Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Współczesne determinanty efektywności i rozwoju przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-825-4
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168351850
monografia
2

Autor:
Tytuł:
Płacowe i pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-773-8
Poziom I:
Nr:
2168335767
skrypt
3

Autor:
Tytuł:
Rachunek kosztów pracy w przedsiębiorstwie - próba koncepcji = Labour Cost Accounting in an Enterprise - Sample Concept
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 203-216. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334171
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych = Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 404-415. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329859
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits = Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 219-229. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323903
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Konferencje i sympozja naukowe
Źródło:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 129-141
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318311
rozdział w książce
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Struktura rynku pracy w Polsce w latach 2013-2017 = Structure of Labor Market in Poland in Years 2013 -2017
Źródło:
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 209-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
Nr:
2168319015
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Koncepcja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Concept of the HR Function of the Enterprise
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 103-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315265
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu = Living Wage as an Area of Corporate Responsibility [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2017) , s. 271-284. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321175
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego = A New Role of Audit Committees Public Interest Companies
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 50, t. 3 (2017) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323433
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries
Źródło:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 43-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168307903
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki = Directions of Changes in the Area of Minimum Wages as well as their Effects
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce = Economic Growth and Minimum Wages in Poland
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 759-768. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312925
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Instrumenty pozapłacowe w systemie motywacji pracowników przedsiębiorstw - przykłady z Polski = Non-Financial Incentives in the Companies' Motivational Systems. Examples from Poland
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 53-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297803
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Koszty pracy, a wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP = The Labour Costs and Financial Results of the Non-Financial Enterprises from the SMEs Sector in Poland during Years 2008-2011
Źródło:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283271
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia
Źródło:
Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK2014, s. [47]-[54]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1487/Magazyn
Nr:
2168302415
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia = Economic and Social Aspects of Self-Employment [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 1107-1114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285583
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Use of Personnel Controlling in Human Resource Management in Poland
Źródło:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 329-340 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237452
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Telepraca jako nowy obszar wiedzy i praktyki gospodarczej = Teleworking Knowledge as a New Area of Practice and Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 88 (2012) , s. 297-306. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 703)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274062
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie controllingu personalnego w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1) / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK2012, s. 46-58 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1387/1/Magazyn
Nr:
2168267400
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Methods of the Labour Cost Survey in the Enterprise
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 473-482. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237532
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Klasyfikacja kosztów pracy w literaturze, sprawozdawczości i statystyce = Classification of Labor Costs in the Literature, Reporting and Statistics
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 375-388. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219960
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 85-104
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260514
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Measurement of the Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 281-293 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2168325209
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Istota oraz uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw = The Essence and Conditions of Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw / red. nauk. Leszek Kiełtyka - Warszawa: Difin, 2010, s. 43-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-301-3
Nr:
2165761166
rozdział w monografii
26

Autor:
Tytuł:
Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 46. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274921
varia
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Płaca minimalna w systemie wynagradzania pracowników = The Minimum Wage in the Workers' Pay System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 215-227. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51636
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Labour Taxation in Poland as Compared to Other OECD Countries
Źródło:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 249-258. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161898285
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Flexibility of Employment in an Enterprise - Temporary Work
Źródło:
Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection / ed. Štefan Hittmár - Zilina: [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], 2010, s. 195-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0296-3
Nr:
2168222954
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Rozmowy ekonomistów nt. pozyskiwania, wykorzystania oraz zarządzania informacją
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 6 (30), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275073
varia
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
294 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-73
Nr:
51608
doktorat
32

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy jako element kosztów własnych przedsiębiorstw przemysłowych = Labour Costs as an Element of Industrial Enterprises` Own Costs
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 139-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165620760
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1996-2004 = Polish Industrial Enterprises Competitiveness in the Years 1996-2004
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 463-474. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166114084
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstwa
Źródło:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-383-9
Nr:
2165686393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw
Źródło:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 22-49
ISBN:
978-83-7252-383-9
Nr:
2165686301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw a otoczenie = Enterprises Restructuring and Environment
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 285-293. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165763813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003 = Employment in the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51150
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie kosztów pracy w controllingu personalnym = Labor Costs in Personel Controlling
Źródło:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 105-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166114055
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP = Quality Management Systems and Competitiveness of Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 102-109. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166025684
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Wielkość i struktura kosztów pracy w krajach Unii Europejskiej = Size and Structure of Labour Costs in the EU Countries
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 110-116. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166026524
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
83 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-196-4
Nr:
2168223036
skrypt
42

Tytuł:
Uwarunkowania rynku pracy
Źródło:
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / red. Anna NEHRING - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 36-63
ISBN:
83-7252-248-0
Nr:
2168222964
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Niektóre aspekty międzynarodowej konkurencyjności = Some Aspects of the International Competitiveness
Źródło:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 101-108. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166058054
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Zewnętrzne czynniki kształtujące koszty pracy = External Factors Influencing Labour Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 253-266. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223374
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego = Foreign Direct Investment in Poland, with Particular Emphasis on the Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003) , s. 149-170. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168221080
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Wielkość i struktura pomocy publicznej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw = Scope and Structure of Public Assistance and Its Influence on Competiveness of Enterprises
Źródło:
Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003, s. 129-137. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; z. nr 1)
ISBN:
83-916937-0-8
Nr:
2168239442
rozdział w monografii
47

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy jako czynnik sukcesu firmy na rynku
Źródło:
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny - Przemyśl: WSAiZ, 2002, s. 634-647 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10)
ISBN:
83-88009-37-0
Nr:
2168276323
rozdział w monografii
48

Autor:
Tytuł:
Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania
Źródło:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 80-168
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253430
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy w strukturze wartości dodanej = The Labour Costs in Structure of the Added Value
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 237-245. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224938
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie przyszłości
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2002) , s. 28-30
Nr:
2168226096
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Koszty pracy a konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach integracji z Unią Europejską
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 951 (2002) , s. 175-184. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Nr:
2168223130
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektywy integracji z Unią Europejską
Redaktor:
Adres wydawniczy:
[S.l.]: [s.n.], 2001
Opis fizyczny:
96 s.; 21 cm
Nr:
2168345106
książka
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
28 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
75/WZ-KEOP/02/2013/S/3075
Sygnatura:
NP-1387/2/Magazyn
Nr:
2168289103
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1079/Magazyn
Nr:
2168326693
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
50 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/1/09/S/483
Sygnatura:
NP-1283/Magazyn
Nr:
2168243148
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
3/KEiOP/2/08/S/420
Sygnatura:
NP-1246/Magazyn
Nr:
2165604286
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
79 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/KEiOP/1/07/S/407
Sygnatura:
NP-1281/Magazyn
Nr:
2165341799
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KEiOP/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1127/Magazyn
Nr:
2168252926
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KEiOP/5/2005/S/240
Sygnatura:
NP-1064/Magazyn
Nr:
2168252934
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KEiOP/5/2004/S/163
Sygnatura:
NP-940/Magazyn
Nr:
2168259126
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KEiOP/4/2003/S/058
Sygnatura:
NP-916/Magazyn
Nr:
2163754481
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Koszty pracy w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
124 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KEiOP/1/2002/F
Sygnatura:
NP-843/Magazyn
Nr:
2168264726
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektyw integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
114 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
80/KEiOP/1/2000/F
Sygnatura:
NP-709/Magazyn
Nr:
2168270508
naukowo-badawcze
1
Współczesne determinanty efektywności i rozwoju przedsiębiorstw / Jadwiga ADAMCZYK, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Beata KULISA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-825-4
2
Płacowe i pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorstwa / Beata KULISA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 118 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-773-8
3
Rachunek kosztów pracy w przedsiębiorstwie - próba koncepcji = Labour Cost Accounting in an Enterprise - Sample Concept / Beata KULISA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 203-216. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
4
Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych = Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions / Maria Sierpińska, Beata KULISA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018), s. 404-415. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507. - ISSN 1899-3192
5
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits = Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Beata KULISA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 219-229. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/. - ISSN 2450-7741
6
Konferencje i sympozja naukowe / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Beata KULISA // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 129-141. - ISBN 978-83-65173-86-7
7
Struktura rynku pracy w Polsce w latach 2013-2017 = Structure of Labor Market in Poland in Years 2013 -2017 / Beata KULISA // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 209-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
8
Koncepcja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Concept of the HR Function of the Enterprise / Beata KULISA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 103-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
9
Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu = Living Wage as an Area of Corporate Responsibility / Beata KULISA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2017), s. 271-284. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
10
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego = A New Role of Audit Committees Public Interest Companies / Beata KULISA, Maria SIERPIŃSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 50, t. 3 (2017), s. 131-142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf. - ISSN 2450-7733
11
The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries / Maria Sierpińska, Beata KULISA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 43-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
12
Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki = Directions of Changes in the Area of Minimum Wages as well as their Effects / Beata KULISA, Maria Sierpińska // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
13
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce = Economic Growth and Minimum Wages in Poland / Beata KULISA, Maria Sierpińska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 759-768. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf. - ISSN 2450-7741
14
Instrumenty pozapłacowe w systemie motywacji pracowników przedsiębiorstw - przykłady z Polski = Non-Financial Incentives in the Companies' Motivational Systems. Examples from Poland / Beata KULISA // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 53-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
15
Koszty pracy, a wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP = The Labour Costs and Financial Results of the Non-Financial Enterprises from the SMEs Sector in Poland during Years 2008-2011 / Beata KULISA, Barbara SIUTA-TOKARSKA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
16
Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia / Beata KULISA // W: Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK. - (2014), s. [47]-[54]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
17
Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia = Economic and Social Aspects of Self-Employment / Beata KULISA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 1107-1114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
18
Use of Personnel Controlling in Human Resource Management in Poland / Beata KULISA // W: Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 329-340. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-76-1
19
Telepraca jako nowy obszar wiedzy i praktyki gospodarczej = Teleworking Knowledge as a New Area of Practice and Business / Beata KULISA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 703). - nr 88 (2012), s. 297-306. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf#page=297&view=Fit. - ISSN 1896-382X
20
Wykorzystanie controllingu personalnego w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Beata KULISA // W: Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1) / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK. - (2012), s. 46-58. - Bibliogr.
21
Methods of the Labour Cost Survey in the Enterprise / Beata KULISA // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 473-482. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
22
Klasyfikacja kosztów pracy w literaturze, sprawozdawczości i statystyce = Classification of Labor Costs in the Literature, Reporting and Statistics / Beata KULISA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 375-388. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
23
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 85-104
24
Measurement of the Competitiveness of Enterprises / Beata KULISA // W: Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 281-293. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-60-0
25
Istota oraz uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw = The Essence and Conditions of Competitiveness of Enterprises / Beata KULISA // W: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw / red. nauk. Leszek Kiełtyka. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 43-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-301-3
26
Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego / Beata KULISA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 46. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
27
Płaca minimalna w systemie wynagradzania pracowników = The Minimum Wage in the Workers' Pay System / Beata KULISA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 215-227. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168186964. - ISSN 1898-6447
28
Labour Taxation in Poland as Compared to Other OECD Countries / Beata KULISA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 249-258. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
29
Flexibility of Employment in an Enterprise - Temporary Work / Beata KULISA // W: Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], 2010. - S. 195-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0296-3
30
Rozmowy ekonomistów nt. pozyskiwania, wykorzystania oraz zarządzania informacją / Beata KULISA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
31
Koszty pracy jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw / Beata KULISA ; Promotor: Anna NEHRING. - Kraków, 2008. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001361a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001361b
32
Koszty pracy jako element kosztów własnych przedsiębiorstw przemysłowych = Labour Costs as an Element of Industrial Enterprises` Own Costs / Beata KULISA // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 139-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
33
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1996-2004 = Polish Industrial Enterprises Competitiveness in the Years 1996-2004 / Beata KULISA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 463-474. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
34
Wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstwa / Beata KULISA // W: Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-383-9
35
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw / Beata KULISA // W: Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 22-49. - ISBN 978-83-7252-383-9
36
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw a otoczenie = Enterprises Restructuring and Environment / Beata KULISA // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 285-293. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
37
Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003 = Employment in the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654. - ISSN 0208-7944
38
Wykorzystanie kosztów pracy w controllingu personalnym = Labor Costs in Personel Controlling / Beata KULISA // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa: Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 105-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
39
Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP = Quality Management Systems and Competitiveness of Small and Medium Enterprises / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 102-109. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
40
Wielkość i struktura kosztów pracy w krajach Unii Europejskiej = Size and Structure of Labour Costs in the EU Countries / Beata KULISA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 110-116. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
41
Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce / Konrad KOLEGOWICZ, Beata KULISA, Anna NEHRING. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 83 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-196-4
42
Uwarunkowania rynku pracy / Beata KULISA, Anna NEHRING // W: Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / red. Anna NEHRING. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 36-63. - ISBN 83-7252-248-0
43
Niektóre aspekty międzynarodowej konkurencyjności = Some Aspects of the International Competitiveness / Beata KULISA // W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 101-108. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-2-2
44
Zewnętrzne czynniki kształtujące koszty pracy = External Factors Influencing Labour Costs / Beata KULISA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 253-266. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
45
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego = Foreign Direct Investment in Poland, with Particular Emphasis on the Małopolska Voivodship / Beata KULISA, Barbara SIUTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003), s. 149-170. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16191. - ISSN 0208-7944
46
Wielkość i struktura pomocy publicznej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw = Scope and Structure of Public Assistance and Its Influence on Competiveness of Enterprises / Beata KULISA // W: Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ISSN 1734-5391 ; z. nr 1). - S. 129-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-0-8
47
Koszty pracy jako czynnik sukcesu firmy na rynku / Beata KULISA // W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny. - Przemyśl: WSAiZ, 2002. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10). - S. 634-647. - Bibliogr. - ISBN 83-88009-37-0
48
Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania / Maria SIERPIŃSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Paweł Tomala // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 80-168
49
Koszty pracy w strukturze wartości dodanej = The Labour Costs in Structure of the Added Value / Beata KULISA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 237-245. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-1-4
50
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie przyszłości / Konrad KOLEGOWICZ, Beata KULISA, Mirosław KWIECIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 1 (2002), s. 28-30. - ISSN 0137-7221
51
Koszty pracy a konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach integracji z Unią Europejską / Beata KULISA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 951 (2002), s. 175-184. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
52
Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektywy integracji z Unią Europejską / Anna NEHRING, Jadwiga ADAMCZYK, Beata KULISA, Tomasz ROJEK ; red. Anna NEHRING. - [S.l.] : [s.n.], 2001. - 96 s. ; 21 cm
53
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2) / Jadwiga ADAMCZYK, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 28 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
54
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym / Kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, Zespół autorski: Anna NEHRING, Piotr Bartkowiak, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Anna NEHRING - kierownik [podtematu], Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna KOTULSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Janusz NESTERAK, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 79 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Janusz NESTERAK, Beata KULISA, Katarzyna KOTULSKA, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE / Autorzy: kierownik tematu: Anna NEHRING, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP / autorzy: Anna NEHRING - kierownik tematu, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego / Autorzy: Anna NEHRING - kierownik tematu ; Konrad KOLEGOWICZ, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 128 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Koszty pracy w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym / Anna NEHRING (kierownik tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Konrad KOLEGOWICZ, Beata KULISA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 124 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektyw integracji z Unią Europejską / autorzy: kier. tematu Anna NEHRING ; Jadwiga ADAMCZYK, Konrad KOLEGOWICZ, Beata KULISA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 114 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Adamczyk J., Gródek-Szostak Z., Kulisa B., (2020), Współczesne determinanty efektywności i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 149 s.
2
Kulisa B., (2019), Płacowe i pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 118 s.
3
Kulisa B., (2019), Rachunek kosztów pracy w przedsiębiorstwie - próba koncepcji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 203-216; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
4
Sierpińska M., Kulisa B., (2018), Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 514, s. 404-415; http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507
5
Sierpińska M., Kulisa B., (2018), Directions of Change in Corporate Fringe Benefits, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 219-229; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/
6
Borowiecki R., Jaki A., Kulisa B., (2017), Konferencje i sympozja naukowe. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 129-141.
7
Kulisa B., (2017), Struktura rynku pracy w Polsce w latach 2013-2017. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 209-220.
8
Kulisa B., (2017), Koncepcja funkcji personalnej przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 103-110.
9
Kulisa B., (2017), Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 271-284; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf
10
Kulisa B., Sierpińska M., (2017), Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 50, t. 3, s. 131-142; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf
11
Sierpińska M., Kulisa B., (2016), The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 43-55.
12
Kulisa B., Sierpińska M., (2016), Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-184.
13
Kulisa B., Sierpińska M., (2016), Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 759-768; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf
14
Kulisa B., (2015), Instrumenty pozapłacowe w systemie motywacji pracowników przedsiębiorstw - przykłady z Polski. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-65.
15
Kulisa B., Siuta-Tokarska B., (2014), Koszty pracy, a wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 341-363.
16
Kulisa B., (2014), Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia. [W:] Adamczyk J. (kierownik tematu), Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw, s. [47]-[54].
17
Kulisa B., (2014), Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 1107-1114.
18
Kulisa B., (2012), Use of Personnel Controlling in Human Resource Management in Poland. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 329-340.
19
Kulisa B., (2012), Telepraca jako nowy obszar wiedzy i praktyki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 88, s. 297-306; http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf#page=297&view=Fit
20
Kulisa B., (2012), Wykorzystanie controllingu personalnego w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Adamczyk J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1), s. 46-58.
21
Kulisa B., (2012), Methods of the Labour Cost Survey in the Enterprise. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 473-482.
22
Kulisa B., (2011), Klasyfikacja kosztów pracy w literaturze, sprawozdawczości i statystyce. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 375-388.
23
Kotulska K., Kulisa B., (2011), Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 85-104.
24
Kulisa B., (2011), Measurement of the Competitiveness of Enterprises. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 281-293.
25
Kulisa B., (2010), Istota oraz uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. [W:] Kiełtyka L. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Warszawa : Difin, s. 43-58.
26
Kulisa B., (2010), Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 46; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
27
Kulisa B., (2010), Płaca minimalna w systemie wynagradzania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 215-227; https://bazekon.uek.krakow.pl/168186964
28
Kulisa B., (2010), Labour Taxation in Poland as Compared to Other OECD Countries. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 249-258.
29
Kulisa B., (2010), Flexibility of Employment in an Enterprise - Temporary Work. [W:] Hittmár Š. (red.), Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection, Zilina : [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], s. 195-201.
30
Kulisa B., (2009), Rozmowy ekonomistów nt. pozyskiwania, wykorzystania oraz zarządzania informacją, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
31
Kulisa B., (2008), Koszty pracy jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Prom. Nehring A., Kraków : , 294 k.
32
Kulisa B., (2008), Koszty pracy jako element kosztów własnych przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 139-147.
33
Kulisa B., (2007), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1996-2004. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 463-474.
34
Kulisa B., (2007), Wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. [W:] Nehring A. (red.), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 50-76.
35
Kulisa B., (2007), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. [W:] Nehring A. (red.), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-49.
36
Kulisa B., (2006), Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw a otoczenie. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 285-293.
37
Kotulska K., Kulisa B., (2006), Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 153-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654
38
Kulisa B., (2006), Wykorzystanie kosztów pracy w controllingu personalnym. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 105-114.
39
Kotulska K., Kulisa B., (2005), Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 102-109.
40
Kulisa B., (2005), Wielkość i struktura kosztów pracy w krajach Unii Europejskiej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 110-116.
41
Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A., (2004), Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 83 s.
42
Kulisa B., Nehring A., (2004), Uwarunkowania rynku pracy. [W:] Nehring A. (red.), Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 36-63.
43
Kulisa B., (2003), Niektóre aspekty międzynarodowej konkurencyjności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 101-108.
44
Kulisa B., (2003), Zewnętrzne czynniki kształtujące koszty pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 253-266.
45
Kulisa B., Siuta B., (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, s. 149-170; https://bazekon.uek.krakow.pl/16191
46
Kulisa B., (2003), Wielkość i struktura pomocy publicznej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. [W:] Gurgul H. (red.), Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie; z. nr 1), Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 129-137.
47
Kulisa B., (2002), Koszty pracy jako czynnik sukcesu firmy na rynku. [W:] Jaremczuk K., Posłuszny J. (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Przemyśl : WSAiZ, s. 634-647.
48
Sierpińska M., Kulisa B., Nesterak J., Tomala P., (2002), Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 80-168.
49
Kulisa B., (2002), Koszty pracy w strukturze wartości dodanej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 237-245.
50
Kolegowicz K., Kulisa B., Kwieciński M., (2002), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie przyszłości, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 28-30.
51
Kulisa B., (2002), Koszty pracy a konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach integracji z Unią Europejską, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 951, s. 175-184.
52
Nehring A., Adamczyk J., Kulisa B., Rojek T., (2001), Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektywy integracji z Unią Europejską, Nehring A. (red.), [S.l.] : [s.n.], 96 s.
53
Adamczyk J., Kotulska K., Kulisa B., (2013), Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 28 s.
54
Borowiecki R., Bartkowiak P., Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Siuta-Tokarska B., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 101 k.
55
Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Nehring A., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 50 k.
56
Nehring A., Kulisa B., Nesterak J., Siuta-Tokarska B., Kotulska K., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 68 s.
57
Nehring A., Nesterak J., Kotulska K., Kulisa B., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 79 s.
58
Nehring A., Nesterak J., Kulisa B., Kotulska K., Siuta-Tokarska B., (2006), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
59
Nehring A., Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Siuta B., (2005), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
60
Nehring A., Kotulska K., Kulisa B., (2004), Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
61
Nehring A., Kolegowicz K., Kotulska K., Kulisa B., (2003), Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: na przykładzie woj. Małopolskiego, Nehring A. (kier.), Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 128 s.
62
Nehring A., Adamczyk J., Kolegowicz K., Kulisa B., (2002), Koszty pracy w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 k.
63
Nehring A., Adamczyk J., Kolegowicz K., Kulisa B., Rojek T., (2000), Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektyw integracji z Unią Europejską, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 114 k.
1
@book{monUEK:2168351850,
author = "Jadwiga Adamczyk and Zofia Gródek-Szostak and Beata Kulisa",
title = "Współczesne determinanty efektywności i rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-825-4",
}
2
@book{skrUEK:2168335767,
author = "Beata Kulisa",
title = "Płacowe i pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-773-8",
}
3
@article{artUEK:2168334171,
author = "Beata Kulisa",
title = "Rachunek kosztów pracy w przedsiębiorstwie - próba koncepcji",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "203-216",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf},
}
4
@article{artUEK:2168329859,
author = "Maria Sierpińska and Beata Kulisa",
title = "Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "514",
pages = "404-415",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.514.37},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507},
}
5
@article{artUEK:2168323903,
author = "Maria Sierpińska and Beata Kulisa",
title = "Directions of Change in Corporate Fringe Benefits",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "219-229",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-18},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/},
}
6
@inbook{fksUEK:2168318311,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Beata Kulisa",
title = "Konferencje i sympozja naukowe",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "129-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
7
@inbook{fmUEK:2168319015,
author = "Beata Kulisa",
title = "Struktura rynku pracy w Polsce w latach 2013-2017",
booktitle = "Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu",
pages = "209-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9",
}
8
@inbook{fmUEK:2168315265,
author = "Beata Kulisa",
title = "Koncepcja funkcji personalnej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "103-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
9
@article{artUEK:2168321175,
author = "Beata Kulisa",
title = "Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "271-284",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168323433,
author = "Beata Kulisa and Maria Sierpińska",
title = "Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "50, t. 3",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/3-11},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf},
}
11
@inbook{fmUEK:2168307903,
author = "Maria Sierpińska and Beata Kulisa",
title = "The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "43-55",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
12
@inbook{fmUEK:2168309149,
author = "Beata Kulisa and Maria Sierpińska",
title = "Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "173-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
13
@article{artUEK:2168312925,
author = "Beata Kulisa and Maria Sierpińska",
title = "Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "759-768",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-63},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf},
}
14
@inbook{fmUEK:2168297803,
author = "Beata Kulisa",
title = "Instrumenty pozapłacowe w systemie motywacji pracowników przedsiębiorstw - przykłady z Polski",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "53-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
15
@inbook{fmUEK:2168283271,
author = "Beata Kulisa and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Koszty pracy, a wyniki finansowe w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "341-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
16
@unpublished{fnpUEK:2168302415,
author = "Beata Kulisa",
title = "Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia",
booktitle = "Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw",
pages = "[47]-[54]",
year = "2014",
}
17
@article{artUEK:2168285583,
author = "Beata Kulisa",
title = "Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "1107-1114",
year = "2014",
}
18
@inbook{fmUEK:2168237452,
author = "Beata Kulisa",
title = "Use of Personnel Controlling in Human Resource Management in Poland",
booktitle = "Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "329-340",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-76-1",
}
19
@article{artUEK:2168274062,
author = "Beata Kulisa",
title = "Telepraca jako nowy obszar wiedzy i praktyki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "88",
pages = "297-306",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf#page=297&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2168267400,
author = "Beata Kulisa",
title = "Wykorzystanie controllingu personalnego w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1)",
pages = "46-58",
year = "2012",
}
21
@inbook{fmUEK:2168237532,
author = "Beata Kulisa",
title = "Methods of the Labour Cost Survey in the Enterprise",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "473-482",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
22
@inbook{fmUEK:2168219960,
author = "Beata Kulisa",
title = "Klasyfikacja kosztów pracy w literaturze, sprawozdawczości i statystyce",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "375-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
23
@unpublished{fnpUEK:2168260514,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "85-104",
year = "2011",
}
24
@inbook{fmUEK:2168325209,
author = "Beata Kulisa",
title = "Measurement of the Competitiveness of Enterprises",
booktitle = "Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring",
pages = "281-293",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-60-0",
}
25
@inbook{fmUEK:2165761166,
author = "Beata Kulisa",
title = "Istota oraz uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw",
pages = "43-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-301-3",
}
26
@misc{varUEK:2168274921,
author = "Beata Kulisa",
title = "Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "46",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
27
@article{artUEK:51636,
author = "Beata Kulisa",
title = "Płaca minimalna w systemie wynagradzania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "215-227",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168186964},
}
28
@inbook{fmUEK:2161898285,
author = "Beata Kulisa",
title = "Labour Taxation in Poland as Compared to Other OECD Countries",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "249-258",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
29
@inbook{fmUEK:2168222954,
author = "Beata Kulisa",
title = "Flexibility of Employment in an Enterprise - Temporary Work",
booktitle = "Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection",
pages = "195-201",
adress = "Zilina",
publisher = "EDIS, University Publishing House, University of Zilina",
year = "2010",
isbn = "978-80-554-0296-3",
}
30
@misc{varUEK:2168275073,
author = "Beata Kulisa",
title = "Rozmowy ekonomistów nt. pozyskiwania, wykorzystania oraz zarządzania informacją",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "25",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
31
@unpublished{drUEK:51608,
author = "Beata Kulisa",
title = "Koszty pracy jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
32
@inbook{fmUEK:2165620760,
author = "Beata Kulisa",
title = "Koszty pracy jako element kosztów własnych przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "139-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
33
@inbook{fmUEK:2166114084,
author = "Beata Kulisa",
title = "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1996-2004",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "463-474",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
34
@inbook{fmUEK:2165686393,
author = "Beata Kulisa",
title = "Wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-383-9",
}
35
@inbook{fmUEK:2165686301,
author = "Beata Kulisa",
title = "Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "22-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-383-9",
}
36
@inbook{fmUEK:2165763813,
author = "Beata Kulisa",
title = "Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw a otoczenie",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "285-293",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
37
@article{artUEK:51150,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "153-167",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654},
}
38
@inbook{fmUEK:2166114055,
author = "Beata Kulisa",
title = "Wykorzystanie kosztów pracy w controllingu personalnym",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "105-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
39
@inbook{fmUEK:2166025684,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "102-109",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
40
@inbook{fmUEK:2166026524,
author = "Beata Kulisa",
title = "Wielkość i struktura kosztów pracy w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "110-116",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
41
@book{skrUEK:2168223036,
author = "Konrad Kolegowicz and Beata Kulisa and Anna Nehring",
title = "Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-196-4",
}
42
@inbook{fskrUEK:2168222964,
author = "Beata Kulisa and Anna Nehring",
title = "Uwarunkowania rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
pages = "36-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-248-0",
}
43
@inbook{fmUEK:2166058054,
author = "Beata Kulisa",
title = "Niektóre aspekty międzynarodowej konkurencyjności",
booktitle = "Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "101-108",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-907047-2-2",
}
44
@article{artUEK:2168223374,
author = "Beata Kulisa",
title = "Zewnętrzne czynniki kształtujące koszty pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "253-266",
year = "2003",
}
45
@article{artUEK:2168221080,
author = "Beata Kulisa and Barbara Siuta",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "618",
pages = "149-170",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16191},
}
46
@inbook{fmUEK:2168239442,
author = "Beata Kulisa",
title = "Wielkość i struktura pomocy publicznej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw",
booktitle = "Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej",
pages = "129-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2003",
issn = "1734-5391",
isbn = "83-916937-0-8",
}
47
@inbook{fmUEK:2168276323,
author = "Beata Kulisa",
title = "Koszty pracy jako czynnik sukcesu firmy na rynku",
booktitle = "Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa",
pages = "634-647",
adress = "Przemyśl",
publisher = "WSAiZ",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88009-37-0",
}
48
@unpublished{fnpUEK:2168253430,
author = "Maria Sierpińska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Paweł Tomala",
title = "Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "80-168",
year = "2002",
}
49
@inbook{fmUEK:2168224938,
author = "Beata Kulisa",
title = "Koszty pracy w strukturze wartości dodanej",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "237-245",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
50
@article{artUEK:2168226096,
author = "Konrad Kolegowicz and Beata Kulisa and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie przyszłości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "28-30",
year = "2002",
}
51
@article{artUEK:2168223130,
author = "Beata Kulisa",
title = "Koszty pracy a konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach integracji z Unią Europejską",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "951",
pages = "175-184",
adress = "",
year = "2002",
}
52
@book{ksiUEK:2168345106,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Beata Kulisa and Tomasz Rojek",
title = "Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektywy integracji z Unią Europejską",
editor = Nehring Anna,
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "2001",
}
53
@unpublished{UEK:2168289103,
author = "Jadwiga Adamczyk and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
54
@unpublished{UEK:2168326693,
author = "Ryszard Borowiecki and Piotr Bartkowiak and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
55
@unpublished{UEK:2168243148,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Anna Nehring",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
56
@unpublished{UEK:2165604286,
author = "Anna Nehring and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Kotulska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
57
@unpublished{UEK:2165341799,
author = "Anna Nehring and Janusz Nesterak and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
58
@unpublished{UEK:2168252926,
author = "Anna Nehring and Janusz Nesterak and Beata Kulisa and Katarzyna Kotulska and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
59
@unpublished{UEK:2168252934,
author = "Anna Nehring and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta",
title = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
60
@unpublished{UEK:2168259126,
author = "Anna Nehring and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
61
@unpublished{UEK:2163754481,
author = "Anna Nehring and Konrad Kolegowicz and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
62
@unpublished{UEK:2168264726,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Beata Kulisa",
title = "Koszty pracy w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
63
@unpublished{UEK:2168270508,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Beata Kulisa and Tomasz Rojek",
title = "Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektyw integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}