63",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15758},
}
82
@unpublished{UEK:2168258612,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Raportowanie kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "97-123",
year = "2003",
}
83
@inbook{UEK:2168238858,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie",
pages = "166-172",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "1641-2168",
isbn = "83-89224-58-5",
}
84
@article{UEK:2168256798,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Raport kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "T. 48, z. 2",
pages = "529-539",
year = "2003",
}
85
@article{UEK:2168238216,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekwalifikowania pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "11",
pages = "9-14",
year = "2003",
}
86
@inbook{UEK:2168247136,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rozwój kompetencji pracowników",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "49-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
87
@inbook{UEK:2168232088,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kształtowanie karier zawodowych",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "71-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
88
@inbook{UEK:2166551655,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - możliwości jego pomiaru",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "136-146",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
89
@book{UEK:2168235776,
author = "Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Anna Piechnik-Kurdziel and Grzegorz Łukasiewicz and Anna Nehring",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ABRYS",
year = "2001",
isbn = "83-85827-74-9",
}
90
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
91
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Jacek Kopeć and Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
92
@unpublished{UEK:2168258480,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Anna Piechnik-Kurdziel and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
93
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
94
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID