Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Kraków, Polska, od 2016-11-21 do 2016-11-21
Tytuł:
Konsekwencje długookresowej stabilizacji płodności i umieralności w województwie małopolskim = Consequences of the Long-term Stability of Fertilization and Mortality in the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6 = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy. Part 6 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168324765
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2012-10-23 do 2012-10-27
Tytuł:
Population and Economy in the Context of Demographic Ageing
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014, s. 182-198. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3831-2
Nr:
2168293003
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová] - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2009, s. 101-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165906962
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim [dokument elektroniczny]
Źródło:
Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy - Kraków: [b.w.], 2008. - [odczyt: 02.12.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168266106
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction
Źródło:
Statistics in Management of Social and Economic Development - Odessa: Palmir, 2008, s. 64-72 - Bibliogr.
Nr:
2166151227
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Konferencja:
XXVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2004-04-20 do 2004-04-23
Tytuł:
Współczesne zachowania demograficzne w krajach europejskich : tendencje rozwojowe i zróżnicowanie regionalne
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 235-252 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-265-0
Nr:
2168219034
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation
Źródło:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 195-211 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234198
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Tytuł:
Teaching Demography in the Context of Its Recent Development
Źródło:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 61-66 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295163
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Models of Fertility Patterns During Initial Stages of Second Demographic Transition in some European Countries
Źródło:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 119-140 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258064
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Konferencja:
The Family Federation of Finland. European Population Conference (EAPS 2001), Helsinki, Finlandia, od 2001-06-06 do 2001-06-09
Tytuł:
The New Measures of Population Ageing
Źródło:
Papers of the European Population Conference - Helsinki: Väestölitto, 2001
ISBN:
952-9605-76-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168318427
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Evolution of the Approaches to a Demographic Analysis = Ewolucja ujęć w analizie demograficznej
Źródło:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 143-154. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268932
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Tytuł:
Procesy demograficzne w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 267-289
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255964
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
The Demographic Analysis of Labour Supply
Źródło:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 41-48 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261122
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Stages of Changes in Natality in Selected European Countries
Źródło:
Usefulness of Demographic Modelling : Proceedings of the Seminar "Usefulness of Demographic Models", Jadwisin, November, 1989 / ed. Janina Jóźwiak, Irena E. Kotowska - Warsaw: Warsaw School of Economics - SGH. Institute of Statistics and Demography, 1991, s. 54-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski ; 25)
Nr:
2168343045
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Konsekwencje długookresowej stabilizacji płodności i umieralności w województwie małopolskim = Consequences of the Long-term Stability of Fertilization and Mortality in the Małopolskie Voivodship / Jolanta KURKIEWICZ // W: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6 = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy. Part 6 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. - Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. - S. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3. - Pełny tekst: http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf
2
Population and Economy in the Context of Demographic Ageing / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2014. - S. 182-198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3831-2
3
Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 101-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
4
Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim [Dokument elektroniczny] / Jolanta KURKIEWICZ // W: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : [b.w.], 2008. - 10 ekranów. - [odczyt: 02.12.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Zasoby_pracy_krakowskiego_obszaru_metropolitalnego.pdf
5
Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction / Jolanta KURKIEWICZ, Ewa SOJA, Marcin STONAWSKI // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007. - Odessa : Palmir, 2008. - S. 64-72. - Bibliogr.
6
Współczesne zachowania demograficzne w krajach europejskich : tendencje rozwojowe i zróżnicowanie regionalne / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 235-252. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-265-0
7
Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 195-211. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
8
Teaching Demography in the Context of Its Recent Development / Jolanta KURKIEWICZ // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 61-66. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1914-6
9
Models of Fertility Patterns During Initial Stages of Second Demographic Transition in some European Countries / Jolanta KURKIEWICZ // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 119-140. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
10
The New Measures of Population Ageing / Stanisław M. KOT, Jolanta KURKIEWICZ // W: Papers of the European Population Conference [on-line]. - Helsinki : Väestölitto, 2001. - ISBN 952-9605-76-5
11
Evolution of the Approaches to a Demographic Analysis = Ewolucja ujęć w analizie demograficznej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 143-154. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-066-6
12
Procesy demograficzne w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej / Jolanta KURKIEWICZ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 267-289. - ISBN 83-7252-000-3
13
The Demographic Analysis of Labour Supply / Jolanta KURKIEWICZ // W: Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 41-48. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-90-4
14
Stages of Changes in Natality in Selected European Countries / Jolanta KURKIEWICZ // W: Usefulness of Demographic Modelling : Proceedings of the Seminar "Usefulness of Demographic Models", Jadwisin, November, 1989 / ed. Janina Jóźwiak, Irena E. Kotowska. - Warsaw : Warsaw School of Economics - SGH. Institute of Statistics and Demography, 1991. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 345. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, ISSN 0860-7524 ; 25). - S. 54-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
1
Kurkiewicz J., (2017), Konsekwencje długookresowej stabilizacji płodności i umieralności w województwie małopolskim. [W:] Hrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, T. 6, Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, s. 55-72.
2
Kurkiewicz J., Soja E., (2014), Population and Economy in the Context of Demographic Ageing. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 182-198.
3
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2009), Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 101-110.
4
Kurkiewicz J., (2008), Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim. [W:] Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy: Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Kraków : [b.w.]
5
Kurkiewicz J., Soja E., Stonawski M., (2008), Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development: 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007, Odessa : Palmir, s. 64-72.
6
Kurkiewicz J., (2005), Współczesne zachowania demograficzne w krajach europejskich : tendencje rozwojowe i zróżnicowanie regionalne. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 235-252.
7
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2003), Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 195-211.
8
Kurkiewicz J., (2003), Teaching Demography in the Context of Its Recent Development. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 61-66.
9
Kurkiewicz J., (2001), Models of Fertility Patterns During Initial Stages of Second Demographic Transition in some European Countries. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 119-140.
10
Kot S., Kurkiewicz J., (2001), The New Measures of Population Ageing. [W:] Papers of the European Population Conference [on-line], Helsinki : Väestölitto
11
Kurkiewicz J., (2000), Evolution of the Approaches to a Demographic Analysis. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 143-154.
12
Kurkiewicz J., (1999), Procesy demograficzne w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 267-289.
13
Kurkiewicz J., (1996), The Demographic Analysis of Labour Supply. [W:] Sokołowski A. (red.), Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41-48.
14
Kurkiewicz J., (1991), Stages of Changes in Natality in Selected European Countries. [W:] Jóźwiak J., Kotowska (red.), Usefulness of Demographic Modelling : Proceedings of the Seminar "Usefulness of Demographic Models", Jadwisin, November, 1989 (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; 345), Warsaw : Warsaw School of Economics - SGH. Institute of Statistics and Demography, s. 54-71.
1
@inbook{UEK:2168324765,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Konsekwencje długookresowej stabilizacji płodności i umieralności w województwie małopolskim",
booktitle = "Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6",
pages = "55-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rządowa Rada Ludnościowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3",
}
2
@inbook{UEK:2168293003,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Soja Ewa",
title = "Population and Economy in the Context of Demographic Ageing",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "182-198",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3831-2",
}
3
@inbook{UEK:2165906962,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Soja Ewa and Stonawski Marcin",
title = "Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "101-110",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
4
@inbook{UEK:2168266106,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Zasoby pracy krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle demograficznych przemian w środowisku wielkomiejskim",
booktitle = "Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2008",
}
5
@inbook{UEK:2166151227,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Soja Ewa and Stonawski Marcin",
title = "Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction",
booktitle = "Statistics in Management of Social and Economic Development",
pages = "64-72",
adress = "Odessa",
publisher = "Palmir",
year = "2008",
}
6
@inbook{UEK:2168219034,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Współczesne zachowania demograficzne w krajach europejskich : tendencje rozwojowe i zróżnicowanie regionalne",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "235-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-265-0",
}
7
@inbook{UEK:2168234198,
author = "Kurkiewicz Jolanta and Stonawski Marcin and Węgrzyn Danuta",
title = "Evaluation of Influence of Changes in Mortality and Fertility on Population Structure in Poland during Social and Economical Transformation",
booktitle = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "195-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
8
@inbook{UEK:2168295163,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Teaching Demography in the Context of Its Recent Development",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "61-66",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2003",
isbn = "80-225-1914-6",
}
9
@inbook{UEK:2168258064,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Models of Fertility Patterns During Initial Stages of Second Demographic Transition in some European Countries",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "119-140",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
10
@inbook{UEK:2168318427,
author = "Kot Stanisław M. and Kurkiewicz Jolanta",
title = "The New Measures of Population Ageing",
booktitle = "Papers of the European Population Conference",
pages = "",
adress = "Helsinki",
publisher = "Väestölitto",
year = "2001",
isbn = "952-9605-76-5",
}
11
@inbook{UEK:2168268932,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Evolution of the Approaches to a Demographic Analysis",
booktitle = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications",
pages = "143-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
12
@inbook{UEK:2168255964,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Procesy demograficzne w krajach Europy Zachodniej i Środkowowschodniej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "267-289",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-000-3",
}
13
@inbook{UEK:2168261122,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "The Demographic Analysis of Labour Supply",
booktitle = "Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995)",
pages = "41-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-90-4",
}
14
@inbook{UEK:2168343045,
author = "Kurkiewicz Jolanta",
title = "Stages of Changes in Natality in Selected European Countries",
booktitle = "Usefulness of Demographic Modelling : Proceedings of the Seminar "Usefulness of Demographic Models", Jadwisin, November, 1989",
pages = "54-71",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw School of Economics - SGH. Institute of Statistics and Demography",
year = "1991",
issn = "0860-7524",
}