Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora) = The Ideal of Being True to Oneself in the Early Works of Friedrich Nietzsche - a Contribution to the Discussion about Charles Taylor's Notion of Authenticity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego nr 089/WGAP-KF/01/2017/SW/7089, finansowanego ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334199
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera) = On Philosophical Anthropology from the Historical Perspective (Reflections on the Margins of Kant's and Herder's Conceptions)
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 72, nr 3 (2017) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325499
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Wartości i instytucje a kryzys Zachodu
Źródło:
Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie / red. Wojciech Gizicki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 9-23. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia Sądecko-Lubelskie)
ISBN:
978-83-939966-4-3
Nr:
2168312641
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera = Between Destiny and Free Choice : the Contingency of Man in Albert Schweitzer's Philosophy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 65-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309335
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168300255
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
6

Autor:
Tytuł:
Antropologia elementarna Arnolda Gehlena = The Elementary Anthropology of Arnold Gehlen
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 143-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298069
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301715
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 32-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301721
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Człowiek w filozofii Immanuela Kanta
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 13-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301717
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej
Źródło:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 22-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301719
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej = The Place of Specialised Sciences in Max Scheler's Philosophy with a Particular Focus on Philosophical Anthropology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302219
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 3-5
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301635
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 3-4
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291415
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka = Johann Gottfried Herder's "Idea of Man"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. s. 27-45. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244754
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
O niejednoznaczności idei pomocy = The Ambiguity of the Idea of Assistance
Źródło:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 11-30. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Dyscypliny: filozofia; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; prawo kanoniczne; nauki teologiczne
Nr:
2168248088
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Historia i współczesność antropologii filozoficznej
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011) , s. 173-182
Rec. pracy:
Joachim Fischer, Philosophische Antropologie : eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 2008 (Studienausgabe 2009), s. 684
Nr:
2168307021
recenzja
17

Autor:
Tytuł:
Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011) , s. 169-173
Rec. pracy:
Carl Gustav Jung, "Zaratustra" Nietschego : notatki z seminarium 1934-1939, t. I-II, wydał James L. Jarrett, przełożył R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010, s. 1630
Nr:
2168307019
recenzja
18

Autor:
Tytuł:
Kryzys gospodarczy - idee i wartości = Economics Crisis - Ideas and Values
Źródło:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 63-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166474555
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej = The Idea of the Eternal Return of Worlds from a Cosmological-Anthropological Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53276
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Ferber Rafael
Tytuł:
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć
Tłumacz:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008
Opis fizyczny:
239 s.; 24 cm
Seria:
(Myśl Filozoficzna - WAM)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7318-672-9
Nr:
2168233352
monografia
21

Autor:
Tytuł:
U źródeł współczesnej filozofii człowieka : Kant i Nietzsche = The Sources of the Modern Philosophy of Man : Kant and Nietzsche
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
297 s.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 178)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-341-9
Nr:
50950
habilitacja
22

Tytuł:
O pracy nad sobą dla innych
Źródło:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 7-14
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165696021
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Carla Gustava Junga koncepcja typów psychologicznych i funkcji psychicznych
Źródło:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 109-120
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165697413
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006) , s. 249-251
Rec. pracy:
Jörg Disse, Metafizyka. Od Platona do Hegla, przeł. Adam Węgrzecki, Leszek Kusak, Kraków: WAM 2005, 328 s.
Nr:
2168320041
recenzja
25

Autor:
Tytuł:
Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietschego
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 3 (2006) , s. 91-121. - Zsfg.
Nr:
2168219106
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Człowiek w filozofii Nietzschego na tle kantowskiej antropologii
Źródło:
Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006, s. 267-279
ISBN:
83-242-0511-X
Nr:
2166469978
rozdział w monografii
27

Autor:
Tytuł:
Naturalistyczne koncepcje człowieka w świetle krytyki Maxa Schelera
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006) , s. 199-210. - Summ.
Nr:
2168320039
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Problem zła w aspekcie antropologicznych rozważań Immanuela Kanta
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 2 (2006) , s. 59-76. - Zsfg.
Nr:
2168236292
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Zarys antropologii Immanuela Kanta = An Outline of the Anthropology of Immanuel Kant
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006) , s. s.43-59. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52739
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Dwie konferencje w Krakowie
Źródło:
Ruch Filozoficzny2006. - t. 63, nr 2, s. 179-182
Nr:
2168320037
varia
31

Autor:
Tytuł:
Tischner redivivus
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 3 (2006) , s. 375-377
Nr:
2168320043
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Disse Jörg
Tytuł:
Metafizyka od Platona do Hegla
Tłumacz:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005
Opis fizyczny:
328 s.; 24 cm.
Seria:
(Myśl Filozoficzna - WAM)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7318-309-4
Nr:
2168219126
monografia
33

Autor:
Tytuł:
Kantowskie silva rerum
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 62, nr 2 (2005) , s. 267-274
Nr:
2168320047
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Człowiek wobec wartości
Źródło:
Ruch Filozoficzny2005. - t. 62, nr 4, s. 647-650
Nr:
2168236294
varia
35

Autor:
Tytuł:
Przyczyny i istota konfliktów interesów i wartości
Źródło:
Ruch Filozoficzny2004. - t. 61, nr 2, s. 203-211
Nr:
2168320171
varia
36

Autor:
Tytuł:
Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej Immanuela Kanta
Źródło:
Immanuel Kant i świat współczesny : w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta = Immanuel Kant und die Moderne Welt am 200. Todestad von Immanuel Kant / red. Krzysztof Śnieżyński - Poznań: UAM, 2004, s. 467-484. - Zsfg.
ISBN:
83-89361-57-4
Nr:
2168320175
rozdział w monografii
37

Autor:
Tytuł:
Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 61, nr 1 (2004) , s. 97-107
Nr:
2168236296
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Problemy życia społecznego w ujęciu Józefa Tischnera
Źródło:
Ruch Filozoficzny2004. - t. 61, nr 4, s. 555-561
Nr:
2168320169
varia
39

Autor:
Tytuł:
Leszka Kołakowskiego rozważania o człowieku
Źródło:
Ruch Filozoficzny2003. - t. 60, nr 3, s. 357-360
Nr:
2168320191
varia
40

Autor:
Tytuł:
Pytając o człowieka - myśl filozoficzna Józefa Tischnera
Źródło:
Ruch Filozoficzny2002. - t. 59, nr 2, s. 223-233
Nr:
2168320397
varia
41

Autor:
Tytuł:
Danuta Gierulanka - życie i twórczość
Źródło:
Ruch Filozoficzny2002. - t. 59, nr 3, s. 411-415
Nr:
2168320309
varia
42

Autor:
Tytuł:
Nietzsche kontra Sokrates = Nietzsche Versus Socrates
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002) , s. 49-57. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231382
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Fryderyk Nietzsche : choroba a twórczość
Źródło:
Ruch Filozoficzny2001. - t. 58, nr 3-4, s. 537-547
Nr:
2168320707
biogram
44

Tytuł:
Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie
Źródło:
Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne / red. nauk. Barbara Markiewicz, Jacek J. Jadacki, Ryszard Jadczak - Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1999, s. 155-171
ISBN:
83-907089-1-4
Nr:
2168238662
rozdział w monografii
45

Autor:
Tytuł:
Kilka uwag o epistemologii Fryderyka Nietzschego = Some Comments on Fryderyk Nietzsche's Epistemology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996) , s. 39-45. - Summ.
Nr:
2168238248
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Maxa Stirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa
Źródło:
Jedyny i jego własność / Max Stirner - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. VII-XXXV
Seria:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
83-01-11874-1
Nr:
2168305903
wstęp/zakończenie
47

Autor:
Tytuł:
Fryderyk Nietzsche : w poszukiwaniu utraconego ideału
Adres wydawniczy:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995
Opis fizyczny:
183 s.; 21 cm.
Seria:
(Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej" ; nr 29)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86575-70-0
Nr:
2168247976
monografia
48

Autor:
Tytuł:
Podstawy nietzscheańskiej teorii wartości = Foundations of the Nietzschean Theory of Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 414 (1993) , s. 27-37. - Summ.
Nr:
2168276251
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Nietzscheańska teoria kultury z okresu "Niewczesnych rozważań" = Nietzschean Theory of Culture Dating from the Period of "The III-Timed Deliberations"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992) , s. 37-50. - Summ., rez.
Nr:
2168273230
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Jak powinno się czytać Nietzschego? Analiza propozycji Karla Jaspersa = How to Construe Nietzsche : a Reconstruction of Karl Jasper's Assertions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990) , s. 49-62. - Summ., rez.
Nr:
2168248468
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego = The Ideal of Man in the Early Philosophical Works of F. Nietsche
Źródło:
Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990) , s. 299-310. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168275757
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
O fałszowaniu spuścizny Nietzschego
Źródło:
Edukacja Filozoficzna. - vol. 8 (1989) , s. 195-207
Polem. z:
Nietzsche sfałszowany / Władysław Kaniowski . Edukacja Filozoficzna , vol. 8 (1989) s.173-194
Nr:
2168306021
polemika
53

Autor:
Tytuł:
Maksa Stirnera koncepcja Związku Egoistów = Max Stirner's Conception of the Union of Egoists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986) , s. 101-113. - Summ., rez.
Nr:
2168249148
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Maxa Stirnera koncepcja jednostki egoistycznej = Max Stirner's Concept of the Individual
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984) , s. 113-121
Nr:
2168246066
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
57 k.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
063/WE-KF/02/2014/S/4259
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301625
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Autor:
Tytuł:
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 6-20 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301653
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 5-25 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
60 k.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
039/WE-KF/02/2013/S/3039
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291413
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
83 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
149/KFiL/3/2011/S/628
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261738
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Autor:
Tytuł:
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 4-23
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
82/KFil/1/2010/S/580
Sygnatura:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325559
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Autor:
Tytuł:
Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 5-26
Program badawczy:
82/KFil/1/2010/S/580
Sygnatura:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325563
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora) = The Ideal of Being True to Oneself in the Early Works of Friedrich Nietzsche - a Contribution to the Discussion about Charles Taylor's Notion of Authenticity / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018), s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1586. - ISSN 1898-6447
2
O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera) = On Philosophical Anthropology from the Historical Perspective (Reflections on the Margins of Kant's and Herder's Conceptions) / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 72, nr 3 (2017), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2017.021. - ISSN 0035-9599
3
Wartości i instytucje a kryzys Zachodu / Leszek KUSAK // W: Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie / red. Wojciech Gizicki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - (Studia Sądecko-Lubelskie). - S. 9-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939966-4-3
4
Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera = Between Destiny and Free Choice : the Contingency of Man in Albert Schweitzer's Philosophy / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 65-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/861/823. - ISSN 1898-6447
5
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-694-6
6
Antropologia elementarna Arnolda Gehlena = The Elementary Anthropology of Arnold Gehlen / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 143-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/521. - ISSN 1898-6447
7
Przedmowa / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-694-6
8
Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 32-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
9
Człowiek w filozofii Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 13-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
10
Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej / Leszek KUSAK // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 22-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
11
Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej = The Place of Specialised Sciences in Max Scheler's Philosophy with a Particular Focus on Philosophical Anthropology / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/892. - ISSN 1898-6447
12
Wprowadzenie / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 3-5
13
Wprowadzenie / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 3-4
14
Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka = Johann Gottfried Herder's "Idea of Man" / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. s. 27-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
15
O niejednoznaczności idei pomocy = The Ambiguity of the Idea of Assistance / Leszek KUSAK // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 11-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
16
Historia i współczesność antropologii filozoficznej / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011), s. 173-182. - Rec. pracy: Joachim Fischer, Philosophische Antropologie : eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 2008 (Studienausgabe 2009), s. 684
17
Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 39, z. 3 (2011), s. 169-173. - Rec. pracy: Carl Gustav Jung, "Zaratustra" Nietschego : notatki z seminarium 1934-1939, t. I-II, wydał James L. Jarrett, przełożył R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010, s. 1630
18
Kryzys gospodarczy - idee i wartości = Economics Crisis - Ideas and Values / Leszek KUSAK // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 63-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
19
Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej = The Idea of the Eternal Return of Worlds from a Cosmological-Anthropological Perspective / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170958287. - ISSN 1898-6447
20
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / Rafael Ferber ; tł. Leszek KUSAK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 239 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Myśl Filozoficzna). - ISBN 978-83-7318-672-9
21
U źródeł współczesnej filozofii człowieka : Kant i Nietzsche = The Sources of the Modern Philosophy of Man : Kant and Nietzsche / Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 297 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 178). - ISBN 978-83-7252-341-9
22
O pracy nad sobą dla innych / Leszek KUSAK, Leopold Zgoda // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 7-14. - ISBN 978-83-60911-00-6
23
Carla Gustava Junga koncepcja typów psychologicznych i funkcji psychicznych / Leszek KUSAK // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 109-120. - ISBN 978-83-60911-00-6
24
Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006), s. 249-251. - Rec. pracy: Jörg Disse, Metafizyka. Od Platona do Hegla, przeł. Adam Węgrzecki, Leszek Kusak, Kraków: WAM 2005, 328 s. - ISSN 0035-9599
25
Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietschego / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 3 (2006), s. 91-121. - Zsfg. - ISSN 1230-4050
26
Człowiek w filozofii Nietzschego na tle kantowskiej antropologii / Leszek KUSAK // W: Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. - S. 267-279. - ISBN 83-242-0511-X
27
Naturalistyczne koncepcje człowieka w świetle krytyki Maxa Schelera / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006), s. 199-210. - Summ. - ISSN 0035-9599
28
Problem zła w aspekcie antropologicznych rozważań Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 2 (2006), s. 59-76. - Zsfg. - ISSN 1230-4050
29
Zarys antropologii Immanuela Kanta = An Outline of the Anthropology of Immanuel Kant / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006), s. s.43-59. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129226835. - ISSN 0208-7944
30
Dwie konferencje w Krakowie / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 2 (2006), s. 179-182. - ISSN 0035-9599
31
Tischner redivivus / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 63, nr 3 (2006), s. 375-377. - ISSN 0035-9599
32
Metafizyka od Platona do Hegla / Jörg Disse ; przeł. Adam WĘGRZECKI, Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - 328 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Myśl Filozoficzna). - ISBN 83-7318-309-4
33
Kantowskie silva rerum / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 62, nr 2 (2005), s. 267-274. - ISSN 0035-9599
34
Człowiek wobec wartości / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 62, nr 4 (2005), s. 647-650. - ISSN 0035-9599
35
Przyczyny i istota konfliktów interesów i wartości / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 61, nr 2 (2004), s. 203-211. - ISSN 0035-9599
36
Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // W: Immanuel Kant i świat współczesny : w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta = Immanuel Kant und die Moderne Welt am 200. Todestad von Immanuel Kant / red. Krzysztof Śnieżyński. - Poznań : UAM, 2004. - S. 467-484. - Zsfg. - ISBN 83-89361-57-4
37
Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 61, nr 1 (2004), s. 97-107. - ISSN 0035-9599
38
Problemy życia społecznego w ujęciu Józefa Tischnera / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 61, nr 4 (2004), s. 555-561. - ISSN 0035-9599
39
Leszka Kołakowskiego rozważania o człowieku / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 60, nr 3 (2003), s. 357-360. - ISSN 0035-9599
40
Pytając o człowieka - myśl filozoficzna Józefa Tischnera / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 59, nr 2 (2002), s. 223-233. - ISSN 0035-9599
41
Danuta Gierulanka - życie i twórczość / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 59, nr 3 (2002), s. 411-415. - ISSN 0035-9599
42
Nietzsche kontra Sokrates = Nietzsche Versus Socrates / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 49-57. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10662. - ISSN 0208-7944
43
Fryderyk Nietzsche : choroba a twórczość / Leszek KUSAK // Ruch Filozoficzny. - t. 58, nr 3-4 (2001), s. 537-547. - ISSN 0035-9599
44
Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie / Adam WĘGRZECKI, Leszek KUSAK // W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne / red. nauk. Barbara Markiewicz, Jacek J. Jadacki, Ryszard Jadczak. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1999. - S. 155-171. - ISBN 83-907089-1-4
45
Kilka uwag o epistemologii Fryderyka Nietzschego = Some Comments on Fryderyk Nietzsche's Epistemology / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 39-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
46
Maxa Stirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa / Leszek KUSAK // W: Jedyny i jego własność / Max Stirner. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - (Biblioteka Klasyków Filozofii). - S. VII-XXXV. - ISBN 83-01-11874-1
47
Fryderyk Nietzsche : w poszukiwaniu utraconego ideału / Leszek KUSAK. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 1995. - 183 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", ISSN 1230-6789 ; nr 29). - ISBN 83-86575-70-0
48
Podstawy nietzscheańskiej teorii wartości = Foundations of the Nietzschean Theory of Value / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 414 (1993), s. 27-37. - Summ. - ISSN 0208-7944
49
Nietzscheańska teoria kultury z okresu "Niewczesnych rozważań" = Nietzschean Theory of Culture Dating from the Period of "The III-Timed Deliberations" / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 37-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
50
Jak powinno się czytać Nietzschego? Analiza propozycji Karla Jaspersa = How to Construe Nietzsche : a Reconstruction of Karl Jasper's Assertions / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990), s. 49-62. - Summ., rez.
51
Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego = The Ideal of Man in the Early Philosophical Works of F. Nietsche / Leszek KUSAK // Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990), s. 299-310. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0039-3142
52
O fałszowaniu spuścizny Nietzschego / Leszek KUSAK // Edukacja Filozoficzna. - vol. 8 (1989), s. 195-207. - Polem. z: Nietzsche sfałszowany / Władysław Kaniowski. Edukacja Filozoficzna, vol. 8 (1989), s. 173-194
53
Maksa Stirnera koncepcja Związku Egoistów = Max Stirner's Conception of the Union of Egoists / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 101-113. - Summ., rez.
54
Maxa Stirnera koncepcja jednostki egoistycznej = Max Stirner's Concept of the Individual / Leszek KUSAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 113-121. - ISSN 0208-7944
55
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 57 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
56
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 6-20. - Bibliogr.
57
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 5-25. - Bibliogr.
58
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 60 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
59
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 83 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody) / Leszek KUSAK // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 4-23
61
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera / Leszek KUSAK // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 5-26
1
Kusak L., (2018), Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (978), s. 123-136; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1586
2
Kusak L., (2017), O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera), "Ruch Filozoficzny", t. 72, nr 3, s. 7-23; http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/RF/article/view/RF.2017.021
3
Kusak L., (2016), Wartości i instytucje a kryzys Zachodu. [W:] Gizicki W. (red.), Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 9-23.
4
Kusak L., (2016), Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 65-78; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/861/823
5
Kusak L. (red.), (2015), Filozofia człowieka: wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 107 s.
6
Kusak L., (2015), Antropologia elementarna Arnolda Gehlena, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 143-157; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/521
7
Kusak L., (2015), Przedmowa. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-11.
8
Kusak L., (2015), Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 32-43.
9
Kusak L., (2015), Człowiek w filozofii Immanuela Kanta. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 13-21.
10
Kusak L., (2015), Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 22-31.
11
Kusak L., (2015), Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/892
12
Kusak L., (2014), Wprowadzenie. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 3-5.
13
Kusak L., (2013), Wprowadzenie. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 3-4.
14
Kusak L., (2012), Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. s. 27-45.
15
Kusak L., (2012), O niejednoznaczności idei pomocy, "Prakseologia", nr 153, s. 11-30.
16
Kusak L., (2011), Historia i współczesność antropologii filozoficznej, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 39, z. 3, s. 173-182.
17
Kusak L., (2011), Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 39, z. 3, s. 169-173.
18
Kusak L., (2010), Kryzys gospodarczy - idee i wartości. [W:] Filek J. (red.), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-80.
19
Kusak L., (2010), Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, s. 87-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/170958287
20
Ferber R., (2008), Podstawowe pojęcia filozoficzne. Cz. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć, Tł. Kusak L., Węgrzecki A., Kraków : Wydawnictwo WAM, 239 s.
21
Kusak L., (2007), U źródeł współczesnej filozofii człowieka: Kant i Nietzsche, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 178), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 297 s.
22
Kusak L., Zgoda L., (2007), O pracy nad sobą dla innych. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 7-14.
23
Kusak L., (2007), Carla Gustava Junga koncepcja typów psychologicznych i funkcji psychicznych. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 109-120.
24
Kusak L., (2006), Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 2, s. 249-251.
25
Kusak L., (2006), Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietschego, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 34, z. 3, s. 91-121.
26
Kusak L., (2006), Człowiek w filozofii Nietzschego na tle kantowskiej antropologii. [W:] Piecuch C. (red.), Kondycja człowieka współczesnego, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 267-279.
27
Kusak L., (2006), Naturalistyczne koncepcje człowieka w świetle krytyki Maxa Schelera, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 2, s. 199-210.
28
Kusak L., (2006), Problem zła w aspekcie antropologicznych rozważań Immanuela Kanta, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 34, z. 2, s. 59-76.
29
Kusak L., (2006), Zarys antropologii Immanuela Kanta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. s.43-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/129226835
30
Kusak L., (2006), Dwie konferencje w Krakowie, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 2, s. 179-182.
31
Kusak L., (2006), Tischner redivivus, "Ruch Filozoficzny", t. 63, nr 3, s. 375-377.
32
Disse J., (2005), Metafizyka od Platona do Hegla, Tł. Węgrzecki A., Kusak L., Kraków : Wydawnictwo WAM, 328 s.
33
Kusak L., (2005), Kantowskie silva rerum, "Ruch Filozoficzny", t. 62, nr 2, s. 267-274.
34
Kusak L., (2005), Człowiek wobec wartości, "Ruch Filozoficzny", t. 62, nr 4, s. 647-650.
35
Kusak L., (2004), Przyczyny i istota konfliktów interesów i wartości, "Ruch Filozoficzny", t. 61, nr 2, s. 203-211.
36
Kusak L., (2004), Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej Immanuela Kanta. [W:] Śnieżyński K. (red.), Immanuel Kant i świat współczesny : w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta, Poznań : UAM, s. 467-484.
37
Kusak L., (2004), Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta, "Ruch Filozoficzny", t. 61, nr 1, s. 97-107.
38
Kusak L., (2004), Problemy życia społecznego w ujęciu Józefa Tischnera, "Ruch Filozoficzny", t. 61, nr 4, s. 555-561.
39
Kusak L., (2003), Leszka Kołakowskiego rozważania o człowieku, "Ruch Filozoficzny", t. 60, nr 3, s. 357-360.
40
Kusak L., (2002), Pytając o człowieka - myśl filozoficzna Józefa Tischnera, "Ruch Filozoficzny", t. 59, nr 2, s. 223-233.
41
Kusak L., (2002), Danuta Gierulanka - życie i twórczość, "Ruch Filozoficzny", t. 59, nr 3, s. 411-415.
42
Kusak L., (2002), Nietzsche kontra Sokrates, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 49-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/10662
43
Kusak L., (2001), Fryderyk Nietzsche : choroba a twórczość. [W:] Ruch Filozoficzny, s. 537-547.
44
Węgrzecki A., Kusak L., (1999), Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie. [W:] Markiewicz B., Jadacki , Jadczak R. (red.), Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 155-171.
45
Kusak L., (1996), Kilka uwag o epistemologii Fryderyka Nietzschego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 39-45.
46
Kusak L., (1995), Maxa Stirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa. [W:] Stirner M. (red.), Jedyny i jego własność, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. VII-XXXV.
47
Kusak L., (1995), Fryderyk Nietzsche: w poszukiwaniu utraconego ideału, (Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", nr 29), Kraków : Księgarnia Akademicka, 183 s.
48
Kusak L., (1993), Podstawy nietzscheańskiej teorii wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 414, s. 27-37.
49
Kusak L., (1992), Nietzscheańska teoria kultury z okresu "Niewczesnych rozważań", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 37-50.
50
Kusak L., (1990), Jak powinno się czytać Nietzschego? Analiza propozycji Karla Jaspersa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 49-62.
51
Kusak L., (1990), Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego, "Studia Filozoficzne", nr 2-3(291-292), s. 299-310.
52
Kusak L., (1989), O fałszowaniu spuścizny Nietzschego, "Edukacja Filozoficzna", vol. 8, s. 195-207.
53
Kusak L., (1986), Maksa Stirnera koncepcja Związku Egoistów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 101-113.
54
Kusak L., (1984), Maxa Stirnera koncepcja jednostki egoistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 113-121.
55
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, (2014), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
56
Kusak L., (2014), Arnolda Gehlera koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 6-20.
57
Kusak L., (2013), Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 5-25.
58
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, (2013), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 60 k.
59
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, (2011), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 83 s.
60
Kusak L., (2011), Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody). [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 4-23.
61
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, (2010), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 96 k.
62
Kusak L., (2010), Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 5-26.
1
@article{UEK:2168334199,
author = "Kusak Leszek",
title = "Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (978)",
pages = "123-136",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168325499,
author = "Kusak Leszek",
title = "O antropologii filozoficznej w ujęciu historycznym (rozważania na marginesie koncepcji Kanta i Herdera)",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 72, 3",
pages = "7-23",
year = "2017",
}
3
@inbook{UEK:2168312641,
author = "Kusak Leszek",
title = "Wartości i instytucje a kryzys Zachodu",
booktitle = "Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie",
pages = "9-23",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939966-4-3",
}
4
@article{UEK:2168309335,
author = "Kusak Leszek",
title = "Między przeznaczeniem a wolnym wyborem : przygodność człowieka w filozofii Alberta Schweitzera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "65-78",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168298069,
author = "Kusak Leszek",
title = "Antropologia elementarna Arnolda Gehlena",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "143-157",
year = "2015",
}
7
@misc{UEK:2168301715,
author = "Kusak Leszek",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
8
@inbook{UEK:2168301721,
author = "Kusak Leszek",
title = "Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "32-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
9
@inbook{UEK:2168301717,
author = "Kusak Leszek",
title = "Człowiek w filozofii Immanuela Kanta",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "13-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
10
@inbook{UEK:2168301719,
author = "Kusak Leszek",
title = "Johann Gottfried Herder jako prekursor antropologii filozoficznej",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "22-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
11
@article{UEK:2168302219,
author = "Kusak Leszek",
title = "Miejsce nauk szczegółowych w filozofii Maxa Schelera ze szczególnym uwzględnieniem antropologii filozoficznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "5-20",
year = "2015",
}
12
@misc{UEK:2168301635,
author = "Kusak Leszek",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "3-5",
year = "2014",
}
13
@misc{UEK:2168291415,
author = "Kusak Leszek",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "3-4",
year = "2013",
}
14
@article{UEK:2168244754,
author = "Kusak Leszek",
title = "Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "s. 27-45",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168248088,
author = "Kusak Leszek",
title = "O niejednoznaczności idei pomocy",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "11-30",
year = "2012",
}
16
@rec{UEK:2168307021,
author = "Kusak Leszek",
title = "Historia i współczesność antropologii filozoficznej",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 39, z. 3",
pages = "173-182",
year = "2011",
}
17
@rec{UEK:2168307019,
author = "Kusak Leszek",
title = "Między fascynacja a krytyką : twórczość autora Zaratustry w interpretacji Carla Gustava Junga",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 39, z. 3",
pages = "169-173",
year = "2011",
}
18
@inbook{UEK:2166474555,
author = "Kusak Leszek",
title = "Kryzys gospodarczy - idee i wartości",
booktitle = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
pages = "63-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
19
@article{UEK:53276,
author = "Kusak Leszek",
title = "Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "846",
pages = "87-101",
year = "2010",
}
21
@book{UEK:50950,
author = "Kusak Leszek",
title = "U źródeł współczesnej filozofii człowieka : Kant i Nietzsche",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "0209-1674",
isbn = "978-83-7252-341-9",
}
22
@inbook{UEK:2165696021,
author = "Kusak Leszek and Zgoda Leopold",
title = "O pracy nad sobą dla innych",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "7-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
23
@inbook{UEK:2165697413,
author = "Kusak Leszek",
title = "Carla Gustava Junga koncepcja typów psychologicznych i funkcji psychicznych",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "109-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
24
@rec{UEK:2168320041,
author = "Kusak Leszek",
title = "Jörg Disse - Metafizyka. Od Platona do Hegla",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 2",
pages = "249-251",
year = "2006",
}
25
@article{UEK:2168219106,
author = "Kusak Leszek",
title = "Koncepcja człowieka w ujęciu Fryderyka Nietschego",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 34, z. 3",
pages = "91-121",
year = "2006",
}
26
@inbook{UEK:2166469978,
author = "Kusak Leszek",
title = "Człowiek w filozofii Nietzschego na tle kantowskiej antropologii",
booktitle = "Kondycja człowieka współczesnego",
pages = "267-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2006",
isbn = "83-242-0511-X",
}
27
@article{UEK:2168320039,
author = "Kusak Leszek",
title = "Naturalistyczne koncepcje człowieka w świetle krytyki Maxa Schelera",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 2",
pages = "199-210",
year = "2006",
}
28
@article{UEK:2168236292,
author = "Kusak Leszek",
title = "Problem zła w aspekcie antropologicznych rozważań Immanuela Kanta",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 34, z. 2",
pages = "59-76",
year = "2006",
}
29
@article{UEK:52739,
author = "Kusak Leszek",
title = "Zarys antropologii Immanuela Kanta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "s.43-59",
year = "2006",
}
30
@article{UEK:2168320037,
author = "Kusak Leszek",
title = "Dwie konferencje w Krakowie",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 2",
pages = "179-182",
year = "2006",
}
31
@article{UEK:2168320043,
author = "Kusak Leszek",
title = "Tischner redivivus",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 63, 3",
pages = "375-377",
year = "2006",
}
33
@article{UEK:2168320047,
author = "Kusak Leszek",
title = "Kantowskie silva rerum",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 62, 2",
pages = "267-274",
year = "2005",
}
34
@article{UEK:2168236294,
author = "Kusak Leszek",
title = "Człowiek wobec wartości",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 62, 4",
pages = "647-650",
year = "2005",
}
35
@article{UEK:2168320171,
author = "Kusak Leszek",
title = "Przyczyny i istota konfliktów interesów i wartości",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 61, 2",
pages = "203-211",
year = "2004",
}
36
@inbook{UEK:2168320175,
author = "Kusak Leszek",
title = "Poznanie człowieka jako problem antropologii pragmatycznej Immanuela Kanta",
booktitle = "Immanuel Kant i świat współczesny : w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta",
pages = "467-484",
adress = "Poznań",
publisher = "UAM",
year = "2004",
isbn = "83-89361-57-4",
}
37
@article{UEK:2168236296,
author = "Kusak Leszek",
title = "Metafizyczne aspekty antropologii Immanuela Kanta",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 61, 1",
pages = "97-107",
year = "2004",
}
38
@article{UEK:2168320169,
author = "Kusak Leszek",
title = "Problemy życia społecznego w ujęciu Józefa Tischnera",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 61, 4",
pages = "555-561",
year = "2004",
}
39
@article{UEK:2168320191,
author = "Kusak Leszek",
title = "Leszka Kołakowskiego rozważania o człowieku",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 60, 3",
pages = "357-360",
year = "2003",
}
40
@article{UEK:2168320397,
author = "Kusak Leszek",
title = "Pytając o człowieka - myśl filozoficzna Józefa Tischnera",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 59, 2",
pages = "223-233",
year = "2002",
}
41
@article{UEK:2168320309,
author = "Kusak Leszek",
title = "Danuta Gierulanka - życie i twórczość",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 59, 3",
pages = "411-415",
year = "2002",
}
42
@article{UEK:2168231382,
author = "Kusak Leszek",
title = "Nietzsche kontra Sokrates",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "49-57",
year = "2002",
}
43
@inbook{UEK:2168320707,
author = "Kusak Leszek",
title = "Fryderyk Nietzsche : choroba a twórczość",
booktitle = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 58, 3-4",
pages = "537-547",
year = "2001",
}
44
@inbook{UEK:2168238662,
author = "Węgrzecki Adam and Kusak Leszek",
title = "Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie",
booktitle = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne",
pages = "155-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
year = "1999",
isbn = "83-907089-1-4",
}
45
@article{UEK:2168238248,
author = "Kusak Leszek",
title = "Kilka uwag o epistemologii Fryderyka Nietzschego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "39-45",
year = "1996",
}
46
@misc{UEK:2168305903,
author = "Kusak Leszek",
title = "Maxa Stirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa",
booktitle = "Jedyny i jego własność",
pages = "VII-XXXV",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11874-1",
}
47
@book{UEK:2168247976,
author = "Kusak Leszek",
title = "Fryderyk Nietzsche : w poszukiwaniu utraconego ideału",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "1995",
issn = "1230-6789",
isbn = "83-86575-70-0",
}
48
@article{UEK:2168276251,
author = "Kusak Leszek",
title = "Podstawy nietzscheańskiej teorii wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "414",
pages = "27-37",
year = "1993",
}
49
@article{UEK:2168273230,
author = "Kusak Leszek",
title = "Nietzscheańska teoria kultury z okresu Niewczesnych rozważań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "37-50",
year = "1992",
}
50
@article{UEK:2168248468,
author = "Kusak Leszek",
title = "Jak powinno się czytać Nietzschego? Analiza propozycji Karla Jaspersa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "49-62",
year = "1990",
}
51
@article{UEK:2168275757,
author = "Kusak Leszek",
title = "Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "2-3(291-292)",
pages = "299-310",
year = "1990",
}
53
@article{UEK:2168249148,
author = "Kusak Leszek",
title = "Maksa Stirnera koncepcja Związku Egoistów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "101-113",
year = "1986",
}
54
@article{UEK:2168246066,
author = "Kusak Leszek",
title = "Maxa Stirnera koncepcja jednostki egoistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "113-121",
year = "1984",
}
55
@unpublished{UEK:2168301625,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
56
@unpublished{UEK:2168301653,
author = "Kusak Leszek",
title = "Arnolda Gehlera koncepcja człowieka",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "6-20",
year = "2014",
}
57
@unpublished{UEK:2168291421,
author = "Kusak Leszek",
title = "Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "5-25",
year = "2013",
}
58
@unpublished{UEK:2168291413,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
59
@unpublished{UEK:2168261738,
title = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
60
@unpublished{UEK:2168261740,
author = "Kusak Leszek",
title = "Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "4-23",
year = "2011",
}
61
@unpublished{UEK:2168325559,
title = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
62
@unpublished{UEK:2168325563,
author = "Kusak Leszek",
title = "Początki antropologii filozoficznej: koncepcja Johanna Gottfrieda Herdera",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "5-26",
year = "2010",
}