Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
The Impact of Innovation Orientation on Business Performance
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2399. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
Nr:
2168355706
varia
2

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9618-9627. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
This publication was financed by the subsidy awarded to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356438
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy
Źródło:
Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 24-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-838-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352160
rozdział w monografii
4

Tytuł:
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Źródło:
Advances in Data Analysis and Classification. - vol. 14, iss. 4 (2020) , s. 855-869. - Tytuł numeru: Learning in Data Science : Theory, Methods and Applications - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was prepared on the basis of the Research Grant of the National Science Centre No DEC-2011/01/B/HS4/04812.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168349362
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Tytuł:
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Źródło:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 83-84. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168353568
varia
6

Autor:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Tytuł:
The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 3 (2019) , s. 228-238. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345606
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych = SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 198-207. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 31)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327531
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu = Study of Reasons for Cart Abandonment in e-Commerce - Literature Review
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018) , s. 60-68. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca jest finansowana ze środków badań statutowych Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (028/WZ-KAR/02/2017/S/7028)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330329
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy = The Data Preparation for Analysis of E-customers - the Way from Data to Knowledge
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (49) (2017) , s. 55-65. - Tytuł numeru: Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych - Bibliogr.
Program badawczy:
Wyniki przedstawione w artykule są częścią projektu realizowanego w ramach badań statutowych Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (028/WZ-KAR/02/2017/S/7028)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322441
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych = The Possibility of Use of Rotation Forest in Marketing Surveys
Źródło:
Ekonometria = Econometrics. - nr 1 (55) (2017) , s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315211
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji = Hybrid Predictive Models in Relationship Marketing
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 240)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-715-9
Nr:
2168303921
monografia
12

Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Tytuł:
The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM
Źródło:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 311-320. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
The Project was financed by a grant from National Science Centre (DEC-2011/01/B/HS4/04758)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307819
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM
Źródło:
Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, s. 52-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-612-1
Nr:
2168311637
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining) = Comments of Bank Customers as An Example of Value Co-Creation - The Use of Opinion Mining
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016) , s. 121-129. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313269
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Michał Kucia , Mariusz Łapczyński
Tytuł:
Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe = Purchase decisions made by Silesian e-consumers - a model approach [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 310-321. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297437
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Mariusz Łapczyński , Jerzy Surma
Tytuł:
The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign = Wykorzystanie modeli data mining w rozwiązywaniu problemu niezrównoważonych klas na przykładzie kampanii marketingowych w internecie
Źródło:
Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (49) (2015) , s. 9-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304009
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Konferencja:
8th International Workshop on Data Mining in Marketing, DMM 2015, Hamburg, Niemcy, od 2015-07-16 do 2015-07-16
Tytuł:
Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees
Źródło:
Data Mining in Marketing - New Developments - / ed. Petra Perner - Fockendorf: ibai-publishing, 2015, s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Workshop Proceedings)
ISBN:
978-3-942952-36-1
Nr:
2168297367
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM
Źródło:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 13-61
Sygnatura:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302269
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Tytuł:
Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM
Źródło:
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. - v 37 (50) (2014) , s. 141-157. - Tytuł numeru: Mechanista and Methods of Decision Making - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168288699
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Tytuł:
Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych = Impact of Clusters' Number on Performance of Hybrid Predictive Models
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 140-150. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286677
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-653-3
Nr:
2168278047
skrypt
22

Tytuł:
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 60-69. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286491
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 14, nr 2 (2014) , s. 37-52. - Summ.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168292691
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów = The Use of Hybrid C&Rt-Logit Model in Churn Analysis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014) , s. 90-102. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292461
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów = Visualisation of Sequence Rules in Web Usage Mining
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 210-220. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286681
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Sylwester Białowąs , Mariusz Łapczyński
Tytuł:
Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych = Temporal Preferences in Saving Behaviour
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 2 (2013) , s. 214-223. - Tytuł numeru: Związki czasu z konsumpcją - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272472
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa = Analysis of Patterns of Behaviour of E-shop Clients with the Help of Sequence Rules and Markov Chains
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294003
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Mariusz Łapczyński , Bartłomiej Jefmański
Konferencja:
13th Industrial Conference, ICDM 2013, Poster and Industry Proceedings, New York, USA, od 2013-07-16 do 2013-07-21
Tytuł:
Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees
Źródło:
Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings / ed. Petra Perner - Germany: ibai-publishing, 2013, s. 153-162. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-942952-23-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168294163
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM = The Interdisciplinary Nature of Analytical CRM
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 909 (2013) , s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283291
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 78-88
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168280837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Mariusz Łapczyński , Sylwester Białowąs
Tytuł:
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 144-153. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271394
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 51-66
Sygnatura:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287397
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Bartłomiej Jefmański , Mariusz Łapczyński
Tytuł:
Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland = Problem maskowania zmiennych w identyfikacji determinant jakości usług z zastosowaniem modelu CART - na przykładzie badania jakości usług publicznych w Polsce
Źródło:
Ekonometria = Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - nr 3 (41) (2013) , s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168276117
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Wartość dla klienta w marketingu relacji
Źródło:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 11-33
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250536
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Maja Szymura-Tyc , Mariusz Łapczyński
Konferencja:
20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Wiedeń, Austria, od 2012-12-06 do 2012-12-08
Tytuł:
Internationalisation and Innovation in Networks
Źródło:
Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe / ed. Reiner Springer, Petr Chadraba - Vienna: Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business, 2012, s. 288-301. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-9503290-1-8
Nr:
2168294037
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining = The Data Preparation Process for Building Data Mining Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 129-141. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247696
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 69-85
Sygnatura:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266608
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Mariusz Łapczyński , Jerzy Surma
Tytuł:
Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network [dokument elektroniczny]
Źródło:
Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12 / ed. Robert Stahlbock, Gary M. Weiss - USA: CSREA Press, 2012, s. 140-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
1-60132-208-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168288697
rozdział w materiałach konferencyjnych
39

Tytuł:
Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów
Źródło:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 109-121
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250948
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Hybrydowe modele regresyjne
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 113-139
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260352
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta
Źródło:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 84-127
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306531
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 31-54
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306513
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Bartłomiej Jefmański , Mariusz Łapczyński
Tytuł:
Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych = Research on Satisfaction with Ordered Logistic Regression
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011) , s. 59-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224796
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych = An Analysis of the Structure of Benefits in Assessing the Quality of Educational Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222678
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta = Web Usage Mining as a Way of Increasing Value for Customer
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011) , s. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224798
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług = Hybrid Association Models for Cross-Sell and Up-Sell in Service Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 201 (2011) , s. 179-190. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : dylematy badawcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238552
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych = Combining Methods and Tools in Building Predictive Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 155-163. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237108
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Sylwester Białowąs , Mariusz Łapczyński
Tytuł:
Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining = Consumer Behaviour in Internet - Web Mining Approach
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 (2011) , s. 100-105. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229290
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Jerzy Surma , Mariusz Łapczyński
Tytuł:
Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities [dokument elektroniczny]
Źródło:
IMMM 2011 / eds. Ulrich Norbisrath, Pascal Lorenz - [b.m.]: IARIA, 2011, s. 107-112. - [odczyt: 15.05.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-1-61208-162-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168228576
rozdział w materiałach konferencyjnych
50

Tytuł:
Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 68-98
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282269
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining
Źródło:
Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 77-87. - Materiały na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-53-4
Nr:
2168224940
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Tytuł:
Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia = Value for the Customer' : Review of Selected Concepts from Past Two Decades
Źródło:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 68-75. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
Nr:
2165931777
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych = Customers' Values and Preferences on Automotive Market : Analysis of Questionnaire Data by Means of Association Rules
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 179-188. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632618
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
95 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-508-1
Nr:
52424
skrypt
55

Tytuł:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2010-10-19 do 2010-10-20
Tytuł:
Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie
Źródło:
Analiza danych w programie Statistica - przegląd - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 69-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-51-0
Nr:
2165719264
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Tytuł:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 6-27
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306753
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-10-20 do 2009-10-20
Tytuł:
Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa
Źródło:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 143-155 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
978-83-88724-46-6
Tryb dostępu:
Nr:
2164963626
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych) = Organisational and Legal Conditions Governing Natural Medicine in Poland (Illustrated by the Example of Local Authorities using Medicinal Water Resources)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 783 (2009) , s. 83-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50630
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART = Ways of Visualizing CART Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009) , s. 55-64. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165825560
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Analiza reguł asocjacyjnych
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 98-111
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247866
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Sygnatura:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 185-206. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162105501
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-10-20 do 2009-10-20
Tytuł:
Analiza migracji klientów (churn analysis)
Źródło:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 93-105 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
978-83-88724-46-6
Tryb dostępu:
Nr:
2164963611
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych = The Hybrid CART-LOGIT Models in Analysing Market Data
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009) , s. 85-95. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50403
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART = Competitors and Surrogates in the Interpretation of Classification and Regression Trees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50430
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych = Identity of Marketing Among Polish Web Users - Results of Survey Research
Źródło:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 93-103. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161826379
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Migracje klientów : dylematy pomiaru
Źródło:
Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 165-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89072-15-3
Nr:
2164876894
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych = Building Predictive Models with Imbalanced Classes
Źródło:
Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 562-568. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1802-4
Nr:
2165967398
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu = Identifying New Product Opportunities with Benefit Structure Analysis
Źródło:
Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy) / red. nauk. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008, s. 71-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-396-7
Nr:
2168308965
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych = Association Rules - Areas of Application
Źródło:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 122-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165306587
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 96-121
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817821
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Przegląd procedur analitycznych data mining
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288998
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2008-10-23 do 2008-10-23
Tytuł:
Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego
Źródło:
Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2008, s. 39-48
ISBN:
978-83-88724-41-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168240088
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Tytuł:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Sygnatura:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych
Źródło:
Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia / red. nauk. Bogumił Czerwiński - Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008, s. 117-128. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-886175-4-6
Nr:
2168308997
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych = Market Basket Analysis : the Assessment and Methods of Visualization for Boolean Association Rules
Źródło:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 111-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623432
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym = The Modeling of Consumer Preferences on the Motor Vehicles Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50844
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests
Źródło:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. 29-57 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281837
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych = The Entropic Approach in Market Structure Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 187-198. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289736
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych = Predictive Quantitative Tools in Market and Marketing Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51097
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku
Źródło:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 72-78 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165617494
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów
Źródło:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 129-144 - Bibliogr.
Program badawczy:
57/KARiBM/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326597
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych = Market Basket Analysis as a Classical Implementation of Association Rules
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 523-527. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166386708
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
252 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/293
Nr:
52595
doktorat
89

Tytuł:
Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 209-226. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych = Effectiveness of Metric and Non-Metric Predictive Tools
Źródło:
Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 196-205. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 71)
ISBN:
978-83-7417-169-4
Nr:
2168258506
rozdział w monografii
91

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Tytuł:
Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego
Źródło:
Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Warszawa; Kraków: StatSoft Polska, 2005, s. 79-89 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-28-2
Nr:
2168247910
rozdział w materiałach konferencyjnych
92

Tytuł:
Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID = Comparative Analysis of Contingency Tables and the CHAID Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 149-163. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych = CART Classification Trees as an Alternative for the Classical Methods of Analysing Marketing Data
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 135-145 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027612
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART = A Regression Approach in Constructing CART Classification Trees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52619
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym
Źródło:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 90-102 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261368
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych = Classification of Multidimensional Methods in Internal Market Structure Analysis
Źródło:
Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 533)
Nr:
2168221134
rozdział w materiałach konferencyjnych
97

Tytuł:
Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy = Interaction Detection in Classification Trees - Attempt at Summary
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1010 (2004) , s. 210-221. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 13)
Nr:
2166530317
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych
Źródło:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 198-223 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261848
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Autor:
Jarosław Plichta , Bogdan Rogoda , Mariusz Łapczyński , Rafał Morawczyński , Paulina Pietnoczko , Maria Zachurzok , Miłosz Mleczek
Tytuł:
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2004
Opis fizyczny:
100 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2166515741
raport/sprawozdanie
100

Tytuł:
Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych
Źródło:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 171-187. - summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284670
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań = Data Mining Applications in Marketing Research
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 503-509. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52248
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Wprowadzenie do Data Mining = Introduction to Data Mining
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 49-62. - Tytuł w jęz. ang. w wersji elektronicznej: Data Mining in Market and Marketing Research - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych
Źródło:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 91-105 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270390
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-14 do 2003-10-14
Tytuł:
Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów
Źródło:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 93-102 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-16-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168262890
rozdział w materiałach konferencyjnych
105

Tytuł:
Modele predykcyjne w Data Mining
Źródło:
Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 115-126 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-281-X
Nr:
2168223242
rozdział w monografii
106

Tytuł:
Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART) = A Study of Segments of the Automobile Market Using Classification and Regression Trees (CART)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226970
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID
Źródło:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 82-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280387
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego = Possibilities for the Use of Classification Trees in Tourism Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224680
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych = Causal Interpretation of Classification Trees
Źródło:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-125-5
Nr:
2168252622
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych
Źródło:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 79-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281251
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji = Research into the Selectivity of the Video Tape Market Using Multi-dimensional Correspondence Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235850
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego
Źródło:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 123-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283305
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo)
Źródło:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 80-99
Sygnatura:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240358
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
The Impact of Innovation Orientation on Business Performance / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2399. - Summ.. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-impact-of-innovation-orientation-on-business-performance/Wstęp:
2
Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey / Małgorzata TYRAŃSKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9618-9627. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/model-of-the-professional-competences-of-business-studies-graduates-the-results-of-expert-opinion-survey/Wstęp:
3
Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 24-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-838-5. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf
4
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Advances in Data Analysis and Classification. - vol. 14, iss. 4 (2020), s. 855-869. - Summ.. - Tytuł numeru: Learning in Data Science : Theory, Methods and Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7. - ISSN 1862-5347
5
SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 83-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
6
The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter? / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 3 (2019), s. 228-238. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf. - ISSN 0033-2372
7
Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych = SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 198-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023. - ISSN 1899-3192
8
Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu = Study of Reasons for Cart Abandonment in e-Commerce - Literature Review / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018), s. 60-68. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400. - ISSN 1899-3192
9
Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy = The Data Preparation for Analysis of E-customers - the Way from Data to Knowledge / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (49) (2017), s. 55-65. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/. - ISSN 2450-775X
10
O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych = The Possibility of Use of Rotation Forest in Marketing Surveys / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Ekonometria = Econometrics. - nr 1 (55) (2017), s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769. - ISSN 1507-3866
11
Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji = Hybrid Predictive Models in Relationship Marketing / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 204 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 240). - ISBN 978-83-7252-715-9
12
The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 311-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
13
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja / red. nauk. Alicja Grześkowiak, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Agnieszka Stanimir. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016. - S. 52-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-612-1
14
Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining) = Comments of Bank Customers as An Example of Value Co-Creation - The Use of Opinion Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016), s. 121-129. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
15
Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe = Purchase decisions made by Silesian e-consumers - a model approach / Michał Kucia, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2015), s. 310-321. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit. - ISSN 1231-7853
16
The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign = Wykorzystanie modeli data mining w rozwiązywaniu problemu niezrównoważonych klas na przykładzie kampanii marketingowych w internecie / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jerzy Surma // Ekonometria = Econometrics. - nr 3 (49) (2015), s. 9-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf. - ISSN 1507-3866
17
Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // W: Data Mining in Marketing - New Developments - / ed. Petra Perner. - Fockendorf: ibai-publishing, 2015. - (Workshop Proceedings, ISSN 1864-9734). - S. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942952-36-1
18
Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 13-61
19
Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. - v 37 (50) (2014), s. 141-157. - Summ.. - Tytuł numeru: Mechanista and Methods of Decision Making. - Bibliogr. - ISSN 0860-150X
20
Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych = Impact of Clusters' Number on Performance of Hybrid Predictive Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014), s. 140-150. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=140&view=Fit. - ISSN 0438-5403
21
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-653-3
22
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 60-69. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 14, nr 2 (2014), s. 37-52. - Summ. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2014.14.issue-2$002ffoli-2015-0006$002ffoli-2015-0006.pdf?t:ac=j$002ffoli.2014.14.issue-2$002fissue-files$002ffoli.2014.14.issue-2.xml. - ISSN 1730-4237
24
Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów = The Use of Hybrid C&Rt-Logit Model in Churn Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 195 (2014), s. 90-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf. - ISSN 2083-8611
25
Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów = Visualisation of Sequence Rules in Web Usage Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014), s. 210-220. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=210&view=Fit. - ISSN 0438-5403
26
Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych = Temporal Preferences in Saving Behaviour / Sylwester Białowąs, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 2 (2013), s. 214-223. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Związki czasu z konsumpcją. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
27
Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa = Analysis of Patterns of Behaviour of E-shop Clients with the Help of Sequence Rules and Markov Chains / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013), s. 159-169. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf. - ISSN 0438-5403
28
Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bartłomiej Jefmański // W: Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings / ed. Petra Perner. - Germany: ibai-publishing, 2013. - S. 153-162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942952-23-1. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/profile/Barttomiej_Jefmanski2/publication/256839464_Impact_of_Cluster_Validity_Measures_on_Performance_of_Hybrid_Models_Based_on_K-means_and_Decision_Trees/links/00b7d523d95d842771000000.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail
29
O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM = The Interdisciplinary Nature of Analytical CRM / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 909 (2013), s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612. - ISSN 1898-6447
30
Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV / [Mariusz ŁAPCZYŃSKI] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 78-88. - ISBN 978-83-7252-647-2
31
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Sylwester Białowąs // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013), s. 144-153. - Summ.. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf. - ISSN 2083-8611
32
Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 51-66
33
Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland = Problem maskowania zmiennych w identyfikacji determinant jakości usług z zastosowaniem modelu CART - na przykładzie badania jakości usług publicznych w Polsce / Bartłomiej Jefmański, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Ekonometria = Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - nr 3 (41) (2013), s. 24-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846. - ISSN 1507-3866
34
Wartość dla klienta w marketingu relacji / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 11-33. - ISBN 978-83-7252-607-6
35
Internationalisation and Innovation in Networks / Maja Szymura-Tyc, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe / ed. Reiner Springer, Petr Chadraba. - Vienna: Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business, 2012. - S. 288-301. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-9503290-1-8
36
Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining = The Data Preparation Process for Building Data Mining Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 129-141. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
37
Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 69-85
38
Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network [Dokument elektroniczny] / M. ŁAPCZYŃSKI, J. Surma // W: Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12 : WORLDCOMP'12 July 16-19, 2012 Las Vegas Nevada, USA / ed. Robert Stahlbock, Gary M. Weiss. - USA: CSREA Press, 2012. - S. 140-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-60132-208-9. - Pełny tekst: http://www.worldcomp-proceedings.com/proc/p2012/DMI9029.pdf
39
Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 109-121. - ISBN 978-83-7252-607-6
40
Hybrydowe modele regresyjne / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 113-139
41
Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta / Jadwiga STOBIECKA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 84-127. - ISBN 978-83-7252-537-6
42
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7252-537-6
43
Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych = Research on Satisfaction with Ordered Logistic Regression / Bartłomiej Jefmański, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011), s. 59-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1232-4671
44
Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych = An Analysis of the Structure of Benefits in Assessing the Quality of Educational Services / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841. - ISSN 1898-6447
45
Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta = Web Usage Mining as a Way of Increasing Value for Customer / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 23 (2011), s. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1232-4671
46
Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług = Hybrid Association Models for Cross-Sell and Up-Sell in Service Industry / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 201 (2011), s. 179-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Metody pomiaru i analizy rynku usług : dylematy badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
47
Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych = Combining Methods and Tools in Building Predictive Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 155-163. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining = Consumer Behaviour in Internet - Web Mining Approach / Sylwester Białowąs, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 (2011), s. 100-105. - Summ. - ISSN 0438-5403
49
Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities [on-line] / Jerzy Surma, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: IMMM 2011 : The First International Conference on Advances in Information Mining and Management, October 23-29, 2011 - Barcelona, Spain / eds. Ulrich Norbisrath, Pascal Lorenz. - Dane tekstowe (plik pdf). - [b.m.]: IARIA, 2011. - S. 107-112. - Summ.. - [odczyt: 15.05.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-1-61208-162-5. - Pełny tekst: http://www.surma.edu.pl/surma/surma_spain_2011.pdf
50
Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 68-98
51
Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 77-87. - Materiały na konferencję szkoleniową zorganizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-53-4
52
Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia = Value for the Customer' : Review of Selected Concepts from Past Two Decades / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 68-75. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
53
Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych = Customers' Values and Preferences on Automotive Market : Analysis of Questionnaire Data by Means of Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010), s. 179-188. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
54
Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 95 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-508-1
55
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
56
Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza danych w programie Statistica - przegląd. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 69-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-51-0
57
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 6-27
58
Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 143-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-46-6
59
Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych) = Organisational and Legal Conditions Governing Natural Medicine in Poland (Illustrated by the Example of Local Authorities using Medicinal Water Resources) / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 783 (2009), s. 83-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225. - ISSN 1898-6447
60
Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART = Ways of Visualizing CART Models / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 86 (2009), s. 55-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Wizualizacja wyników badań marketingowych : podejścia, metody i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Analiza reguł asocjacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 98-111
62
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
63
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 185-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
64
Analiza migracji klientów (churn analysis) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-46-6
65
Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych = The Hybrid CART-LOGIT Models in Analysing Market Data / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 51 (2009), s. 85-95. - Summ.. - Tytuł numeru: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
66
Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART = Competitors and Surrogates in the Interpretation of Classification and Regression Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 99-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459. - ISSN 1898-6447
67
Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych = Identity of Marketing Among Polish Web Users - Results of Survey Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 93-103. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
68
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
69
Migracje klientów : dylematy pomiaru / Mariusz ŁAPSZYŃSKI [i.e. ŁAPCZYŃSKI] // W: Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008. - S. 165-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89072-15-3
70
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
71
Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych = Building Predictive Models with Imbalanced Classes / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 562-568. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1802-4
72
Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu = Identifying New Product Opportunities with Benefit Structure Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy) / red. nauk. Stanisław Kaczmarczyk, Maciej Schulz. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008. - S. 71-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-396-7
73
Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych = Association Rules - Areas of Application / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - S. 122-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1777-5
74
Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe / Adam SAGAN, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 96-121
75
Przegląd procedur analitycznych data mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 155-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
76
Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2008. - S. 39-48. - ISBN 978-83-88724-41-1. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_danych_ankietowych.pdf
77
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
78
Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia / red. nauk. Bogumił Czerwiński. - Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008. - S. 117-128. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-886175-4-6
79
Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych = Market Basket Analysis : the Assessment and Methods of Visualization for Boolean Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 111-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
80
Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym = The Modeling of Consumer Preferences on the Motor Vehicles Market / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 71-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538. - ISSN 1898-6447
81
Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 29-57. - Bibliogr.
82
Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych = The Entropic Approach in Market Structure Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Adam SAGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048. - ISSN 0208-7944
83
Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 187-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
84
Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych = Predictive Quantitative Tools in Market and Marketing Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960. - ISSN 0208-7944
85
Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 72-78. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
86
Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 129-144. - Bibliogr.
87
Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych = Market Basket Analysis as a Classical Implementation of Association Rules / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006), s. 523-527. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
88
Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 2006. - 252 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000903a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000903b
89
Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 209-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
90
Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych = Effectiveness of Metric and Non-Metric Predictive Tools / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 71). - S. 196-205. - Summ. - ISBN 978-83-7417-169-4
91
Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych. - Warszawa; Kraków: StatSoft Polska, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 79-89. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-28-2
92
Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID = Comparative Analysis of Contingency Tables and the CHAID Method / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 149-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225. - ISSN 0208-7944
93
Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych = CART Classification Trees as an Alternative for the Classical Methods of Analysing Marketing Data / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 135-145. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
94
Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART = A Regression Approach in Constructing CART Classification Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 135-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667. - ISSN 0208-7944
95
Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 90-102. - Bibliogr.
96
Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych = Classification of Multidimensional Methods in Internal Market Structure Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja / red. Małgorzata Rószkiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2004. - (Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], ISSN 0867-7727 ; nr 533). - S. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
97
Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy = Interaction Detection in Classification Trees - Attempt at Summary / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 13). - nr 1010 (2004), s. 210-221. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
98
Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 198-223. - Bibliogr.
99
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Paulina Pietnoczko, Maria Zachurzok, Miłosz MLECZEK. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2004. - 100 s. : il
100
Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 171-187. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
101
Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań = Data Mining Applications in Marketing Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 503-509. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
102
Wprowadzenie do Data Mining = Introduction to Data Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 49-62. - Summ.. - Tytuł w wersji elektronicznej: Data Mining w badaniach rynkowych i marketingowych. - Tytuł w jęz. ang. w wersji elektronicznej: Data Mining in Market and Marketing Research. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092. - ISSN 0208-7944
103
Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych / Mariusz ŁAPCZŃSKI // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 91-105. - Bibliogr.
104
Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. - Kraków: StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-16-9
105
Modele predykcyjne w Data Mining / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / red. Eugeniusz Gatnar. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 115-126. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-281-X
106
Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART) = A Study of Segments of the Automobile Market Using Classification and Regression Trees (CART) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 87-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13566. - ISSN 0208-7944
107
Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 82-111. - Bibliogr.
108
Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego = Possibilities for the Use of Classification Trees in Tourism Research / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13656. - ISSN 0208-7944
109
Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych = Causal Interpretation of Classification Trees / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 2002. - S. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-125-5
110
Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 79-93. - Bibliogr.
111
Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji = Research into the Selectivity of the Video Tape Market Using Multi-dimensional Correspondence Analysis / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
112
Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 123-140. - Bibliogr.
113
Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo) / Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 80-99
1
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2021), The Impact of Innovation Orientation on Business Performance. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2399.
2
Tyrańska M., Łapczyński M., Walczak M., Ziębicki B., (2021), Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9618-9627.
3
Łapczyński M., (2020), Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 24-37.
4
Sagan A., Łapczyński M., (2020), SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households, "Advances in Data Analysis and Classification", vol. 14, iss. 4, s. 855-869; https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7
5
Sagan A., Łapczyński M., (2019), SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 83-84.
6
Łapczyński M., Jefmański B., (2019), The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?, "Przegląd Statystyczny", vol. 66, z. 3, s. 228-238; https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf
7
Sagan A., Łapczyński M., (2018), Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 198-207; http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023
8
Łapczyński M., (2018), Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 526, s. 60-68; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400
9
Łapczyński M., (2017), Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy, "Marketing i Zarządzanie", nr 3 (49), s. 55-65; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/
10
Łapczyński M., (2017), O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych, "Ekonometria", nr 1 (55), s. 69-81; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769
11
Łapczyński M., (2016), Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 240), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 204 s.
12
Łapczyński M., (2016), The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 311-320.
13
Łapczyński M., (2016), Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM. [W:] Grześkowiak A., Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Stanimir A. (red.), Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 52-73.
14
Łapczyński M., (2016), Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459, s. 121-129; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf
15
Kucia M., Łapczyński M., (2015), Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 310-321; http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit
16
Łapczyński M., Surma J., (2015), The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign, "Ekonometria", nr 3 (49), s. 9-19; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf
17
Łapczyński M., Jefmański B., (2015), Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees. [W:] Perner P. (red.), Data Mining in Marketing - New Developments - (Workshop Proceedings), Fockendorf : ibai-publishing, s. 11-20.
18
Łapczyński M., (2014), Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 13-61.
19
Łapczyński M., Jefmański B., (2014), Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", v 37 (50), s. 141-157.
20
Łapczyński M., Jefmański B., (2014), Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (348), t. 2, s. 140-150; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=140&view=Fit
21
Łapczyński M., (2014), Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 77 s.
22
Sagan A., Łapczyński M., (2014), Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 60-69.
23
Łapczyński M., (2014), Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 14, nr 2, s. 37-52; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2014.14.issue-2$002ffoli-2015-0006$002ffoli-2015-0006.pdf?t:ac=j$002ffoli.2014.14.issue-2$002fissue-files$002ffoli.2014.14.issue-2.xml
24
Łapczyński M., (2014), Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 195, s. 90-102; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf
25
Łapczyński M., (2014), Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (348), t. 2, s. 210-220; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=210&view=Fit
26
Białowąs S., Łapczyński M., (2013), Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 2, s. 214-223.
27
Łapczyński M., (2013), Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 3, s. 159-169; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf
28
Łapczyński M., Jefmański B., (2013), Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees. [W:] Perner P. (red.), Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings, Germany : ibai-publishing, s. 153-162.
29
Łapczyński M., (2013), O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 909, s. 59-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612
30
Łapczyński M., (2013), Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 78-88.
31
Łapczyński M., Białowąs S., (2013), Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 151, s. 144-153; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf
32
Łapczyński M., (2013), Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 51-66.
33
Jefmański B., Łapczyński M., (2013), Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland, "Ekonometria", nr 3 (41), s. 24-31; http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846
34
Łapczyński M., Sagan A., (2012), Wartość dla klienta w marketingu relacji. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-33.
35
Szymura-Tyc M., Łapczyński M., (2012), Internationalisation and Innovation in Networks. [W:] Springer R., Chadraba P. (red.), Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Vienna : Institute for Export Management : Vienna University of Economics and Business, s. 288-301.
36
Łapczyński M., (2012), Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 129-141.
37
Łapczyński M., (2012), Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 69-85.
38
Łapczyński M., Surma J., (2012), Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network. [W:] Stahlbock R., Weiss (red.), Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12: WORLDCOMP'12 July 16-19, 2012 Las Vegas Nevada, USA, USA : CSREA Press, s. 140-146.
39
Łapczyński M., (2012), Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-121.
40
Łapczyński M., (2011), Hybrydowe modele regresyjne. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 113-139.
41
Stobiecka J., Białynicka-Birula J., Łapczyński M., Sagan A., (2011), Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 84-127.
42
Łapczyński M., Stobiecka J., Plichta G., (2011), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-54.
43
Jefmański B., Łapczyński M., (2011), Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 23, s. 59-75.
44
Łapczyński M., (2011), Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841
45
Łapczyński M., (2011), Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 23, s. 107-123.
46
Łapczyński M., (2011), Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 201, s. 179-190.
47
Łapczyński M., (2011), Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 155-163.
48
Białowąs S., Łapczyński M., (2011), Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik cz. 3, s. 100-105.
49
Surma J., Łapczyński M., (2011), Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities. [W:] Norbisrath U., Lorenz P. (red.), IMMM 2011: The First International Conference on Advances in Information Mining and Management, October 23-29, 2011 - Barcelona, Spain, [b.m.] : IARIA, s. 107-112.
50
Łapczyński M., (2010), Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 68-98.
51
Łapczyński M., (2010), Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining. [W:] Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 77-87.
52
Łapczyński M., (2010), Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia. [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 2], Strategie i działania marketingowe, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 68-75.
53
Łapczyński M., (2010), Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 96, s. 179-188.
54
Łapczyński M., (2010), Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 95 s.
55
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
56
Łapczyński M., (2010), Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie. [W:] Analiza danych w programie Statistica - przegląd, Kraków : StatSoft Polska, s. 69-79.
57
Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., (2009), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 6-27.
58
Łapczyński M., (2009), Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa. [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 143-155.
59
Białynicki-Birula P., Łapczyński M., (2009), Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 783, s. 83-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225
60
Łapczyński M., (2009), Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 86, s. 55-64.
61
Łapczyński M., (2009), Analiza reguł asocjacyjnych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 98-111.
62
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
63
Łapczyński M., (2009), Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 185-206.
64
Łapczyński M., (2009), Analiza migracji klientów (churn analysis). [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku, Kraków : StatSoft Polska, s. 93-105.
65
Łapczyński M., (2009), Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 51, s. 85-95.
66
Łapczyński M., (2009), Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 99-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459
