Publikacje wybranego autora

Petri-Teczke Elżbieta

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu,