Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej = A Taxonomy of Costs in Insurance Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219240
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-107-7
Nr:
2168284707
skrypt
3

Autor:
Tytuł:
Ewidencja analityczna w rachunkowości : formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 169-195
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271946
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
podręcznik
5

Autor:
Tytuł:
Pewne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski w latach 1991-1993 = Some Aspects of Establishing in the Economy of Poland in the Years 1991-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 441 (1994) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Aplikacyjne możliwości symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa budowlanego PROFBUD = Applicability Potential of Simulation Model of PROFBUD Constructing Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992) , s. 17-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249708
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)
Materiały zebrał i przygotował:
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168332411
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Symulacyjny model przedsiębiorstwa budowlanego i możliwości jego wykorzystania w praktyce
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 64-74 - Bibliogr.
Nr:
2168263606
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Model oceny pozycji finansowej firmy
Źródło:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK1991, s. 1 [59]-17[76] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 167-183 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298353
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw - Trzemeśnia '90 = The IIIrd Seminar: Simulation Models of Firms - Trzemeśnia '90
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1991. - t. 38, z. 3-4, s. 362-367
Nr:
2168284637
varia
12

Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego MSPBUD
Źródło:
Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 128-139 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168269658
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Autor:
Tytuł:
Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Formulation of Optimal Control Problem on the Basis of Industrial Enterprise Simulation Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 93-108. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257522
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)
Materiały zebrał i przygotował:
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168269552
materiały konferencyjne
15

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych = Application of the Formal Controllability Criteria to Examination of Economic System Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989) , s. 13-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266970
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim = Application of Tinberg Method to the Selection of Control Variables for Transport Services System on the Example of Passenger Traffic in Kraków District
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988) , s. 165-182. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249724
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
O komplementarności optymalizacji i symulacji = On Complementarity of Optimization and Simulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988) , s. 153-163. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249726
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi = Remarks on Concepts of Optimal Control of Economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 103-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253182
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Egzemplifikacja niektórych założeń teorii Kornai'a w modelu symulacyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 91-98. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988 - Bibliogr.
Nr:
2168241026
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy = On a certain application of minimal left and minimal right matrix inversion theorems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986) , s. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248202
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1986
Opis fizyczny:
131 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168246720
skrypt
22

Autor:
Tytuł:
Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego = Determination of Dynamic Multipliers on the Basis of State-space Form of Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 101-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281663
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
160 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/879
Nr:
2168284393
doktorat
24

Autor:
Tytuł:
Uwagi o problemach formalizacji wskaźnika jakości sterowania = Annotations on the Problems of Formalization of Control Quality Index
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 61-75. - Rez., summ.
Nr:
2168232864
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Postać wielorównaniowego modelu ekonometrycznego w przestrzeni stanów = A State-Space Form of a Simultaneous-Equation System
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 41-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278913
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Uwagi o wykorzystaniu modeli wielorównaniowych do sterowania optymalnego = Remarks on the Application of Multi-equational Models to Attain an Optimum Control
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 378-380. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333147
varia
27

Autor:
Tytuł:
Sterowanie optymalne a ekonometryczny model wielorównaniowy = Optimal Control and Econometric Multiequal Model
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 129-145. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Nowe metody kształcenia ekonomistów - sesja młodych pracowników nauki w 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie = New Methods of Training Economists - Session of Young Scientific Workers on the 50th Anniversary of the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej1975. - nr 4 (32), s. 173-176
Nr:
2168284157
varia
29

Tytuł:
Metody estymacji funkcji Spillmana = Methods of Spillman's Function Estimation
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975) , s. 135-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278663
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
24 k. + aneks: [6] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[4]/Magazyn
Nr:
2168284781
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (syntetyczne wyniki badań). [3]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
20 k., [12] + aneks: [16] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
11/KE/1/94/S
Sygnatura:
NP-181/[3]/Magazyn
Nr:
2168330803
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
50 k. + aneksy: [25] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[2]/Magazyn
Nr:
2168284779
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
50 k. + aneksy: [83] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[1]/Magazyn
Nr:
2168284777
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
21 k. + aneks: [61 k.]: il.; 30 cm
Program badawczy:
58/ISEiI/18/91/W
Sygnatura:
NP-105/Magazyn
Nr:
2168284751
naukowo-badawcze
1
Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej = A Taxonomy of Costs in Insurance Activities / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=58577628. - ISSN 0208-7944
2
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej / red. Mieczysław DOBIJA ; [aut. Mieczysław DOBIJA, Dorota DOBIJA, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Jerzy KUCHMACZ, Anna LITWA]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 142 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-107-7
3
Ewidencja analityczna w rachunkowości : formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych / Anna LITWA // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 169-195. - ISBN 83-7252-010-0
4
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
5
Pewne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski w latach 1991-1993 = Some Aspects of Establishing in the Economy of Poland in the Years 1991-1993 / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 441 (1994), s. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Aplikacyjne możliwości symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa budowlanego PROFBUD = Applicability Potential of Simulation Model of PROFBUD Constructing Enterprise / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992), s. 17-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
8
Symulacyjny model przedsiębiorstwa budowlanego i możliwości jego wykorzystania w praktyce / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 64-74. - Bibliogr.
9
Model oceny pozycji finansowej firmy / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA // W: Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1991), s. 1 [59]-17[76]. - Bibliogr.
10
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 167-183. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
11
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw - Trzemeśnia '90 = The IIIrd Seminar: Simulation Models of Firms - Trzemeśnia '90 / Anna LITWA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 362-367. - ISSN 0033-2372
12
Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego MSPBUD / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA // W: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Seminarium Naukowe im. Zbigniewa Pawłowskiego ; 7. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 128-139. - Bibliogr.
13
Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Formulation of Optimal Control Problem on the Basis of Industrial Enterprise Simulation Model / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 93-108. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
15
Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych = Application of the Formal Controllability Criteria to Examination of Economic System Models / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 13-26. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim = Application of Tinberg Method to the Selection of Control Variables for Transport Services System on the Example of Passenger Traffic in Kraków District / Anna LITWA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988), s. 165-182. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
O komplementarności optymalizacji i symulacji = On Complementarity of Optimization and Simulation / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988), s. 153-163. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi = Remarks on Concepts of Optimal Control of Economic Systems / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 103-120. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Egzemplifikacja niektórych założeń teorii Kornai'a w modelu symulacyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna LITWA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 91-98. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
20
O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy = On a certain application of minimal left and minimal right matrix inversion theorems / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986), s. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK. - Kraków : AE, 1986. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
22
Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego = Determination of Dynamic Multipliers on the Basis of State-space Form of Econometric Model / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 101-120. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych / Anna LITWA ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1982. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Uwagi o problemach formalizacji wskaźnika jakości sterowania = Annotations on the Problems of Formalization of Control Quality Index / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 61-75. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
25
Postać wielorównaniowego modelu ekonometrycznego w przestrzeni stanów = A State-Space Form of a Simultaneous-Equation System / Anna MICHALCZEWSKA-LITWA // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 41-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
26
Uwagi o wykorzystaniu modeli wielorównaniowych do sterowania optymalnego = Remarks on the Application of Multi-equational Models to Attain an Optimum Control / Anna MICHALCZEWSKA-LITWA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 378-380. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
27
Sterowanie optymalne a ekonometryczny model wielorównaniowy = Optimal Control and Econometric Multiequal Model / Anna LITWA // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 129-145. - Summ. - Bibliogr.
28
Nowe metody kształcenia ekonomistów - sesja młodych pracowników nauki w 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie = New Methods of Training Economists - Session of Young Scientific Workers on the 50th Anniversary of the Academy of Economics in Cracow / Anna MICHALCZEWSKA // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 4 (32) (1975), s. 173-176. - ISSN 0420-2384
29
Metody estymacji funkcji Spillmana = Methods of Spillman's Function Estimation / Anna MICHALCZEWSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975), s. 135-146. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
30
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. + aneks: [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (syntetyczne wyniki badań). [3] / kier. Bogusław WĄSIK; [zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 20 k., [12] + aneks: [16] k. : il. ; 30 cm
32
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 50 k. + aneksy: [25] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 50 k. + aneksy: [83] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 21 k. + aneks: [61 k.] : il. ; 30 cm
1
Litwa A., (2004), Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 619, s. 63-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/58577628
2
Dobija M., Dobija D., Dziuba-Burczyk A., Kuchmacz J., Litwa A., (2001), Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej, Dobija M. (red.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 142 s.
3
Litwa A., (1999), Ewidencja analityczna w rachunkowości : formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 169-195.
4
Andrzejewski M., Dobija D., Hołda A., Litwa A., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., Sumek-Brandys B., Świechowska A., Wójtowicz P., (1999), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym: zbiór zadań, Stępień M. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 319 s.
5
Litwa A., (1994), Pewne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski w latach 1991-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 441, s. 27-38.
6
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Aplikacyjne możliwości symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa budowlanego PROFBUD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 374, s. 17-41.
7
Piecuch L., Litwa A. (red.), (1992), Symulacyjne modele przedsiębiorstw: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 247 s.
8
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Symulacyjny model przedsiębiorstwa budowlanego i możliwości jego wykorzystania w praktyce. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-74.
9
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1991), Model oceny pozycji finansowej firmy. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, s. 1 [59]-17[76].
10
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., (1991), Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 167-183.
11
Litwa A., (1991), III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw - Trzemeśnia '90, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 362-367.
12
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1991), Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego MSPBUD. [W:] Barczak A., Zadora K. (red.), Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 128-139.
13
Litwa A., (1989), Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 93-108.
14
Piecuch L., Litwa A. (red.), (1989), Symulacyjne modele przedsiębiorstw: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 162 s.
15
Litwa A., (1989), Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 13-26.
16
Litwa A., Szczepankiewicz W., (1988), Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 277, s. 165-182.
17
Litwa A., (1988), O komplementarności optymalizacji i symulacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 277, s. 153-163.
18
Litwa A., (1988), Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 103-120.
19
Litwa A., (1988), Egzemplifikacja niektórych założeń teorii Kornai'a w modelu symulacyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 404, s. 91-98.
20
Litwa A., (1986), O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 35-47.
21
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., (1986), Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych, Kraków : AE, 131 s.
22
Litwa A., (1985), Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 101-120.
23
Litwa A., (1982), Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 160 k.
24
Litwa A., (1980), Uwagi o problemach formalizacji wskaźnika jakości sterowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 61-75.
25
Michalczewska-Litwa A., (1977), Postać wielorównaniowego modelu ekonometrycznego w przestrzeni stanów, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 41-54.
26
Michalczewska-Litwa A., (1976), Uwagi o wykorzystaniu modeli wielorównaniowych do sterowania optymalnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 378-380.
27
Litwa A., (1975), Sterowanie optymalne a ekonometryczny model wielorównaniowy. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 129-145.
28
Michalczewska A., (1975), Nowe metody kształcenia ekonomistów - sesja młodych pracowników nauki w 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 4 (32), s. 173-176.
29
Michalczewska A., (1975), Metody estymacji funkcji Spillmana, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 1, s. 135-146.
30
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1997), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995: (raport z badań). Cz. [4], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k. + aneks: [6] k.
31
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1995), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995: (syntetyczne wyniki badań). Cz. [3], Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k., [12] + aneks: [16] k.
32
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1994), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. Cz. [2], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [25] k.
33
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1993), Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. Cz. [1], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [83] k.
34
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k. + aneks: [61 k.]
1
@article{UEK:2168219240,
author = "Litwa Anna",
title = "Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "619",
pages = "63-72",
year = "2004",
}
2
@book{UEK:2168284707,
author = "Dobija Mieczysław and Dobija Dorota and Dziuba-Burczyk Alicja and Kuchmacz Jerzy and Litwa Anna",
title = "Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej",
editor = Dobija Mieczysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-107-7",
}
3
@inbook{UEK:2168271946,
author = "Litwa Anna",
title = "Ewidencja analityczna w rachunkowości : formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "169-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
4
@book{UEK:2168272314,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dobija Dorota and Hołda Artur and Litwa Anna and Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta and Stępień Marta and Sumek-Brandys Barbara and Świechowska Aneta and Wójtowicz Piotr",
title = "Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań",
editor = Stępień Marta,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-016-X",
}
5
@article{UEK:2168256942,
author = "Litwa Anna",
title = "Pewne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski w latach 1991-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "441",
pages = "27-38",
year = "1994",
}
6
@article{UEK:2168249708,
author = "Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Aplikacyjne możliwości symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa budowlanego PROFBUD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "374",
pages = "17-41",
year = "1992",
}
7
@book{UEK:2168332411,
title = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
8
@inbook{UEK:2168263606,
author = "Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Symulacyjny model przedsiębiorstwa budowlanego i możliwości jego wykorzystania w praktyce",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "64-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
9
@unpublished{UEK:2168277687,
author = "Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Model oceny pozycji finansowej firmy",
booktitle = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
pages = "1 [59]-17[76]",
year = "1991",
}
10
@article{UEK:2168298353,
author = "Wąsik Bogusław and Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna and Piecuch Lesław",
title = "Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "167-183",
year = "1991",
issn = "",
}
11
@misc{UEK:2168284637,
author = "Litwa Anna",
title = "III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw - Trzemeśnia '90",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "362-367",
year = "1991",
}
12
@inbook{UEK:2168269658,
author = "Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego MSPBUD",
booktitle = "Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław",
pages = "128-139",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
13
@article{UEK:2168257522,
author = "Litwa Anna",
title = "Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "93-108",
year = "1989",
}
14
@book{UEK:2168269552,
title = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168266970,
author = "Litwa Anna",
title = "Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "13-26",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168249724,
author = "Litwa Anna and Szczepankiewicz Władysław",
title = "Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "277",
pages = "165-182",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168249726,
author = "Litwa Anna",
title = "O komplementarności optymalizacji i symulacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "277",
pages = "153-163",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168253182,
author = "Litwa Anna",
title = "Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "103-120",
year = "1988",
}
19
@article{UEK:2168241026,
author = "Litwa Anna",
title = "Egzemplifikacja niektórych założeń teorii Kornai'a w modelu symulacyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "404",
pages = "91-98",
adress = "",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168248202,
author = "Litwa Anna",
title = "O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "222",
pages = "35-47",
year = "1986",
}
21
@book{UEK:2168246720,
author = "Wąsik Bogusław and Litwa Anna and Skrzypek Jerzy",
title = "Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1986",
}
22
@article{UEK:2168281663,
author = "Litwa Anna",
title = "Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "101-120",
year = "1985",
}
23
@unpublished{UEK:2168284393,
author = "Litwa Anna",
title = "Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
24
@article{UEK:2168232864,
author = "Litwa Anna",
title = "Uwagi o problemach formalizacji wskaźnika jakości sterowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "61-75",
year = "1980",
}
25
@article{UEK:2168278913,
author = "Michalczewska-Litwa Anna",
title = "Postać wielorównaniowego modelu ekonometrycznego w przestrzeni stanów",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 1",
pages = "41-54",
year = "1977",
}
26
@misc{UEK:2168333147,
author = "Michalczewska-Litwa Anna",
title = "Uwagi o wykorzystaniu modeli wielorównaniowych do sterowania optymalnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "378-380",
year = "1976",
}
27
@inbook{UEK:2168243934,
author = "Litwa Anna",
title = "Sterowanie optymalne a ekonometryczny model wielorównaniowy",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "129-145",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
28
@misc{UEK:2168284157,
author = "Michalczewska Anna",
title = "Nowe metody kształcenia ekonomistów - sesja młodych pracowników nauki w 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "4 (32)",
pages = "173-176",
year = "1975",
}
29
@article{UEK:2168278663,
author = "Michalczewska Anna",
title = "Metody estymacji funkcji Spillmana",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 1",
pages = "135-146",
year = "1975",
}
30
@unpublished{UEK:2168284781,
author = "Wąsik Bogusław and Goryl Antoni and Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań)",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
31
@unpublished{UEK:2168330803,
author = "Wąsik Bogusław and Goryl Antoni and Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (syntetyczne wyniki badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
32
@unpublished{UEK:2168284779,
author = "Wąsik Bogusław and Goryl Antoni and Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
33
@unpublished{UEK:2168284777,
author = "Wąsik Bogusław and Goryl Antoni and Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
34
@unpublished{UEK:2168284751,
author = "Wąsik Bogusław and Jędrzejczyk Zbigniew and Litwa Anna",
title = "Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}