67
Łapczyński M., (2009), Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 93-103.
68
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
69
Łapczyński M., (2008), Migracje klientów : dylematy pomiaru. [W:] Kędzior Z., Maciejewski G. (red.), Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 165-175.
70
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
71
Łapczyński M., (2008), Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : trendy, działania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 562-568.
72
Łapczyński M., (2008), Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu. [W:] Kaczmarczyk S., Schulz M. (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy), Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 71-79.
73
Łapczyński M., (2008), Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych. [W:] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 122-127.
74
Sagan A., Łapczyński M., (2008), Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 96-121.
75
Łapczyński M., (2008), Przegląd procedur analitycznych data mining. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 155-166.
76
Łapczyński M., (2008), Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego. [W:] Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 39-48.
77
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
78
Łapczyński M., (2008), Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych. [W:] Czerwiński B. (red.), Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia, Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 117-128.
79
Łapczyński M., (2007), Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 111-118.
80
Łapczyński M., (2007), Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 71-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538
81
Łapczyński M., (2007), Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 29-57.
82
Łapczyński M., Sagan A., (2007), Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 67-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048
83
Łapczyński M., (2007), Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 187-198.
84
Łapczyński M., (2007), Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960
85
Łapczyński M., (2006), Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 72-78.
86
Łapczyński M., (2006), Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 129-144.
87
Łapczyński M., (2006), Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1107, s. 523-527.
88
Łapczyński M., (2006), Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych, Prom. Mynarski S., Kraków : , 252 k.
89
Łapczyński M., (2006), Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 209-226.
90
Łapczyński M., (2006), Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych. [W:] Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 71), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 196-205.
91
Łapczyński M., (2005), Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego. [W:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Warszawa ; Kraków : StatSoft Polska, s. 79-89.
92
Łapczyński M., (2005), Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 149-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225
93
Łapczyński M., (2005), Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 135-145.
94
Łapczyński M., (2005), Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 135-151; https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667
95
Łapczyński M., (2005), Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 90-102.
96
Łapczyński M., (2004), Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych. [W:] Rószkiewicz M. (red.), Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 533), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 19-33.
97
Łapczyński M., (2004), Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1010, s. 210-221.
98
Łapczyński M., (2004), Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 198-223.
99
Plichta J., Rogoda B., Łapczyński M., Morawczyński R., Pietnoczko P., Zachurzok M., Mleczek M., (2004), Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 100 s.
100
Łapczyński M., (2004), Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 171-187.
101
Łapczyński M., (2004), Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 503-509.
102
Łapczyński M., (2003), Wprowadzenie do Data Mining, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 49-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092
103
Łapczyński M., (2003), Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 91-105.
104
Łapczyński M., (2003), Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów. [W:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Kraków : StatSoft Polska, s. 93-102.
105
Łapczyński M., (2003), Modele predykcyjne w Data Mining. [W:] Gatnar E. (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 115-126.
106
Łapczyński M., (2002), Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 87-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/13566
107
Łapczyński M., (2002), Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 82-111.
108
Łapczyński M., (2002), Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 153-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/13656
109
Łapczyński M., (2002), Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych. [W:] Mynarski S. (red.), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 47-60.
110
Łapczyński M., (2001), Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 79-93.
111
Łapczyński M., (2001), Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 49-64.
112
Łapczyński M., (2000), Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 123-140.
113
Łapczyński M., (1998), Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo). [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 80-99.
1
@misc{varUEK:2168355706,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "The Impact of Innovation Orientation on Business Performance",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2399",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168356438,
author = "Małgorzata Tyrańska and Mariusz Łapczyński and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Model of the Professional Competences of Business Studies Graduates : the Results of Expert Opinion Survey",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9618-9627",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@inbook{fmUEK:2168352160,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Znaczenie big data w analizie danych marketingowych - obszary, strategie analityczne, perspektywy",
booktitle = "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej",
pages = "24-37",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf},
isbn = "978-83-7695-838-5",
}
4
@article{artUEK:2168349362,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households",
journal = "Advances in Data Analysis and Classification",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "855-869",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11634-020-00414-7},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00414-7},
}
5
@misc{varUEK:2168353568,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "SEM-Tree Hybrid Models in the Preferences Analysis of the Members of Polish Households",
booktitle = "European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts",
pages = "83-84",
adress = "Bayreuth",
publisher = "ECDA",
year = "2019",
url = {http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf},
}
6
@article{artUEK:2168345606,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "The Number of Clusters in Hybrid Predictive Models : Does It Really Matter?",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 66, z. 3",
pages = "228-238",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.9131},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2019/3/ps_z3_19_full_issue.pdf},
}
7
@article{artUEK:2168327531,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe SEM-Tree w badaniach różnicowania się preferencji członków polskich gospodarstw domowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "198-207",
adress = "",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.508.20},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/65023},
issn = "1505-9332",
}
8
@article{artUEK:2168330329,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badanie przyczyn porzucania koszyków w handlu elektronicznym - zarys problemu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "526",
pages = "60-68",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.526.05},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97921/edition/58400},
}
9
@article{artUEK:2168322441,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przygotowanie danych do analizy zachowań e-klientów - droga od danych do wiedzy",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "3 (49)",
pages = "55-65",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2017.49-05},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/718/article/10693/},
}
10
@article{artUEK:2168315211,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych",
journal = "Ekonometria",
number = "1 (55)",
pages = "69-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.1.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/40769},
}
11
@book{monUEK:2168303921,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-715-9",
}
12
@inbook{mkaUEK:2168307819,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "The Use of Hybrid Predictive C&RT-Logit Models in Analytical CRM",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "311-320",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_27},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
13
@inbook{fmUEK:2168311637,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM",
booktitle = "Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja",
pages = "52-73",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7695-612-1",
}
14
@article{artUEK:2168313269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Możliwości wykorzystania komentarzy klientów banku we współtworzeniu wartości - zastosowanie eksploracji opinii (opinion mining)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "459",
pages = "121-129",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.459.11},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36518/Lapczynski_Mozliwosci_Wykorzystania_Komentarzy_Klientow_Banku_2016.pdf},
}
15
@article{artUEK:2168297437,
author = "Michał Kucia and Mariusz Łapczyński",
title = "Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "310-321",
year = "2015",
url = {http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=311&view=Fit},
}
16
@article{artUEK:2168304009,
author = "Mariusz Łapczyński and Jerzy Surma",
title = "The Use of Data Mining Models in Solving the Problem of Imbalanced Classes based on the Example of an Online Marketing Campaign",
journal = "Ekonometria",
number = "3 (49)",
pages = "9-19",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2015.3.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/31770/Lapczynski_The_Use_Of_Data_Mining_Models_2015.pdf},
}
17
@inbook{mkaUEK:2168297367,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Performance of Hybrid Predictive Models Based on Fuzzy C-means and Decision Trees",
booktitle = "Data Mining in Marketing - New Developments -",
pages = "11-20",
adress = "Fockendorf",
publisher = "ibai-publishing",
year = "2015",
issn = "1864-9734",
isbn = "978-3-942952-36-1",
}
18
@unpublished{fnpUEK:2168302269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ opcji losowego lasu na jakość modeli predykcyjnych w analitycznym CRM",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "13-61",
year = "2014",
}
19
@article{artUEK:2168288699,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Number of Clusters and the Quality of Hybrid Predictive Models in Analytical CRM",
journal = "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric",
number = "v 37 (50)",
pages = "141-157",
adress = "",
year = "2014",
}
20
@article{artUEK:2168286677,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1 (348), t. 2",
pages = "140-150",
year = "2014",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=140&view=Fit},
}
21
@book{skrUEK:2168278047,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-653-3",
}
22
@article{artUEK:2168286491,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "60-69",
adress = "",
year = "2014",
}
23
@article{artUEK:2168292691,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrid C&RT-Logit Models in Churn Analysis",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 14, 2",
pages = "37-52",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/foli-2015-0006},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2014.14.issue-2$002ffoli-2015-0006$002ffoli-2015-0006.pdf?t:ac=j$002ffoli.2014.14.issue-2$002fissue-files$002ffoli.2014.14.issue-2.xml},
}
24
@article{artUEK:2168292461,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe C&RT-Logit w analizie migracji klientów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "195",
pages = "90-102",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/08_Lapczynski_Modele_hybrydowe.pdf},
}
25
@article{artUEK:2168286681,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1 (348), t. 2",
pages = "210-220",
year = "2014",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=210&view=Fit},
}
26
@article{artUEK:2168272472,
author = "Sylwester Białowąs and Mariusz Łapczyński",
title = "Preferencje czasowe w zachowaniach oszczędnościowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 2 ",
pages = "214-223",
year = "2013",
}
27
@article{artUEK:2168294003,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza wzorców zachowań klientów e-sklepu za pomocą reguł sekwencyjnych i łańcuchów Markowa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 3",
pages = "159-169",
year = "2013",
url = {http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf},
}
28
@inbook{mkaUEK:2168294163,
author = "Mariusz Łapczyński and Bartłomiej Jefmański",
title = "Impact of Cluster Validity Measures on Performance of Hybrid Models Based on K-means and Decision Trees",
booktitle = "Advances in Data Mining : 13th Industrial Conference, ICDM 2013, New York, USA, July 2013 : Poster and Industry Proceedings",
pages = "153-162",
adress = "Germany",
publisher = "ibai-publishing",
year = "2013",
url = {http://www.researchgate.net/profile/Barttomiej_Jefmanski2/publication/256839464_Impact_of_Cluster_Validity_Measures_on_Performance_of_Hybrid_Models_Based_on_K-means_and_Decision_Trees/links/00b7d523d95d842771000000.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail},
isbn = "978-3-942952-23-1",
}
29
@article{artUEK:2168283291,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "O interdyscyplinarnym charakterze analitycznego CRM",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "909",
pages = "59-68",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/788/612},
}
30
@inbook{fmUEK:2168280837,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza asocjacji między pozycjami według listy wartości LOV",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "78-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
31
@article{artUEK:2168271394,
author = "Mariusz Łapczyński and Sylwester Białowąs",
title = "Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "151",
pages = "144-153",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_M.Lapczynski_S.Bia%C5%82owas_Discovering_patterns_of_users%E2%80%99.pdf},
}
32
@unpublished{fnpUEK:2168287397,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie przestrzennych reguł asocjacyjnych na przykładzie analizy jakości życia i przestępczości w Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "51-66",
year = "2013",
}
33
@article{artUEK:2168276117,
author = "Bartłomiej Jefmański and Mariusz Łapczyński",
title = "Masking Problem in Identification of Service Quality Determinants with an Application of the CART Model - an Example of the Public Services Quality Research in Poland",
journal = "Ekonometria",
number = "3 (41)",
pages = "24-31",
year = "2013",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/26846},
}
34
@inbook{fmUEK:2168250536,
author = "Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Wartość dla klienta w marketingu relacji",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
35
@inbook{mkaUEK:2168294037,
author = "Maja Szymura-Tyc and Mariusz Łapczyński",
title = "Internationalisation and Innovation in Networks",
booktitle = "Proceedings of 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe",
pages = "288-301",
adress = "Vienna",
publisher = "Institute for Export Management; Vienna University of Economics and Business",
year = "2012",
isbn = "978-3-9503290-1-8",
}
36
@article{artUEK:2168247696,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "129-141",
year = "2012",
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168266608,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza sekwencji zachowań klientów e-sklepu",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "69-85",
year = "2012",
}
38
@inbook{mkaUEK:2168288697,
author = "Mariusz Łapczyński and Jerzy Surma",
title = "Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12",
pages = "140-146",
adress = "USA",
publisher = "CSREA Press",
year = "2012",
url = {http://www.worldcomp-proceedings.com/proc/p2012/DMI9029.pdf},
isbn = "1-60132-208-9",
}
39
@inbook{fmUEK:2168250948,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Reguły asocjacyjne w analizie środków - celów",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "109-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
40
@unpublished{fnpUEK:2168260352,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele regresyjne",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "113-139",
year = "2011",
}
41
@inbook{fmUEK:2168306531,
author = "Jadwiga Stobiecka and Joanna Białynicka-Birula and Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Identyfikacja łańcuchów środków - celów w strukturze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "84-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
42
@inbook{fmUEK:2168306513,
author = "Mariusz Łapczyński and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "31-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
43
@article{artUEK:2168224796,
author = "Bartłomiej Jefmański and Mariusz Łapczyński",
title = "Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "z. 23",
pages = "59-75",
year = "2011",
}
44
@article{artUEK:2168222678,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "35-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192841},
}
45
@article{artUEK:2168224798,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Web Mining - analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "z. 23",
pages = "107-123",
year = "2011",
}
46
@article{artUEK:2168238552,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "201",
pages = "179-190",
adress = "",
year = "2011",
}
47
@article{artUEK:2168237108,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "155-163",
adress = "",
year = "2011",
}
48
@article{artUEK:2168229290,
author = "Sylwester Białowąs and Mariusz Łapczyński",
title = "Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "wrzesień-październik cz. 3",
pages = "100-105",
year = "2011",
}
49
@inbook{mkaUEK:2168228576,
author = "Jerzy Surma and Mariusz Łapczyński",
title = "Selecting Data Mining Model for Web Advertising in Virtual Communities",
booktitle = "IMMM 2011",
pages = "107-112",
adress = "b.m.",
publisher = "IARIA",
year = "2011",
url = {http://www.surma.edu.pl/surma/surma_spain_2011.pdf},
isbn = "978-1-61208-162-5",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168282269,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Reguły asocjacyjne w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "68-98",
year = "2010",
}
51
@inbook{mkaUEK:2168224940,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przygotowanie danych marketingowych do analizy Data Mining",
booktitle = "Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "77-87",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-53-4",
}
52
@inbook{fmUEK:2165931777,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wartość dla klienta : przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia",
booktitle = "Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe",
pages = "68-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6",
}
53
@article{artUEK:2165632618,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "96",
pages = "179-188",
adress = "",
year = "2010",
}
54
@book{skrUEK:52424,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-508-1",
}
55
@unpublished{fnpUEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
56
@inbook{mkaUEK:2165719264,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Web Usage Mining, czyli jak sprzedać sukienkę ciążową w Internecie",
booktitle = "Analiza danych w programie Statistica - przegląd",
pages = "69-79",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-51-0",
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168306753,
author = "Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan",
title = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "6-27",
year = "2009",
}
58
@inbook{mkaUEK:2164963626,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa i analiza sekwencji - Wielki Brat czuwa",
booktitle = "Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "143-155",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-88724-46-6",
}
59
@article{artUEK:50630,
author = "Paweł Białynicki-Birula and Mariusz Łapczyński",
title = "Organizacyjne i prawne uwarunkowania prowadzenia działalności przyrodoleczniczej w Polsce (na przykładzie analizy możliwości wykorzystania przez gminy zasobów wód leczniczych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "783",
pages = "83-103",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998225},
}
60
@article{artUEK:2165825560,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Sposoby wizualizacji drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "86",
pages = "55-64",
adress = "",
year = "2009",
}
61
@unpublished{fnpUEK:2168247866,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza reguł asocjacyjnych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "98-111",
year = "2009",
}
62
@unpublished{fnpUEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
63
@inbook{fmUEK:2162105501,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych : ujęcie modelowe",
booktitle = "Marketing",
pages = "185-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
64
@inbook{mkaUEK:2164963611,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza migracji klientów (churn analysis)",
booktitle = "Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku",
pages = "93-105",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-88724-46-6",
}
65
@article{artUEK:50403,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele hybrydowe CART-LOGIT w analizie danych rynkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "51",
pages = "85-95",
adress = "",
year = "2009",
}
66
@article{artUEK:50430,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Zmienne zastępcze i konkurencyjne w interpretacji drzew klasyfikacyjnych CART",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "99-114",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939459},
}
67
@inbook{fmUEK:2161826379,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wizerunek marketingu wśród polskich internautów w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu",
pages = "93-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1827-7",
}
68
@unpublished{fnpUEK:2163817569,
author = "Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Jolanta Mirek and Dariusz Fatuła and Joanna Białynicka-Birula and Ryszard Węgrzyn",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
69
@inbook{fmUEK:2164876894,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Migracje klientów : dylematy pomiaru",
booktitle = "Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?",
pages = "165-175",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-89072-15-3",
}
70
@unpublished{fnpUEK:2163817272,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
71
@inbook{fmUEK:2165967398,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Problem niezrównoważonych klas w budowie modeli predykcyjnych",
booktitle = "Współczesny marketing : trendy, działania",
pages = "562-568",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1802-4",
}
72
@inbook{fmUEK:2168308965,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu",
booktitle = "Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy)",
pages = "71-79",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-396-7",
}
73
@inbook{fmUEK:2165306587,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Alternatywne zastosowanie reguł skojarzeniowych",
booktitle = "Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji",
pages = "122-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1777-5",
}
74
@unpublished{fnpUEK:2163817821,
author = "Adam Sagan and Mariusz Łapczyński",
title = "Metody analizy struktury wartości dla klienta - modele sieciowe, predykcyjne i ścieżkowe",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "96-121",
year = "2008",
}
75
@inbook{fmUEK:2166288998,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przegląd procedur analitycznych data mining",
booktitle = "Marketing",
pages = "155-166",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
76
@inbook{mkaUEK:2168240088,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza danych ankietowych - przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego",
booktitle = "Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining",
pages = "39-48",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska Sp. z o.o.",
year = "2008",
url = {http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_danych_ankietowych.pdf},
isbn = "978-83-88724-41-1",
}
77
@unpublished{fnpUEK:2163817766,
author = "Adam Sagan and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
78
@inbook{fmUEK:2168308997,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Technika random forests jako alternatywa w budowaniu modeli predykcyjnych",
booktitle = "Nowe trendy w marketingu dla menedżerów : monografia",
pages = "117-128",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-886175-4-6",
}
79
@inbook{fmUEK:2165623432,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa : metody oceny i sposoby wizualizacji reguł jakościowych",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
80
@article{artUEK:50844,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "71-88",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156965538},
}
81
@unpublished{fnpUEK:2168281837,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcja zjawisk rynkowych za pomocą narzędzia RandomForests",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "29-57",
year = "2007",
}
82
@article{artUEK:51094,
author = "Mariusz Łapczyński and Adam Sagan",
title = "Podejście entropijne w badaniach struktur rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "67-90",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150182048},
}
83
@inbook{fmUEK:2166289736,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Sposoby wizualizacji modeli drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "187-198",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
84
@article{artUEK:51097,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcyjne narzędzia ilościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "53-66",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150162960},
}
85
@inbook{fmUEK:2165617494,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania marketingowe : wyzwania metodologiczne w XXI wieku",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "72-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
86
@unpublished{fnpUEK:2168326597,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza dyskryminacyjna w modelowaniu preferencji konsumentów",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "129-144",
year = "2006",
}
87
@article{artUEK:2166386708,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza koszykowa jako klasyczny przykład wykorzystania reguł skojarzeniowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1107",
pages = "523-527",
adress = "",
year = "2006",
url = {},
}
88
@unpublished{drUEK:52595,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
89
@inbook{fmUEK:2166048653,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Entropijne sposoby podziału drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "209-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
90
@inbook{fmUEK:2168258506,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Skuteczność pomiaru w metrycznych i niemetrycznych narzędziach predykcyjnych",
booktitle = "Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność",
pages = "196-205",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-169-4",
}
91
@inbook{mkaUEK:2168247910,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego",
booktitle = "Statystyka i data mining w badaniach naukowych",
pages = "79-89",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-88724-28-2",
}
92
@article{artUEK:53014,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "149-163",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96720225},
}
93
@inbook{fmUEK:2166027612,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych",
booktitle = "Marketing",
pages = "135-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
94
@article{artUEK:52619,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "135-151",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105088667},
}
95
@unpublished{fnpUEK:2168261368,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Analiza zachowań konsumentów na rynku motoryzacyjnym",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "90-102",
year = "2005",
}
96
@inbook{mkaUEK:2168221134,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Charakterystyka wielowymiarowych metod do wewnętrznej analizy struktur rynkowych",
booktitle = "Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar - modelowanie - symulacja",
pages = "19-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
issn = "0867-7727",
}
97
@article{artUEK:2166530317,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Detekcja interakcji w drzewach klasyfikacyjnych - próba syntezy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1010",
pages = "210-221",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1507-3866",
}
98
@unpublished{fnpUEK:2168261848,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Entropijne właściwości drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "198-223",
year = "2004",
}
99
@misc{rscUEK:2166515741,
author = "Jarosław Plichta and Bogdan Rogoda and Mariusz Łapczyński and Rafał Morawczyński and Paulina Pietnoczko and Maria Zachurzok and Miłosz Mleczek",
title = "Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2004",
url = {},
}
100
@inbook{fmUEK:2166284670,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Klasyczna analiza dyskryminacyjna w badaniach rynkowych i marketingowych",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "171-187",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
101
@article{artUEK:52248,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "503-509",
adress = "",
year = "2004",
}
102
@article{artUEK:2168224028,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wprowadzenie do Data Mining",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "49-62",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/45374092},
}
103
@unpublished{fnpUEK:2168270390,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie analizy reguł skojarzeniowych w badaniach rynkowych i marketingowych",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "91-105",
year = "2003",
}
104
@inbook{mkaUEK:2168262890,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów",
booktitle = "Analiza satysfakcji i lojalności klientów",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-88724-16-9",
}
105
@inbook{fmUEK:2168223242,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Modele predykcyjne w Data Mining",
booktitle = "Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym",
pages = "115-126",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-281-X",
}
106
@article{artUEK:2168226970,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "87-102",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13566},
}
107
@unpublished{fnpUEK:2168280387,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badanie preferencji na rynku motoryzacyjnym z użyciem drzew klasyfikacyjnych CHAID",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "82-111",
year = "2002",
}
108
@article{artUEK:2168224680,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Możliwości wykorzystania drzew klasyfikacyjnych w badaniach ruchu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "153-167",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13656},
}
109
@inbook{mkaUEK:2168252622,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Przyczynowa interpretacja drzew klasyfikacyjnych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.)",
pages = "47-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-125-5",
}
110
@unpublished{fnpUEK:2168281251,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Deterministyczne właściwości drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynkowych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "79-93",
year = "2001",
}
111
@article{artUEK:2168235850,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Badania selektywności rynku kaset wideo z zastosowaniem wielowymiarowej analizy korespondencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "49-64",
year = "2001",
}
112
@unpublished{fnpUEK:2168283305,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w badaniach rynku turystycznego",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "123-140",
year = "2000",
}
113
@unpublished{fnpUEK:2168240358,
author = "Mariusz Łapczyński",
title = "Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach selektywności rynku w warunkach konkurencji (na przykładzie kaset wideo)",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "80-99",
year = "1998",
}