Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją = Position, Function and Tasks of Information Technology in Organisation Management : General Conception Model of Information Technology in Organisation Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010) , s. 213-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165918958
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
IT Status in Informational Model of Organization (IMO)
Źródło:
Information Management / ed. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki - Gdansk: University Press, 2009, s. 350-358. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7326-625-4
Nr:
2161823732
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Badanie potrzeb informacyjnych = The Study of Information Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 37-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50096
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
System informacyjny a system informatyczny - co oprócz nazwy różni te dwa obiekty? = Information System and Computer System - What Is the Difference Apart from Names
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 259-275. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50082
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zmiana organizacyjna jako domena projektu = Organizational Change as the Project's Domain
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009) , s. 423-429. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161841525
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Czy w erze TI planowanie strategiczne jest potrzebne?
Źródło:
Informatyka dla przyszłości / red. nauk. Jerzy Kisielnicki - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 52-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-13-5
Nr:
2161827393
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (3)
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007) , s. 20-21 - Bibliogr.
Nr:
2168346722
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 1 (9) (2007) , s. 10-11 - Bibliogr.
Nr:
2168345432
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny. Cz. 2
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 2 (10) (2007) , s. 16-17 - Bibliogr.
Nr:
2168346652
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją = The Ability to Use Information Technology as an Immanent Feature of Managing Modern Organisations
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 295-305. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225178
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Po wojnie
Źródło:
Computer World. - nr 26(390) (1999) , s. 23
Nr:
2168338871
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Strategiczne znaczenie techniki informacyjnej : czy technika informacyjna może przynosić korzyści?
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 7 (1999) , s. 104-125
Nr:
2168343101
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Drogi i telefony
Źródło:
Computer World. - nr 19(383) (1999) , s. 19
Nr:
2168338727
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Kupuj lepsze
Źródło:
Computer World. - nr 29(393) (1999) , s. 19
Nr:
2168338877
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Nowe zawraca
Źródło:
Computer World. - nr 8(372) (1999) , s. 17
Nr:
2168338605
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Standardy
Źródło:
Computer World. - nr 7(371) (1999) , s. 15
Nr:
2168338601
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Elektryka i jej użytkownicy...
Źródło:
Computer World. - nr 37(401) (1999) , s. 23
Nr:
2168338925
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Nasza VISA
Źródło:
Computer World. - nr 18(382) (1999) , s. 19
Nr:
2168338725
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Po co ta informatyka?
Źródło:
Computer World. - nr 15(379) (1999) , s. 17
Nr:
2168338651
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Dysleksja, dysgrafia i dysertacja
Źródło:
Computer World. - nr 35(399) (1999) , s. 21
Nr:
2168338911
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych = Threats and Success Factors in IS Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999) , s. 159-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259642
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Miejscówka stojąca
Źródło:
Computer World. - nr 21(385) (1999) , s. 21
Nr:
2168338731
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Obsługa komputerów i programowanie ludzi
Źródło:
Computer World. - nr 24(388) (1999) , s. 25
Nr:
2168338861
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Jurek! Zrób coś!
Źródło:
Computer World. - nr 5(369) (1999) , s. 17
Nr:
2168338597
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Święta wieńczą ciężki rok
Źródło:
Computer World. - nr 48(412) (1999) , s. 9
Nr:
2168338987
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Społeczeństwo informacyjne a centrum informacyjne
Źródło:
Computer World. - nr 44(408) (1999) , s. 23
Nr:
2168338947
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Informacja dla wszystkich
Źródło:
Computer World. - nr 40(404) (1999) , s. 19
Nr:
2168338935
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
...stosowna wiedza... zwana dalej "Radą"
Źródło:
Computer World. - nr 34(398) (1999) , s. 19
Nr:
2168338905
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Indeksy na indeks
Źródło:
Computer World. - nr 11(375) (1999) , s. 17
Nr:
2168338639
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
ABC planowania
Źródło:
Computer World. - nr 30(394) (1999) , s. 19
Nr:
2168338879
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Oj, dzieje się, dzieje
Źródło:
Computer World. - nr 10(374) (1999) , s. 19
Nr:
2168338609
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Uwaga, niewłaściwa przeglądarka!
Źródło:
Computer World. - nr 46(410) (1999) , s. 21
Nr:
2168338975
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Profesjonalizm
Źródło:
Computer World. - nr 3(367) (1999) , s. 17
Nr:
2168338593
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Zaćmienie umysłów
Źródło:
Computer World. - nr 25(389) (1999) , s. 25
Nr:
2168338869
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Złodziej czy magister
Źródło:
Computer World. - nr 12(376) (1999) , s. 17
Nr:
2168338641
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
O cywilizowanym dutków wydawaniu
Źródło:
Computer World. - nr 47(411) (1999) , s. 21
Nr:
2168338985
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Analfabetyzm informacyjny, analfabetyzm informatyczny
Źródło:
Computer World. - nr 1(365) (1999) , s. 13
Nr:
2168338443
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Sen o banku
Źródło:
Computer World. - nr 45(409) (1999) , s. 23
Nr:
2168338973
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Spotkanie nieparzystych
Źródło:
Computer World. - nr 23(387) (1999) , s. 23
Nr:
2168338735
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Plagiaty są czy ich nie ma?
Źródło:
Computer World. - nr 39(403) (1999) , s. 21
Nr:
2168338933
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Systemy szkodliwe społecznie
Źródło:
Computer World. - nr 28(392) (1999) , s. 17
Nr:
2168338875
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Noł 2000 problem u nas
Źródło:
Computer World. - nr 32(396) (1999) , s. 19
Nr:
2168338891
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Klient, czyli cd. (nie)ludzkiej mordy
Źródło:
Computer World. - nr 6(370) (1999) , s. 15
Nr:
2168338599
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Wielki brat w PKO
Źródło:
Computer World. - nr 33(397) (1999) , s. 25
Nr:
2168338903
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Studia strategiczne
Źródło:
Computer World. - nr 43(407) (1999) , s. 23
Nr:
2168338941
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Changing IS Curriculum and Methods of Instruction
Źródło:
SIGCSE Bulletin. - Vol. 31, nr 3, Sept. (1999) , s. 36-39. - Pełny tekst dostępny w ACM Digital Library - Bibliogr.
Nr:
2168291313
artykuł w czasopiśmie
47

Konferencja:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Tytuł:
Strategia wykorzystania TI - moda czy konieczność
Źródło:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 131-140. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256198
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Web (łeb) odpada
Źródło:
Computer World. - nr 17(381) (1999) , s. 21
Nr:
2168338657
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Pierwszeństwo informatyki czy zarządzania?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - nr 13 (1999) , s. 195-204. - Tytuł numeru: Informatyka w zarządzaniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 276)
Nr:
2168343103
artykuł w czasopiśmie
50

Konferencja:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Tytuł:
Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych - podejście minimum
Źródło:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 257-266. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256204
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Kapitalizm z (nie)ludzką mordą
Źródło:
Computer World. - nr 4(368) (1999) , s. 17
Nr:
2168338595
artykuł w czasopiśmie
52

Konferencja:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Tytuł:
Architektura SI organizacji
Źródło:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 141-150. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256202
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Prozus
Źródło:
Computer World. - nr 31(395) (1999) , s. 23
Nr:
2168338889
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Już było, że będą blokady
Źródło:
Computer World. - nr 42(406) (1999) , s. 19
Nr:
2168338939
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Historia lubi się powtarzać?
Źródło:
Computer World. - nr 38(402) (1999) , s. 19
Nr:
2168338931
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Informacja a informatyka
Źródło:
Computer World. - nr 14(378) (1999) , s. 17
Nr:
2168338645
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Róbmy swoje
Źródło:
Computer World. - nr 16(380) (1999) , s. 17
Nr:
2168338653
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Opłaty za bezpłatną edukację
Źródło:
Computer World. - nr 27(391) (1999) , s. 21
Nr:
2168338873
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej = Information Technology as a Means of Gaining Competitive Advantage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999) , s. 105-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259626
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Przygotować wdrożenie...
Źródło:
Computer World. - nr 20(384) (1999) , s. 19
Nr:
2168338729
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Płatnik
Źródło:
Computer World. - nr 9(373) (1999) , s. 19
Nr:
2168338607
artykuł w czasopiśmie
62

Konferencja:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Tytuł:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
364 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256194
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
63

Autor:
Tytuł:
Ryzyko a brak wyobraźni
Źródło:
Computer World. - nr 13(377) (1999) , s. 17
Nr:
2168338643
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tytuł:
Chodząca inteligencja
Źródło:
Computer World. - nr 41(405) (1999) , s. 19
Nr:
2168338937
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Nowa era w edukacji
Źródło:
Computer World. - nr 36(400) (1999) , s. 21
Nr:
2168338917
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Encja, demencja, czyli językowa impotencja
Źródło:
Computer World. - nr 22(386) (1999) , s. 21
Nr:
2168338733
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Wizja
Źródło:
Computer World. - nr 24(340) (1998) , s. 17
Nr:
2168338323
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
Ochotnicza Straż Pożarna
Źródło:
Computer World. - nr 8(324) (1998) , s. 23
Nr:
2168338271
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
2 + 2 = ?
Źródło:
Computer World. - nr 23(339) (1998) , s. 21
Nr:
2168338321
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Niemoc
Źródło:
Computer World. - nr 14(330) (1998) , s. 22
Nr:
2168338291
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Pakt na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
Źródło:
Computer World. - nr 43(359) (1998) , s. 19
Nr:
2168338431
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Biurokracja
Źródło:
Computer World. - nr 25(341) (1998) , s. 17
Nr:
2168338325
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Konkrety
Źródło:
Computer World. - nr 17(333) (1998) , s. 23
Nr:
2168338307
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Totalnie jakoś
Źródło:
Computer World. - nr 21(337) (1998) , s. 23
Nr:
2168338315
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Kreatywność
Źródło:
Computer World. - nr 44(360) (1998) , s. 21
Nr:
2168338433
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Informacyjne czy informatyczne?
Źródło:
Computer World. - nr 1(317) (1998) , s. 15
Nr:
2168338237
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Zintegrowane zarządzanie
Źródło:
Computer World. - nr 6(322) (1998) , s. 17
Nr:
2168338265
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
O bezpieczeństwie danych inaczej
Źródło:
Computer World. - nr 7(323) (1998) , s. 21
Nr:
2168338267
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Dlaczego informatycy muszą być genialni
Źródło:
Computer World. - nr 31(347) (1998) , s. 19
Nr:
2168338397
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Krypa, a nie Tytanic
Źródło:
Computer World. - nr 15(331) (1998) , s. 21
Nr:
2168338299
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Miałem sen ...
Źródło:
Computer World. - nr 4(320) (1998) , s. 15
Nr:
2168338241
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Dotacje na informatykę
Źródło:
Computer World. - nr 9(325) (1998) , s. 19
Nr:
2168338273
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Trzy sceny z praktyki informatyki
Źródło:
Computer World. - nr 26(342) (1998) , s. 21
Nr:
2168338343
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Tytuł:
Amatorszczyzna
Źródło:
Computer World. - nr 45(361) (1998) , s. 17
Nr:
2168338435
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Spokojnie, to nie piekarnia
Źródło:
Computer World. - nr 40(356) (1998) , s. 21
Nr:
2168338425
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Tytuł:
Etyka? A po co?
Źródło:
Computer World. - nr 41(357) (1998) , s. 21
Nr:
2168338437
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Tytuł:
Specyfika, czyli... nienormalność
Źródło:
Computer World. - nr 16(332) (1998) , s. 21
Nr:
2168338303
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Jeszcze 108 dni
Źródło:
Computer World. - nr 33(349) (1998) , s. 19
Nr:
2168338401
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Futbol i edukacja
Źródło:
Computer World. - nr 30(346) (1998) , s. 27
Nr:
2168338395
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
To nie jest proste
Źródło:
Computer World. - nr 19(335) (1998) , s. 25
Nr:
2168338311
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
I po co te komputery?
Źródło:
Computer World. - nr 11(327) (1998) , s. 21
Nr:
2168338277
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tytuł:
Bankomat, czyli temat ogórkowy
Źródło:
Computer World. - nr 29(345) (1998) , s. 17
Nr:
2168338393
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Tytuł:
Europa? A kysz!
Źródło:
Computer World. - nr 47(363) (1998) , s. 17
Nr:
2168338439
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Ściąganie, czyli oszukiwanie
Źródło:
Computer World. - nr 22(338) (1998) , s. 28
Nr:
2168338317
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
MRP II to nie jest komputeryzacja
Źródło:
Computer World. - nr 12(328) (1998) , s. 21
Nr:
2168338279
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Stolarz, kucharz, informatyk
Źródło:
Computer World. - nr 34(350) (1998) , s. 25
Nr:
2168338403
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Tytuł:
Doskonalenie przez komputeryzowanie
Źródło:
Computer World. - nr 27(343) (1998) , s. 21
Nr:
2168338345
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Nowy REGON
Źródło:
Computer World. - nr 5(321) (1998) , s. 15
Nr:
2168338257
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Tytuł:
A ja prozą
Źródło:
Computer World. - nr 48(364) (1998) , s. 15
Nr:
2168338441
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Monopol niszczy się sam
Źródło:
Computer World. - nr 39(355) (1998) , s. 19
Nr:
2168338423
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tytuł:
Pilne czy ważne
Źródło:
Computer World. - nr 32(348) (1998) , s. 19
Nr:
2168338399
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Virtualni Evropa
Źródło:
Computer World. - nr 9(326) (1998) , s. 19
Nr:
2168338275
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Monopol informatyczny
Źródło:
Computer World. - nr 38(354) (1998) , s. 21
Nr:
2168338411
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
To już pięćdziesiąty ...
Źródło:
Computer World. - nr 13(329) (1998) , s. 17
Nr:
2168338287
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Tytuł:
O umawianiu się
Źródło:
Computer World. - nr 28(344) (1998) , s. 19
Nr:
2168338391
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Politycy zawinili, a wieszają informatyków
Źródło:
Computer World. - nr 42(358) (1998) , s. 19
Nr:
2168338429
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Podatek liniowy
Źródło:
Computer World. - nr 35(351) (1998) , s. 21
Nr:
2168338405
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Tytuł:
Zdolność do zmiany
Źródło:
Computer World. - nr 37(353) (1998) , s. 19
Nr:
2168338409
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Tytuł:
Teoria
Źródło:
Computer World. - nr 20(336) (1998) , s. 27
Nr:
2168338313
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Sensacja?
Źródło:
Computer World. - nr 18(334) (1998) , s. 25
Nr:
2168338309
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tytuł:
Dlaczego inżynierowie
Źródło:
Computer World. - nr 36(352) (1998) , s. 21
Nr:
2168338407
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Był sobie przetarg
Źródło:
Computer World. - nr 41(357) (1998) , s. 21
Nr:
2168338427
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Tytuł:
Jaskółka wiosnę czyniąca
Źródło:
Computer World. - nr 22(290) (1997) , s. 19
Nr:
2168338067
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Tytuł:
Kultura informacyjna
Źródło:
Computer World. - nr 40(308) (1997) , s. 25
Nr:
2168338177
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Tytuł:
To nie wstyd nie wiedzieć
Źródło:
Computer World. - wydanie specjalne (1997) , s. 29
Nr:
2168338199
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Ryzykować, nie ryzykować?
Źródło:
Computer World. - nr 33(301) (1997) , s. 39-41
Nr:
2168338167
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
O standardach i wstępnym szacowaniu
Źródło:
Computer World. - nr 27(295) (1997) , s. 19
Nr:
2168338113
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Tytuł:
A gdzie system ubezpieczeń?
Źródło:
Computer World. - nr 44(312) (1997) , s. 25
Nr:
2168338189
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Tytuł:
Proletariusze podłączają się
Źródło:
Computer World. - nr 47(315) (1997) , s. 15
Nr:
2168338195
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Tytuł:
Zacznijmy od początku
Źródło:
Computer World. - nr 5(273) (1997) , s. 19
Nr:
2168337993
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Tytuł:
Ile wydajemy na informatykę
Źródło:
Computer World. - nr 39(307) (1997) , s. 19
Nr:
2168338175
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Tytuł:
O uczeniu i nauczaniu
Źródło:
Computer World. - nr 19(287) (1997) , s. 23
Nr:
2168338063
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Informatyka nie rozwiązuje problemów organizacyjnych (I)
Źródło:
Computer World. - nr 42(310) (1997) , s. 29
Nr:
2168338181
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Tytuł:
Kilka uwag sceptyka o ochronie danych osobowych
Źródło:
Computer World. - nr 18(286) (1997) , s. 58, 60
Nr:
2168338061
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Tytuł:
Człowiek i maszyna
Źródło:
Computer World. - nr 12(280) (1997) , s. 23
Nr:
2168338025
artykuł w czasopiśmie
126

Autor:
Tytuł:
O potrzebie zmiany
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK1997. - nr 1, s. 7
Nr:
2168357766
varia
Zobacz opis całości
127

Autor:
Tytuł:
Konferencje, konferencje, czyli... czym zajmują się informatycy
Źródło:
Computer World. - nr 20(288) (1997) , s. 21
Nr:
2168338065
artykuł w czasopiśmie
128

Autor:
Tytuł:
Ważne pytania
Źródło:
Computer World. - nr 15(283) (1997) , s. 23
Nr:
2168338031
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Tytuł:
Kolejowy łerkfloł (ang.: workflow)
Źródło:
Computer World. - nr 30(298) (1997) , s. 17
Nr:
2168338121
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Tytuł:
Wakacje, wakacje...
Źródło:
Computer World. - nr 32(300) (1997) , s. 24
Nr:
2168338161
artykuł w czasopiśmie
131

Autor:
Tytuł:
To była/mogła być wspaniała katastrofa
Źródło:
Computer World. - nr 4(272) (1997) , s. 17
Nr:
2168337991
artykuł w czasopiśmie
132

Autor:
Tytuł:
O organizacji i informacji oraz o procedurach awaryjnych
Źródło:
Computer World. - nr 29(297) (1997) , s. 15
Nr:
2168338119
artykuł w czasopiśmie
133

Autor:
Tytuł:
Koniec czy początek romantyzmu?
Źródło:
Computer World. - nr 35(303) (1997) , s. 25
Nr:
2168338169
artykuł w czasopiśmie
134

Autor:
Tytuł:
Podobno tylko raz w roku
Źródło:
Computer World. - nr 11(279) (1997) , s. 25
Nr:
2168338019
artykuł w czasopiśmie
135

Autor:
Gerard Cięciwa , Marian Kuraś
Tytuł:
Przyszłość należy do odważnych, ale nie do naiwnych
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 115-121. - Załączniki
Nr:
2168266460
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
136

Autor:
Tytuł:
Co o tym wszystkim myśleć?
Źródło:
Computer World. - nr 48(316) (1997) , s. 15
Nr:
2168338197
artykuł w czasopiśmie
137

Autor:
Tytuł:
Ochrona danych osobowych
Źródło:
Computer World. - nr 9(277) (1997) , s. 15
Nr:
2168337997
artykuł w czasopiśmie
138

Autor:
Tytuł:
Lekarze, naukowcy, informatycy, czyli o zmianach
Źródło:
Computer World. - nr 33(301) (1997) , s. 17
Nr:
2168338163
artykuł w czasopiśmie
139

Autor:
Tytuł:
Odpowiednie rozszerzenie
Źródło:
Computer World. - nr 25(293) (1997) , s. 21
Nr:
2168338075
artykuł w czasopiśmie
140

Autor:
Tytuł:
Komputery nie zastępują wiedzy
Źródło:
Computer World. - nr 23(291) (1997) , s. 21
Nr:
2168338071
artykuł w czasopiśmie
141

Autor:
Tytuł:
To nie koniec ...acji
Źródło:
Computer World. - nr 7(275) (1997) , s. 17
Nr:
2168337995
artykuł w czasopiśmie
142

Autor:
Tytuł:
Nie wykorzystywana szansa
Źródło:
Computer World. - nr 38(306) (1997) , s. 25
Nr:
2168338173
artykuł w czasopiśmie
143

Autor:
Tytuł:
Nowoczesność
Źródło:
Computer World. - nr 1(269) (1997) , s. 15
Nr:
2168337985
artykuł w czasopiśmie
144

Autor:
Tytuł:
Po pierwsze: PO CO?
Źródło:
Computer World. - nr 462(314) (1997) , s. 21
Nr:
2168338193
artykuł w czasopiśmie
145

Autor:
Tytuł:
Czy narzędzie może zmienić praktyki banku?
Źródło:
Computer World. - nr 41(309) (1997) , s. 19
Nr:
2168338179
artykuł w czasopiśmie
146

Autor:
Tytuł:
Jak komputeryzacja przynosi straty
Źródło:
Computer World. - nr 37(305) (1997) , s. 19
Nr:
2168338171
artykuł w czasopiśmie
147

Autor:
Tytuł:
Po co są instrukcje i regulaminy?
Źródło:
Computer World. - nr 26(294) (1997) , s. 17
Nr:
2168338083
artykuł w czasopiśmie
148

Autor:
Tytuł:
Praca grupowa i przepływ pracy
Źródło:
Computer World. - nr 31(299) (1997) , s. 27
Nr:
2168338123
artykuł w czasopiśmie
149

Autor:
Tytuł:
Dogonić Indie
Źródło:
Computer World. - nr 45(313) (1997) , s. 23
Nr:
2168338191
artykuł w czasopiśmie
150

Autor:
Tytuł:
Informatyka nie rozwiązuje problemów organizacyjnych (II)
Źródło:
Computer World. - nr 43(311) (1997) , s. 25
Nr:
2168338185
artykuł w czasopiśmie
151

Autor:
Tytuł:
Zacznijmy od początku
Źródło:
Computer World. - nr 3(271) (1997) , s. 23
Nr:
2168337989
artykuł w czasopiśmie
152

Autor:
Tytuł:
Uporządkuje się później
Źródło:
Computer World. - nr 17(285) (1997) , s. 23
Nr:
2168338049
artykuł w czasopiśmie
153

Autor:
Tytuł:
Jest forsa, możemy kręcić
Źródło:
Computer World. - nr 16(284) (1997) , s. 23
Nr:
2168338045
artykuł w czasopiśmie
154

Autor:
Tytuł:
Kosztowna nowoczesność
Źródło:
Computer World. - nr 28(296) (1997) , s. 17
Nr:
2168338117
artykuł w czasopiśmie
155

Autor:
Tytuł:
Technika informacyjna w Katedrze Informatyki i w Uczelni
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1996. - nr 1(36), s. 10-11
Nr:
2168346236
fragment raportu/sprawozdania
156

Tytuł:
Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników = Organizational Metaphors - A Means Analyzing and Diagnosing User's Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - nr 474 (1996) , s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284457
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Eliminowanie ryzyka zamierzeń informatycznych
Źródło:
INFOGRYF '96 - Kołobrzeg: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, 1996, s. 128-135. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165782387
rozdział w materiałach konferencyjnych
158

Tytuł:
Czynniki ryzyka tworzenia i wykorzystania systemów wspomagania decyzji
Źródło:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 35-46 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-36-5
Nr:
2168295285
rozdział w materiałach konferencyjnych
159

Tytuł:
Inteligentne systemy informacyjne
Źródło:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: AE, 1995, s. 41-47 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
52086
rozdział w monografii
160

Autor:
Tytuł:
Organizacyjne otoczenie systemów wspomagania decyzji
Źródło:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : przegląd problematyki : materiały z konferencji naukowo-badawczej / red. Henryk Sroka, Stanisław Stańko - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 73-82 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-86434-38-4
Nr:
2168343079
rozdział w materiałach konferencyjnych
161

Autor:
Tytuł:
Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej
Źródło:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: AE, 1995, s. 169-176 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
52085
rozdział w monografii
162

Tytuł:
Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna = Information System Modernization as an Organizational Change
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994) , s. [45]-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259404
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
163

Autor:
Tytuł:
Wspólne wartości czy sprzeczne interesy
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 8 (30), s. 35-40
Nr:
2168346204
fragment raportu/sprawozdania
164

Autor:
Linda E. Duxbury , Marian Kuraś
Tytuł:
The Practicum Approach to the Teaching of Systems Analysis and Design and Its Applicability to Poland = Praktyczne podejście do nauczania analizy i projektowania systemów i możliwości jego zastosowania w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - nr 7 (1994) , s. 175-199. - Tytuł numeru: Systemy informacyjne zarządzania : metodologia i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 137)
Nr:
2168286117
artykuł w czasopiśmie
165

Autor:
Tytuł:
O etyce, czyli czy można konkurować z sobą?
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 5 (27), s. 4-7
Nr:
2168346152
fragment raportu/sprawozdania
166

Tytuł:
Dwugłos o "kształceniu ekonomicznym" w kraju i za granicą
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 2 (14), s. 4-16
Nr:
2168344624
fragment raportu/sprawozdania
167

Tytuł:
Informacja o Carleton University - School of Business
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 8(10), s. 14-27
Nr:
2168344270
fragment raportu/sprawozdania
168

Autor:
Tytuł:
Koncepcja komputerowego wspomagania analizy i projektowania systemów informacyjnych = The Concept of Computer-Aided Analysis and Design of Information Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 39-65. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263958
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
170

Autor:
Tytuł:
System akredytacji programów studiów w zakresie zastosowań informatyki = The Credibility System of Studies Syllabus in Computer Science Applications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - nr 4 (1991) , s. 149-161. - Tytuł numeru: Mosty pomiędzy nauką a praktyką informatyki stosowanej w zarządaniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 78)
Nr:
2168286115
artykuł w czasopiśmie
171

Autor:
Tytuł:
Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego = Strategy Selection of Computer Applications to Support Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 39-52. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278267
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Model R.L. Nolana jako narzędzie oceny zaawansowania zastosowań informatyki = R. L. Nolan's Model in the Assessment of the Applications of Informatics
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275941
varia
173

Tytuł:
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)
Źródło:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 24-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
174

Autor:
Marian Kuraś , Danuta Sarga , Andrzej Węgrzynowski
Tytuł:
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278265
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
175

Autor:
Marian Kuraś , Wiesław Maciołek , Danuta Sarga
Tytuł:
Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach
Źródło:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 48-74
Sygnatura:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256998
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
176

Autor:
Tytuł:
Czynniki (niedo)rozwoju zastosowań informatyki w gospodarce PRL = The Factors of an (Under)development of Informatic Applications in Polish National Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - nr 1 (1990) , s. 93-110. - Tytuł numeru: Nowe generacje zastosowań informatyki w zarządzaniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 39)
Nr:
2168286113
artykuł w czasopiśmie
177

Autor:
Tytuł:
Zakres modernizacji systemu informacyjnego = The Scope of Modernization of Information Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 49-67. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280161
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
178

Tytuł:
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 69-86. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280163
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
179

Tytuł:
Środowisko programowe systemów automatyzacji biura = Software Environment of Office Automation Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 103-118. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283585
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
180

Autor:
Tytuł:
Systemy operacyjne mikrokomputera MERA-400
Źródło:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 57-115
Nr:
2168329995
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
181

Autor:
Tytuł:
Rozwój zastosowań informatyki a przemiany metod projektowania systemów = Development of Computer Applications and Changes in the Systems Development Methodologies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 85-101. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283583
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
182

Autor:
Tytuł:
INFOKRAK'87
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 2 (577), s. 37
Nr:
2168331825
varia
183

Tytuł:
Cele i treści kształcenia w zakresie informatyki w uczelniach ekonomicznych
Źródło:
Informatyka / red. Wiesław Flakiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, s. 22-36
Seria:
(Zeszyty Metodyczne ; 3)
Nr:
2168260044
rozdział w monografii
184

Autor:
Tytuł:
Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu : (pokłosie konferencji naukowej) = Actual Problems of Applying Informatics to the Management Process - Results of a Scientific Conference
Źródło:
Problemy Organizacji. - 1 (1988) , s. 154-163. - Streszcz.
Nr:
2168251978
artykuł w czasopiśmie
185

Autor:
Tytuł:
Jakość danych a jakość informacji
Źródło:
Jakość danych w systemach informacyjnych / [red. nauk. Józef Oleński] - Warszawa: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, 1987, s. 323-331 - Bibliogr.
Seria:
(Systemy Informatyczne ; 1/87)
Nr:
2168291461
rozdział w materiałach konferencyjnych
186

Autor:
Tytuł:
Informacja o konferencji naukowej nt. "Społeczne czynniki rozwoju zastosowań informatyki w zarządzaniu" = Information about the Conference on Social Factors in the Implementations of Informatics in Management
Źródło:
Problemy Organizacji1987. - nr 3, s. 216-222
Nr:
2168355456
varia
187

Autor:
Tytuł:
Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 6 (569), s. 18
Nr:
2168331793
varia
188

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji = Utilization of Informatic Tools in Supporting Decision Making Processes
Źródło:
Problemy Organizacji. - nr 2 (1987) , s. 152-175 - Bibliogr.
Nr:
2168355430
artykuł w czasopiśmie
189

Autor:
Tytuł:
Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania = Participation of Users in Management Information Systems Design
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233434
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
190

Tytuł:
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
191

Tytuł:
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281613
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
192

Autor:
Tytuł:
Computare Necesse Est
Źródło:
Polityka. - nr 46(1541) (1986) , s. 10
Nr:
2168246478
artykuł w czasopiśmie
193

Autor:
Tytuł:
Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika = Methods of Specifying Information Needs of a User
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 81-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281611
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
194

Autor:
Tytuł:
Podejście strukturalne w określaniu potrzeb użytkownika
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - wyd. specj. (1985) , s. 127-133 - Bibliogr.
Nr:
2168340917
artykuł w czasopiśmie
195

Autor:
Tytuł:
O reformowalności reformy. (2)
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 6 (1984) , s. 21-23
Nr:
2168283249
artykuł w czasopiśmie
196

Tytuł:
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 79-94. - Rez., summ.
Nr:
2168278711
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
197

Tytuł:
Podstawy organizacji zbiorów danych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295225
skrypt
198

Autor:
Tytuł:
O reformowalności reformy. (1)
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 5 (1984) , s. 9-10
Nr:
2168283247
artykuł w czasopiśmie
199

Autor:
Tytuł:
Zmiany celów zastosowań informatyki spowodowane przez reformę gospodarczą = The Changes in the Purpose of Computer Technology Application Caused by the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 61-78. - Rez., summ.
Nr:
2168278709
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
200

Autor:
Tytuł:
Reformy z informatyką : małżeństwo z rozsądku
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 17 (1983) , s. 11
Nr:
2168274547
artykuł w czasopiśmie
201

Autor:
Tytuł:
Dokonania i perspektywy informatyki : co z tego mamy?. (1)
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 36 (1983) , s. 8-9, 37 - Bibliogr.
Nr:
2168283251
artykuł w czasopiśmie
202

Autor:
Tytuł:
Dokonania i perspektywy informatyki. (2)
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 37 (1983) , s. 16-19 - Bibliogr.
Nr:
2168283253
artykuł w czasopiśmie
203

Autor:
Tytuł:
Integracja systemów informatycznych zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
VIII, 205 k.: il.; 30 cm + Aneks [204] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/856 (Aneks)
Nr:
2168313239
doktorat
204

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy metodologii projektowania zbiorów w tradycyjnych systemach informatycznych = Selected Problems of Methodology of Files Designing in Traditional Data Processing Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 133-154. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232890
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
205

Autor:
Tytuł:
Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych = Technological Implications of the Information System Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978) , s. 39-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250140
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
206

Autor:
Tytuł:
Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych = On the Adequate Organization of Enterprise Before the Introduction of Data Processing Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 237-255. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250818
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
207

Autor:
Tytuł:
Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi = Evolution of Informatic Application in Management of Agricultural Organizations
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 88-97 - Bibliogr.
Nr:
2168227014
artykuł w czasopiśmie
208

Autor:
Tytuł:
Jak obliczać efektywność zastosowań informatyki?
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 117-122 - Bibliogr.
Nr:
2168227020
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Marian Kuraś , Agnieszka Zając , Mateusz Stefański
Tytuł:
Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego : analiza ryzyka zamierzeń informatycznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
[121] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Program badawczy:
85/KI/6/95/S
Sygnatura:
NP-325/Magazyn
Nr:
2168329747
naukowo-badawcze
2

Autor:
Marian Kuraś , Andrzej Zaliwski , Mariusz Grabowski , Gerard Cięciwa , Tomasz Nitsch
Tytuł:
Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
[85] k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KI/5/92/S
Sygnatura:
NP-235/Magazyn
Nr:
2168329945
naukowo-badawcze
3

Autor:
Andrzej Zaliwski , Marian Kuraś , Mariusz Grabowski , Gerard Cięciwa , Tomasz Nitsch
Tytuł:
Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
13/KI/5/92/S
Sygnatura:
NP-236/Magazyn
Nr:
2168329943
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
V, [70] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po niektórych art.
Program badawczy:
29/ISEI/7/91/S
Sygnatura:
NP-125/Magazyn
Nr:
2168331527
naukowo-badawcze
1
Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją = Position, Function and Tasks of Information Technology in Organisation Management : General Conception Model of Information Technology in Organisation Management / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 213-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50009. - ISSN 1898-6447
2
IT Status in Informational Model of Organization (IMO) / Agnieszka ZAJĄC, Marian KURAŚ // W: Information Management / ed. Bernard F. Kubiak, Antoni Korowicki. - Gdansk: University Press, 2009. - S. 350-358. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7326-625-4
3
Badanie potrzeb informacyjnych = The Study of Information Needs / Agnieszka ZAJĄC, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 37-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164742603. - ISSN 1898-6447
4
System informacyjny a system informatyczny - co oprócz nazwy różni te dwa obiekty? = Information System and Computer System - What Is the Difference Apart from Names / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 259-275. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164782050. - ISSN 1898-6447
5
Zmiana organizacyjna jako domena projektu = Organizational Change as the Project's Domain / Agnieszka ZAJĄC, Marian Kuraś // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 423-429. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
6
Czy w erze TI planowanie strategiczne jest potrzebne? / Agnieszka ZAJĄC, Marian KURAŚ // W: Informatyka dla przyszłości / red. nauk. Jerzy Kisielnicki. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2008. - S. 52-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-13-5
7
Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (3) / Marian KURAŚ // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007), s. 20-21. - Bibliogr. - ISSN 1689-7749
8
Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny / Marian KURAŚ // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 1 (9) (2007), s. 10-11. - Bibliogr. - ISSN 1689-7749
9
Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny. Cz. 2 / Marian KURAŚ // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 2 (10) (2007), s. 16-17. - Bibliogr. - ISSN 1689-7749
10
Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją = The Ability to Use Information Technology as an Immanent Feature of Managing Modern Organisations / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 295-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
11
Po wojnie / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 26(390) (1999), s. 23. - ISSN 0867-2334
12
Strategiczne znaczenie techniki informacyjnej : czy technika informacyjna może przynosić korzyści? / Marian KURAŚ // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 7 (1999), s. 104-125. - ISSN 1232-4671
13
Drogi i telefony / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 19(383) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
14
Kupuj lepsze / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 29(393) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
15
Nowe zawraca / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 8(372) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
16
Standardy / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 7(371) (1999), s. 15. - ISSN 0867-2334
17
Elektryka i jej użytkownicy... / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 37(401) (1999), s. 23. - ISSN 0867-2334
18
Nasza VISA / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 18(382) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
19
Po co ta informatyka? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 15(379) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
20
Dysleksja, dysgrafia i dysertacja / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 35(399) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
21
Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych = Threats and Success Factors in IS Projects / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 159-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Miejscówka stojąca / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 21(385) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
23
Obsługa komputerów i programowanie ludzi / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 24(388) (1999), s. 25. - ISSN 0867-2334
24
Jurek! Zrób coś! / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 5(369) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
25
Święta wieńczą ciężki rok / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 48(412) (1999), s. 9. - ISSN 0867-2334
26
Społeczeństwo informacyjne a centrum informacyjne / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 44(408) (1999), s. 23. - ISSN 0867-2334
27
Informacja dla wszystkich / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 40(404) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
28
...stosowna wiedza... zwana dalej "Radą" / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 34(398) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
29
Indeksy na indeks / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 11(375) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
30
ABC planowania / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 30(394) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
31
Oj, dzieje się, dzieje / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 10(374) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
32
Uwaga, niewłaściwa przeglądarka! / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 46(410) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
33
Profesjonalizm / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 3(367) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
34
Zaćmienie umysłów / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 25(389) (1999), s. 25. - ISSN 0867-2334
35
Złodziej czy magister / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 12(376) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
36
O cywilizowanym dutków wydawaniu / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 47(411) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
37
Analfabetyzm informacyjny, analfabetyzm informatyczny / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 1(365) (1999), s. 13. - ISSN 0867-2334
38
Sen o banku / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 45(409) (1999), s. 23. - ISSN 0867-2334
39
Spotkanie nieparzystych / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 23(387) (1999), s. 23. - ISSN 0867-2334
40
Plagiaty są czy ich nie ma? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 39(403) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
41
Systemy szkodliwe społecznie / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 28(392) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
42
Noł 2000 problem u nas / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 32(396) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
43
Klient, czyli cd. (nie)ludzkiej mordy / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 6(370) (1999), s. 15. - ISSN 0867-2334
44
Wielki brat w PKO / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 33(397) (1999), s. 25. - ISSN 0867-2334
45
Studia strategiczne / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 43(407) (1999), s. 23. - ISSN 0867-2334
46
Changing IS Curriculum and Methods of Instruction / Marian KURAŚ, Mariusz GRABOWSKI, Agnieszka ZAJĄC // SIGCSE Bulletin. - Vol. 31, nr 3, Sept. (1999), s. 36-39. - Summ.. - ITiCSE '99 Proceedings of the 4th Annual SIGCSE/SIGCUE ITiCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, June 27 - July 1, 1999 Cracow, Poland. - Pełny tekst dostępny w ACM Digital Library. - Bibliogr. - ISSN 0097-8418
47
Strategia wykorzystania TI - moda czy konieczność / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 131-140. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-4-6
48
Web (łeb) odpada / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 17(381) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
49
Pierwszeństwo informatyki czy zarządzania? / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 276). - nr 13 (1999), s. 195-204. - Tytuł numeru: Informatyka w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0867-1753
50
Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych - podejście minimum / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 257-266. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-4-6
51
Kapitalizm z (nie)ludzką mordą / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 4(368) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
52
Architektura SI organizacji / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 141-150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-4-6
53
Prozus / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 31(395) (1999), s. 23. - ISSN 0867-2334
54
Już było, że będą blokady / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 42(406) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
55
Historia lubi się powtarzać? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 38(402) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
56
Informacja a informatyka / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 14(378) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
57
Róbmy swoje / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 16(380) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
58
Opłaty za bezpłatną edukację / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 27(391) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
59
Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej = Information Technology as a Means of Gaining Competitive Advantage / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 105-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
Przygotować wdrożenie... / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 20(384) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
61
Płatnik / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 9(373) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
62
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-910502-4-6
63
Ryzyko a brak wyobraźni / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 13(377) (1999), s. 17. - ISSN 0867-2334
64
Chodząca inteligencja / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 41(405) (1999), s. 19. - ISSN 0867-2334
65
Nowa era w edukacji / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 36(400) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
66
Encja, demencja, czyli językowa impotencja / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 22(386) (1999), s. 21. - ISSN 0867-2334
67
Wizja / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 24(340) (1998), s. 17. - ISSN 0867-2334
68
Ochotnicza Straż Pożarna / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 8(324) (1998), s. 23. - ISSN 0867-2334
69
2 + 2 = ? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 23(339) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
70
Niemoc / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 14(330) (1998), s. 22. - ISSN 0867-2334
71
Pakt na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 43(359) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
72
Biurokracja / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 25(341) (1998), s. 17. - ISSN 0867-2334
73
Konkrety / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 17(333) (1998), s. 23. - ISSN 0867-2334
74
Totalnie jakoś / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 21(337) (1998), s. 23. - ISSN 0867-2334
75
Kreatywność / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 44(360) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
76
Informacyjne czy informatyczne? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 1(317) (1998), s. 15. - ISSN 0867-2334
77
Zintegrowane zarządzanie / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 6(322) (1998), s. 17. - ISSN 0867-2334
78
O bezpieczeństwie danych inaczej / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 7(323) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
79
Dlaczego informatycy muszą być genialni / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 31(347) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
80
Krypa, a nie Tytanic / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 15(331) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
81
Miałem sen ... / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 4(320) (1998), s. 15. - ISSN 0867-2334
82
Dotacje na informatykę / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 9(325) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
83
Trzy sceny z praktyki informatyki / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 26(342) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
84
Amatorszczyzna / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 45(361) (1998), s. 17. - ISSN 0867-2334
85
Spokojnie, to nie piekarnia / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 40(356) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
86
Etyka? A po co? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 41(357) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
87
Specyfika, czyli... nienormalność / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 16(332) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
88
Jeszcze 108 dni / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 33(349) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
89
Futbol i edukacja / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 30(346) (1998), s. 27. - ISSN 0867-2334
90
To nie jest proste / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 19(335) (1998), s. 25. - ISSN 0867-2334
91
I po co te komputery? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 11(327) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
92
Bankomat, czyli temat ogórkowy / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 29(345) (1998), s. 17. - ISSN 0867-2334
93
Europa? A kysz! / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 47(363) (1998), s. 17. - ISSN 0867-2334
94
Ściąganie, czyli oszukiwanie / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 22(338) (1998), s. 28. - ISSN 0867-2334
95
MRP II to nie jest komputeryzacja / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 12(328) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
96
Stolarz, kucharz, informatyk / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 34(350) (1998), s. 25. - ISSN 0867-2334
97
Doskonalenie przez komputeryzowanie / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 27(343) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
98
Nowy REGON / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 5(321) (1998), s. 15. - ISSN 0867-2334
99
A ja prozą / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 48(364) (1998), s. 15. - ISSN 0867-2334
100
Monopol niszczy się sam / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 39(355) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
101
Pilne czy ważne / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 32(348) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
102
Virtualni Evropa / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 9(326) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
103
Monopol informatyczny / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 38(354) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
104
To już pięćdziesiąty ... / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 13(329) (1998), s. 17. - ISSN 0867-2334
105
O umawianiu się / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 28(344) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
106
Politycy zawinili, a wieszają informatyków / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 42(358) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
107
Podatek liniowy / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 35(351) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
108
Zdolność do zmiany / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 37(353) (1998), s. 19. - ISSN 0867-2334
109
Teoria / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 20(336) (1998), s. 27. - ISSN 0867-2334
110
Sensacja? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 18(334) (1998), s. 25. - ISSN 0867-2334
111
Dlaczego inżynierowie / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 36(352) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
112
Był sobie przetarg / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 41(357) (1998), s. 21. - ISSN 0867-2334
113
Jaskółka wiosnę czyniąca / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 22(290) (1997), s. 19. - ISSN 0867-2334
114
Kultura informacyjna / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 40(308) (1997), s. 25. - ISSN 0867-2334
115
To nie wstyd nie wiedzieć / Marian KURAŚ // Computer World. - wydanie specjalne (1997), s. 29. - ISSN 0867-2334
116
Ryzykować, nie ryzykować? / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // Computer World. - nr 33(301) (1997), s. 39-41. - ISSN 0867-2334
117
O standardach i wstępnym szacowaniu / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 27(295) (1997), s. 19. - ISSN 0867-2334
118
A gdzie system ubezpieczeń? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 44(312) (1997), s. 25. - ISSN 0867-2334
119
Proletariusze podłączają się / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 47(315) (1997), s. 15. - ISSN 0867-2334
120
Zacznijmy od początku / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 5(273) (1997), s. 19. - ISSN 0867-2334
121
Ile wydajemy na informatykę / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 39(307) (1997), s. 19. - ISSN 0867-2334
122
O uczeniu i nauczaniu / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 19(287) (1997), s. 23. - ISSN 0867-2334
123
Informatyka nie rozwiązuje problemów organizacyjnych (I) / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 42(310) (1997), s. 29. - ISSN 0867-2334
124
Kilka uwag sceptyka o ochronie danych osobowych / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 18(286) (1997), s. 58, 60. - ISSN 0867-2334
125
Człowiek i maszyna / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 12(280) (1997), s. 23. - ISSN 0867-2334
126
O potrzebie zmiany / Marian KURAŚ // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 1 (1997), s. 7. - ISSN 1509-5975
127
Konferencje, konferencje, czyli... czym zajmują się informatycy / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 20(288) (1997), s. 21. - ISSN 0867-2334
128
Ważne pytania / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 15(283) (1997), s. 23. - ISSN 0867-2334
129
Kolejowy łerkfloł (ang.: workflow) / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 30(298) (1997), s. 17. - ISSN 0867-2334
130
Wakacje, wakacje... / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 32(300) (1997), s. 24. - ISSN 0867-2334
131
To była/mogła być wspaniała katastrofa / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 4(272) (1997), s. 17. - ISSN 0867-2334
132
O organizacji i informacji oraz o procedurach awaryjnych / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 29(297) (1997), s. 15. - ISSN 0867-2334
133
Koniec czy początek romantyzmu? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 35(303) (1997), s. 25. - ISSN 0867-2334
134
Podobno tylko raz w roku / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 11(279) (1997), s. 25. - ISSN 0867-2334
135
Przyszłość należy do odważnych, ale nie do naiwnych / Gerard Cięciwa, Marian KURAŚ // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 115-121. - Załączniki
136
Co o tym wszystkim myśleć? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 48(316) (1997), s. 15. - ISSN 0867-2334
137
Ochrona danych osobowych / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 9(277) (1997), s. 15. - ISSN 0867-2334
138
Lekarze, naukowcy, informatycy, czyli o zmianach / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 33(301) (1997), s. 17. - ISSN 0867-2334
139
Odpowiednie rozszerzenie / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 25(293) (1997), s. 21. - ISSN 0867-2334
140
Komputery nie zastępują wiedzy / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 23(291) (1997), s. 21. - ISSN 0867-2334
141
To nie koniec ...acji / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 7(275) (1997), s. 17. - ISSN 0867-2334
142
Nie wykorzystywana szansa / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 38(306) (1997), s. 25. - ISSN 0867-2334
143
Nowoczesność / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 1(269) (1997), s. 15. - ISSN 0867-2334
144
Po pierwsze: PO CO? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 462(314) (1997), s. 21. - ISSN 0867-2334
145
Czy narzędzie może zmienić praktyki banku? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 41(309) (1997), s. 19. - ISSN 0867-2334
146
Jak komputeryzacja przynosi straty / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 37(305) (1997), s. 19. - ISSN 0867-2334
147
Po co są instrukcje i regulaminy? / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 26(294) (1997), s. 17. - ISSN 0867-2334
148
Praca grupowa i przepływ pracy / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 31(299) (1997), s. 27. - ISSN 0867-2334
149
Dogonić Indie / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 45(313) (1997), s. 23. - ISSN 0867-2334
150
Informatyka nie rozwiązuje problemów organizacyjnych (II) / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 43(311) (1997), s. 25. - ISSN 0867-2334
151
Zacznijmy od początku / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 3(271) (1997), s. 23. - ISSN 0867-2334
152
Uporządkuje się później / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 17(285) (1997), s. 23. - ISSN 0867-2334
153
Jest forsa, możemy kręcić / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 16(284) (1997), s. 23. - ISSN 0867-2334
154
Kosztowna nowoczesność / Marian KURAŚ // Computer World. - nr 28(296) (1997), s. 17. - ISSN 0867-2334
155
Technika informacyjna w Katedrze Informatyki i w Uczelni / Marian KURAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(36) (1996), s. 10-11
156
Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników = Organizational Metaphors - A Means Analyzing and Diagnosing User's Needs / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - nr 474 (1996), s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
157
Eliminowanie ryzyka zamierzeń informatycznych / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: INFOGRYF '96 : materiały konferencyjne. T. 1. - Kołobrzeg: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, 1996. - S. 128-135. - Streszcz. - Bibliogr.
158
Czynniki ryzyka tworzenia i wykorzystania systemów wspomagania decyzji / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1996. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 35-46. - Bibliogr. - ISBN 83-87265-36-5
159
Inteligentne systemy informacyjne / Marian KURAŚ, Agnieszka ZAJĄC // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice: AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 41-47. - Bibliogr.
160
Organizacyjne otoczenie systemów wspomagania decyzji / Marian KURAŚ // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : przegląd problematyki : materiały z konferencji naukowo-badawczej / red. Henryk Sroka, Stanisław Stańko. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 73-82. - Bibliogr. - ISBN 83-86434-38-4
161
Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej / Marian KURAŚ // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice: AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 169-176. - Bibliogr.
162
Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna = Information System Modernization as an Organizational Change / Grzegorz Hayder, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994), s. [45]-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
163
Wspólne wartości czy sprzeczne interesy / Marian KURAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (30) (1994), s. 35-40
164
The Practicum Approach to the Teaching of Systems Analysis and Design and Its Applicability to Poland = Praktyczne podejście do nauczania analizy i projektowania systemów i możliwości jego zastosowania w Polsce / Linda E. Duxbury, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 137). - nr 7 (1994), s. 175-199. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Systemy informacyjne zarządzania : metodologia i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0867-1753
165
O etyce, czyli czy można konkurować z sobą? / Marian KURAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5 (27) (1994), s. 4-7
166
Dwugłos o "kształceniu ekonomicznym" w kraju i za granicą / Marian KURAŚ, Grzegorz HAYDER // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (14) (1993), s. 4-16
167
Informacja o Carleton University - School of Business / Marian KURAŚ, Grzegorz HAYDER // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8(10) (1992), s. 14-27
168
Koncepcja komputerowego wspomagania analizy i projektowania systemów informacyjnych = The Concept of Computer-Aided Analysis and Design of Information Systems / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 39-65. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
169
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
170
System akredytacji programów studiów w zakresie zastosowań informatyki = The Credibility System of Studies Syllabus in Computer Science Applications / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 78). - nr 4 (1991), s. 149-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Mosty pomiędzy nauką a praktyką informatyki stosowanej w zarządaniu. - ISSN 0867-1753
171
Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego = Strategy Selection of Computer Applications to Support Information System / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 39-52. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
172
Model R.L. Nolana jako narzędzie oceny zaawansowania zastosowań informatyki = R. L. Nolan's Model in the Assessment of the Applications of Informatics / Marian KURAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
173
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI) / Dorota DOBIJA, Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 24-47. - Bibliogr.
174
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej Węgrzynowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
175
Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach / Marian KURAŚ, Wiesław Maciołek, Danuta SARGA // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 48-74
176
Czynniki (niedo)rozwoju zastosowań informatyki w gospodarce PRL = The Factors of an (Under)development of Informatic Applications in Polish National Economy / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 39). - nr 1 (1990), s. 93-110. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe generacje zastosowań informatyki w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0867-1753
177
Zakres modernizacji systemu informacyjnego = The Scope of Modernization of Information Systems / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 49-67. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
178
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems / Marian KURAŚ, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 69-86. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
179
Środowisko programowe systemów automatyzacji biura = Software Environment of Office Automation Systems / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 103-118. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
180
Systemy operacyjne mikrokomputera MERA-400 / Marian KURAŚ // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 57-115
181
Rozwój zastosowań informatyki a przemiany metod projektowania systemów = Development of Computer Applications and Changes in the Systems Development Methodologies / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 85-101. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
182
INFOKRAK'87 / Marian KURAŚ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (577) (1988), s. 37. - ISSN 0137-7221
183
Cele i treści kształcenia w zakresie informatyki w uczelniach ekonomicznych / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ // W: Informatyka / red. Wiesław Flakiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988. - (Zeszyty Metodyczne ; 3). - S. 22-36
184
Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu (pokłosie konferencji naukowej) = Actual Problems of Applying Informatics to the Management Process - Results of a Scientific Conference / Marian KURAŚ // Problemy Organizacji. - 1 (1988), s. 154-163. - Streszcz. - ISSN 0137-5504
185
Jakość danych a jakość informacji / Marian KURAŚ // W: Jakość danych w systemach informacyjnych : materiały seminarium SPIS '87 / [red. nauk. Józef Oleński]. - Warszawa: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, 1987. - (Systemy Informatyczne ; 1/87). - S. 323-331. - Bibliogr.
186
Informacja o konferencji naukowej nt. "Społeczne czynniki rozwoju zastosowań informatyki w zarządzaniu" = Information about the Conference on Social Factors in the Implementations of Informatics in Management / Marian KURAŚ // Problemy Organizacji. - nr 3 (1987), s. 216-222. - ISSN 0137-5504
187
Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu / Marian KURAŚ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (569) (1987), s. 18. - ISSN 0137-7221
188
Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji = Utilization of Informatic Tools in Supporting Decision Making Processes / Marian KURAŚ // Problemy Organizacji. - nr 2 (1987), s. 152-175. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
189
Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania = Participation of Users in Management Information Systems Design / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
190
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
191
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
192
Computare Necesse Est / Marian KURAŚ // Polityka. - nr 46(1541) (1986), s. 10. - ISSN 0032-3500
193
Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika = Methods of Specifying Information Needs of a User / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 81-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
194
Podejście strukturalne w określaniu potrzeb użytkownika / Marian KURAŚ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - wyd. specj. (1985), s. 127-133. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
195
O reformowalności reformy. Cz. (2). (2) / Marian KURAŚ // Przegląd Techniczny. - nr 6 (1984), s. 21-23. - ISSN 0137-8783
196
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 79-94. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
197
Podstawy organizacji zbiorów danych / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
198
O reformowalności reformy. Cz. (1). (1) / Marian KURAŚ // Przegląd Techniczny. - nr 5 (1984), s. 9-10. - ISSN 0137-8783
199
Zmiany celów zastosowań informatyki spowodowane przez reformę gospodarczą = The Changes in the Purpose of Computer Technology Application Caused by the Economic Reform / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 61-78. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
200
Reformy z informatyką : małżeństwo z rozsądku / Marian KURAŚ // Życie Gospodarcze. - nr 17 (1983), s. 11. - ISSN 0137-7299
201
Dokonania i perspektywy informatyki : co z tego mamy?. Cz. (1). (1) / Marian KURAŚ // Przegląd Techniczny. - nr 36 (1983), s. 8-9, 37. - Bibliogr. - ISSN 0137-8783
202
Dokonania i perspektywy informatyki. Cz. (2). (2) / Marian KURAŚ // Przegląd Techniczny. - nr 37 (1983), s. 16-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-8783
203
Integracja systemów informatycznych zarządzania / Marian KURAŚ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1981. - VIII, 205 k. : il. ; 30 cm + Aneks [204] k. - Bibliogr.
204
Wybrane problemy metodologii projektowania zbiorów w tradycyjnych systemach informatycznych = Selected Problems of Methodology of Files Designing in Traditional Data Processing Systems / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 133-154. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
205
Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych = Technological Implications of the Information System Integration / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978), s. 39-61. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
206
Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych = On the Adequate Organization of Enterprise Before the Introduction of Data Processing Systems / Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 237-255. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
207
Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi = Evolution of Informatic Application in Management of Agricultural Organizations / Marian KURAŚ // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 88-97. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
208
Jak obliczać efektywność zastosowań informatyki? / Marian KURAŚ // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 117-122. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
209
Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego : analiza ryzyka zamierzeń informatycznych / Marian KURAŚ - kier. tematu, Agnieszka ZAJĄC, Mateusz Stefański. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - [121] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
210
Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych / Marian KURAŚ, Andrzej ZALIWSKI, Mariusz GRABOWSKI, Gerard Cięciwa, Tomasz Nitsch. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - [85] k. ; 30 cm. - Bibliogr.
211
Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych / Andrzej ZALIWSKI, Marian KURAŚ, Mariusz GRABOWSKI, Gerard Cięciwa, Tomasz Nitsch. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
212
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - V, [70] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
1
Kuraś M., Zając A., (2010), Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 213-228; https://bazekon.uek.krakow.pl/50009
2
Zając A., Kuraś M., (2009), IT Status in Informational Model of Organization (IMO). [W:] Kubiak , Korowicki A. (red.), Information Management, Gdansk : University Press, s. 350-358.
3
Zając A., Kuraś M., (2009), Badanie potrzeb informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 37-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/164742603
4
Kuraś M., (2009), System informacyjny a system informatyczny - co oprócz nazwy różni te dwa obiekty?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 259-275; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782050
5
Zając A., Kuraś M., (2009), Zmiana organizacyjna jako domena projektu, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 423-429.
6
Zając A., Kuraś M., (2008), Czy w erze TI planowanie strategiczne jest potrzebne?. [W:] Kisielnicki J. (red.), Informatyka dla przyszłości, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 52-60.
7
Kuraś M., (2007), Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (3), "Kurier AE", nr 4 (12), s. 20-21.
8
Kuraś M., (2007), Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny, "Kurier AE", nr 1 (9), s. 10-11.
9
Kuraś M., (2007), Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny. Cz. 2, "Kurier AE", nr 2 (10), s. 16-17.
10
Kuraś M., Zając A., (2002), Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 295-305.
11
Kuraś M., (1999), Po wojnie, "Computer World", nr 26(390), s. 23.
12
Kuraś M., (1999), Strategiczne znaczenie techniki informacyjnej : czy technika informacyjna może przynosić korzyści?, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", z. 7, s. 104-125.
13
Kuraś M., (1999), Drogi i telefony, "Computer World", nr 19(383), s. 19.
14
Kuraś M., (1999), Kupuj lepsze, "Computer World", nr 29(393), s. 19.
15
Kuraś M., (1999), Nowe zawraca, "Computer World", nr 8(372), s. 17.
16
Kuraś M., (1999), Standardy, "Computer World", nr 7(371), s. 15.
17
Kuraś M., (1999), Elektryka i jej użytkownicy..., "Computer World", nr 37(401), s. 23.
18
Kuraś M., (1999), Nasza VISA, "Computer World", nr 18(382), s. 19.
19
Kuraś M., (1999), Po co ta informatyka?, "Computer World", nr 15(379), s. 17.
20
Kuraś M., (1999), Dysleksja, dysgrafia i dysertacja, "Computer World", nr 35(399), s. 21.
21
Kuraś M., Zając A., (1999), Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 159-182.
22
Kuraś M., (1999), Miejscówka stojąca, "Computer World", nr 21(385), s. 21.
23
Kuraś M., (1999), Obsługa komputerów i programowanie ludzi, "Computer World", nr 24(388), s. 25.
24
Kuraś M., (1999), Jurek! Zrób coś!, "Computer World", nr 5(369), s. 17.
25
Kuraś M., (1999), Święta wieńczą ciężki rok, "Computer World", nr 48(412), s. 9.
26
Kuraś M., (1999), Społeczeństwo informacyjne a centrum informacyjne, "Computer World", nr 44(408), s. 23.
27
Kuraś M., (1999), Informacja dla wszystkich, "Computer World", nr 40(404), s. 19.
28
Kuraś M., (1999), ...stosowna wiedza... zwana dalej "Radą", "Computer World", nr 34(398), s. 19.
29
Kuraś M., (1999), Indeksy na indeks, "Computer World", nr 11(375), s. 17.
30
Kuraś M., (1999), ABC planowania, "Computer World", nr 30(394), s. 19.
31
Kuraś M., (1999), Oj, dzieje się, dzieje, "Computer World", nr 10(374), s. 19.
32
Kuraś M., (1999), Uwaga, niewłaściwa przeglądarka!, "Computer World", nr 46(410), s. 21.
33
Kuraś M., (1999), Profesjonalizm, "Computer World", nr 3(367), s. 17.
34
Kuraś M., (1999), Zaćmienie umysłów, "Computer World", nr 25(389), s. 25.
35
Kuraś M., (1999), Złodziej czy magister, "Computer World", nr 12(376), s. 17.
36
Kuraś M., (1999), O cywilizowanym dutków wydawaniu, "Computer World", nr 47(411), s. 21.
37
Kuraś M., (1999), Analfabetyzm informacyjny, analfabetyzm informatyczny, "Computer World", nr 1(365), s. 13.
38
Kuraś M., (1999), Sen o banku, "Computer World", nr 45(409), s. 23.
39
Kuraś M., (1999), Spotkanie nieparzystych, "Computer World", nr 23(387), s. 23.
40
Kuraś M., (1999), Plagiaty są czy ich nie ma?, "Computer World", nr 39(403), s. 21.
41
Kuraś M., (1999), Systemy szkodliwe społecznie, "Computer World", nr 28(392), s. 17.
42
Kuraś M., (1999), Noł 2000 problem u nas, "Computer World", nr 32(396), s. 19.
43
Kuraś M., (1999), Klient, czyli cd. (nie)ludzkiej mordy, "Computer World", nr 6(370), s. 15.
44
Kuraś M., (1999), Wielki brat w PKO, "Computer World", nr 33(397), s. 25.
45
Kuraś M., (1999), Studia strategiczne, "Computer World", nr 43(407), s. 23.
46
Kuraś M., Grabowski M., Zając A., (1999), Changing IS Curriculum and Methods of Instruction, "SIGCSE Bulletin", Vol. 31, nr 3, Sept., s. 36-39.
47
Kuraś M., Zając A., (1999), Strategia wykorzystania TI - moda czy konieczność. [W:] Kuraś M. (red.), SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-140.
48
Kuraś M., (1999), Web (łeb) odpada, "Computer World", nr 17(381), s. 21.
49
Kuraś M., (1999), Pierwszeństwo informatyki czy zarządzania?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 13, s. 195-204.
50
Kuraś M., Zając A., (1999), Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych - podejście minimum. [W:] Kuraś M. (red.), SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 257-266.
51
Kuraś M., (1999), Kapitalizm z (nie)ludzką mordą, "Computer World", nr 4(368), s. 17.
52
Kuraś M., Zając A., (1999), Architektura SI organizacji. [W:] Kuraś M. (red.), SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 141-150.
53
Kuraś M., (1999), Prozus, "Computer World", nr 31(395), s. 23.
54
Kuraś M., (1999), Już było, że będą blokady, "Computer World", nr 42(406), s. 19.
55
Kuraś M., (1999), Historia lubi się powtarzać?, "Computer World", nr 38(402), s. 19.
56
Kuraś M., (1999), Informacja a informatyka, "Computer World", nr 14(378), s. 17.
57
Kuraś M., (1999), Róbmy swoje, "Computer World", nr 16(380), s. 17.
58
Kuraś M., (1999), Opłaty za bezpłatną edukację, "Computer World", nr 27(391), s. 21.
59
Kuraś M., (1999), Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 105-119.
60
Kuraś M., (1999), Przygotować wdrożenie..., "Computer World", nr 20(384), s. 19.
61
Kuraś M., (1999), Płatnik, "Computer World", nr 9(373), s. 19.
62
Kuraś M. (red.), (1999), SIS'99: Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 364 s.
63
Kuraś M., (1999), Ryzyko a brak wyobraźni, "Computer World", nr 13(377), s. 17.
64
Kuraś M., (1999), Chodząca inteligencja, "Computer World", nr 41(405), s. 19.
65
Kuraś M., (1999), Nowa era w edukacji, "Computer World", nr 36(400), s. 21.
66
Kuraś M., (1999), Encja, demencja, czyli językowa impotencja, "Computer World", nr 22(386), s. 21.
67
Kuraś M., (1998), Wizja, "Computer World", nr 24(340), s. 17.
68
Kuraś M., (1998), Ochotnicza Straż Pożarna, "Computer World", nr 8(324), s. 23.
69
Kuraś M., (1998), 2 + 2 = ?, "Computer World", nr 23(339), s. 21.
70
Kuraś M., (1998), Niemoc, "Computer World", nr 14(330), s. 22.
71
Kuraś M., (1998), Pakt na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, "Computer World", nr 43(359), s. 19.
72
Kuraś M., (1998), Biurokracja, "Computer World", nr 25(341), s. 17.
73
Kuraś M., (1998), Konkrety, "Computer World", nr 17(333), s. 23.
74
Kuraś M., (1998), Totalnie jakoś, "Computer World", nr 21(337), s. 23.
75
Kuraś M., (1998), Kreatywność, "Computer World", nr 44(360), s. 21.
76
Kuraś M., (1998), Informacyjne czy informatyczne?, "Computer World", nr 1(317), s. 15.
77
Kuraś M., (1998), Zintegrowane zarządzanie, "Computer World", nr 6(322), s. 17.
78
Kuraś M., (1998), O bezpieczeństwie danych inaczej, "Computer World", nr 7(323), s. 21.
79
Kuraś M., (1998), Dlaczego informatycy muszą być genialni, "Computer World", nr 31(347), s. 19.
80
Kuraś M., (1998), Krypa, a nie Tytanic, "Computer World", nr 15(331), s. 21.
81
Kuraś M., (1998), Miałem sen ..., "Computer World", nr 4(320), s. 15.
82
Kuraś M., (1998), Dotacje na informatykę, "Computer World", nr 9(325), s. 19.
83
Kuraś M., (1998), Trzy sceny z praktyki informatyki, "Computer World", nr 26(342), s. 21.
84
Kuraś M., (1998), Amatorszczyzna, "Computer World", nr 45(361), s. 17.
85
Kuraś M., (1998), Spokojnie, to nie piekarnia, "Computer World", nr 40(356), s. 21.
86
Kuraś M., (1998), Etyka? A po co?, "Computer World", nr 41(357), s. 21.
87
Kuraś M., (1998), Specyfika, czyli... nienormalność, "Computer World", nr 16(332), s. 21.
88
Kuraś M., (1998), Jeszcze 108 dni, "Computer World", nr 33(349), s. 19.
89
Kuraś M., (1998), Futbol i edukacja, "Computer World", nr 30(346), s. 27.
90
Kuraś M., (1998), To nie jest proste, "Computer World", nr 19(335), s. 25.
91
Kuraś M., (1998), I po co te komputery?, "Computer World", nr 11(327), s. 21.
92
Kuraś M., (1998), Bankomat, czyli temat ogórkowy, "Computer World", nr 29(345), s. 17.
93
Kuraś M., (1998), Europa? A kysz!, "Computer World", nr 47(363), s. 17.
94
Kuraś M., (1998), Ściąganie, czyli oszukiwanie, "Computer World", nr 22(338), s. 28.
95
Kuraś M., (1998), MRP II to nie jest komputeryzacja, "Computer World", nr 12(328), s. 21.
96
Kuraś M., (1998), Stolarz, kucharz, informatyk, "Computer World", nr 34(350), s. 25.
97
Kuraś M., (1998), Doskonalenie przez komputeryzowanie, "Computer World", nr 27(343), s. 21.
98
Kuraś M., (1998), Nowy REGON, "Computer World", nr 5(321), s. 15.
99
Kuraś M., (1998), A ja prozą, "Computer World", nr 48(364), s. 15.
100
Kuraś M., (1998), Monopol niszczy się sam, "Computer World", nr 39(355), s. 19.
101
Kuraś M., (1998), Pilne czy ważne, "Computer World", nr 32(348), s. 19.
102
Kuraś M., (1998), Virtualni Evropa, "Computer World", nr 9(326), s. 19.
103
Kuraś M., (1998), Monopol informatyczny, "Computer World", nr 38(354), s. 21.
104
Kuraś M., (1998), To już pięćdziesiąty ..., "Computer World", nr 13(329), s. 17.
105
Kuraś M., (1998), O umawianiu się, "Computer World", nr 28(344), s. 19.
106
Kuraś M., (1998), Politycy zawinili, a wieszają informatyków, "Computer World", nr 42(358), s. 19.
107
Kuraś M., (1998), Podatek liniowy, "Computer World", nr 35(351), s. 21.
108
Kuraś M., (1998), Zdolność do zmiany, "Computer World", nr 37(353), s. 19.
109
Kuraś M., (1998), Teoria, "Computer World", nr 20(336), s. 27.
110
Kuraś M., (1998), Sensacja?, "Computer World", nr 18(334), s. 25.
111
Kuraś M., (1998), Dlaczego inżynierowie, "Computer World", nr 36(352), s. 21.
112
Kuraś M., (1998), Był sobie przetarg, "Computer World", nr 41(357), s. 21.
113
Kuraś M., (1997), Jaskółka wiosnę czyniąca, "Computer World", nr 22(290), s. 19.
114
Kuraś M., (1997), Kultura informacyjna, "Computer World", nr 40(308), s. 25.
115
Kuraś M., (1997), To nie wstyd nie wiedzieć, "Computer World", wydanie specjalne, s. 29.
116
Kuraś M., Zając A., (1997), Ryzykować, nie ryzykować?, "Computer World", nr 33(301), s. 39-41.
117
Kuraś M., (1997), O standardach i wstępnym szacowaniu, "Computer World", nr 27(295), s. 19.
118
Kuraś M., (1997), A gdzie system ubezpieczeń?, "Computer World", nr 44(312), s. 25.
119
Kuraś M., (1997), Proletariusze podłączają się, "Computer World", nr 47(315), s. 15.
120
Kuraś M., (1997), Zacznijmy od początku, "Computer World", nr 5(273), s. 19.
121
Kuraś M., (1997), Ile wydajemy na informatykę, "Computer World", nr 39(307), s. 19.
122
Kuraś M., (1997), O uczeniu i nauczaniu, "Computer World", nr 19(287), s. 23.
123
Kuraś M., (1997), Informatyka nie rozwiązuje problemów organizacyjnych (I), "Computer World", nr 42(310), s. 29.
124
Kuraś M., (1997), Kilka uwag sceptyka o ochronie danych osobowych, "Computer World", nr 18(286), s. 58, 60.
125
Kuraś M., (1997), Człowiek i maszyna, "Computer World", nr 12(280), s. 23.
126
Kuraś M., (1997), O potrzebie zmiany, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 7.
127
Kuraś M., (1997), Konferencje, konferencje, czyli... czym zajmują się informatycy, "Computer World", nr 20(288), s. 21.
128
Kuraś M., (1997), Ważne pytania, "Computer World", nr 15(283), s. 23.
129
Kuraś M., (1997), Kolejowy łerkfloł (ang.: workflow), "Computer World", nr 30(298), s. 17.
130
Kuraś M., (1997), Wakacje, wakacje..., "Computer World", nr 32(300), s. 24.
131
Kuraś M., (1997), To była/mogła być wspaniała katastrofa, "Computer World", nr 4(272), s. 17.
132
Kuraś M., (1997), O organizacji i informacji oraz o procedurach awaryjnych, "Computer World", nr 29(297), s. 15.
133
Kuraś M., (1997), Koniec czy początek romantyzmu?, "Computer World", nr 35(303), s. 25.
134
Kuraś M., (1997), Podobno tylko raz w roku, "Computer World", nr 11(279), s. 25.
135
Cięciwa G., Kuraś M., (1997), Przyszłość należy do odważnych, ale nie do naiwnych. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 115-121.
136
Kuraś M., (1997), Co o tym wszystkim myśleć?, "Computer World", nr 48(316), s. 15.
137
Kuraś M., (1997), Ochrona danych osobowych, "Computer World", nr 9(277), s. 15.
138
Kuraś M., (1997), Lekarze, naukowcy, informatycy, czyli o zmianach, "Computer World", nr 33(301), s. 17.
139
Kuraś M., (1997), Odpowiednie rozszerzenie, "Computer World", nr 25(293), s. 21.
140
Kuraś M., (1997), Komputery nie zastępują wiedzy, "Computer World", nr 23(291), s. 21.
141
Kuraś M., (1997), To nie koniec ...acji, "Computer World", nr 7(275), s. 17.
142
Kuraś M., (1997), Nie wykorzystywana szansa, "Computer World", nr 38(306), s. 25.
143
Kuraś M., (1997), Nowoczesność, "Computer World", nr 1(269), s. 15.
144
Kuraś M., (1997), Po pierwsze: PO CO?, "Computer World", nr 462(314), s. 21.
145
Kuraś M., (1997), Czy narzędzie może zmienić praktyki banku?, "Computer World", nr 41(309), s. 19.
146
Kuraś M., (1997), Jak komputeryzacja przynosi straty, "Computer World", nr 37(305), s. 19.
147
Kuraś M., (1997), Po co są instrukcje i regulaminy?, "Computer World", nr 26(294), s. 17.
148
Kuraś M., (1997), Praca grupowa i przepływ pracy, "Computer World", nr 31(299), s. 27.
149
Kuraś M., (1997), Dogonić Indie, "Computer World", nr 45(313), s. 23.
150
Kuraś M., (1997), Informatyka nie rozwiązuje problemów organizacyjnych (II), "Computer World", nr 43(311), s. 25.
151
Kuraś M., (1997), Zacznijmy od początku, "Computer World", nr 3(271), s. 23.
152
Kuraś M., (1997), Uporządkuje się później, "Computer World", nr 17(285), s. 23.
153
Kuraś M., (1997), Jest forsa, możemy kręcić, "Computer World", nr 16(284), s. 23.
154
Kuraś M., (1997), Kosztowna nowoczesność, "Computer World", nr 28(296), s. 17.
155
Kuraś M., (1996), Technika informacyjna w Katedrze Informatyki i w Uczelni. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 10-11.
156
Kuraś M., Zając A., (1996), Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 474, s. 5-27.
157
Kuraś M., Zając A., (1996), Eliminowanie ryzyka zamierzeń informatycznych. [W:] INFOGRYF '96: materiały konferencyjne, T. 1, Kołobrzeg : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, s. 128-135.
158
Kuraś M., Zając A., (1996), Czynniki ryzyka tworzenia i wykorzystania systemów wspomagania decyzji. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 35-46.
159
Kuraś M., Zając A., (1995), Inteligentne systemy informacyjne. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac, Katowice : AE, s. 41-47.
160
Kuraś M., (1995), Organizacyjne otoczenie systemów wspomagania decyzji. [W:] Sroka H., Stańko S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : przegląd problematyki : materiały z konferencji naukowo-badawczej, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 73-82.
161
Kuraś M., (1995), Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac, Katowice : AE, s. 169-176.
162
Hayder G., Kuraś M., (1994), Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 421, s. [45]-65.
163
Kuraś M., (1994), Wspólne wartości czy sprzeczne interesy. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 35-40.
164
Duxbury L., Kuraś M., (1994), The Practicum Approach to the Teaching of Systems Analysis and Design and Its Applicability to Poland, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 7, s. 175-199.
165
Kuraś M., (1994), O etyce, czyli czy można konkurować z sobą?. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 4-7.
166
Kuraś M., Hayder G., (1993), Dwugłos o "kształceniu ekonomicznym" w kraju i za granicą. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 4-16.
167
Kuraś M., Hayder G., (1992), Informacja o Carleton University - School of Business. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 14-27.
168
Kuraś M., (1992), Koncepcja komputerowego wspomagania analizy i projektowania systemów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 39-65.
169
Kuraś M., Sarga D., (1992), Organizacja pracy zespołu projektowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 121-137.
170
Kuraś M., (1991), System akredytacji programów studiów w zakresie zastosowań informatyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 4, s. 149-161.
171
Kuraś M., (1990), Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 39-52.
172
Kuraś M., (1990), Model R.L. Nolana jako narzędzie oceny zaawansowania zastosowań informatyki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 83-84.
173
Dobija D., Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1990), Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI). [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 24-47.
174
Kuraś M., Sarga D., Węgrzynowski A., (1990), Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 21-37.
175
Kuraś M., Maciołek W., Sarga D., (1990), Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 48-74.
176
Kuraś M., (1990), Czynniki (niedo)rozwoju zastosowań informatyki w gospodarce PRL, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 1, s. 93-110.
177
Kuraś M., (1989), Zakres modernizacji systemu informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 49-67.
178
Kuraś M., Sarga D., (1989), Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 69-86.
179
Bocheński A., Kuraś M., (1988), Środowisko programowe systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 103-118.
180
Kuraś M., (1988), Systemy operacyjne mikrokomputera MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-115.
181
Kuraś M., (1988), Rozwój zastosowań informatyki a przemiany metod projektowania systemów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 85-101.
182
Kuraś M., (1988), INFOKRAK'87, "Przegląd Organizacji", nr 2 (577), s. 37.
183
Kuraś M., Wilusz T., (1988), Cele i treści kształcenia w zakresie informatyki w uczelniach ekonomicznych. [W:] Flakiewicz W. (red.), Informatyka, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 22-36.
184
Kuraś M., (1988), Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu (pokłosie konferencji naukowej), "Problemy Organizacji", 1, s. 154-163.
185
Kuraś M., (1987), Jakość danych a jakość informacji. [W:] Oleński J. (red.), Jakość danych w systemach informacyjnych: materiały seminarium SPIS '87, Warszawa : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, s. 323-331.
186
Kuraś M., (1987), Informacja o konferencji naukowej nt. "Społeczne czynniki rozwoju zastosowań informatyki w zarządzaniu", "Problemy Organizacji", nr 3, s. 216-222.
187
Kuraś M., (1987), Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 6 (569), s. 18.
188
Kuraś M., (1987), Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji, "Problemy Organizacji", nr 2, s. 152-175.
189
Kuraś M., (1987), Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 5-22.
190
Bocheński A., Kuraś M., (1987), Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 23-42.
191
Bocheński A., Kuraś M., (1986), Systemy automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 95-111.
192
Kuraś M., (1986), Computare Necesse Est, "Polityka", nr 46(1541), s. 10.
193
Kuraś M., (1986), Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 81-93.
194
Kuraś M., (1985), Podejście strukturalne w określaniu potrzeb użytkownika, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", wyd. specj., s. 127-133.
195
Kuraś M., (1984), O reformowalności reformy. Cz. (2), "Przegląd Techniczny", nr 6, s. 21-23.
196
Kuraś M., Wilusz T., Wołoszyn J., (1984), Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 79-94.
197
Kuraś M., Wilusz T., (1984), Podstawy organizacji zbiorów danych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
198
Kuraś M., (1984), O reformowalności reformy. Cz. (1), "Przegląd Techniczny", nr 5, s. 9-10.
199
Kuraś M., (1984), Zmiany celów zastosowań informatyki spowodowane przez reformę gospodarczą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 61-78.
200
Kuraś M., (1983), Reformy z informatyką : małżeństwo z rozsądku, "Życie Gospodarcze", nr 17, s. 11.
201
Kuraś M., (1983), Dokonania i perspektywy informatyki : co z tego mamy?. Cz. (1), "Przegląd Techniczny", nr 36, s. 8-9, 37.
202
Kuraś M., (1983), Dokonania i perspektywy informatyki. Cz. (2), "Przegląd Techniczny", nr 37, s. 16-19.
203
Kuraś M., (1981), Integracja systemów informatycznych zarządzania, Prom. Zając K., Kraków : , VIII, 205 k.
204
Kuraś M., (1980), Wybrane problemy metodologii projektowania zbiorów w tradycyjnych systemach informatycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 133-154.
205
Kuraś M., (1978), Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 113, s. 39-61.
206
Kuraś M., (1978), Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 237-255.
207
Kuraś M., (1977), Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 88-97.
208
Kuraś M., (1977), Jak obliczać efektywność zastosowań informatyki?, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 117-122.
209
Kuraś M., Zając A., Stefański M., (1996), Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego: analiza ryzyka zamierzeń informatycznych, Kuraś M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [121] k.
210
Kuraś M., Zaliwski A., Grabowski M., Cięciwa G., Nitsch T., (1994), Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [85] k.
211
Zaliwski A., Kuraś M., Grabowski M., Cięciwa G., Nitsch T., (1994), Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
212
Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1992), Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, V, [70] k.
1
@article{UEK:2165918958,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Miejsce, rola i zadania informatyki w zarządzaniu : ogólny model pojęciowy informatyki w zarządzaniu organizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "213-228",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50009},
}
2
@inbook{UEK:2161823732,
author = "Agnieszka Zając and Marian Kuraś",
title = "IT Status in Informational Model of Organization (IMO)",
booktitle = "Information Management",
pages = "350-358",
adress = "Gdansk",
publisher = "University Press",
year = "2009",
isbn = "978-83-7326-625-4",
}
3
@article{UEK:50096,
author = "Agnieszka Zając and Marian Kuraś",
title = "Badanie potrzeb informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "37-55",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164742603},
}
4
@article{UEK:50082,
author = "Marian Kuraś",
title = "System informacyjny a system informatyczny - co oprócz nazwy różni te dwa obiekty?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "259-275",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164782050},
}
5
@article{UEK:2161841525,
author = "Agnieszka Zając and Marian Kuraś",
title = "Zmiana organizacyjna jako domena projektu",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "423-429",
year = "2009",
}
6
@inbook{UEK:2161827393,
author = "Agnieszka Zając and Marian Kuraś",
title = "Czy w erze TI planowanie strategiczne jest potrzebne?",
booktitle = "Informatyka dla przyszłości",
pages = "52-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2008",
isbn = "978-83-61276-13-5",
}
7
@article{UEK:2168346722,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (3)",
journal = "Kurier AE",
number = "4 (12)",
pages = "20-21",
year = "2007",
}
8
@article{UEK:2168345432,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny",
journal = "Kurier AE",
number = "1 (9)",
pages = "10-11",
year = "2007",
}
9
@article{UEK:2168346652,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny. Cz. 2",
journal = "Kurier AE",
number = "2 (10)",
pages = "16-17",
year = "2007",
}
10
@inbook{UEK:2168225178,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "295-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
11
@article{UEK:2168338871,
author = "Marian Kuraś",
title = "Po wojnie",
journal = "Computer World",
number = "26(390)",
pages = "23",
year = "1999",
}
12
@article{UEK:2168343101,
author = "Marian Kuraś",
title = "Strategiczne znaczenie techniki informacyjnej : czy technika informacyjna może przynosić korzyści?",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "z. 7",
pages = "104-125",
year = "1999",
}
13
@article{UEK:2168338727,
author = "Marian Kuraś",
title = "Drogi i telefony",
journal = "Computer World",
number = "19(383)",
pages = "19",
year = "1999",
}
14
@article{UEK:2168338877,
author = "Marian Kuraś",
title = "Kupuj lepsze",
journal = "Computer World",
number = "29(393)",
pages = "19",
year = "1999",
}
15
@article{UEK:2168338605,
author = "Marian Kuraś",
title = "Nowe zawraca",
journal = "Computer World",
number = "8(372)",
pages = "17",
year = "1999",
}
16
@article{UEK:2168338601,
author = "Marian Kuraś",
title = "Standardy",
journal = "Computer World",
number = "7(371)",
pages = "15",
year = "1999",
}
17
@article{UEK:2168338925,
author = "Marian Kuraś",
title = "Elektryka i jej użytkownicy...",
journal = "Computer World",
number = "37(401)",
pages = "23",
year = "1999",
}
18
@article{UEK:2168338725,
author = "Marian Kuraś",
title = "Nasza VISA",
journal = "Computer World",
number = "18(382)",
pages = "19",
year = "1999",
}
19
@article{UEK:2168338651,
author = "Marian Kuraś",
title = "Po co ta informatyka?",
journal = "Computer World",
number = "15(379)",
pages = "17",
year = "1999",
}
20
@article{UEK:2168338911,
author = "Marian Kuraś",
title = "Dysleksja, dysgrafia i dysertacja",
journal = "Computer World",
number = "35(399)",
pages = "21",
year = "1999",
}
21
@article{UEK:2168259642,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "159-182",
year = "1999",
}
22
@article{UEK:2168338731,
author = "Marian Kuraś",
title = "Miejscówka stojąca",
journal = "Computer World",
number = "21(385)",
pages = "21",
year = "1999",
}
23
@article{UEK:2168338861,
author = "Marian Kuraś",
title = "Obsługa komputerów i programowanie ludzi",
journal = "Computer World",
number = "24(388)",
pages = "25",
year = "1999",
}
24
@article{UEK:2168338597,
author = "Marian Kuraś",
title = "Jurek! Zrób coś!",
journal = "Computer World",
number = "5(369)",
pages = "17",
year = "1999",
}
25
@article{UEK:2168338987,
author = "Marian Kuraś",
title = "Święta wieńczą ciężki rok",
journal = "Computer World",
number = "48(412)",
pages = "9",
year = "1999",
}
26
@article{UEK:2168338947,
author = "Marian Kuraś",
title = "Społeczeństwo informacyjne a centrum informacyjne",
journal = "Computer World",
number = "44(408)",
pages = "23",
year = "1999",
}
27
@article{UEK:2168338935,
author = "Marian Kuraś",
title = "Informacja dla wszystkich",
journal = "Computer World",
number = "40(404)",
pages = "19",
year = "1999",
}
28
@article{UEK:2168338905,
author = "Marian Kuraś",
title = "...stosowna wiedza... zwana dalej Radą",
journal = "Computer World",
number = "34(398)",
pages = "19",
year = "1999",
}
29
@article{UEK:2168338639,
author = "Marian Kuraś",
title = "Indeksy na indeks",
journal = "Computer World",
number = "11(375)",
pages = "17",
year = "1999",
}
30
@article{UEK:2168338879,
author = "Marian Kuraś",
title = "ABC planowania",
journal = "Computer World",
number = "30(394)",
pages = "19",
year = "1999",
}
31
@article{UEK:2168338609,
author = "Marian Kuraś",
title = "Oj, dzieje się, dzieje",
journal = "Computer World",
number = "10(374)",
pages = "19",
year = "1999",
}
32
@article{UEK:2168338975,
author = "Marian Kuraś",
title = "Uwaga, niewłaściwa przeglądarka!",
journal = "Computer World",
number = "46(410)",
pages = "21",
year = "1999",
}
33
@article{UEK:2168338593,
author = "Marian Kuraś",
title = "Profesjonalizm",
journal = "Computer World",
number = "3(367)",
pages = "17",
year = "1999",
}
34
@article{UEK:2168338869,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zaćmienie umysłów",
journal = "Computer World",
number = "25(389)",
pages = "25",
year = "1999",
}
35
@article{UEK:2168338641,
author = "Marian Kuraś",
title = "Złodziej czy magister",
journal = "Computer World",
number = "12(376)",
pages = "17",
year = "1999",
}
36
@article{UEK:2168338985,
author = "Marian Kuraś",
title = "O cywilizowanym dutków wydawaniu",
journal = "Computer World",
number = "47(411)",
pages = "21",
year = "1999",
}
37
@article{UEK:2168338443,
author = "Marian Kuraś",
title = "Analfabetyzm informacyjny, analfabetyzm informatyczny",
journal = "Computer World",
number = "1(365)",
pages = "13",
year = "1999",
}
38
@article{UEK:2168338973,
author = "Marian Kuraś",
title = "Sen o banku",
journal = "Computer World",
number = "45(409)",
pages = "23",
year = "1999",
}
39
@article{UEK:2168338735,
author = "Marian Kuraś",
title = "Spotkanie nieparzystych",
journal = "Computer World",
number = "23(387)",
pages = "23",
year = "1999",
}
40
@article{UEK:2168338933,
author = "Marian Kuraś",
title = "Plagiaty są czy ich nie ma?",
journal = "Computer World",
number = "39(403)",
pages = "21",
year = "1999",
}
41
@article{UEK:2168338875,
author = "Marian Kuraś",
title = "Systemy szkodliwe społecznie",
journal = "Computer World",
number = "28(392)",
pages = "17",
year = "1999",
}
42
@article{UEK:2168338891,
author = "Marian Kuraś",
title = "Noł 2000 problem u nas",
journal = "Computer World",
number = "32(396)",
pages = "19",
year = "1999",
}
43
@article{UEK:2168338599,
author = "Marian Kuraś",
title = "Klient, czyli cd. (nie)ludzkiej mordy",
journal = "Computer World",
number = "6(370)",
pages = "15",
year = "1999",
}
44
@article{UEK:2168338903,
author = "Marian Kuraś",
title = "Wielki brat w PKO",
journal = "Computer World",
number = "33(397)",
pages = "25",
year = "1999",
}
45
@article{UEK:2168338941,
author = "Marian Kuraś",
title = "Studia strategiczne",
journal = "Computer World",
number = "43(407)",
pages = "23",
year = "1999",
}
46
@article{UEK:2168291313,
author = "Marian Kuraś and Mariusz Grabowski and Agnieszka Zając",
title = "Changing IS Curriculum and Methods of Instruction",
journal = "SIGCSE Bulletin",
number = "Vol. 31, 3, Sept.",
pages = "36-39",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.1145/305786.305843},
url = {},
}
47
@inbook{UEK:2168256198,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Strategia wykorzystania TI - moda czy konieczność",
booktitle = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
48
@article{UEK:2168338657,
author = "Marian Kuraś",
title = "Web (łeb) odpada",
journal = "Computer World",
number = "17(381)",
pages = "21",
year = "1999",
}
49
@article{UEK:2168343103,
author = "Marian Kuraś",
title = "Pierwszeństwo informatyki czy zarządzania?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica",
number = "13",
pages = "195-204",
year = "1999",
issn = "1640-6818",
}
50
@inbook{UEK:2168256204,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Sterowanie ryzykiem zamierzeń informatycznych - podejście minimum",
booktitle = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
pages = "257-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
51
@article{UEK:2168338595,
author = "Marian Kuraś",
title = "Kapitalizm z (nie)ludzką mordą",
journal = "Computer World",
number = "4(368)",
pages = "17",
year = "1999",
}
52
@inbook{UEK:2168256202,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Architektura SI organizacji",
booktitle = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
pages = "141-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
53
@article{UEK:2168338889,
author = "Marian Kuraś",
title = "Prozus",
journal = "Computer World",
number = "31(395)",
pages = "23",
year = "1999",
}
54
@article{UEK:2168338939,
author = "Marian Kuraś",
title = "Już było, że będą blokady",
journal = "Computer World",
number = "42(406)",
pages = "19",
year = "1999",
}
55
@article{UEK:2168338931,
author = "Marian Kuraś",
title = "Historia lubi się powtarzać?",
journal = "Computer World",
number = "38(402)",
pages = "19",
year = "1999",
}
56
@article{UEK:2168338645,
author = "Marian Kuraś",
title = "Informacja a informatyka",
journal = "Computer World",
number = "14(378)",
pages = "17",
year = "1999",
}
57
@article{UEK:2168338653,
author = "Marian Kuraś",
title = "Róbmy swoje",
journal = "Computer World",
number = "16(380)",
pages = "17",
year = "1999",
}
58
@article{UEK:2168338873,
author = "Marian Kuraś",
title = "Opłaty za bezpłatną edukację",
journal = "Computer World",
number = "27(391)",
pages = "21",
year = "1999",
}
59
@article{UEK:2168259626,
author = "Marian Kuraś",
title = "Technika informacyjna jako środek uzyskiwania przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "105-119",
year = "1999",
}
60
@article{UEK:2168338729,
author = "Marian Kuraś",
title = "Przygotować wdrożenie...",
journal = "Computer World",
number = "20(384)",
pages = "19",
year = "1999",
}
61
@article{UEK:2168338607,
author = "Marian Kuraś",
title = "Płatnik",
journal = "Computer World",
number = "9(373)",
pages = "19",
year = "1999",
}
62
@book{UEK:2168256194,
title = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
editor = Kuraś Marian,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
63
@article{UEK:2168338643,
author = "Marian Kuraś",
title = "Ryzyko a brak wyobraźni",
journal = "Computer World",
number = "13(377)",
pages = "17",
year = "1999",
}
64
@article{UEK:2168338937,
author = "Marian Kuraś",
title = "Chodząca inteligencja",
journal = "Computer World",
number = "41(405)",
pages = "19",
year = "1999",
}
65
@article{UEK:2168338917,
author = "Marian Kuraś",
title = "Nowa era w edukacji",
journal = "Computer World",
number = "36(400)",
pages = "21",
year = "1999",
}
66
@article{UEK:2168338733,
author = "Marian Kuraś",
title = "Encja, demencja, czyli językowa impotencja",
journal = "Computer World",
number = "22(386)",
pages = "21",
year = "1999",
}
67
@article{UEK:2168338323,
author = "Marian Kuraś",
title = "Wizja",
journal = "Computer World",
number = "24(340)",
pages = "17",
year = "1998",
}
68
@article{UEK:2168338271,
author = "Marian Kuraś",
title = "Ochotnicza Straż Pożarna",
journal = "Computer World",
number = "8(324)",
pages = "23",
year = "1998",
}
69
@article{UEK:2168338321,
author = "Marian Kuraś",
title = "2 + 2 = ?",
journal = "Computer World",
number = "23(339)",
pages = "21",
year = "1998",
}
70
@article{UEK:2168338291,
author = "Marian Kuraś",
title = "Niemoc",
journal = "Computer World",
number = "14(330)",
pages = "22",
year = "1998",
}
71
@article{UEK:2168338431,
author = "Marian Kuraś",
title = "Pakt na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego",
journal = "Computer World",
number = "43(359)",
pages = "19",
year = "1998",
}
72
@article{UEK:2168338325,
author = "Marian Kuraś",
title = "Biurokracja",
journal = "Computer World",
number = "25(341)",
pages = "17",
year = "1998",
}
73
@article{UEK:2168338307,
author = "Marian Kuraś",
title = "Konkrety",
journal = "Computer World",
number = "17(333)",
pages = "23",
year = "1998",
}
74
@article{UEK:2168338315,
author = "Marian Kuraś",
title = "Totalnie jakoś",
journal = "Computer World",
number = "21(337)",
pages = "23",
year = "1998",
}
75
@article{UEK:2168338433,
author = "Marian Kuraś",
title = "Kreatywność",
journal = "Computer World",
number = "44(360)",
pages = "21",
year = "1998",
}
76
@article{UEK:2168338237,
author = "Marian Kuraś",
title = "Informacyjne czy informatyczne?",
journal = "Computer World",
number = "1(317)",
pages = "15",
year = "1998",
}
77
@article{UEK:2168338265,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zintegrowane zarządzanie",
journal = "Computer World",
number = "6(322)",
pages = "17",
year = "1998",
}
78
@article{UEK:2168338267,
author = "Marian Kuraś",
title = "O bezpieczeństwie danych inaczej",
journal = "Computer World",
number = "7(323)",
pages = "21",
year = "1998",
}
79
@article{UEK:2168338397,
author = "Marian Kuraś",
title = "Dlaczego informatycy muszą być genialni",
journal = "Computer World",
number = "31(347)",
pages = "19",
year = "1998",
}
80
@article{UEK:2168338299,
author = "Marian Kuraś",
title = "Krypa, a nie Tytanic",
journal = "Computer World",
number = "15(331)",
pages = "21",
year = "1998",
}
81
@article{UEK:2168338241,
author = "Marian Kuraś",
title = "Miałem sen ...",
journal = "Computer World",
number = "4(320)",
pages = "15",
year = "1998",
}
82
@article{UEK:2168338273,
author = "Marian Kuraś",
title = "Dotacje na informatykę",
journal = "Computer World",
number = "9(325)",
pages = "19",
year = "1998",
}
83
@article{UEK:2168338343,
author = "Marian Kuraś",
title = "Trzy sceny z praktyki informatyki",
journal = "Computer World",
number = "26(342)",
pages = "21",
year = "1998",
}
84
@article{UEK:2168338435,
author = "Marian Kuraś",
title = "Amatorszczyzna",
journal = "Computer World",
number = "45(361)",
pages = "17",
year = "1998",
}
85
@article{UEK:2168338425,
author = "Marian Kuraś",
title = "Spokojnie, to nie piekarnia",
journal = "Computer World",
number = "40(356)",
pages = "21",
year = "1998",
}
86
@article{UEK:2168338437,
author = "Marian Kuraś",
title = "Etyka? A po co?",
journal = "Computer World",
number = "41(357)",
pages = "21",
year = "1998",
}
87
@article{UEK:2168338303,
author = "Marian Kuraś",
title = "Specyfika, czyli... nienormalność",
journal = "Computer World",
number = "16(332)",
pages = "21",
year = "1998",
}
88
@article{UEK:2168338401,
author = "Marian Kuraś",
title = "Jeszcze 108 dni",
journal = "Computer World",
number = "33(349)",
pages = "19",
year = "1998",
}
89
@article{UEK:2168338395,
author = "Marian Kuraś",
title = "Futbol i edukacja",
journal = "Computer World",
number = "30(346)",
pages = "27",
year = "1998",
}
90
@article{UEK:2168338311,
author = "Marian Kuraś",
title = "To nie jest proste",
journal = "Computer World",
number = "19(335)",
pages = "25",
year = "1998",
}
91
@article{UEK:2168338277,
author = "Marian Kuraś",
title = "I po co te komputery?",
journal = "Computer World",
number = "11(327)",
pages = "21",
year = "1998",
}
92
@article{UEK:2168338393,
author = "Marian Kuraś",
title = "Bankomat, czyli temat ogórkowy",
journal = "Computer World",
number = "29(345)",
pages = "17",
year = "1998",
}
93
@article{UEK:2168338439,
author = "Marian Kuraś",
title = "Europa? A kysz!",
journal = "Computer World",
number = "47(363)",
pages = "17",
year = "1998",
}
94
@article{UEK:2168338317,
author = "Marian Kuraś",
title = "Ściąganie, czyli oszukiwanie",
journal = "Computer World",
number = "22(338)",
pages = "28",
year = "1998",
}
95
@article{UEK:2168338279,
author = "Marian Kuraś",
title = "MRP II to nie jest komputeryzacja",
journal = "Computer World",
number = "12(328)",
pages = "21",
year = "1998",
}
96
@article{UEK:2168338403,
author = "Marian Kuraś",
title = "Stolarz, kucharz, informatyk",
journal = "Computer World",
number = "34(350)",
pages = "25",
year = "1998",
}
97
@article{UEK:2168338345,
author = "Marian Kuraś",
title = "Doskonalenie przez komputeryzowanie",
journal = "Computer World",
number = "27(343)",
pages = "21",
year = "1998",
}
98
@article{UEK:2168338257,
author = "Marian Kuraś",
title = "Nowy REGON",
journal = "Computer World",
number = "5(321)",
pages = "15",
year = "1998",
}
99
@article{UEK:2168338441,
author = "Marian Kuraś",
title = "A ja prozą",
journal = "Computer World",
number = "48(364)",
pages = "15",
year = "1998",
}
100
@article{UEK:2168338423,
author = "Marian Kuraś",
title = "Monopol niszczy się sam",
journal = "Computer World",
number = "39(355)",
pages = "19",
year = "1998",
}
101
@article{UEK:2168338399,
author = "Marian Kuraś",
title = "Pilne czy ważne",
journal = "Computer World",
number = "32(348)",
pages = "19",
year = "1998",
}
102
@article{UEK:2168338275,
author = "Marian Kuraś",
title = "Virtualni Evropa",
journal = "Computer World",
number = "9(326)",
pages = "19",
year = "1998",
}
103
@article{UEK:2168338411,
author = "Marian Kuraś",
title = "Monopol informatyczny",
journal = "Computer World",
number = "38(354)",
pages = "21",
year = "1998",
}
104
@article{UEK:2168338287,
author = "Marian Kuraś",
title = "To już pięćdziesiąty ...",
journal = "Computer World",
number = "13(329)",
pages = "17",
year = "1998",
}
105
@article{UEK:2168338391,
author = "Marian Kuraś",
title = "O umawianiu się",
journal = "Computer World",
number = "28(344)",
pages = "19",
year = "1998",
}
106
@article{UEK:2168338429,
author = "Marian Kuraś",
title = "Politycy zawinili, a wieszają informatyków",
journal = "Computer World",
number = "42(358)",
pages = "19",
year = "1998",
}
107
@article{UEK:2168338405,
author = "Marian Kuraś",
title = "Podatek liniowy",
journal = "Computer World",
number = "35(351)",
pages = "21",
year = "1998",
}
108
@article{UEK:2168338409,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zdolność do zmiany",
journal = "Computer World",
number = "37(353)",
pages = "19",
year = "1998",
}
109
@article{UEK:2168338313,
author = "Marian Kuraś",
title = "Teoria",
journal = "Computer World",
number = "20(336)",
pages = "27",
year = "1998",
}
110
@article{UEK:2168338309,
author = "Marian Kuraś",
title = "Sensacja?",
journal = "Computer World",
number = "18(334)",
pages = "25",
year = "1998",
}
111
@article{UEK:2168338407,
author = "Marian Kuraś",
title = "Dlaczego inżynierowie",
journal = "Computer World",
number = "36(352)",
pages = "21",
year = "1998",
}
112
@article{UEK:2168338427,
author = "Marian Kuraś",
title = "Był sobie przetarg",
journal = "Computer World",
number = "41(357)",
pages = "21",
year = "1998",
}
113
@article{UEK:2168338067,
author = "Marian Kuraś",
title = "Jaskółka wiosnę czyniąca",
journal = "Computer World",
number = "22(290)",
pages = "19",
year = "1997",
}
114
@article{UEK:2168338177,
author = "Marian Kuraś",
title = "Kultura informacyjna",
journal = "Computer World",
number = "40(308)",
pages = "25",
year = "1997",
}
115
@article{UEK:2168338199,
author = "Marian Kuraś",
title = "To nie wstyd nie wiedzieć",
journal = "Computer World",
number = "wydanie specjalne",
pages = "29",
year = "1997",
}
116
@article{UEK:2168338167,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Ryzykować, nie ryzykować?",
journal = "Computer World",
number = "33(301)",
pages = "39-41",
year = "1997",
}
117
@article{UEK:2168338113,
author = "Marian Kuraś",
title = "O standardach i wstępnym szacowaniu",
journal = "Computer World",
number = "27(295)",
pages = "19",
year = "1997",
}
118
@article{UEK:2168338189,
author = "Marian Kuraś",
title = "A gdzie system ubezpieczeń?",
journal = "Computer World",
number = "44(312)",
pages = "25",
year = "1997",
}
119
@article{UEK:2168338195,
author = "Marian Kuraś",
title = "Proletariusze podłączają się",
journal = "Computer World",
number = "47(315)",
pages = "15",
year = "1997",
}
120
@article{UEK:2168337993,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zacznijmy od początku",
journal = "Computer World",
number = "5(273)",
pages = "19",
year = "1997",
}
121
@article{UEK:2168338175,
author = "Marian Kuraś",
title = "Ile wydajemy na informatykę",
journal = "Computer World",
number = "39(307)",
pages = "19",
year = "1997",
}
122
@article{UEK:2168338063,
author = "Marian Kuraś",
title = "O uczeniu i nauczaniu",
journal = "Computer World",
number = "19(287)",
pages = "23",
year = "1997",
}
123
@article{UEK:2168338181,
author = "Marian Kuraś",
title = "Informatyka nie rozwiązuje problemów organizacyjnych (I)",
journal = "Computer World",
number = "42(310)",
pages = "29",
year = "1997",
}
124
@article{UEK:2168338061,
author = "Marian Kuraś",
title = "Kilka uwag sceptyka o ochronie danych osobowych",
journal = "Computer World",
number = "18(286)",
pages = "58, 60",
year = "1997",
}
125
@article{UEK:2168338025,
author = "Marian Kuraś",
title = "Człowiek i maszyna",
journal = "Computer World",
number = "12(280)",
pages = "23",
year = "1997",
}
126
@misc{UEK:2168357766,
author = "Marian Kuraś",
title = "O potrzebie zmiany",
booktitle = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "7",
year = "1997",
}
127
@article{UEK:2168338065,
author = "Marian Kuraś",
title = "Konferencje, konferencje, czyli... czym zajmują się informatycy",
journal = "Computer World",
number = "20(288)",
pages = "21",
year = "1997",
}
128
@article{UEK:2168338031,
author = "Marian Kuraś",
title = "Ważne pytania",
journal = "Computer World",
number = "15(283)",
pages = "23",
year = "1997",
}
129
@article{UEK:2168338121,
author = "Marian Kuraś",
title = "Kolejowy łerkfloł (ang.: workflow)",
journal = "Computer World",
number = "30(298)",
pages = "17",
year = "1997",
}
130
@article{UEK:2168338161,
author = "Marian Kuraś",
title = "Wakacje, wakacje...",
journal = "Computer World",
number = "32(300)",
pages = "24",
year = "1997",
}
131
@article{UEK:2168337991,
author = "Marian Kuraś",
title = "To była/mogła być wspaniała katastrofa",
journal = "Computer World",
number = "4(272)",
pages = "17",
year = "1997",
}
132
@article{UEK:2168338119,
author = "Marian Kuraś",
title = "O organizacji i informacji oraz o procedurach awaryjnych",
journal = "Computer World",
number = "29(297)",
pages = "15",
year = "1997",
}
133
@article{UEK:2168338169,
author = "Marian Kuraś",
title = "Koniec czy początek romantyzmu?",
journal = "Computer World",
number = "35(303)",
pages = "25",
year = "1997",
}
134
@article{UEK:2168338019,
author = "Marian Kuraś",
title = "Podobno tylko raz w roku",
journal = "Computer World",
number = "11(279)",
pages = "25",
year = "1997",
}
135
@inbook{UEK:2168266460,
author = "Gerard Cięciwa and Marian Kuraś",
title = "Przyszłość należy do odważnych, ale nie do naiwnych",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "115-121",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
136
@article{UEK:2168338197,
author = "Marian Kuraś",
title = "Co o tym wszystkim myśleć?",
journal = "Computer World",
number = "48(316)",
pages = "15",
year = "1997",
}
137
@article{UEK:2168337997,
author = "Marian Kuraś",
title = "Ochrona danych osobowych",
journal = "Computer World",
number = "9(277)",
pages = "15",
year = "1997",
}
138
@article{UEK:2168338163,
author = "Marian Kuraś",
title = "Lekarze, naukowcy, informatycy, czyli o zmianach",
journal = "Computer World",
number = "33(301)",
pages = "17",
year = "1997",
}
139
@article{UEK:2168338075,
author = "Marian Kuraś",
title = "Odpowiednie rozszerzenie",
journal = "Computer World",
number = "25(293)",
pages = "21",
year = "1997",
}
140
@article{UEK:2168338071,
author = "Marian Kuraś",
title = "Komputery nie zastępują wiedzy",
journal = "Computer World",
number = "23(291)",
pages = "21",
year = "1997",
}
141
@article{UEK:2168337995,
author = "Marian Kuraś",
title = "To nie koniec ...acji",
journal = "Computer World",
number = "7(275)",
pages = "17",
year = "1997",
}
142
@article{UEK:2168338173,
author = "Marian Kuraś",
title = "Nie wykorzystywana szansa",
journal = "Computer World",
number = "38(306)",
pages = "25",
year = "1997",
}
143
@article{UEK:2168337985,
author = "Marian Kuraś",
title = "Nowoczesność",
journal = "Computer World",
number = "1(269)",
pages = "15",
year = "1997",
}
144
@article{UEK:2168338193,
author = "Marian Kuraś",
title = "Po pierwsze: PO CO?",
journal = "Computer World",
number = "462(314)",
pages = "21",
year = "1997",
}
145
@article{UEK:2168338179,
author = "Marian Kuraś",
title = "Czy narzędzie może zmienić praktyki banku?",
journal = "Computer World",
number = "41(309)",
pages = "19",
year = "1997",
}
146
@article{UEK:2168338171,
author = "Marian Kuraś",
title = "Jak komputeryzacja przynosi straty",
journal = "Computer World",
number = "37(305)",
pages = "19",
year = "1997",
}
147
@article{UEK:2168338083,
author = "Marian Kuraś",
title = "Po co są instrukcje i regulaminy?",
journal = "Computer World",
number = "26(294)",
pages = "17",
year = "1997",
}
148
@article{UEK:2168338123,
author = "Marian Kuraś",
title = "Praca grupowa i przepływ pracy",
journal = "Computer World",
number = "31(299)",
pages = "27",
year = "1997",
}
149
@article{UEK:2168338191,
author = "Marian Kuraś",
title = "Dogonić Indie",
journal = "Computer World",
number = "45(313)",
pages = "23",
year = "1997",
}
150
@article{UEK:2168338185,
author = "Marian Kuraś",
title = "Informatyka nie rozwiązuje problemów organizacyjnych (II)",
journal = "Computer World",
number = "43(311)",
pages = "25",
year = "1997",
}
151
@article{UEK:2168337989,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zacznijmy od początku",
journal = "Computer World",
number = "3(271)",
pages = "23",
year = "1997",
}
152
@article{UEK:2168338049,
author = "Marian Kuraś",
title = "Uporządkuje się później",
journal = "Computer World",
number = "17(285)",
pages = "23",
year = "1997",
}
153
@article{UEK:2168338045,
author = "Marian Kuraś",
title = "Jest forsa, możemy kręcić",
journal = "Computer World",
number = "16(284)",
pages = "23",
year = "1997",
}
154
@article{UEK:2168338117,
author = "Marian Kuraś",
title = "Kosztowna nowoczesność",
journal = "Computer World",
number = "28(296)",
pages = "17",
year = "1997",
}
155
@misc{UEK:2168346236,
author = "Marian Kuraś",
title = "Technika informacyjna w Katedrze Informatyki i w Uczelni",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1(36)",
pages = "10-11",
year = "1996",
}
156
@article{UEK:2168284457,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Metafory organizacyjne - narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "474",
pages = "5-27",
year = "1996",
}
157
@inbook{UEK:2165782387,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Eliminowanie ryzyka zamierzeń informatycznych",
booktitle = "INFOGRYF '96",
pages = "128-135",
adress = "Kołobrzeg",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie",
year = "1996",
}
158
@inbook{UEK:2168295285,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Czynniki ryzyka tworzenia i wykorzystania systemów wspomagania decyzji",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : rozwój badań",
pages = "35-46",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-87265-36-5",
}
159
@inbook{UEK:52086,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając",
title = "Inteligentne systemy informacyjne",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac",
pages = "41-47",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
}
160
@inbook{UEK:2168343079,
author = "Marian Kuraś",
title = "Organizacyjne otoczenie systemów wspomagania decyzji",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : przegląd problematyki : materiały z konferencji naukowo-badawczej",
pages = "73-82",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-86434-38-4",
}
161
@inbook{UEK:52085,
author = "Marian Kuraś",
title = "Ryzyko wprowadzania techniki informacyjnej",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac",
pages = "169-176",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
}
162
@article{UEK:2168259404,
author = "Grzegorz Hayder and Marian Kuraś",
title = "Modernizacja systemu informacyjnego jako zmiana organizacyjna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "421",
pages = "[45]-65",
year = "1994",
}
163
@misc{UEK:2168346204,
author = "Marian Kuraś",
title = "Wspólne wartości czy sprzeczne interesy",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8 (30)",
pages = "35-40",
year = "1994",
}
164
@article{UEK:2168286117,
author = "Linda E. Duxbury and Marian Kuraś",
title = "The Practicum Approach to the Teaching of Systems Analysis and Design and Its Applicability to Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica",
number = "7",
pages = "175-199",
adress = "",
year = "1994",
issn = "1640-6818",
}
165
@misc{UEK:2168346152,
author = "Marian Kuraś",
title = "O etyce, czyli czy można konkurować z sobą?",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5 (27)",
pages = "4-7",
year = "1994",
}
166
@misc{UEK:2168344624,
author = "Marian Kuraś and Grzegorz Hayder",
title = "Dwugłos o kształceniu ekonomicznym w kraju i za granicą",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2 (14)",
pages = "4-16",
year = "1993",
}
167
@misc{UEK:2168344270,
author = "Marian Kuraś and Grzegorz Hayder",
title = "Informacja o Carleton University - School of Business",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8(10)",
pages = "14-27",
year = "1992",
}
168
@article{UEK:2168264106,
author = "Marian Kuraś",
title = "Koncepcja komputerowego wspomagania analizy i projektowania systemów informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "39-65",
year = "1992",
}
169
@article{UEK:2168263958,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga",
title = "Organizacja pracy zespołu projektowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "121-137",
year = "1992",
}
170
@article{UEK:2168286115,
author = "Marian Kuraś",
title = "System akredytacji programów studiów w zakresie zastosowań informatyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica",
number = "4",
pages = "149-161",
adress = "",
year = "1991",
issn = "1640-6818",
}
171
@article{UEK:2168278267,
author = "Marian Kuraś",
title = "Wybór strategii rozwoju zastosowań informatyki do obsługi systemu informacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "39-52",
year = "1990",
}
172
@misc{UEK:2168275941,
author = "Marian Kuraś",
title = "Model R.L. Nolana jako narzędzie oceny zaawansowania zastosowań informatyki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "83-84",
year = "1990",
}
173
@unpublished{UEK:2168256996,
author = "Dorota Dobija and Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Zaliwski",
title = "Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "24-47",
year = "1990",
}
174
@article{UEK:2168278265,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Węgrzynowski",
title = "Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "21-37",
year = "1990",
}
175
@unpublished{UEK:2168256998,
author = "Marian Kuraś and Wiesław Maciołek and Danuta Sarga",
title = "Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "48-74",
year = "1990",
}
176
@article{UEK:2168286113,
author = "Marian Kuraś",
title = "Czynniki (niedo)rozwoju zastosowań informatyki w gospodarce PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica",
number = "1",
pages = "93-110",
adress = "",
year = "1990",
issn = "1640-6818",
}
177
@article{UEK:2168280161,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zakres modernizacji systemu informacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "49-67",
year = "1989",
}
178
@article{UEK:2168280163,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga",
title = "Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "69-86",
year = "1989",
}
179
@article{UEK:2168283585,
author = "Andrzej Bocheński and Marian Kuraś",
title = "Środowisko programowe systemów automatyzacji biura",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "103-118",
year = "1988",
}
180
@inbook{UEK:2168329995,
author = "Marian Kuraś",
title = "Systemy operacyjne mikrokomputera MERA-400",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "57-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
181
@article{UEK:2168283583,
author = "Marian Kuraś",
title = "Rozwój zastosowań informatyki a przemiany metod projektowania systemów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "85-101",
year = "1988",
}
182
@misc{UEK:2168331825,
author = "Marian Kuraś",
title = "INFOKRAK'87",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (577)",
pages = "37",
year = "1988",
}
183
@inbook{UEK:2168260044,
author = "Marian Kuraś and Tadeusz Wilusz",
title = "Cele i treści kształcenia w zakresie informatyki w uczelniach ekonomicznych",
booktitle = "Informatyka",
pages = "22-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1988",
issn = "",
}
184
@article{UEK:2168251978,
author = "Marian Kuraś",
title = "Aktualne problemy zastosowań informatyki w zarządzaniu : (pokłosie konferencji naukowej)",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "1",
pages = "154-163",
year = "1988",
}
185
@inbook{UEK:2168291461,
author = "Marian Kuraś",
title = "Jakość danych a jakość informacji",
booktitle = "Jakość danych w systemach informacyjnych",
pages = "323-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym",
year = "1987",
issn = "",
}
186
@misc{UEK:2168355456,
author = "Marian Kuraś",
title = "Informacja o konferencji naukowej nt. Społeczne czynniki rozwoju zastosowań informatyki w zarządzaniu",
booktitle = "Problemy Organizacji",
number = "3",
pages = "216-222",
year = "1987",
}
187
@misc{UEK:2168331793,
author = "Marian Kuraś",
title = "Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "6 (569)",
pages = "18",
year = "1987",
}
188
@article{UEK:2168355430,
author = "Marian Kuraś",
title = "Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "2",
pages = "152-175",
year = "1987",
}
189
@article{UEK:2168233434,
author = "Marian Kuraś",
title = "Uczestnictwo użytkownika w procesie projektowania systemów informatycznych zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
190
@article{UEK:2168233440,
author = "Andrzej Bocheński and Marian Kuraś",
title = "Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "23-42",
year = "1987",
}
191
@article{UEK:2168281613,
author = "Andrzej Bocheński and Marian Kuraś",
title = "Systemy automatyzacji prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "95-111",
year = "1986",
}
192
@article{UEK:2168246478,
author = "Marian Kuraś",
title = "Computare Necesse Est",
journal = "Polityka",
number = "46(1541)",
pages = "10",
year = "1986",
}
193
@article{UEK:2168281611,
author = "Marian Kuraś",
title = "Metody definiowania potrzeb informacyjnych użytkownika",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "81-93",
year = "1986",
}
194
@article{UEK:2168340917,
author = "Marian Kuraś",
title = "Podejście strukturalne w określaniu potrzeb użytkownika",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "wyd. specj.",
pages = "127-133",
year = "1985",
}
195
@article{UEK:2168283249,
author = "Marian Kuraś",
title = "O reformowalności reformy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "6",
pages = "21-23",
year = "1984",
}
196
@article{UEK:2168278711,
author = "Marian Kuraś and Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "79-94",
year = "1984",
}
197
@book{UEK:2168295225,
author = "Marian Kuraś and Tadeusz Wilusz",
title = "Podstawy organizacji zbiorów danych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
198
@article{UEK:2168283247,
author = "Marian Kuraś",
title = "O reformowalności reformy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "5",
pages = "9-10",
year = "1984",
}
199
@article{UEK:2168278709,
author = "Marian Kuraś",
title = "Zmiany celów zastosowań informatyki spowodowane przez reformę gospodarczą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "61-78",
year = "1984",
}
200
@article{UEK:2168274547,
author = "Marian Kuraś",
title = "Reformy z informatyką : małżeństwo z rozsądku",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "17",
pages = "11",
year = "1983",
}
201
@article{UEK:2168283251,
author = "Marian Kuraś",
title = "Dokonania i perspektywy informatyki : co z tego mamy?",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "36",
pages = "8-9, 37",
year = "1983",
}
202
@article{UEK:2168283253,
author = "Marian Kuraś",
title = "Dokonania i perspektywy informatyki",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "37",
pages = "16-19",
year = "1983",
}
203
@unpublished{UEK:2168313239,
author = "Marian Kuraś",
title = "Integracja systemów informatycznych zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
204
@article{UEK:2168232890,
author = "Marian Kuraś",
title = "Wybrane problemy metodologii projektowania zbiorów w tradycyjnych systemach informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "133-154",
year = "1980",
}
205
@article{UEK:2168250140,
author = "Marian Kuraś",
title = "Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "113",
pages = "39-61",
year = "1978",
}
206
@article{UEK:2168250818,
author = "Marian Kuraś",
title = "Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "237-255",
year = "1978",
}
207
@article{UEK:2168227014,
author = "Marian Kuraś",
title = "Ewolucja zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 1/61",
pages = "88-97",
year = "1977",
}
208
@article{UEK:2168227020,
author = "Marian Kuraś",
title = "Jak obliczać efektywność zastosowań informatyki?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 1/61",
pages = "117-122",
year = "1977",
}
209
@unpublished{UEK:2168329747,
author = "Marian Kuraś and Agnieszka Zając and Mateusz Stefański",
title = "Strategiczne planowanie rozwoju systemu informacyjnego : analiza ryzyka zamierzeń informatycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
210
@unpublished{UEK:2168329945,
author = "Marian Kuraś and Andrzej Zaliwski and Mariusz Grabowski and Gerard Cięciwa and Tomasz Nitsch",
title = "Komunikacja w procesie tworzenia systemów informacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
211
@unpublished{UEK:2168329943,
author = "Andrzej Zaliwski and Marian Kuraś and Mariusz Grabowski and Gerard Cięciwa and Tomasz Nitsch",
title = "Narzędzia CASE do modelowania systemów informacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
212
@unpublished{UEK:2168331527,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Zaliwski",
title = "Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID