Publikacje wybranego autora

Kulis Irena ORCID

Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej,

1

Tytuł:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010, s. 103-135. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220716
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008, s. 103-135. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168302685
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007, s. 103-135. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232146
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 103-135. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252124
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 103-135. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168306809
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wybrane problemy wyceny i ewidencji majątku i kapitałów
Źródło:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 93-129
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243128
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Pomiar wyniku finansowego : (zagadnienia wybrane)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2001
Opis fizyczny:
85, [1]: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-068-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168336475
książka
8

Tytuł:
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG")
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Opis fizyczny:
39, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-057-6
Nr:
2168272760
książka
9

Tytuł:
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Opis fizyczny:
33, [1]s.; 24 cm
ISBN:
83-7228-056-8
Nr:
2168272756
książka
10

Autor:
Irena Kulis , Marzena Kulis , Waldemar Stylo
Tytuł:
Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius", 1999
Opis fizyczny:
190, [5] s.: il.; 29 cm
ISBN:
83-85688-53-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168336477
podręcznik
11

Tytuł:
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Warszawa: SKwP, 1996
Opis fizyczny:
239 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-05-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168336471
12

Tytuł:
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Warszawa: SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-22-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168336469
13

Autor:
Tytuł:
Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer) do przetwarzania danych
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 49-73 - Bibliogr.
Nr:
2168268998
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Podstawy technologii przetwarzania danych
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 74-115 - Bibliogr.
Nr:
2168269004
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Niektóre problemy programowania w języku COBOL
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 15-55
Nr:
2168268982
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer) do przetwarzania danych
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 49-73 - Bibliogr.
Nr:
2168266306
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Niektóre problemy programowania w języku COBOL
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 15-55
Nr:
2168269252
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Podstawy technologii przetwarzania danych
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 74-115 - Bibliogr.
Nr:
2168266312
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w świetle badań ankietowych
Źródło:
Rachunkowość. - R. 29, nr 5 (341) (1978) , s. 133-136
Nr:
2168356614
artykuł w czasopiśmie
1
Podstawy wyceny w rachunkowości / Jerzy HEJNAR, Irena Kulis // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 103-135. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
2
Podstawy wyceny w rachunkowości / Jerzy HEJNAR, Irena Kulis // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 103-135. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
3
Podstawy wyceny w rachunkowości / Jerzy HEJNAR, Irena Kulis // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 103-135. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
4
Podstawy wyceny w rachunkowości / Jerzy HEJNAR, Irena Kulis // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 103-135. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
5
Podstawy wyceny w rachunkowości / Jerzy HEJNAR, Irena Kulis // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 103-135. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
6
Wybrane problemy wyceny i ewidencji majątku i kapitałów / Jerzy HEJNAR, Irena KULIS // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 93-129. - ISBN 83-7252-128-X
7
Pomiar wyniku finansowego : (zagadnienia wybrane) / Irena KULIS. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2001. - 85, [1] : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-068-1
8
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG") / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 39, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-057-6
9
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne) / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 33, [1]s. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-056-8
10
Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej / Irena KULIS, Marzena Kulis, Waldemar Stylo. - Kraków: Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius", 1999. - 190, [5] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-85688-53-6
11
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa: SKwP, 1996. - 239 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-05-2
12
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa: SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-22-2
13
Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer) do przetwarzania danych / Irena KULIS // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 49-73. - Bibliogr.
14
Podstawy technologii przetwarzania danych / Irena KULIS // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 74-115. - Bibliogr.
15
Niektóre problemy programowania w języku COBOL / Irena KULIS, Wiktoria WODA // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 15-55
16
Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer) do przetwarzania danych / Irena KULIS // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 49-73. - Bibliogr.
17
Niektóre problemy programowania w języku COBOL / Irena KULIS, Wiktoria WODA // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 15-55
18
Podstawy technologii przetwarzania danych / Irena KULIS // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 74-115. - Bibliogr.
19
Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w świetle badań ankietowych / Irena Kulis, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // Rachunkowość. - R. 29, nr 5 (341) (1978), s. 133-136. - ISSN 0481-5475
1
Hejnar J., Kulis I., (2010), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] MICHERDA B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-135.
2
Hejnar J., Kulis I., (2008), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] MICHERDA B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-135.
3
Hejnar J., Kulis I., (2007), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-135.
4
Hejnar J., Kulis I., (2006), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-135.
5
Hejnar J., Kulis I., (2005), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-135.
6
Hejnar J., Kulis I., (2002), Wybrane problemy wyceny i ewidencji majątku i kapitałów. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 93-129.
7
Kulis I., (2001), Pomiar wyniku finansowego: (zagadnienia wybrane), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 85, [1]
8
Krzywda D., Kulis I., (2000), Dokumentacja robocza badania: (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG"), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 39, [1] s.
9
Krzywda D., Kulis I., (2000), Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową: (zadania sytuacyjne), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 33, [1]s.
10
Kulis I., Kulis M., Stylo W., (1999), Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Kraków : Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius", 190, [5] s.
11
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych, (1996), Warszawa : SKwP, 239 s.
12
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków, (1996), Warszawa : SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 104 s.
13
Kulis I., (1983), Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer) do przetwarzania danych. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-73.
14
Kulis I., (1983), Podstawy technologii przetwarzania danych. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-115.
15
Kulis I., Woda W., (1983), Niektóre problemy programowania w języku COBOL. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-55.
16
Kulis I., (1980), Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer) do przetwarzania danych. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-73.
17
Kulis I., Woda W., (1980), Niektóre problemy programowania w języku COBOL. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-55.
18
Kulis I., (1980), Podstawy technologii przetwarzania danych. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-115.
19
Kulis I., Szczepankiewicz U., (1978), Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w świetle badań ankietowych, "Rachunkowość", R. 29, nr 5 (341), s. 133-136.
1
@inbook{UEK:2168220716,
author = "Jerzy Hejnar and Irena Kulis",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "103-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
2
@inbook{UEK:2168302685,
author = "Jerzy Hejnar and Irena Kulis",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "103-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
3
@inbook{UEK:2168232146,
author = "Jerzy Hejnar and Irena Kulis",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "103-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
4
@inbook{UEK:2168252124,
author = "Jerzy Hejnar and Irena Kulis",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "103-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
5
@inbook{UEK:2168306809,
author = "Jerzy Hejnar and Irena Kulis",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "103-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
6
@inbook{UEK:2168243128,
author = "Jerzy Hejnar and Irena Kulis",
title = "Wybrane problemy wyceny i ewidencji majątku i kapitałów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "93-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
7
@book{UEK:2168336475,
author = "Irena Kulis",
title = "Pomiar wyniku finansowego : (zagadnienia wybrane)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "2001",
url = {},
isbn = "83-7228-068-1",
}
8
@book{UEK:2168272760,
author = "Danuta Krzywda and Irena Kulis",
title = "Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-057-6",
}
9
@book{UEK:2168272756,
author = "Danuta Krzywda and Irena Kulis",
title = "Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-056-8",
}
10
@book{UEK:2168336477,
author = "Irena Kulis and Marzena Kulis and Waldemar Stylo",
title = "Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne Vesalius",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-85688-53-6",
}
11
@book{UEK:2168336471,
title = "Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86835-05-2",
}
12
@book{UEK:2168336469,
title = "Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86835-22-2",
}
13
@inbook{UEK:2168268998,
author = "Irena Kulis",
title = "Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer) do przetwarzania danych",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "49-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
14
@inbook{UEK:2168269004,
author = "Irena Kulis",
title = "Podstawy technologii przetwarzania danych",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "74-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
15
@inbook{UEK:2168268982,
author = "Irena Kulis and Wiktoria Woda",
title = "Niektóre problemy programowania w języku COBOL",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "15-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
16
@inbook{UEK:2168266306,
author = "Irena Kulis",
title = "Elektroniczna maszyna cyfrowa (komputer) do przetwarzania danych",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "49-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
17
@inbook{UEK:2168269252,
author = "Irena Kulis and Wiktoria Woda",
title = "Niektóre problemy programowania w języku COBOL",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "15-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
18
@inbook{UEK:2168266312,
author = "Irena Kulis",
title = "Podstawy technologii przetwarzania danych",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "74-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168356614,
author = "Irena Kulis and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w świetle badań ankietowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 29, 5 (341)",
pages = "133-136",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID