Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance
Źródło:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016) , s. 613-634. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168311045
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 168-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299521
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Toruń: Institute of Economic Research, 2015
Opis fizyczny:
34 s.: il.
Seria:
(Institute of Economic Research Working Papers ; no. 70)
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339787
seria wydawnicza
4

Autor:
Tytuł:
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 171-192 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301901
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 186-211 - Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251640
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 185-213 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168288579
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 199-230 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256872
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 96-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861370
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Źródła konkurencyjnych przewag
Źródło:
Problemy gospodarowania w Polsce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 86-101. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-73-0
Nr:
2165796140
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym
Źródło:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 73-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164940397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Konferencja:
V Zjazd Katedr Ekonomii "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, Polska, od 2008-06-02 do 2008-06-04
Tytuł:
Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji
Źródło:
Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. Grażyna Maniak - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 107-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-58-2
Nr:
2165819565
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Autor:
Tytuł:
Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii
Źródło:
Zachowania rynkowe w teorii i praktyce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007, s. 7-17 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-44-5
Nr:
2165819034
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
219 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-339-6
Nr:
51952
monografia
14

Autor:
Tytuł:
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym
Źródło:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 69-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1149/[1]/Magazyn
Nr:
2168225264
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Czynniki określające rozmiary firm = Factors Determining the Size of Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 758 (2007) , s. 141-154. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50847
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych = The Significance of Cooperation in the Coordination of Economic Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006) , s. 145-163. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51168
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Znaczenie wiedzy w modelach firmy
Źródło:
Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 40-49 - Bibliogr.
Seria:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-60065-71-3
Nr:
2165819473
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny
Źródło:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 22-63
ISBN:
83-7252-259-6
Nr:
2167682678
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania
Źródło:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA, s. 6-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222420
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji
Źródło:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA, s. 62-85 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222422
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny
Źródło:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 19-64 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-893/Magazyn
Nr:
2168240504
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Nicola Acocella
Tytuł:
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy
Tłumaczenie:
Redakcja przekładu:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Opis fizyczny:
594, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Indeksy, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13821-1
Nr:
2168227970
monografia
23

Autor:
Tytuł:
Charakter wiedzy a koncepcje firmy = The Nature of Knowledge and Concepts of the Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002) , s. 153-171. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230710
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka = Unorthodox Notions of Risk-taking
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001) , s. 153-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231438
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Istota produkcji a natura firmy
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 3 (103) (2000) , s. 1-21
Nr:
2165823813
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
276 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/740
Nr:
2168228836
doktorat
27

Autor:
Tytuł:
Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne = Conceptions of Uncertainty Versus Economic Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996) , s. 25-45. - Summ.
Nr:
2168231584
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995
Opis fizyczny:
53, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-57-2
Nr:
2168251944
skrypt
29

Autor:
Tytuł:
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka = Making Decisions Under Conditions of Risk and Uncertainty
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 434 (1994) , s. 37-49. - Summ.
Nr:
2168251158
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania = Conceptions of Ownership and the Effectiveness of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992) , s. 35-53. - Summ., rez.
Nr:
2168251046
artykuł w czasopiśmie
1
Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance / Jan KULTYS // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016), s. 613-634. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640. - ISSN 2083-1277
2
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 168-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
3
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego [on-line] / Jan KULTYS. - Toruń: Institute of Economic Research, 2015. - 34 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 70). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_70.pdf
4
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 171-192. - Bibliogr.
5
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów / Jan KULTYS // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 186-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
6
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego / Jan KULTYS // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 185-213. - Bibliogr.
7
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów / Jan KULTYS // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 199-230. - Bibliogr.
8
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów / Jan KULTYS // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 96-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
9
Źródła konkurencyjnych przewag / Jan KULTYS // W: Problemy gospodarowania w Polsce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 86-101. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-73-0
10
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym / Jan KULTYS // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 73-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
11
Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji / Jan KULTYS // W: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 107-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-58-2
12
Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii / Jan KULTYS // W: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007. - S. 7-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-44-5
13
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA, Jan KULTYS. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-339-6
14
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym / Jan KULTYS // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 69-97. - Bibliogr.
15
Czynniki określające rozmiary firm = Factors Determining the Size of Firms / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 141-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/142093336. - ISSN 1898-6447
16
Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych = The Significance of Cooperation in the Coordination of Economic Activities / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006), s. 145-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131799855. - ISSN 0208-7944
17
Znaczenie wiedzy w modelach firmy / Jan KULTYS // W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 40-49. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-71-3
18
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny / Jan KULTYS // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 22-63. - ISBN 83-7252-259-6
19
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania / P. KAWA, J. KULTYS // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 6-61. - Bibliogr.
20
Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji / J. KULTYS, B. SZOPA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 62-85. - Bibliogr.
21
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny / Jan KULTYS // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2003), s. 19-64. - Bibliogr.
22
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; przekł. Andrzej WOJTYNA, Jan KULTYS, Zbigniew STAŃCZYK, Mirosław RACZYŃSKI, Katarzyna GLINKA, Marek Andrzej DĄBROWSKI, Jurand DROP. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 594, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13821-1
23
Charakter wiedzy a koncepcje firmy = The Nature of Knowledge and Concepts of the Firm / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002), s. 153-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15274. - ISSN 0208-7944
24
Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka = Unorthodox Notions of Risk-taking / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001), s. 153-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12612. - ISSN 0208-7944
25
Istota produkcji a natura firmy / Jan KULTYS // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 3 (103) (2000), s. 1-21. - ISSN 0867-0005
26
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka / Jan KULTYS ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 1999. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne = Conceptions of Uncertainty Versus Economic Models / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996), s. 25-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan KULTYS. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 53, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-57-2
29
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka = Making Decisions Under Conditions of Risk and Uncertainty / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 434 (1994), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
30
Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania = Conceptions of Ownership and the Effectiveness of Management / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992), s. 35-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Kultys J., (2016), Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 4, s. 613-634; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640
2
Kultys J., (2015), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 168-188.
3
Kultys J., (2015), Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 34 s.
4
Kultys J., (2014), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, s. 171-192.
5
Kultys J., (2013), Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 186-211.
6
Kultys J., (2013), Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2, s. 185-213.
7
Kultys J., (2011), Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 199-230.
8
Kultys J., (2010), Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 96-123.
9
Kultys J., (2010), Źródła konkurencyjnych przewag. [W:] Kopycińska D. (red.), Problemy gospodarowania w Polsce, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 86-101.
10
Kultys J., (2009), Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 73-100.
11
Kultys J., (2008), Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji. [W:] Maniak G. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 107-118.
12
Kultys J., (2007), Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii. [W:] Kopycińska D. (red.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 7-17.
13
Szopa B., Kawa P., Kultys J., (2007), Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza: interakcje na przykładzie Polski, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 219 s.
14
Kultys J., (2007), Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1], s. 69-97.
15
Kultys J., (2007), Czynniki określające rozmiary firm, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 141-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/142093336
16
Kultys J., (2006), Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 145-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/131799855
17
Kultys J., (2006), Znaczenie wiedzy w modelach firmy. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, s. 40-49.
18
Kultys J., (2005), Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 22-63.
19
Kawa P., Kultys J., (2004), Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 6-61.
20
Kultys J., Szopa B., (2004), Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 62-85.
21
Kultys J., (2003), Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, s. 19-64.
22
Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy, Tł. Wojtyna A., Kultys J., Stańczyk Z., Raczyński M., Glinka K., Dąbrowski M., Drop J., Wojtyna A. (red. przekł.), Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 594, [1] s.
23
Kultys J., (2002), Charakter wiedzy a koncepcje firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 153-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/15274
24
Kultys J., (2001), Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 153-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/12612
25
Kultys J., (2000), Istota produkcji a natura firmy, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (103), s. 1-21.
26
Kultys J., (1999), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji: rola niepewności i ryzyka, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 276 k.
27
Kultys J., (1996), Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 25-45.
28
Kultys J., (1995), Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
29
Kultys J., (1994), Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 37-49.
30
Kultys J., (1992), Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 35-53.
1
@article{UEK:2168311045,
author = "Jan Kultys",
title = "Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 4",
pages = "613-634",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.034},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640},
}
2
@inbook{UEK:2168299521,
author = "Jan Kultys",
title = "Ład korporacyjny w Unii Europejskiej",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro",
pages = "168-188",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18411-7",
}
3
@book{UEK:2168339787,
author = "Jan Kultys",
title = "Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2015",
url = {http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_70.pdf},
issn = "",
}
4
@unpublished{UEK:2168301901,
author = "Jan Kultys",
title = "Ład korporacyjny w Unii Europejskiej",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów",
pages = "171-192",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168251640,
author = "Jan Kultys",
title = "Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "186-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2074-4",
}
6
@unpublished{UEK:2168288579,
author = "Jan Kultys",
title = "Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2",
pages = "185-213",
year = "2013",
}
7
@unpublished{UEK:2168256872,
author = "Jan Kultys",
title = "Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "199-230",
year = "2011",
}
8
@inbook{UEK:2164861370,
author = "Jan Kultys",
title = "Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "96-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
9
@inbook{UEK:2165796140,
author = "Jan Kultys",
title = "Źródła konkurencyjnych przewag",
booktitle = "Problemy gospodarowania w Polsce",
pages = "86-101",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-73-0",
}
10
@inbook{UEK:2164940397,
author = "Jan Kultys",
title = "Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "73-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
11
@inbook{UEK:2165819565,
author = "Jan Kultys",
title = "Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji",
booktitle = "Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii",
pages = "107-118",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-58-2",
}
12
@inbook{UEK:2165819034,
author = "Jan Kultys",
title = "Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii",
booktitle = "Zachowania rynkowe w teorii i praktyce",
pages = "7-17",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-44-5",
}
13
@book{UEK:51952,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa and Jan Kultys",
title = "Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-339-6",
}
14
@unpublished{UEK:2168225264,
author = "Jan Kultys",
title = "Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1]",
pages = "69-97",
year = "2007",
}
15
@article{UEK:50847,
author = "Jan Kultys",
title = "Czynniki określające rozmiary firm",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "141-154",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142093336},
}
16
@article{UEK:51168,
author = "Jan Kultys",
title = "Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "145-163",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131799855},
}
17
@inbook{UEK:2165819473,
author = "Jan Kultys",
title = "Znaczenie wiedzy w modelach firmy",
booktitle = "Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "40-49",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60065-71-3",
}
18
@inbook{UEK:2167682678,
author = "Jan Kultys",
title = "Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny",
booktitle = "Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji",
pages = "22-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-259-6",
}
19
@unpublished{UEK:2168222420,
author = "Paweł Kawa and Jan Kultys",
title = "Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów ",
pages = "6-61",
year = "2004",
}
20
@unpublished{UEK:2168222422,
author = "Jan Kultys and Bogumiła Szopa",
title = "Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów ",
pages = "62-85",
year = "2004",
}
21
@unpublished{UEK:2168240504,
author = "Jan Kultys",
title = "Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny",
booktitle = "Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji",
pages = "19-64",
year = "2003",
}
22
@book{UEK:2168227970,
author = "Nicola Acocella",
title = "Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
isbn = "83-01-13821-1",
}
23
@article{UEK:2168230710,
author = "Jan Kultys",
title = "Charakter wiedzy a koncepcje firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "153-171",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15274},
}
24
@article{UEK:2168231438,
author = "Jan Kultys",
title = "Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "153-173",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12612},
}
25
@article{UEK:2165823813,
author = "Jan Kultys",
title = "Istota produkcji a natura firmy",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "3 (103)",
pages = "1-21",
year = "2000",
}
26
@unpublished{UEK:2168228836,
author = "Jan Kultys",
title = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
27
@article{UEK:2168231584,
author = "Jan Kultys",
title = "Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "25-45",
year = "1996",
}
28
@book{UEK:2168251944,
author = "Jan Kultys",
title = "Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-57-2",
}
29
@article{UEK:2168251158,
author = "Jan Kultys",
title = "Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "434",
pages = "37-49",
year = "1994",
}
30
@article{UEK:2168251046,
author = "Jan Kultys",
title = "Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "389",
pages = "35-53",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID