Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Współczesny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych : (model amerykański i niemiecki) = Contemporary Proprietor`s Supervision in Joint-Stock Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51517
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Błaszkiewicz Mariusz , Kulas Piotr
Tytuł:
Analiza wskaźników wykorzystywanych w modelu cash flow = An Analysis of Indicators Employed in the Cash Flow Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51512
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Zmiany w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych = Changes in Enterprise Accounting Systems Arising from the Need to Strengthen Ownership Control in Joint-Stock Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 91-103. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51505
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół informacji wykorzystywanych przez organy nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych
Źródło:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 153-161 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165264288
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Rola raportów kontroli wewnętrznej w systemie informacji nadzoru właścicielskiego
Źródło:
Rachunkowość teoria i praktyka / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 83-91
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231466
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Autor:
Tytuł:
Obrót papierami wartościowymi w imieniu i na rachunek banku = Securities Trading on Behalf and for the Account of the Bank
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262434
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-563/Magazyn
Nr:
2168258974
naukowo-badawcze
1
Współczesny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych : (model amerykański i niemiecki) = Contemporary Proprietor`s Supervision in Joint-Stock Companies / Piotr KULAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002), s. 75-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13081. - ISSN 0208-7944
2
Analiza wskaźników wykorzystywanych w modelu cash flow = An Analysis of Indicators Employed in the Cash Flow Model / Mariusz Błaszkiewicz, Piotr KULAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 81-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Zmiany w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych = Changes in Enterprise Accounting Systems Arising from the Need to Strengthen Ownership Control in Joint-Stock Companies / Piotr KULAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 91-103. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Kontrowersje wokół informacji wykorzystywanych przez organy nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych / Piotr KULAS // W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 153-161. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-091-7
5
Rola raportów kontroli wewnętrznej w systemie informacji nadzoru właścicielskiego / Piotr KULAS // W: Rachunkowość teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 83-91. - ISBN 83-88057-05-7
6
Obrót papierami wartościowymi w imieniu i na rachunek banku = Securities Trading on Behalf and for the Account of the Bank / Piotr KULAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 127-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań) / aut.: Stanisława SURDYKOWSKA, Agnieszka HERDAN, Piotr KULAS, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kulas P., (2002), Współczesny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych (model amerykański i niemiecki), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 75-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/13081
2
Błaszkiewicz M., Kulas P., (2001), Analiza wskaźników wykorzystywanych w modelu cash flow, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 81-90.
3
Kulas P., (2001), Zmiany w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 91-103.
4
Kulas P., (2001), Kontrowersje wokół informacji wykorzystywanych przez organy nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-161.
5
Kulas P., (1999), Rola raportów kontroli wewnętrznej w systemie informacji nadzoru właścicielskiego. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 83-91.
6
Kulas P., (1998), Obrót papierami wartościowymi w imieniu i na rachunek banku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 127-134.
7
Surdykowska S., Herdan A., Kulas P., Świetla K., (1998), Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych: (raport z badań), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@article{UEK:51517,
author = "Kulas Piotr",
title = "Współczesny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych : (model amerykański i niemiecki)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "591",
pages = "75-82",
year = "2002",
}
2
@article{UEK:51512,
author = "Błaszkiewicz Mariusz and Kulas Piotr",
title = "Analiza wskaźników wykorzystywanych w modelu cash flow",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "81-90",
year = "2001",
}
3
@article{UEK:51505,
author = "Kulas Piotr",
title = "Zmiany w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wzmocnienia nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "91-103",
year = "2001",
}
4
@inbook{UEK:2165264288,
author = "Kulas Piotr",
title = "Kontrowersje wokół informacji wykorzystywanych przez organy nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych",
booktitle = "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)",
pages = "153-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-091-7",
}
5
@inbook{UEK:2168231466,
author = "Kulas Piotr",
title = "Rola raportów kontroli wewnętrznej w systemie informacji nadzoru właścicielskiego",
booktitle = "Rachunkowość teoria i praktyka",
pages = "83-91",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
6
@article{UEK:2168262434,
author = "Kulas Piotr",
title = "Obrót papierami wartościowymi w imieniu i na rachunek banku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "127-134",
year = "1998",
}
7
@unpublished{UEK:2168258974,
author = "Surdykowska Stanisława and Herdan Agnieszka and Kulas Piotr and Świetla Katarzyna",
title = "Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}