Publikacje wybranego autora

Maksymiak Elżbieta

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

1

Tytuł:
Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego = Applications of Bordered Matrices Klein and Haitowski's Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 327 (1990) , s. 31-37. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168253728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
174 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/397
Nr:
2168309679
doktorat
3

Tytuł:
O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu = On some methods of selecting the variables to assure the model coincidence
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 2(308) (1987) , s. 19-21
Nr:
2168261142
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Tytuł:
Analiza odporności estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 390. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350822
varia
5

Tytuł:
O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej = Analysis of Coincidence of Any Independent Variable
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 107-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257668
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Uwagi na temat doboru zmiennych do modelu prognostycznego = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for Forecasting Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985) , s. 151-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269460
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Implementacja translatora instrukcji podstawienia na ONP = Automatic Analysis of Syntax
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 229-251. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232274
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego = Applications of Bordered Matrices Klein and Haitowski's Methods / Elżbieta MAKSYMIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 327 (1990), s. 31-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta MAKSYMIAK ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1987. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu = On some methods of selecting the variables to assure the model coincidence / Elżbieta MAKSYMIAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 2(308) (1987), s. 19-21. - ISSN 0043-518X
4
Analiza odporności estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta MAKSYMIAK // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 390. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
5
O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej = Analysis of Coincidence of Any Independent Variable / Elżbieta MAKSYMIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 107-125. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Uwagi na temat doboru zmiennych do modelu prognostycznego = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for Forecasting Model / Elżbieta MAKSYMIUK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985), s. 151-173. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Implementacja translatora instrukcji podstawienia na ONP = Automatic Analysis of Syntax / Elżbieta MAKSYMIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 229-251. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Maksymiak E., (1990), Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 327, s. 31-37.
2
Maksymiak E., (1987), Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających, Prom. Grabiński T., Kraków : , 174 k.
3
Maksymiak E., (1987), O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu, "Wiadomości Statystyczne", R. 32, nr 2(308), s. 19-21.
4
Maksymiak E., (1987), Analiza odporności estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 390.
5
Maksymiak E., (1987), O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 107-125.
6
Maksymiak E., (1985), Uwagi na temat doboru zmiennych do modelu prognostycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 206, s. 151-173.
7
Maksymiak E., (1981), Implementacja translatora instrukcji podstawienia na ONP, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 229-251.
1
@article{artUEK:2168253728,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "327",
pages = "31-37",
year = "1990",
url = {},
}
2
@unpublished{drUEK:2168309679,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
3
@article{artUEK:2168261142,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 32, 2(308)",
pages = "19-21",
year = "1987",
}
4
@misc{varUEK:2168350822,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "Analiza odporności estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "390",
year = "1987",
}
5
@article{artUEK:2168257668,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "107-125",
year = "1987",
}
6
@article{artUEK:2168269460,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "Uwagi na temat doboru zmiennych do modelu prognostycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "206",
pages = "151-173",
year = "1985",
}
7
@article{artUEK:2168232274,
author = "Elżbieta Maksymiak",
title = "Implementacja translatora instrukcji podstawienia na ONP",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "229-251",
year = "1981",
}