Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance
Źródło:
PLoS ONE. - vol. 17, iss. 6, art. no. e0270737 (2022) , s. 1-17. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Centre, Poland, grant number DEC-2016/23/B/HS403011. The funder-NSC had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168366424
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego = Barriers to Adapting Polish Online Stores to Cross-border Trade
Źródło:
Działania marketingowe organizacji / red. Krzysztof Błoński, Agnieszka Smalec - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 165-174. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2395-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168354670
rozdział w monografii
3

Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 45-46
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326175
varia
4

Autor:
Tytuł:
Potencjał marketingowy mediów społecznościowych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
323 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliografię.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-391
Nr:
2168323687
doktorat
5

Tytuł:
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego = Evaluation of Polish Online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 163-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318083
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 207-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304791
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
227 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304759
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości
Źródło:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 17-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304765
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Polityka produktu małych firm
Źródło:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 87-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 141-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 296-309. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286483
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach
Źródło:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 35-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288243
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (58) (2014) , s. 28-29
Tryb dostępu:
Nr:
2168275305
artykuł nierecenzowany
14

Tytuł:
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału
Źródło:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 21-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288239
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Zarządzanie produktem
Źródło:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 109-138
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288251
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 125-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266108
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. 1[94]-20[113] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266834
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Przewodnik po systemie antyplagiatowym
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (55), s. 42
Tryb dostępu:
Nr:
2168344586
varia
19

Tytuł:
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu, s. [116]-[123] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287499
fragment pracy naukowo badawczej
20

Tytuł:
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego = Attitudes of Polish Exporters towards Marketing in the light of Empirical Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 896 (2012) , s. 97-120. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249328
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar = Social Media as an Area of Marketing Activities : Concept, Categorization and Measurement
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 141-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241612
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì = Measuring of Social Medias for Marketing Goals
Źródło:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - No 749 (2012) , s. 183-187. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267064
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249308
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. [123]-[137] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257044
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Tytuł:
Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 229-230. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237864
varia
26

Konferencja:
10th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2011-01-20 do 0001-01-01
Tytuł:
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [dokument elektroniczny]
Źródło:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226871
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu = Challenges to Internet Audience Measurement
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237102
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations = Journalists' Evaluation of Press Releases as a Media Relations Tool
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 95-107. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165098054
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. [1-18] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326713
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy
Źródło:
Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce / red. Renata Maćkowska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 361-384
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168308327
rozdział w monografii
31

Autor:
Mariusz Kuziak , Sebastian Kawczyński
Tytuł:
Fakty i mity o systemie antyplagiatowym : wywiad z dr Sebastianem Kawczyńskim, prezesem Plagiat.pl
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (36), s. 22-23
Tryb dostępu:
Nr:
2168346504
głos w dyskusji/wywiad
32

Tytuł:
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym = The Assessment of the Internet as a Tool for Marketing Activities : a Review of Opinions Held by National and International Companies
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 231-246. - Summ.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165097484
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
System antyplagiatowy UEK - Frequently Asked Questions
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (36) (2010) , s. 20-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168346496
artykuł nierecenzowany
34

Tytuł:
Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych = Assessment of the Internet as a Tool for Achieving Company Goals in Light of Empirical Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 823 (2009) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50765
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-34
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155648
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Różnice w postrzeganiu marketingu
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 108-117
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157774
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA, s. 209-223
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228692
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 89-107
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157722
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 53-88
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157708
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Konferencja:
3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, Słowenia, od 2009-09-24 do 2009-09-25
Tytuł:
Image of Marketing in Poland
Źródło:
Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / - Maribor: Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009, s. 131-138. - Summ.
Redakcja:
Mumel Damijan
, Pisnik Korda Aleksandra
ISBN:
978-961-6354-95-0
Nr:
2168331599
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Tytuł:
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ, s. 92-109
Sygnatura:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ, s. 8-33
Sygnatura:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365313
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ, s. 54-91
Sygnatura:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366286
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Różnice w postrzeganiu marketingu
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ, s. 110-120
Sygnatura:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO)
Źródło:
Innowacje w marketingu 4.0 / red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 224-241 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-011-5
Nr:
2165902886
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Źródło:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ, s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Sygnatura:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245840
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm
Źródło:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 152-159
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618155
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = Changes and Trends in the Orientation of Polish Enterprises (Based on Empirical Studies)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51278
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian = An Evaluation of the Internet as a Tool for Supporting Marketing Activities in Polish Enterprises: Current State and Development Trends
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52857
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw
Źródło:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ, s. 5-24
Program badawczy:
76/KMark/3/2005/S/248
Sygnatura:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326939
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy
Źródło:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 211-261
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934097
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań) = Effect of Modern Information Technologies upon the Activity and Marketing Strategies of Companies [in the Light of the Results of Investigation]
Źródło:
Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005, s. 65-73. - Summ.
ISBN:
83-915693-3-0
Nr:
2165815851
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych
Źródło:
Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych / red. Ewa Zeman-Miszewska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 105-116
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-824-9
Nr:
2168252940
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Formy reklamowe w Internecie = Forms of Advertising on the Internet
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005) , s. 145-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52780
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi
Źródło:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / red. Marcin Skurczyński - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 384-395 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-46-X
Nr:
2166495738
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Tytuł:
Pomiar działań marketingowych w Internecie : przegląd metod i problemów = Measurement of Marketing Activities in the Internet - Review of Methods and Problems
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 521-526. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52246
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego
Źródło:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ, s. 84-101
Sygnatura:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259978
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm
Źródło:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ, s. 122-136
Sygnatura:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168260022
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Źródło:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ, s. 102-121
Sygnatura:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259980
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych
Źródło:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / red. Marcin Skurczyński - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 60-67
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273406
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Autor:
Simon Collin
Tytuł:
Marketing w sieci = Work the Web
Redakcja przekładu:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Felberg SJA, 2002
Opis fizyczny:
191, [1] s.: il.; 20 cm
ISBN:
83-88667-10-6
Nr:
2168273006
monografia
62

Tytuł:
Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
264 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/529
Nr:
2168262632
doktorat
63

Tytuł:
Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet = Internet Users` Attitudes to Traditional Advertising with Reference to the Results of the Second National Survey of Internet Users
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 602 (2002) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231330
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
W poczekalni do zbadania
Źródło:
Marketing Serwis : miesięcznik praktyki marketingowej. - nr 6 (2001) , s. 46-48
Nr:
2168275589
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Wpływ Internetu na markę = The Impact of the Internet on Brands
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 387-398. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223806
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Postrzeganie reklamy w Internecie
Źródło:
Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura / red. Ryszard Skubisz - Lublin: Verba, 2000, s. 353-364
ISBN:
83-87497-36-3
Nr:
2168288457
rozdział w monografii
67

Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2000-11-09 do 2000-11-11
Tytuł:
Selected Methodological Aspects of Conducting Marketing Research over the World Wide Web
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000, s. 162-163
ISBN:
966-553-199-9
Nr:
2168324659
varia
68

Tytuł:
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 278-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224838
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej = The Use of E-mail in Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 538 (2000) , s. 105-117. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223888
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
I Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
62 ekrany: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168331271
raport/sprawozdanie
71

Tytuł:
Internet - korzyści realne czy iluzoryczne?
Źródło:
Aida Media. - nr 4 (59) (1999) , s. 40-43
Nr:
2168252946
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Magiczna różdżka WWW
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 1 (23) (1999) , s. 59-61
Nr:
2168262652
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Internet kontra inne media
Źródło:
Media i Marketing Polska. - nr 8 (1999) , s. 26
Nr:
2168262842
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Reklama w oczach internautów
Źródło:
Aida Media. - nr 5 (60) (1999) , s. 36-38
Nr:
2168252948
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej = The Use of the Internet for Marketing Communication Purposes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 2 (1999) , s. 141-149. - Summ.
Nr:
2168257646
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Postrzeganie internetowej reklamy
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1999) , s. 46-48
Nr:
2168262748
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 187-197
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252694
rozdział w materiałach konferencyjnych
78

Tytuł:
Omówienie dyskusji
Źródło:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 139-154
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168262624
varia
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Wykorzystanie Internetu w firmach
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (20) (1998) , s. 58-61
Nr:
2168262750
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Internet - medium reklamowe
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 6 (1998) , s. 62-64
Nr:
2168244470
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Niedoceniany potencjał reklamy WWW
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998) , s. 53-57
Nr:
2168244494
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Dobry serwis WWW
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 5 (21) (1998) , s. 62-64
Nr:
2168262752
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
To może być twój banner
Źródło:
Aida Media. - nr 6 (49) (1998) , s. 8-10
Nr:
2168252988
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Cyber-konsumpcja
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997) , s. 50-52
Nr:
2168244558
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Nowy obszar działań marketingu
Źródło:
Aida Media. - nr 6 (37) (1997) , s. 9-11
Nr:
2168252960
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Etyczne aspekty reklamy
Źródło:
Wybrane zagadnienia marketingu / - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 49-56
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223986
rozdział w monografii
87

Tytuł:
Zalety internetowego marketingu
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997) , s. 53-55
Nr:
2168244566
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Przeczytaj ten artykuł! : czyli perswazja w reklamie
Źródło:
Aida Media. - nr 8 (39) (1997) , s. 39-40
Nr:
2168252954
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik,
Sygnatura:
NP-1134/Magazyn
Nr:
2166568661
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
[193] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
40 k.: il.; 30 cm + formularz ankiety [3 k.]
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
96/KMark/4/97/S
Sygnatura:
NP-484/Magazyn
Nr:
2168328981
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
1
Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Mariusz KUZIAK, Krzysztof KAPERA // PLoS ONE. - vol. 17, iss. 6 (2022), s. 1-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737
2
Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego = Barriers to Adapting Polish Online Stores to Cross-border Trade / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Działania marketingowe organizacji / red. nauk. Krzysztof Błoński, Agnieszka Smalec. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 165-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2395-0
3
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu / KAPERA Krzysztof, KUZIAK Mariusz // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa: TES, 2018. - S. 45-46. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
4
Potencjał marketingowy mediów społecznościowych / Iwona Lupa ; Promotor: Roman NIESTRÓJ ; Promotor pomocniczy Mariusz KUZIAK. - Kraków, 2017. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliografię. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003308
5
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego = Evaluation of Polish Online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 163-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
6
Zakończenie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 207-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
7
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
8
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości / Mariusz KUZIAK, Krzysztof KAPERA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 17-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
9
Polityka produktu małych firm / Mariusz KUZIAK // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 87-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
10
Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 141-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
11
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 296-309. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
12
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach / Mariusz KUZIAK // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 35-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
13
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Magdalena DOŁHASZ, Mariusz KUZIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 28-29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
14
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 21-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
15
Zarządzanie produktem / Mariusz KUZIAK // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 109-138. - ISBN 978-83-62511-74-7
16
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 125-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
17
Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[94]-20[113]. - Bibliogr.
18
Przewodnik po systemie antyplagiatowym / Mariusz KUZIAK // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/42. - ISSN 1689-7757
19
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych / Mariusz KUZIAK // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [116]-[123]. - Bibliogr.
20
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego = Attitudes of Polish Exporters towards Marketing in the light of Empirical Studies / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 97-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar = Social Media as an Area of Marketing Activities : Concept, Categorization and Measurement / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 141-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
22
Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì = Measuring of Social Medias for Marketing Goals / M. Kuzâk // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - No 749 (2012), s. 183-187. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
23
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
24
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar / Mariusz KUZIAK // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. [123]-[137]. - Bibliogr.
25
Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych / M. KUZIAK // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012. - S. 229-230. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-617-607-342-0
26
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [Dokument elektroniczny] / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Paris-Venice: s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 20 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
27
Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu = Challenges to Internet Audience Measurement / Mariusz KUZIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 83-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations = Journalists' Evaluation of Press Releases as a Media Relations Tool / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010), s. 95-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
29
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego / Mariusz KUZIAK // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-18]. - Bibliogr.
30
Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy / Mariusz KUZIAK // W: Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce / red. Renata Maćkowska. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 361-384
31
Fakty i mity o systemie antyplagiatowym : wywiad z dr Sebastianem Kawczyńskim, prezesem Plagiat.pl / rozmawiał Mariusz KUZIAK // Kurier UEK. - nr 4 (36) (2010), s. 22-23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/12. - ISSN 1689-7757
32
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym = The Assessment of the Internet as a Tool for Marketing Activities : a Review of Opinions Held by National and International Companies / Mariusz KUZIAK // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 231-246. - Summ. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
33
System antyplagiatowy UEK - Frequently Asked Questions / Mariusz KUZIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 20-21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/11. - ISSN 1689-7757
34
Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych = Assessment of the Internet as a Tool for Achieving Company Goals in Light of Empirical Research Results / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164996892. - ISSN 1898-6447
35
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-34. - ISBN 978-83-7252-442-3
36
Różnice w postrzeganiu marketingu / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 108-117. - ISBN 978-83-7252-442-3
37
Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym / Mariusz KUZIAK // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 209-223
38
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 89-107. - ISBN 978-83-7252-442-3
39
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 53-88. - ISBN 978-83-7252-442-3
40
Image of Marketing in Poland / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / . - Maribor: Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009. - S. 131-138. - Summ. - ISBN 978-961-6354-95-0
41
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 92-109
42
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 8-33
43
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 54-91
44
Różnice w postrzeganiu marketingu / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 110-120
45
Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO) / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 224-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-011-5
46
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
47
Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 152-159. - ISBN 83-208-1669-6
48
Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = Changes and Trends in the Orientation of Polish Enterprises (Based on Empirical Studies) / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006), s. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129345432. - ISSN 0208-7944
49
Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian = An Evaluation of the Internet as a Tool for Supporting Marketing Activities in Polish Enterprises: Current State and Development Trends / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123191431. - ISSN 0208-7944
50
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 5-24
51
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 211-261. - ISBN 83-911355-0-0
52
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań) = Effect of Modern Information Technologies upon the Activity and Marketing Strategies of Companies [in the Light of the Results of Investigation] / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005. - S. 65-73. - Summ. - ISBN 83-915693-3-0
53
Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych / red. Ewa Zeman-Miszewska. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-116. - ISBN 83-7246-824-9
54
Formy reklamowe w Internecie = Forms of Advertising on the Internet / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005), s. 145-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/94352590. - ISSN 0208-7944
55
Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 384-395. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-46-X
56
Pomiar działań marketingowych w Internecie : przegląd metod i problemów = Measurement of Marketing Activities in the Internet - Review of Methods and Problems / Mariusz KUZIAK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 521-526. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
57
Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 84-101
58
Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 122-136
59
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 102-121
60
Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych / Mariusz KUZIAK // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 60-67. - ISBN 83-88829-80-7
61
Marketing w sieci = Work the Web / Simon Collin ; [red. nauk. wyd. pol. Mariusz KUZIAK]. - Warszawa: Felberg SJA, 2002. - 191, [1] s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-88667-10-6
62
Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw / Mariusz KUZIAK ; Promotor: Jerzy ALTKORN. - Kraków, 2002. - 264 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
63
Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet = Internet Users` Attitudes to Traditional Advertising with Reference to the Results of the Second National Survey of Internet Users / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 602 (2002), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14753. - ISSN 0208-7944
64
W poczekalni do zbadania / Mariusz KUZIAK // Marketing Serwis : miesięcznik praktyki marketingowej. - nr 6 (2001), s. 46-48. - ISSN 1425-5588
65
Wpływ Internetu na markę = The Impact of the Internet on Brands / Mariusz KUZIAK // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 387-398. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
66
Postrzeganie reklamy w Internecie / Mariusz KUZIAK // W: Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura / red. Ryszard Skubisz. - Lublin: Verba, 2000. - S. 353-364. - ISBN 83-87497-36-3
67
Selected Methodological Aspects of Conducting Marketing Research over the World Wide Web / KUZIAK M. // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000. - S. 162-163. - ISBN 966-553-199-9
68
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 278-350. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
69
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej = The Use of E-mail in Marketing / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 538 (2000), s. 105-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9857. - ISSN 0208-7944
70
I Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet [on-line] / Mariusz KUZIAK. - Kraków, 1999. - 62 ekrany : il. - Pełny tekst: http://badanie.uek.krakow.pl/wyniki1999/wyniki.html
71
Internet - korzyści realne czy iluzoryczne? / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 4 (59) (1999), s. 40-43. - ISSN 1231-3289
72
Magiczna różdżka WWW / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 1 (23) (1999), s. 59-61. - ISSN 1425-8315
73
Internet kontra inne media / Mariusz KUZIAK // Media i Marketing Polska. - nr 8 (1999), s. 26. - ISSN 1507-174X
74
Reklama w oczach internautów / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 5 (60) (1999), s. 36-38. - ISSN 1231-3289
75
Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej = The Use of the Internet for Marketing Communication Purposes / Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - nr 2 (1999), s. 141-149. - Summ. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/465/434. - ISSN 1506-2635
76
Postrzeganie internetowej reklamy / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1999), s. 46-48. - ISSN 1425-8315
77
Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach / Mariusz KUZIAK // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 187-197. - ISBN 83-86230-31-2
78
Omówienie dyskusji / [Mariusz KUZIAK] // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 139-154. - ISBN 83-87239-79-8
79
Wykorzystanie Internetu w firmach / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 4 (20) (1998), s. 58-61. - ISSN 1425-8315
80
Internet - medium reklamowe / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 6 (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
81
Niedoceniany potencjał reklamy WWW / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998), s. 53-57. - ISSN 1425-8315
82
Dobry serwis WWW / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 5 (21) (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
83
To może być twój banner / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 6 (49) (1998), s. 8-10. - ISSN 1231-3289
84
Cyber-konsumpcja / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997), s. 50-52. - ISSN 1425-8315
85
Nowy obszar działań marketingu / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 6 (37) (1997), s. 9-11. - ISSN 1231-3289
86
Etyczne aspekty reklamy / Mariusz KUZIAK // W: Wybrane zagadnienia marketingu / . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 49-56. - ISBN 83-87239-34-8
87
Zalety internetowego marketingu / Mariusz KUZIAK // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997), s. 53-55. - ISSN 1425-8315
88
Przeczytaj ten artykuł! : czyli perswazja w reklamie / Mariusz KUZIAK // Aida Media. - nr 8 (39) (1997), s. 39-40. - ISSN 1231-3289
89
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm / zespół autorski: Roman NIESTRÓJ (kierownik), Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
90
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [193] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
91
Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej / Mariusz KUZIAK; kierownik projektu: Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 40 k. : il. ; 30 cm + formularz ankiety [3 k.]. - Bibliogr.
92
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., Kuziak M., Kapera K., (2022), Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance, "PLoS ONE", vol. 17, iss. 6, s. 1-17; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737
2
Kapera K., Kuziak M., (2020), Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego. [W:] Błoński K., Smalec A. (red.), Działania marketingowe organizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 165-174.
3
Kapera K., Kuziak M., (2018), Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 45-46.
4
Lupa I., (2017), Potencjał marketingowy mediów społecznościowych, Prom. Niestrój R., Kraków : , 323 k.
5
Kapera K., Kuziak M., (2017), Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 163-174; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
6
Kapera K., Kuziak M., (2015), Zakończenie. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 207-209.
7
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), (2015), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 227 s.
8
Kuziak M., Kapera K., (2015), Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-22.
9
Kuziak M., (2015), Polityka produktu małych firm. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-104.
10
Kuziak M., (2014), Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych. [W:] CZUBAŁA A., WIKTOR (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 141-155.
11
Kapera K., Kuziak M., (2014), Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 296-309.
12
Kuziak M., (2014), Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-62.
13
Żbikowska A., Dołhasz M., Kuziak M., (2014), Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
14
Kapera K., Kuziak M., Niestrój R., (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 21-28.
15
Kuziak M., (2014), Zarządzanie produktem. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 109-138.
16
Kuziak M., (2013), Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 125-139.
17
Kuziak M., (2013), Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[94]-20[113].
18
Kuziak M., (2013), Przewodnik po systemie antyplagiatowym, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/42
19
Kuziak M., ([2013]), Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [116]-[123].
20
Kuziak M., (2012), Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 97-120.
21
Kuziak M., (2012), Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-156.
22
Kuziak M., (2012), Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", No 749, s. 183-187.
23
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2012), Postrzeganie marketingu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 27-43.
24
Kuziak M., (2012), Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. [123]-[137].
25
Kuziak M., (2012), Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnivtvo L\'vìvs\'koï polìtehnìki, s. 229-230.
26
Kapera K., Kuziak M., (2011), The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
27
Kuziak M., (2011), Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 83-94.
28
Kuziak M., (2010), Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 136, s. 95-107.
29
Kuziak M., (2010), Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-18].
30
Kuziak M., (2010), Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy. [W:] Maćkowska R. (red.), Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 361-384.
31
Kuziak M., Kawczyński S., (2010), Fakty i mity o systemie antyplagiatowym : wywiad z dr Sebastianem Kawczyńskim, prezesem Plagiat.pl, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/12
32
Kuziak M., (2010), Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 231-246.
33
Kuziak M., (2010), System antyplagiatowy UEK - Frequently Asked Questions, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/11
34
Kuziak M., (2009), Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/164996892
35
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-34.
36
Kapera K., Kuziak M., (2009), Różnice w postrzeganiu marketingu. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 108-117.
37
Kuziak M., (2009), Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 209-223.
38
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 89-107.
39
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-88.
40
Kapera K., Kuziak M., (2009), Image of Marketing in Poland. [W:] . (red.), Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor : Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, s. 131-138.
41
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 92-109.
42
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 8-33.
43
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 54-91.
44
Kapera K., Kuziak M., (2008), Różnice w postrzeganiu marketingu. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 110-120.
45
Kuziak M., (2007), Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO). [W:] Czuba , Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 224-241.
46
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2007), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 5-36.
47
Kapera K., Kuziak M., (2006), Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 152-159.
48
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 61-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/129345432
49
Kuziak M., (2006), Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/123191431
50
Hadrian P., Kapera K., Kuziak M., (2006), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 5-24.
51
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 211-261.
52
Kapera K., Kuziak M., (2005), Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań). [W:] Grabiński T. (red.), Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 65-73.
53
Kapera K., Kuziak M., (2005), Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych. [W:] Zeman-Miszewska E. (red.), Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 105-116.
54
Kuziak M., (2005), Formy reklamowe w Internecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 145-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/94352590
55
Kuziak M., (2005), Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi. [W:] Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 384-395.
56
Kuziak M., (2004), Pomiar działań marketingowych w Internecie : przegląd metod i problemów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 521-526.
57
Kapera K., Kuziak M., (2004), Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 84-101.
58
Kapera K., Kuziak M., (2004), Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 122-136.
59
Kapera K., Kuziak M., (2004), Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 102-121.
60
Kuziak M., (2003), Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 60-67.
61
Collin S., (2002), Marketing w sieci, Kuziak M. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Felberg SJA, 191, [1] s.
62
Kuziak M., (2002), Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw, Prom. Altkorn J., Kraków : , 264 k.
63
Kuziak M., (2002), Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 135-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/14753
64
Kuziak M., (2001), W poczekalni do zbadania, "Marketing Serwis", nr 6, s. 46-48.
65
Kuziak M., (2001), Wpływ Internetu na markę. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 387-398.
66
Kuziak M., (2000), Postrzeganie reklamy w Internecie. [W:] Skubisz R. (red.), Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura, Lublin : Verba, s. 353-364.
67
Kuziak M., (2000), Selected Methodological Aspects of Conducting Marketing Research over the World Wide Web. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnictvo Nacìonal\'nogo unìversitetu "L\'vìvs\'ka polìtehnìka", s. 162-163.
68
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., (2000), Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 278-350.
69
Kuziak M., (2000), Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/9857
70
Kuziak M., (1999), I Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet, [on-line], Kraków : , 62 ekrany
71
Kuziak M., (1999), Internet - korzyści realne czy iluzoryczne?, "Aida Media", nr 4 (59), s. 40-43.
72
Kuziak M., (1999), Magiczna różdżka WWW, "Marketing w Praktyce", nr 1 (23), s. 59-61.
73
Kuziak M., (1999), Internet kontra inne media, "Media i Marketing Polska", nr 8, s. 26.
74
Kuziak M., (1999), Reklama w oczach internautów, "Aida Media", nr 5 (60), s. 36-38.
75
Kuziak M., (1999), Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2, s. 141-149; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/465/434
76
Kuziak M., (1999), Postrzeganie internetowej reklamy, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 46-48.
77
Kuziak M., (1998), Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 187-197.
78
Kuziak M., (1998), Omówienie dyskusji. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 139-154.
79
Kuziak M., (1998), Wykorzystanie Internetu w firmach, "Marketing w Praktyce", nr 4 (20), s. 58-61.
80
Kuziak M., (1998), Internet - medium reklamowe, "Marketing w Praktyce", nr 6, s. 62-64.
81
Kuziak M., (1998), Niedoceniany potencjał reklamy WWW, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 53-57.
82
Kuziak M., (1998), Dobry serwis WWW, "Marketing w Praktyce", nr 5 (21), s. 62-64.
83
Kuziak M., (1998), To może być twój banner, "Aida Media", nr 6 (49), s. 8-10.
84
Kuziak M., (1997), Cyber-konsumpcja, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 50-52.
85
Kuziak M., (1997), Nowy obszar działań marketingu, "Aida Media", nr 6 (37), s. 9-11.
86
Kuziak M., (1997), Etyczne aspekty reklamy. [W:] . (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-56.
87
Kuziak M., (1997), Zalety internetowego marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 53-55.
88
Kuziak M., (1997), Przeczytaj ten artykuł! : czyli perswazja w reklamie, "Aida Media", nr 8 (39), s. 39-40.
89
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Kuziak M., Smoleń T., (2006), Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm, Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
90
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., Lula P., Kwieciński M., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [193] s.
91
Kuziak M., (1998), Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej, Altkorn J. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 k.
92
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
1
@article{UEK:2168366424,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński and Mariusz Kuziak and Krzysztof Kapera",
title = "Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 17, iss. 6",
pages = "1-17",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0270737},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737},
}
2
@inbook{UEK:2168354670,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego",
booktitle = "Działania marketingowe organizacji",
pages = "165-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2395-0",
}
3
@misc{UEK:2168326175,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "45-46",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
url = {http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf},
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
4
@unpublished{UEK:2168323687,
author = "Iwona Lupa",
title = "Potencjał marketingowy mediów społecznościowych",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003308},
}
5
@article{UEK:2168318083,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "163-174",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
6
@misc{UEK:2168304791,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "207-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
7
@book{UEK:2168304759,
title = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
8
@inbook{UEK:2168304765,
author = "Mariusz Kuziak and Krzysztof Kapera",
title = "Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "17-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
9
@inbook{UEK:2168304775,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Polityka produktu małych firm",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "87-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
10
@inbook{UEK:2168279159,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "141-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
11
@article{UEK:2168286483,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "296-309",
adress = "",
year = "2014",
}
12
@inbook{UEK:2168288243,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "35-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
13
@article{UEK:2168275305,
author = "Agnieszka Żbikowska and Magdalena Dołhasz and Mariusz Kuziak",
title = "Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "28-29",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
14
@inbook{UEK:2168288239,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak and Roman Niestrój",
title = "Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "21-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
15
@inbook{UEK:2168288251,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Zarządzanie produktem",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "109-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
16
@inbook{UEK:2168266108,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "125-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
17
@unpublished{UEK:2168266834,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[94]-20[113]",
year = "2013",
}
18
@misc{UEK:2168344586,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Przewodnik po systemie antyplagiatowym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "42",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/42},
}
19
@unpublished{UEK:2168287499,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[116]-[123]",
year = "2013",
}
20
@article{UEK:2168249328,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "97-120",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168241612,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "141-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
22
@article{UEK:2168267064,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Vimìrûvannâ socìal'nih medìa v kontekstì cìlej marketingovoï dìâl'nostì",
journal = "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika",
number = "No 749",
pages = "183-187",
year = "2012",
}
23
@article{UEK:2168249308,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Postrzeganie marketingu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "27-43",
year = "2012",
}
24
@unpublished{UEK:2168257044,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "[123]-[137]",
year = "2012",
}
25
@misc{UEK:2168237864,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "229-230",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki",
year = "2012",
isbn = "978-617-607-342-0",
}
26
@inbook{UEK:2168226871,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
27
@article{UEK:2168237102,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "83-94",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@article{UEK:2165098054,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "136",
pages = "95-107",
adress = "",
year = "2010",
}
29
@unpublished{UEK:2168326713,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-18]",
year = "2010",
}
30
@inbook{UEK:2168308327,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Relacje pomiędzy specjalistami PR i dziennikarzami w świetle wyników badań dziennikarzy",
booktitle = "Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce",
pages = "361-384",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
}
31
@misc{UEK:2168346504,
author = "Mariusz Kuziak and Sebastian Kawczyński",
title = "Fakty i mity o systemie antyplagiatowym : wywiad z dr Sebastianem Kawczyńskim, prezesem Plagiat.pl",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "22-23",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/12},
}
32
@inbook{UEK:2165097484,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "231-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
33
@article{UEK:2168346496,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "System antyplagiatowy UEK - Frequently Asked Questions",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "20-21",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/11},
}
34
@article{UEK:50765,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia realizacji celów przedsiębiorstw w świetle wyników badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "63-78",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164996892},
}
35
@inbook{UEK:2162155648,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "9-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
36
@inbook{UEK:2162157774,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Różnice w postrzeganiu marketingu",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "108-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
37
@unpublished{UEK:2168228692,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia działań marketingowych : porównanie opinii firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "209-223",
year = "2009",
}
38
@inbook{UEK:2162157722,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "89-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
39
@inbook{UEK:2162157708,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "53-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
40
@inbook{UEK:2168331599,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Image of Marketing in Poland",
booktitle = "Marketing Theory Challenges in Transitional Societies",
pages = "131-138",
adress = "Maribor",
publisher = "Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing",
year = "2009",
isbn = "978-961-6354-95-0",
}
41
@unpublished{UEK:2165366435,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "92-109",
year = "2008",
}
42
@unpublished{UEK:2165365313,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "8-33",
year = "2008",
}
43
@unpublished{UEK:2165366286,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "54-91",
year = "2008",
}
44
@unpublished{UEK:2165366448,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Różnice w postrzeganiu marketingu",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "110-120",
year = "2008",
}
45
@inbook{UEK:2165902886,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Metody i techniki on-site Search Engine Optimization (SEO)",
booktitle = "Innowacje w marketingu 4.0",
pages = "224-241",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-011-5",
}
46
@unpublished{UEK:2168245840,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "5-36",
year = "2007",
}
47
@inbook{UEK:2165618155,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "152-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
48
@article{UEK:51278,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "61-75",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129345432},
}
49
@article{UEK:52857,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Ocena Internetu jako narzędzia wspierania działalności marketingowej polskich firm - stan obecny i tendencje zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "71-85",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123191431},
}
50
@unpublished{UEK:2168326939,
author = "Piotr Hadrian and Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "5-24",
year = "2006",
}
51
@inbook{UEK:2165934097,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "211-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
52
@inbook{UEK:2165815851,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań)",
booktitle = "Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy",
pages = "65-73",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2005",
isbn = "83-915693-3-0",
}
53
@inbook{UEK:2168252940,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych",
booktitle = "Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych",
pages = "105-116",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-824-9",
}
54
@article{UEK:52780,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Formy reklamowe w Internecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "145-157",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/94352590},
}
55
@inbook{UEK:2166495738,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Możliwości zarządzania internetowymi kampaniami reklamowymi",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3",
pages = "384-395",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-46-X",
}
56
@article{UEK:52246,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Pomiar działań marketingowych w Internecie : przegląd metod i problemów",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "521-526",
adress = "",
year = "2004",
}
57
@unpublished{UEK:2168259978,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "84-101",
year = "2004",
}
58
@unpublished{UEK:2168260022,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "122-136",
year = "2004",
}
59
@unpublished{UEK:2168259980,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "102-121",
year = "2004",
}
60
@inbook{UEK:2168273406,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Metody oceny skuteczności internetowych kampanii promocyjnych",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "60-67",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
61
@book{UEK:2168273006,
author = "Simon Collin",
title = "Marketing w sieci",
adress = "Warszawa",
publisher = "Felberg SJA",
year = "2002",
isbn = "83-88667-10-6",
}
62
@unpublished{UEK:2168262632,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
63
@article{UEK:2168231330,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "135-146",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14753},
}
64
@article{UEK:2168275589,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "W poczekalni do zbadania",
journal = "Marketing Serwis : miesięcznik praktyki marketingowej",
number = "6",
pages = "46-48",
year = "2001",
}
65
@inbook{UEK:2168223806,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Wpływ Internetu na markę",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "387-398",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
66
@inbook{UEK:2168288457,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Postrzeganie reklamy w Internecie",
booktitle = "Internet 2000 : prawo, ekonomia, kultura",
pages = "353-364",
adress = "Lublin",
publisher = "Verba",
year = "2000",
isbn = "83-87497-36-3",
}
67
@misc{UEK:2168324659,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Selected Methodological Aspects of Conducting Marketing Research over the World Wide Web",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "162-163",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu L'vìvs'ka polìtehnìka",
year = "2000",
isbn = "966-553-199-9",
}
68
@inbook{UEK:2168224838,
author = "Jacek Wołoszyn and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń",
title = "Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "278-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
69
@article{UEK:2168223888,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "538",
pages = "105-117",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9857},
}
70
@misc{UEK:2168331271,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "I Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet",
adress = "Kraków",
year = "1999",
url = {http://badanie.uek.krakow.pl/wyniki1999/wyniki.html},
}
71
@article{UEK:2168252946,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Internet - korzyści realne czy iluzoryczne?",
journal = "Aida Media",
number = "4 (59)",
pages = "40-43",
year = "1999",
}
72
@article{UEK:2168262652,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Magiczna różdżka WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "1 (23)",
pages = "59-61",
year = "1999",
}
73
@article{UEK:2168262842,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Internet kontra inne media",
journal = "Media i Marketing Polska",
number = "8",
pages = "26",
year = "1999",
}
74
@article{UEK:2168252948,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Reklama w oczach internautów",
journal = "Aida Media",
number = "5 (60)",
pages = "36-38",
year = "1999",
}
75
@article{UEK:2168257646,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2",
pages = "141-149",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.141149},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/465/434},
}
76
@article{UEK:2168262748,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Postrzeganie internetowej reklamy",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "46-48",
year = "1999",
}
77
@inbook{UEK:2168252694,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Marketingowe wykorzystanie sieci Internet w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "187-197",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
78
@misc{UEK:2168262624,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Omówienie dyskusji",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "139-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
79
@article{UEK:2168262750,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Wykorzystanie Internetu w firmach",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4 (20)",
pages = "58-61",
year = "1998",
}
80
@article{UEK:2168244470,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Internet - medium reklamowe",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "6",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
81
@article{UEK:2168244494,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Niedoceniany potencjał reklamy WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "53-57",
year = "1998",
}
82
@article{UEK:2168262752,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Dobry serwis WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "5 (21)",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
83
@article{UEK:2168252988,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "To może być twój banner",
journal = "Aida Media",
number = "6 (49)",
pages = "8-10",
year = "1998",
}
84
@article{UEK:2168244558,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Cyber-konsumpcja",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "50-52",
year = "1997",
}
85
@article{UEK:2168252960,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Nowy obszar działań marketingu",
journal = "Aida Media",
number = "6 (37)",
pages = "9-11",
year = "1997",
}
86
@inbook{UEK:2168223986,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Etyczne aspekty reklamy",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marketingu",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-34-8",
}
87
@article{UEK:2168244566,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Zalety internetowego marketingu",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4",
pages = "53-55",
year = "1997",
}
88
@article{UEK:2168252954,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Przeczytaj ten artykuł! : czyli perswazja w reklamie",
journal = "Aida Media",
number = "8 (39)",
pages = "39-40",
year = "1997",
}
89
@unpublished{UEK:2166568661,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń",
title = "Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
90
@unpublished{UEK:2168226847,
author = "Jacek Wołoszyn and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
91
@unpublished{UEK:2168328981,
author = "Mariusz Kuziak",
title = "Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
92
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID