Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora) = The Ideal of Being True to Oneself in the Early Works of Friedrich Nietzsche - a Contribution to the Discussion about Charles Taylor's Notion of Authenticity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego nr 089/WGAP-KF/01/2017/SW/7089, finansowanego ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334199
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera) = On Philosophical Anthropology from the Historical Perspective (Reflections on the Margins of Kant's and Herder's Conceptions)
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 72, nr 3 (2017) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325499
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera = Between Destiny and Free Choice : the Contingency of Man in Albert Schweitzer's Philosophy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 65-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309335
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Wartości i instytucje a kryzys Zachodu
Źródło:
Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie / red. Wojciech Gizicki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 9-23. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia Sądecko-Lubelskie)
ISBN:
978-83-939966-4-3
Nr:
2168312641
rozdział w monografii
5

Autor:
Tytuł:
Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 32-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301721
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Człowiek w filozofii Immanuela Kanta
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 13-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301717
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168300255
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
8

Autor:
Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301715
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Antropologia elementarna Arnolda Gehlena = The Elementary Anthropology of Arnold Gehlen
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 143-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298069
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej = The Place of Specialised Sciences in Max Scheler's Philosophy with a Particular Focus on Philosophical Anthropology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302219
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 22-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301719
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 3-5
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301635
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 6-20 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301653
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 3-4
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291415
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 5-25 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka = Johann Gottfried Herder's "Idea of Man"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. s. 27-45. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244754
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
O niejednoznaczności idei pomocy = The Ambiguity of the Idea of Assistance
Źródło:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 11-30. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168248088
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011) , s. 169-173
Nr:
2168307019
recenzja
19

Autor:
Tytuł:
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 4-23
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Historia i współczesność antropologii filozoficznej
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011) , s. 173-182
Nr:
2168307021
recenzja
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
57 k.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
063/WE-KF/02/2014/S/4259
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301625
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
60 k.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
039/WE-KF/02/2013/S/3039
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291413
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
83 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
149/KFiL/3/2011/S/628
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261738
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora) = The Ideal of Being True to Oneself in the Early Works of Friedrich Nietzsche - a Contribution to the Discussion about Charles Taylor's Notion of Authenticity / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018), s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1586. - ISSN 1898-6447
2
O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera) = On Philosophical Anthropology from the Historical Perspective (Reflections on the Margins of Kant's and Herder's Conceptions) / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 72, nr 3 (2017), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2017.021. - ISSN 0035-9599
3
Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera = Between Destiny and Free Choice : the Contingency of Man in Albert Schweitzer's Philosophy / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 65-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/861/823. - ISSN 1898-6447
4
Wartości i instytucje a kryzys Zachodu / Leszek KUSAK // W: Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie / red. Wojciech Gizicki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - (Studia Sądecko-Lubelskie). - S. 9-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939966-4-3
5
Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 32-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
6
Człowiek w filozofii Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 13-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
7
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-694-6
8
Przedmowa / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-694-6
9
Antropologia elementarna Arnolda Gehlena = The Elementary Anthropology of Arnold Gehlen / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 143-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/521. - ISSN 1898-6447
10
Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej = The Place of Specialised Sciences in Max Scheler's Philosophy with a Particular Focus on Philosophical Anthropology / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/892. - ISSN 1898-6447
11
Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 22-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
12
Wprowadzenie / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 3-5
13
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 6-20. - Bibliogr.
14
Wprowadzenie / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 3-4
15
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 5-25. - Bibliogr.
16
Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka = Johann Gottfried Herder's "Idea of Man" / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. s. 27-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
17
O niejednoznaczności idei pomocy = The Ambiguity of the Idea of Assistance / Leszek KUSAK // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 11-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
18
Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011), s. 169-173. - Rec. pracy: Carl Gustav Jung, "Zaratustra" Nietschego : notatki z seminarium 1934-1939, t. I-II, wydał James L. Jarrett, przełożył R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010, s. 1630
19
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody) / Leszek KUSAK // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 4-23
20
Historia i współczesność antropologii filozoficznej / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011), s. 173-182. - Rec. pracy: Joachim Fischer, Philosophische Antropologie : eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 2008 (Studienausgabe 2009), s. 684
21
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 57 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
22
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 60 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
23
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 83 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kusak L., (2018), Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (978), s. 123-136; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1586
2
Kusak L., (2017), O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera), "Ruch Filozoficzny", t. 72, nr 3, s. 7-23; http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2017.021
3
Kusak L., (2016), Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 65-78; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/861/823
4
Kusak L., (2016), Wartości i instytucje a kryzys Zachodu. [W:] Gizicki W. (red.), Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 9-23.
5
Kusak L., (2015), Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 32-43.
6
Kusak L., (2015), Człowiek w filozofii Immanuela Kanta. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 13-21.
7
Kusak L. (red.), (2015), Filozofia człowieka: wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 107 s.
8
Kusak L., (2015), Przedmowa. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-11.
9
Kusak L., (2015), Antropologia elementarna Arnolda Gehlena, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 143-157; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/521
10
Kusak L., (2015), Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/892
11
Kusak L., (2015), Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 22-31.
12
Kusak L., (2014), Wprowadzenie. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 3-5.
13
Kusak L., (2014), Arnolda Gehlera koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 6-20.
14
Kusak L., (2013), Wprowadzenie. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 3-4.
15
Kusak L., (2013), Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 5-25.
16
Kusak L., (2012), Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. s. 27-45.
17
Kusak L., (2012), O niejednoznaczności idei pomocy, "Prakseologia", nr 153, s. 11-30.
18
Kusak L., (2011), Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 39, z. 3, s. 169-173.
19
Kusak L., (2011), Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody). [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 4-23.
20
Kusak L., (2011), Historia i współczesność antropologii filozoficznej, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 39, z. 3, s. 173-182.
21
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, (2014), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
22
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, (2013), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 60 k.
23
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, (2011), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 83 s.
1
@article{UEK:2168334199,
author = "Leszek Kusak",
title = "Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (978)",
pages = "123-136",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0607},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1586},
}
2
@article{UEK:2168325499,
author = "Leszek Kusak",
title = "O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera)",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 72, 3",
pages = "7-23",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/RF.2017.021},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2017.021},
}
3
@article{UEK:2168309335,
author = "Leszek Kusak",
title = "Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "65-78",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0952.0405},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/861/823},
}
4
@inbook{UEK:2168312641,
author = "Leszek Kusak",
title = "Wartości i instytucje a kryzys Zachodu",
booktitle = "Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie",
pages = "9-23",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939966-4-3",
}
5
@inbook{UEK:2168301721,
author = "Leszek Kusak",
title = "Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "32-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
6
@inbook{UEK:2168301717,
author = "Leszek Kusak",
title = "Człowiek w filozofii Immanuela Kanta",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "13-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
7
@book{UEK:2168300255,
title = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
editor = Kusak Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
8
@misc{UEK:2168301715,
author = "Leszek Kusak",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
9
@article{UEK:2168298069,
author = "Leszek Kusak",
title = "Antropologia elementarna Arnolda Gehlena",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "143-157",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0609},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/521},
}
10
@article{UEK:2168302219,
author = "Leszek Kusak",
title = "Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "5-20",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0801},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/892},
}
11
@inbook{UEK:2168301719,
author = "Leszek Kusak",
title = "Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "22-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
12
@misc{UEK:2168301635,
author = "Leszek Kusak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "3-5",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168301653,
author = "Leszek Kusak",
title = "Arnolda Gehlera koncepcja człowieka",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "6-20",
year = "2014",
}
14
@misc{UEK:2168291415,
author = "Leszek Kusak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "3-4",
year = "2013",
}
15
@unpublished{UEK:2168291421,
author = "Leszek Kusak",
title = "Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "5-25",
year = "2013",
}
16
@article{UEK:2168244754,
author = "Leszek Kusak",
title = "Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "s. 27-45",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168248088,
author = "Leszek Kusak",
title = "O niejednoznaczności idei pomocy",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "11-30",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168307019,
author = "Leszek Kusak",
title = "Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 39, z. 3",
pages = "169-173",
year = "2011",
}
19
@unpublished{UEK:2168261740,
author = "Leszek Kusak",
title = "Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "4-23",
year = "2011",
}
20
@article{UEK:2168307021,
author = "Leszek Kusak",
title = "Historia i współczesność antropologii filozoficznej",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 39, z. 3",
pages = "173-182",
year = "2011",
}
21
@unpublished{UEK:2168301625,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
22
@unpublished{UEK:2168291413,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
23
@unpublished{UEK:2168261738,
title = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}