Publikacje wybranego autora

Nowak Kazimierz

Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych,

1

Tytuł:
Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec w początkach lat osiemdziesiątych = Relations between the United States and Federal Republic of Germany on the beginning of the 80-s
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (116) (1985) , s. 49-68
Nr:
2168282531
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Polityka Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie w początkach lat osiemdziesiątych = The Policy of the United States in the Middle East in the Early 1980-ties
Źródło:
Studia Nauk Politycznych. - nr 5-6(77-78) (1985) , s. 199-223. - Summ., res., rez.
Nr:
2168359698
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w okresie rządów konserwatywnych Margaret Thatcher = Britain's Foreign Policy under Margaret Thatcher's Conservative Rule
Źródło:
Studia Nauk Politycznych. - nr 5(71) (1984) , s. 147-166. - Summ., res., rez.
Nr:
2168359696
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w Krakowskiem. Cz. 2
Źródło:
Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 2 (41) (1984) , s. 68-76
Nr:
2168364860
artykuł nierecenzowany
5

Tytuł:
Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w Krakowskiem
Źródło:
Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 1 (40) (1984) , s. 93-102
Nr:
2168364858
artykuł nierecenzowany
6

Tytuł:
Polityczne aspekty EWG w sytuacji Europy z początkiem lat osiemdziesiątych = Political Aspects of European Common Market In Europe at the Beginning of 1980's
Źródło:
Studia Nauk Politycznych. - nr 2(68) (1984) , s. 113-134. - Res., summ., rez.
Nr:
2168359690
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Niewygodni niepokorni
Źródło:
Prawo i Życie. - nr 47 (1983) , s. 13
Nr:
2168354718
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w pierwszym okresie po wyzwoleniu
Źródło:
Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 4 (39) (1983) , s. 37-53
Nr:
2168364856
artykuł nierecenzowany
9

Tytuł:
Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej = Party Concepts of the West European Integration
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1982) , s. 71-82
Nr:
2168341433
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1981) , s. 146-148
Nr:
2168341431
recenzja
11

Tytuł:
Śląsko-Dąbrowski Klub Demokratyczny
Źródło:
Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 3 (30) (1981) , s. 92-95
Nr:
2168364852
artykuł nierecenzowany
12

Tytuł:
Zbieżności i różnice w polityce zagranicznej Francji i Wielkiej Brytanii = Concurrencies and Divergencies in Foreign Policies of France and the United Kingdom
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 7 (1981) , s. 41-56
Nr:
2168282597
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego = The European Parliament : Political Aspects
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1980) , s. 33-44
Nr:
2168341425
artykuł w czasopiśmie
1
Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec w początkach lat osiemdziesiątych = Relations between the United States and Federal Republic of Germany on the beginning of the 80-s / Kazimierz NOWAK // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (116) (1985), s. 49-68. - ISSN 0137-3528
2
Polityka Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie w początkach lat osiemdziesiątych = The Policy of the United States in the Middle East in the Early 1980-ties / Kazimierz NOWAK // Studia Nauk Politycznych. - nr 5-6(77-78) (1985), s. 199-223. - Summ., res., rez. - ISSN 0511-1765
3
Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w okresie rządów konserwatywnych Margaret Thatcher = Britain's Foreign Policy under Margaret Thatcher's Conservative Rule / Kazimierz NOWAK // Studia Nauk Politycznych. - nr 5(71) (1984), s. 147-166. - Summ., res., rez. - ISSN 0511-1765
4
Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w Krakowskiem. Cz. 2 / Kazimierz NOWAK // Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 2 (41) (1984), s. 68-76. - ISSN 0137-4184
5
Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w Krakowskiem / Kazimierz NOWAK // Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 1 (40) (1984), s. 93-102. - ISSN 0137-4184
6
Polityczne aspekty EWG w sytuacji Europy z początkiem lat osiemdziesiątych = Political Aspects of European Common Market In Europe at the Beginning of 1980's / Kazimierz NOWAK // Studia Nauk Politycznych. - nr 2(68) (1984), s. 113-134. - Res., summ., rez. - ISSN 0511-1765
7
Niewygodni niepokorni / Kazimierz NOWAK // Prawo i Życie. - nr 47 (1983), s. 13
8
Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w pierwszym okresie po wyzwoleniu / Kazimierz NOWAK // Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 4 (39) (1983), s. 37-53. - ISSN 0137-4184
9
Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej = Party Concepts of the West European Integration / Kazimierz NOWAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1982), s. 71-82. - ISSN 0038-853X
10
Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362 / Bogusław JASIŃSKI // Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1981), s. 146-148. - Rec. pracy: Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362. - ISSN 0038-853X
11
Śląsko-Dąbrowski Klub Demokratyczny / Kazimierz NOWAK // Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. - z. 3 (30) (1981), s. 92-95. - ISSN 0137-4184
12
Zbieżności i różnice w polityce zagranicznej Francji i Wielkiej Brytanii = Concurrencies and Divergencies in Foreign Policies of France and the United Kingdom / Kazimierz NOWAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 7 (1981), s. 41-56. - ISSN 0038-853X
13
Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego = The European Parliament : Political Aspects / Kazimierz NOWAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 11 (1980), s. 33-44. - ISSN 0038-853X
1
Nowak K., (1985), Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec w początkach lat osiemdziesiątych, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 4 (116), s. 49-68.
2
Nowak K., (1985), Polityka Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie w początkach lat osiemdziesiątych, "Studia Nauk Politycznych", nr 5-6(77-78), s. 199-223.
3
Nowak K., (1984), Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w okresie rządów konserwatywnych Margaret Thatcher, "Studia Nauk Politycznych", nr 5(71), s. 147-166.
4
Nowak K., (1984), Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w Krakowskiem. Cz. 2, "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego", z. 2 (41), s. 68-76.
5
Nowak K., (1984), Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w Krakowskiem, "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego", z. 1 (40), s. 93-102.
6
Nowak K., (1984), Polityczne aspekty EWG w sytuacji Europy z początkiem lat osiemdziesiątych, "Studia Nauk Politycznych", nr 2(68), s. 113-134.
7
Nowak K., (1983), Niewygodni niepokorni, "Prawo i Życie", nr 47, s. 13.
8
Nowak K., (1983), Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w pierwszym okresie po wyzwoleniu, "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego", z. 4 (39), s. 37-53.
9
Nowak K., (1982), Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej, "Sprawy Międzynarodowe", z. 4, s. 71-82.
10
Nowak K., (1981), Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362, "Sprawy Międzynarodowe", z. 11, s. 146-148.
11
Nowak K., (1981), Śląsko-Dąbrowski Klub Demokratyczny, "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego", z. 3 (30), s. 92-95.
12
Nowak K., (1981), Zbieżności i różnice w polityce zagranicznej Francji i Wielkiej Brytanii, "Sprawy Międzynarodowe", z. 7, s. 41-56.
13
Nowak K., (1980), Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego, "Sprawy Międzynarodowe", z. 11, s. 33-44.
1
@article{UEK:2168282531,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec w początkach lat osiemdziesiątych",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "4 (116)",
pages = "49-68",
year = "1985",
}
2
@article{UEK:2168359698,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Polityka Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie w początkach lat osiemdziesiątych",
journal = "Studia Nauk Politycznych",
number = "5-6(77-78)",
pages = "199-223",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168359696,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w okresie rządów konserwatywnych Margaret Thatcher",
journal = "Studia Nauk Politycznych",
number = "5(71)",
pages = "147-166",
year = "1984",
}
4
@article{UEK:2168364860,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w Krakowskiem. Cz. 2",
journal = "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego",
number = "z. 2 (41)",
pages = "68-76",
year = "1984",
}
5
@article{UEK:2168364858,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w Krakowskiem",
journal = "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego",
number = "z. 1 (40)",
pages = "93-102",
year = "1984",
}
6
@article{UEK:2168359690,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Polityczne aspekty EWG w sytuacji Europy z początkiem lat osiemdziesiątych",
journal = "Studia Nauk Politycznych",
number = "2(68)",
pages = "113-134",
year = "1984",
}
7
@article{UEK:2168354718,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Niewygodni niepokorni",
journal = "Prawo i Życie",
number = "47",
pages = "13",
year = "1983",
}
8
@article{UEK:2168364856,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Stronnictwo Demokratyczne i jego działacze w pierwszym okresie po wyzwoleniu",
journal = "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego",
number = "z. 4 (39)",
pages = "37-53",
year = "1983",
}
9
@article{UEK:2168341433,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Partyjne koncepcje integracji politycznej Europy Zachodniej",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 4",
pages = "71-82",
year = "1982",
}
10
@article{UEK:2168341431,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Westeuropa. Politische und Militarische Integration. Institut fur Internationale Beziehungen an der Akademie fur Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Militargeschichtliches Institut der DDR. Berlin 1980, str. 362",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 11",
pages = "146-148",
year = "1981",
}
11
@article{UEK:2168364852,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Śląsko-Dąbrowski Klub Demokratyczny",
journal = "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego",
number = "z. 3 (30)",
pages = "92-95",
year = "1981",
}
12
@article{UEK:2168282597,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Zbieżności i różnice w polityce zagranicznej Francji i Wielkiej Brytanii",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 7",
pages = "41-56",
year = "1981",
}
13
@article{UEK:2168341425,
author = "Kazimierz Nowak",
title = "Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 11",
pages = "33-44",
year = "1980",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID