Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988) , s. 97-115. - Rez., summ.
Nr:
2168244146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Determinanty aktywności społeczno-politycznej młodzieży = Factors Determinig Socio-political Activity of Young People
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987) , s. 37-50. - Summ., rez.
Nr:
2168256698
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Teoria polityki
Źródło:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, s. 9-29
Opracował:
Nr:
2168248616
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku)
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986, s. 132-150
Nr:
2168281749
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Źródła wiedzy społeczno-politycznej młodych robotników = Sources of Socio-political Knowledge amongst Industrial Workers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986) , s. 47-64. - Summ., rez.
Nr:
2168269748
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 286-300
Nr:
2168265832
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Państwo polskie - historia i współczesność, Kraków, Polska, od 1985-04-18 do 1985-04-18
Tytuł:
Postawy młodych robotników przemysłowych wobec wybranych elementów polityki wewnętrznej państwa
Źródło:
Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 57-64
Nr:
2168269802
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Knowledge and Opinions of the Economic Reform Among the Workers of Industrial Enterprises in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986) , s. 47-67. - Rez., summ.
Nr:
2168243428
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 314-315
Nr:
2168265852
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 87-101
Nr:
2168226891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[133]-18[150]
Nr:
2168273560
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Teoretyczno-metodologiczne problem badań postaw politycznych = Theoretical and Methodological Problems of Investigating Political Attitudes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984) , s. 117-134. - Summ., rez.
Nr:
2168271934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 27-39 - Bibliogr.
Nr:
2168306617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
System polityczny PRL
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 54-74 - Bibliogr.
Nr:
2168306619
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Postawy jako przedmiot zainteresowań psychologii społecznej oraz nauki o polityce = Attitudes as Subject of Interest of Social Psychology and Science of Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982) , s. 31-51. - Rez., summ.
Nr:
2168267168
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Problematyka kultury politycznej w niemarksistowskiej i marksistowskiej nauce o polityce = The Problems Relating to Political Culture in the Non-marxist and Marxist Science of Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981) , s. 5-29. - Summ., rez.
Nr:
2168228460
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKIOrientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 272 (1988), s. 97-115nr 272 (1988), s. 97-115. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-7944
2
Determinanty aktywności społeczno-politycznej młodzieży = Factors Determinig Socio-political Activity of Young People / Michał MYTYCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987), s. 37-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Teoria polityki / wybór testów i dokumentów Michał MYTYCH // W: Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - S. 9-29
4
Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku) / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986. - S. 132-150
5
Źródła wiedzy społeczno-politycznej młodych robotników = Sources of Socio-political Knowledge amongst Industrial Workers / Michał MYTYCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 47-64. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 286-300
7
Postawy młodych robotników przemysłowych wobec wybranych elementów polityki wewnętrznej państwa / Michał MYTYCH // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 57-64
8
Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Knowledge and Opinions of the Economic Reform Among the Workers of Industrial Enterprises in Krakow / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKIWiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Knowledge and Opinions of the Economic Reform Among the Workers of Industrial Enterprises in Krakow / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986), s. 47-67nr 217 (1986), s. 47-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-7944
9
Dyskusja / Michał MYTYCH // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 314-315
10
Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 87-101
11
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
12
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[133]-18[150]
13
Teoretyczno-metodologiczne problem badań postaw politycznych = Theoretical and Methodological Problems of Investigating Political Attitudes / Michał MYTYCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984), s. 117-134. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego / Michał MYTYCH, Kazimierz URBAN // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 27-39. - Bibliogr.
15
System polityczny PRL / Michał MYTYCH, Kazimierz URBAN // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 54-74. - Bibliogr.
16
Postawy jako przedmiot zainteresowań psychologii społecznej oraz nauki o polityce = Attitudes as Subject of Interest of Social Psychology and Science of Policy / Michał MYTYCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982), s. 31-51. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Problematyka kultury politycznej w niemarksistowskiej i marksistowskiej nauce o polityce = The Problems Relating to Political Culture in the Non-marxist and Marxist Science of Policy / Michał MYTYCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981), s. 5-29. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Mytych M., Pacholski M., (1988), Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 97-115.
2
Mytych M., (1987), Determinanty aktywności społeczno-politycznej młodzieży, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 37-50.
3
(1987), Teoria polityki. [W:] Indraszkiewicz J. (red.), Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 9-29.
4
Mytych M., Pacholski M., (1986), Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku). [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 132-150.
5
Mytych M., (1986), Źródła wiedzy społeczno-politycznej młodych robotników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 47-64.
6
Mytych M., Pacholski M., (1986), Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 286-300.
7
Mytych M., (1986), Postawy młodych robotników przemysłowych wobec wybranych elementów polityki wewnętrznej państwa. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-64.
8
Mytych M., Pacholski M., (1986), Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 47-67.
9
Mytych M., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 314-315.
10
Mytych M., Pacholski M., (1985), Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 87-101.
11
Indraszkiewicz J., Kudłacz T., Wojtyna A., Czekaj J., Owsiak S., Mytych M., Pacholski M., Hausner J., (1985), Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 136-197.
12
Mytych M., Pacholski M., (1984), Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[133]-18[150].
13
Mytych M., (1984), Teoretyczno-metodologiczne problem badań postaw politycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 117-134.
14
Mytych M., Urban K., (1984), Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-39.
15
Mytych M., Urban K., (1984), System polityczny PRL. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 54-74.
16
Mytych M., (1982), Postawy jako przedmiot zainteresowań psychologii społecznej oraz nauki o polityce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 155, s. 31-51.
17
Mytych M., (1981), Problematyka kultury politycznej w niemarksistowskiej i marksistowskiej nauce o polityce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 5-29.
1
@article{artUEK:2168244146,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "97-115",
year = "1988",
}
2
@article{artUEK:2168256698,
author = "Michał Mytych",
title = "Determinanty aktywności społeczno-politycznej młodzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "37-50",
year = "1987",
}
3
@inbook{fskrUEK:2168248616,
title = "Teoria polityki",
booktitle = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
pages = "9-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
4
@inbook{fmUEK:2168281749,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku)",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku",
pages = "132-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1986",
}
5
@article{artUEK:2168269748,
author = "Michał Mytych",
title = "Źródła wiedzy społeczno-politycznej młodych robotników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "47-64",
year = "1986",
}
6
@inbook{mkaUEK:2168265832,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "286-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
7
@inbook{mkaUEK:2168269802,
author = "Michał Mytych",
title = "Postawy młodych robotników przemysłowych wobec wybranych elementów polityki wewnętrznej państwa",
booktitle = "Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE",
pages = "57-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
8
@article{artUEK:2168243428,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "47-67",
year = "1986",
}
9
@misc{gwdUEK:2168265852,
author = "Michał Mytych",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "314-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
10
@inbook{fmUEK:2168226891,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "87-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
11
@inbook{fmUEK:2168226897,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Wojtyna and Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Michał Mytych and Maksymilian Pacholski and Jerzy Hausner",
title = "Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "136-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
12
@inbook{mkaUEK:2168273560,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[133]-18[150]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
13
@article{artUEK:2168271934,
author = "Michał Mytych",
title = "Teoretyczno-metodologiczne problem badań postaw politycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "183",
pages = "117-134",
year = "1984",
}
14
@inbook{fmUEK:2168306617,
author = "Michał Mytych and Kazimierz Urban",
title = "Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "27-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
15
@inbook{fmUEK:2168306619,
author = "Michał Mytych and Kazimierz Urban",
title = "System polityczny PRL",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "54-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
16
@article{artUEK:2168267168,
author = "Michał Mytych",
title = "Postawy jako przedmiot zainteresowań psychologii społecznej oraz nauki o polityce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "155",
pages = "31-51",
year = "1982",
}
17
@article{artUEK:2168228460,
author = "Michał Mytych",
title = "Problematyka kultury politycznej w niemarksistowskiej i marksistowskiej nauce o polityce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "5-29",
year = "1981",
}