Publikacje wybranego autora

Madej Wojciech

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

1

Tytuł:
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281665
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Wojciech Madej , Małgorzata Wąsik
Tytuł:
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 171-190. - Rez., summ.
Nr:
2168250384
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization / Wojciech MADEJ, Małgorzata WąsikAnaliza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization / Wojciech MADEJ, Małgorzata Wąsik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 171-190nr 51 (1972), s. 171-190. - Rez., summ. - ISSN 0075-51250075-5125
1
Madej W., (1985), Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 121-134.
2
Madej W., (1977), Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 67-85.
3
Madej W., Wąsik M., (1972), Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 171-190.
1
@article{artUEK:2168281665,
author = "Wojciech Madej",
title = "Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "121-134",
year = "1985",
}
2
@article{artUEK:2168250094,
author = "Wojciech Madej",
title = "Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "67-85",
year = "1977",
}
3
@article{artUEK:2168250384,
author = "Wojciech Madej and Małgorzata Wąsik",
title = "Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "171-190",
year = "1972",
}