Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Marek Widera
Tytuł:
Efekty restrukturyzacji i rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-478
Nr:
2168351632
doktorat
2

Tytuł:
Ocena zmienności i podobieństwa struktury przychodów ze sprzedaży publicznych i prywatnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2015 = The Evaluation of Variability and Similarity of the Structure of Sales Revenues in Public and Private Sectors of Small, Medium and Large Enterprises in Poland, 2007-2015
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 41-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315255
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zmiany wielkości i struktury potencjału ekonomicznego największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014 = Changes in the Size and Structure of the Economic Potential of the Largest Manufacturing Companies in Poland in the Years 2005-2014
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 209-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
The Variety and the Trends of Change in the Basic Economic Relations in Small, Medium-sized and Large Enterprises in Poland in the Years 2007 and 2012
Źródło:
Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 71-84. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
Nr:
2168301301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zróżnicowanie i tendencje zmian podstawowych relacji ekonomicznych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2007 i 2012
Źródło:
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2014, s. 1[94]-17[110]. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1486/Magazyn
Nr:
2168302533
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Pomiar i ocena rozwoju przedsiębiorstw a zmiany ich sytuacji ekonomicznej i finansowej
Źródło:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2013, s. [5]-[11]
Sygnatura:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168306433
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Zmiany skali oraz intensywności kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 = Changes in the Scale and Intensity of the Structure of Enterprises in Poland in the Years 1998-2011
Źródło:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 399-412. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264446
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce a zmiany ich sytuacji ekonomicznej i finansowej w latach 2007-2012
Źródło:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2013, s. [95]-[103]
Sygnatura:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288183
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Metody analizy i oceny intensywności i kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Źródło:
Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2012, s. 7-18
Sygnatura:
NP-1388/Magazyn
Nr:
2168272298
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Analiza i ocena porównawcza zmian intensywności i kierunków przekształceń działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011
Źródło:
Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2012, s. 117-130
Sygnatura:
NP-1388/Magazyn
Nr:
2168272300
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zmiany stopnia koncentracji działalności gospodarczej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010 = The Changes of the Degree of Concentration of Trade Activity of Small, Medium and Large Enterprises in Poland from 2007 to 2010
Źródło:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 679-700. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220146
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zmiany wielkości ekonomicznych charakteryzujących i kształtujących strukturę i stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski po 1990 roku = The Changes of Economic Indicators which are Characteristic and which have an Influence on Structures and Degree of Exploitation of Trade Potential in Poland After 1990
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 569-588. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220000
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Agnieszka Peszko
Tytuł:
Efekty wykorzystania własnych oraz obcych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-216
Nr:
2168234422
doktorat
14

Tytuł:
Dekoncentracja działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku = The Deconcentration of Trade Activity in Poland after 1990
Źródło:
Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010, s. 15-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-27-9
Nr:
2165656475
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Mierniki wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego kraju
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2010, s. 4-10
Sygnatura:
NP-1075/Magazyn
Nr:
2168253108
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2010, s. 28-99
Sygnatura:
NP-1075/Magazyn
Nr:
2168253112
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Dekoncentracja działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce = The Deconcentration of Polish Economic Activity in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 699-726. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913849
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2010, s. 11-27
Sygnatura:
NP-1075/Magazyn
Nr:
2168253110
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Changes in the Value and the Directions of Investment Activity of Enterprises in Poland in the Years 1993-2005
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 249-264
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161842064
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Metody analizy i oceny kierunków i dynamiki zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Źródło:
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 37-53
ISBN:
978-83-927790-5-6
Nr:
2165633836
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Cele, kierunki oraz kryteria analiz i ocen zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Źródło:
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 11-36
ISBN:
978-83-927790-5-6
Nr:
2165633737
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Ocena zmian poziomu i kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce po 1990 r.
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2009, s. 14-43
Sygnatura:
NP-1284/Magazyn
Nr:
2168243606
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Pomiar i ocena koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2009, s. 4-13
Sygnatura:
NP-1284/Magazyn
Nr:
2168243596
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-5-6
Nr:
51670
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
Zmiany wielkości oraz intensywności i kierunków przekształceń struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 55-104
ISBN:
978-83-927790-5-6
Nr:
2165633915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
The Dynamics of Industrial and Non-industrial Economic Activity in Poland in 1990-2004
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092358
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Rafał Niemiec
Tytuł:
Wielkość i struktura a efekty ekonomiczne inwestycji w gospodarce Polski po 1990 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
295 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-74
Nr:
51594
doktorat
28

Tytuł:
Kierunki zmian struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce = The Directions of Structure Changes of Economic Activity in Private and Public Enterprises in Poland
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 519-526. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764600
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych w gospodarce Polski według rodzajów działalności gospodarczej w latach 1993-2005
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2007, s. 16-30
Sygnatura:
NP-1279/Magazyn
Nr:
2165344924
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Kierunki zmian struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005 = The Directions of Changes of Industrial Changes and Non Industrial of Business Activity of the Biggest Enterprises in Poland, 1998- 2005
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 811-818. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166129986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
579 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-63
Nr:
51681
doktorat
32

Tytuł:
Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2007, s. 31-57
Sygnatura:
NP-1279/Magazyn
Nr:
2165345325
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Inwestycje w rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2007, s. 5-15
Sygnatura:
NP-1279/Magazyn
Nr:
2165344909
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zmiany poziomu i kierunków rozwoju przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1990-2004 = The Changes of Level and Directions of Industrial and Non Industrial Business Activity Development in Poland, 1990-2004
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 789-799. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166128610
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Directions of the Development of Enterprises in Poland in the Years 1990-2004 = Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2004
Źródło:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 127-142. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166384520
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Czynniki oraz cele zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i w poszczególnych jej dziedzinach
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2006, s. 6-24
Sygnatura:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286497
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Chalanges in the Directions of Investment Expeditures of 500 Biggest Enterprises in Poland in the Years 1998-2004 = Zmiany wielkości i kierunków inwestycji 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004
Źródło:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 193-203. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166384602
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Zmiany struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latacvh 1992-2004 = Changes of the Structure of Economic Activity of Enterprises in Poland from 1992 to 2004
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 363-385. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165767335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Kierunki i dynamika zmian struktury zatrudnienia i produkcji w przemyśle Polski po 1990 roku = Changes in Employment and Production Structure in Polish Industry after 1990 - Directions and Trends
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 65-73. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
51144
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Metody analizy i oceny kierunków i dynamiki oraz efektów zmian strukturalnych w gospodarce
Źródło:
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2005, s. 18-27
Sygnatura:
NP-1063/Magazyn
Nr:
2168262204
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Ocena zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2005, s. 68-96
Sygnatura:
NP-1063/Magazyn
Nr:
2168262208
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Czynniki oraz cele zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i w poszczególnych jej dziedzinach
Źródło:
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2005, s. 7-17
Sygnatura:
NP-1063/Magazyn
Nr:
2168262202
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Kierunki i dynamika zmian liczby i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-2004
Źródło:
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2005, s. 28-67
Sygnatura:
NP-1063/Magazyn
Nr:
2168262206
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Przemysł i gospodarka Polski po 14-stu latach przekształceń strukturalnych
Źródło:
Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects = Globalizacja, integracja, restrukturyzacja : aspekty: prawne, ekonomiczne i społeczne / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracov: Oficyna Wydaw. "Abrys", 2004, s. 123-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-92-7
Nr:
2168234620
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Vìsnik Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Torgovelʹno-Ekonomìčnogo Unìversitetu. - no. 6 (2004) , s. 20-26
Nr:
2168334843
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Stanisław Chomątowski , Paweł Krzemiński , Krzysztof Gubała , Łukasz Kędzior , Konrad Kolegowicz
Tytuł:
Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku
Źródło:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2004, s. 45-83
Sygnatura:
NP-939/Magazyn
Nr:
2168306685
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Zmiany wielkości działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do UE
Źródło:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2004, s. 23-44
Sygnatura:
NP-939/Magazyn
Nr:
2168264734
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Pomiar i ocena zmian wielkości i struktury działalności przemysłowej
Źródło:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2004, s. 8-22
Sygnatura:
NP-939/Magazyn
Nr:
2168264732
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Efekty zmian wielkości oraz dostosowań strukturalnych przemysłu Polski w okresie przedakcesyjnym do UE
Źródło:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2004, s. 23-44
Sygnatura:
NP-939/Magazyn
Nr:
2168264742
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Efekty dostosowań strukturalnych w przemyśle Polski w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw / red. Anna NEHRING - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 129-142. - Summ.
ISBN:
83-88936-20-4
Nr:
2168234748
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002 = The Small and Medium Size Enterprises on the 500 Lists of the Largest Enterprises in Poland in 1998-2002
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 204-207. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223858
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Zmiany liczby i struktury małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej = The Changes in the Quantites and Structures of Small and Medium Enterprises in Poland According to Trade Activities Running by Them
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 223-232. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168224034
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Tendencje zmian struktury wielkości przedsiębiorstw w przemyśle Polski po 1990 r. = Trends in Structural Changes in Company Sizes in the Polish Industrial Sector After 1990
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 29-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223354
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Rzemiosło
Źródło:
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003, s. 446-448 - Bibliogr.
ISBN:
83-88822-56-X
Nr:
2168307363
hasło w leksykonie
55

Tytuł:
Wielkość i struktura oraz kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = The Size, Structure and Directions of a Destination of Investments Outlays on the Development of Small Enterprises in Poland
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 241-247. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168224042
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Differentiation and Tendencies in the Changes of the Degree of Concentration of Business Activities of Enterprises in the Polish Industry
Źródło:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 241-248
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw = Developmental Barriers of Polish Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 37-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223352
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Cena
Źródło:
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003, s. 59-62 - Bibliogr.
ISBN:
83-88822-56-X
Nr:
2168307357
hasło w leksykonie
59

Tytuł:
Zadłużenie międzynarodowe
Źródło:
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003, s. 593-596 - Bibliogr.
ISBN:
83-88822-56-X
Nr:
2168307367
hasło w leksykonie
60

Tytuł:
Ustrój polityczny
Źródło:
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003, s. 556-559 - Bibliogr.
ISBN:
83-88822-56-X
Nr:
2168307365
hasło w leksykonie
61

Tytuł:
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej a rentowność małych przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie / [red. nauk. Anna NEHRING] - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002, s. 89-94. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; nr 1 (11))
ISBN:
83-88936-07-7
Nr:
2168265650
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Przesłanki, czynniki oraz kierunki badań strukturalnych w przemyśle
Źródło:
Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI2002, s. 8-25
Sygnatura:
NP-846/Magazyn
Nr:
2168272790
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Pomiar i ocena efektywności przemysłu i jego struktury
Źródło:
Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI2002, s. 46-65
Sygnatura:
NP-846/Magazyn
Nr:
2168272802
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Dynamika i kierunki zmian strukturalnych a efektywność przemysłu w Polsce
Źródło:
Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI2002, s. 66-85
Sygnatura:
NP-846/Magazyn
Nr:
2168272806
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Dekoncentracja w przemyśle Polski w okresie jego prywatyzacji
Źródło:
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie / [red. nauk. Anna NEHRING] - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002, s. 43-50. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; nr 1 (11))
ISBN:
83-88936-07-7
Nr:
2168265648
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Metody analizy i oceny zmian strukturalnych w przemyśle
Źródło:
Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI2002, s. 25-45
Sygnatura:
NP-846/Magazyn
Nr:
2168272798
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
221 s.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168313649
raport/sprawozdanie
68

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Dynamika, metody, struktura i efekty przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim/małopolskim w latach 1990 - 2000 = Dynamics, Methods, Structure and Effects of Property Transformation of State Enterprises in Cracow's/Malopolska Province, 1990 - 2000
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 561-567. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223694
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Fundusze celowe związane z rolnictwem
Źródło:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA1999, s. 55-77
Sygnatura:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258932
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Istota i znaczenie funduszy celowych
Źródło:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA1999, s. 6-12
Sygnatura:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258892
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Rola funduszy celowych w systemie finansów publicznych w Polsce
Źródło:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA1999, s. 21-35
Sygnatura:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258910
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
37 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277121
raport/sprawozdanie
73

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Tytuł:
Kierunki i efekty dywersyfikacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa : na przykładzie EXBUD S.A. = Effects of Enterprise's Development Obtained through the Diversification Its Economic Activity, on the Example of EXBUD S.A.
Źródło:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 543-550. - Streszcz.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237392
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na tworzenie funduszy celowych
Źródło:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA1999, s. 91-94
Sygnatura:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258950
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Dilemmas of the Polish Enterprises Development under their Restructuring
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 211-216. - Summ.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235362
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Strategia rozwoju ekonomicznego firmy
Źródło:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 60-149 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231982
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Ocena współzależności procesów ekonomicznych kształtujących rozwój przedsiębiorstwa = Assessment of Interdependence of Economic Processes Affecting Enterprise's Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 507 (1998) , s. 39-55. - Summ.
Nr:
2168234072
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241730
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 71-96
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241570
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Dynamika i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa w okresie zmiany formy jego własności (na przykładzie Kolejowych Zakładów Automatyki w Krakowie) = Dynamics and Directions of Company Restrukturing while the Form of its Ownership is being Changed
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 418-427. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240036
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241682
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 13-36
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240920
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Przesłanki, założenia i zakres wyceny
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 37-54
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241146
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 97-117
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241580
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 55-70
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241556
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 71-96
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241568
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241664
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 13-36
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240918
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Kierunki zmian wielkości i struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw w okresie prywatyzacji = Directions of Change in the Size and Structure of Companies' Assets and Liabilities in the Course of their Privatization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 489 (1997) , s. 105-113. - Summ.
Nr:
2168245056
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 55-70
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241558
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Przesłanki, założenia i zakres wyceny
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 37-54
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241142
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 9-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 1990-1996
Źródło:
Przegląd Organizacji1997. - nr 1, s. 31-32
Nr:
2168237230
varia
94

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241680
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1997, s. 97-117
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241582
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Tendencje i efekty zmian struktur przemysłowych w Polsce w latach 1989-1994
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996) , s. 73-89. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca
Nr:
2168254666
artykuł w czasopiśmie
99

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Efekty rozwoju przedsiębiorstwa w okresie jego restrukturyzacji : (na przykładzie Fabryki Amortyzatorów w Krośnie) = Effects of Enterprise's Development in the Process of Its Restructuring : (the Schock-Absorber Plant in Krosno Case)
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 560-568. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243508
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Dynamika i kierunki procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
216 k.: il.; 30 cm + Aneks: 257 k. + Autoreferat: 16 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/841; Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/842
Nr:
2168282435
doktorat
101

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Warunki a czynniki rozwoju przedsiębiorstwa : próba identyfikacji i klasyfikacji = Conditions and Factors of Enterprise Development : Identification and Classification Approach
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 174-177. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243398
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK; Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237188
monografia
103

Tytuł:
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 55-70
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241554
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Przesłanki, założenia i zakres wyceny
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 37-54
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 97-117
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241578
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241678
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241728
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Identyfikacja oraz metody pomiaru i oceny efektywności struktur przemysłowych = Identification and Methods of Measuring and Evaluating the Efficiency of Industrial Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 451 (1995) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168244838
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 71-96
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1995, s. 13-36
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240916
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
122, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-18-0
Nr:
2168237182
monografia
113

Tytuł:
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
150 s. [15]: k. złoż.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-6439-28-9
Nr:
2168238158
skrypt
114

Tytuł:
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 97-117
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241574
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Pomiar i ocena efektywności struktur przemysłowych
Źródło:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 39-52
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252324
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Stopień zróżnicowania zmienności oraz podobieństwa struktury przemysłu przetwórczego NRD i RFN w latach 1980-1990 = Degree of Variability Differentiation and Similarities Between the Processing Industry Structure of German Democratic Republic and that of Federal Republic of Germany in the Years of 1980-1990
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 431 (1994) , s. 83-92. - Summ.
Nr:
2168244590
artykuł w czasopiśmie
117

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych = Changes in Economic and Financial Conditions of State Enterprises in Cracow Voivodship During Their Ownership Transformation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 225-234. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243114
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań)
Źródło:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 91-98
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252328
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 151-211
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241672
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1994
Opis fizyczny:
110 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-05-5
Nr:
2168238154
monografia
121

Tytuł:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu
Adres wydawniczy:
Kraków: FOGRA, 1994
Opis fizyczny:
102 s: il.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252298
Zobacz powiązane rozdziały
122

Tytuł:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 13-36
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168240914
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Dynamika, kierunki i efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w latach 1990-1993
Źródło:
Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw / [kier. naukowy Jan Duraj] - Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, 1994, s. 90-99
ISBN:
83-7016-783-7
Nr:
2168323513
rozdział w materiałach konferencyjnych
124

Tytuł:
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 55-70
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241552
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 71-96
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241564
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 213-225
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241726
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990
Źródło:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 53-89
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252326
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Przesłanki, założenia i zakres wyceny
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 37-54
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241126
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw
Źródło:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Twigger, 1994, s. 121-150
ISBN:
83-85946-70-5
Nr:
2168241660
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Determinanty i kierunki zmienności struktur przemysłowych
Źródło:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 9-22
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994) , s. 22-24
Nr:
2168229758
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Metody mierzenia i oceny zmienności struktur przemysłowych
Źródło:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI] - Kraków: FOGRA, 1994, s. 23-38
ISBN:
83-85719-05-9
Nr:
2168252318
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1994
Opis fizyczny:
231 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-0-1
Nr:
2168238288
monografia
134

Tytuł:
Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1993
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168246804
monografia
135

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1993
Opis fizyczny:
216 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
Nr:
2168238166
monografia
136

Tytuł:
Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 115)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168251828
monografia
137

Tytuł:
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Twigger, 1993
Opis fizyczny:
110 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-05-5
Nr:
2168238118
monografia
138

Tytuł:
Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168246802
monografia
139

Tytuł:
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Opis fizyczny:
162 s. ; [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168245970
monografia
140

Tytuł:
Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 155-182 - Bibliogr.
Nr:
2168256310
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Jak badać zewnętrzne warunki przedsiębiorstwa prywatyzowanego? = How to Examine External Conditions of Privatized Enterprise?
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 8 (499) (1991) , s. 4-7
Nr:
2168248372
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Identyfikacja oraz klasyfikacja systemów przemysłowych = Identification and Classification of the Industrial Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 371 (1991) , s. 41-59. - Rez., summ.
Nr:
2168235240
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 183-211 - Bibliogr.
Nr:
2168256312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Źródła i procedura wyceny wartości firmy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1991) , s. 22-24
Nr:
2168266244
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 213-238 - Bibliogr.
Nr:
2168256314
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
146

Tytuł:
Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 155-182 - Bibliogr.
Nr:
2168256278
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 213-238 - Bibliogr.
Nr:
2168256288
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 183-211 - Bibliogr.
Nr:
2168256286
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Metody wyceny składników majątkowych i wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 89-113
Nr:
2168263486
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
150

Tytuł:
Zróżnicowanie gałęziowe uciążliwości przemysłu dla środowiska w województwie krakowskim = Branch Differentiation of the Oppressiveness of Industry to the Environment in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 139-154. - Rez., summ.
Nr:
2168245012
artykuł w czasopiśmie
151

Tytuł:
Pomiar i ocena sumarycznej uciążliwości przemysłu dla środowiska = Measurement and Assessment of the Total Encumbrance of Industry for the Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989) , s. 55-69. - Rez., summ.
Nr:
2168235108
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Dywersyfikacja produkcji a wzrost wielkości obiektów przemysłowych = Diversification of Production and Growth of Size of Industrial Objects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 133-150. - Rez., summ.
Nr:
2168234982
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Kryteria efektywności struktur przemysłowych
Źródło:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz] - Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988, s. 33-42
Nr:
2168272338
rozdział w materiałach konferencyjnych
154

Tytuł:
Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby = Scope of Coordination Ways of Indents of Matarial and Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 15-32. - Rez., summ.
Nr:
2168234958
artykuł w czasopiśmie
155

Tytuł:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu w systemie nauk ekonomicznych
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 13-24 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168277691
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
156

Tytuł:
Procesy koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 44-80 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306285
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Warunki a czynniki rozwoju przemysłu = Relations between Conditions and Factors of Industrial Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986) , s. 15-27. - Rez., summ.
Nr:
2168246080
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie1986. - nr 230, s. 7-13
Nr:
2168246078
varia
159

Tytuł:
Rozwój przemysłu w świecie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
160 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168238650
skrypt
160

Tytuł:
Determinanty wielkości obiektów przemysłowych = Determinants of the Size of Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220 (1986) , s. 99-114. - Summ., rez.
Nr:
2168231350
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Typy struktur przemysłowych w świecie w latach 1968-1973-1977 = Types of Industrial Structures in World in Years 1968-1973-1977
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985) , s. 97-114. - Rez., summ.
Nr:
2168249788
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska
Adres wydawniczy:
Warszawa: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz. ; Wykaz aktów normatywnych
Nr:
2168245624
skrypt
163

Tytuł:
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?
Źródło:
Gazeta Krakowska1981. - nr 104 (10197), s. 1, 4
Nr:
2168243624
głos w dyskusji/wywiad
164

Tytuł:
Co zagraża reformie gospodarczej?
Źródło:
Gazeta Krakowska1981. - nr 36 (10129), s. 3, 4
Opracowanie:
Szulc Marian
Nr:
2168242240
głos w dyskusji/wywiad
165

Tytuł:
Zastosowanie metody sum standaryzowanych do pomiaru wielkości przedsiębiorstw
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1980) , s. 87-93
Nr:
2168228164
artykuł w czasopiśmie
166

Tytuł:
Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978 = The Ways of Poland's Industrialization in the 1918-1978 60 Years' Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980) , s. 43-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168279227
artykuł w czasopiśmie
167

Tytuł:
Metoda oceny podobieństwa oraz zmian struktury gospodarczej : (na przykładzie województw Polski w latach 1963-1973) = Method of Estimating of Similarities and Changes of Economic Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980) , s. 107-131. - Rez., summ.
Nr:
2168232880
artykuł w czasopiśmie
168

Tytuł:
Zmiany struktury zużycia surowców i materiałów w przemyśle spożywczym Polski w latach 1973-1977 = Changes in the Structure of Utilization of Raw Materials and Materials for Production in Poland's Food Industry in the years 1973-1977
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 136 (1980) , s. 25-40. - Summ., rez.
Nr:
2168228188
artykuł w czasopiśmie
169

Tytuł:
Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978 = Poland's Industralization in the Years 1918-1978
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1979) , s. 55-66
Nr:
2168228128
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Rzeczywiste a postulowane cechy absolwentów ekonomicznych studiów podyplomowych (na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 36 (1979) , s. 72-107
Nr:
2168359152
artykuł w czasopiśmie
171

Tytuł:
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978) , s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237202
artykuł w czasopiśmie
172

Tytuł:
Przesłanki lokalizacji odlewni kooperacyjnej w aglomeracji miejskiej : (na przykładzie Krakowa) = The Conditions of the Location of a Co-operating Foundry in an Urban Agglomeration (Illustrated by the Example of Kraków)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978) , s. 57-81. - Rez., summ.
Nr:
2168233514
artykuł w czasopiśmie
173

Tytuł:
Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej = Capital Lock-up and Exploitation Costs In Threshhold Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168249984
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu koncentracji produkcji w przemyśle chemicznym = Differentiating the Levels of Concentration of Production in Chemical Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977) , s. 49-68. - Rez., summ.
Nr:
2168249988
artykuł w czasopiśmie
175

Tytuł:
Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
239 k.: il.; 30 cm + Aneks: 9 k.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/352 (aneks)
Nr:
2168282477
doktorat
176

Tytuł:
Próba określenia czynników intensywnych i ekstensywnych w rozwoju przemysłu województwa krakowskiego = An Attempt at Defining the Contribution of the Intensive and Extensive Factors in the Development of Industry in the Cracow Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 76 (1976) , s. 95-114. - Summ., rez.
Nr:
2168249682
artykuł w czasopiśmie
177

Tytuł:
Koszty pracy w teorii i badaniach empirycznych = Labour Costs in Theory and in Empiric Investigations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 79 (1976) , s. 9-26. - Summ., rez.
Nr:
2168251064
artykuł w czasopiśmie
178

Tytuł:
Słuchacze i absolwenci ekonomicznych studiów podyplomowych = Students and Graduates of Postgraduate Courses in Economics
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 4 (36) (1976) , s. 61-73
Nr:
2168284205
artykuł w czasopiśmie
179

Tytuł:
Zróżnicowanie przestrzenne wydajności pracy w przemyśle na przykładzie makroregionu południowego = Spatial Differentiation of the Work Productivity in Industry at the Example of the Southern Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 76 (1976) , s. 71-93. - Summ., rez.
Nr:
2168249674
artykuł w czasopiśmie
180

Tytuł:
Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL = Proportions of the Industrial Development in the Cracow Region during the Thirty Years of the Polish People's Republic
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 23-65. - Summ., rez.
Nr:
2168334911
rozdział w książce
181

Tytuł:
Konferencja w Krakowie
Źródło:
Życie Gospodarcze1975. - nr 5, s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2168364532
varia
182

Tytuł:
Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL
Adres wydawniczy:
Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Opis fizyczny:
32 s.: il.; 18 cm
Seria:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 248)
Nr:
2168279059
książka
183

Tytuł:
Raport z przebiegu konferencji naukowej w sprawie metod zwiększania efektów gospodarowania w jednostkach inicjujących = Report from the Conference on an Increase in Economy in Initiating Units
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1975) , s. 127-129
Nr:
2168226731
artykuł w czasopiśmie
184

Tytuł:
Podstawowe relacje ekonomiczne w przemyśle makroregionu południowego = Basic Industrial Economic Relations in the Southern Macro-region
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 2 (336) (1974) , s. 120-125
Nr:
2168277941
artykuł w czasopiśmie
185

Tytuł:
Słuchacze ekonomicznego studium podyplomowego i ich opinie o kształceniu podyplomowym ekonomistów = Students of a Postgraduate Course of Economy and Their Opinions Concerning these Studies
Źródło:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (27) (1974) , s. 69-83
Nr:
2168284155
artykuł w czasopiśmie
186

Tytuł:
Badanie kosztów pracy w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 25, nr 4 (292) (1974) , s. 145-150
Nr:
2168277707
artykuł w czasopiśmie
187

Tytuł:
Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu = Forecating the Development of Industries
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 1974
Opis fizyczny:
101 s.; 29 cm
Seria:
(Prace Instytutu Planowania ; 34)
Uwagi:
Streszcz., summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168282277
monografia
188

Tytuł:
Czynniki wzrostu produkcji w przemyśle regionu krakowskiego = The Factors of Production Growth of the Industry in the Region of Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1974) , s. 58-68 - Bibliogr.
Nr:
2168224844
artykuł w czasopiśmie
189

Tytuł:
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1974) , s. 84-90
Nr:
2168224760
artykuł w czasopiśmie
190

Tytuł:
O nowe tendencje w kombinowaniu i specjalizacji produkcji przemysłu chemicznego = New Trends in the Combining and Specialization of Production in Chemical Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 61 (1973) , s. 55-68. - Summ., rez.
Nr:
2168250924
artykuł w czasopiśmie
191

Tytuł:
Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970 = Shift Labour in the Industry of Kraków Region in the Years 1965 - 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 61 (1973) , s. 5-27. - Summ., rez.
Nr:
2168250706
artykuł w czasopiśmie
192

Tytuł:
Tradycyjne i nowe kierunki specjalizacji i kombinowania produkcji w przemyśle chemicznym = Traditional and Modern Methods of Specialization and Combining of Production in Chemical Industry
Źródło:
Chemik. - R. 26, nr 7 (1973) , s. 250-254. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277745
artykuł w czasopiśmie
193

Tytuł:
Koszty pracy
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 14 (1973) , s. 7
Tryb dostępu:
Nr:
2168280429
artykuł w czasopiśmie
194

Tytuł:
Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292781
monografia
195

Tytuł:
25 lat przemysłu w regionie krakowskim = Twenty-Five Years of Industry in Cracow Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 99-148. - Rez., summ.
Nr:
2168250988
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
129 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po niektórych art.
Program badawczy:
040/WZ-KEOP/03/2014/S/4236
Sygnatura:
NP-1486/Magazyn
Nr:
2168302507
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
[108 k.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
076/WZ-KEOP/03/2013/S/3076
Sygnatura:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288165
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
136 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KEiOP/3/2012/S/0
Sygnatura:
NP-1388/Magazyn
Nr:
2168272288
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
154/KEIOP/2/2011/S/633
Sygnatura:
NP-1340/Magazyn
Nr:
2168265614
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1075/Magazyn
Nr:
2168252980
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
167 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/1/09/S/483
Sygnatura:
NP-1284/Magazyn
Nr:
2168243584
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
3/KEiOP/2/08/S/420
Sygnatura:
NP-1244/Magazyn
Nr:
2165604121
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/KEiOP/1/07/S/407
Sygnatura:
NP-1279/Magazyn
Nr:
2165339396
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KEiOP/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2166571263
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
201 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
67/KEiOP/4/2005/S/239
Sygnatura:
NP-1063/Magazyn
Nr:
2168262200
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
139 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
52/KEIOP/4/2004/S/162
Sygnatura:
NP-939/Magazyn
Nr:
2168264730
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Tytuł:
Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
180 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KEiOP/4/2002/S
Sygnatura:
NP-846/Magazyn
Nr:
2168272784
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Poszukiwanie "trzeciej drogi" w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
50 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
78/KPPiE/2/2001/S
Sygnatura:
NP-733/Magazyn
Nr:
2168282091
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
82/KEiOP/3/2000/S
Sygnatura:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
255 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KEiOP/1/2001/S
Sygnatura:
NP-765/Magazyn
Nr:
2168256422
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
, Judge Eamonn
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265336
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
395 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KEiOP/1/94/S
Sygnatura:
NP-291/Magazyn
Nr:
2168271516
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe a zmiany struktury przedsiębiorstw przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
201 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-189/Magazyn
Nr:
2168271512
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Część druga (rozdział 3, 4, 5)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
181 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/SZEiOP/2/92/S
Sygnatura:
NP-226/2/Magazyn
Nr:
2168276225
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
130 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/SZEiOP/3/92/S
Sygnatura:
NP-225/Magazyn
Nr:
2168265358
naukowo-badawcze
21

Tytuł:
Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Część pierwsza (rozdział 1, 2)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
142 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/SZEiOP/2/92/S
Sygnatura:
NP-226/1/Magazyn
Nr:
2168276223
naukowo-badawcze
22

Tytuł:
Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej. [1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
277 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/SZEiOP/1/92/S
Sygnatura:
NP-223/[1]/Magazyn
Nr:
2168271786
naukowo-badawcze
23

Tytuł:
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej"
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
277 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/SZEiOP/1/92/S
Sygnatura:
NP-223/[2]/Magazyn
Nr:
2168271788
naukowo-badawcze
24

Tytuł:
Kryteria i metody oceny przekształceń strukturalnych w układach gałęziowo-branżowych i przestrzennych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
39 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/EPrz/8/91/S
Sygnatura:
NP-115/Magazyn
Nr:
2168272116
naukowo-badawcze
25

Tytuł:
Gospodarowanie kapitałem w przedsiębiorstwie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
203 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/EPrz/9/91/W
Sygnatura:
NP-88/Magazyn
Nr:
2168271488
naukowo-badawcze
26

Tytuł:
Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
20/EPrz/4/91/S
Sygnatura:
NP-133/Magazyn
Nr:
2168271490
naukowo-badawcze
1
Efekty restrukturyzacji i rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce / Marek Widera ; Promotor: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków, 2019. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003473
2
Ocena zmienności i podobieństwa struktury przychodów ze sprzedaży publicznych i prywatnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2015 = The Evaluation of Variability and Similarity of the Structure of Sales Revenues in Public and Private Sectors of Small, Medium and Large Enterprises in Poland, 2007-2015 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 41-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
3
Zmiany wielkości i struktury potencjału ekonomicznego największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014 = Changes in the Size and Structure of the Economic Potential of the Largest Manufacturing Companies in Poland in the Years 2005-2014 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 209-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
4
The Variety and the Trends of Change in the Basic Economic Relations in Small, Medium-sized and Large Enterprises in Poland in the Years 2007 and 2012 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 71-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6
5
Zróżnicowanie i tendencje zmian podstawowych relacji ekonomicznych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2007 i 2012 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2014), s. 1[94]-17[110]. - Streszcz.
6
Pomiar i ocena rozwoju przedsiębiorstw a zmiany ich sytuacji ekonomicznej i finansowej / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Wojciech SZYMLA // W: Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2013), s. [5]-[11]
7
Zmiany skali oraz intensywności kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 = Changes in the Scale and Intensity of the Structure of Enterprises in Poland in the Years 1998-2011 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 399-412. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
8
Rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce a zmiany ich sytuacji ekonomicznej i finansowej w latach 2007-2012 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2013), s. [95]-[103]
9
Metody analizy i oceny intensywności i kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2012), s. 7-18
10
Analiza i ocena porównawcza zmian intensywności i kierunków przekształceń działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2012), s. 117-130
11
Zmiany stopnia koncentracji działalności gospodarczej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010 = The Changes of the Degree of Concentration of Trade Activity of Small, Medium and Large Enterprises in Poland from 2007 to 2010 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 679-700. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
12
Zmiany wielkości ekonomicznych charakteryzujących i kształtujących strukturę i stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski po 1990 roku = The Changes of Economic Indicators which are Characteristic and which have an Influence on Structures and Degree of Exploitation of Trade Potential in Poland After 1990 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 569-588. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
13
Efekty wykorzystania własnych oraz obcych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Agnieszka Peszko ; Promotor: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków, 2011. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002566
14
Dekoncentracja działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku = The Deconcentration of Trade Activity in Poland after 1990 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 15-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-27-9
15
Mierniki wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego kraju / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2010), s. 4-10
16
Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2010), s. 28-99
17
Dekoncentracja działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce = The Deconcentration of Polish Economic Activity in Poland / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 699-726. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
18
Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2010), s. 11-27
19
Changes in the Value and the Directions of Investment Activity of Enterprises in Poland in the Years 1993-2005 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 249-264. - ISBN 978-83-7285-509-1
20
Metody analizy i oceny kierunków i dynamiki zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 37-53. - ISBN 978-83-927790-5-6
21
Cele, kierunki oraz kryteria analiz i ocen zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 11-36. - ISBN 978-83-927790-5-6
22
Ocena zmian poziomu i kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce po 1990 r. / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2009), s. 14-43
23
Pomiar i ocena koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2009), s. 4-13
24
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 229 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-5-6
25
Zmiany wielkości oraz intensywności i kierunków przekształceń struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA // W: Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 55-104. - ISBN 978-83-927790-5-6
26
The Dynamics of Industrial and Non-industrial Economic Activity in Poland in 1990-2004 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 103-113. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
27
Wielkość i struktura a efekty ekonomiczne inwestycji w gospodarce Polski po 1990 r. / Rafał Niemiec ; Promotor: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków, 2008. - 295 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Kierunki zmian struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce = The Directions of Structure Changes of Economic Activity in Private and Public Enterprises in Poland / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 519-526. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-924656-9-0
29
Zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych w gospodarce Polski według rodzajów działalności gospodarczej w latach 1993-2005 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2007), s. 16-30
30
Kierunki zmian struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005 = The Directions of Changes of Industrial Changes and Non Industrial of Business Activity of the Biggest Enterprises in Poland, 1998- 2005 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 811-818. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
31
Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku / Konrad KOLEGOWICZ ; Promotor: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków, 2007. - 579 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2007), s. 31-57
33
Inwestycje w rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2007), s. 5-15
34
Zmiany poziomu i kierunków rozwoju przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1990-2004 = The Changes of Level and Directions of Industrial and Non Industrial Business Activity Development in Poland, 1990-2004 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 789-799. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
35
Directions of the Development of Enterprises in Poland in the Years 1990-2004 = Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2004 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 127-142. - Summ., streszcz. - ISBN 83-89726-04-1
36
Czynniki oraz cele zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i w poszczególnych jej dziedzinach / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 6-24
37
Chalanges in the Directions of Investment Expeditures of 500 Biggest Enterprises in Poland in the Years 1998-2004 = Zmiany wielkości i kierunków inwestycji 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 193-203. - Summ., streszcz. - ISBN 83-89726-04-1
38
Zmiany struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latacvh 1992-2004 = Changes of the Structure of Economic Activity of Enterprises in Poland from 1992 to 2004 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 363-385. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
39
Kierunki i dynamika zmian struktury zatrudnienia i produkcji w przemyśle Polski po 1990 roku = Changes in Employment and Production Structure in Polish Industry after 1990 - Directions and Trends / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006), s. 65-73. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/130747191. - ISSN 0208-7944
40
Metody analizy i oceny kierunków i dynamiki oraz efektów zmian strukturalnych w gospodarce / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2005), s. 18-27
41
Ocena zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw w Polsce / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2005), s. 68-96
42
Czynniki oraz cele zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i w poszczególnych jej dziedzinach / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2005), s. 7-17
43
Kierunki i dynamika zmian liczby i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-2004 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2005), s. 28-67
44
Przemysł i gospodarka Polski po 14-stu latach przekształceń strukturalnych / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects = Globalizacja, integracja, restrukturyzacja : aspekty: prawne, ekonomiczne i społeczne / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracov: Oficyna Wydaw. "Abrys", 2004. - S. 123-132. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-92-7
45
Bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // Vìsnik Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Torgovelʹno-Ekonomìčnogo Unìversitetu. - no. 6 (2004), s. 20-26
46
Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Paweł KRZEMIŃSKI, Krzysztof Gubała, Łukasz Kędzior, Konrad KOLEGOWICZ // W: Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2004), s. 45-83
47
Zmiany wielkości działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do UE / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2004), s. 23-44
48
Pomiar i ocena zmian wielkości i struktury działalności przemysłowej / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2004), s. 8-22
49
Efekty zmian wielkości oraz dostosowań strukturalnych przemysłu Polski w okresie przedakcesyjnym do UE / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2004), s. 23-44
50
Efekty dostosowań strukturalnych w przemyśle Polski w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw / red. Anna NEHRING. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - S. 129-142. - Summ. - ISBN 83-88936-20-4
51
Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002 = The Small and Medium Size Enterprises on the 500 Lists of the Largest Enterprises in Poland in 1998-2002 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 204-207. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
52
Zmiany liczby i struktury małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej = The Changes in the Quantites and Structures of Small and Medium Enterprises in Poland According to Trade Activities Running by Them / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 223-232. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
53
Tendencje zmian struktury wielkości przedsiębiorstw w przemyśle Polski po 1990 r. = Trends in Structural Changes in Company Sizes in the Polish Industrial Sector After 1990 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003), s. 29-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Rzemiosło / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński. - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003. - S. 446-448. - Bibliogr. - ISBN 83-88822-56-X
55
Wielkość i struktura oraz kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = The Size, Structure and Directions of a Destination of Investments Outlays on the Development of Small Enterprises in Poland / Maria CHOMĄTOWSAKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 241-247. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
56
Differentiation and Tendencies in the Changes of the Degree of Concentration of Business Activities of Enterprises in the Polish Industry / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 241-248. - ISBN 83-85827-73-0
57
Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw = Developmental Barriers of Polish Companies / Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003), s. 37-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Cena / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński. - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003. - S. 59-62. - Bibliogr. - ISBN 83-88822-56-X
59
Zadłużenie międzynarodowe / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński. - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003. - S. 593-596. - Bibliogr. - ISBN 83-88822-56-X
60
Ustrój polityczny / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński. - Radom: Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003. - S. 556-559. - Bibliogr. - ISBN 83-88822-56-X
61
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej a rentowność małych przedsiębiorstw w Polsce / Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie / [red. nauk. Anna NEHRING]. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ISSN 1506-5375 ; nr 1 (11)). - S. 89-94. - Summ. - ISBN 83-88936-07-7
62
Przesłanki, czynniki oraz kierunki badań strukturalnych w przemyśle / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2002), s. 8-25
63
Pomiar i ocena efektywności przemysłu i jego struktury / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2002), s. 46-65
64
Dynamika i kierunki zmian strukturalnych a efektywność przemysłu w Polsce / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2002), s. 66-85
65
Dekoncentracja w przemyśle Polski w okresie jego prywatyzacji / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie / [red. nauk. Anna NEHRING]. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ISSN 1506-5375 ; nr 1 (11)). - S. 43-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88936-07-7
66
Metody analizy i oceny zmian strukturalnych w przemyśle / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2002), s. 25-45
67
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki / Kazimierz GÓRKA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BERBEKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Małgorzata KOŻUCH, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Szwed. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 221 s. ; 30 cm. - Streszcz.
68
Dynamika, metody, struktura i efekty przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim/małopolskim w latach 1990 - 2000 = Dynamics, Methods, Structure and Effects of Property Transformation of State Enterprises in Cracow's/Malopolska Province, 1990 - 2000 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000. - S. 561-567. - Streszcz., summ. - ISBN 83-911295-1-9
69
Fundusze celowe związane z rolnictwem / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Stefan KORTA, Alina Szewc // W: Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1999), s. 55-77
70
Istota i znaczenie funduszy celowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Stefan KORTA, Kazimierz GÓRKA // W: Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1999), s. 6-12
71
Rola funduszy celowych w systemie finansów publicznych w Polsce / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Stefan KORTA, Małgorzata KOŻUCH // W: Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1999), s. 21-35
72
Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy / Kazimierz GÓRKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Piotr MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Kierunki i efekty dywersyfikacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa : na przykładzie EXBUD S.A. = Effects of Enterprise's Development Obtained through the Diversification Its Economic Activity, on the Example of EXBUD S.A / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 543-550. - Streszcz. - ISBN 83-911295-0-0
74
Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na tworzenie funduszy celowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Stefan KORTA, Małgorzata KOŻUCH // W: Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1999), s. 91-94
75
Dilemmas of the Polish Enterprises Development under their Restructuring / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - S. 211-216. - Summ. - ISBN 83-88114-42-5
76
Strategia rozwoju ekonomicznego firmy / Katarzyna BARTUSIK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Krzysztof WOŹNIAK, Michał WOŹNIAK // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 60-149. - Bibliogr.
77
Ocena współzależności procesów ekonomicznych kształtujących rozwój przedsiębiorstwa = Assessment of Interdependence of Economic Processes Affecting Enterprise's Growth / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek SZCZUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998), s. 39-55. - Summ. - ISSN 0208-7944
78
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 213-225. - ISBN 83-85946-70-5
79
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 71-96. - ISBN 83-85946-70-5
80
Dynamika i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa w okresie zmiany formy jego własności (na przykładzie Kolejowych Zakładów Automatyki w Krakowie) = Dynamics and Directions of Company Restrukturing while the Form of its Ownership is being Changed / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek SZCZUR // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 418-427. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
81
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Andrzej Ludwicki, Zbigniew Pawlak // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 151-211. - ISBN 83-85946-70-5
82
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 13-36. - ISBN 83-85946-70-5
83
Przesłanki, założenia i zakres wyceny / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 37-54. - ISBN 83-85946-70-5
84
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 97-117. - ISBN 83-85946-70-5
85
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 55-70. - ISBN 83-85946-70-5
86
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 71-96. - ISBN 83-85946-70-5
87
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Andrzej Ludwicki, Zbigniew Pawlak // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 121-150. - ISBN 83-85946-70-5
88
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 13-36. - ISBN 83-85946-70-5
89
Kierunki zmian wielkości i struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw w okresie prywatyzacji = Directions of Change in the Size and Structure of Companies' Assets and Liabilities in the Course of their Privatization / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 489 (1997), s. 105-113. - Summ. - ISSN 0208-7944
90
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 55-70. - ISBN 83-85946-70-5
91
Przesłanki, założenia i zakres wyceny / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 37-54. - ISBN 83-85946-70-5
92
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności / Adam STABRYŁA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Anna NEHRING, Jan BELICZYŃSKI, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 9-50. - Bibliogr.
93
Restrukturyzacja i rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 1990-1996 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1997), s. 31-32. - ISSN 0137-7221
94
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 213-225. - ISBN 83-85946-70-5
95
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Andrzej Ludwicki, Zbigniew Pawlak // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 121-150. - ISBN 83-85946-70-5
96
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Andrzej Ludwicki, Zbigniew Pawlak // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 3 zaktualizowane. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 151-211. - ISBN 83-85946-70-5
97
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1997. - S. 97-117. - ISBN 83-85946-70-5
98
Tendencje i efekty zmian struktur przemysłowych w Polsce w latach 1989-1994 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996), s. 73-89. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca. - ISSN 0324-8445
99
Efekty rozwoju przedsiębiorstwa w okresie jego restrukturyzacji : (na przykładzie Fabryki Amortyzatorów w Krośnie) = Effects of Enterprise's Development in the Process of Its Restructuring : (the Schock-Absorber Plant in Krosno Case) / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek SZCZUR // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 560-568. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
100
Dynamika i kierunki procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992 / Marek DZIURA ; Promotor: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków, 1996. - 216 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 257 k. + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
101
Warunki a czynniki rozwoju przedsiębiorstwa : próba identyfikacji i klasyfikacji = Conditions and Factors of Enterprise Development : Identification and Classification Approach / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 174-177. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
102
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa; Kraków: TNOiK; Akademia Ekonomiczna, 1996. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-18-0
103
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1995. - S. 55-70. - ISBN 83-85946-70-5
104
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Andrzej Ludwicki, Zbigniew Pawlak // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1995. - S. 121-150. - ISBN 83-85946-70-5
105
Przesłanki, założenia i zakres wyceny / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1995. - S. 37-54. - ISBN 83-85946-70-5
106
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1995. - S. 97-117. - ISBN 83-85946-70-5
107
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Andrzej Ludwicki, Zbigniew Pawlak // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1995. - S. 151-211. - ISBN 83-85946-70-5
108
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1995. - S. 213-225. - ISBN 83-85946-70-5
109
Identyfikacja oraz metody pomiaru i oceny efektywności struktur przemysłowych = Identification and Methods of Measuring and Evaluating the Efficiency of Industrial Structures / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 451 (1995), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
110
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1995. - S. 71-96. - ISBN 83-85946-70-5
111
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1995. - S. 13-36. - ISBN 83-85946-70-5
112
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI. - Warszawa; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna, 1995. - 122, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-18-0
113
Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Janusz NESTERAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 150 s. [15] : k. złoż. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-6439-28-9
114
Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1994. - S. 97-117. - ISBN 83-85946-70-5
115
Pomiar i ocena efektywności struktur przemysłowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - S. 39-52. - ISBN 83-85719-05-9
116
Stopień zróżnicowania zmienności oraz podobieństwa struktury przemysłu przetwórczego NRD i RFN w latach 1980-1990 = Degree of Variability Differentiation and Similarities Between the Processing Industry Structure of German Democratic Republic and that of Federal Republic of Germany in the Years of 1980-1990 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 431 (1994), s. 83-92. - Summ. - ISSN 0208-7944
117
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych = Changes in Economic and Financial Conditions of State Enterprises in Cracow Voivodship During Their Ownership Transformation / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 225-234. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
118
Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań) / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK // W: Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - S. 91-98. - ISBN 83-85719-05-9
119
Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Andrzej Ludwicki, Zbigniew Pawlak // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1994. - S. 151-211. - ISBN 83-85946-70-5
120
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw / red. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI. - Warszawa : Twigger, 1994. - 110 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85946-05-5
121
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - 102 s : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-05-9
122
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Andrzej JAKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1994. - S. 13-36. - ISBN 83-85946-70-5
123
Dynamika, kierunki i efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w latach 1990-1993 / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw / [kier. naukowy Jan Duraj]. - Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, 1994. - S. 90-99. - ISBN 83-7016-783-7
124
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1994. - S. 55-70. - ISBN 83-85946-70-5
125
Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1994. - S. 71-96. - ISBN 83-85946-70-5
126
Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1994. - S. 213-225. - ISBN 83-85946-70-5
127
Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK // W: Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - S. 53-89. - ISBN 83-85719-05-9
128
Przesłanki, założenia i zakres wyceny / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1994. - S. 37-54. - ISBN 83-85946-70-5
129
Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Andrzej Ludwicki, Zbigniew Pawlak // W: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Twigger, 1994. - S. 121-150. - ISBN 83-85946-70-5
130
Determinanty i kierunki zmienności struktur przemysłowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA // W: Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - S. 9-22. - ISBN 83-85719-05-9
131
Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994), s. 22-24. - ISSN 0137-7221
132
Metody mierzenia i oceny zmienności struktur przemysłowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / [red. Stanisław CHOMĄTOWSKI]. - Kraków: FOGRA, 1994. - S. 23-38. - ISBN 83-85719-05-9
133
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa; Kraków: TNOiK, 1994. - 231 s. ; 21 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-0-1
134
Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady / red. Ryszard BOROWIECKI ; Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, przy udziale: Zbigniew Frączek, Wiesław Marcowski, Zofia MIERZWA. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1993. - 206 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
135
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Warszawa; Kraków: TNOiK, 1993. - 216 s. ; 21 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
136
Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 218 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 115)
137
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw / red. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI. - Warszawa : Twigger, 1993. - 110 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85946-05-5
138
Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady / red. Ryszard BOROWIECKI ; Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, przy udziale: Zbigniew Frączek, Wiesław Marcowski, Zofia MIERZWA. - Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992. - 206 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
139
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia / red. Ryszard BOROWIECKI ; [autorzy: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL; przy udziale: Jadwiga ADAMCZYK, Stanisław Bisztyga, Zbigniew Frączek, Andrzej JAKI, Anna NEHRING, Janusz NESTERAK]. - Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992. - 162 s. ; [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
140
Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 155-182. - Bibliogr.
141
Jak badać zewnętrzne warunki przedsiębiorstwa prywatyzowanego? = How to Examine External Conditions of Privatized Enterprise? / Ryszard BOROWIECKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 8 (499) (1991), s. 4-7. - ISSN 0860-6846
142
Identyfikacja oraz klasyfikacja systemów przemysłowych = Identification and Classification of the Industrial Systems / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 41-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
143
Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 183-211. - Bibliogr.
144
Źródła i procedura wyceny wartości firmy / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1991), s. 22-24. - ISSN 0137-7221
145
Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 213-238. - Bibliogr.
146
Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 155-182. - Bibliogr.
147
Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 213-238. - Bibliogr.
148
Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 183-211. - Bibliogr.
149
Metody wyceny składników majątkowych i wartości przedsiębiorstwa / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 89-113
150
Zróżnicowanie gałęziowe uciążliwości przemysłu dla środowiska w województwie krakowskim = Branch Differentiation of the Oppressiveness of Industry to the Environment in the District of Cracow / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990), s. 139-154. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
151
Pomiar i ocena sumarycznej uciążliwości przemysłu dla środowiska = Measurement and Assessment of the Total Encumbrance of Industry for the Environment / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 292 (1989), s. 55-69. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
152
Dywersyfikacja produkcji a wzrost wielkości obiektów przemysłowych = Diversification of Production and Growth of Size of Industrial Objects / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988), s. 133-150. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
153
Kryteria efektywności struktur przemysłowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz]. - Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988. - S. 33-42
154
Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby = Scope of Coordination Ways of Indents of Matarial and Goods / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 15-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
155
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu w systemie nauk ekonomicznych / Stanisław CHOMĄTOWSKI // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 13-24. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
156
Procesy koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle / Kazimierz GÓRKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józefa FAMIELEC // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 44-80. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
157
Warunki a czynniki rozwoju przemysłu = Relations between Conditions and Factors of Industrial Development / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986), s. 15-27. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
158
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera / Bronisław BYRSKI, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986), s. 7-13. - ISSN 0208-7944
159
Rozwój przemysłu w świecie / Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 160 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
160
Determinanty wielkości obiektów przemysłowych = Determinants of the Size of Industrial Enterprises / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 99-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
161
Typy struktur przemysłowych w świecie w latach 1968-1973-1977 = Types of Industrial Structures in World in Years 1968-1973-1977 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 202 (1985), s. 97-114. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
162
Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska / Kazimierz GÓRKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Warszawa: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. ; Wykaz aktów normatywnych
163
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu? / Jan SZUMILAK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Zbigniew DRESLER, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta Krakowska. - nr 104 (10197) (1981), s. 1, 4. - ISSN 0208-7693
164
Co zagraża reformie gospodarczej? / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Zbigniew DRESLER, Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK ; oprac. Marian Szulc // Gazeta Krakowska. - nr 36 (10129) (1981), s. 3, 4. - ISSN 0208-7693
165
Zastosowanie metody sum standaryzowanych do pomiaru wielkości przedsiębiorstw / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1980), s. 87-93. - ISSN 0079-578X
166
Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978 = The Ways of Poland's Industrialization in the 1918-1978 60 Years' Period / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józef GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980), s. 43-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
167
Metoda oceny podobieństwa oraz zmian struktury gospodarczej : (na przykładzie województw Polski w latach 1963-1973) = Method of Estimating of Similarities and Changes of Economic Structure / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 107-131. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
168
Zmiany struktury zużycia surowców i materiałów w przemyśle spożywczym Polski w latach 1973-1977 = Changes in the Structure of Utilization of Raw Materials and Materials for Production in Poland's Food Industry in the years 1973-1977 / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 136 (1980), s. 25-40. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
169
Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978 = Poland's Industralization in the Years 1918-1978 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józef GAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1979), s. 55-66. - ISSN 0079-578X
170
Rzeczywiste a postulowane cechy absolwentów ekonomicznych studiów podyplomowych (na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie) / Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 36 (1979), s. 72-107. - ISSN 0239-4464
171
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978), s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
172
Przesłanki lokalizacji odlewni kooperacyjnej w aglomeracji miejskiej : (na przykładzie Krakowa) = The Conditions of the Location of a Co-operating Foundry in an Urban Agglomeration (Illustrated by the Example of Kraków) / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978), s. 57-81. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
173
Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej = Capital Lock-up and Exploitation Costs In Threshhold Analysis / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
174
Zróżnicowanie poziomu koncentracji produkcji w przemyśle chemicznym = Differentiating the Levels of Concentration of Production in Chemical Industry / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977), s. 49-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
175
Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych / Stanisław CHOMĄTOWSKI ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1977. - 239 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 9 k
176
Próba określenia czynników intensywnych i ekstensywnych w rozwoju przemysłu województwa krakowskiego = An Attempt at Defining the Contribution of the Intensive and Extensive Factors in the Development of Industry in the Cracow Province / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 76 (1976), s. 95-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
177
Koszty pracy w teorii i badaniach empirycznych = Labour Costs in Theory and in Empiric Investigations / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 79 (1976), s. 9-26. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
178
Słuchacze i absolwenci ekonomicznych studiów podyplomowych = Students and Graduates of Postgraduate Courses in Economics / Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 4 (36) (1976), s. 61-73. - ISSN 0420-2384
179
Zróżnicowanie przestrzenne wydajności pracy w przemyśle na przykładzie makroregionu południowego = Spatial Differentiation of the Work Productivity in Industry at the Example of the Southern Macroregion / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 76 (1976), s. 71-93. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
180
Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL = Proportions of the Industrial Development in the Cracow Region during the Thirty Years of the Polish People's Republic / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Emil LUCHTER // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 23-65. - Summ., rez.
181
Konferencja w Krakowie / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1975), s. 11. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer05/imagepages/image11.htm. - ISSN 0137-7299
182
Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL / Emil LUCHTER, Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 32 s. : il. ; 18 cm. - (Nauka dla Wszystkich, ISSN 0077-6181 ; nr 248)
183
Raport z przebiegu konferencji naukowej w sprawie metod zwiększania efektów gospodarowania w jednostkach inicjujących = Report from the Conference on an Increase in Economy in Initiating Units / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 2 (1975), s. 127-129. - ISSN 0079-578X
184
Podstawowe relacje ekonomiczne w przemyśle makroregionu południowego = Basic Industrial Economic Relations in the Southern Macro-region / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Gospodarka Planowa. - R. 29, 2 (336) (1974), s. 120-125. - ISSN 0017-2421
185
Słuchacze ekonomicznego studium podyplomowego i ich opinie o kształceniu podyplomowym ekonomistów = Students of a Postgraduate Course of Economy and Their Opinions Concerning these Studies / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 3 (27) (1974), s. 69-83. - ISSN 0420-2384
186
Badanie kosztów pracy w przemyśle / Kazimierz GÓRKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 25, nr 4 (292) (1974), s. 145-150. - ISSN 0013-3043
187
Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu = Forecating the Development of Industries / Józef GAJDA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA. - Warszawa: Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 1974. - 101 s. ; 29 cm. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - (Prace Instytutu Planowania ; 34)
188
Czynniki wzrostu produkcji w przemyśle regionu krakowskiego = The Factors of Production Growth of the Industry in the Region of Cracow / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1974), s. 58-68. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
189
Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce / Stanisław CHOMĄTOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 1 (1974), s. 84-90. - ISSN 0079-578X
190
O nowe tendencje w kombinowaniu i specjalizacji produkcji przemysłu chemicznego = New Trends in the Combining and Specialization of Production in Chemical Industry / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 61 (1973), s. 55-68. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
191
Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970 = Shift Labour in the Industry of Kraków Region in the Years 1965 - 1970 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 61 (1973), s. 5-27. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
192
Tradycyjne i nowe kierunki specjalizacji i kombinowania produkcji w przemyśle chemicznym = Traditional and Modern Methods of Specialization and Combining of Production in Chemical Industry / Kazimierz GÓRKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Chemik. - R. 26, nr 7 (1973), s. 250-254. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0009-2886
193
Koszty pracy / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA // Życie Gospodarcze. - nr 14 (1973), s. 7. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr014/index.pdf. - ISSN 0137-7299
194
Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego / Józef GAJDA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 76 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
195
25 lat przemysłu w regionie krakowskim = Twenty-Five Years of Industry in Cracow Region / Emil LUCHTER, Stanisław CHOMĄTOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 99-148. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
196
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 129 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
197
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - [108 k.] : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
198
Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 136 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
199
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki / kier. tem. Ryszard BOROWIECKI ; zesp. autorski: Stanisław CHOMĄTOWSKI (kierownik podtematu), Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
200
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 105 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
201
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 167 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
202
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Stanisław CHOMĄTOWSKI - kierownik podtematu, Marek DZIURA, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 171 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
203
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
204
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 217 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
205
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 201 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
206
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 139 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
207
Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność / kier. tematu Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
208
Poszukiwanie "trzeciej drogi" w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej / autorzy: Kazimierz GÓRKA - kierownik tematu, Małgorzata KOŻUCH ; konsultacje: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
209
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
210
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Sylwia Capiga, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 255 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
211
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 108 k. : il. ; 30 cm
212
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego) / [aut. pracy: Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Barbara STOLARZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 395 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
213
Przekształcenia własnościowe a zmiany struktury przedsiębiorstw przemysłowych / [zespół aut: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 201 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
214
Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Część druga (rozdział 3, 4, 5) / Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
215
Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu / Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI (kier. tematu), Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 130 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
216
Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Część pierwsza (rozdział 1, 2) / Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 142 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
217
Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej. [1] / Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
218
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej" / Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Ewa Brozi, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Janusz MENTEL, Janusz NESTERAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
219
Kryteria i metody oceny przekształceń strukturalnych w układach gałęziowo-branżowych i przestrzennych / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI ; autorzy: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 39 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
220
Gospodarowanie kapitałem w przedsiębiorstwie / Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 203 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
221
Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie / Jadwiga ADAMCZYK, Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Anna NEHRING, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Widera M., (2019), Efekty restrukturyzacji i rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Prom. Chomątowski S., Kraków : , 285 k.
2
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2017), Ocena zmienności i podobieństwa struktury przychodów ze sprzedaży publicznych i prywatnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2015. [W:] BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41-62.
3
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2016), Zmiany wielkości i struktury potencjału ekonomicznego największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 209-222.
4
Chomątowski S., (2015), The Variety and the Trends of Change in the Basic Economic Relations in Small, Medium-sized and Large Enterprises in Poland in the Years 2007 and 2012. [W:] BOROWIECKI R., SIUTA-TOKARSKA B. (red.), Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 71-84.
5
Chomątowski S., (2014), Zróżnicowanie i tendencje zmian podstawowych relacji ekonomicznych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2007 i 2012. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013, s. 1[94]-17[110].
6
Chomątowski S., Szymla W., (2013), Pomiar i ocena rozwoju przedsiębiorstw a zmiany ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, s. [5]-[11].
7
Chomątowski S., (2013), Zmiany skali oraz intensywności kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 399-412.
8
Chomątowski S., (2013), Rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce a zmiany ich sytuacji ekonomicznej i finansowej w latach 2007-2012. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, s. [95]-[103].
9
Chomątowski S., (2012), Metody analizy i oceny intensywności i kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011, s. 7-18.
10
Chomątowski S., (2012), Analiza i ocena porównawcza zmian intensywności i kierunków przekształceń działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011, s. 117-130.
11
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2011), Zmiany stopnia koncentracji działalności gospodarczej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010. [W:] op., BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 679-700.
12
Chomątowski S., (2011), Zmiany wielkości ekonomicznych charakteryzujących i kształtujących strukturę i stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski po 1990 roku. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 569-588.
13
Peszko A., (2011), Efekty wykorzystania własnych oraz obcych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Chomątowski S., Kraków : , 231 k.
14
Chomątowski S., (2010), Dekoncentracja działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku. [W:] Pyka J. (red.), Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 15-29.
15
Chomątowski S., (2010), Mierniki wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego kraju. [W:] Ryszard BOROWIECKI , Stanisław CHOMĄTOWSKI (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej, s. 4-10.
16
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2010), Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008. [W:] Ryszard BOROWIECKI , Stanisław CHOMĄTOWSKI (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej, s. 28-99.
17
Chomątowski S., (2010), Dekoncentracja działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 699-726.
18
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2010), Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008. [W:] Ryszard BOROWIECKI , Stanisław CHOMĄTOWSKI (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej, s. 11-27.
19
Chomątowski S., (2010), Changes in the Value and the Directions of Investment Activity of Enterprises in Poland in the Years 1993-2005. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 249-264.
20
Chomątowski S., (2009), Metody analizy i oceny kierunków i dynamiki zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw. [W:] Chomątowski S. (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-53.
21
Chomątowski S., (2009), Cele, kierunki oraz kryteria analiz i ocen zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw. [W:] Chomątowski S. (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-36.
22
Chomątowski S., (2009), Ocena zmian poziomu i kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce po 1990 r.. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, s. 14-43.
23
Chomątowski S., (2009), Pomiar i ocena koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, s. 4-13.
24
Chomątowski S. (red.), (2009), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 229 s.
25
Chomątowski S., Dziura M., (2009), Zmiany wielkości oraz intensywności i kierunków przekształceń struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Chomątowski S. (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-104.
26
Chomątowski S., (2008), The Dynamics of Industrial and Non-industrial Economic Activity in Poland in 1990-2004. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 103-113.
27
Niemiec R., (2008), Wielkość i struktura a efekty ekonomiczne inwestycji w gospodarce Polski po 1990 r., Prom. Chomątowski S., Kraków : , 295 k.
28
Chomątowski S., (2008), Kierunki zmian struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 519-526.
29
Chomątowski S., (2007), Zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych w gospodarce Polski według rodzajów działalności gospodarczej w latach 1993-2005. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski, s. 16-30.
30
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2007), Kierunki zmian struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 811-818.
31
Kolegowicz K., (2007), Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku, Prom. Chomątowski S., Kraków : , 579 k.
32
Chomątowski S., Dziura M., (2007), Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski, s. 31-57.
33
Chomątowski S., (2007), Inwestycje w rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski, s. 5-15.
34
Chomątowski S., (2007), Zmiany poziomu i kierunków rozwoju przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1990-2004. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 789-799.
35
Chomątowski S., (2006), Directions of the Development of Enterprises in Poland in the Years 1990-2004. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 127-142.
36
Chomątowski S., (2006), Czynniki oraz cele zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i w poszczególnych jej dziedzinach. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 6-24.
37
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2006), Chalanges in the Directions of Investment Expeditures of 500 Biggest Enterprises in Poland in the Years 1998-2004. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 193-203.
38
Chomątowski S., (2006), Zmiany struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latacvh 1992-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 363-385.
39
Chomątowski S., (2006), Kierunki i dynamika zmian struktury zatrudnienia i produkcji w przemyśle Polski po 1990 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 65-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/130747191
40
Chomątowski S., (2005), Metody analizy i oceny kierunków i dynamiki oraz efektów zmian strukturalnych w gospodarce. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, s. 18-27.
41
Chomątowski S., (2005), Ocena zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, s. 68-96.
42
Chomątowski S., (2005), Czynniki oraz cele zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i w poszczególnych jej dziedzinach. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, s. 7-17.
43
Chomątowski S., (2005), Kierunki i dynamika zmian liczby i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-2004. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, s. 28-67.
44
Chomątowski S., (2004), Przemysł i gospodarka Polski po 14-stu latach przekształceń strukturalnych. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects, Cracov : Oficyna Wydaw. "Abrys", s. 123-132.
45
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2004), Bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, "Visnik kiivskogo nacionalnogo torgovelnogo-ekonomičnogo universitetu", no. 6, s. 20-26.
46
Chomątowski S., Krzemiński P., Gubała K., Kędzior Ł., Kolegowicz K., (2004), Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, s. 45-83.
47
Chomątowski S., (2004), Zmiany wielkości działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do UE. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, s. 23-44.
48
Chomątowski S., (2004), Pomiar i ocena zmian wielkości i struktury działalności przemysłowej. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, s. 8-22.
49
Chomątowski S., (2004), Efekty zmian wielkości oraz dostosowań strukturalnych przemysłu Polski w okresie przedakcesyjnym do UE. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, s. 23-44.
50
Chomątowski S., (2004), Efekty dostosowań strukturalnych w przemyśle Polski w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. [W:] Nehring A. (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 129-142.
51
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 204-207.
52
Chomątowski S., (2003), Zmiany liczby i struktury małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 223-232.
53
Chomątowski S., (2003), Tendencje zmian struktury wielkości przedsiębiorstw w przemyśle Polski po 1990 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 29-36.
54
Chomątowski S., (2003), Rzemiosło. [W:] Zwoliński A. (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom : Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 446-448.
55
Chomątowska M., Chomątowski S., (2003), Wielkość i struktura oraz kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 241-247.
56
Chomątowski S., (2003), Differentiation and Tendencies in the Changes of the Degree of Concentration of Business Activities of Enterprises in the Polish Industry. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 241-248.
57
Chomątowska M., Chomątowski S., (2003), Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 37-43.
58
Chomątowski S., (2003), Cena. [W:] Zwoliński A. (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom : Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 59-62.
59
Chomątowski S., (2003), Zadłużenie międzynarodowe. [W:] Zwoliński A. (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom : Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 593-596.
60
Chomątowski S., (2003), Ustrój polityczny. [W:] Zwoliński A. (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom : Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 556-559.
61
Chomątowska M., Chomątowski S., (2002), Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej a rentowność małych przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Nehring A. (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; nr 1 (11)), Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 89-94.
62
Chomątowski S., (2002), Przesłanki, czynniki oraz kierunki badań strukturalnych w przemyśle. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność, s. 8-25.
63
Chomątowski S., (2002), Pomiar i ocena efektywności przemysłu i jego struktury. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność, s. 46-65.
64
Chomątowski S., (2002), Dynamika i kierunki zmian strukturalnych a efektywność przemysłu w Polsce. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność, s. 66-85.
65
Chomątowski S., (2002), Dekoncentracja w przemyśle Polski w okresie jego prywatyzacji. [W:] Nehring A. (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; nr 1 (11)), Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 43-50.
66
Chomątowski S., (2002), Metody analizy i oceny zmian strukturalnych w przemyśle. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność, s. 25-45.
67
Górka K., Berbeka J., Berbeka K., Chomątowski S., Kożuch M., Sokołowski A., Szwed D., (2000), Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy: ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 221 s.
68
Chomątowski S., (2000), Dynamika, metody, struktura i efekty przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim/małopolskim w latach 1990 - 2000. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 561-567.
69
Chomątowski S., Korta S., Szewc A., (1999), Fundusze celowe związane z rolnictwem. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, s. 55-77.
70
Chomątowski S., Korta S., Górka K., (1999), Istota i znaczenie funduszy celowych. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, s. 6-12.
71
Chomątowski S., Korta S., Kożuch M., (1999), Rola funduszy celowych w systemie finansów publicznych w Polsce. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, s. 21-35.
72
Górka K., Chomątowski S., Małecki P., (1999), Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
73
Chomątowski S., (1999), Kierunki i efekty dywersyfikacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa : na przykładzie EXBUD S.A.. [W:] op., BOROWIECKI R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 543-550.
74
Chomątowski S., Korta S., Kożuch M., (1999), Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na tworzenie funduszy celowych. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, s. 91-94.
75
Chomątowski S., (1999), Dilemmas of the Polish Enterprises Development under their Restructuring. [W:] Borowiecki R. (red.), Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation: Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999, Warsaw ; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 211-216.
76
Bartusik K., Chomątowski S., Woźniak K., Woźniak M., (1998), Strategia rozwoju ekonomicznego firmy. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 1, s. 60-149.
77
Chomątowski S., Szczur M., (1998), Ocena współzależności procesów ekonomicznych kształtujących rozwój przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 507, s. 39-55.
78
Borowiecki R., Chomątowski S., Kaczmarek J., (1997), Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 213-225.
79
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1997), Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 71-96.
80
Chomątowski S., Szczur M., (1997), Dynamika i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa w okresie zmiany formy jego własności (na przykładzie Kolejowych Zakładów Automatyki w Krakowie). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 418-427.
81
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Ludwicki A., Pawlak Z., (1997), Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 151-211.
82
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., (1997), Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 13-36.
83
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1997), Przesłanki, założenia i zakres wyceny. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 37-54.
84
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., (1997), Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 97-117.
85
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1997), Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 55-70.
86
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1997), Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 71-96.
87
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Kaczmarek J., Ludwicki A., Pawlak Z., (1997), Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 121-150.
88
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., (1997), Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 13-36.
89
Chomątowski S., (1997), Kierunki zmian wielkości i struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw w okresie prywatyzacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 489, s. 105-113.
90
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1997), Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 55-70.
91
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1997), Przesłanki, założenia i zakres wyceny. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 37-54.
92
Stabryła A., Chomątowski S., Nehring A., Beliczyński J., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 9-50.
93
Chomątowski S., (1997), Restrukturyzacja i rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 1990-1996, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 31-32.
94
Borowiecki R., Chomątowski S., Kaczmarek J., (1997), Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 213-225.
95
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Kaczmarek J., Ludwicki A., Pawlak Z., (1997), Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 121-150.
96
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Ludwicki A., Pawlak Z., (1997), Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 151-211.
97
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., (1997), Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 97-117.
98
Chomątowski S., (1996), Tendencje i efekty zmian struktur przemysłowych w Polsce w latach 1989-1994, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 726, s. 73-89.
99
Chomątowski S., Szczur M., (1996), Efekty rozwoju przedsiębiorstwa w okresie jego restrukturyzacji : (na przykładzie Fabryki Amortyzatorów w Krośnie). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 560-568.
100
Dziura M., (1996), Dynamika i kierunki procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992, Prom. Chomątowski S., Kraków : , 216 k.
101
Chomątowski S., (1996), Warunki a czynniki rozwoju przedsiębiorstwa : próba identyfikacji i klasyfikacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 174-177.
102
Borowiecki R., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1996), Efektywność przedsięwzięć rozwojowych: metody - analiza - przykłady, Borowiecki R. (red.), Wyd. 2 popr.Warszawa : TNOiK ; Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 s.
103
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1995), Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 55-70.
104
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Kaczmarek J., Ludwicki A., Pawlak Z., (1995), Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 121-150.
105
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1995), Przesłanki, założenia i zakres wyceny. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 37-54.
106
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., (1995), Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 97-117.
107
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Ludwicki A., Pawlak Z., (1995), Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 151-211.
108
Borowiecki R., Chomątowski S., Kaczmarek J., (1995), Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 213-225.
109
Chomątowski S., (1995), Identyfikacja oraz metody pomiaru i oceny efektywności struktur przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 451, s. 5-17.
110
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1995), Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 71-96.
111
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., (1995), Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 13-36.
112
Borowiecki R., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1995), Efektywność przedsięwzięć rozwojowych: metody - analiza - przykłady, Borowiecki R. (red.), Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122, [1] s.
113
Borowiecki R., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., Chomątowska M., Mentel J., Nesterak J., (1995), Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Borowiecki R. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 s. [15]
114
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., (1994), Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 97-117.
115
Chomątowski S., (1994), Pomiar i ocena efektywności struktur przemysłowych. [W:] Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, s. 39-52.
116
Chomątowski S., Jaki A., (1994), Stopień zróżnicowania zmienności oraz podobieństwa struktury przemysłu przetwórczego NRD i RFN w latach 1980-1990, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 431, s. 83-92.
117
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Kaczmarek J., (1994), Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 225-234.
118
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., (1994), Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań). [W:] Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, s. 91-98.
119
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Ludwicki A., Pawlak Z., (1994), Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 151-211.
120
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1994), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw, Borowiecki R. (red.), Warszawa : Twigger, 110 s.
121
Chomątowski S. (red.), (1994), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, 102 s
122
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Jaki A., (1994), Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 13-36.
123
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., (1994), Dynamika, kierunki i efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w latach 1990-1993. [W:] Jan Duraj (red.), Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, Łódź : Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego, s. 90-99.
124
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1994), Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 55-70.
125
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1994), Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 71-96.
126
Borowiecki R., Chomątowski S., Kaczmarek J., (1994), Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 213-225.
127
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., (1994), Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990. [W:] Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, s. 53-89.
128
Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1994), Przesłanki, założenia i zakres wyceny. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 37-54.
129
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Kaczmarek J., Ludwicki A., Pawlak Z., (1994), Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Warszawa : Twigger, s. 121-150.
130
Chomątowski S., Dziura M., (1994), Determinanty i kierunki zmienności struktur przemysłowych. [W:] Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, s. 9-22.
131
Chomątowski S., (1994), Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 22-24.
132
Chomątowski S., (1994), Metody mierzenia i oceny zmienności struktur przemysłowych. [W:] Chomątowski S. (red.), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Kraków : FOGRA, s. 23-38.
133
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1994), Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Borowiecki R. (red. nauk.), Wyd. 2 popr. i uzup.Warszawa ; Kraków : TNOiK, 231 s.
134
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Frączek Z., Marcowski W., Mierzwa Z., (1993), Wycena przedsiębiorstw: metody - procedury - przykłady, Borowiecki R. (red.), Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 206 s.
135
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Borowiecki R. (red. nauk.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 216 s.
136
Chomątowski S., (1993), Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 115), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
137
Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1993), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw, Borowiecki R. (red.), Warszawa : Twigger, 110 s.
138
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Frączek Z., Marcowski W., Mierzwa Z., (1992), Wycena przedsiębiorstw: metody - procedury - przykłady, Borowiecki R. (red.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 206 s.
139
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Adamczyk J., Bisztyga S., Frączek Z., Jaki A., Nehring A., Nesterak J., (1992), Prywatyzacja przedsiębiorstw: formy - sposoby realizacji - doświadczenia, Borowiecki R. (red.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 162 s. ; [1] k. tabl. złoż.
140
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Poleska H., (1991), Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 155-182.
141
Borowiecki R., Chomątowski S., (1991), Jak badać zewnętrzne warunki przedsiębiorstwa prywatyzowanego?, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 42, nr 8 (499), s. 4-7.
142
Chomątowski S., (1991), Identyfikacja oraz klasyfikacja systemów przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 41-59.
143
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Poleska H., (1991), Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 183-211.
144
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., (1991), Źródła i procedura wyceny wartości firmy, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 22-24.
145
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Kaczmarek J., Maciejowski S., (1991), Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 213-238.
146
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Poleska H., (1990), Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 155-182.
147
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Kaczmarek J., Maciejowski S., (1990), Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 213-238.
148
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Poleska H., (1990), Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 183-211.
149
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Poleska H., (1990), Metody wyceny składników majątkowych i wartości przedsiębiorstwa. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 89-113.
150
Chomątowski S., (1990), Zróżnicowanie gałęziowe uciążliwości przemysłu dla środowiska w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 139-154.
151
Chomątowski S., (1989), Pomiar i ocena sumarycznej uciążliwości przemysłu dla środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 55-69.
152
Chomątowski S., (1988), Dywersyfikacja produkcji a wzrost wielkości obiektów przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 133-150.
153
Chomątowski S., (1988), Kryteria efektywności struktur przemysłowych. [W:] Janasz W. (red.), Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne), Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 33-42.
154
Chomątowski S., Dziura M., (1988), Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 15-32.
155
Chomątowski S., (1987), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu w systemie nauk ekonomicznych. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 13-24.
156
Górka K., Chomątowski S., Famielec J., (1987), Procesy koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 44-80.
157
Chomątowski S., (1986), Warunki a czynniki rozwoju przemysłu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 15-27.
158
Byrski B., Chomątowski S., Górka K., (1986), 35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 7-13.
159
Chomątowski S., (1986), Rozwój przemysłu w świecie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 160 s.
160
Chomątowski S., (1986), Determinanty wielkości obiektów przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 99-114.
161
Chomątowski S., (1985), Typy struktur przemysłowych w świecie w latach 1968-1973-1977, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 97-114.
162
Górka K., Chomątowski S., (1985), Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska, Warszawa : Akademia Ekonomiczna, 142 s.
163
Szumilak J., Chomątowski S., Dresler Z., Strzembicki L., (1981), Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?, "Gazeta Krakowska", nr 104 (10197), s. 1, 4.
164
Chomątowski S., Dresler Z., Niestrój R., Szumilak J., (1981), Co zagraża reformie gospodarczej?, "Gazeta Krakowska", nr 36 (10129), s. 3, 4.
165
Chomątowski S., (1980), Zastosowanie metody sum standaryzowanych do pomiaru wielkości przedsiębiorstw, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 87-93.
166
Chomątowski S., Gajda J., (1980), Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 43-87.
167
Chomątowski S., Kukuła K., (1980), Metoda oceny podobieństwa oraz zmian struktury gospodarczej (na przykładzie województw Polski w latach 1963-1973), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 107-131.
168
Chomątowski S., (1980), Zmiany struktury zużycia surowców i materiałów w przemyśle spożywczym Polski w latach 1973-1977, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 136, s. 25-40.
169
Chomątowski S., Gajda J., (1979), Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 55-66.
170
Chomątowska M., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1979), Rzeczywiste a postulowane cechy absolwentów ekonomicznych studiów podyplomowych (na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 36, s. 72-107.
171
Chomątowski S., Sokołowski A., (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 2, s. 217-226.
172
Chomątowski S., (1978), Przesłanki lokalizacji odlewni kooperacyjnej w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Krakowa), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 57-81.
173
Chomątowski S., Górka K., Klimek B., Maciejowski S., (1977), Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 27-48.
174
Chomątowski S., (1977), Zróżnicowanie poziomu koncentracji produkcji w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 49-68.
175
Chomątowski S., (1977), Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych, Prom. Gajda J., Kraków : , 239 k.
176
Chomątowski S., (1976), Próba określenia czynników intensywnych i ekstensywnych w rozwoju przemysłu województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 76, s. 95-114.
177
Chomątowski S., Górka K., (1976), Koszty pracy w teorii i badaniach empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 79, s. 9-26.
178
Chomątowska M., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., (1976), Słuchacze i absolwenci ekonomicznych studiów podyplomowych, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 4 (36), s. 61-73.
179
Chomątowski S., Górka K., (1976), Zróżnicowanie przestrzenne wydajności pracy w przemyśle na przykładzie makroregionu południowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 76, s. 71-93.
180
Chomątowski S., Luchter E., (1975), Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-65.
181
Chomątowski S., (1975), Konferencja w Krakowie, "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 11; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer05/imagepages/image11.htm
182
Luchter E., Chomątowski S., (1975), Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL, (Nauka dla Wszystkich, nr 248), Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 32 s.
183
Chomątowski S., (1975), Raport z przebiegu konferencji naukowej w sprawie metod zwiększania efektów gospodarowania w jednostkach inicjujących, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 127-129.
184
Chomątowski S., Górka K., (1974), Podstawowe relacje ekonomiczne w przemyśle makroregionu południowego, "Gospodarka Planowa", R. 29, 2 (336), s. 120-125.
185
Chomątowski S., Maciejowski S., (1974), Słuchacze ekonomicznego studium podyplomowego i ich opinie o kształceniu podyplomowym ekonomistów, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 3 (27), s. 69-83.
186
Górka K., Chomątowski S., (1974), Badanie kosztów pracy w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 25, nr 4 (292), s. 145-150.
187
Gajda J., Chomątowski S., Górka K., (1974), Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu, Warszawa : Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw, 101 s.
188
Chomątowski S., (1974), Czynniki wzrostu produkcji w przemyśle regionu krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 58-68.
189
Chomątowski S., (1974), Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 84-90.
190
Chomątowski S., Górka K., (1973), O nowe tendencje w kombinowaniu i specjalizacji produkcji przemysłu chemicznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 61, s. 55-68.
191
Chomątowski S., Luchter E., (1973), Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 61, s. 5-27.
192
Górka K., Chomątowski S., (1973), Tradycyjne i nowe kierunki specjalizacji i kombinowania produkcji w przemyśle chemicznym, "Chemik ", R. 26, nr 7, s. 250-254.
193
Chomątowski S., Górka K., (1973), Koszty pracy, "Życie Gospodarcze", nr 14, s. 7; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr014/index.pdf
194
Gajda J., Chomątowski S., Górka K., (1973), Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 76 s.
195
Luchter E., Chomątowski S., (1972), 25 lat przemysłu w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 99-148.
196
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013, (2014), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 129 k.
197
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, (2013), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [108 k.]
198
Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011, (2012), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 136 k.
199
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2011), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki, Borowiecki R. (kier.), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 108 k.
200
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji: zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej, (2010), Borowiecki R. (kier.), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 105 s.
201
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, (2009), Borowiecki R. (kier.), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 167 k.
202
Chomątowski S., Dziura M., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Borowiecki R. (kier.), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 171 s.
203
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski, (2007), Borowiecki R. (kier.), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 149 s.
204
Chomątowski S. (red.), (2006), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 217 s.
205
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, (2005), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 201 s.
206
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, (2004), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 139 k.
207
Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność, (2002), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 180 k.
208
Górka K., Kożuch M., (2001), Poszukiwanie "trzeciej drogi" w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k.
209
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
210
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Kwieciński M., Bartkowiak P., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Capiga S., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
211
Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (red.), (1998), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
212
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mentel J., Stolarz B., (1995), Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej: (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego), Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 395 k.
213
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Kaczmarek J., (1994), Przekształcenia własnościowe a zmiany struktury przedsiębiorstw przemysłowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 201 k.
214
Chomątowski S., (1993), Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Część druga (rozdział 3, 4, 5), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 181 k.
215
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., (1993), Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, Chomątowski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 130 k.
216
Chomątowski S., (1993), Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Część pierwsza (rozdział 1, 2), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 142 k.
217
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej. [1], Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 277 k.
218
Borowiecki R., Brozi E., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Mentel J., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej", Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 277 k.
219
Chomątowski S., Dziura M., Kaczmarek J., (1992), Kryteria i metody oceny przekształceń strukturalnych w układach gałęziowo-branżowych i przestrzennych, Chomątowski S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 s.
220
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., (1992), Gospodarowanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 203 k.
221
Adamczyk J., Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Nehring A., Poleska H., (1992), Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 240 k.
1
@unpublished{UEK:2168351632,
author = "Marek Widera",
title = "Efekty restrukturyzacji i rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003473},
}
2
@inbook{UEK:2168315255,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Ocena zmienności i podobieństwa struktury przychodów ze sprzedaży publicznych i prywatnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2015",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "41-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
3
@inbook{UEK:2168309393,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany wielkości i struktury potencjału ekonomicznego największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "209-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
4
@inbook{UEK:2168301301,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "The Variety and the Trends of Change in the Basic Economic Relations in Small, Medium-sized and Large Enterprises in Poland in the Years 2007 and 2012",
booktitle = "Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy",
pages = "71-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-08-9 ; 978-83-65173-09-6",
}
5
@unpublished{UEK:2168302533,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zróżnicowanie i tendencje zmian podstawowych relacji ekonomicznych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2007 i 2012",
booktitle = "Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013",
pages = "1[94]-17[110]",
year = "2014",
}
6
@unpublished{UEK:2168306433,
author = "Stanisław Chomątowski and Wojciech Szymla",
title = "Pomiar i ocena rozwoju przedsiębiorstw a zmiany ich sytuacji ekonomicznej i finansowej",
booktitle = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej",
pages = "[5]-[11]",
year = "2013",
}
7
@inbook{UEK:2168264446,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zmiany skali oraz intensywności kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011",
booktitle = "Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza",
pages = "399-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-23-5",
}
8
@unpublished{UEK:2168288183,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce a zmiany ich sytuacji ekonomicznej i finansowej w latach 2007-2012",
booktitle = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej",
pages = "[95]-[103]",
year = "2013",
}
9
@unpublished{UEK:2168272298,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Metody analizy i oceny intensywności i kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw",
booktitle = "Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011",
pages = "7-18",
year = "2012",
}
10
@unpublished{UEK:2168272300,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Analiza i ocena porównawcza zmian intensywności i kierunków przekształceń działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011",
booktitle = "Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011",
pages = "117-130",
year = "2012",
}
11
@inbook{UEK:2168220146,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany stopnia koncentracji działalności gospodarczej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "679-700",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
12
@inbook{UEK:2168220000,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zmiany wielkości ekonomicznych charakteryzujących i kształtujących strukturę i stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski po 1990 roku",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "569-588",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
13
@unpublished{UEK:2168234422,
author = "Agnieszka Peszko",
title = "Efekty wykorzystania własnych oraz obcych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002566},
}
14
@inbook{UEK:2165656475,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dekoncentracja działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług",
pages = "15-29",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-27-9",
}
15
@unpublished{UEK:2168253108,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Mierniki wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego kraju",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej",
pages = "4-10",
year = "2010",
}
16
@unpublished{UEK:2168253112,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej",
pages = "28-99",
year = "2010",
}
17
@inbook{UEK:2165913849,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dekoncentracja działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "699-726",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}
18
@unpublished{UEK:2168253110,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej",
pages = "11-27",
year = "2010",
}
19
@inbook{UEK:2161842064,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Changes in the Value and the Directions of Investment Activity of Enterprises in Poland in the Years 1993-2005",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "249-264",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
20
@inbook{UEK:2165633836,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Metody analizy i oceny kierunków i dynamiki zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw",
booktitle = "Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
pages = "37-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-5-6",
}
21
@inbook{UEK:2165633737,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Cele, kierunki oraz kryteria analiz i ocen zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw",
booktitle = "Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
pages = "11-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-5-6",
}
22
@unpublished{UEK:2168243606,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Ocena zmian poziomu i kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce po 1990 r.",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce ",
pages = "14-43",
year = "2009",
}
23
@unpublished{UEK:2168243596,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Pomiar i ocena koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce ",
pages = "4-13",
year = "2009",
}
24
@book{UEK:51670,
title = "Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-5-6",
}
25
@inbook{UEK:2165633915,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura",
title = "Zmiany wielkości oraz intensywności i kierunków przekształceń struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
pages = "55-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-5-6",
}
26
@inbook{UEK:2166092358,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "The Dynamics of Industrial and Non-industrial Economic Activity in Poland in 1990-2004",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "103-113",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
27
@unpublished{UEK:51594,
author = "Rafał Niemiec",
title = "Wielkość i struktura a efekty ekonomiczne inwestycji w gospodarce Polski po 1990 r.",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
28
@inbook{UEK:2165764600,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Kierunki zmian struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "519-526",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
29
@unpublished{UEK:2165344924,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych w gospodarce Polski według rodzajów działalności gospodarczej w latach 1993-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski ",
pages = "16-30",
year = "2007",
}
30
@inbook{UEK:2166129986,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Kierunki zmian struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "811-818",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
31
@unpublished{UEK:51681,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
32
@unpublished{UEK:2165345325,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura",
title = "Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski ",
pages = "31-57",
year = "2007",
}
33
@unpublished{UEK:2165344909,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Inwestycje w rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski ",
pages = "5-15",
year = "2007",
}
34
@inbook{UEK:2166128610,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zmiany poziomu i kierunków rozwoju przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1990-2004",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "789-799",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
35
@inbook{UEK:2166384520,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Directions of the Development of Enterprises in Poland in the Years 1990-2004",
booktitle = "Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges",
pages = "127-142",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-04-1",
}
36
@unpublished{UEK:2168286497,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Czynniki oraz cele zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i w poszczególnych jej dziedzinach",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 ",
pages = "6-24",
year = "2006",
}
37
@inbook{UEK:2166384602,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Chalanges in the Directions of Investment Expeditures of 500 Biggest Enterprises in Poland in the Years 1998-2004",
booktitle = "Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges",
pages = "193-203",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-04-1",
}
38
@inbook{UEK:2165767335,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zmiany struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latacvh 1992-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "363-385",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
39
@article{UEK:51144,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Kierunki i dynamika zmian struktury zatrudnienia i produkcji w przemyśle Polski po 1990 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "65-73",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/130747191},
}
40
@unpublished{UEK:2168262204,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Metody analizy i oceny kierunków i dynamiki oraz efektów zmian strukturalnych w gospodarce",
booktitle = "Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "18-27",
year = "2005",
}
41
@unpublished{UEK:2168262208,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Ocena zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "68-96",
year = "2005",
}
42
@unpublished{UEK:2168262202,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Czynniki oraz cele zmian strukturalnych w gospodarce narodowej i w poszczególnych jej dziedzinach",
booktitle = "Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "7-17",
year = "2005",
}
43
@unpublished{UEK:2168262206,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Kierunki i dynamika zmian liczby i struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-2004",
booktitle = "Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "28-67",
year = "2005",
}
44
@inbook{UEK:2168234620,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Przemysł i gospodarka Polski po 14-stu latach przekształceń strukturalnych",
booktitle = "Globalization, Integration, Restructuring : Legal, Economic and Social Aspects",
pages = "123-132",
adress = "Cracov",
publisher = "Oficyna Wydaw. Abrys",
year = "2004",
isbn = "83-85827-92-7",
}
45
@article{UEK:2168334843,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw",
journal = "Vìsnik Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Torgovelʹno-Ekonomìčnogo Unìversitetu",
number = "no. 6",
pages = "20-26",
year = "2004",
}
46
@unpublished{UEK:2168306685,
author = "Stanisław Chomątowski and Paweł Krzemiński and Krzysztof Gubała and Łukasz Kędzior and Konrad Kolegowicz",
title = "Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
pages = "45-83",
year = "2004",
}
47
@unpublished{UEK:2168264734,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zmiany wielkości działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do UE",
booktitle = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
pages = "23-44",
year = "2004",
}
48
@unpublished{UEK:2168264732,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Pomiar i ocena zmian wielkości i struktury działalności przemysłowej",
booktitle = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
pages = "8-22",
year = "2004",
}
49
@unpublished{UEK:2168264742,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Efekty zmian wielkości oraz dostosowań strukturalnych przemysłu Polski w okresie przedakcesyjnym do UE",
booktitle = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
pages = "23-44",
year = "2004",
}
50
@inbook{UEK:2168234748,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Efekty dostosowań strukturalnych w przemyśle Polski w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "129-142",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2004",
isbn = "83-88936-20-4",
}
51
@inbook{UEK:2168223858,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "204-207",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
52
@inbook{UEK:2168224034,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zmiany liczby i struktury małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "223-232",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
53
@article{UEK:2168223354,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Tendencje zmian struktury wielkości przedsiębiorstw w przemyśle Polski po 1990 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "29-36",
year = "2003",
}
54
@inbook{UEK:2168307363,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Rzemiosło",
booktitle = "Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II",
pages = "446-448",
adress = "Radom",
publisher = "Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne",
year = "2003",
isbn = "83-88822-56-X",
}
55
@inbook{UEK:2168224042,
author = "Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski",
title = "Wielkość i struktura oraz kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "241-247",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
56
@inbook{UEK:2168225312,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Differentiation and Tendencies in the Changes of the Degree of Concentration of Business Activities of Enterprises in the Polish Industry",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "241-248",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
57
@article{UEK:2168223352,
author = "Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski",
title = "Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "37-43",
year = "2003",
}
58
@inbook{UEK:2168307357,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Cena",
booktitle = "Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II",
pages = "59-62",
adress = "Radom",
publisher = "Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne",
year = "2003",
isbn = "83-88822-56-X",
}
59
@inbook{UEK:2168307367,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zadłużenie międzynarodowe",
booktitle = "Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II",
pages = "593-596",
adress = "Radom",
publisher = "Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne",
year = "2003",
isbn = "83-88822-56-X",
}
60
@inbook{UEK:2168307365,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Ustrój polityczny",
booktitle = "Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II",
pages = "556-559",
adress = "Radom",
publisher = "Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne",
year = "2003",
isbn = "83-88822-56-X",
}
61
@inbook{UEK:2168265650,
author = "Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski",
title = "Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej a rentowność małych przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie",
pages = "89-94",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2002",
issn = "1506-5375",
isbn = "83-88936-07-7",
}
62
@unpublished{UEK:2168272790,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Przesłanki, czynniki oraz kierunki badań strukturalnych w przemyśle",
booktitle = "Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność",
pages = "8-25",
year = "2002",
}
63
@unpublished{UEK:2168272802,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Pomiar i ocena efektywności przemysłu i jego struktury",
booktitle = "Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność",
pages = "46-65",
year = "2002",
}
64
@unpublished{UEK:2168272806,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dynamika i kierunki zmian strukturalnych a efektywność przemysłu w Polsce",
booktitle = "Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność",
pages = "66-85",
year = "2002",
}
65
@inbook{UEK:2168265648,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dekoncentracja w przemyśle Polski w okresie jego prywatyzacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie",
pages = "43-50",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2002",
issn = "1506-5375",
isbn = "83-88936-07-7",
}
66
@unpublished{UEK:2168272798,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Metody analizy i oceny zmian strukturalnych w przemyśle",
booktitle = "Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność",
pages = "25-45",
year = "2002",
}
67
@misc{UEK:2168313649,
author = "Kazimierz Górka and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Berbeka and Stanisław Chomątowski and Małgorzata Kożuch and Andrzej Sokołowski and Dariusz Szwed",
title = "Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
68
@inbook{UEK:2168223694,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dynamika, metody, struktura i efekty przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim/małopolskim w latach 1990 - 2000",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "561-567",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
69
@unpublished{UEK:2168258932,
author = "Stanisław Chomątowski and Stefan Korta and Alina Szewc",
title = "Fundusze celowe związane z rolnictwem",
booktitle = "Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych",
pages = "55-77",
year = "1999",
}
70
@unpublished{UEK:2168258892,
author = "Stanisław Chomątowski and Stefan Korta and Kazimierz Górka",
title = "Istota i znaczenie funduszy celowych",
booktitle = "Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych",
pages = "6-12",
year = "1999",
}
71
@unpublished{UEK:2168258910,
author = "Stanisław Chomątowski and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch",
title = "Rola funduszy celowych w systemie finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych",
pages = "21-35",
year = "1999",
}
72
@misc{UEK:2168277121,
author = "Kazimierz Górka and Stanisław Chomątowski and Piotr Małecki",
title = "Analiza opłacalności zakupu Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Nowym Targu przez Krakowskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych S.A. w aspekcie długofalowej strategii rozwoju firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
73
@inbook{UEK:2168237392,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Kierunki i efekty dywersyfikacji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa : na przykładzie EXBUD S.A.",
booktitle = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku",
pages = "543-550",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-911295-0-0",
}
74
@unpublished{UEK:2168258950,
author = "Stanisław Chomątowski and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch",
title = "Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na tworzenie funduszy celowych",
booktitle = "Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych",
pages = "91-94",
year = "1999",
}
75
@inbook{UEK:2168235362,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dilemmas of the Polish Enterprises Development under their Restructuring",
booktitle = "Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999",
pages = "211-216",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-42-5",
}
76
@unpublished{UEK:2168231982,
author = "Katarzyna Bartusik and Stanisław Chomątowski and Krzysztof Woźniak and Michał Woźniak",
title = "Strategia rozwoju ekonomicznego firmy",
booktitle = "Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1",
pages = "60-149",
year = "1998",
}
77
@article{UEK:2168234072,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Szczur",
title = "Ocena współzależności procesów ekonomicznych kształtujących rozwój przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "507",
pages = "39-55",
year = "1998",
}
78
@inbook{UEK:2168241730,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek",
title = "Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "213-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zaktualizowane",
isbn = "83-85946-70-5",
}
79
@inbook{UEK:2168241570,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "71-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
80
@inbook{UEK:2168240036,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Szczur",
title = "Dynamika i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa w okresie zmiany formy jego własności (na przykładzie Kolejowych Zakładów Automatyki w Krakowie)",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "418-427",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
81
@inbook{UEK:2168241682,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Andrzej Ludwicki and Zbigniew Pawlak",
title = "Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "151-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
82
@inbook{UEK:2168240920,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki",
title = "Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "13-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zaktualizowane",
isbn = "83-85946-70-5",
}
83
@inbook{UEK:2168241146,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Przesłanki, założenia i zakres wyceny",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "37-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
84
@inbook{UEK:2168241580,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki",
title = "Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "97-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zaktualizowane",
isbn = "83-85946-70-5",
}
85
@inbook{UEK:2168241556,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "55-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zaktualizowane",
isbn = "83-85946-70-5",
}
86
@inbook{UEK:2168241568,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "71-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zaktualizowane",
isbn = "83-85946-70-5",
}
87
@inbook{UEK:2168241664,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Jarosław Kaczmarek and Andrzej Ludwicki and Zbigniew Pawlak",
title = "Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "121-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zaktualizowane",
isbn = "83-85946-70-5",
}
88
@inbook{UEK:2168240918,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki",
title = "Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "13-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
89
@article{UEK:2168245056,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Kierunki zmian wielkości i struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw w okresie prywatyzacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "489",
pages = "105-113",
year = "1997",
}
90
@inbook{UEK:2168241558,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "55-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
91
@inbook{UEK:2168241142,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Przesłanki, założenia i zakres wyceny",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "37-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zaktualizowane",
isbn = "83-85946-70-5",
}
92
@unpublished{UEK:2168234678,
author = "Adam Stabryła and Stanisław Chomątowski and Anna Nehring and Jan Beliczyński and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak",
title = "Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "9-50",
year = "1997",
}
93
@misc{UEK:2168237230,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Restrukturyzacja i rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 1990-1996",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "31-32",
year = "1997",
}
94
@inbook{UEK:2168241732,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek",
title = "Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "213-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
95
@inbook{UEK:2168241666,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Jarosław Kaczmarek and Andrzej Ludwicki and Zbigniew Pawlak",
title = "Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "121-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
96
@inbook{UEK:2168241680,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Andrzej Ludwicki and Zbigniew Pawlak",
title = "Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "151-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zaktualizowane",
isbn = "83-85946-70-5",
}
97
@inbook{UEK:2168241582,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki",
title = "Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "97-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
98
@article{UEK:2168254666,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Tendencje i efekty zmian struktur przemysłowych w Polsce w latach 1989-1994",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "726",
pages = "73-89",
year = "1996",
}
99
@inbook{UEK:2168243508,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Szczur",
title = "Efekty rozwoju przedsiębiorstwa w okresie jego restrukturyzacji : (na przykładzie Fabryki Amortyzatorów w Krośnie)",
booktitle = "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku",
pages = "560-568",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-901550-2-8",
}
100
@unpublished{UEK:2168282435,
author = "Marek Dziura",
title = "Dynamika i kierunki procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
101
@inbook{UEK:2168243398,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Warunki a czynniki rozwoju przedsiębiorstwa : próba identyfikacji i klasyfikacji",
booktitle = "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku",
pages = "174-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-901550-2-8",
}
102
@book{UEK:2168237188,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK; Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-85719-18-0",
}
103
@inbook{UEK:2168241554,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "55-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
104
@inbook{UEK:2168241662,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Jarosław Kaczmarek and Andrzej Ludwicki and Zbigniew Pawlak",
title = "Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "121-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
105
@inbook{UEK:2168241138,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Przesłanki, założenia i zakres wyceny",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "37-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
106
@inbook{UEK:2168241578,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki",
title = "Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "97-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
107
@inbook{UEK:2168241678,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Andrzej Ludwicki and Zbigniew Pawlak",
title = "Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "151-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
108
@inbook{UEK:2168241728,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek",
title = "Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "213-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
109
@article{UEK:2168244838,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Identyfikacja oraz metody pomiaru i oceny efektywności struktur przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "451",
pages = "5-17",
year = "1995",
}
110
@inbook{UEK:2168241566,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "71-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
111
@inbook{UEK:2168240916,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki",
title = "Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "13-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
112
@book{UEK:2168237182,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa; Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-85719-18-0",
}
113
@book{UEK:2168238158,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Maria Chomątowska and Janusz Mentel and Janusz Nesterak",
title = "Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-6439-28-9",
}
114
@inbook{UEK:2168241574,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki",
title = "Mieszane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "97-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
115
@inbook{UEK:2168252324,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Pomiar i ocena efektywności struktur przemysłowych",
booktitle = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
pages = "39-52",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
116
@article{UEK:2168244590,
author = "Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki",
title = "Stopień zróżnicowania zmienności oraz podobieństwa struktury przemysłu przetwórczego NRD i RFN w latach 1980-1990",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "431",
pages = "83-92",
year = "1994",
}
117
@inbook{UEK:2168243114,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "225-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
118
@inbook{UEK:2168252328,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek",
title = "Dynamika i kierunki zmian struktury gałęziowej a efektywność przemysłu w Polsce w latach 1980-1990 : (podsumowanie wyników badań)",
booktitle = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
pages = "91-98",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
119
@inbook{UEK:2168241672,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Andrzej Ludwicki and Zbigniew Pawlak",
title = "Doświadczenia i przykłady wyceny rodzimych przedsiębiorstw",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "151-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
120
@book{UEK:2168238154,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
isbn = "83-85946-05-5",
}
121
@book{UEK:2168252298,
title = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
122
@inbook{UEK:2168240914,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Andrzej Jaki",
title = "Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "13-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
123
@inbook{UEK:2168323513,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski",
title = "Dynamika, kierunki i efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w latach 1990-1993",
booktitle = "Uwarunkowania finansowe skuteczności procesów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw",
pages = "90-99",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego",
year = "1994",
isbn = "83-7016-783-7",
}
124
@inbook{UEK:2168241552,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "55-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
125
@inbook{UEK:2168241564,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "71-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
126
@inbook{UEK:2168241726,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek",
title = "Zróżnicowanie wyników wartościowania wybranych przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "213-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
127
@inbook{UEK:2168252326,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek",
title = "Analiza kierunków i dynamiki zmian struktury gałęziowej oraz efektywności przemysłu w Polsce w latach 1980-1990",
booktitle = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
pages = "53-89",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
128
@inbook{UEK:2168241126,
author = "Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Przesłanki, założenia i zakres wyceny",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "37-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
129
@inbook{UEK:2168241660,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Jarosław Kaczmarek and Andrzej Ludwicki and Zbigniew Pawlak",
title = "Organizacja i elementy procedury wartościowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania ",
pages = "121-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-85946-70-5",
}
130
@inbook{UEK:2168252312,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura",
title = "Determinanty i kierunki zmienności struktur przemysłowych",
booktitle = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
pages = "9-22",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
131
@article{UEK:2168229758,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "22-24",
year = "1994",
}
132
@inbook{UEK:2168252318,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Metody mierzenia i oceny zmienności struktur przemysłowych",
booktitle = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
pages = "23-38",
adress = "Kraków",
publisher = "FOGRA",
year = "1994",
isbn = "83-85719-05-9",
}
133
@book{UEK:2168238288,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maria Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-901550-0-1",
}
134
@book{UEK:2168246804,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maria Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zbigniew Frączek and Wiesław Marcowski and Zofia Mierzwa",
title = "Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2",
}
135
@book{UEK:2168238166,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maria Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1993",
}
136
@book{UEK:2168251828,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "0209-1674",
}
137
@book{UEK:2168238118,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Twigger",
year = "1993",
isbn = "83-85946-05-5",
}
138
@book{UEK:2168246802,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zbigniew Frączek and Wiesław Marcowski and Zofia Mierzwa",
title = "Wycena przedsiębiorstw : metody - procedury - przykłady",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1992",
}
139
@book{UEK:2168245970,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Jadwiga Adamczyk and Stanisław Bisztyga and Zbigniew Frączek and Andrzej Jaki and Anna Nehring and Janusz Nesterak",
title = "Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1992",
}
140
@inbook{UEK:2168256310,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "155-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
141
@article{UEK:2168248372,
author = "Ryszard Borowiecki and Stanisław Chomątowski",
title = "Jak badać zewnętrzne warunki przedsiębiorstwa prywatyzowanego?",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 42, 8 (499)",
pages = "4-7",
year = "1991",
}
142
@article{UEK:2168235240,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Identyfikacja oraz klasyfikacja systemów przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "41-59",
year = "1991",
}
143
@inbook{UEK:2168256312,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "183-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
144
@article{UEK:2168266244,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski",
title = "Źródła i procedura wyceny wartości firmy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "22-24",
year = "1991",
}
145
@inbook{UEK:2168256314,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Maciejowski",
title = "Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "213-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
146
@inbook{UEK:2168256278,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "155-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
147
@inbook{UEK:2168256288,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Maciejowski",
title = "Procedura wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa oraz interpretacja jej wyników",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "213-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
148
@inbook{UEK:2168256286,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Wartość i wycena przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "183-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
149
@inbook{UEK:2168263486,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Metody wyceny składników majątkowych i wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "89-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
150
@article{UEK:2168245012,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zróżnicowanie gałęziowe uciążliwości przemysłu dla środowiska w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "139-154",
year = "1990",
}
151
@article{UEK:2168235108,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Pomiar i ocena sumarycznej uciążliwości przemysłu dla środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "55-69",
year = "1989",
}
152
@article{UEK:2168234982,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dywersyfikacja produkcji a wzrost wielkości obiektów przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "133-150",
year = "1988",
}
153
@inbook{UEK:2168272338,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Kryteria efektywności struktur przemysłowych",
booktitle = "Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne)",
pages = "33-42",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1988",
}
154
@article{UEK:2168234958,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura",
title = "Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "15-32",
year = "1988",
}
155
@inbook{UEK:2168277691,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu w systemie nauk ekonomicznych",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "13-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
156
@inbook{UEK:2168306285,
author = "Kazimierz Górka and Stanisław Chomątowski and Józefa Famielec",
title = "Procesy koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "44-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
157
@article{UEK:2168246080,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Warunki a czynniki rozwoju przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "15-27",
year = "1986",
}
158
@misc{UEK:2168246078,
author = "Bronisław Byrski and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "7-13",
year = "1986",
}
159
@book{UEK:2168238650,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Rozwój przemysłu w świecie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
160
@article{UEK:2168231350,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Determinanty wielkości obiektów przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "99-114",
year = "1986",
}
161
@article{UEK:2168249788,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Typy struktur przemysłowych w świecie w latach 1968-1973-1977",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "97-114",
year = "1985",
}
162
@book{UEK:2168245624,
author = "Kazimierz Górka and Stanisław Chomątowski",
title = "Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska",
adress = "Warszawa",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
163
@misc{UEK:2168243624,
author = "Jan Szumilak and Stanisław Chomątowski and Zbigniew Dresler and Leszek Strzembicki",
title = "Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "104 (10197)",
pages = "1, 4",
year = "1981",
}
164
@misc{UEK:2168242240,
author = "Stanisław Chomątowski and Zbigniew Dresler and Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Co zagraża reformie gospodarczej?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "36 (10129)",
pages = "3, 4",
year = "1981",
}
165
@article{UEK:2168228164,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zastosowanie metody sum standaryzowanych do pomiaru wielkości przedsiębiorstw",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "87-93",
year = "1980",
}
166
@article{UEK:2168279227,
author = "Stanisław Chomątowski and Józef Gajda",
title = "Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "43-87",
year = "1980",
}
167
@article{UEK:2168232880,
author = "Stanisław Chomątowski and Karol Kukuła",
title = "Metoda oceny podobieństwa oraz zmian struktury gospodarczej : (na przykładzie województw Polski w latach 1963-1973)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "107-131",
year = "1980",
}
168
@article{UEK:2168228188,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zmiany struktury zużycia surowców i materiałów w przemyśle spożywczym Polski w latach 1973-1977",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "136",
pages = "25-40",
year = "1980",
}
169
@article{UEK:2168228128,
author = "Stanisław Chomątowski and Józef Gajda",
title = "Uprzemysłowienie Polski w 60-leciu 1918-1978",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "55-66",
year = "1979",
}
170
@article{UEK:2168359152,
author = "Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Rzeczywiste a postulowane cechy absolwentów ekonomicznych studiów podyplomowych (na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie)",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 36",
pages = "72-107",
year = "1979",
}
171
@article{UEK:2168237202,
author = "Stanisław Chomątowski and Andrzej Sokołowski",
title = "Taksonomia struktur",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 2",
pages = "217-226",
year = "1978",
}
172
@article{UEK:2168233514,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Przesłanki lokalizacji odlewni kooperacyjnej w aglomeracji miejskiej : (na przykładzie Krakowa)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "57-81",
year = "1978",
}
173
@article{UEK:2168249984,
author = "Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "27-48",
year = "1977",
}
174
@article{UEK:2168249988,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Zróżnicowanie poziomu koncentracji produkcji w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "49-68",
year = "1977",
}
175
@unpublished{UEK:2168282477,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Struktura produkcji a optymalna wielkość kombinatów chemicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
176
@article{UEK:2168249682,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Próba określenia czynników intensywnych i ekstensywnych w rozwoju przemysłu województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "76",
pages = "95-114",
year = "1976",
}
177
@article{UEK:2168251064,
author = "Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Koszty pracy w teorii i badaniach empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "79",
pages = "9-26",
year = "1976",
}
178
@article{UEK:2168284205,
author = "Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Słuchacze i absolwenci ekonomicznych studiów podyplomowych",
journal = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "4 (36)",
pages = "61-73",
year = "1976",
}
179
@article{UEK:2168249674,
author = "Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Zróżnicowanie przestrzenne wydajności pracy w przemyśle na przykładzie makroregionu południowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "76",
pages = "71-93",
year = "1976",
}
180
@inbook{UEK:2168334911,
author = "Stanisław Chomątowski and Emil Luchter",
title = "Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim w 30-leciu PRL",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "23-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
181
@misc{UEK:2168364532,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Konferencja w Krakowie",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "5",
pages = "11",
year = "1975",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer05/imagepages/image11.htm},
}
182
@book{UEK:2168279059,
author = "Emil Luchter and Stanisław Chomątowski",
title = "Przemysł regionu krakowskiego w XXX-leciu PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
issn = "0077-6181",
}
183
@article{UEK:2168226731,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Raport z przebiegu konferencji naukowej w sprawie metod zwiększania efektów gospodarowania w jednostkach inicjujących",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "127-129",
year = "1975",
}
184
@article{UEK:2168277941,
author = "Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Podstawowe relacje ekonomiczne w przemyśle makroregionu południowego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 2 (336)",
pages = "120-125",
year = "1974",
}
185
@article{UEK:2168284155,
author = "Stanisław Chomątowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Słuchacze ekonomicznego studium podyplomowego i ich opinie o kształceniu podyplomowym ekonomistów",
journal = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "3 (27)",
pages = "69-83",
year = "1974",
}
186
@article{UEK:2168277707,
author = "Kazimierz Górka and Stanisław Chomątowski",
title = "Badanie kosztów pracy w przemyśle",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 25, 4 (292)",
pages = "145-150",
year = "1974",
}
187
@book{UEK:2168282277,
author = "Józef Gajda and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw",
year = "1974",
issn = "",
}
188
@article{UEK:2168224844,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Czynniki wzrostu produkcji w przemyśle regionu krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "58-68",
year = "1974",
}
189
@article{UEK:2168224760,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "84-90",
year = "1974",
}
190
@article{UEK:2168250924,
author = "Stanisław Chomątowski and Kazimierz Stanisław Górka",
title = "O nowe tendencje w kombinowaniu i specjalizacji produkcji przemysłu chemicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "61",
pages = "55-68",
year = "1973",
}
191
@article{UEK:2168250706,
author = "Stanisław Chomątowski and Emil Luchter",
title = "Zmianowość pracy w przemyśle regionu krakowskiego w latach 1965-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "61",
pages = "5-27",
year = "1973",
}
192
@article{UEK:2168277745,
author = "Kazimierz Górka and Stanisław Chomątowski",
title = "Tradycyjne i nowe kierunki specjalizacji i kombinowania produkcji w przemyśle chemicznym",
journal = "Chemik",
number = "R. 26, 7",
pages = "250-254",
year = "1973",
}
193
@article{UEK:2168280429,
author = "Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Koszty pracy",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "14",
pages = "7",
year = "1973",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1973/nr014/index.pdf},
}
194
@book{UEK:2168292781,
author = "Józef Gajda and Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka",
title = "Prognozy rozwoju gałęzi przemysłu w systemie prognozowania społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
195
@article{UEK:2168250988,
author = "Emil Luchter and Stanisław Chomątowski",
title = "25 lat przemysłu w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "99-148",
year = "1972",
}
196
@unpublished{UEK:2168302507,
title = "Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
197
@unpublished{UEK:2168288165,
title = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
198
@unpublished{UEK:2168272288,
title = "Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
199
@unpublished{UEK:2168265614,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
200
@unpublished{UEK:2168252980,
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
201
@unpublished{UEK:2168243584,
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
202
@unpublished{UEK:2165604121,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
203
@unpublished{UEK:2165339396,
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
204
@unpublished{UEK:2166571263,
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
205
@unpublished{UEK:2168262200,
title = "Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
206
@unpublished{UEK:2168264730,
title = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
207
@unpublished{UEK:2168272784,
title = "Zmiany strukturalne w przemyśle Polski a jego efektywność i innowacyjność",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
208
@unpublished{UEK:2168282091,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch",
title = "Poszukiwanie trzeciej drogi w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
209
@unpublished{UEK:2168256492,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Adam Peszko and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Katarzyna Kotulska and Paweł Krzemiński and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
210
@unpublished{UEK:2168256422,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Sylwia Capiga and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
211
@unpublished{UEK:2168265336,
title = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
212
@unpublished{UEK:2168271516,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Barbara Stolarz",
title = "Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
213
@unpublished{UEK:2168271512,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Przekształcenia własnościowe a zmiany struktury przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
214
@unpublished{UEK:2168276225,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Część druga (rozdział 3, 4, 5)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
215
@unpublished{UEK:2168265358,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek",
title = "Współzależności między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
216
@unpublished{UEK:2168276223,
author = "Stanisław Chomątowski",
title = "Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych. Część pierwsza (rozdział 1, 2)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
217
@unpublished{UEK:2168271786,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
218
@unpublished{UEK:2168271788,
author = "Ryszard Borowiecki and Ewa Brozi and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Janusz Mentel and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
219
@unpublished{UEK:2168272116,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Jarosław Kaczmarek",
title = "Kryteria i metody oceny przekształceń strukturalnych w układach gałęziowo-branżowych i przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
220
@unpublished{UEK:2168271488,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa",
title = "Gospodarowanie kapitałem w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
221
@unpublished{UEK:2168271490,
author = "Jadwiga Adamczyk and Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Anna Nehring and Halina Poleska",
title = "Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID