Publikacje wybranego autora

Michoń Ferdynand

Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych,

1

Tytuł:
Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce = New Trends in the Formation of Working Conditions in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168229926
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 11-12 (83-84) (1980) , s. 11-13
Nr:
2168253936
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Humanizacja pracy a nauki społeczne
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977) , s. 7-10
Nr:
2168241246
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy = The Classification of the Factors of Labour Productivity in Labour Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974) , s. 31-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The role of labour economics in economic sciences and perspectives of its development
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973) , s. 9-25. - Summ., rez.
Nr:
2168260556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje = The Development of Labour Economics and Its Contemporary Tendencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 63 (1973) , s. 11-28. - Summ., rez.
Nr:
2168249476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach = The Importance of Information in the Co-operation of Book-Keepers and Technicians in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970) , s. 53-65. - Summ., rez.
Nr:
2168249756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce = New Trends in the Formation of Working Conditions in Poland / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej / Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIKStabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej / Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK // Polityka SpołecznaPolityka Społeczna. - nr 11-12 (83-84) (1980), s. 11-13nr 11-12 (83-84) (1980), s. 11-13. - ISSN 0137-47290137-4729
3
Humanizacja pracy a nauki społeczne / Ferdynand MICHOŃ // Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977), s. 7-10. - ISSN 0137-4729
4
Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy = The Classification of the Factors of Labour Productivity in Labour Economics / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974), s. 31-43. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
5
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The role of labour economics in economic sciences and perspectives of its development / Ferdynand MICHOŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973), s. 9-25. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
6
Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje = The Development of Labour Economics and Its Contemporary Tendencies / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 63 (1973), s. 11-28. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
7
Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach = The Importance of Information in the Co-operation of Book-Keepers and Technicians in an Enterprise / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 53-65. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1
Michoń F., (1981), Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 5-22.
2
Michoń F., Francik A., (1980), Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej, "Polityka Społeczna", nr 11-12 (83-84), s. 11-13.
3
Michoń F., (1977), Humanizacja pracy a nauki społeczne, "Polityka Społeczna", nr 9 (45), s. 7-10.
4
Michoń F., (1974), Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 72, s. 31-43.
5
Michoń F., (1973), Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 14, s. 9-25.
6
Michoń F., (1973), Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 63, s. 11-28.
7
Michoń F., (1970), Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 53-65.
1
@article{artUEK:2168229926,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "5-22",
year = "1981",
}
2
@article{artUEK:2168253936,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik",
title = "Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11-12 (83-84)",
pages = "11-13",
year = "1980",
}
3
@article{artUEK:2168241246,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Humanizacja pracy a nauki społeczne",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9 (45)",
pages = "7-10",
year = "1977",
}
4
@article{artUEK:2168249624,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "72",
pages = "31-43",
year = "1974",
}
5
@article{artUEK:2168260556,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 14",
pages = "9-25",
year = "1973",
}
6
@article{artUEK:2168249476,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "63",
pages = "11-28",
year = "1973",
}
7
@article{artUEK:2168249756,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "53-65",
year = "1970",
}