Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej = Labour Economics and the Current Needs of Economic Practice
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 88-90. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275961
varia
2

Tytuł:
Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy = Interrelations between Labour Economics and Labour Sociology and Psychology
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 99-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271768
varia
3

Tytuł:
Związki ekonomiki pracy z ergonomią = Relations Between Labour Economy and Ergonomics
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 492. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168323637
varia
4

Tytuł:
Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Process of Employess' Adaptation to Technological and Organizational Novelties in an Industrial Plant
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 126-127
Nr:
2168333045
varia
5

Tytuł:
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The Position of Economics of Labour in Economical Sciences and the Perspectives of Its Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 378-380
Nr:
2168333023
varia
1
Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej = Labour Economics and the Current Needs of Economic Practice / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 88-90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
2
Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy = Interrelations between Labour Economics and Labour Sociology and Psychology / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 99-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
3
Związki ekonomiki pracy z ergonomią = Relations Between Labour Economy and Ergonomics / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 492. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
4
Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Process of Employess' Adaptation to Technological and Organizational Novelties in an Industrial Plant / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 126-127. - ISSN 0079-354X
5
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The Position of Economics of Labour in Economical Sciences and the Perspectives of Its Development / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971 (1972), s. 378-380. - ISSN 0079-354X
1
Michoń F., (1988), Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 88-90.
2
Michoń F., (1977), Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 99-101.
3
Michoń F., (1976), Związki ekonomiki pracy z ergonomią, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 492.
4
Michoń F., (1974), Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 126-127.
5
Michoń F., (1972), Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 378-380.
1
@misc{varUEK:2168275961,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "88-90",
year = "1988",
}
2
@misc{varUEK:2168271768,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "99-101",
year = "1977",
}
3
@misc{varUEK:2168323637,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Związki ekonomiki pracy z ergonomią",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "492",
year = "1976",
}
4
@misc{varUEK:2168333045,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "126-127",
year = "1974",
}
5
@misc{varUEK:2168333023,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/2, lipiec-grudzień 1971",
pages = "378-380",
year = "1972",
}