Publikacje wybranego autora

Lossow-Samkowa Barbara ORCID

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego,

1

Autor:
Tytuł:
Wykaz ważniejszych prac Profesora Leszka Kałkowskiego
Źródło:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO] - Kraków: Wydaw. AE, 1998, s. 15-21
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240668
varia
Zobacz opis całości
2

Autor:
Barbara Lossow-Samkowa , Danuta Przysłópska-Kłosak , Andrzej Kłosak
Tytuł:
Stan techniczny wybranych budynków mieszkalnych śródmieścia Krakowa w 10 lat po rewaloryzacji = Technical State of the Selected Dwelling-Houses in the Centre of Cracow Ten Years after Renovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992) , s. 95-104. - Summ., rez.
Nr:
2168263064
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych = Model Approach to the Problem of Energy Protection in Renovated and Newly Constructed Buildings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992) , s. 105-114. - Summ., rez.
Nr:
2168262868
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985 = Private Housing Construction in Poland between 1950 and 1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 115-138. - Summ., rez.
Nr:
2168271560
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Społeczne i ekonomiczne problemy budownictwa jednorodzinnego
Źródło:
Przegląd Budowlany. - R. 52, nr 4 (1980) , s. 230-232
Nr:
2168355090
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Problemy energochłonności w polskim budownictwie mieszkaniowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
10 k.; 30 cm
Program badawczy:
H/12/022/90-2
Sygnatura:
NP-58/Magazyn
Nr:
2168331851
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
[39] s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
H/12/022/90-2
Sygnatura:
NP-47/Magazyn
Nr:
2168332023
naukowo-badawcze
1
Wykaz ważniejszych prac Profesora Leszka Kałkowskiego / Barbara SAMEK // W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO]. - Kraków: Wydaw. AE, 1998. - S. 15-21. - ISBN 83-87239-58-5
2
Stan techniczny wybranych budynków mieszkalnych śródmieścia Krakowa w 10 lat po rewaloryzacji = Technical State of the Selected Dwelling-Houses in the Centre of Cracow Ten Years after Renovation / Barbara LOSSOW-SAMKOWA, Danuta Przysłópska-Kłosak, Andrzej Kłosak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992), s. 95-104. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych = Model Approach to the Problem of Energy Protection in Renovated and Newly Constructed Buildings / Andrzej KOSECKI, Stanisław BELNIAK, Barbara LOSSOW-SAMKOWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992), s. 105-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985 = Private Housing Construction in Poland between 1950 and 1985 / Janusz KOT, Barbara LOSSOW-SAMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989), s. 115-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Społeczne i ekonomiczne problemy budownictwa jednorodzinnego / Barbara LOSSOW-SAMKOWA // Przegląd Budowlany. - R. 52, nr 4 (1980), s. 230-232. - ISSN 0033-2038
6
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
7
Problemy energochłonności w polskim budownictwie mieszkaniowym / Barbara LOSSOW-SAMEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 10 k. ; 30 cm
8
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje / Barbara LOSSOW-SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Leszek KAŁKOWSKI, Andrzej KOSECKI, Halina POLESKA, Stanisław BELNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - [39] s. : il. ; 30 cm
1
Samek B., (1998), Wykaz ważniejszych prac Profesora Leszka Kałkowskiego. [W:] Borowiecki R. (red.), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego, Kraków : Wydaw. AE, s. 15-21.
2
Lossow-Samkowa B., Przysłópska-Kłosak D., Kłosak A., (1992), Stan techniczny wybranych budynków mieszkalnych śródmieścia Krakowa w 10 lat po rewaloryzacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 95-104.
3
Kosecki A., Belniak S., Lossow-Samkowa B., (1992), Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 105-114.
4
Kot J., Lossow-Samek B., (1989), Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 115-138.
5
Lossow-Samkowa B., (1980), Społeczne i ekonomiczne problemy budownictwa jednorodzinnego, "Przegląd Budowlany", R. 52, nr 4, s. 230-232.
6
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
7
Lossow-Samek B., (1991), Problemy energochłonności w polskim budownictwie mieszkaniowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 10 k.
8
Lossow-Samek B., Maciejowski S., Kałkowski L., Kosecki A., Poleska H., Belniak S., (1991), Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [39] s.
1
@misc{UEK:2168240668,
author = "Barbara Samek",
title = "Wykaz ważniejszych prac Profesora Leszka Kałkowskiego",
booktitle = "Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego",
pages = "15-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-58-5",
}
2
@article{UEK:2168263064,
author = "Barbara Lossow-Samkowa and Danuta Przysłópska-Kłosak and Andrzej Kłosak",
title = "Stan techniczny wybranych budynków mieszkalnych śródmieścia Krakowa w 10 lat po rewaloryzacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "95-104",
year = "1992",
}
3
@article{UEK:2168262868,
author = "Andrzej Kosecki and Stanisław Belniak and Barbara Lossow-Samkowa",
title = "Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "105-114",
year = "1992",
}
4
@article{UEK:2168271560,
author = "Janusz Kot and Barbara Lossow-Samek",
title = "Nieuspołecznione budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1950-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "115-138",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168355090,
author = "Barbara Lossow-Samkowa",
title = "Społeczne i ekonomiczne problemy budownictwa jednorodzinnego",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 52, 4",
pages = "230-232",
year = "1980",
}
6
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Jacek Barburski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Barbara Samek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
7
@unpublished{UEK:2168331851,
author = "Barbara Lossow-Samek",
title = "Problemy energochłonności w polskim budownictwie mieszkaniowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
8
@unpublished{UEK:2168332023,
author = "Barbara Lossow-Samek and Stanisław Maciejowski and Leszek Kałkowski and Andrzej Kosecki and Halina Poleska and Stanisław Belniak",
title = "Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID