Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji
Źródło:
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2012, s. 6-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1393/Magazyn
Nr:
2168272146
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku
Źródło:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2012, s. 57-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261208
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Koncepcje społecznych uwarunkowań współczesnych przemian demograficznych
Źródło:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2012, s. 6-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261200
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ekonomiczny kontekst starzenia się ludności
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2010, s. 5-23
Sygnatura:
NP-1113/Magazyn
Nr:
2168282463
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Demograficzny kontekst starzenia się ludności
Źródło:
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ2010, s. 4-29
Sygnatura:
NP-1291/Magazyn
Nr:
2168233930
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Kierunki rozwoju analizy demograficznej
Źródło:
Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ2006, s. 35-40 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1145/Magazyn
Nr:
2168286643
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Przedmiot i zakres rozważań
Źródło:
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ2004, s. 5-12
Sygnatura:
NP-959/Magazyn
Nr:
2168267254
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Trendy umieralności i trwania życia przewidywane na lata 2005-2050
Źródło:
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ2004, s. 32-53
Sygnatura:
NP-959/Magazyn
Nr:
2168267262
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Długookresowe konsekwencje spadku płodności
Źródło:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ2002, s. 70-84
Sygnatura:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267292
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Demograficzne skutki obniżenia płodności w latach 1990-2000
Źródło:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ2002, s. 49-69
Sygnatura:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Demograficzne determinanty zróżnicowania umieralności w Polsce w okresie 1970-2000
Źródło:
Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce / kier. pracy: Józef POCIECHA ; członkowie zespołu: Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA, Ewa SOJA2002, s. 42-57
Sygnatura:
NP-871/Magazyn
Nr:
2168264488
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Trendy płodności i formowania rodziny w kontekście teorii demograficznych
Źródło:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ2002, s. 5-20
Sygnatura:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267284
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Demograficzna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle przemian w Europie Zachodniej
Źródło:
Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego / kier. tematu: Józef POCIECHA2000, s. 3-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-639/Magazyn
Nr:
2168259200
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Modele tendencji rozwojowych procesów reprodukcji ludności
Źródło:
Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej / kier. pracy: Józef POCIECHA ; członkowie zespołu: Jolanta KURKIEWICZ, Krzysztof JAKÓBIK1998, s. 6-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-542/Magazyn
Nr:
2168258172
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Przemiany umieralności w Polsce w latach 1984-1994
Źródło:
Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994) / kier. Jolanta KURKIEWICZ1996, s. 32-72
Sygnatura:
NP-393/Magazyn
Nr:
2168258684
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Wzdłużna analiza podaży pracy w skali mikro
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA1992, s. 85-107 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-231/Magazyn
Nr:
2168256328
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Wpływ czynników demograficznych na rynek pracy
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA1991, s. 52-65
Sygnatura:
NP-131/Magazyn
Nr:
2168258422
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
029/WZ-KS/02/2014/S/4225
Sygnatura:
NP-1496/Magazyn
Nr:
2168300965
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
66 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
65/WZ-KS/02/2013/S/3065
Sygnatura:
NP-1440/Magazyn
Nr:
2168289207
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
79 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
12/KS/2/2012/S/012
Sygnatura:
NP-1393/Magazyn
Nr:
2168272144
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
75 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
166/KS/7/2011/S/645
Sygnatura:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261198
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian
Kierownik zespołu:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KS/1/2010/S/546
Sygnatura:
NP-1113/Magazyn
Nr:
2168282451
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1291/Magazyn
Nr:
2168233928
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Zasoby pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego : stan aktualny i diagnoza
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz.,
Program badawczy:
53/KS/2/07/S/414
Sygnatura:
NP-1197/Magazyn
Nr:
2162223636
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
40 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
80/KS/2/2006/S/341
Sygnatura:
NP-1145/Magazyn
Nr:
2166571866
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce : ujęcie mikroekonomiczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
57 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
88/KS/10/2005/S/260
Sygnatura:
NP-1084/Magazyn
Nr:
2168267296
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/5/2004/S/182
Sygnatura:
NP-959/Magazyn
Nr:
2168267238
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
74/KS/7/2003/S/080
Sygnatura:
NP-931/Magazyn
Nr:
2168267294
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
90 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
66/KS/5/2002/S
Sygnatura:
NP-873/Magazyn
Nr:
2168267282
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie zasobów ludzkich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
62 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-768/Magazyn
Nr:
2168267304
naukowo-badawcze
14

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-705/Magazyn
Nr:
2168258540
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
50 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
76/KS/7/98/S
Sygnatura:
NP-542/Magazyn
Nr:
2168258168
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-496/Zagubiona
Nr:
2168318417
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
77 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
93/KS/2/96/S
Sygnatura:
NP-393/Magazyn
Nr:
2168258680
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Procesy demograficzne i ich uwarunkowania w Polsce : (baza danych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
33 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
30/KS/2/95/S
Sygnatura:
NP-339/Magazyn
Nr:
2168251728
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
125 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
16/KS/4/93/S
Sygnatura:
NP-172/Magazyn
Nr:
2168255864
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
Analiza umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
71 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-109/Magazyn
Nr:
2168251560
naukowo-badawcze
1
Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // W: Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2012), s. 6-36. - Bibliogr.
2
Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku / Jolanta KURKIEWICZ, Oskar KNAPIK // W: Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2012), s. 57-72. - Bibliogr.
3
Koncepcje społecznych uwarunkowań współczesnych przemian demograficznych / Jolanta KURKIEWICZ // W: Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2012), s. 6-19. - Bibliogr.
4
Ekonomiczny kontekst starzenia się ludności / Jolanta KURKIEWICZ // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4]. ^Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2010), s. 5-23
5
Demograficzny kontekst starzenia się ludności / Jolanta KURKIEWICZ // W: Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - ([2010]), s. 4-29
6
Kierunki rozwoju analizy demograficznej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - (2006), s. 35-40. - Bibliogr.
7
Przedmiot i zakres rozważań / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2004), s. 5-12
8
Trendy umieralności i trwania życia przewidywane na lata 2005-2050 / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2004), s. 32-53
9
Długookresowe konsekwencje spadku płodności / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 70-84
10
Demograficzne skutki obniżenia płodności w latach 1990-2000 / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 49-69
11
Demograficzne determinanty zróżnicowania umieralności w Polsce w okresie 1970-2000 / Jolanta KURKIEWICZ // W: Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce / kier. pracy: Józef POCIECHA ; członkowie zespołu: Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA, Ewa SOJA. - (2002), s. 42-57
12
Trendy płodności i formowania rodziny w kontekście teorii demograficznych / Jolanta KURKIEWICZ // W: Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2002), s. 5-20
13
Demograficzna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle przemian w Europie Zachodniej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2000), s. 3-52. - Bibliogr.
14
Modele tendencji rozwojowych procesów reprodukcji ludności / Jolanta KURKIEWICZ // W: Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej / kier. pracy: Józef POCIECHA ; członkowie zespołu: Jolanta KURKIEWICZ, Krzysztof JAKÓBIK. - (1998), s. 6-22. - Bibliogr.
15
Przemiany umieralności w Polsce w latach 1984-1994 / Jolanta KURKIEWICZ // W: Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994) / kier. Jolanta KURKIEWICZ. - (1996), s. 32-72
16
Wzdłużna analiza podaży pracy w skali mikro / Jolanta KURKIEWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1992), s. 85-107. - Bibliogr.
17
Wpływ czynników demograficznych na rynek pracy / Jolanta KURKIEWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1991), s. 52-65
18
Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny / Kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI, Beata OSIEWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI, Beata Osiewalska. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 66 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 79 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
21
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 75 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
22
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [2010]. - 66 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Zasoby pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego : stan aktualny i diagnoza / Jolanta KURKIEWICZ - kierownik, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 130 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz.
25
Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 40 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce : ujęcie mikroekonomiczne / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ ; zespół: Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych / kier. projektu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 90 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie zasobów ludzkich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych / kier. Jolanta KURKIEWICZ; Ewa SOJA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 86 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej / kier. pracy: Józef POCIECHA ; członkowie zespołu: Jolanta KURKIEWICZ, Krzysztof JAKÓBIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
33
Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym / Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA ; kier.: Józef POCIECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994) / kier. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 77 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Procesy demograficzne i ich uwarunkowania w Polsce : (baza danych) / zesp. aut.: Jolanta KURKIEWICZ - kier. tematu, Krzysztof JAKÓBIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 33 k. : il. ; 30 cm
36
Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich / kier. tematu: Józef POCIECHA ; wyk.: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 125 k. : il. ; 30 cm
37
Analiza umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku / Jolanta KURKIEWICZ, Krzysztof JAKÓBIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2012), Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje, s. 6-36.
2
Kurkiewicz J., Knapik O., (2012), Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych, s. 57-72.
3
Kurkiewicz J., (2012), Koncepcje społecznych uwarunkowań współczesnych przemian demograficznych. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych, s. 6-19.
4
Kurkiewicz J., (2010), Ekonomiczny kontekst starzenia się ludności. [W:] Kurkiewicz J., Pociecha J. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian, s. 5-23.
5
Kurkiewicz J., ([2010]), Demograficzny kontekst starzenia się ludności. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich, s. 4-29.
6
Kurkiewicz J., (2006), Kierunki rozwoju analizy demograficznej. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych, s. 35-40.
7
Kurkiewicz J., (2004), Przedmiot i zakres rozważań. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich, s. 5-12.
8
Kurkiewicz J., (2004), Trendy umieralności i trwania życia przewidywane na lata 2005-2050. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich, s. 32-53.
9
Kurkiewicz J., (2002), Długookresowe konsekwencje spadku płodności. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 70-84.
10
Kurkiewicz J., (2002), Demograficzne skutki obniżenia płodności w latach 1990-2000. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 49-69.
11
Kurkiewicz J., (2002), Demograficzne determinanty zróżnicowania umieralności w Polsce w okresie 1970-2000. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce, s. 42-57.
12
Kurkiewicz J., (2002), Trendy płodności i formowania rodziny w kontekście teorii demograficznych. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, s. 5-20.
13
Kurkiewicz J., (2000), Demograficzna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle przemian w Europie Zachodniej. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego, s. 3-52.
14
Kurkiewicz J., (1998), Modele tendencji rozwojowych procesów reprodukcji ludności. [W:] Kurkiewicz J., Jakóbik K., Pociecha J. (kierownik tematu), Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, s. 6-22.
15
Kurkiewicz J., (1996), Przemiany umieralności w Polsce w latach 1984-1994. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994), s. 32-72.
16
Kurkiewicz J., (1992), Wzdłużna analiza podaży pracy w skali mikro. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin), s. 85-107.
17
Kurkiewicz J., (1991), Wpływ czynników demograficznych na rynek pracy. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy, s. 52-65.
18
Soja E., Stonawski M., Osiewalska B., (2014), Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 k.
19
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., Osiewalska B., (2013), Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 66 k.
20
Przemiany demograficzne w Polsce: uwarunkowania i konsekwencje, (2012), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 79 k.
21
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych, (2012), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 75 k.
22
Kurkiewicz J. (red.), (2010), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 82 k.
23
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich, (2010), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 66 s.
24
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2007), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 130 s.
25
Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych, (2006), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
26
Soja E., Stonawski M., (2005), Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce: ujęcie mikroekonomiczne, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 57 k.
27
Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich, (2004), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
28
Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
29
Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych, (2002), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
30
Kurkiewicz J., (2001), Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie zasobów ludzkich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
31
Soja E., (2000), Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych, Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 86 s.
32
Kurkiewicz J., Jakóbik K., (1998), Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k.
33
Jakóbik K., Kurkiewicz J., Pociecha J., (1998), Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
34
Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce: (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994), (1996), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 k.
35
Kurkiewicz J., Jakóbik K., (1996), Procesy demograficzne i ich uwarunkowania w Polsce: (baza danych), Kurkiewicz J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
36
Kurkiewicz J., (1993), Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 k.
37
Kurkiewicz J., Jakóbik K., (1992), Analiza umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
1
@unpublished{UEK:2168272146,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Soja Ewa and Stonawski Marcin",
title = "Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji",
booktitle = "Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje",
pages = "6-36",
year = "2012",
}
2
@unpublished{UEK:2168261208,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Knapik Oskar",
title = "Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku",
booktitle = "Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych",
pages = "57-72",
year = "2012",
}
3
@unpublished{UEK:2168261200,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Koncepcje społecznych uwarunkowań współczesnych przemian demograficznych",
booktitle = "Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych",
pages = "6-19",
year = "2012",
}
4
@unpublished{UEK:2168282463,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Ekonomiczny kontekst starzenia się ludności",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian",
pages = "5-23",
year = "2010",
}
5
@unpublished{UEK:2168233930,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Demograficzny kontekst starzenia się ludności",
booktitle = "Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich",
pages = "4-29",
year = "2010",
}
6
@unpublished{UEK:2168286643,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Kierunki rozwoju analizy demograficznej",
booktitle = "Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych",
pages = "35-40",
year = "2006",
}
7
@unpublished{UEK:2168267254,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Przedmiot i zakres rozważań",
booktitle = "Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich",
pages = "5-12",
year = "2004",
}
8
@unpublished{UEK:2168267262,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Trendy umieralności i trwania życia przewidywane na lata 2005-2050",
booktitle = "Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich",
pages = "32-53",
year = "2004",
}
9
@unpublished{UEK:2168267292,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Długookresowe konsekwencje spadku płodności",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
pages = "70-84",
year = "2002",
}
10
@unpublished{UEK:2168267290,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Demograficzne skutki obniżenia płodności w latach 1990-2000",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
pages = "49-69",
year = "2002",
}
11
@unpublished{UEK:2168264488,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Demograficzne determinanty zróżnicowania umieralności w Polsce w okresie 1970-2000",
booktitle = "Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce",
pages = "42-57",
year = "2002",
}
12
@unpublished{UEK:2168267284,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Trendy płodności i formowania rodziny w kontekście teorii demograficznych",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
pages = "5-20",
year = "2002",
}
13
@unpublished{UEK:2168259200,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Demograficzna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle przemian w Europie Zachodniej",
booktitle = "Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego",
pages = "3-52",
year = "2000",
}
14
@unpublished{UEK:2168258172,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Modele tendencji rozwojowych procesów reprodukcji ludności",
booktitle = "Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej",
pages = "6-22",
year = "1998",
}
15
@unpublished{UEK:2168258684,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Przemiany umieralności w Polsce w latach 1984-1994",
booktitle = "Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994)",
pages = "32-72",
year = "1996",
}
16
@unpublished{UEK:2168256328,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Wzdłużna analiza podaży pracy w skali mikro",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin)",
pages = "85-107",
year = "1992",
}
17
@unpublished{UEK:2168258422,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Wpływ czynników demograficznych na rynek pracy",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy",
pages = "52-65",
year = "1991",
}
18
@unpublished{UEK:2168300965,
author = "Soja Ewa and Stonawski Marcin and Osiewalska Beata",
title = "Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
19
@unpublished{UEK:2168289207,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Soja Ewa and Stonawski Marcin and Osiewalska Beata",
title = "Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
20
@unpublished{UEK:2168272144,
title = "Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168261198,
title = "Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
22
@unpublished{UEK:2168282451,
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
23
@unpublished{UEK:2168233928,
title = "Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
24
@unpublished{UEK:2162223636,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Soja Ewa and Stonawski Marcin",
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
25
@unpublished{UEK:2166571866,
title = "Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
26
@unpublished{UEK:2168267296,
author = "Soja Ewa and Stonawski Marcin",
title = "Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce : ujęcie mikroekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
27
@unpublished{UEK:2168267238,
title = "Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
28
@unpublished{UEK:2168267294,
author = "Stonawski Marcin and Węgrzyn Danuta",
title = "Analiza porównawcza przemian zachowań demograficznych w Polsce oraz w innych krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
29
@unpublished{UEK:2168267282,
title = "Ekonomiczno-społeczne implikacje procesów demograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
30
@unpublished{UEK:2168267304,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie zasobów ludzkich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
31
@unpublished{UEK:2168258540,
author = "Soja Ewa",
title = "Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
32
@unpublished{UEK:2168258168,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Jakóbik Krzysztof",
title = "Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
33
@unpublished{UEK:2168318417,
author = "Jakóbik Krzysztof and Kurkiewicz Jolanta and Pociecha Józef",
title = "Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
34
@unpublished{UEK:2168258680,
title = "Uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce : (wyniki badań empirycznych na przykładzie umieralności w Polsce w latach 1984-1994)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
35
@unpublished{UEK:2168251728,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Jakóbik Krzysztof",
title = "Procesy demograficzne i ich uwarunkowania w Polsce : (baza danych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
36
@unpublished{UEK:2168255864,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
37
@unpublished{UEK:2168251560,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Jakóbik Krzysztof",
title = "Analiza umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}