Publikacje wybranego autora

Kuklok Karol

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa,

1

Autor:
Tytuł:
Analiza warunków mikroklimatycznych wybranego pomieszczenia magazynowego = Analysis of Micro-climatic Conditions of a Selected Store-room
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 137-149. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233982
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Kontrola jakości towarów w handlu NRD = Inspection of Articles Quality in the GDR Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981) , s. 52-56
Nr:
2168254186
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Cukier
Źródło:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 94-102
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298543
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Analiza warunków mikroklimatycznych wybranego pomieszczenia magazynowego = Analysis of Micro-climatic Conditions of a Selected Store-room / Karol KUKLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 137-149. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Kontrola jakości towarów w handlu NRD = Inspection of Articles Quality in the GDR Trade / Karol KUKLOK // Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981), s. 52-56. - ISSN 0438-5403
3
Cukier / Karol KUKLOK // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 94-102
1
Kuklok K., (1981), Analiza warunków mikroklimatycznych wybranego pomieszczenia magazynowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 137-149.
2
Kuklok K., (1981), Kontrola jakości towarów w handlu NRD, "Handel Wewnętrzny", R. 27, nr 4 (160), s. 52-56.
3
Kuklok K., (1980), Cukier. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 94-102.
1
@article{artUEK:2168233982,
author = "Karol Kuklok",
title = "Analiza warunków mikroklimatycznych wybranego pomieszczenia magazynowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "137-149",
year = "1981",
}
2
@article{artUEK:2168254186,
author = "Karol Kuklok",
title = "Kontrola jakości towarów w handlu NRD",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 27, 4 (160)",
pages = "52-56",
year = "1981",
}
3
@inbook{fmUEK:2168298543,
author = "Karol Kuklok",
title = "Cukier",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "94-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}