Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jerzy Hausner , Dorota Kwiecińska , Agnieszka Pacut
Tytuł:
Polityka społeczna w Unii Europejskiej
Źródło:
Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2009, s. 67-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1810-9
Nr:
2164930909
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych - na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej
Źródło:
Wspieranie ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 91-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-46-7
Tryb dostępu:
Nr:
2166015337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej - promocja idei ekonomii społecznej i wsparcie podmiotów
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 1 (2) (2008) , s. 85-86
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168285399
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Podpisanie Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 12-13
Tryb dostępu:
Nr:
2166742475
artykuł nierecenzowany
5

Tytuł:
Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej : syllabusy do szkoleń
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Opis fizyczny:
213, [1] s.; 27 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-89410-51-1
Tryb dostępu:
Nr:
52203
6

Tytuł:
Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów
Źródło:
Ekonomia Społeczna2007. - nr 1, s. 68-69
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168285579
varia
7

Tytuł:
Przyszłość państwa opiekuńczego
Źródło:
Ekonomia społeczna a rozwój / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 61-80 - Bibliogr.
Seria:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1)
ISBN:
978-83-89410-31-3
Tryb dostępu:
Nr:
2166016584
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów
Źródło:
Kurier AE2007. - nr 5-6 (13-14), s. 35
Nr:
2168274423
varia
9

Tytuł:
Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO
Źródło:
Kurier AE. - nr 4 (12) (2007) , s. 18-19
Nr:
2168346720
artykuł nierecenzowany
10

Tytuł:
Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów
Źródło:
Kurier UEK2007. - nr 7 (15), s. 22-23
Nr:
2168348032
varia
11

Tytuł:
Jak współpraca międzyregionalna przyczynia się do zwiększenia efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007) , s. 22-23
Nr:
2168274441
artykuł nierecenzowany
12

Tytuł:
Społeczna wartość dodana - czy można ją mierzyć?
Źródło:
Gazeta Sympozjalna. - nr 6 (2006) , s. 7
Nr:
2166510453
artykuł nierecenzowany
13

Tytuł:
Europejski model społeczny
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 11 (2006) , s. 5-10
Nr:
52534
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Czym jest zdolność instytucjonalna?
Źródło:
Kurier AE. - nr 7 (7) (2006) , s. 24-25
Nr:
2168348292
artykuł nierecenzowany
15

Tytuł:
Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych
Źródło:
Źródła finansowania projektów - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2005, s. 6-30
Seria:
(Poradnik dla Organizacji Pozarządowych)
Nr:
2168328601
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Przegląd zagranicznych rozwiązań w dziedzinie etyki w administracji publicznej
Źródło:
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów / red. Janina FILEK - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 55-107
ISBN:
83-89410-05-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168218538
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Fínansavanne dzejnascì belaruskìh nedzâržaŭnyh arganìzacyj
Źródło:
Farmavanne gramadzânskaj supol'nascì na Belarusì pry dapamoze nedzâpžaŭnyh arganìzacyj - Krakaŭ: Instytut Studiów Strategicznych, 2004, s. 7-20
Nr:
2168259946
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Rola i zadania administracji publicznej w wieku informacji
Źródło:
Studia z zakresu zarządzania publicznego : materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego" zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. T. 1 / red. naukowy Jerzy HAUSNER - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 355-367 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-089-5
Nr:
2168234216
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Współpraca państw Europy Zachodniej i Wschodniej w upowszechnianiu społeczeństwa informacyjnego = Co-operation Between West and East European States in Promoting the Information Society
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 580 (2001) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231410
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Problemy zastosowania teleinformatyki w przemyśle Polski w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego = Problems in the Application of Information Technologies in Polish Industry in the Context of the Development of the Information Society
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 539 (2000) , s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245826
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Hans van Zon , Brian Dillon , Jerzy Hausner , Dorota Kwiecińska
Tytuł:
Central European Industry in the Information Age
Adres wydawniczy:
Aldershot [etc.]: Ashgate, 2000
Opis fizyczny:
X, 154 s.; 23 cm
ISBN:
0-7546-1215-5
Uwaga o innym dok.:
Także: Central European Industry in the Information Age. London : Routledge, 2019, 978-135175420-0; 978-113872495-2, https://doi.org/10.4324/9781315192147
Nr:
2168321145
książka
22

Tytuł:
Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe : a Comparative Analysis
Źródło:
Emergo. - vol. 5, no. 3 (1998) , s. 61-79
Nr:
2168331467
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 5, no. 3
Redakcja:
Pestoff Victor A.
, Brezinova Olga
, Zon Hans van
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1998
Nr:
2168331429
redakcja czasopisma/serii
24

Autor:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Tytuł:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Wydanie:
Wyd. 2
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redakcja przekładu:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
624 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226519
monografia
25

Autor:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Tytuł:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redakcja przekładu:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Opis fizyczny:
620 s.: il., err.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226521
monografia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
[125] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
35/KGiAP/98/S
Sygnatura:
NP-561/Magazyn
Nr:
2168334145
naukowo-badawcze
1
Polityka społeczna w Unii Europejskiej / Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jerzy HAUSNER, Dorota KWIECIŃSKA, Agnieszka PACUT // W: Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2009. - S. 67-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1810-9
2
Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych - na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej / Karolina KRAWCZYK, Dorota KWIECIŃSKA // W: Wspieranie ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 91-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-46-7. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_wspieranie.pdf
3
Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej - promocja idei ekonomii społecznej i wsparcie podmiotów / Dorota KWIECIŃSKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1 (2) (2008), s. 85-86. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf. - ISSN 2081-321X
4
Podpisanie Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej / Dorota KWIECIŃSKA // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 12-13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
5
Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej : syllabusy do szkoleń / red. Dorota KWIECIŃSKA, Agnieszka PACUT. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 213, [1] s. ; 27 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-89410-51-1. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_budowanie.pdf
6
Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów / Dorota KWIECIŃSKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1 (2007), s. 68-69. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-1.pdf. - ISSN 2081-321X
7
Przyszłość państwa opiekuńczego / Jerzy HAUSNER, Dorota KWIECIŃSKA, Agnieszka PACUT // W: Ekonomia społeczna a rozwój / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1). - S. 61-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-31-3. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_ekonomia.pdf
8
Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów / Dorota KWIECIŃSKA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 35. - ISSN 1689-7749
9
Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO / Dorota KWIECIŃSKA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007), s. 18-19. - ISSN 1689-7749
10
Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów / Dorota KWIECIŃSKA // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 22-23. - ISSN 1689-7757
11
Jak współpraca międzyregionalna przyczynia się do zwiększenia efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych / Dorota KWIECIŃSKA // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 22-23. - ISSN 1689-7757
12
Społeczna wartość dodana - czy można ją mierzyć? / Dorota KWIECIŃSKA // Gazeta Sympozjalna. - nr 6 (2006), s. 7
13
Europejski model społeczny / Jerzy HAUSNER, Dorota KWIECIŃSKA, Agnieszka PACUT // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 11 (2006), s. 5-10. - ISSN 1234-5784
14
Czym jest zdolność instytucjonalna? / Dorota KWIECIŃSKA, Stanisław MAZUR // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 24-25. - ISSN 1689-7749
15
Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych / Dorota KWIECIŃSKA, Agnieszka SIWONIA // W: Źródła finansowania projektów. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2005. - (Poradnik dla Organizacji Pozarządowych). - S. 6-30
16
Przegląd zagranicznych rozwiązań w dziedzinie etyki w administracji publicznej / Karolina Będuch, Robert Chrabąszcz, Marcin KUKIEŁKA, Dorota KWIECIŃSKA, Stanisław MAZUR // W: Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [on-line] / red. Janina FILEK. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 55-107. - ISBN 83-89410-05-2. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf
17
Fínansavanne dzejnascì belaruskìh nedzâržaŭnyh arganìzacyj / Dorota KWIECIŃSKA // W: Farmavanne gramadzânskaj supol'nascì na Belarusì pry dapamoze nedzâpžaŭnyh arganìzacyj. - Krakaŭ: Instytut Studiów Strategicznych, 2004. - S. 7-20
18
Rola i zadania administracji publicznej w wieku informacji / Dorota KWIECIŃSKA // W: Studia z zakresu zarządzania publicznego : materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego" zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. T. 1 / red. naukowy Jerzy HAUSNER. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 355-367. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-089-5
19
Współpraca państw Europy Zachodniej i Wschodniej w upowszechnianiu społeczeństwa informacyjnego = Co-operation Between West and East European States in Promoting the Information Society / Dorota KWIECIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 580 (2001), s. 105-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10656. - ISSN 0208-7944
20
Problemy zastosowania teleinformatyki w przemyśle Polski w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego = Problems in the Application of Information Technologies in Polish Industry in the Context of the Development of the Information Society / Dorota KWIECIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 539 (2000), s. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Central European Industry in the Information Age / Hans Van Zon, Brian Dillon, Jerzy HAUSNER, Dorota KWIECIŃSKA. - Aldershot [etc.]: Ashgate, 2000. - X, 154 s. ; 23 cm. - ISBN 0-7546-1215-5
22
Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe : a Comparative Analysis / Jerzy HAUSNER, Dorota KWIECIŃSKA // Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds. Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Hans von Zon, Dorota KWIECIŃSKA. - vol. 5, no. 3 (1998), s. 61-79. - ISSN 1233-3115
23
Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds. Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Hans von Zon, Dorota KWIECIŃSKA. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1998. - vol. 5, no. 3. - ISSN 1233-3115
24
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 624 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
25
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 620 s. : il., err. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
26
Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce / Jerzy HAUSNER - kierownik tematu, Barbara KANIA, Dorota KWIECIŃSKA, Dorota LEŚNIAK, Łukasz MAMICA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - [125] k. : il. ; 30 cm
1
Chłoń-Domińczak A., Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A., (2009), Polityka społeczna w Unii Europejskiej. [W:] Rosati (red.), Europejski model społeczny: doświadczenia i przyszłość, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., s. 67-116.
2
Krawczyk K., Kwiecińska D., (2008), Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych - na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej. [W:] Hausner J. (red.), Wspieranie ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-122.
3
Kwiecińska D., (2008), Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej - promocja idei ekonomii społecznej i wsparcie podmiotów, "Ekonomia Społeczna", nr 1 (2), s. 85-86; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf
4
Kwiecińska D., (2008), Podpisanie Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 12-13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
5
Kwiecińska D., Pacut A. (red.), (2008), Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej: syllabusy do szkoleń, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 213, [1] s.
6
Kwiecińska D., (2007), Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 68-69; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-1.pdf
7
Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A., (2007), Przyszłość państwa opiekuńczego. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-80.
8
Kwiecińska D., (2007), Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 35.
9
Kwiecińska D., (2007), Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO, "Kurier AE", nr 4 (12), s. 18-19.
10
Kwiecińska D., (2007), Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 22-23.
11
Kwiecińska D., (2007), Jak współpraca międzyregionalna przyczynia się do zwiększenia efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 22-23.
12
Kwiecińska D., (2006), Społeczna wartość dodana - czy można ją mierzyć?, "Gazeta Sympozjalna", nr 6, s. 7.
13
Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A., (2006), Europejski model społeczny, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 11, s. 5-10.
14
Kwiecińska D., Mazur S., (2006), Czym jest zdolność instytucjonalna?, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 24-25.
15
Kwiecińska D., Siwonia A., (2005), Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych. [W:] Źródła finansowania projektów, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 6-30.
16
Będuch K., Chrabąszcz R., Kukiełka M., Kwiecińska D., Mazur S., (2004), Przegląd zagranicznych rozwiązań w dziedzinie etyki w administracji publicznej. [W:] Filek J. (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 55-107.
17
Kwiecińska D., (2004), Fínansavanne dzejnascì belaruskìh nedzâržaŭnyh arganìzacyj. [W:] Farmavanne gramadzânskaj supol'nascì na Belarusì pry dapamoze nedzâpžaŭnyh arganìzacyj, Krakaŭ : Instytut Studiów Strategicznych, s. 7-20.
18
Kwiecińska D., (2001), Rola i zadania administracji publicznej w wieku informacji. [W:] HAUSNER (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego : materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego" zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 355-367.
19
Kwiecińska D., (2001), Współpraca państw Europy Zachodniej i Wschodniej w upowszechnianiu społeczeństwa informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 580, s. 105-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/10656
20
Kwiecińska D., (2000), Problemy zastosowania teleinformatyki w przemyśle Polski w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 539, s. 63-76.
21
Zon H., Dillon B., Hausner J., Kwiecińska D., (2000), Central European Industry in the Information Age, Aldershot [etc.] : Ashgate, X, 154 s.
22
Hausner J., Kwiecińska D., (1998), Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe : a Comparative Analysis, "Emergo", vol. 5, no. 3, s. 61-79.
23
Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds. Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova, quest eds Hans von Zon, Dorota KWIECIŃSKA Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1998. - vol. 5, no. 3. - . - 1233-3115
24
Hall R., Taylor J., (1997), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 624 s.
25
Hall R., Taylor J., (1995), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 620 s.
26
Hausner J., Kania B., Kwiecińska D., Leśniak D., Mamica Ł., (1998), Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce, Hausner J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [125] k.
1
@inbook{UEK:2164930909,
author = "Agnieszka Chłoń-Domińczak and Jerzy Hausner and Dorota Kwiecińska and Agnieszka Pacut",
title = "Polityka społeczna w Unii Europejskiej",
booktitle = "Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość",
pages = "67-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1810-9",
}
2
@inbook{UEK:2166015337,
author = "Karolina Krawczyk and Dorota Kwiecińska",
title = "Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych - na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej",
booktitle = "Wspieranie ekonomii społecznej",
pages = "91-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_wspieranie.pdf},
isbn = "978-83-89410-46-7",
}
3
@article{UEK:2168285399,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej - promocja idei ekonomii społecznej i wsparcie podmiotów",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1 (2)",
pages = "85-86",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf},
}
4
@article{UEK:2166742475,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Podpisanie Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "12-13",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008},
}
5
@book{UEK:52203,
title = "Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej : syllabusy do szkoleń",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_budowanie.pdf},
isbn = "978-83-89410-51-1",
}
6
@misc{UEK:2168285579,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "1",
pages = "68-69",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-1.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2166016584,
author = "Jerzy Hausner and Dorota Kwiecińska and Agnieszka Pacut",
title = "Przyszłość państwa opiekuńczego",
booktitle = "Ekonomia społeczna a rozwój",
pages = "61-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_ekonomia.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-31-3",
}
8
@misc{UEK:2168274423,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "35",
year = "2007",
}
9
@article{UEK:2168346720,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO",
journal = "Kurier AE",
number = "4 (12)",
pages = "18-19",
year = "2007",
}
10
@misc{UEK:2168348032,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "22-23",
year = "2007",
}
11
@article{UEK:2168274441,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Jak współpraca międzyregionalna przyczynia się do zwiększenia efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (16)",
pages = "22-23",
year = "2007",
}
12
@article{UEK:2166510453,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Społeczna wartość dodana - czy można ją mierzyć?",
journal = "Gazeta Sympozjalna",
number = "6",
pages = "7",
year = "2006",
}
13
@article{UEK:52534,
author = "Jerzy Hausner and Dorota Kwiecińska and Agnieszka Pacut",
title = "Europejski model społeczny",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "5-10",
year = "2006",
}
14
@article{UEK:2168348292,
author = "Dorota Kwiecińska and Stanisław Mazur",
title = "Czym jest zdolność instytucjonalna?",
journal = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "24-25",
year = "2006",
}
15
@inbook{UEK:2168328601,
author = "Dorota Kwiecińska and Agnieszka Siwonia",
title = "Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych",
booktitle = "Źródła finansowania projektów",
pages = "6-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2005",
issn = "",
}
16
@inbook{UEK:2168218538,
author = "Karolina Będuch and Robert Chrabąszcz and Marcin Kukiełka and Dorota Kwiecińska and Stanisław Mazur",
title = "Przegląd zagranicznych rozwiązań w dziedzinie etyki w administracji publicznej",
booktitle = "Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów",
pages = "55-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf},
isbn = "83-89410-05-2",
}
17
@inbook{UEK:2168259946,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Fínansavanne dzejnascì belaruskìh nedzâržaŭnyh arganìzacyj",
booktitle = "Farmavanne gramadzânskaj supol'nascì na Belarusì pry dapamoze nedzâpžaŭnyh arganìzacyj",
pages = "7-20",
adress = "Krakaŭ",
publisher = "Instytut Studiów Strategicznych",
year = "2004",
}
18
@inbook{UEK:2168234216,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Rola i zadania administracji publicznej w wieku informacji",
booktitle = "Studia z zakresu zarządzania publicznego : materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego" zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. T. 1",
pages = "355-367",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-089-5",
}
19
@article{UEK:2168231410,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Współpraca państw Europy Zachodniej i Wschodniej w upowszechnianiu społeczeństwa informacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "580",
pages = "105-124",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10656},
}
20
@article{UEK:2168245826,
author = "Dorota Kwiecińska",
title = "Problemy zastosowania teleinformatyki w przemyśle Polski w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "539",
pages = "63-76",
year = "2000",
}
21
@book{UEK:2168321145,
author = "Hans van Zon and Brian Dillon and Jerzy Hausner and Dorota Kwiecińska",
title = "Central European Industry in the Information Age",
adress = "Aldershot etc.",
publisher = "Ashgate",
year = "2000",
isbn = "0-7546-1215-5",
}
22
@article{UEK:2168331467,
author = "Jerzy Hausner and Dorota Kwiecińska",
title = "Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe : a Comparative Analysis",
journal = "Emergo",
number = "vol. 5, no. 3",
pages = "61-79",
year = "1998",
}
23
@misc{UEK:2168331429,
title = "Emergo",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "1998",
}
24
@book{UEK:2168226519,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-01-11677-3",
}
25
@book{UEK:2168226521,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
isbn = "83-01-11677-3",
}
26
@unpublished{UEK:2168334145,
author = "Jerzy Hausner and Barbara Kania and Dorota Kwiecińska and Dorota Leśniak and Łukasz Mamica",
title = "Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID