Publikacje wybranego autora

Pieczonka Władysław ORCID

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa,

1

Autor:
J. Bukała , I. Cichocka , Władysław Kędzior , Władysław Pieczonka
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 165-170 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168322673
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products
Źródło:
Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / red. Sylwester Makarski - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 51)
Nr:
2168272262
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych
Źródło:
Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996) , s. 69-71 - Bibliogr.
Nr:
2168270412
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995) , s. 52-55
Nr:
2168273042
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Tytuł:
Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 66. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263268
varia
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania = Electric Conductivity of Honey and How it Changes During Storage
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 41, nr 3 (1987) , s. 87-89. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333069
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986) , s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264164
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych = Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984) , s. 65-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261062
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Halina Kycieńska , Władysław Pieczonka , Maria Magdalena Ramułt
Tytuł:
Badania nad możliwością skrócenia czasu zastygania korpusów pomadowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 130 (1980) , s. 55-63 - Bibliogr.
Nr:
2168237524
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Marek Gibiński , Władysław Pieczonka
Tytuł:
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorku w mleku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 130 (1980) , s. 27-33 - Bibliogr.
Nr:
2168237518
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu = Morpholid of the Trans-trans-benzene-4-butadiene-1,3-carboxylic-1 Acid as Pepper Substitute
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 91-95. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250432
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji = Statistical Analysis of the Fruit Wines Clarity Tests at the Various Stages of their Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 78 (1977) , s. 119-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250122
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych = Some Problems Concerning Subject of Research of Science of Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 299-308. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250956
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976) , s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350052
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 29, nr 11 (1975) , s. 439-442. - Streszcz., rez., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333133
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/335
Nr:
2168307383
doktorat
17

Tytuł:
Nefelometryczna metoda oceny klarowności pitnego soku jabłkowego = A Nephelometric Method of Evaluation of the Clarity of the Drinking Apple Juice
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974) , s. 121-124. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333153
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych = An Attempt at Quantification of Complex Indicator of Organoleptic Quality of Drinkable Fruit Juice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 25-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249936
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Próba obiektywizacji oceny konsystencji wędlin za pomocą konsystometru Höpplera
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1971) , s. 127-131 - Bibliogr.
Nr:
2168346668
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Statystyczno-matematyczna interpretacja zależności napięcia smakowej ostrości wybranych acyloamin od molowego stężenia w roztworze 96,1° etanolu = Statistical and Mathematical Interpretation of Taste Sharpness Intensity in Some Chosen Amides from Molar Concentration in 96,1° Ethanol
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 38 (1969) , s. 225-240. - Summ., rez.
Nr:
2168260756
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Władysław Kędzior , Agata Augustyn , Janusz Bukała , Wanda Kudełka , Paweł Paraponiak , Władysław Pieczonka
Tytuł:
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
33 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
107/KTŻ/2/2002/S
Sygnatura:
NP-799/1/Magazyn
Nr:
2168318661
naukowo-badawcze
2

Autor:
Władysław Pieczonka , Dorota Machnik , Krystyna Skwarczyńska , Joanna Węglarz
Tytuł:
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
28 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
89/KTŻ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-695/Magazyn
Nr:
2168333771
naukowo-badawcze
1
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku / J. Bukała, I. Cichocka, Władysław KĘDZIOR, Władysław Pieczonka // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 165-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
2
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products / Jarosław Świda, Władysław Pieczonka, Jan Krupa // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. Sylwester Makarski]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327). - S. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
3
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996), s. 69-71. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
4
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995), s. 52-55. - ISSN 0438-5403
5
Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania / Władysław Pieczonka, Krzesław STOKŁOSA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ. - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 66. - Dostępne tylko streszczenie
6
Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania = Electric Conductivity of Honey and How it Changes During Storage / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław Pieczonka // Przemysł Spożywczy. - t. 41, nr 3 (1987), s. 87-89. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
7
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych = Comparison of Content of Selected Carbohydrates in Natural Honey Types / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Władysław Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984), s. 65-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Badania nad możliwością skrócenia czasu zastygania korpusów pomadowych / Halina Kycieńska, Władysław Pieczonka, Maria Magdalena Ramułt // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 130 (1980), s. 55-63. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorku w mleku / Marek Gibiński, Władysław Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 130 (1980), s. 27-33. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu = Morpholid of the Trans-trans-benzene-4-butadiene-1,3-carboxylic-1 Acid as Pepper Substitute / Władysław Pieczonka, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 91-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji = Statistical Analysis of the Fruit Wines Clarity Tests at the Various Stages of their Production / Zbigniew PASZEK, Władysław Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 78 (1977), s. 119-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych = Some Problems Concerning Subject of Research of Science of Food Products / Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 299-308. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin = The Use of a Sensoric Analysis at the Assessment of Instruments Measuring Resistance of Fabrics to Abrasion / Wiesław BOROWIEC, Janusz FECZKO, Władysław PIECZONKA // Przegląd Włókienniczy. - R. 30, nr 6 (1976), s. 305-307. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
15
Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych / Władysław PIECZONKA // Przemysł Spożywczy. - t. 29, nr 11 (1975), s. 439-442. - Streszcz., rez., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
16
Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych / Władysław Pieczonka ; . - Kraków : , 1974. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Leonard LITEWKA. - Bibliogr.
17
Nefelometryczna metoda oceny klarowności pitnego soku jabłkowego = A Nephelometric Method of Evaluation of the Clarity of the Drinking Apple Juice / Władysław PIECZONKA, Ewa Ćwiękała // Przemysł Spożywczy. - t. 28, nr 3 (1974), s. 121-124. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
18
Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych = An Attempt at Quantification of Complex Indicator of Organoleptic Quality of Drinkable Fruit Juice / Leonard LITEWKA, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972), s. 25-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
19
Próba obiektywizacji oceny konsystencji wędlin za pomocą konsystometru Höpplera / Leonard LITEWKA, Władysław PIECZONKA, Wanda LATOŚ // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1971), s. 127-131. - Bibliogr.
20
Statystyczno-matematyczna interpretacja zależności napięcia smakowej ostrości wybranych acyloamin od molowego stężenia w roztworze 96,1° etanolu = Statistical and Mathematical Interpretation of Taste Sharpness Intensity in Some Chosen Amides from Molar Concentration in 96,1° Ethanol / Krzesław STOKŁOSA, Władysław PIECZONKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 38 (1969), s. 225-240. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
21
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1 / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, wykonawcy: Agata Augustyn, Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Paweł Paraponiak, Władysław Pieczonka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
22
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego / Władysław Pieczonka, Dorota Machnik, Krystyna Skwarczyńska, Joanna Węglarz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
1
Bukała J., Cichocka I., Kędzior W., Pieczonka W., (2000), Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 165-170.
2
Świda J., Pieczonka W., Krupa J., (1998), Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich. [W:] Makarski S. (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 277-282.
3
Pieczonka W., Świda J., (1996), Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski", nr 3, s. 69-71.
4
Pieczonka W., Świda J., (1995), Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne, "Handel Wewnętrzny", nr 5-6, s. 52-55.
5
Pieczonka W., Stokłosa K., (1988), Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 66.
6
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1987), Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania, "Przemysł Spożywczy", t. 41, nr 3, s. 87-89.
7
Borowiec W., Gołębiowski T., Pieczonka W., (1986), Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 103-111.
8
Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., (1984), Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 65-77.
9
Kycieńska H., Pieczonka W., Ramułt M., (1980), Badania nad możliwością skrócenia czasu zastygania korpusów pomadowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 55-63.
10
Gibiński M., Pieczonka W., (1980), Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorku w mleku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 27-33.
11
Pieczonka W., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1978), Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 91-95.
12
Paszek Z., Pieczonka W., (1977), Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 119-126.
13
Pieczonka W., (1976), Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 299-308.
14
Borowiec W., Feczko J., Pieczonka W., (1976), Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin, "Przegląd Włókienniczy", R. 30, nr 6, s. 305-307.
15
Pieczonka W., (1975), Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych, "Przemysł Spożywczy", t. 29, nr 11, s. 439-442.
16
Pieczonka W., (1974), Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych, Prom. Litewka L., Kraków : , 108 k.
17
Pieczonka W., Ćwiękała E., (1974), Nefelometryczna metoda oceny klarowności pitnego soku jabłkowego, "Przemysł Spożywczy", t. 28, nr 3, s. 121-124.
18
Litewka L., Pieczonka W., (1972), Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 25-30.
19
Litewka L., Pieczonka W., Latoś W., (1971), Próba obiektywizacji oceny konsystencji wędlin za pomocą konsystometru Höpplera, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 127-131.
20
Stokłosa K., Pieczonka W., (1969), Statystyczno-matematyczna interpretacja zależności napięcia smakowej ostrości wybranych acyloamin od molowego stężenia w roztworze 96,1° etanolu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 225-240.
21
Kędzior W., Augustyn A., Bukała J., Kudełka W., Paraponiak P., Pieczonka W., (2002), Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
22
Pieczonka W., Machnik D., Skwarczyńska K., Węglarz J., (2000), Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
1
@inbook{UEK:2168322673,
author = "J. Bukała and I. Cichocka and Władysław Kędzior and Władysław Pieczonka",
title = "Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "165-170",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
2
@inbook{UEK:2168272262,
author = "Jarosław Świda and Władysław Pieczonka and Jan Krupa",
title = "Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich",
booktitle = "Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "277-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
3
@article{UEK:2168270412,
author = "Władysław Pieczonka and Jarosław Świda",
title = "Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "3",
pages = "69-71",
year = "1996",
}
4
@article{UEK:2168273042,
author = "Władysław Pieczonka and Jarosław Świda",
title = "Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5-6",
pages = "52-55",
year = "1995",
}
5
@misc{UEK:2168263268,
author = "Władysław Pieczonka and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "66",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
6
@article{UEK:2168333069,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Władysław Pieczonka",
title = "Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 41, 3",
pages = "87-89",
year = "1987",
}
7
@article{UEK:2168264164,
author = "Wiesław Borowiec and Tadeusz Gołębiowski and Władysław Pieczonka",
title = "Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "103-111",
year = "1986",
}
8
@article{UEK:2168261062,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Władysław Pieczonka",
title = "Porównanie zawartości wybranych cukrowców w miodach naturalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "65-77",
year = "1984",
}
9
@article{UEK:2168237524,
author = "Halina Kycieńska and Władysław Pieczonka and Maria Magdalena Ramułt",
title = "Badania nad możliwością skrócenia czasu zastygania korpusów pomadowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "130",
pages = "55-63",
year = "1980",
}
10
@article{UEK:2168237518,
author = "Marek Gibiński and Władysław Pieczonka",
title = "Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości chlorku w mleku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "130",
pages = "27-33",
year = "1980",
}
11
@article{UEK:2168250432,
author = "Władysław Pieczonka and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "91-95",
year = "1978",
}
12
@article{UEK:2168250122,
author = "Zbigniew Paszek and Władysław Pieczonka",
title = "Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "119-126",
year = "1977",
}
13
@article{UEK:2168250956,
author = "Władysław Pieczonka",
title = "Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "299-308",
year = "1976",
}
14
@article{UEK:2168350052,
author = "Wiesław Borowiec and Janusz S. Feczko and Władysław Pieczonka",
title = "Zastosowanie metod analizy sensorycznej w ocenie przyrządów stosowanych do pomiaru odporności na ścieranie tkanin",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 30, 6",
pages = "305-307",
year = "1976",
}
15
@article{UEK:2168333133,
author = "Władysław Pieczonka",
title = "Konduktometryczna metoda oznaczania sumy składników mineralnych w pitnych sokach owocowych",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 29, 11",
pages = "439-442",
year = "1975",
}
16
@unpublished{UEK:2168307383,
author = "Władysław Pieczonka",
title = "Badania and metodyką oznaczania składników mineralnych w wybranych przetworach owocowych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
17
@article{UEK:2168333153,
author = "Władysław Pieczonka and Ewa Ćwiękała",
title = "Nefelometryczna metoda oceny klarowności pitnego soku jabłkowego",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 28, 3",
pages = "121-124",
year = "1974",
}
18
@article{UEK:2168249936,
author = "Leonard Litewka and Władysław Pieczonka",
title = "Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "25-30",
year = "1972",
}
19
@article{UEK:2168346668,
author = "Leonard Litewka and Władysław Pieczonka and Wanda Latoś",
title = "Próba obiektywizacji oceny konsystencji wędlin za pomocą konsystometru Höpplera",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "127-131",
year = "1971",
}
20
@article{UEK:2168260756,
author = "Krzesław Stokłosa and Władysław Pieczonka",
title = "Statystyczno-matematyczna interpretacja zależności napięcia smakowej ostrości wybranych acyloamin od molowego stężenia w roztworze 96,1° etanolu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "225-240",
year = "1969",
}
21
@unpublished{UEK:2168318661,
author = "Władysław Kędzior and Agata Augustyn and Janusz Bukała and Wanda Kudełka and Paweł Paraponiak and Władysław Pieczonka",
title = "Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
22
@unpublished{UEK:2168333771,
author = "Władysław Pieczonka and Dorota Machnik and Krystyna Skwarczyńska and Joanna Węglarz",
title = "Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID