Publikacje wybranego autora

Piotrowska Barbara

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego,

1

Tytuł:
Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej = Analysis of Supplies Dynamics and Reserves in Clothing Industry
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981) , s. 128-136. - Summ.
Nr:
2168260002
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza dynamiki przepływów towarowych w branży spożywczej = Analysis of Dynamics of Commodities' Circulation in Food Branch
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 3 (147) (1979) , s. 39-46
Nr:
2168254004
artykuł w czasopiśmie
1
Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej = Analysis of Supplies Dynamics and Reserves in Clothing Industry / Barbara PIOTROWSKA, Krzysztof WOJDACKIAnaliza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej = Analysis of Supplies Dynamics and Reserves in Clothing Industry / Barbara PIOTROWSKA, Krzysztof WOJDACKI // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i UsługRoczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981), s. 128-136R. 26, nr 1 (97) (1981), s. 128-136. - Summ. - ISSN 0239-25770239-2577
2
Analiza dynamiki przepływów towarowych w branży spożywczej = Analysis of Dynamics of Commodities' Circulation in Food Branch / Barbara PIOTROWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 3 (147) (1979), s. 39-46. - ISSN 0438-5403
1
Piotrowska B., Wojdacki K., (1981), Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 26, nr 1 (97), s. 128-136.
2
Piotrowska B., (1979), Analiza dynamiki przepływów towarowych w branży spożywczej, "Handel Wewnętrzny", R. 25, nr 3 (147), s. 39-46.
1
@article{artUEK:2168260002,
author = "Barbara Piotrowska and Krzysztof Wojdacki",
title = "Analiza dynamiki dostaw i zapasów towarów w branży odzieżowej",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 26, 1 (97)",
pages = "128-136",
year = "1981",
}
2
@article{artUEK:2168254004,
author = "Barbara Piotrowska",
title = "Analiza dynamiki przepływów towarowych w branży spożywczej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 25, 3 (147)",
pages = "39-46",
year = "1979",
}