Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej = A Taxonomy of Costs in Insurance Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 619 (2004) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219240
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-107-7
Nr:
2168284707
skrypt
3

Tytuł:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
podręcznik
4

Autor:
Tytuł:
Ewidencja analityczna w rachunkowości : formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 169-195
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271946
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Pewne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski w latach 1991-1993 = Some Aspects of Establishing in the Economy of Poland in the Years 1991-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 441 (1994) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256942
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Konferencja:
XXX Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Polanica Zdrój, Polska, od 1994-05-03 do 1994-05-06
Tytuł:
Strukturalne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski - ujęcie czasowo-przestrzenne
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3, s. 381. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351682
varia
7

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)
Opracowanie:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168332411
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
8

Konferencja:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Tytuł:
Symulacyjny model przedsiębiorstwa budowlanego i możliwości jego wykorzystania w praktyce
Źródło:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 64-74 - Bibliogr.
Nr:
2168263606
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Aplikacyjne możliwości symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa budowlanego PROFBUD = Applicability Potential of Simulation Model of PROFBUD Constructing Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 374 (1992) , s. 17-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249708
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
II Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Karniowice k. Krakowa, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351296
varia
11

Tytuł:
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 167-183 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298353
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Model oceny pozycji finansowej firmy
Źródło:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK, s. 1 [59]-17[76] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw - Trzemeśnia '90 = The IIIrd Seminar: Simulation Models of Firms - Trzemeśnia '90
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4, s. 362-367
Nr:
2168284637
varia
14

Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego MSPBUD
Źródło:
Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 128-139 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Tryb dostępu:
Nr:
2168269658
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Konferencja:
XXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1988-04-17 do 1988-04-20
Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 3, s. 225. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351258
varia
16

Autor:
Tytuł:
Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Formulation of Optimal Control Problem on the Basis of Industrial Enterprise Simulation Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989) , s. 93-108. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257522
artykuł w czasopiśmie
17

Konferencja:
Seminarium Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1988-06-07 do 1988-06-09
Tytuł:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2, s. 196. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350984
varia
18

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych = Application of the Formal Controllability Criteria to Examination of Economic System Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 284 (1989) , s. 13-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266970
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)
Opracowanie:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168269552
materiały konferencyjne
20

Tytuł:
Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim = Application of Tinberg Method to the Selection of Control Variables for Transport Services System on the Example of Passenger Traffic in Kraków District
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 277 (1988) , s. 165-182. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249724
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi = Remarks on Concepts of Optimal Control of Economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 246 (1988) , s. 103-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253182
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Egzemplifikacja niektórych założeń teorii Kornai'a w modelu symulacyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 91-98. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988 - Bibliogr.
Nr:
2168241026
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
O komplementarności optymalizacji i symulacji = On Complementarity of Optimization and Simulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 277 (1988) , s. 153-163. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249726
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1986
Opis fizyczny:
131 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168246720
skrypt
25

Autor:
Tytuł:
O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy = On a certain application of minimal left and minimal right matrix inversion theorems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 222 (1986) , s. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248202
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego = Determination of Dynamic Multipliers on the Basis of State-space Form of Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 196 (1985) , s. 101-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281663
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
160 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/879
Nr:
2168284393
doktorat
28

Autor:
Tytuł:
Uwagi o problemach formalizacji wskaźnika jakości sterowania = Annotations on the Problems of Formalization of Control Quality Index
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980) , s. 61-75. - Rez., summ.
Nr:
2168232864
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Postać wielorównaniowego modelu ekonometrycznego w przestrzeni stanów = A State-Space Form of a Simultaneous-Equation System
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 41-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278913
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Uwagi o wykorzystaniu modeli wielorównaniowych do sterowania optymalnego = Remarks on the Application of Multi-equational Models to Attain an Optimum Control
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 378-380. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333147
varia
31

Tytuł:
Nowe metody kształcenia ekonomistów - sesja młodych pracowników nauki w 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie = New Methods of Training Economists - Session of Young Scientific Workers on the 50th Anniversary of the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 4 (32), s. 173-176
Nr:
2168284157
varia
32

Autor:
Tytuł:
Sterowanie optymalne a ekonometryczny model wielorównaniowy = Optimal Control and Econometric Multiequal Model
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 129-145. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Metody estymacji funkcji Spillmana = Methods of Spillman's Function Estimation
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975) , s. 135-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278663
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
24 k. + aneks: [6] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[4]/Magazyn
Nr:
2168284781
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
50 k. + aneksy: [25] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[2]/Magazyn
Nr:
2168284779
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
50 k. + aneksy: [83] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-181/[1]/Magazyn
Nr:
2168284777
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
21 k. + aneks: [61 k.]: il.; 30 cm
Program badawczy:
58/ISEiI/18/91/W
Sygnatura:
NP-105/Magazyn
Nr:
2168284751
naukowo-badawcze
1
Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej = A Taxonomy of Costs in Insurance Activities / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 619 (2004), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/58577628. - ISSN 0208-7944
2
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej / red. Mieczysław DOBIJA ; [aut. Mieczysław DOBIJA, Dorota DOBIJA, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Jerzy KUCHMACZ, Anna LITWA]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 142 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-107-7
3
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
4
Ewidencja analityczna w rachunkowości : formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych / Anna LITWA // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 169-195. - ISBN 83-7252-010-0
5
Pewne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski w latach 1991-1993 = Some Aspects of Establishing in the Economy of Poland in the Years 1991-1993 / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 441 (1994), s. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Strukturalne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski - ujęcie czasowo-przestrzenne / Anna LITWA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3 (1994), s. 381. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
7
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
8
Symulacyjny model przedsiębiorstwa budowlanego i możliwości jego wykorzystania w praktyce / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 64-74. - Bibliogr.
9
Aplikacyjne możliwości symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa budowlanego PROFBUD = Applicability Potential of Simulation Model of PROFBUD Constructing Enterprise / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 374 (1992), s. 17-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
11
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 167-183. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
12
Model oceny pozycji finansowej firmy / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA // W: Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1991), s. 1 [59]-17[76]. - Bibliogr.
13
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw - Trzemeśnia '90 = The IIIrd Seminar: Simulation Models of Firms - Trzemeśnia '90 / Anna LITWA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 362-367. - ISSN 0033-2372
14
Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego MSPBUD / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA // W: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Seminarium Naukowe im. Zbigniewa Pawłowskiego ; 7. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 128-139. - Bibliogr.
15
Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego / Zbigniew JĘDRZEJCZAK, Anna LITWA // Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 3 (1990), s. 225. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego = Formulation of Optimal Control Problem on the Basis of Industrial Enterprise Simulation Model / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989), s. 93-108. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK, Lesław PIECUCH // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989), s. 196. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
18
Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych = Application of the Formal Controllability Criteria to Examination of Economic System Models / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 284 (1989), s. 13-26. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
20
Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim = Application of Tinberg Method to the Selection of Control Variables for Transport Services System on the Example of Passenger Traffic in Kraków District / Anna LITWA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 277 (1988), s. 165-182. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi = Remarks on Concepts of Optimal Control of Economic Systems / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 246 (1988), s. 103-120. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Egzemplifikacja niektórych założeń teorii Kornai'a w modelu symulacyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna LITWA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 91-98. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
23
O komplementarności optymalizacji i symulacji = On Complementarity of Optimization and Simulation / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988), s. 153-163. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK. - Kraków: AE, 1986. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
25
O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy = On a certain application of minimal left and minimal right matrix inversion theorems / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 222 (1986), s. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego = Determination of Dynamic Multipliers on the Basis of State-space Form of Econometric Model / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 101-120. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych / Anna LITWA ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1982. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Uwagi o problemach formalizacji wskaźnika jakości sterowania = Annotations on the Problems of Formalization of Control Quality Index / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980), s. 61-75. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
29
Postać wielorównaniowego modelu ekonometrycznego w przestrzeni stanów = A State-Space Form of a Simultaneous-Equation System / Anna MICHALCZEWSKA-LITWA // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 41-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
30
Uwagi o wykorzystaniu modeli wielorównaniowych do sterowania optymalnego = Remarks on the Application of Multi-equational Models to Attain an Optimum Control / Anna MICHALCZEWSKA-LITWA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 378-380. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
31
Nowe metody kształcenia ekonomistów - sesja młodych pracowników nauki w 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie = New Methods of Training Economists - Session of Young Scientific Workers on the 50th Anniversary of the Academy of Economics in Cracow / Anna MICHALCZEWSKA // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 4 (32) (1975), s. 173-176. - ISSN 0420-2384
32
Sterowanie optymalne a ekonometryczny model wielorównaniowy = Optimal Control and Econometric Multiequal Model / Anna LITWA // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 129-145. - Summ. - Bibliogr.
33
Metody estymacji funkcji Spillmana = Methods of Spillman's Function Estimation / Anna MICHALCZEWSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975), s. 135-146. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
34
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. + aneks: [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 50 k. + aneksy: [25] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 50 k. + aneksy: [83] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 21 k. + aneks: [61 k.] : il. ; 30 cm
1
Litwa A., (2004), Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 619, s. 63-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/58577628
2
Dobija M., Dobija D., Dziuba-Burczyk A., Kuchmacz J., Litwa A., (2001), Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej, Dobija M. (red.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 142 s.
3
Andrzejewski M., Dobija D., Hołda A., Litwa A., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., Sumek-Brandys B., Świechowska A., Wójtowicz P., (1999), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym: zbiór zadań, Stępień M. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 319 s.
4
Litwa A., (1999), Ewidencja analityczna w rachunkowości : formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 169-195.
5
Litwa A., (1994), Pewne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski w latach 1991-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 441, s. 27-38.
6
Litwa A., (1994), Strukturalne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski - ujęcie czasowo-przestrzenne, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 3, s. 381.
7
Piecuch L., Litwa A. (red.), (1992), Symulacyjne modele przedsiębiorstw: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 247 s.
8
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Symulacyjny model przedsiębiorstwa budowlanego i możliwości jego wykorzystania w praktyce. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-74.
9
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Aplikacyjne możliwości symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa budowlanego PROFBUD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 374, s. 17-41.
10
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 100-101.
11
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., (1991), Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 167-183.
12
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1991), Model oceny pozycji finansowej firmy. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, s. 1 [59]-17[76].
13
Litwa A., (1991), III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw - Trzemeśnia '90, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 362-367.
14
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1991), Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego MSPBUD. [W:] Barczak A., Zadora K. (red.), Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 128-139.
15
Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1990), Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego, "Przegląd Statystyczny", t. 37, z. 3, s. 225.
16
Litwa A., (1989), Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 93-108.
17
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., Piecuch L., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 2, s. 196.
18
Litwa A., (1989), Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 13-26.
19
Piecuch L., Litwa A. (red.), (1989), Symulacyjne modele przedsiębiorstw: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 162 s.
20
Litwa A., Szczepankiewicz W., (1988), Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 277, s. 165-182.
21
Litwa A., (1988), Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 103-120.
22
Litwa A., (1988), Egzemplifikacja niektórych założeń teorii Kornai'a w modelu symulacyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 404, s. 91-98.
23
Litwa A., (1988), O komplementarności optymalizacji i symulacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 277, s. 153-163.
24
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., (1986), Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych, Kraków : AE, 131 s.
25
Litwa A., (1986), O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 35-47.
26
Litwa A., (1985), Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 101-120.
27
Litwa A., (1982), Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 160 k.
28
Litwa A., (1980), Uwagi o problemach formalizacji wskaźnika jakości sterowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 61-75.
29
Michalczewska-Litwa A., (1977), Postać wielorównaniowego modelu ekonometrycznego w przestrzeni stanów, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 41-54.
30
Michalczewska-Litwa A., (1976), Uwagi o wykorzystaniu modeli wielorównaniowych do sterowania optymalnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 378-380.
31
Michalczewska A., (1975), Nowe metody kształcenia ekonomistów - sesja młodych pracowników nauki w 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 4 (32), s. 173-176.
32
Litwa A., (1975), Sterowanie optymalne a ekonometryczny model wielorównaniowy. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 129-145.
33
Michalczewska A., (1975), Metody estymacji funkcji Spillmana, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 1, s. 135-146.
34
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1997), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995: (raport z badań). [4], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k. + aneks: [6] k.
35
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1994), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [25] k.
36
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1993), Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [83] k.
37
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k. + aneks: [61 k.]
1
@article{UEK:2168219240,
author = "Anna Litwa",
title = "Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "619",
pages = "63-72",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/58577628},
}
2
@book{UEK:2168284707,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija and Alicja Dziuba-Burczyk and Jerzy Kuchmacz and Anna Litwa",
title = "Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-107-7",
}
3
@book{UEK:2168272314,
author = "Mariusz Andrzejewski and Dorota Dobija and Artur Hołda and Anna Litwa and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Marta Stępień and Barbara Sumek-Brandys and Aneta Świechowska and Piotr Wójtowicz",
title = "Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-016-X",
}
4
@inbook{UEK:2168271946,
author = "Anna Litwa",
title = "Ewidencja analityczna w rachunkowości : formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "169-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
5
@article{UEK:2168256942,
author = "Anna Litwa",
title = "Pewne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski w latach 1991-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "441",
pages = "27-38",
year = "1994",
}
6
@misc{UEK:2168351682,
author = "Anna Litwa",
title = "Strukturalne aspekty procesu tworzenia firm w gospodarce Polski - ujęcie czasowo-przestrzenne",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 3",
pages = "381",
year = "1994",
}
7
@book{UEK:2168332411,
title = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
8
@inbook{UEK:2168263606,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Symulacyjny model przedsiębiorstwa budowlanego i możliwości jego wykorzystania w praktyce",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "64-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
9
@article{UEK:2168249708,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Aplikacyjne możliwości symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa budowlanego PROFBUD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "374",
pages = "17-41",
year = "1992",
}
10
@misc{UEK:2168351296,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "100-101",
year = "1991",
}
11
@article{UEK:2168298353,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch",
title = "Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "167-183",
year = "1991",
issn = "",
}
12
@unpublished{UEK:2168277687,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Model oceny pozycji finansowej firmy",
booktitle = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
pages = "1 [59]-17[76]",
year = "1991",
}
13
@misc{UEK:2168284637,
author = "Anna Litwa",
title = "III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw - Trzemeśnia '90",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "362-367",
year = "1991",
}
14
@inbook{UEK:2168269658,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego MSPBUD",
booktitle = "Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław",
pages = "128-139",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
15
@misc{UEK:2168351258,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and and ",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa budowlanego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 37, z. 3",
pages = "225",
year = "1990",
}
16
@article{UEK:2168257522,
author = "Anna Litwa",
title = "Problem sformułowania zadania sterowania optymalnego na podstawie modelu symulacyjnego przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "93-108",
year = "1989",
}
17
@misc{UEK:2168350984,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek and Lesław Piecuch",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 2",
pages = "196",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168266970,
author = "Anna Litwa",
title = "Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "13-26",
year = "1989",
}
19
@book{UEK:2168269552,
title = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
20
@article{UEK:2168249724,
author = "Anna Litwa and Władysław Szczepankiewicz",
title = "Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "277",
pages = "165-182",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168253182,
author = "Anna Litwa",
title = "Uwagi o koncepcjach optymalnego sterowania układami gospodarczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "103-120",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168241026,
author = "Anna Litwa",
title = "Egzemplifikacja niektórych założeń teorii Kornai'a w modelu symulacyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "404",
pages = "91-98",
adress = "",
year = "1988",
}
23
@article{UEK:2168249726,
author = "Anna Litwa",
title = "O komplementarności optymalizacji i symulacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "277",
pages = "153-163",
year = "1988",
}
24
@book{UEK:2168246720,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek",
title = "Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1986",
}
25
@article{UEK:2168248202,
author = "Anna Litwa",
title = "O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "222",
pages = "35-47",
year = "1986",
}
26
@article{UEK:2168281663,
author = "Anna Litwa",
title = "Wyznaczanie mnożników dynamicznych na podstawie postaci równań stanu ekonometrycznego modelu wielorównaniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "196",
pages = "101-120",
year = "1985",
}
27
@unpublished{UEK:2168284393,
author = "Anna Litwa",
title = "Preskryptywna rola ekonometrycznych modeli wielorównaniowych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
28
@article{UEK:2168232864,
author = "Anna Litwa",
title = "Uwagi o problemach formalizacji wskaźnika jakości sterowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "61-75",
year = "1980",
}
29
@article{UEK:2168278913,
author = "Anna Michalczewska-Litwa",
title = "Postać wielorównaniowego modelu ekonometrycznego w przestrzeni stanów",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 1",
pages = "41-54",
year = "1977",
}
30
@misc{UEK:2168333147,
author = "Anna Michalczewska-Litwa",
title = "Uwagi o wykorzystaniu modeli wielorównaniowych do sterowania optymalnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "378-380",
year = "1976",
}
31
@misc{UEK:2168284157,
author = "Anna Michalczewska",
title = "Nowe metody kształcenia ekonomistów - sesja młodych pracowników nauki w 50-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "4 (32)",
pages = "173-176",
year = "1975",
}
32
@inbook{UEK:2168243934,
author = "Anna Litwa",
title = "Sterowanie optymalne a ekonometryczny model wielorównaniowy",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "129-145",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
33
@article{UEK:2168278663,
author = "Anna Michalczewska",
title = "Metody estymacji funkcji Spillmana",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 1",
pages = "135-146",
year = "1975",
}
34
@unpublished{UEK:2168284781,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
35
@unpublished{UEK:2168284779,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
36
@unpublished{UEK:2168284777,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
37
@unpublished{UEK:2168284751,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID