Publikacje wybranego autora

Nowak Kazimierz

Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych,

1

Tytuł:
Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec w początkach lat osiemdziesiątych = Relations between the United States and Federal Republic of Germany on the beginning of the 80-s
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (116) (1985) , s. 49-68
Nr:
2168282531
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej = Party Concepts of the West European Integration
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1982) , s. 71-82
Nr:
2168341433
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zbieżności i różnice w polityce zagranicznej Francji i Wielkiej Brytanii = Concurrencies and Divergencies in Foreign Policies of France and the United Kingdom
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 7 (1981) , s. 41-56
Nr:
2168282597
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1981) , s. 146-148
Nr:
2168341431
recenzja
5

Tytuł:
Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego = The European Parliament : Political Aspects
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1980) , s. 33-44
Nr:
2168341425
artykuł w czasopiśmie
1
Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec w początkach lat osiemdziesiątych = Relations between the United States and Federal Republic of Germany on the beginning of the 80-s / Kazimierz NOWAK // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (116) (1985), s. 49-68. - ISSN 0137-3528
2
Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej = Party Concepts of the West European Integration / Kazimierz NOWAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1982), s. 71-82. - ISSN 0038-853X
3
Zbieżności i różnice w polityce zagranicznej Francji i Wielkiej Brytanii = Concurrencies and Divergencies in Foreign Policies of France and the United Kingdom / Kazimierz NOWAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 7 (1981), s. 41-56. - ISSN 0038-853X
4
Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362 / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1981), s. 146-148. - Rec. pracy: Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362. - ISSN 0038-853X
5
Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego = The European Parliament : Political Aspects / Kazimierz NOWAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1980), s. 33-44. - ISSN 0038-853X
1
Nowak K., (1985), Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec w początkach lat osiemdziesiątych, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 4 (116), s. 49-68.
2
Nowak K., (1982), Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej, "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 71-82.
3
Nowak K., (1981), Zbieżności i różnice w polityce zagranicznej Francji i Wielkiej Brytanii, "Sprawy Międzynarodowe", z. 7, s. 41-56.
4
Nowak K., (1981), Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362, "Sprawy Międzynarodowe", z. 11, s. 146-148.
5
Nowak K., (1980), Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego, "Sprawy Międzynarodowe", z. 11, s. 33-44.
1
@article{artUEK:2168282531,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec w początkach lat osiemdziesiątych",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "4 (116)",
pages = "49-68",
year = "1985",
}
2
@article{artUEK:2168341433,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "71-82",
year = "1982",
}
3
@article{artUEK:2168282597,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Zbieżności i różnice w polityce zagranicznej Francji i Wielkiej Brytanii",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 7",
pages = "41-56",
year = "1981",
}
4
@article{recUEK:2168341431,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 11",
pages = "146-148",
year = "1981",
}
5
@article{artUEK:2168341425,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 11",
pages = "33-44",
year = "1980",
}