Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją = Position, Function and Tasks of Information Technology in Organisation Management : General Conception Model of Information Technology in Organisation Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010) , s. 213-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165918958
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
IT Status in Informational Model of Organization (IMO)
Źródło:
Information Management / ed. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki - Gdansk: University Press, 2009, s. 350-358. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7326-625-4
Nr:
2161823732
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Zmiana organizacyjna jako domena projektu = Organizational Change as the Project's Domain
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009) , s. 423-429. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161841525
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
System informacyjny a system informatyczny - co oprócz nazwy różni te dwa obiekty? = Information System and Computer System - What Is the Difference Apart from Names
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 259-275. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50082
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Badanie potrzeb informacyjnych = The Study of Information Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 37-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50096
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Czy w erze TI planowanie strategiczne jest potrzebne?
Źródło:
Informatyka dla przyszłości / red. nauk. Jerzy Kisielnicki - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 52-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-13-5
Nr:
2161827393
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją = The Ability to Use Information Technology as an Immanent Feature of Managing Modern Organisations
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 295-305. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225178
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Tytuł:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
364 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256194
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
9

Konferencja:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Tytuł:
Strategia wykorzystania TI - moda czy konieczność
Źródło:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 131-140. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256198
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Changing IS Curriculum and Methods of Instruction
Źródło:
SIGCSE Bulletin. - Vol. 31, nr 3, Sept. (1999) , s. 36-39. - Pełny tekst dostępny w ACM Digital Library - Bibliogr.
Nr:
2168291313
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej = Information Technology as a Means of Gaining Competitive Advantage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999) , s. 105-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259626
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Tytuł:
Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych - podejście minimum
Źródło:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 257-266. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256204
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych = Threats and Success Factors in IS Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999) , s. 159-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259642
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Konferencja:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Tytuł:
Architektura SI organizacji
Źródło:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 141-150. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256202
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
15

Autor:
Cięciwa Gerard , Kuraś Marian
Tytuł:
Przyszłość należy do odważnych, ale nie do naiwnych
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 115-121. - Załączniki
Nr:
2168266460
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Czynniki ryzyka tworzenia i wykorzystania systemów wspomagania decyzji
Źródło:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 35-46 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-36-5
Nr:
2168295285
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników = Organizational Metaphors - A Means Analyzing and Diagnosing User's Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - nr 474 (1996) , s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284457
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Eliminowanie ryzyka zamierzeń informatycznych
Źródło:
INFOGRYF '96 - Kołobrzeg: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, 1996, s. 128-135. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165782387
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Autor:
Tytuł:
Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej
Źródło:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: AE, 1995, s. 169-176 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
52085
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Inteligentne systemy informacyjne
Źródło:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: AE, 1995, s. 41-47 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
52086
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna = Information System Modernization as an Organizational Change
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994) , s. [45]-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259404
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Duxbury Linda E. , Kuraś Marian
Tytuł:
The Practicum Approach to the Teaching of Systems Analysis and Design and Its Applicability to Poland = Praktyczne podejście do nauczania analizy i projektowania systemów i możliwości jego zastosowania w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - nr 7 (1994) , s. 175-199. - Tytuł numeru: Systemy informacyjne zarządzania : metodologia i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 137)
Nr:
2168286117
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263958
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Koncepcja komputerowego wspomagania analizy i projektowania systemów informacyjnych = The Concept of Computer-Aided Analysis and Design of Information Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 39-65. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
System akredytacji programów studiów w zakresie zastosowań informatyki = The Credibility System of Studies Syllabus in Computer Science Applications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - nr 4 (1991) , s. 149-161. - Tytuł numeru: Mosty pomiędzy nauką a praktyką informatyki stosowanej w zarządaniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 78)
Nr:
2168286115
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Model R.L. Nolana jako narzędzie oceny zaawansowania zastosowań informatyki = R. L. Nolan's Model in the Assessment of the Applications of Informatics
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275941
varia
27

Autor:
Tytuł:
Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego = Strategy Selection of Computer Applications to Support Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 39-52. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278267
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Kuraś Marian , Sarga Danuta , Węgrzynowski Andrzej
Tytuł:
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278265
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Autor:
Kuraś Marian , Maciołek Wiesław , Sarga Danuta
Tytuł:
Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach
Źródło:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 48-74
Sygnatura:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256998
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)
Źródło:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 24-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Czynniki (niedo)rozwoju zastosowań informatyki w gospodarce PRL = The Factors of an (Under)development of Informatic Applications in Polish National Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - nr 1 (1990) , s. 93-110. - Tytuł numeru: Nowe generacje zastosowań informatyki w zarządzaniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 39)
Nr:
2168286113
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Zakres modernizacji systemu informacyjnego = The Scope of Modernization of Information Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 49-67. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280161
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 69-86. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280163
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Systemy operacyjne mikrokomputera MERA-400
Źródło:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 57-115
Nr:
2168329995
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Rozwój zastosowań informatyki a przemiany metod projektowania systemów = Development of Computer Applications and Changes in the Systems Development Methodologies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 85-101. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283583
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Środowisko programowe systemów automatyzacji biura = Software Environment of Office Automation Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 103-118. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283585
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
INFOKRAK'87
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 2 (577), s. 37
Nr:
2168331825
varia
38

Autor:
Tytuł:
Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu : (pokłosie konferencji naukowej) = Actual Problems of Applying Informatics to the Management Process - Results of a Scientific Conference
Źródło:
Problemy Organizacji. - 1 (1988) , s. 154-163. - Streszcz.
Nr:
2168251978
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Jakość danych a jakość informacji
Źródło:
Jakość danych w systemach informacyjnych / [red. nauk. Józef Oleński] - Warszawa: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, 1987, s. 323-331 - Bibliogr.
Seria:
(Systemy Informatyczne ; 1/87)
Nr:
2168291461
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Tytuł:
Cele i treści kształcenia w zakresie informatyki w uczelniach ekonomicznych
Źródło:
Informatyka / red. Wiesław Flakiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1987, s. 22-36 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Metodyczne ; 3)
Nr:
2168260044
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 6 (569), s. 18
Nr:
2168331793
varia
43

Autor:
Tytuł:
Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania = Participation of Users in Management Information Systems Design
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233434
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281613
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Computare Necesse Est
Źródło:
Polityka. - nr 46(1541) (1986) , s. 10
Nr:
2168246478
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika = Methods of Specifying Information Needs of a User
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 81-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281611
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Podstawy organizacji zbiorów danych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295225
skrypt
48

Autor:
Tytuł:
O reformowalności reformy. (1)
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 5 (1984) , s. 9-10
Nr:
2168283247
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 79-94. - Rez., summ.
Nr:
2168278711
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Zmiany celów zastosowań informatyki spowodowane przez reformę gospodarczą = The Changes in the Purpose of Computer Technology Application Caused by the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 61-78. - Rez., summ.
Nr:
2168278709
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
O reformowalności reformy. (2)
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 6 (1984) , s. 21-23
Nr:
2168283249
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Dokonania i perspektywy informatyki : co z tego mamy?. (1)
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 36 (1983) , s. 8-9, 37 - Bibliogr.
Nr:
2168283251
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Dokonania i perspektywy informatyki. (2)
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 37 (1983) , s. 16-19 - Bibliogr.
Nr:
2168283253
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Reformy z informatyką : małżeństwo z rozsądku
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 17 (1983) , s. 11
Nr:
2168274547
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Integracja systemów informatycznych zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
VIII, 205 k.: il.; 30 cm + Aneks [204] k.
Uwagi:
Promotor: Kazimierz ZAJĄC, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/856 (Aneks)
Nr:
2168313239
doktorat
56

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy metodologii projektowania zbiorów w tradycyjnych systemach informatycznych = Selected Problems of Methodology of Files Designing in Traditional Data Processing Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 133-154. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232890
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych = Technological Implications of the Information System Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978) , s. 39-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250140
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych = On the Adequate Organization of Enterprise Before the Introduction of Data Processing Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 237-255. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250818
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi = Evolution of Informatic Application in Management of Agricultural Organizations
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 88-97 - Bibliogr.
Nr:
2168227014
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Jak obliczać efektywność zastosowań informatyki?
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 117-122 - Bibliogr.
Nr:
2168227020
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Kuraś Marian , Zając Agnieszka , Stefański Mateusz
Tytuł:
Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego : analiza ryzyka zamierzeń informatycznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
[121] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Program badawczy:
85/KI/6/95/S
Sygnatura:
NP-325/Magazyn
Nr:
2168329747
naukowo-badawcze
2

Autor:
Kuraś Marian , Zaliwski Andrzej , Grabowski Mariusz , Cięciwa Gerard , Nitsch Tomasz
Tytuł:
Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
[85] k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KI/5/92/S
Sygnatura:
NP-235/Magazyn
Nr:
2168329945
naukowo-badawcze
3

Autor:
Zaliwski Andrzej , Kuraś Marian , Grabowski Mariusz , Cięciwa Gerard , Nitsch Tomasz
Tytuł:
Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
13/KI/5/92/S
Sygnatura:
NP-236/Magazyn
Nr:
2168329943
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
V, [70] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po niektórych art.
Program badawczy:
29/ISEI/7/91/S
Sygnatura:
NP-125/Magazyn
Nr:
2168331527
naukowo-badawcze
1
Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją = Position, Function and Tasks of Information Technology in Organisation Management : General Conception Model of Information Technology in Organisation Management / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 213-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50009. - ISSN 1898-6447
2
IT Status in Informational Model of Organization (IMO) / Agnieszka ZAJĄC, Marian KURAŚ // W: Information Management / ed. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki. - Gdansk : University Press, 2009. - S. 350-358. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7326-625-4
3
Zmiana organizacyjna jako domena projektu = Organizational Change as the Project's Domain / Agnieszka ZAJĄC, Marian Kuraś // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 423-429. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
4
System informacyjny a system informatyczny - co oprócz nazwy różni te dwa obiekty? = Information System and Computer System - What Is the Difference Apart from Names / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 259-275. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164782050. - ISSN 1898-6447
5
Badanie potrzeb informacyjnych = The Study of Information Needs / Agnieszka ZAJĄC, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 37-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164742603. - ISSN 1898-6447
6
Czy w erze TI planowanie strategiczne jest potrzebne? / Agnieszka ZAJĄC, Marian KURAŚ // W: Informatyka dla przyszłości / red. nauk. Jerzy Kisielnicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. - S. 52-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-13-5
7
Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją = The Ability to Use Information Technology as an Immanent Feature of Managing Modern Organisations / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 295-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
8
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-910502-4-6
9
Strategia wykorzystania TI - moda czy konieczność / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 131-140. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-4-6
10
Changing IS Curriculum and Methods of Instruction / Marian KURAŚ, Mariusz GRABOWSKI, Agnieszka ZAJĄC // SIGCSE Bulletin. - Vol. 31, nr 3, Sept. (1999), s. 36-39. - Summ.. - ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, June 27 - July 1, 1999 Cracow, Poland. - Pełny tekst dostępny w ACM Digital Library. - Bibliogr. - ISSN 0097-8418
11
Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej = Information Technology as a Means of Gaining Competitive Advantage / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 105-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych - podejście minimum / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 257-266. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-4-6
13
Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych = Threats and Success Factors in IS Projects / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 159-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Architektura SI organizacji / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 141-150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-4-6
15
Przyszłość należy do odważnych, ale nie do naiwnych / Gerard Cięciwa, Marian KURAŚ // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 115-121. - Załączniki
16
Czynniki ryzyka tworzenia i wykorzystania systemów wspomagania decyzji / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1996. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 35-46. - Bibliogr. - ISBN 83-87265-36-5
17
Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników = Organizational Metaphors - A Means Analyzing and Diagnosing User's Needs / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - nr 474 (1996), s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Eliminowanie ryzyka zamierzeń informatycznych / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: INFOGRYF '96 : materiały konferencyjne. T. 1. - Kołobrzeg : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, 1996. - S. 128-135. - Streszcz. - Bibliogr.
19
Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej / Marian KURAŚ // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice : AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 169-176. - Bibliogr.
20
Inteligentne systemy informacyjne / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice : AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 41-47. - Bibliogr.
21
Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna = Information System Modernization as an Organizational Change / Grzegorz Hayder, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994), s. [45]-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
The Practicum Approach to the Teaching of Systems Analysis and Design and Its Applicability to Poland = Praktyczne podejście do nauczania analizy i projektowania systemów i możliwości jego zastosowania w Polsce / Linda E. Duxbury, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 137). - nr 7 (1994), s. 175-199. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Systemy informacyjne zarządzania : metodologia i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0867-1753
23
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Koncepcja komputerowego wspomagania analizy i projektowania systemów informacyjnych = The Concept of Computer-Aided Analysis and Design of Information Systems / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 39-65. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
System akredytacji programów studiów w zakresie zastosowań informatyki = The Credibility System of Studies Syllabus in Computer Science Applications / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 78). - nr 4 (1991), s. 149-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Mosty pomiędzy nauką a praktyką informatyki stosowanej w zarządaniu. - ISSN 0867-1753
26
Model R.L. Nolana jako narzędzie oceny zaawansowania zastosowań informatyki = R. L. Nolan's Model in the Assessment of the Applications of Informatics / Marian KURAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
27
Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego = Strategy Selection of Computer Applications to Support Information System / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 39-52. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej Węgrzynowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach / Marian KURAŚ, Wiesław Maciołek, Danuta SARGA // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 48-74
30
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI) / Dorota DOBIJA, Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 24-47. - Bibliogr.
31
Czynniki (niedo)rozwoju zastosowań informatyki w gospodarce PRL = The Factors of an (Under)development of Informatic Applications in Polish National Economy / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 39). - nr 1 (1990), s. 93-110. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe generacje zastosowań informatyki w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0867-1753
32
Zakres modernizacji systemu informacyjnego = The Scope of Modernization of Information Systems / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 49-67. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems / Marian KURAŚ, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 69-86. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Systemy operacyjne mikrokomputera MERA-400 / Marian KURAŚ // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 57-115
35
Rozwój zastosowań informatyki a przemiany metod projektowania systemów = Development of Computer Applications and Changes in the Systems Development Methodologies / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 85-101. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Środowisko programowe systemów automatyzacji biura = Software Environment of Office Automation Systems / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 103-118. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
INFOKRAK'87 / Marian KURAŚ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (577) (1988), s. 37. - ISSN 0137-7221
38
Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu : (pokłosie konferencji naukowej) = Actual Problems of Applying Informatics to the Management Process - Results of a Scientific Conference / Marian KURAŚ // Problemy Organizacji. - 1 (1988), s. 154-163. - Streszcz. - ISSN 0137-5504
39
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Jakość danych a jakość informacji / Marian KURAŚ // W: Jakość danych w systemach informacyjnych : materiały seminarium SPIS '87 / [red. nauk. Józef Oleński]. - Warszawa : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, 1987. - (Systemy Informatyczne ; 1/87). - S. 323-331. - Bibliogr.
41
Cele i treści kształcenia w zakresie informatyki w uczelniach ekonomicznych / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ // W: Informatyka / red. Wiesław Flakiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1987. - (Zeszyty Metodyczne ; 3). - S. 22-36. - Bibliogr.
42
Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu / Marian KURAŚ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (569) (1987), s. 18. - ISSN 0137-7221
43
Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania = Participation of Users in Management Information Systems Design / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
45
Computare Necesse Est / Marian KURAŚ // Polityka. - nr 46(1541) (1986), s. 10. - ISSN 0032-3500
46
Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika = Methods of Specifying Information Needs of a User / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 81-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Podstawy organizacji zbiorów danych / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
48
O reformowalności reformy. (1) / Marian KURAŚ // Przegląd Techniczny. - nr 5 (1984), s. 9-10. - ISSN 0137-8783
49
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 79-94. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
Zmiany celów zastosowań informatyki spowodowane przez reformę gospodarczą = The Changes in the Purpose of Computer Technology Application Caused by the Economic Reform / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 61-78. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
O reformowalności reformy. (2) / Marian KURAŚ // Przegląd Techniczny. - nr 6 (1984), s. 21-23. - ISSN 0137-8783
52
Dokonania i perspektywy informatyki : co z tego mamy?. (1) / Marian KURAŚ // Przegląd Techniczny. - nr 36 (1983), s. 8-9, 37. - Bibliogr. - ISSN 0137-8783
53
Dokonania i perspektywy informatyki. (2) / Marian KURAŚ // Przegląd Techniczny. - nr 37 (1983), s. 16-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-8783
54
Reformy z informatyką : małżeństwo z rozsądku / Marian KURAŚ // Życie Gospodarcze. - nr 17 (1983), s. 11. - ISSN 0137-7299
55
Integracja systemów informatycznych zarządzania / Marian KURAŚ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1981. - VIII, 205 k. : il. ; 30 cm + Aneks [204] k. - Bibliogr.
56
Wybrane problemy metodologii projektowania zbiorów w tradycyjnych systemach informatycznych = Selected Problems of Methodology of Files Designing in Traditional Data Processing Systems / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 133-154. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych = Technological Implications of the Information System Integration / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978), s. 39-61. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych = On the Adequate Organization of Enterprise Before the Introduction of Data Processing Systems / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 237-255. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi = Evolution of Informatic Application in Management of Agricultural Organizations / Marian KURAŚ // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 88-97. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
60
Jak obliczać efektywność zastosowań informatyki? / Marian KURAŚ // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 117-122. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
61
Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego : analiza ryzyka zamierzeń informatycznych / Marian KURAŚ - kier. tematu, Agnieszka ZAJĄC, Mateusz Stefański. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - [121] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
62
Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych / Marian KURAŚ, Andrzej ZALIWSKI, Mariusz GRABOWSKI, Gerard Cięciwa, Tomasz Nitsch. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - [85] k. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych / Andrzej ZALIWSKI, Marian KURAŚ, Mariusz GRABOWSKI, Gerard Cięciwa, Tomasz Nitsch. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - V, [70] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
1
Kuraś M., Zając A., (2010), Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 213-228; https://bazekon.uek.krakow.pl/50009
2
Zając A., Kuraś M., (2009), IT Status in Informational Model of Organization (IMO). [W:] Kubiak , Korowicki A. (red.), Information Management, Gdansk : University Press, s. 350-358.
3
Zając A., Kuraś M., (2009), Zmiana organizacyjna jako domena projektu, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 423-429.
4
Kuraś M., (2009), System informacyjny a system informatyczny - co oprócz nazwy różni te dwa obiekty?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 259-275; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782050
5
Zając A., Kuraś M., (2009), Badanie potrzeb informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 37-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/164742603
6
Zając A., Kuraś M., (2008), Czy w erze TI planowanie strategiczne jest potrzebne?. [W:] Kisielnicki J. (red.), Informatyka dla przyszłości, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 52-60.
7
Kuraś M., Zając A., (2002), Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 295-305.
8
Kuraś M. (red.), (1999), SIS'99: Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 364 s.
9
Kuraś M., Zając A., (1999), Strategia wykorzystania TI - moda czy konieczność. [W:] Kuraś M. (red.), SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-140.
10
Kuraś M., Grabowski M., Zając A., (1999), Changing IS Curriculum and Methods of Instruction, "SIGCSE Bulletin", Vol. 31, nr 3, Sept., s. 36-39.
11
Kuraś M., (1999), Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 105-119.
12
Kuraś M., Zając A., (1999), Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych - podejście minimum. [W:] Kuraś M. (red.), SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 257-266.
13
Kuraś M., Zając A., (1999), Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 159-182.
14
Kuraś M., Zając A., (1999), Architektura SI organizacji. [W:] Kuraś M. (red.), SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 141-150.
15
Cięciwa G., Kuraś M., (1997), Przyszłość należy do odważnych, ale nie do naiwnych. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 115-121.
16
Kuraś M., Zając A., (1996), Czynniki ryzyka tworzenia i wykorzystania systemów wspomagania decyzji. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 35-46.
17
Kuraś M., Zając A., (1996), Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 474, s. 5-27.
18
Kuraś M., Zając A., (1996), Eliminowanie ryzyka zamierzeń informatycznych. [W:] INFOGRYF '96: materiały konferencyjne, T. 1, Kołobrzeg : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, s. 128-135.
19
Kuraś M., (1995), Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac, Katowice : AE, s. 169-176.
20
Kuraś M., Zając A., (1995), Inteligentne systemy informacyjne. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac, Katowice : AE, s. 41-47.
21
Hayder G., Kuraś M., (1994), Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 421, s. [45]-65.
22
Duxbury L., Kuraś M., (1994), The Practicum Approach to the Teaching of Systems Analysis and Design and Its Applicability to Poland, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 7, s. 175-199.
23
Kuraś M., Sarga D., (1992), Organizacja pracy zespołu projektowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 121-137.
24
Kuraś M., (1992), Koncepcja komputerowego wspomagania analizy i projektowania systemów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 39-65.
25
Kuraś M., (1991), System akredytacji programów studiów w zakresie zastosowań informatyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 4, s. 149-161.
26
Kuraś M., (1990), Model R.L. Nolana jako narzędzie oceny zaawansowania zastosowań informatyki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 83-84.
27
Kuraś M., (1990), Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 39-52.
28
Kuraś M., Sarga D., Węgrzynowski A., (1990), Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 21-37.
29
Kuraś M., Maciołek W., Sarga D., (1990), Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 48-74.
30
Dobija D., Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1990), Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI). [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 24-47.
31
Kuraś M., (1990), Czynniki (niedo)rozwoju zastosowań informatyki w gospodarce PRL, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 1, s. 93-110.
32
Kuraś M., (1989), Zakres modernizacji systemu informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 49-67.
33
Kuraś M., Sarga D., (1989), Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 69-86.
34
Kuraś M., (1988), Systemy operacyjne mikrokomputera MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-115.
35
Kuraś M., (1988), Rozwój zastosowań informatyki a przemiany metod projektowania systemów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 85-101.
36
Bocheński A., Kuraś M., (1988), Środowisko programowe systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 103-118.
37
Kuraś M., (1988), INFOKRAK'87, "Przegląd Organizacji", nr 2 (577), s. 37.
38
Kuraś M., (1988), Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu (pokłosie konferencji naukowej), "Problemy Organizacji", 1, s. 154-163.
39
Bocheński A., Kuraś M., (1987), Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 23-42.
40
Kuraś M., (1987), Jakość danych a jakość informacji. [W:] Oleński J. (red.), Jakość danych w systemach informacyjnych: materiały seminarium SPIS '87, Warszawa : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, s. 323-331.
41
Kuraś M., Wilusz T., (1987), Cele i treści kształcenia w zakresie informatyki w uczelniach ekonomicznych. [W:] Flakiewicz W. (red.), Informatyka, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 22-36.
42
Kuraś M., (1987), Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 6 (569), s. 18.
43
Kuraś M., (1987), Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 5-22.
44
Bocheński A., Kuraś M., (1986), Systemy automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 95-111.
45
Kuraś M., (1986), Computare Necesse Est, "Polityka", nr 46(1541), s. 10.
46
Kuraś M., (1986), Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 81-93.
47
Kuraś M., Wilusz T., (1984), Podstawy organizacji zbiorów danych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
48
Kuraś M., (1984), O reformowalności reformy. Cz. (1), "Przegląd Techniczny", nr 5, s. 9-10.
49
Kuraś M., Wilusz T., Wołoszyn J., (1984), Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 79-94.
50
Kuraś M., (1984), Zmiany celów zastosowań informatyki spowodowane przez reformę gospodarczą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 61-78.
51
Kuraś M., (1984), O reformowalności reformy. Cz. (2), "Przegląd Techniczny", nr 6, s. 21-23.
52
Kuraś M., (1983), Dokonania i perspektywy informatyki : co z tego mamy?. Cz. (1), "Przegląd Techniczny", nr 36, s. 8-9, 37.
53
Kuraś M., (1983), Dokonania i perspektywy informatyki. Cz. (2), "Przegląd Techniczny", nr 37, s. 16-19.
54
Kuraś M., (1983), Reformy z informatyką : małżeństwo z rozsądku, "Życie Gospodarcze", nr 17, s. 11.
55
Kuraś M., (1981), Integracja systemów informatycznych zarządzania, Prom. Zając K., Kraków : , VIII, 205 k.
56
Kuraś M., (1980), Wybrane problemy metodologii projektowania zbiorów w tradycyjnych systemach informatycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 133-154.
57
Kuraś M., (1978), Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 113, s. 39-61.
58
Kuraś M., (1978), Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 237-255.
59
Kuraś M., (1977), Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 88-97.
60
Kuraś M., (1977), Jak obliczać efektywność zastosowań informatyki?, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 117-122.
61
Kuraś M., Zając A., Stefański M., (1996), Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego: analiza ryzyka zamierzeń informatycznych, Kuraś M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [121] k.
62
Kuraś M., Zaliwski A., Grabowski M., Cięciwa G., Nitsch T., (1994), Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [85] k.
63
Zaliwski A., Kuraś M., Grabowski M., Cięciwa G., Nitsch T., (1994), Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
64
Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1992), Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, V, [70] k.
1
@article{UEK:2165918958,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "213-228",
year = "2010",
}
2
@inbook{UEK:2161823732,
author = "Zając Agnieszka and Kuraś Marian",
title = "IT Status in Informational Model of Organization (IMO)",
booktitle = "Information Management",
pages = "350-358",
adress = "Gdansk",
publisher = "University Press",
year = "2009",
isbn = "978-83-7326-625-4",
}
3
@article{UEK:2161841525,
author = "Zając Agnieszka and Kuraś Marian",
title = "Zmiana organizacyjna jako domena projektu",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "423-429",
year = "2009",
}
4
@article{UEK:50082,
author = "Kuraś Marian",
title = "System informacyjny a system informatyczny - co oprócz nazwy różni te dwa obiekty?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "259-275",
year = "2009",
}
5
@article{UEK:50096,
author = "Zając Agnieszka and Kuraś Marian",
title = "Badanie potrzeb informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "37-55",
year = "2009",
}
6
@inbook{UEK:2161827393,
author = "Zając Agnieszka and Kuraś Marian",
title = "Czy w erze TI planowanie strategiczne jest potrzebne?",
booktitle = "Informatyka dla przyszłości",
pages = "52-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2008",
isbn = "978-83-61276-13-5",
}
7
@inbook{UEK:2168225178,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "295-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
8
@book{UEK:2168256194,
title = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
editor = Kuraś Marian,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
9
@inbook{UEK:2168256198,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Strategia wykorzystania TI - moda czy konieczność",
booktitle = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
10
@article{UEK:2168291313,
author = "Kuraś Marian and Grabowski Mariusz and Zając Agnieszka",
title = "Changing IS Curriculum and Methods of Instruction",
journal = "SIGCSE Bulletin",
number = "Vol. 31, 3, Sept.",
pages = "36-39",
year = "1999",
}
11
@article{UEK:2168259626,
author = "Kuraś Marian",
title = "Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "105-119",
year = "1999",
}
12
@inbook{UEK:2168256204,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych - podejście minimum",
booktitle = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
pages = "257-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
13
@article{UEK:2168259642,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "159-182",
year = "1999",
}
14
@inbook{UEK:2168256202,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Architektura SI organizacji",
booktitle = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
pages = "141-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
15
@inbook{UEK:2168266460,
author = "Cięciwa Gerard and Kuraś Marian",
title = "Przyszłość należy do odważnych, ale nie do naiwnych",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "115-121",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
16
@inbook{UEK:2168295285,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Czynniki ryzyka tworzenia i wykorzystania systemów wspomagania decyzji",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań",
pages = "35-46",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-87265-36-5",
}
17
@article{UEK:2168284457,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "474",
pages = "5-27",
year = "1996",
}
18
@inbook{UEK:2165782387,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Eliminowanie ryzyka zamierzeń informatycznych",
booktitle = "INFOGRYF '96",
pages = "128-135",
adress = "Kołobrzeg",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie",
year = "1996",
}
19
@inbook{UEK:52085,
author = "Kuraś Marian",
title = "Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac",
pages = "169-176",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
}
20
@inbook{UEK:52086,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka",
title = "Inteligentne systemy informacyjne",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac",
pages = "41-47",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
}
21
@article{UEK:2168259404,
author = "Hayder Grzegorz and Kuraś Marian",
title = "Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "421",
pages = "[45]-65",
year = "1994",
}
22
@article{UEK:2168286117,
author = "Duxbury Linda E. and Kuraś Marian",
title = "The Practicum Approach to the Teaching of Systems Analysis and Design and Its Applicability to Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica",
number = "7",
pages = "175-199",
adress = "",
year = "1994",
issn = "1640-6818",
}
23
@article{UEK:2168263958,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta",
title = "Organizacja pracy zespołu projektowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "121-137",
year = "1992",
}
24
@article{UEK:2168264106,
author = "Kuraś Marian",
title = "Koncepcja komputerowego wspomagania analizy i projektowania systemów informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "39-65",
year = "1992",
}
25
@article{UEK:2168286115,
author = "Kuraś Marian",
title = "System akredytacji programów studiów w zakresie zastosowań informatyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica",
number = "4",
pages = "149-161",
adress = "",
year = "1991",
issn = "1640-6818",
}
26
@misc{UEK:2168275941,
author = "Kuraś Marian",
title = "Model R.L. Nolana jako narzędzie oceny zaawansowania zastosowań informatyki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "83-84",
year = "1990",
}
27
@article{UEK:2168278267,
author = "Kuraś Marian",
title = "Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "39-52",
year = "1990",
}
28
@article{UEK:2168278265,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta and Węgrzynowski Andrzej",
title = "Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "21-37",
year = "1990",
}
29
@unpublished{UEK:2168256998,
author = "Kuraś Marian and Maciołek Wiesław and Sarga Danuta",
title = "Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "48-74",
year = "1990",
}
30
@unpublished{UEK:2168256996,
author = "Dobija Dorota and Kuraś Marian and Sarga Danuta and Zaliwski Andrzej",
title = "Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "24-47",
year = "1990",
}
31
@article{UEK:2168286113,
author = "Kuraś Marian",
title = "Czynniki (niedo)rozwoju zastosowań informatyki w gospodarce PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica",
number = "1",
pages = "93-110",
adress = "",
year = "1990",
issn = "1640-6818",
}
32
@article{UEK:2168280161,
author = "Kuraś Marian",
title = "Zakres modernizacji systemu informacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "49-67",
year = "1989",
}
33
@article{UEK:2168280163,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta",
title = "Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "69-86",
year = "1989",
}
34
@inbook{UEK:2168329995,
author = "Kuraś Marian",
title = "Systemy operacyjne mikrokomputera MERA-400",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "57-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
35
@article{UEK:2168283583,
author = "Kuraś Marian",
title = "Rozwój zastosowań informatyki a przemiany metod projektowania systemów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "85-101",
year = "1988",
}
36
@article{UEK:2168283585,
author = "Bocheński Andrzej and Kuraś Marian",
title = "Środowisko programowe systemów automatyzacji biura",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "103-118",
year = "1988",
}
37
@misc{UEK:2168331825,
author = "Kuraś Marian",
title = "INFOKRAK'87",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (577)",
pages = "37",
year = "1988",
}
38
@article{UEK:2168251978,
author = "Kuraś Marian",
title = "Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu : (pokłosie konferencji naukowej)",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "1",
pages = "154-163",
year = "1988",
}
39
@article{UEK:2168233440,
author = "Bocheński Andrzej and Kuraś Marian",
title = "Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "23-42",
year = "1987",
}
40
@inbook{UEK:2168291461,
author = "Kuraś Marian",
title = "Jakość danych a jakość informacji",
booktitle = "Jakość danych w systemach informacyjnych",
pages = "323-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym",
year = "1987",
issn = "",
}
41
@inbook{UEK:2168260044,
author = "Kuraś Marian and Wilusz Tadeusz",
title = "Cele i treści kształcenia w zakresie informatyki w uczelniach ekonomicznych",
booktitle = "Informatyka",
pages = "22-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1987",
issn = "",
}
42
@misc{UEK:2168331793,
author = "Kuraś Marian",
title = "Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "6 (569)",
pages = "18",
year = "1987",
}
43
@article{UEK:2168233434,
author = "Kuraś Marian",
title = "Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
44
@article{UEK:2168281613,
author = "Bocheński Andrzej and Kuraś Marian",
title = "Systemy automatyzacji prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "95-111",
year = "1986",
}
45
@article{UEK:2168246478,
author = "Kuraś Marian",
title = "Computare Necesse Est",
journal = "Polityka",
number = "46(1541)",
pages = "10",
year = "1986",
}
46
@article{UEK:2168281611,
author = "Kuraś Marian",
title = "Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "81-93",
year = "1986",
}
47
@book{UEK:2168295225,
author = "Kuraś Marian and Wilusz Tadeusz",
title = "Podstawy organizacji zbiorów danych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
48
@article{UEK:2168283247,
author = "Kuraś Marian",
title = "O reformowalności reformy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "5",
pages = "9-10",
year = "1984",
}
49
@article{UEK:2168278711,
author = "Kuraś Marian and Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "79-94",
year = "1984",
}
50
@article{UEK:2168278709,
author = "Kuraś Marian",
title = "Zmiany celów zastosowań informatyki spowodowane przez reformę gospodarczą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "61-78",
year = "1984",
}
51
@article{UEK:2168283249,
author = "Kuraś Marian",
title = "O reformowalności reformy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "6",
pages = "21-23",
year = "1984",
}
52
@article{UEK:2168283251,
author = "Kuraś Marian",
title = "Dokonania i perspektywy informatyki : co z tego mamy?",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "36",
pages = "8-9, 37",
year = "1983",
}
53
@article{UEK:2168283253,
author = "Kuraś Marian",
title = "Dokonania i perspektywy informatyki",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "37",
pages = "16-19",
year = "1983",
}
54
@article{UEK:2168274547,
author = "Kuraś Marian",
title = "Reformy z informatyką : małżeństwo z rozsądku",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "17",
pages = "11",
year = "1983",
}
55
@unpublished{UEK:2168313239,
author = "Kuraś Marian",
title = "Integracja systemów informatycznych zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
56
@article{UEK:2168232890,
author = "Kuraś Marian",
title = "Wybrane problemy metodologii projektowania zbiorów w tradycyjnych systemach informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "133-154",
year = "1980",
}
57
@article{UEK:2168250140,
author = "Kuraś Marian",
title = "Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "113",
pages = "39-61",
year = "1978",
}
58
@article{UEK:2168250818,
author = "Kuraś Marian",
title = "Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "237-255",
year = "1978",
}
59
@article{UEK:2168227014,
author = "Kuraś Marian",
title = "Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 1/61",
pages = "88-97",
year = "1977",
}
60
@article{UEK:2168227020,
author = "Kuraś Marian",
title = "Jak obliczać efektywność zastosowań informatyki?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 1/61",
pages = "117-122",
year = "1977",
}
61
@unpublished{UEK:2168329747,
author = "Kuraś Marian and Zając Agnieszka and Stefański Mateusz",
title = "Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego : analiza ryzyka zamierzeń informatycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
62
@unpublished{UEK:2168329945,
author = "Kuraś Marian and Zaliwski Andrzej and Grabowski Mariusz and Cięciwa Gerard and Nitsch Tomasz",
title = "Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
63
@unpublished{UEK:2168329943,
author = "Zaliwski Andrzej and Kuraś Marian and Grabowski Mariusz and Cięciwa Gerard and Nitsch Tomasz",
title = "Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
64
@unpublished{UEK:2168331527,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta and Zaliwski Andrzej",
title = "Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}