Publikacje wybranego autora

Niemiec Daniel

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej

1

Tytuł:
Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG = Problems Pertaining to International Labour Division in Agriculture in EEC and Comecon Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989) , s. 25-45. - Rez., summ.
Nr:
2168235160
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982) , s. 87-107. - Rez., summ.
Nr:
2168264576
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego europejskich krajów socjalistycznych w latach 1961-1973 = Participation of Agriculture in the Creation of National Income In Socialist Countries in the Years 1961-1973
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982) , s. 109-128. - Rez., summ.
Nr:
2168264582
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej = The Participation of Agriculture in National Accumulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 141-152. - Rez., summ.
Nr:
2168234482
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Tendencje zatrudnienia w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych = Employment Tendencies in the Agriculture of European Socialist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981) , s. 109-119. - Rez., summ.
Nr:
2168234356
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wpływ rolnictwa na proporcje reprodukcji rozszerzonej : /ujęcie modelowe/ = Influence of Apiculture on Extended Reproduction Proportions /Model Presentation/
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 112 (1979) , s. 91-100. - Summ., rez.
Nr:
2168250048
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rola i miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej = Role and Place of Agricultures in Food Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979) , s. 73-84. - Rez., summ.
Nr:
2168243796
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Udział produkcji rolniczej w dochodzie narodowym niektórych europejskich krajów RWPG = The Agricultural Production Share In the National Income of Some COMMECON Countries in Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 23-38. - Rez., summ.
Nr:
2168240800
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego
Źródło:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978) , s. 93-110 - Bibliogr.
Nr:
2168242094
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976) , s. 303-307
Nr:
2168271460
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Próba porównania poziomu rozwoju gospodarczego europejskich krajów RWPG = An Attempt AT Comparing the Level of Economic Development of the COMECON Countries by Means of Such Measures as National Income, Consumption of Electric Power and Steel Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975) , s. 183-196. - Summ., rez.
Nr:
2168250598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG = Problems Pertaining to International Labour Division in Agriculture in EEC and Comecon Countries / Stanisław MIKLASZEWSKI, Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 25-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover / Daniel NIEMIEC, Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego europejskich krajów socjalistycznych w latach 1961-1973 = Participation of Agriculture in the Creation of National Income In Socialist Countries in the Years 1961-1973 / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 109-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej = The Participation of Agriculture in National Accumulation / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 141-152. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Tendencje zatrudnienia w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych = Employment Tendencies in the Agriculture of European Socialist Countries / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 109-119. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Wpływ rolnictwa na proporcje reprodukcji rozszerzonej : /ujęcie modelowe/ = Influence of Apiculture on Extended Reproduction Proportions /Model Presentation/ / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 112 (1979), s. 91-100. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Rola i miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej = Role and Place of Agricultures in Food Economy / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 73-84. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Udział produkcji rolniczej w dochodzie narodowym niektórych europejskich krajów RWPG = The Agricultural Production Share In the National Income of Some COMMECON Countries in Europe / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 23-38. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego / Stanisław LIS, Daniel NIEMIEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978), s. 93-110. - Bibliogr.
10
Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC, Daniel NIEMIEC // Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976), s. 303-307. - ISSN 0017-2421
11
Próba porównania poziomu rozwoju gospodarczego europejskich krajów RWPG = An Attempt AT Comparing the Level of Economic Development of the COMECON Countries by Means of Such Measures as National Income, Consumption of Electric Power and Steel Consumption / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 183-196. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Miklaszewski S., Niemiec D., (1989), Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 25-45.
2
Niemiec D., Wojnarowska-Niemiec E., (1982), Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 87-107.
3
Niemiec D., (1982), Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego europejskich krajów socjalistycznych w latach 1961-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 109-128.
4
Niemiec D., (1981), Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 141-152.
5
Niemiec D., (1981), Tendencje zatrudnienia w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 109-119.
6
Niemiec D., (1979), Wpływ rolnictwa na proporcje reprodukcji rozszerzonej : /ujęcie modelowe/, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 112, s. 91-100.
7
Niemiec D., (1979), Rola i miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 73-84.
8
Niemiec D., (1978), Udział produkcji rolniczej w dochodzie narodowym niektórych europejskich krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 23-38.
9
Lis S., Niemiec D., (1978), Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 93-110.
10
Wojnarowska-Niemiec E., Niemiec D., (1976), Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się, "Gospodarka Planowa", R. 31, 5 (361), s. 303-307.
11
Niemiec D., (1975), Próba porównania poziomu rozwoju gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 183-196.
1
@article{UEK:2168235160,
author = "Miklaszewski Stanisław and Niemiec Daniel",
title = "Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "25-45",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168264576,
author = "Niemiec Daniel and Wojnarowska-Niemiec Elżbieta",
title = "Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "87-107",
year = "1982",
}
3
@article{UEK:2168264582,
author = "Niemiec Daniel",
title = "Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego europejskich krajów socjalistycznych w latach 1961-1973",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "109-128",
year = "1982",
}
4
@article{UEK:2168234482,
author = "Niemiec Daniel",
title = "Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "141-152",
year = "1981",
}
5
@article{UEK:2168234356,
author = "Niemiec Daniel",
title = "Tendencje zatrudnienia w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "109-119",
year = "1981",
}
6
@article{UEK:2168250048,
author = "Niemiec Daniel",
title = "Wpływ rolnictwa na proporcje reprodukcji rozszerzonej : /ujęcie modelowe/",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "112",
pages = "91-100",
year = "1979",
}
7
@article{UEK:2168243796,
author = "Niemiec Daniel",
title = "Rola i miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "73-84",
year = "1979",
}
8
@article{UEK:2168240800,
author = "Niemiec Daniel",
title = "Udział produkcji rolniczej w dochodzie narodowym niektórych europejskich krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "23-38",
year = "1978",
}
9
@article{UEK:2168242094,
author = "Lis Stanisław and Niemiec Daniel",
title = "Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "26",
pages = "93-110",
year = "1978",
}
10
@article{UEK:2168271460,
author = "Wojnarowska-Niemiec Elżbieta and Niemiec Daniel",
title = "Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 31, 5 (361)",
pages = "303-307",
year = "1976",
}
11
@article{UEK:2168250598,
author = "Niemiec Daniel",
title = "Próba porównania poziomu rozwoju gospodarczego europejskich krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "183-196",
year = "1975",
}