Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Opis fizyczny:
XII, 536, [3] s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248780
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 93
Nr:
2168270480
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy = Subject, Position and Development of Labour Economics
Źródło:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 1-36 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248782
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Motywacja do pracy, jej teorie i weryfikacja empiryczna = Motivation to Work, Theories and Their Verification
Źródło:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 399-447 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168249188
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wydajność i efektywność pracy = Productivity and Effectiveness of Labour
Źródło:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 309-359 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248796
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168248586
skrypt
7

Tytuł:
Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej = Labour Economics and the Current Needs of Economic Practice
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 88-90. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275961
varia
8

Tytuł:
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
238 k.: il.; 30 cm + Aneks: 47 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/821
Nr:
2168312957
doktorat
9

Autor:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Tytuł:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie1985. - T. 52, s. 90-104
Opracował:
Nr:
2168359412
głos w dyskusji/wywiad
10

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
376 [49] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/868
Nr:
2168263626
doktorat
11

Autor:
Tytuł:
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod"
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
376, [21] k. [w tym k. złoż.]: il.; 30 cm + załączniki 23 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/881
Nr:
2168274523
doktorat
12

Tytuł:
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1981
Opis fizyczny:
251 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168291707
monografia
13

Tytuł:
Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce = New Trends in the Formation of Working Conditions in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168229926
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Ferdynand Michoń , J. Lipecki
Tytuł:
Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy1981. - R. 32, nr 2 (374), s. 28-31
Nr:
2168275809
głos w dyskusji/wywiad
15

Tytuł:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
164 s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monografia
16

Tytuł:
Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy umysłowej
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 42 (1980) , s. 45-58
Nr:
2168359238
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 11-12 (83-84) (1980) , s. 11-13
Nr:
2168253936
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Społeczne aspekty podziału pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 30-60
Nr:
2168252010
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wydajność pracy i jej czynniki
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 124-170
Nr:
2168252018
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
V, 328 k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/138
Nr:
2168305435
doktorat
21

Tytuł:
Podstawy ekonomiki pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1978
Opis fizyczny:
377 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168251996
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 9-29
Nr:
2168252006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy = Interrelations between Labour Economics and Labour Sociology and Psychology
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 99-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271768
varia
24

Tytuł:
Aspekty społeczne podziału pracy
Źródło:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 33-70
Nr:
2168258470
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Wydajność pracy i jej czynniki
Źródło:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 149-202
Nr:
2168258476
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
III, 202 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168255540
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
27

Tytuł:
Humanizacja pracy a nauki społeczne
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977) , s. 7-10
Nr:
2168241246
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tomasz Mroczkowski
Tytuł:
Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
275 k., [45] k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/218
Nr:
2168306157
doktorat
29

Tytuł:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy
Źródło:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 7-31
Nr:
2168258466
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
IV, 248 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168255542
monografia
31

Tytuł:
Przedmiot i zakres ekonomiki pracy a zawartość opracowanego podręcznika
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 28 (1977) , s. 176-184
Nr:
2168359146
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Związki ekonomiki pracy z ergonomią = Relations Between Labour Economy and Ergonomics
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 492. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168323637
varia
33

Autor:
Tytuł:
Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
360 k., [19] k. (w tym złoż.): il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/215
Nr:
2168251818
doktorat
34

Tytuł:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
271 k., [20] s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/787
Nr:
2168258962
doktorat
35

Tytuł:
Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy = The Classification of the Factors of Labour Productivity in Labour Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974) , s. 31-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Process of Employess' Adaptation to Technological and Organizational Novelties in an Industrial Plant
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 126-127
Nr:
2168333045
varia
37

Tytuł:
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The role of labour economics in economic sciences and perspectives of its development
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973) , s. 9-25. - Summ., rez.
Nr:
2168260556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje = The Development of Labour Economics and Its Contemporary Tendencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 63 (1973) , s. 11-28. - Summ., rez.
Nr:
2168249476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The Position of Economics of Labour in Economical Sciences and the Perspectives of Its Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 378-380
Nr:
2168333023
varia
40

Tytuł:
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1972
Opis fizyczny:
214, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168291703
monografia
41

Tytuł:
Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach = The Importance of Information in the Co-operation of Book-Keepers and Technicians in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970) , s. 53-65. - Summ., rez.
Nr:
2168249756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
Źródło:
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968, s. 39-98 - Bibliogr.
Nr:
2168336049
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
"Bilansoznawstwo w zarysie" - na marginesie nowego wydania
Źródło:
Rachunkowość. - R. 19, nr 1 (217) (1968) , s. 39-40
Nr:
2168356674
recenzja
44

Tytuł:
Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Factors Shaping Cooperation between the Administrative and Technical Personnel in an Industrial Enterprise
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Opis fizyczny:
497 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 14)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339115
monografia
45

Tytuł:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 2, Psychological Problems of Labour. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s.n.], 1966
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
Tryb dostępu:
Nr:
2168339123
książka
46

Tytuł:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 1, Social Problems of Labour. Cz. 1, Społeczne problemy pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s.n.], 1966
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
Tryb dostępu:
Nr:
2168339121
książka
47

Tytuł:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s.n.], 1965
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339119
książka
48

Tytuł:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s.n.], 1965
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 28 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
Tryb dostępu:
Nr:
2168339117
książka
49

Tytuł:
Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego = Socio-Psychological Conditions of Productivity in the Profession of Accountancy
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964
Opis fizyczny:
70, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 2)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339125
książka
50

Tytuł:
Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s. n.], 1963
Opis fizyczny:
78 s.; 30 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 39)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339127
książka
51

Tytuł:
Bilansoznawstwo w zarysie
Źródło:
Rachunkowość. - R. 14, nr 11 (167) (1963) , s. 375-376
Nr:
2168356778
recenzja
52

Tytuł:
Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
III, 256 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/15
Nr:
2168303119
doktorat
53

Tytuł:
Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: [s. n.], 1959
Opis fizyczny:
46, IV s.; 29 cm
Seria:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 25)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339113
książka
1
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - XII, 536, [3] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-01-10144-X
2
Dyskusja / Ferdynand MICHOŃ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 93
3
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy = Subject, Position and Development of Labour Economics / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 1-36. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
4
Motywacja do pracy, jej teorie i weryfikacja empiryczna = Motivation to Work, Theories and Their Verification / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 399-447. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
5
Wydajność i efektywność pracy = Productivity and Effectiveness of Labour / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 309-359. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
6
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
7
Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej = Labour Economics and the Current Needs of Economic Practice / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 88-90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
8
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Aleksy POCZTOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 47 k. - Bibliogr.
9
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
10
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini / Leszek KOZIOŁ ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1982. - 376 [49] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod" / Anna PIECHNIK ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1982. - 376, [21] k. [w tym k. złoż.] : il. ; 30 cm + załączniki 23 k. - Bibliogr.
12
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. - 251 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
13
Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce = New Trends in the Formation of Working Conditions in Poland / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Ferdynand MICHOŃ ; rozm. J. Lipecki // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 2 (374) (1981), s. 28-31. - ISSN 0013-3043
15
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
16
Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy umysłowej / Ferdynand MICHOŃ // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 42 (1980), s. 45-58. - ISSN 0239-4464
17
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej / Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK // Polityka Społeczna. - nr 11-12 (83-84) (1980), s. 11-13. - ISSN 0137-4729
18
Społeczne aspekty podziału pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 30-60
19
Wydajność pracy i jej czynniki / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 124-170
20
Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw) / Józef Kozieł ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1978. - V, 328 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
21
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. - 377 s. : il. ; 21 cm
22
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 9-29
23
Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy = Interrelations between Labour Economics and Labour Sociology and Psychology / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 99-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
24
Aspekty społeczne podziału pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 33-70
25
Wydajność pracy i jej czynniki / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 149-202
26
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - III, 202 s. : il. ; 25 cm
27
Humanizacja pracy a nauki społeczne / Ferdynand MICHOŃ // Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977), s. 7-10. - ISSN 0137-4729
28
Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa) / Tomasz Mroczkowski ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1977. - 275 k., [45] k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
29
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 7-31
30
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - IV, 248 s. : il. ; 25 cm
31
Przedmiot i zakres ekonomiki pracy a zawartość opracowanego podręcznika / Ferdynand MICHOŃ // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 28 (1977), s. 176-184. - ISSN 0239-4464
32
Związki ekonomiki pracy z ergonomią = Relations Between Labour Economy and Ergonomics / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 492. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
33
Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli / Anna FRANCIK ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1975. - 360 k., [19] k. (w tym złoż.) : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym / Adam SZAŁKOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1974. - 271 k., [20] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy = The Classification of the Factors of Labour Productivity in Labour Economics / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 72 (1974), s. 31-43. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
36
Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Process of Employess' Adaptation to Technological and Organizational Novelties in an Industrial Plant / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 126-127. - ISSN 0079-354X
37
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The role of labour economics in economic sciences and perspectives of its development / Ferdynand MICHOŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973), s. 9-25. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
38
Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje = The Development of Labour Economics and Its Contemporary Tendencies / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 63 (1973), s. 11-28. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
39
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The Position of Economics of Labour in Economical Sciences and the Perspectives of Its Development / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971 (1972), s. 378-380. - ISSN 0079-354X
40
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. - 214, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
41
Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach = The Importance of Information in the Co-operation of Book-Keepers and Technicians in an Enterprise / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 53-65. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
42
Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - S. 39-98. - Bibliogr.
43
"Bilansoznawstwo w zarysie" - na marginesie nowego wydania / Ferdynand MICHOŃ // Rachunkowość. - R. 19, nr 1 (217) (1968), s. 39-40. - ISSN 0481-5475
44
Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Factors Shaping Cooperation between the Administrative and Technical Personnel in an Industrial Enterprise / Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 497 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 14)
45
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 2, Psychological Problems of Labour. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1966. - 109 s. : il. ; 28 cm. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
46
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 1, Social Problems of Labour. Cz. 1, Społeczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1966. - 109 s. : il. ; 28 cm. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
47
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1965. - 118 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
48
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1965. - 109 s. : il. ; 28 cm. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
49
Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego = Socio-Psychological Conditions of Productivity in the Profession of Accountancy / Ferdynand MICHOŃ. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. - 70, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 2)
50
Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s. n.], 1963. - 78 s. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 39)
51
Bilansoznawstwo w zarysie / Ferdynand MICHOŃ // Rachunkowość. - R. 14, nr 11 (167) (1963), s. 375-376. - ISSN 0481-5475
52
Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw / Ferdynand MICHOŃ ; Promotor: Kazimierz SOWA. - Kraków, 1960. - III, 256 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości / Ferdynand Michoń. - Warszawa : [s. n.], 1959. - 46, IV s. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 25)
1
Michoń F. (red.), (1991), Ekonomika pracy: zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, XII, 536, [3] s.
2
Michoń F., "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 93.
3
Michoń F., (1991), Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 1-36.
4
Michoń F., (1991), Motywacja do pracy, jej teorie i weryfikacja empiryczna. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 399-447.
5
Michoń F., (1991), Wydajność i efektywność pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 309-359.
6
Michoń F. (red.), (1989), Studiować interesująco i ekonomicznie: materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 66 s.
7
Michoń F., (1988), Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 88-90.
8
Pocztowski A., (1986), Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, Prom. Michoń F., Kraków : , 238 k.
9
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
10
Kozioł L., (1982), Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini, Prom. Michoń F., Kraków : , 376 [49] k.
11
Piechnik A., (1982), Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego: studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod", Prom. Michoń F., Kraków : , 376, [21] k. [w tym k. złoż.]
12
Michoń F., (1981), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy, Wyd. 3 rozsz.Warszawa : Książka i Wiedza, 251 s.
13
Michoń F., (1981), Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 5-22.
14
Michoń F., Lipecki J., (1981), Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 32, nr 2 (374), s. 28-31.
15
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
16
Michoń F., (1980), Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy umysłowej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 42, s. 45-58.
17
Michoń F., Francik A., (1980), Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej, "Polityka Społeczna", nr 11-12 (83-84), s. 11-13.
18
Michoń F., (1978), Społeczne aspekty podziału pracy. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 30-60.
19
Michoń F., (1978), Wydajność pracy i jej czynniki. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 124-170.
20
Kozieł J., (1978), Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw), Prom. Michoń F., Kraków : , V, 328 k.
21
Michoń F. (red.), (1978), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, 377 s.
22
Michoń F., (1978), Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 9-29.
23
Michoń F., (1977), Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 99-101.
24
Michoń F., (1977), Aspekty społeczne podziału pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-70.
25
Michoń F., (1977), Wydajność pracy i jej czynniki. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 149-202.
26
Michoń F. (red.), (1977), Ekonomika pracy: materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, III, 202 s.
27
Michoń F., (1977), Humanizacja pracy a nauki społeczne, "Polityka Społeczna", nr 9 (45), s. 7-10.
28
Mroczkowski T., (1977), Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa), Prom. Michoń F., Kraków : , 275 k., [45] k.
29
Michoń F., (1977), Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-31.
30
Michoń F. (red.), (1977), Ekonomika pracy: materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, IV, 248 s.
31
Michoń F., (1977), Przedmiot i zakres ekonomiki pracy a zawartość opracowanego podręcznika, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 28, s. 176-184.
32
Michoń F., (1976), Związki ekonomiki pracy z ergonomią, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 492.
33
Francik A., (1975), Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli, Prom. Michoń F., Kraków : , 360 k., [19] k. (w tym złoż.)
34
Szałkowski A., (1974), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania: studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym, Prom. Michoń F., Kraków : , 271 k., [20] s.
35
Michoń F., (1974), Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 72, s. 31-43.
36
Michoń F., (1974), Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 126-127.
37
Michoń F., (1973), Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 14, s. 9-25.
38
Michoń F., (1973), Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 63, s. 11-28.
39
Michoń F., (1972), Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 378-380.
40
Michoń F., (1972), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, 214, [1] s.
41
Michoń F., (1970), Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 53-65.
42
Michoń F., (1968), Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi. [W:] Mayre L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 39-98.
43
Michoń F., (1968), "Bilansoznawstwo w zarysie" - na marginesie nowego wydania, "Rachunkowość", R. 19, nr 1 (217), s. 39-40.
44
Michoń F., (1967), Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 497 s.
45
Michoń F., (1966), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
46
Michoń F., (1966), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
47
Michoń F., (1965), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 118 s.
48
Michoń F., (1965), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
49
Michoń F., (1964), Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego, (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, nr 2), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 70, [1] s.
50
Michoń F., (1963), Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej, Warszawa : [s. n.], 78 s.
51
Michoń F., (1963), Bilansoznawstwo w zarysie, "Rachunkowość", R. 14, nr 11 (167), s. 375-376.
52
Michoń F., (1960), Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw, Prom. Sowa K., Kraków : , III, 256 k.
53
Michoń F., (1959), Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej: spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości, Warszawa : [s. n.], 46, IV s.
1
@book{UEK:2168248780,
title = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
2
@misc{UEK:2168270480,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "93",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
3
@inbook{UEK:2168248782,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "1-36",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
4
@inbook{UEK:2168249188,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Motywacja do pracy, jej teorie i weryfikacja empiryczna",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "399-447",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
5
@inbook{UEK:2168248796,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wydajność i efektywność pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "309-359",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
6
@book{UEK:2168248586,
title = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
7
@misc{UEK:2168275961,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "88-90",
year = "1988",
}
8
@unpublished{UEK:2168312957,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
9
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
10
@unpublished{UEK:2168263626,
author = "Leszek Kozioł",
title = "Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych Trzebinia w Trzebini",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
11
@unpublished{UEK:2168274523,
author = "Anna Piechnik",
title = "Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych Unitra-Telpod",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
12
@book{UEK:2168291707,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1981",
edition = "Wyd. 3 rozsz.",
}
13
@article{UEK:2168229926,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "5-22",
year = "1981",
}
14
@misc{UEK:2168275809,
author = "Ferdynand Michoń and J. Lipecki",
title = "Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 32, 2 (374)",
pages = "28-31",
year = "1981",
}
15
@book{UEK:2168255538,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik and Leszek Kozioł and Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Adam Szałkowski",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
16
@article{UEK:2168359238,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy umysłowej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 42",
pages = "45-58",
year = "1980",
}
17
@article{UEK:2168253936,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik",
title = "Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11-12 (83-84)",
pages = "11-13",
year = "1980",
}
18
@inbook{UEK:2168252010,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Społeczne aspekty podziału pracy",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "30-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
19
@inbook{UEK:2168252018,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wydajność pracy i jej czynniki",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "124-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
20
@unpublished{UEK:2168305435,
author = "Józef Kozieł",
title = "Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
21
@book{UEK:2168251996,
title = "Podstawy ekonomiki pracy",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
22
@inbook{UEK:2168252006,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "9-29",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
23
@misc{UEK:2168271768,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "99-101",
year = "1977",
}
24
@inbook{UEK:2168258470,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Aspekty społeczne podziału pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "33-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
25
@inbook{UEK:2168258476,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wydajność pracy i jej czynniki",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "149-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
26
@book{UEK:2168255540,
title = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
27
@article{UEK:2168241246,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Humanizacja pracy a nauki społeczne",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9 (45)",
pages = "7-10",
year = "1977",
}
28
@unpublished{UEK:2168306157,
author = "Tomasz Mroczkowski",
title = "Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
29
@inbook{UEK:2168258466,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "7-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
30
@book{UEK:2168255542,
title = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
31
@article{UEK:2168359146,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot i zakres ekonomiki pracy a zawartość opracowanego podręcznika",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 28",
pages = "176-184",
year = "1977",
}
32
@misc{UEK:2168323637,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Związki ekonomiki pracy z ergonomią",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "492",
year = "1976",
}
33
@unpublished{UEK:2168251818,
author = "Anna Francik",
title = "Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
34
@unpublished{UEK:2168258962,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
35
@article{UEK:2168249624,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "72",
pages = "31-43",
year = "1974",
}
36
@misc{UEK:2168333045,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "126-127",
year = "1974",
}
37
@article{UEK:2168260556,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 14",
pages = "9-25",
year = "1973",
}
38
@article{UEK:2168249476,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "63",
pages = "11-28",
year = "1973",
}
39
@misc{UEK:2168333023,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/2, lipiec-grudzień 1971",
pages = "378-380",
year = "1972",
}
40
@book{UEK:2168291703,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1972",
}
41
@article{UEK:2168249756,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "53-65",
year = "1970",
}
42
@inbook{UEK:2168336049,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym",
pages = "39-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
}
43
@article{UEK:2168356674,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Bilansoznawstwo w zarysie - na marginesie nowego wydania",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 19, 1 (217)",
pages = "39-40",
year = "1968",
}
44
@book{UEK:2168339115,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
issn = "",
}
45
@book{UEK:2168339123,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1966",
url = {},
issn = "",
}
46
@book{UEK:2168339121,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1966",
url = {},
issn = "",
}
47
@book{UEK:2168339119,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1965",
url = {},
issn = "",
}
48
@book{UEK:2168339117,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1965",
url = {},
issn = "",
}
49
@book{UEK:2168339125,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1964",
issn = "0079-3442",
}
50
@book{UEK:2168339127,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "s. n.",
year = "1963",
url = {},
issn = "",
}
51
@article{UEK:2168356778,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Bilansoznawstwo w zarysie",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 14, 11 (167)",
pages = "375-376",
year = "1963",
}
52
@unpublished{UEK:2168303119,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
53
@book{UEK:2168339113,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "s. n.",
year = "1959",
url = {},
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID