Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 6-20 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301653
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 5-25 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 4-23
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 5-26
Program badawczy:
82/KFil/1/2010/S/580
Sygnatura:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325563
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
57 k.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
063/WE-KF/02/2014/S/4259
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301625
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
60 k.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
039/WE-KF/02/2013/S/3039
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291413
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
83 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
149/KFiL/3/2011/S/628
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261738
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
82/KFil/1/2010/S/580
Sygnatura:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325559
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 6-20. - Bibliogr.
2
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 5-25. - Bibliogr.
3
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody) / Leszek KUSAK // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 4-23
4
Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera / Leszek KUSAK // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 5-26
5
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 57 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
6
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 60 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
7
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 83 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kusak L., (2014), Arnolda Gehlera koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 6-20.
2
Kusak L., (2013), Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 5-25.
3
Kusak L., (2011), Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody). [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 4-23.
4
Kusak L., (2010), Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 5-26.
5
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, (2014), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
6
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, (2013), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 60 k.
7
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, (2011), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 83 s.
8
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, (2010), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 96 k.
1
@unpublished{UEK:2168301653,
author = "Leszek Kusak",
title = "Arnolda Gehlera koncepcja człowieka",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "6-20",
year = "2014",
}
2
@unpublished{UEK:2168291421,
author = "Leszek Kusak",
title = "Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "5-25",
year = "2013",
}
3
@unpublished{UEK:2168261740,
author = "Leszek Kusak",
title = "Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "4-23",
year = "2011",
}
4
@unpublished{UEK:2168325563,
author = "Leszek Kusak",
title = "Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "5-26",
year = "2010",
}
5
@unpublished{UEK:2168301625,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
6
@unpublished{UEK:2168291413,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
7
@unpublished{UEK:2168261738,
title = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
8
@unpublished{UEK:2168325559,
title = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}