Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Czy szata tylko zdobi? XXI Warsztaty Dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011) , s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345022
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kreda czy komputer?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009) , s. 14-15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274865
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego : XVIII warsztaty dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 12. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166738514
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50848
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
XVII warsztaty dydaktyczne "Czy szkoła wyższa wychowuje?"
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 4 (12), s. 13
Nr:
2168346716
varia
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 5-7
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168298111
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kształcenie u studentów odpowiedzialności społecznej za pełnione funkcje zawodowe
Źródło:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 19-21
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168219204
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003
Opis fizyczny:
33 s.; 21 cm
Seria:
(Skrypt - Wyższa Szkoła Biznesu)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88421-34-4
Nr:
2168234850
skrypt
9

Tytuł:
Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
25, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-193-X
Nr:
2168223288
skrypt
10

Tytuł:
Problemy związane z tworzeniem nowego modelu społeczno-gospodarczego w Polsce = Creating a New Socio-Economic Model in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230712
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Możliwość wykorzystania modelu państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej w okresie transformacji = Possibility of Application of Welfare State Model and Social Market Economy in Period of Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996) , s. 99-105. - Summ.
Nr:
2168231586
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Percepcja pojęć ekonomicznych przez studentów w świetle dokonujących się zmian systemowych = Perception of Economic Notions by Students in Light of System Transformations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 463 (1996) , s. 63-70. - Summ.
Nr:
2168245710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki
Źródło:
Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych. - nr 35 (1995) , s. 37-48 - Bibliogr.
Nr:
2168257954
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki = Model of a Welfare State and Social Economic Market And Their Influence on Competitiveness of the Economy
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 10 (65) (1995) , s. 19-23
Nr:
2168257688
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wpływ "pogoni za rentą" na zachowania mikroekonomiczne = Influence of the "Rent Seeking" on Microeconomic Behavior
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12 (67) (1995) , s. 41-42
Nr:
2168298395
artykuł w czasopiśmie
16

Konferencja:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Tytuł:
Czy jednak aktywna rola państwa?
Źródło:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 19-23
Nr:
2168254214
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Opis fizyczny:
21 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych,
Nr:
2168251964
skrypt
18

Tytuł:
Welfare state w okresie transformacji gospodarki polskiej - dobrowolny wybór czy obiektywna konieczność
Źródło:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS1992, s. 1[69]-14[82]
Sygnatura:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279047
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Ekonomia dobrobytu : welfare state stanowi ciągle powszechnie akceptowany model w rozwiniętych krajach
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 30 (1991) , s. 17
Nr:
2168229372
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Teorie rozwoju społecznego : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Opis fizyczny:
14 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych,
Nr:
2168251986
skrypt
21

Tytuł:
Dylematy państwa opiekuńczego = The Dilemmas of a Protective State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991) , s. 75-82. - Summ., rez.
Nr:
2168232010
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Akumulacja kapitału, czynniki akumulacji, skutki akumulacji
Źródło:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 42-48
Nr:
2168255724
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Gospodarka towarowo-pieniężna w kapitaliźmie
Źródło:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 22-33
Nr:
2168255720
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Recenzja książki
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 3/89 (1989) , s. 95-97
Nr:
2168223980
recenzja
25

Tytuł:
Ekonomia polityczna : przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
33 s.; 24 cm
Nr:
2168273204
skrypt
26

Tytuł:
Procesy demograficzne, zatrudnienia i bezrobocia w Szwecji po II wojnie światowej = Demographic Processes of Employment and Unemployment in Sweden after World War II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 254 (1988) , s. 97-111. - Summ., rez.
Nr:
2168283723
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Polityka koniunkturalna Szwecji w aspekcie przemian strukturalnych współczesnego kapitalizmu = The Counter-Cyclical Policy of Sweden in the Aspect of Structural Transformations in Modern Capitalism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 188 (1984) , s. 67-77. - Rez., summ.
Nr:
2168252210
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego Szwecji po II wojnie światowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
281 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/866
Nr:
2168313149
doktorat
29

Tytuł:
Znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki szwedzkiej = The Importance of Foreign Trade for the Swedish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 140 (1981) , s. 105-129. - Summ., rez.
Nr:
2168229984
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Czy szata tylko zdobi? XXI Warsztaty Dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK / Urszula LORENOWICZ // Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/14. - ISSN 1689-7757
2
Kreda czy komputer? / Urszula LORENTOWICZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 14-15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
3
Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego : XVIII warsztaty dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK w Krakowie / Urszula LORENOWICZ // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 12. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
4
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413. - ISSN 1898-6447
5
XVII warsztaty dydaktyczne "Czy szkoła wyższa wychowuje?" / Urszula LORENOWICZ // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007), s. 13. - ISSN 1689-7749
6
Wprowadzenie / Urszula LORENOWICZ, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 5-7. - ISBN 83-7252-216-2
7
Kształcenie u studentów odpowiedzialności społecznej za pełnione funkcje zawodowe / Urszula LORENOWICZ // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 19-21. - ISBN 83-7252-216-2
8
Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce / [aut. Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ]. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003. - 33 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Skrypt / Wyższa Szkoła Biznesu). - ISBN 83-88421-34-4
9
Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 25, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-193-X
10
Problemy związane z tworzeniem nowego modelu społeczno-gospodarczego w Polsce = Creating a New Socio-Economic Model in Poland / Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002), s. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15254. - ISSN 0208-7944
11
Możliwość wykorzystania modelu państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej w okresie transformacji = Possibility of Application of Welfare State Model and Social Market Economy in Period of Transformation / Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 99-105. - Summ. - ISSN 0208-7944
12
Percepcja pojęć ekonomicznych przez studentów w świetle dokonujących się zmian systemowych = Perception of Economic Notions by Students in Light of System Transformations / Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 463 (1996), s. 63-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
13
Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki / Urszula LORENOWICZ // Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych. - nr 35 (1995), s. 37-48. - Bibliogr. - ISSN 1230-2848
14
Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki = Model of a Welfare State and Social Economic Market And Their Influence on Competitiveness of the Economy / Urszula LORENOWICZ // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 10 (65) (1995), s. 19-23. - ISSN 0867-0005
15
Wpływ "pogoni za rentą" na zachowania mikroekonomiczne = Influence of the "Rent Seeking" on Microeconomic Behavior / Urszula LORENOWICZ // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12 (67) (1995), s. 41-42. - ISSN 0867-0005
16
Czy jednak aktywna rola państwa? / Urszula LORENOWICZ // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 19-23
17
Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - 21 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych
18
Welfare state w okresie transformacji gospodarki polskiej - dobrowolny wybór czy obiektywna konieczność / Urszula LORENOWICZ // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[69]-14[82]
19
Ekonomia dobrobytu : welfare state stanowi ciągle powszechnie akceptowany model w rozwiniętych krajach / Urszula LORENOWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1991), s. 17. - ISSN 0137-7299
20
Teorie rozwoju społecznego : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - 14 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych
21
Dylematy państwa opiekuńczego = The Dilemmas of a Protective State / Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 75-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Akumulacja kapitału, czynniki akumulacji, skutki akumulacji / Urszula LORENOWICZ // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 42-48
23
Gospodarka towarowo-pieniężna w kapitaliźmie / Urszula LORENOWICZ // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 22-33
24
Recenzja książki / Urszula LORENOWICZ // Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 3/89 (1989), s. 95-97. - Rec. pracy: Reiner Eckert, Ekonomia polityczna kapitalizmu: wprowadzenie. Warszawa: KiW, 1988, s. 248
25
Ekonomia polityczna : przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa / Zofia DACH, Jerzy JÓZEFCZYK, Urszula LORENOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 33 s. ; 24 cm
26
Procesy demograficzne, zatrudnienia i bezrobocia w Szwecji po II wojnie światowej = Demographic Processes of Employment and Unemployment in Sweden after World War II / Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 254 (1988), s. 97-111. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
27
Polityka koniunkturalna Szwecji w aspekcie przemian strukturalnych współczesnego kapitalizmu = The Counter-Cyclical Policy of Sweden in the Aspect of Structural Transformations in Modern Capitalism / Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 188 (1984), s. 67-77. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego Szwecji po II wojnie światowej / Urszula LORENOWICZ ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1982. - 281 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki szwedzkiej = The Importance of Foreign Trade for the Swedish Economy / Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 140 (1981), s. 105-129. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Lorenowicz U., (2011), Czy szata tylko zdobi? XXI Warsztaty Dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK, "Kurier UEK", nr 5 (44), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/14
2
Lorenowicz U., (2009), Kreda czy komputer?, "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 14-15; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
3
Lorenowicz U., (2008), Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego : XVIII warsztaty dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK w Krakowie, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 12; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
4
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2007), Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 65-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413
5
Lorenowicz U., (2007), XVII warsztaty dydaktyczne "Czy szkoła wyższa wychowuje?", "Kurier AE", nr 4 (12), s. 13.
6
Lorenowicz U., Adamska-Chudzińska M., (2004), Wprowadzenie. [W:] Węgrzecki A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-7.
7
Lorenowicz U., (2004), Kształcenie u studentów odpowiedzialności społecznej za pełnione funkcje zawodowe. [W:] Węgrzecki A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 19-21.
8
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2003), Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 33 s.
9
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2003), Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 25, [1] s.
10
Lorenowicz U., (2002), Problemy związane z tworzeniem nowego modelu społeczno-gospodarczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 73-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/15254
11
Lorenowicz U., (1996), Możliwość wykorzystania modelu państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 99-105.
12
Lorenowicz U., (1996), Percepcja pojęć ekonomicznych przez studentów w świetle dokonujących się zmian systemowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 63-70.
13
Lorenowicz U., (1995), Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki, "Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych", nr 35, s. 37-48.
14
Lorenowicz U., (1995), Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki, "Gospodarka Narodowa", R. 6, nr 10 (65), s. 19-23.
15
Lorenowicz U., (1995), Wpływ "pogoni za rentą" na zachowania mikroekonomiczne, "Gospodarka Narodowa", R. 6, nr 12 (67), s. 41-42.
16
Lorenowicz U., (1993), Czy jednak aktywna rola państwa?. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-23.
17
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (1992), Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 21 s.
18
Lorenowicz U., (1992), Welfare state w okresie transformacji gospodarki polskiej - dobrowolny wybór czy obiektywna konieczność. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej, s. 1[69]-14[82].
19
Lorenowicz U., (1991), Ekonomia dobrobytu : welfare state stanowi ciągle powszechnie akceptowany model w rozwiniętych krajach, "Życie Gospodarcze", nr 30, s. 17.
20
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (1991), Teorie rozwoju społecznego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 14 s.
21
Lorenowicz U., (1991), Dylematy państwa opiekuńczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 75-82.
22
Lorenowicz U., (1990), Akumulacja kapitału, czynniki akumulacji, skutki akumulacji. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 42-48.
23
Lorenowicz U., (1990), Gospodarka towarowo-pieniężna w kapitaliźmie. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 22-33.
24
Lorenowicz U., (1989), Recenzja książki, "Problemy Ekonomiczne", R. 28, nr 3/89, s. 95-97.
25
Dach Z., Józefczyk J., Lorenowicz U., (1988), Ekonomia polityczna: przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 s.
26
Lorenowicz U., (1988), Procesy demograficzne, zatrudnienia i bezrobocia w Szwecji po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 254, s. 97-111.
27
Lorenowicz U., (1984), Polityka koniunkturalna Szwecji w aspekcie przemian strukturalnych współczesnego kapitalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 188, s. 67-77.
28
Lorenowicz U., (1982), Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego Szwecji po II wojnie światowej, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 281 k.
29
Lorenowicz U., (1981), Znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki szwedzkiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 140, s. 105-129.
1
@article{artnUEK:2168345022,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Czy szata tylko zdobi? XXI Warsztaty Dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (44)",
pages = "26-27",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/14},
}
2
@article{artnUEK:2168274865,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Kreda czy komputer?",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (29)",
pages = "14-15",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread},
}
3
@article{artnUEK:2166738514,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego : XVIII warsztaty dydaktyczne Stowarzyszenia Adiunktów i Wykładowców UEK w Krakowie",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "12",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
4
@article{artUEK:50848,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "65-82",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413},
}
5
@misc{varUEK:2168346716,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "XVII warsztaty dydaktyczne Czy szkoła wyższa wychowuje?",
booktitle = "Kurier AE",
number = "4 (12)",
pages = "13",
year = "2007",
}
6
@misc{wstUEK:2168298111,
author = "Urszula Lorenowicz and Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
7
@inbook{mkaUEK:2168219204,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Kształcenie u studentów odpowiedzialności społecznej za pełnione funkcje zawodowe",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "19-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
8
@book{skrUEK:2168234850,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88421-34-4",
}
9
@book{skrUEK:2168223288,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-193-X",
}
10
@article{artUEK:2168230712,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Problemy związane z tworzeniem nowego modelu społeczno-gospodarczego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "73-83",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15254},
}
11
@article{artUEK:2168231586,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Możliwość wykorzystania modelu państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "99-105",
year = "1996",
}
12
@article{artUEK:2168245710,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Percepcja pojęć ekonomicznych przez studentów w świetle dokonujących się zmian systemowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "63-70",
year = "1996",
}
13
@article{artUEK:2168257954,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki",
journal = "Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych",
number = "35",
pages = "37-48",
year = "1995",
}
14
@article{artUEK:2168257688,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 6, 10 (65)",
pages = "19-23",
year = "1995",
}
15
@article{artUEK:2168298395,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Wpływ pogoni za rentą na zachowania mikroekonomiczne",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 6, 12 (67)",
pages = "41-42",
year = "1995",
}
16
@inbook{mkaUEK:2168254214,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Czy jednak aktywna rola państwa?",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "19-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
17
@book{skrUEK:2168251964,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1992",
}
18
@unpublished{fnpUEK:2168279047,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Welfare state w okresie transformacji gospodarki polskiej - dobrowolny wybór czy obiektywna konieczność",
booktitle = "Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej",
pages = "1[69]-14[82]",
year = "1992",
}
19
@article{artUEK:2168229372,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Ekonomia dobrobytu : welfare state stanowi ciągle powszechnie akceptowany model w rozwiniętych krajach",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "30",
pages = "17",
year = "1991",
}
20
@book{skrUEK:2168251986,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Teorie rozwoju społecznego : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
21
@article{artUEK:2168232010,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Dylematy państwa opiekuńczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "75-82",
year = "1991",
}
22
@inbook{fskrUEK:2168255724,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Akumulacja kapitału, czynniki akumulacji, skutki akumulacji",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "42-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
23
@inbook{fskrUEK:2168255720,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Gospodarka towarowo-pieniężna w kapitaliźmie",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "22-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
24
@article{recUEK:2168223980,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Recenzja książki",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 28, 3/89",
pages = "95-97",
year = "1989",
}
25
@book{skrUEK:2168273204,
author = "Zofia Dach and Jerzy Józefczyk and Urszula Lorenowicz",
title = "Ekonomia polityczna : przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
26
@article{artUEK:2168283723,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Procesy demograficzne, zatrudnienia i bezrobocia w Szwecji po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "254",
pages = "97-111",
year = "1988",
}
27
@article{artUEK:2168252210,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Polityka koniunkturalna Szwecji w aspekcie przemian strukturalnych współczesnego kapitalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "188",
pages = "67-77",
year = "1984",
}
28
@unpublished{drUEK:2168313149,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego Szwecji po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
29
@article{artUEK:2168229984,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki szwedzkiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "140",
pages = "105-129",
year = "1981",
}