Publikacje wybranego autora

Michoń Ferdynand

Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych,

1

Tytuł:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy = Subject, Position and Development of Labour Economics
Źródło:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 1-36 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248782
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Motywacja do pracy, jej teorie i weryfikacja empiryczna = Motivation to Work, Theories and Their Verification
Źródło:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 399-447 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168249188
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wydajność i efektywność pracy = Productivity and Effectiveness of Labour
Źródło:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 309-359 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248796
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Opis fizyczny:
XII, 536, [3] s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248780
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 93
Nr:
2168270480
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168248586
skrypt
7

Tytuł:
Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej = Labour Economics and the Current Needs of Economic Practice
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 88-90. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275961
varia
8

Tytuł:
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
238 k.: il.; 30 cm + Aneks: 47 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/821
Nr:
2168312957
doktorat
9

Autor:
Tytuł:
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod"
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
376, [21] k. [w tym k. złoż.]: il.; 30 cm + załączniki 23 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/881
Nr:
2168274523
doktorat
10

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
376 [49] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/868
Nr:
2168263626
doktorat
11

Tytuł:
Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce = New Trends in the Formation of Working Conditions in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168229926
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Ferdynand Michoń , J. Lipecki
Tytuł:
Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy1981. - R. 32, nr 2 (374), s. 28-31
Nr:
2168275809
głos w dyskusji/wywiad
13

Tytuł:
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1981
Opis fizyczny:
251 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168291707
monografia
14

Tytuł:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
164 s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monografia
15

Tytuł:
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 11-12 (83-84) (1980) , s. 11-13
Nr:
2168253936
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Społeczne aspekty podziału pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 30-60
Nr:
2168252010
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Podstawy ekonomiki pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1978
Opis fizyczny:
377 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168251996
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
V, 328 k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/138
Nr:
2168305435
doktorat
19

Tytuł:
Wydajność pracy i jej czynniki
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 124-170
Nr:
2168252018
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 9-29
Nr:
2168252006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy
Źródło:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 7-31
Nr:
2168258466
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Aspekty społeczne podziału pracy
Źródło:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 33-70
Nr:
2168258470
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Wydajność pracy i jej czynniki
Źródło:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 149-202
Nr:
2168258476
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
III, 202 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168255540
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
Humanizacja pracy a nauki społeczne
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977) , s. 7-10
Nr:
2168241246
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tomasz Mroczkowski
Tytuł:
Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
275 k., [45] k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/218
Nr:
2168306157
doktorat
27

Tytuł:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
IV, 248 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168255542
monografia
28

Tytuł:
Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy = Interrelations between Labour Economics and Labour Sociology and Psychology
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 99-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271768
varia
29

Tytuł:
Związki ekonomiki pracy z ergonomią = Relations Between Labour Economy and Ergonomics
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 492. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168323637
varia
30

Autor:
Tytuł:
Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
360 k., [19] k. (w tym złoż.): il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/215
Nr:
2168251818
doktorat
31

Tytuł:
Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Process of Employess' Adaptation to Technological and Organizational Novelties in an Industrial Plant
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 126-127
Nr:
2168333045
varia
32

Tytuł:
Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy = The Classification of the Factors of Labour Productivity in Labour Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974) , s. 31-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
271 k., [20] s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/787
Nr:
2168258962
doktorat
34

Tytuł:
Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje = The Development of Labour Economics and Its Contemporary Tendencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 63 (1973) , s. 11-28. - Summ., rez.
Nr:
2168249476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The role of labour economics in economic sciences and perspectives of its development
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973) , s. 9-25. - Summ., rez.
Nr:
2168260556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1972
Opis fizyczny:
214, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168291703
monografia
37

Tytuł:
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The Position of Economics of Labour in Economical Sciences and the Perspectives of Its Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 378-380
Nr:
2168333023
varia
38

Tytuł:
Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach = The Importance of Information in the Co-operation of Book-Keepers and Technicians in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970) , s. 53-65. - Summ., rez.
Nr:
2168249756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
Źródło:
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968, s. 39-98 - Bibliogr.
Nr:
2168336049
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Factors Shaping Cooperation between the Administrative and Technical Personnel in an Industrial Enterprise
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Opis fizyczny:
497 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 14)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339115
monografia
41

Tytuł:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 2, Psychological Problems of Labour. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s.n.], 1966
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
Tryb dostępu:
Nr:
2168339123
książka
42

Tytuł:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 1, Social Problems of Labour. Cz. 1, Społeczne problemy pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s.n.], 1966
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
Tryb dostępu:
Nr:
2168339121
książka
43

Tytuł:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s.n.], 1965
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339119
książka
44

Tytuł:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s.n.], 1965
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
Tryb dostępu:
Nr:
2168339117
książka
45

Tytuł:
Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego = Socio-Psychological Conditions of Productivity in the Profession of Accountancy
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964
Opis fizyczny:
70, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 2)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339125
książka
46

Tytuł:
Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s. n.], 1963
Opis fizyczny:
78 s.; 30 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 39)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339127
książka
47

Tytuł:
Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
III, 256 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/15
Nr:
2168303119
doktorat
48

Tytuł:
Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s. n.], 1959
Opis fizyczny:
46, IV s.; 29 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 25)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339113
książka
1
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy = Subject, Position and Development of Labour Economics / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 1-36. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
2
Motywacja do pracy, jej teorie i weryfikacja empiryczna = Motivation to Work, Theories and Their Verification / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 399-447. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
3
Wydajność i efektywność pracy = Productivity and Effectiveness of Labour / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 309-359. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
4
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - XII, 536, [3] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-10144-X
5
Dyskusja / Ferdynand MICHOŃ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 93
6
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
7
Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej = Labour Economics and the Current Needs of Economic Practice / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 88-90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
8
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Aleksy POCZTOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 47 k. - Bibliogr.
9
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod" / Anna PIECHNIK ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1982. - 376, [21] k. [w tym k. złoż.] : il. ; 30 cm + załączniki 23 k. - Bibliogr.
10
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini / Leszek KOZIOŁ ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1982. - 376 [49] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce = New Trends in the Formation of Working Conditions in Poland / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Ferdynand MICHOŃ ; rozm. J. Lipecki // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 2 (374) (1981), s. 28-31. - ISSN 0013-3043
13
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. - 251 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
14
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
15
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej / Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIKStabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej / Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK // Polityka SpołecznaPolityka Społeczna. - nr 11-12 (83-84) (1980), s. 11-13nr 11-12 (83-84) (1980), s. 11-13. - ISSN 0137-47290137-4729
16
Społeczne aspekty podziału pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 30-60
17
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. - 377 s. : il. ; 21 cm
18
Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw) / Józef Kozieł ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1978. - V, 328 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
19
Wydajność pracy i jej czynniki / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 124-170
20
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 9-29
21
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 7-31
22
Aspekty społeczne podziału pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 33-70
23
Wydajność pracy i jej czynniki / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 149-202
24
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - III, 202 s. : il. ; 25 cm
25
Humanizacja pracy a nauki społeczne / Ferdynand MICHOŃ // Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977), s. 7-10. - ISSN 0137-4729
26
Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa) / Tomasz Mroczkowski ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1977. - 275 k., [45] k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
27
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - IV, 248 s. : il. ; 25 cm
28
Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy = Interrelations between Labour Economics and Labour Sociology and Psychology / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 99-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
29
Związki ekonomiki pracy z ergonomią = Relations Between Labour Economy and Ergonomics / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 492. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
30
Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli / Anna FRANCIK ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1975. - 360 k., [19] k. (w tym złoż.) : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Process of Employess' Adaptation to Technological and Organizational Novelties in an Industrial Plant / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 126-127. - ISSN 0079-354X
32
Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy = The Classification of the Factors of Labour Productivity in Labour Economics / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974), s. 31-43. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
33
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym / Adam SZAŁKOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1974. - 271 k., [20] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje = The Development of Labour Economics and Its Contemporary Tendencies / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 63 (1973), s. 11-28. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
35
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The role of labour economics in economic sciences and perspectives of its development / Ferdynand MICHOŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973), s. 9-25. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
36
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. - 214, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
37
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The Position of Economics of Labour in Economical Sciences and the Perspectives of Its Development / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971 (1972), s. 378-380. - ISSN 0079-354X
38
Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach = The Importance of Information in the Co-operation of Book-Keepers and Technicians in an Enterprise / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 53-65. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
39
Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - S. 39-98. - Bibliogr.
40
Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Factors Shaping Cooperation between the Administrative and Technical Personnel in an Industrial Enterprise / Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 497 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 14)
41
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 2, Psychological Problems of Labour. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1966. - 109 s. : il. ; 28 cm. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
42
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 1, Social Problems of Labour. Cz. 1, Społeczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1966. - 109 s. : il. ; 28 cm. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
43
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1965. - 118 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
44
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1965. - 109 s. : il. ; 28 cm. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
45
Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego = Socio-Psychological Conditions of Productivity in the Profession of Accountancy / Ferdynand MICHOŃ. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. - 70, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 2)
46
Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s. n.], 1963. - 78 s. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 39)
47
Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw / Ferdynand MICHOŃ ; Promotor: Kazimierz SOWA. - Kraków, 1960. - III, 256 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości / Ferdynand Michoń. - Warszawa : [s. n.], 1959. - 46, IV s. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 25)
1
Michoń F., (1991), Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 1-36.
2
Michoń F., (1991), Motywacja do pracy, jej teorie i weryfikacja empiryczna. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 399-447.
3
Michoń F., (1991), Wydajność i efektywność pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 309-359.
4
Michoń F. (red.), (1991), Ekonomika pracy: zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, XII, 536, [3] s.
5
Michoń F., "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 93.
6
Michoń F. (red.), (1989), Studiować interesująco i ekonomicznie: materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 66 s.
7
Michoń F., (1988), Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 88-90.
8
Pocztowski A., (1986), Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, Prom. Michoń F., Kraków : , 238 k.
9
Piechnik A., (1982), Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego: studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod", Prom. Michoń F., Kraków : , 376, [21] k. [w tym k. złoż.]
10
Kozioł L., (1982), Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini, Prom. Michoń F., Kraków : , 376 [49] k.
11
Michoń F., (1981), Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 5-22.
12
Michoń F., Lipecki J., (1981), Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 32, nr 2 (374), s. 28-31.
13
Michoń F., (1981), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy, Wyd. 3 rozsz.Warszawa : Książka i Wiedza, 251 s.
14
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
15
Michoń F., Francik A., (1980), Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej, "Polityka Społeczna", nr 11-12 (83-84), s. 11-13.
16
Michoń F., (1978), Społeczne aspekty podziału pracy. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 30-60.
17
Michoń F. (red.), (1978), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, 377 s.
18
Kozieł J., (1978), Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw), Prom. Michoń F., Kraków : , V, 328 k.
19
Michoń F., (1978), Wydajność pracy i jej czynniki. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 124-170.
20
Michoń F., (1978), Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 9-29.
21
Michoń F., (1977), Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-31.
22
Michoń F., (1977), Aspekty społeczne podziału pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-70.
23
Michoń F., (1977), Wydajność pracy i jej czynniki. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 149-202.
24
Michoń F. (red.), (1977), Ekonomika pracy: materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, III, 202 s.
25
Michoń F., (1977), Humanizacja pracy a nauki społeczne, "Polityka Społeczna", nr 9 (45), s. 7-10.
26
Mroczkowski T., (1977), Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa), Prom. Michoń F., Kraków : , 275 k., [45] k.
27
Michoń F. (red.), (1977), Ekonomika pracy: materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, IV, 248 s.
28
Michoń F., (1977), Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 99-101.
29
Michoń F., (1976), Związki ekonomiki pracy z ergonomią, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 492.
30
Francik A., (1975), Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli, Prom. Michoń F., Kraków : , 360 k., [19] k. (w tym złoż.)
31
Michoń F., (1974), Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 126-127.
32
Michoń F., (1974), Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 72, s. 31-43.
33
Szałkowski A., (1974), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania: studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym, Prom. Michoń F., Kraków : , 271 k., [20] s.
34
Michoń F., (1973), Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 63, s. 11-28.
35
Michoń F., (1973), Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 14, s. 9-25.
36
Michoń F., (1972), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, 214, [1] s.
37
Michoń F., (1972), Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 378-380.
38
Michoń F., (1970), Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 53-65.
39
Michoń F., (1968), Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi. [W:] Mayre L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 39-98.
40
Michoń F., (1967), Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 497 s.
41
Michoń F., (1966), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
42
Michoń F., (1966), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
43
Michoń F., (1965), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 118 s.
44
Michoń F., (1965), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
45
Michoń F., (1964), Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego, (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, nr 2), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 70, [1] s.
46
Michoń F., (1963), Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej, Warszawa : [s. n.], 78 s.
47
Michoń F., (1960), Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw, Prom. Sowa K., Kraków : , III, 256 k.
48
Michoń F., (1959), Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej: spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości, Warszawa : [s. n.], 46, IV s.
1
@inbook{fmUEK:2168248782,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "1-36",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
2
@inbook{fmUEK:2168249188,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Motywacja do pracy, jej teorie i weryfikacja empiryczna",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "399-447",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
3
@inbook{fmUEK:2168248796,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wydajność i efektywność pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "309-359",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
4
@book{monUEK:2168248780,
title = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
5
@misc{gwdUEK:2168270480,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "93",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
6
@book{skrUEK:2168248586,
title = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
7
@misc{varUEK:2168275961,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "88-90",
year = "1988",
}
8
@unpublished{drUEK:2168312957,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
9
@unpublished{drUEK:2168274523,
author = "Anna Piechnik",
title = "Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych Unitra-Telpod",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
10
@unpublished{drUEK:2168263626,
author = "Leszek Kozioł",
title = "Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych Trzebinia w Trzebini",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
11
@article{artUEK:2168229926,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "5-22",
year = "1981",
}
12
@misc{gwdUEK:2168275809,
author = "Ferdynand Michoń and J. Lipecki",
title = "Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 32, 2 (374)",
pages = "28-31",
year = "1981",
}
13
@book{monUEK:2168291707,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1981",
edition = "Wyd. 3 rozsz.",
}
14
@book{monUEK:2168255538,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik and Leszek Kozioł and Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Adam Szałkowski",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
15
@article{artUEK:2168253936,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik",
title = "Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11-12 (83-84)",
pages = "11-13",
year = "1980",
}
16
@inbook{fmUEK:2168252010,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Społeczne aspekty podziału pracy",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "30-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
17
@book{monUEK:2168251996,
title = "Podstawy ekonomiki pracy",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
18
@unpublished{drUEK:2168305435,
author = "Józef Kozieł",
title = "Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
19
@inbook{fmUEK:2168252018,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wydajność pracy i jej czynniki",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "124-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
20
@inbook{fmUEK:2168252006,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "9-29",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
21
@inbook{fmUEK:2168258466,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "7-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
22
@inbook{fmUEK:2168258470,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Aspekty społeczne podziału pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "33-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
23
@inbook{fmUEK:2168258476,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wydajność pracy i jej czynniki",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "149-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
24
@book{monUEK:2168255540,
title = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
25
@article{artUEK:2168241246,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Humanizacja pracy a nauki społeczne",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9 (45)",
pages = "7-10",
year = "1977",
}
26
@unpublished{drUEK:2168306157,
author = "Tomasz Mroczkowski",
title = "Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
27
@book{monUEK:2168255542,
title = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
28
@misc{varUEK:2168271768,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "99-101",
year = "1977",
}
29
@misc{varUEK:2168323637,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Związki ekonomiki pracy z ergonomią",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "492",
year = "1976",
}
30
@unpublished{drUEK:2168251818,
author = "Anna Francik",
title = "Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
31
@misc{varUEK:2168333045,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "126-127",
year = "1974",
}
32
@article{artUEK:2168249624,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "72",
pages = "31-43",
year = "1974",
}
33
@unpublished{drUEK:2168258962,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
34
@article{artUEK:2168249476,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "63",
pages = "11-28",
year = "1973",
}
35
@article{artUEK:2168260556,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 14",
pages = "9-25",
year = "1973",
}
36
@book{monUEK:2168291703,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1972",
}
37
@misc{varUEK:2168333023,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/2, lipiec-grudzień 1971",
pages = "378-380",
year = "1972",
}
38
@article{artUEK:2168249756,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "53-65",
year = "1970",
}
39
@inbook{fskrUEK:2168336049,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym",
pages = "39-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
}
40
@book{monUEK:2168339115,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
issn = "",
}
41
@book{ksiUEK:2168339123,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1966",
url = {},
issn = "",
}
42
@book{ksiUEK:2168339121,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1966",
url = {},
issn = "",
}
43
@book{ksiUEK:2168339119,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1965",
url = {},
issn = "",
}
44
@book{ksiUEK:2168339117,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1965",
url = {},
issn = "",
}
45
@book{ksiUEK:2168339125,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1964",
issn = "0079-3442",
}
46
@book{ksiUEK:2168339127,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "s. n.",
year = "1963",
url = {},
issn = "",
}
47
@unpublished{drUEK:2168303119,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
48
@book{ksiUEK:2168339113,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "s. n.",
year = "1959",
url = {},
issn = "",
}