Publikacje wybranego autora

Madej Wojciech

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

1

Tytuł:
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281665
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
206 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/158
Nr:
2168304579
doktorat
3

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 11-19
Nr:
2168263334
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Prognozowanie rozwoju techniki w oparciu o informację patentową = Prognostics for Technological Development Founded on Patent Information
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 107-109. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333139
varia
6

Autor:
Wojciech Madej , Małgorzata Wąsik
Tytuł:
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 171-190. - Rez., summ.
Nr:
2168250384
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki / Wojciech MADEJ ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1979. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Wojciech MADEJ // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 11-19
4
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Prognozowanie rozwoju techniki w oparciu o informację patentową = Prognostics for Technological Development Founded on Patent Information / Wojciech MADEJ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 107-109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
6
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization / Wojciech MADEJ, Małgorzata Wąsik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 171-190. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Madej W., (1985), Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 121-134.
2
Madej W., (1979), Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 206 k.
3
Madej W., (1978), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19.
4
Madej W., (1977), Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 67-85.
5
Madej W., (1976), Prognozowanie rozwoju techniki w oparciu o informację patentową, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 107-109.
6
Madej W., Wąsik M., (1972), Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 171-190.
1
@article{UEK:2168281665,
author = "Wojciech Madej",
title = "Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "121-134",
year = "1985",
}
2
@unpublished{UEK:2168304579,
author = "Wojciech Madej",
title = "Metodologiczne problemy prognozowania rozwoju techniki",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
3
@inbook{UEK:2168263334,
author = "Wojciech Madej",
title = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "11-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
4
@article{UEK:2168250094,
author = "Wojciech Madej",
title = "Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "67-85",
year = "1977",
}
5
@misc{UEK:2168333139,
author = "Wojciech Madej",
title = "Prognozowanie rozwoju techniki w oparciu o informację patentową",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "107-109",
year = "1976",
}
6
@article{UEK:2168250384,
author = "Wojciech Madej and Małgorzata Wąsik",
title = "Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "171-190",
year = "1972",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID