Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji
Źródło:
Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych / red. Brygida Kuźniak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 113-120 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-255-7807-7 ; 978-83-255-7808-4
Nr:
2168300257
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Prof. Peter-Christian Müller-Graff und seine Initiativen zur Förderung der Integration Polens und der Ukraine mit der Europäischen Union
Źródło:
Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht : Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration : Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015 / Hrsg. Cordula Stumpf, Friedemann Kainer, Christian Baldus - Baden-Baden: Nomos, 2015, s. 1486-1492
ISBN:
978-3-8487-2088-0 ; 978-3-8452-6478-3
Nr:
2168304197
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Reżim rzemiosła rybackiego jako kategoria wywiedziona z prawa islamu w orzeczeniach arbitrażowych w sporze między Erytreą a Republiką Jemenu
Źródło:
Mare nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka / red. nauk. Marta Szuniewicz - Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2015, s. 315-321. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-60584-53-8
Nr:
2168304133
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre'u
Źródło:
Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania / red. Brygida Kuźniak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 103-114
Seria:
(Ćwiczenia Becka)
ISBN:
978-83-255-7028-6 ; 978-83-255-7029-3
Nr:
2168304129
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Kasparek Franciszek Ksawery
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 150-151
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304607
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Rysiak Gwidon
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 435
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304623
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Terytoria zamorskie
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 501
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304603
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Ehrlich Ludwik
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 89-90
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304605
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Rostworowski Michał Jan Cezary
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 431
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304619
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Terytoria niesamodzielne
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 500-501
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304601
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Sarna Zygmunt
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 447
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304627
rozdział w monografii
12

Tytuł:
System powierniczy
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 487-488 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304597
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Kilka powodów, dla których Bruksela powinna spoglądać na Szanghaj
Źródło:
Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka - Bydgoszcz ; Katowice: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014, s. 254-259
ISBN:
978-83-64335-09-9
Nr:
2168304469
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Iwanejko Marian
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 137
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304573
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Instytut Prawa Międzynarodowego
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 127-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304561
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
Źródło:
Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht / Hrsg. Armin Hatje, Peter-Chrisitan Müller-Graff - Baden-Baden: Nomos, 2014, s. 1363-1371 - Bibliogr.
Seria:
(Enzyklopädie Europarecht (EnzEuR) ; Bd. 1)
ISBN:
978-3-8329-7231-8 ; 978-3-7089-0973-8
Nr:
2168304475
rozdział w monografii
17

Tytuł:
System mandatowy
Źródło:
Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć - Warszawa: Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014, s. 483-484 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64556-03-6
Nr:
2168304581
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe : regulacje prawnomiędzynarodowe i ich implementacja w Euroregionie
Źródło:
Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński" / red. nauk. Janusz Józef Węc - Kraków; Bielsko-Biała: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 109-140
ISBN:
978-83-7638-293-7
Nr:
2168295207
rozdział w monografii
19

Autor:
Borowiecki Ryszard , Jarmoszuk Zina , Karwowski Jan , Krzysztofek Kazimierz , Kudłacz Tadeusz , Lankosz Kazimierz , Łazowski Adam , Odorowicz Agnieszka , Olesiński Zbigniew , Pacuła Maciej , Predygier Agnieszka , Reichel Marek , Rojek Tomasz , Sabat Anna , Smoleń Monika , Wieczorek Anna
Tytuł:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Opis fizyczny:
333 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
Nr:
2168247186
monografia
20

Konferencja:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Tytuł:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Wydanie:
Wyd. 2
, Chorośnicki Michał
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005
Opis fizyczny:
231, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168311079
monografia
21

Konferencja:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Tytuł:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Wydanie:
Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.
, Chorośnicki Michał
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: "Sto", 2004
Opis fizyczny:
250, [1] s.; 19 cm
ISBN:
83-87829-97-8
Nr:
2168311075
monografia
22

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 657
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168220188
redakcja czasopisma/serii
23

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 639
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168219480
redakcja czasopisma/serii
24

Tytuł:
Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Context of the Application of Biology and Medicine - from the Nuremberg Code of Conduct to the European Convention
Źródło:
Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000) , s. 7-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168320417
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Stanislas of Skarbimierz
Źródło:
Miscellanea Iuris Gentium2000. - nr 3-4, s. 151-157 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320421
varia
26

Tytuł:
Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 81-88 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238352
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Unifikacja i harmonizacja prawa jako niezbędny element obrotu gospodarczego z zagranicą
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 47-55
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241622
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
402 k. (304 k. + Aneks 305-402 k.): il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/742 (Aneks)
Nr:
2168312623
doktorat
29

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 481
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
75 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168260770
redakcja czasopisma/serii
30

Tytuł:
Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Osób Winnych Popełnienia Poważnych Naruszeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Popełnionych na Terytorium b. Jugosławii od 1991 r. Uwagi de lege ferenda
Źródło:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 143-148
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284563
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995
Opis fizyczny:
328 s., [1] k. portr.: il.; 25 cm
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284555
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
32

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 7-8
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284557
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Lind Hans-Günter
Tytuł:
Der Konzernabschlus nach HGB und die Umsetzung der Konzernrechnungslegungsvorschriften
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1994
Opis fizyczny:
132 k.: il.; 30 cm + Autoreferat w jęz. pol. 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/769
Nr:
2168312639
doktorat
34

Tytuł:
Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności = Foreign Indebtedness and Limitations in Effective Sovereignty
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 385 (1992) , s. 5-18. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168254848
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych = Treaty Procedures of Settling Disputes Resulting from Outer Space Activities : Analysis of the Provisions of the Agreements Constituting International Organizations and Bilateral Agreements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991) , s. 93-110. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Organizacje pozarządowe w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej : zagadnienia formalno-prawne = Nongovernmental Organizations in the Field of Study, Research and Exploitation of Outer Space : Institutional and Legal Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991) , s. 5-20. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257782
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Praktyka państw w dziedzinie załatwiania sporów wynikających z działalności kosmicznej i propozycje de lege ferenda = States Practice in the Sphere of Settlement of Disputes Arising from Activities in Outer Space and the Proposals de lege ferenda
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 302 (1989) , s. 49-65. - Summ., rez.
Nr:
2168283331
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza umów o charakterze powszechnym = Procedures in Universal Treaties Concerning Settlement of Disputes arising from Activities in Outer Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989) , s. 145-160. - Summ., rez.
Nr:
2168269712
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych = Practice and Theory of Contemporary International Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988) , s. 87-104
Nr:
2168267534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Organizacje pozarządowe a "rewolucja organizacyjna" we współczesnych stosunkach międzynarodowych = Non-governmental Organizations in the Light of Organizational Revolution in Contemporary International Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987) , s. 115-133. - Summ., rez.
Nr:
2168256718
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwiania = International Disputes Resulting from the Activities in Outer Space, and the Means of Their Settlement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 241 (1987) , s. 73-87. - Summ., rez.
Nr:
2168258346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Kompetencje podmiotowe do występowania o interpretację statutu organizacji międzynarodowej = The Eligibility of Public Law Subjects to Demand the Interpretation of the Statutes of International Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 229 (1986) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168257924
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Interpretacja statutu organizacji międzynarodowej : interpretacja "kontraktu" czy "ustawy"? = Interpretation of Status of International Organization : Interpretation of "Contract" or "Act"?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986) , s. 191-203. - Summ., rez.
Nr:
2168269766
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Tekst z San Francisco : jego interpretacja poprzez stosowanie : praktyka Narodów Zjednoczonych i zmiany w Karcie NZ = The San Francisco's Text : Its Interpretation by Implementation : Practice of the United Nations and Amendments of the UN Charter
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (124) (1986) , s. 35-45
Nr:
2168282523
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG = Functions of International Economic Organizations Vs Economic Integration of C.M.E.A. Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985) , s. 115-127. - Rez., summ.
Nr:
2168249792
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych = Interpretation of Constitutive Instruments of International Organizations
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1985
Opis fizyczny:
256 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 69)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284487
monografia
47

Tytuł:
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
211 s.; 24 cm
Nr:
2168335015
monografia
48

Tytuł:
Geneza i ewolucja historyczna międzynarodowych gospodarczych organizacji pozarządowych = Origin and Historical Evolution of International Non-governmental Economic Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 139-159. - Summ., rez.
Nr:
2168279993
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Charakter prawny stosunków konsultacyjnych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi = The Legal Character of Consultative between the UN Economic and Social Council and the Nongovernmental Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 132 (1980) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168237428
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Organizacje pozarządowe : międzynarodowe czy "transnarodowe" = Non-Governmental Organizations : International or "Transnational"?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 93 (1978) , s. 5-41. - Rez., summ.
Nr:
2168250228
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Podstawy współpracy Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi = The Criteria of the UN Economic and Social Council Co-operation with the Non-governmental Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 74 (1975) , s. 125-142. - Summ., rez.
Nr:
2168250574
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
90 s.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KPMiP/1/08/S/469
Sygnatura:
NP-1112/3/Magazyn
Nr:
2168234308
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
146 s.; 30 cm.
Program badawczy:
108/KPMiP/1/2006/S/348
Sygnatura:
NP-1112/2/Magazyn
Nr:
2166592556
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Międzynarodowe prawo karne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
29 k.: il.; 30 cm.
Sygnatura:
NP-977/Magazyn
Nr:
2168320061
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Traktat o Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
36 k.: il.; 30 cm.
Sygnatura:
NP-836/Magazyn
Nr:
2168318455
naukowo-badawcze
1
Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji / Kazimierz LANKOSZ // W: Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych : perspektywa polska / red. Brygida Kuźniak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Monografie Prawnicze). - S. 113-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-7807-7 ; 978-83-255-7808-4
2
Prof. Peter-Christian Müller-Graff und seine Initiativen zur Förderung der Integration Polens und der Ukraine mit der Europäischen Union / Kazimierz LANKOSZ // W: Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht : Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration : Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015 / Hrsg. Cordula Stumpf, Friedemann Kainer, Christian Baldus. - Baden-Baden : Nomos, 2015. - S. 1486-1492. - ISBN 978-3-8487-2088-0 ; 978-3-8452-6478-3
3
Reżim rzemiosła rybackiego jako kategoria wywiedziona z prawa islamu w orzeczeniach arbitrażowych w sporze między Erytreą a Republiką Jemenu / Kazimierz LANKOSZ // W: Mare nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka / red. nauk. Marta Szuniewicz. - Gdańsk : Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2015. - S. 315-321. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-60584-53-8
4
Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre'u / Kazimierz LANKOSZ // W: Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania / red. Brygida Kuźniak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Ćwiczenia Becka). - S. 103-114. - ISBN 978-83-255-7028-6 ; 978-83-255-7029-3
5
Kasparek Franciszek Ksawery / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 150-151. - ISBN 978-83-64556-03-6
6
Rysiak Gwidon / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 435. - ISBN 978-83-64556-03-6
7
Terytoria zamorskie / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 501. - ISBN 978-83-64556-03-6
8
Ehrlich Ludwik / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 89-90. - ISBN 978-83-64556-03-6
9
Rostworowski Michał Jan Cezary / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 431. - ISBN 978-83-64556-03-6
10
Terytoria niesamodzielne / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 500-501. - ISBN 978-83-64556-03-6
11
Sarna Zygmunt / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 447. - ISBN 978-83-64556-03-6
12
System powierniczy / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 487-488. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-03-6
13
Kilka powodów, dla których Bruksela powinna spoglądać na Szanghaj / Kazimierz LANKOSZ // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. - Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 254-259. - ISBN 978-83-64335-09-9
14
Iwanejko Marian / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 137. - ISBN 978-83-64556-03-6
15
Instytut Prawa Międzynarodowego / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 127-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-03-6
16
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten / Kazimierz LANKOSZ // W: Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht / Hrsg. Armin Hatje, Peter-Chrisitan Müller-Graff. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - (Enzyklopädie Europarecht (EnzEuR) ; Bd. 1). - S. 1363-1371. - Bibliogr. - ISBN 978-3-8329-7231-8 ; 978-3-7089-0973-8
17
System mandatowy / Kazimierz LANKOSZ // W: Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne / red. Janusz Symonides, Dorota Pyć. - Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014. - S. 483-484. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64556-03-6
18
Dziedzictwo kulturowe : regulacje prawnomiędzynarodowe i ich implementacja w Euroregionie / Kazimierz LANKOSZ // W: Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński" / red. nauk. Janusz Józef Węc. - Kraków; Bielsko-Biała : Księgarnia Akademicka, 2012. - S. 109-140. - ISBN 978-83-7638-293-7
19
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut. Ryszard BOROWIECKI, Zina Jarmoszuk, Jan Karwowski, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz LANKOSZ, Adam Łazowski, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Maciej Pacuła, Agnieszka Predygier, Marek Reichel, Tomasz ROJEK, Anna Sabat, Monika Smoleń, Anna Wieczorek]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. - 333 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-98-6
20
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz Lankosz, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - 231, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-918079-7-5
21
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz Lankosz, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r. - Bielsko-Biała : "Sto", 2004. - 250, [1] s. ; 19 cm. - ISBN 83-87829-97-8
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 657. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 639. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
24
Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Context of the Application of Biology and Medicine - from the Nuremberg Code of Conduct to the European Convention / Kazimierz LANKOSZ // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 7-21. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
25
Stanislas of Skarbimierz / Kazimierz LANKOSZ // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 151-157. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
26
Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO / Kazimierz LANKOSZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 81-88. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
27
Unifikacja i harmonizacja prawa jako niezbędny element obrotu gospodarczego z zagranicą / Kazimierz LANKOSZ // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 47-55. - ISBN 83-910502-5-4
28
Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu) / Bożena PERA ; Promotor: Kazimierz LANKOSZ. - Kraków, 1999. - 402 k. (304 k. + Aneks 305-402 k.) : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Kazimierz LANKOSZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - nr 481. - 75 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
30
Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Osób Winnych Popełnienia Poważnych Naruszeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Popełnionych na Terytorium b. Jugosławii od 1991 r. Uwagi de lege ferenda / Kazimierz LANKOSZ // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 143-148. - ISBN 83-86439-66-1
31
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - 328 s., [1] k. portr. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-86439-66-1
32
Słowo wstępne / Kazimierz LANKOSZ // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 7-8. - ISBN 83-86439-66-1
33
Der Konzernabschlus nach HGB und die Umsetzung der Konzernrechnungslegungsvorschriften / Hans-Günter Lind ; Promotor: Kazimierz LANKOSZ. - Kraków, 1994. - 132 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat w jęz. pol. 14 k. - Bibliogr.
34
Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności = Foreign Indebtedness and Limitations in Effective Sovereignty / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 385 (1992), s. 5-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
35
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych = Treaty Procedures of Settling Disputes Resulting from Outer Space Activities : Analysis of the Provisions of the Agreements Constituting International Organizations and Bilateral Agreements / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 93-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Organizacje pozarządowe w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej : zagadnienia formalno-prawne = Nongovernmental Organizations in the Field of Study, Research and Exploitation of Outer Space : Institutional and Legal Problems / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
37
Praktyka państw w dziedzinie załatwiania sporów wynikających z działalności kosmicznej i propozycje de lege ferenda = States Practice in the Sphere of Settlement of Disputes Arising from Activities in Outer Space and the Proposals de lege ferenda / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 302 (1989), s. 49-65. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
38
Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza umów o charakterze powszechnym = Procedures in Universal Treaties Concerning Settlement of Disputes arising from Activities in Outer Space / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989), s. 145-160. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
39
Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych = Practice and Theory of Contemporary International Negotiations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 87-104. - ISSN 0208-7944
40
Organizacje pozarządowe a "rewolucja organizacyjna" we współczesnych stosunkach międzynarodowych = Non-governmental Organizations in the Light of Organizational Revolution in Contemporary International Relations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987), s. 115-133. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
41
Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwiania = International Disputes Resulting from the Activities in Outer Space, and the Means of Their Settlement / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 241 (1987), s. 73-87. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
42
Kompetencje podmiotowe do występowania o interpretację statutu organizacji międzynarodowej = The Eligibility of Public Law Subjects to Demand the Interpretation of the Statutes of International Organizations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 229 (1986), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
43
Interpretacja statutu organizacji międzynarodowej : interpretacja "kontraktu" czy "ustawy"? = Interpretation of Status of International Organization : Interpretation of "Contract" or "Act"? / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 191-203. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
44
Tekst z San Francisco : jego interpretacja poprzez stosowanie : praktyka Narodów Zjednoczonych i zmiany w Karcie NZ = The San Francisco's Text : Its Interpretation by Implementation : Practice of the United Nations and Amendments of the UN Charter / Kazimierz LANKOSZ // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (124) (1986), s. 35-45. - ISSN 0137-3528
45
Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG = Functions of International Economic Organizations Vs Economic Integration of C.M.E.A. Countries / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 202 (1985), s. 115-127. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
46
Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych = Interpretation of Constitutive Instruments of International Organizations / Kazimierz LANKOSZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1985. - 256 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 69)
47
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA ; red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 211 s. ; 24 cm
48
Geneza i ewolucja historyczna międzynarodowych gospodarczych organizacji pozarządowych = Origin and Historical Evolution of International Non-governmental Economic Organizations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 139-159. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
49
Charakter prawny stosunków konsultacyjnych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi = The Legal Character of Consultative between the UN Economic and Social Council and the Nongovernmental Organizations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 132 (1980), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
Organizacje pozarządowe : międzynarodowe czy "transnarodowe" = Non-Governmental Organizations : International or "Transnational"? / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 93 (1978), s. 5-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Podstawy współpracy Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi = The Criteria of the UN Economic and Social Council Co-operation with the Non-governmental Organizations / Kazimierz LANKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 74 (1975), s. 125-142. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
52
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 90 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 146 s. ; 30 cm
54
Międzynarodowe prawo karne : orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym / Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 29 k. : il. ; 30 cm
55
Traktat o Unii Europejskiej : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej / Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36 k. : il. ; 30 cm
1
Lankosz K., (2015), Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji. [W:] Kuźniak B. (red.), Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych: perspektywa polska, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 113-120.
2
Lankosz K., (2015), Prof. Peter-Christian Müller-Graff und seine Initiativen zur Förderung der Integration Polens und der Ukraine mit der Europäischen Union. [W:] Stumpf , Kainer F., Baldus C. (red.), Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht : Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration : Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015, Baden-Baden : Nomos, s. 1486-1492.
3
Lankosz K., (2015), Reżim rzemiosła rybackiego jako kategoria wywiedziona z prawa islamu w orzeczeniach arbitrażowych w sporze między Erytreą a Republiką Jemenu. [W:] Szuniewicz M. (red.), Mare nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka, Gdańsk : Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, s. 315-321.
4
Lankosz K., (2015), Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre'u. [W:] Kuźniak B. (red.), Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 103-114.
5
Lankosz K., (2014), Kasparek Franciszek Ksawery. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 150-151.
6
Lankosz K., (2014), Rysiak Gwidon. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 435.
7
Lankosz K., (2014), Terytoria zamorskie. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 501.
8
Lankosz K., (2014), Ehrlich Ludwik. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 89-90.
9
Lankosz K., (2014), Rostworowski Michał Jan Cezary. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 431.
10
Lankosz K., (2014), Terytoria niesamodzielne. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 500-501.
11
Lankosz K., (2014), Sarna Zygmunt. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 447.
12
Lankosz K., (2014), System powierniczy. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 487-488.
13
Lankosz K., (2014), Kilka powodów, dla których Bruksela powinna spoglądać na Szanghaj. [W:] Mikołajczyk B., Nowakowska-Małusecka J. (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 254-259.
14
Lankosz K., (2014), Iwanejko Marian. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 137.
15
Lankosz K., (2014), Instytut Prawa Międzynarodowego. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 127-128.
16
Lankosz K., (2014), Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. [W:] Hatje , Müller-Graff P. (red.), Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht, Baden-Baden : Nomos, s. 1363-1371.
17
Lankosz K., (2014), System mandatowy. [W:] Symonides J., Pyć D. (red.), Wielka encyklopedia prawa, T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 483-484.
18
Lankosz K., (2012), Dziedzictwo kulturowe : regulacje prawnomiędzynarodowe i ich implementacja w Euroregionie. [W:] Węc (red.), Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński", Kraków ; Bielsko-Biała : Księgarnia Akademicka, s. 109-140.
19
Borowiecki R., Jarmoszuk Z., Karwowski J., Krzysztofek K., Kudłacz T., Lankosz K., Łazowski A., Odorowicz A., Olesiński Z., Pacuła M., Predygier A., Reichel M., Rojek T., Sabat A., Smoleń M., Wieczorek A., (2005), System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Borowiecki R. (red.), Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 333 s.
20
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2005), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Wyd. 2Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 231, [1] s.
21
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2004), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.Bielsko-Biała : "Sto", 250, [1] s.
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 657. - 105 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 639. - 152 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
24
Lankosz K., (2000), Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Context of the Application of Biology and Medicine - from the Nuremberg Code of Conduct to the European Convention, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 7-21; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
25
Lankosz K., (2000), Stanislas of Skarbimierz, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 151-157; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
26
Lankosz K., (2000), Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 81-88.
27
Lankosz K., (1999), Unifikacja i harmonizacja prawa jako niezbędny element obrotu gospodarczego z zagranicą. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 47-55.
28
Pera B., (1999), Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu), Prom. Lankosz K., Kraków : , 402 k. (304 k. + Aneks 305-402 k.)
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Kazimierz LANKOSZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - nr 481. - 75 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
30
Lankosz K., (1995), Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Osób Winnych Popełnienia Poważnych Naruszeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Popełnionych na Terytorium b. Jugosławii od 1991 r. Uwagi de lege ferenda. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 143-148.
31
Lankosz K. (red.), (1995), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie: księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko: materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 328 s., [1] k. portr.
32
Lankosz K., (1995), Słowo wstępne. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 7-8.
33
Lind H., (1994), Der Konzernabschlus nach HGB und die Umsetzung der Konzernrechnungslegungsvorschriften, Prom. Lankosz K., Kraków : , 132 k.
34
Lankosz K., (1992), Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 385, s. 5-18.
35
Lankosz K., (1991), Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 93-110.
36
Lankosz K., (1991), Organizacje pozarządowe w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej : zagadnienia formalno-prawne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 340, s. 5-20.
37
Lankosz K., (1989), Praktyka państw w dziedzinie załatwiania sporów wynikających z działalności kosmicznej i propozycje de lege ferenda, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 302, s. 49-65.
38
Lankosz K., (1989), Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza umów o charakterze powszechnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 145-160.
39
Lankosz K., (1988), Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 87-104.
40
Lankosz K., (1987), Organizacje pozarządowe a "rewolucja organizacyjna" we współczesnych stosunkach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 115-133.
41
Lankosz K., (1987), Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwiania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 241, s. 73-87.
42
Lankosz K., (1986), Kompetencje podmiotowe do występowania o interpretację statutu organizacji międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 229, s. 5-16.
43
Lankosz K., (1986), Interpretacja statutu organizacji międzynarodowej : interpretacja "kontraktu" czy "ustawy"?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 191-203.
44
Lankosz K., (1986), Tekst z San Francisco : jego interpretacja poprzez stosowanie : praktyka Narodów Zjednoczonych i zmiany w Karcie NZ, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (124), s. 35-45.
45
Lankosz K., (1985), Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 202, s. 115-127.
46
Lankosz K., (1985), Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 69), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 256 s.
47
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1983), Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ: wybór dokumentów, Mikułowski Pomorski J. (red.), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 211 s.
48
Lankosz K., (1983), Geneza i ewolucja historyczna międzynarodowych gospodarczych organizacji pozarządowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 139-159.
49
Lankosz K., (1980), Charakter prawny stosunków konsultacyjnych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 132, s. 27-48.
50
Lankosz K., (1978), Organizacje pozarządowe : międzynarodowe czy "transnarodowe", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 93, s. 5-41.
51
Lankosz K., (1975), Podstawy współpracy Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 74, s. 125-142.
52
Lankosz K., Śliwa R., (2008), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 90 s.
53
Lankosz K., Śliwa R., (2006), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki: spółki kapitałowe - kapitały własne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
54
Lankosz K., Śliwa R., (2005), Międzynarodowe prawo karne: orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
55
Lankosz K., Śliwa R., (2002), Traktat o Unii Europejskiej: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@inbook{UEK:2168300257,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji",
booktitle = "Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych",
pages = "113-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7807-7 ; 978-83-255-7808-4",
}
2
@inbook{UEK:2168304197,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Prof. Peter-Christian Müller-Graff und seine Initiativen zur Förderung der Integration Polens und der Ukraine mit der Europäischen Union",
booktitle = "Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht : Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration : Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag am 29. September 2015",
pages = "1486-1492",
adress = "Baden-Baden",
publisher = "Nomos",
year = "2015",
isbn = "978-3-8487-2088-0 ; 978-3-8452-6478-3",
}
3
@inbook{UEK:2168304133,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Reżim rzemiosła rybackiego jako kategoria wywiedziona z prawa islamu w orzeczeniach arbitrażowych w sporze między Erytreą a Republiką Jemenu",
booktitle = "Mare nostrum : księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka",
pages = "315-321",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej",
year = "2015",
isbn = "978-83-60584-53-8",
}
4
@inbook{UEK:2168304129,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Protokół dyplomatyczny, ceremoniał, etykieta i zasady savoir-vivre'u",
booktitle = "Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający : pytania egzaminacyjne, tablice, zadania",
pages = "103-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7028-6 ; 978-83-255-7029-3",
}
5
@inbook{UEK:2168304607,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Kasparek Franciszek Ksawery",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "150-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
6
@inbook{UEK:2168304623,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Rysiak Gwidon",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "435",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
7
@inbook{UEK:2168304603,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Terytoria zamorskie",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "501",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
8
@inbook{UEK:2168304605,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Ehrlich Ludwik",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "89-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
9
@inbook{UEK:2168304619,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Rostworowski Michał Jan Cezary",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "431",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
10
@inbook{UEK:2168304601,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Terytoria niesamodzielne",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "500-501",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
11
@inbook{UEK:2168304627,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Sarna Zygmunt",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "447",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
12
@inbook{UEK:2168304597,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "System powierniczy",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "487-488",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
13
@inbook{UEK:2168304469,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Kilka powodów, dla których Bruksela powinna spoglądać na Szanghaj",
booktitle = "Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej",
pages = "254-259",
adress = "Bydgoszcz ; Katowice",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Edward Mitek",
year = "2014",
isbn = "978-83-64335-09-9",
}
14
@inbook{UEK:2168304573,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Iwanejko Marian",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
15
@inbook{UEK:2168304561,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Instytut Prawa Międzynarodowego",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "127-128",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
16
@inbook{UEK:2168304475,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Gemeinschaft Unabhängiger Staaten",
booktitle = "Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht",
pages = "1363-1371",
adress = "Baden-Baden",
publisher = "Nomos",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-3-8329-7231-8 ; 978-3-7089-0973-8",
}
17
@inbook{UEK:2168304581,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "System mandatowy",
booktitle = "Wielka encyklopedia prawa. T. 4, Prawo międzynarodowe publiczne",
pages = "483-484",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Ubi societas, ibi ius",
year = "2014",
isbn = "978-83-64556-03-6",
}
18
@inbook{UEK:2168295207,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Dziedzictwo kulturowe : regulacje prawnomiędzynarodowe i ich implementacja w Euroregionie",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński"",
pages = "109-140",
adress = "Kraków; Bielsko-Biała",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2012",
isbn = "978-83-7638-293-7",
}
19
@book{UEK:2168247186,
author = "Borowiecki Ryszard and Jarmoszuk Zina and Karwowski Jan and Krzysztofek Kazimierz and Kudłacz Tadeusz and Lankosz Kazimierz and Łazowski Adam and Odorowicz Agnieszka and Olesiński Zbigniew and Pacuła Maciej and Predygier Agnieszka and Reichel Marek and Rojek Tomasz and Sabat Anna and Smoleń Monika and Wieczorek Anna",
title = "System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2005",
isbn = "83-85827-98-6",
}
24
@article{UEK:2168320417,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being in the Context of the Application of Biology and Medicine - from the Nuremberg Code of Conduct to the European Convention",
journal = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "7-21",
year = "2000",
}
25
@article{UEK:2168320421,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Stanislas of Skarbimierz",
journal = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "151-157",
year = "2000",
}
26
@inbook{UEK:2168238352,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Realizacja zasad i reguł handlowych wypracowanych w ramach systemu GATT/WTO",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "81-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
27
@inbook{UEK:2168241622,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Unifikacja i harmonizacja prawa jako niezbędny element obrotu gospodarczego z zagranicą",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "47-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
28
@phdthesis{UEK:2168312623,
author = "Pera Bożena",
title = "Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o Stowarzyszeniu)",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
30
@inbook{UEK:2168284563,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Międzynarodowy Trybunał do Spraw Ścigania Osób Winnych Popełnienia Poważnych Naruszeń Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Popełnionych na Terytorium b. Jugosławii od 1991 r. Uwagi de lege ferenda",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "143-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
32
@inbook{UEK:2168284557,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
33
@phdthesis{UEK:2168312639,
author = "Lind Hans-Günter",
title = "Der Konzernabschlus nach HGB und die Umsetzung der Konzernrechnungslegungsvorschriften",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
34
@article{UEK:2168254848,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Zadłużenie zagraniczne a ograniczenie wykonywania suwerenności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "385",
pages = "5-18",
year = "1992",
}
35
@article{UEK:2168257760,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza postanowień umów konstytuujących organizacje międzynarodowe oraz umów dwustronnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "93-110",
year = "1991",
}
36
@article{UEK:2168257782,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Organizacje pozarządowe w dziedzinie badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej : zagadnienia formalno-prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "340",
pages = "5-20",
year = "1991",
}
37
@article{UEK:2168283331,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Praktyka państw w dziedzinie załatwiania sporów wynikających z działalności kosmicznej i propozycje de lege ferenda",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "302",
pages = "49-65",
year = "1989",
}
38
@article{UEK:2168269712,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Traktatowe procedury załatwiania sporów wynikających z działalności w przestrzeni kosmicznej : analiza umów o charakterze powszechnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "145-160",
year = "1989",
}
39
@article{UEK:2168267534,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Praktyka i teoria współczesnych negocjacji międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "87-104",
year = "1988",
}
40
@article{UEK:2168256718,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Organizacje pozarządowe a rewolucja organizacyjna we współczesnych stosunkach międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "115-133",
year = "1987",
}
41
@article{UEK:2168258346,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Spory międzynarodowe wynikające z działalności w przestrzeni kosmicznej i pokojowe środki ich załatwiania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "241",
pages = "73-87",
year = "1987",
}
42
@article{UEK:2168257924,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Kompetencje podmiotowe do występowania o interpretację statutu organizacji międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "229",
pages = "5-16",
year = "1986",
}
43
@article{UEK:2168269766,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Interpretacja statutu organizacji międzynarodowej : interpretacja kontraktu czy ustawy?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "191-203",
year = "1986",
}
44
@article{UEK:2168282523,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Tekst z San Francisco : jego interpretacja poprzez stosowanie : praktyka Narodów Zjednoczonych i zmiany w Karcie NZ",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (124)",
pages = "35-45",
year = "1986",
}
45
@article{UEK:2168249792,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "202",
pages = "115-127",
year = "1985",
}
46
@book{UEK:2168284487,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
47
@book{UEK:2168335015,
author = "Banach Marian and Lankosz Kazimierz and Szafrańska Zofia",
title = "Międzynarodowe organizacje gospodarcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
48
@article{UEK:2168279993,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Geneza i ewolucja historyczna międzynarodowych gospodarczych organizacji pozarządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "139-159",
year = "1983",
}
49
@article{UEK:2168237428,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Charakter prawny stosunków konsultacyjnych Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "132",
pages = "27-48",
year = "1980",
}
50
@article{UEK:2168250228,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Organizacje pozarządowe : międzynarodowe czy transnarodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "93",
pages = "5-41",
year = "1978",
}
51
@article{UEK:2168250574,
author = "Lankosz Kazimierz",
title = "Podstawy współpracy Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ z organizacjami pozarządowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "74",
pages = "125-142",
year = "1975",
}
52
@unpublished{UEK:2168234308,
author = "Lankosz Kazimierz and Śliwa Robert",
title = "Prawo cywilne i handlowe państw UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
53
@unpublished{UEK:2166592556,
author = "Lankosz Kazimierz and Śliwa Robert",
title = "Prawo cywilne i handlowe państw UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
54
@unpublished{UEK:2168320061,
author = "Lankosz Kazimierz and Śliwa Robert",
title = "Międzynarodowe prawo karne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
55
@unpublished{UEK:2168318455,
author = "Lankosz Kazimierz and Śliwa Robert",
title = "Traktat o Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}