Publikacje wybranego autora

Nilidzińska Henryka

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego,

1

Tytuł:
Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Determinants of Functioning Self-financing System in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262046
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego = Some Problems Connected with Adjustment of Cost Account to the Requirements of Internal Economic Account
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982) , s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Determinants of Functioning Self-financing System in Industrial Enterprises / Henryka NILIDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego = Some Problems Connected with Adjustment of Cost Account to the Requirements of Internal Economic Account / Henryka NILIDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982), s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Nilidzińska H., (1987), Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 179-188.
2
Nilidzińska H., (1982), Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 89-98.
1
@article{UEK:2168262046,
author = "Henryka Nilidzińska",
title = "Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "179-188",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168264710,
author = "Henryka Nilidzińska",
title = "Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "154",
pages = "89-98",
year = "1982",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID