Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Historia i współczesność antropologii filozoficznej
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011) , s. 173-182
Nr:
2168307021
recenzja
2

Autor:
Tytuł:
Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011) , s. 169-173
Nr:
2168307019
recenzja
3

Autor:
Tytuł:
Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006) , s. 249-251
Nr:
2168320041
recenzja
4

Autor:
Tytuł:
Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę?
Źródło:
Studia Filozoficzne. - nr 4(257) (1987) , s. 149-153
Nr:
2168339705
recenzja
1
Historia i współczesność antropologii filozoficznej / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011), s. 173-182. - Rec. pracy: Joachim Fischer, Philosophische Antropologie : eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 2008 (Studienausgabe 2009), s. 684
2
Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011), s. 169-173. - Rec. pracy: Carl Gustav Jung, "Zaratustra" Nietschego : notatki z seminarium 1934-1939, t. I-II, wydał James L. Jarrett, przełożył R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010, s. 1630
3
Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006), s. 249-251. - Rec. pracy: Jörg Disse, Metafizyka. Od Platona do Hegla, przeł. Adam Węgrzecki, Leszek Kusak, Kraków: WAM 2005, 328 s. - ISSN 0035-9599
4
Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę? / Leszek KUSAK // Studia Filozoficzne. - nr 4(257) (1987), s. 149-153. - Rec. pracy: Djurić M., Nietzsche und die Metaphysik. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1985 (Monographien und Texte zur Nietzsche - Forschung, Bd 16), VIII+328 s. - ISSN 0039-3142
1
Kusak L., (2011), Historia i współczesność antropologii filozoficznej, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 39, z. 3, s. 173-182.
2
Kusak L., (2011), Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 39, z. 3, s. 169-173.
3
Kusak L., (2006), Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 2, s. 249-251.
4
Kusak L., (1987), Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę?, "Studia Filozoficzne", nr 4(257), s. 149-153.
1
@article{UEK:2168307021,
author = "Kusak Leszek",
title = "Historia i współczesność antropologii filozoficznej",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 39, z. 3",
pages = "173-182",
year = "2011",
}
2
@article{UEK:2168307019,
author = "Kusak Leszek",
title = "Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 39, z. 3",
pages = "169-173",
year = "2011",
}
3
@article{UEK:2168320041,
author = "Kusak Leszek",
title = "Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 2",
pages = "249-251",
year = "2006",
}
4
@article{UEK:2168339705,
author = "Kusak Leszek",
title = "Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę?",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "4(257)",
pages = "149-153",
year = "1987",
}