Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988) , s. 97-115. - Rez., summ.
Nr:
2168244146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Teoria polityki
Źródło:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, s. 9-29
Opracował:
Nr:
2168248616
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Determinanty aktywności społeczno-politycznej młodzieży = Factors Determinig Socio-political Activity of Young People
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987) , s. 37-50. - Summ., rez.
Nr:
2168256698
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988), s. 97-115. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Teoria polityki / wybór testów i dokumentów Michał MYTYCH // W: Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - S. 9-29
3
Determinanty aktywności społeczno-politycznej młodzieży = Factors Determinig Socio-political Activity of Young People / Michał MYTYCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987), s. 37-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Mytych M., Pacholski M., (1988), Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 97-115.
2
(1987), Teoria polityki. [W:] Indraszkiewicz J. (red.), Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 9-29.
3
Mytych M., (1987), Determinanty aktywności społeczno-politycznej młodzieży, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 37-50.
1
@article{UEK:2168244146,
author = "Mytych Michał and Pacholski Maksymilian",
title = "Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "97-115",
year = "1988",
}
2
@inbook{UEK:2168248616,
title = "Teoria polityki",
booktitle = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
pages = "9-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
3
@article{UEK:2168256698,
author = "Mytych Michał",
title = "Determinanty aktywności społeczno-politycznej młodzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "37-50",
year = "1987",
}