Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa = Statistical Structural Analysis of Productive Services in Polish Agriculture
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1989
Opis fizyczny:
296 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 89)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283427
monografia
2

Tytuł:
Analiza strukturalna nakładów inwestycyjnych w sferze wymiany = Structural Analysis of Capital Outlays in Domestic Trade
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 131-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226833
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Regionalna analiza wybranych wskaźników efektywności środków trwałych w rolnictwie polskim = Regional Analysis of Selected Measures of Efficiency of Fixed Assets in Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989) , s. 45-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255576
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Dynamika procesu dekapitalizacji środków trwałych w handlu uspołecznionym w latach 1976-1986 = Dynamism of Stable Means in Collectivizet Trade between 1972 and 1986
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 1 (198) (1989) , s. 37-44
Nr:
2168255298
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
O pewnych właściwościach miar zróżnicowania struktur addytywnych = On Certain Properties of Additive Structures Differentiation Measures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 73-88. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253682
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe porównania koncentracji usług produkcyjnych w rolnictwie polskim
Źródło:
Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988, s. 105-127 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168270004
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Tytuł:
Regionalne różnice w przedmiotowej strukturze usług produkcyjnych dla rolnictwa w 1984 r. = Regional Differences in the Objective Structure of Production Services for the Agricultural Sector in 1984
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 168-169. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168276209
varia
8

Autor:
Kukuła Urszula , Kukuła Karol
Tytuł:
Zmiany strukturalne usług produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym w latach 1975-1984 = Structural Changes in Productive Services in Non-socialised Agriculture in the Years 1975-1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 89-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253680
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Statystyczna analiza strukturalna w badaniach społeczno-ekonomicznych = Statistical Structural Analysis in Socio-economic Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988) , s. 5-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251122
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Zróżnicowanie przestrzenne struktury usług rolniczych w Polsce = Spatial Differentiation of the Structure of Agricultural Services in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 127-145. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249074
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Podobieństwo a współzależność addytywnych struktur gospodarczych = Similarity and Interdependence of Additive Economic Structures
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 189-205. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260862
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Ewolucja strukturalna inwestycji i środków trwałych w handlu wewnętrznym = Structural Evolution of Investments and Durable Means in Home Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 1 (186) (1987) , s. 55-62
Nr:
2168254766
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Dynamiczno-przestrzenne aspekty działalności usługowej kółek rolniczych na rzecz gospodarstw indywidualnych = Dynamic-Spatial Aspects of Service Activity of the Agricultural Circles for the Benefit of Individual Farms
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1987) , s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168337773
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
O pewnej mierze konkurencyjnej do współczynnika korelacji rang Spearmana = On a Certain Measure Competing with the Correlation Factor of Spearman's Ranks
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 147-148. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318535
varia
15

Autor:
Tytuł:
Problem podobieństwa i współzależności addytywnych struktur gospodarczych = The Problem of Similarity and Interdependence of Additive Economic Structures
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 131-134. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318497
varia
16

Autor:
Tytuł:
Propozycja pomiaru monotoniczności struktur gospodarczych (na przykładzie usług produkcyjnych dla rolnictwa 1975-1983) = A Suggestion on How to Measure the Monotonic Aspect of Economic Structures (on the Example of Production Services for the Agriculture in 1975-1983)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318491
varia
17

Autor:
Tytuł:
Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych = Statistical Methods of Forecasting by Analogy and Evaluation of Their Utility in Comparison with Classical Methods
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986) , s. 385-401. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238452
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Podobieństwa i różnice w przestrzennym rozkładzie potencjału materialnego w sferze wymiany = The Similarities and Divergences in the Spatial Distribution of Material Potential in the Sphere of Exchange
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 173-186. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i poszerz.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
339 s., 1 k. złoż.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Skrypt przeznaczony dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych z wyjątkiem cybernetyki ekonomicznej i informatyki oraz towaroznawstwa, a także dla słuchaczy studiów uzupełniających magisterskich., Bibliogr.
Nr:
2168260768
skrypt
20

Autor:
Tytuł:
Propozycja miary zgodności układów porządkowych = A Proposal of Measure of Conformity of Ordering Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986) , s. 81-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248212
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Regionalne struktury środków trwałych i inwestycji w handlu
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1986) , s. 24-27
Nr:
2168264816
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Przegląd wybranych miar zgodności struktur
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986) , s. 385-401. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168296051
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Relacje między przestrzennymi układami czynników wytwórczych w handlu wewnętrznym = Relations between the Spatial Schemes of Productive Activities in Home Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 2 (175) (1985) , s. 39-44
Nr:
2168240808
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne aspekty definiowania pojęcia addytywna struktura ekonomiczna = Methodological Aspects of Defining Additive Economic Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 87-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281661
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Jeszcze o miarach odległości struktur udziałowych = Once More About Distance of Share Structures
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 9 (279) (1984) , s. 37-39 - Bibliogr.
Nr:
2168272682
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu = Spatial Conditioning of Investment Processes in Commerce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261500
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i poszerz.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
218 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168247494
skrypt
28

Tytuł:
Przestrzenne aspekty badania koncentracji nakładów inwestycyjnych w handlu wewnętrznym = Spatial Aspects of the Study of Investments Concentration in Home Trade
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982) , s. 87-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239474
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
XVII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Polski Południowej
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 561-568
Nr:
2168255834
varia
30

Tytuł:
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
292 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168247268
skrypt
31

Tytuł:
Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym = Evaluation of Material and Technical Base of Trade in Dimensional Structure
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 4 (154) (1980) , s. 38-46
Nr:
2168254172
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Metoda oceny podobieństwa oraz zmian struktury gospodarczej : (na przykładzie województw Polski w latach 1963-1973) = Method of Estimating of Similarities and Changes of Economic Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 107-131. - Rez., summ.
Nr:
2168232880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa = Statistical Structural Analysis of Productive Services in Polish Agriculture / Karol KUKUŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1989. - 296 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 89)
2
Analiza strukturalna nakładów inwestycyjnych w sferze wymiany = Structural Analysis of Capital Outlays in Domestic Trade / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 131-146. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
3
Regionalna analiza wybranych wskaźników efektywności środków trwałych w rolnictwie polskim = Regional Analysis of Selected Measures of Efficiency of Fixed Assets in Polish Agriculture / Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989), s. 45-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Dynamika procesu dekapitalizacji środków trwałych w handlu uspołecznionym w latach 1976-1986 = Dynamism of Stable Means in Collectivizet Trade between 1972 and 1986 / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 1 (198) (1989), s. 37-44. - ISSN 0438-5403
5
O pewnych właściwościach miar zróżnicowania struktur addytywnych = On Certain Properties of Additive Structures Differentiation Measures / Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 73-88. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Międzynarodowe porównania koncentracji usług produkcyjnych w rolnictwie polskim / Karol KUKUŁA // W: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-127. - Bibliogr.
7
Regionalne różnice w przedmiotowej strukturze usług produkcyjnych dla rolnictwa w 1984 r. = Regional Differences in the Objective Structure of Production Services for the Agricultural Sector in 1984 / Karol KUKUŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 168-169. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
8
Zmiany strukturalne usług produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym w latach 1975-1984 = Structural Changes in Productive Services in Non-socialised Agriculture in the Years 1975-1984 / Urszula Kukuła, Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 89-102. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Statystyczna analiza strukturalna w badaniach społeczno-ekonomicznych = Statistical Structural Analysis in Socio-economic Studies / Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988), s. 5-26. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Zróżnicowanie przestrzenne struktury usług rolniczych w Polsce = Spatial Differentiation of the Structure of Agricultural Services in Poland / Karol KUKUŁA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 127-145. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
11
Podobieństwo a współzależność addytywnych struktur gospodarczych = Similarity and Interdependence of Additive Economic Structures / Karol KUKUŁA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 189-205. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
12
Ewolucja strukturalna inwestycji i środków trwałych w handlu wewnętrznym = Structural Evolution of Investments and Durable Means in Home Trade / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 1 (186) (1987), s. 55-62. - ISSN 0438-5403
13
Dynamiczno-przestrzenne aspekty działalności usługowej kółek rolniczych na rzecz gospodarstw indywidualnych = Dynamic-Spatial Aspects of Service Activity of the Agricultural Circles for the Benefit of Individual Farms / Karol KUKUŁA // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1987), s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0044-1600
14
O pewnej mierze konkurencyjnej do współczynnika korelacji rang Spearmana = On a Certain Measure Competing with the Correlation Factor of Spearman's Ranks / Karol KUKUŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 147-148. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Problem podobieństwa i współzależności addytywnych struktur gospodarczych = The Problem of Similarity and Interdependence of Additive Economic Structures / Karol KUKUŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 131-134. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
Propozycja pomiaru monotoniczności struktur gospodarczych (na przykładzie usług produkcyjnych dla rolnictwa 1975-1983) = A Suggestion on How to Measure the Monotonic Aspect of Economic Structures (on the Example of Production Services for the Agriculture in 1975-1983) / Karol KUKUŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych = Statistical Methods of Forecasting by Analogy and Evaluation of Their Utility in Comparison with Classical Methods / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 385-401. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
18
Podobieństwa i różnice w przestrzennym rozkładzie potencjału materialnego w sferze wymiany = The Similarities and Divergences in the Spatial Distribution of Material Potential in the Sphere of Exchange / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 173-186. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
19
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red. Jan CZYŻYŃSKI. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 339 s., 1 k. złoż. : rys. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony dla studentów II roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych z wyjątkiem cybernetyki ekonomicznej i informatyki oraz towaroznawstwa, a także dla słuchaczy studiów uzupełniających magisterskich. - Bibliogr.
20
Propozycja miary zgodności układów porządkowych = A Proposal of Measure of Conformity of Ordering Systems / Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986), s. 81-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Regionalne struktury środków trwałych i inwestycji w handlu / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1986), s. 24-27. - ISSN 0578-5871
22
Przegląd wybranych miar zgodności struktur / Karol KUKUŁA // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 385-401. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
23
Relacje między przestrzennymi układami czynników wytwórczych w handlu wewnętrznym = Relations between the Spatial Schemes of Productive Activities in Home Trade / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 2 (175) (1985), s. 39-44. - ISSN 0438-5403
24
Metodologiczne aspekty definiowania pojęcia addytywna struktura ekonomiczna = Methodological Aspects of Defining Additive Economic Structure / Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 87-100. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Jeszcze o miarach odległości struktur udziałowych = Once More About Distance of Share Structures / Karol KUKUŁA // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 29, nr 9 (279) (1984), s. 37-39. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
26
Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu = Spatial Conditioning of Investment Processes in Commerce / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red. Jan CZYŻYŃSKI. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 218 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Przestrzenne aspekty badania koncentracji nakładów inwestycyjnych w handlu wewnętrznym = Spatial Aspects of the Study of Investments Concentration in Home Trade / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 87-102. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
29
XVII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Polski Południowej / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Anna WALKOSZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 561-568. - ISSN 0033-2372
30
Zbiór zadań z ekonometrii opisowej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol KUKUŁA, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red. Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 292 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
31
Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym = Evaluation of Material and Technical Base of Trade in Dimensional Structure / Karol KUKUŁA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Krzysztof WOJDACKI // Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 4 (154) (1980), s. 38-46. - ISSN 0438-5403
32
Metoda oceny podobieństwa oraz zmian struktury gospodarczej : (na przykładzie województw Polski w latach 1963-1973) = Method of Estimating of Similarities and Changes of Economic Structure / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 107-131. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Kukuła K., (1989), Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 89), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 296 s.
2
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., (1989), Analiza strukturalna nakładów inwestycyjnych w sferze wymiany, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 131-146.
3
Kukuła K., (1989), Regionalna analiza wybranych wskaźników efektywności środków trwałych w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 307, s. 45-66.
4
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., (1989), Dynamika procesu dekapitalizacji środków trwałych w handlu uspołecznionym w latach 1976-1986, "Handel Wewnętrzny", R. 35, nr 1 (198), s. 37-44.
5
Kukuła K., (1988), O pewnych właściwościach miar zróżnicowania struktur addytywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 73-88.
6
Kukuła K., (1988), Międzynarodowe porównania koncentracji usług produkcyjnych w rolnictwie polskim. [W:] Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego: materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 105-127.
7
Kukuła K., (1988), Regionalne różnice w przedmiotowej strukturze usług produkcyjnych dla rolnictwa w 1984 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 168-169.
8
Kukuła U., Kukuła K., (1988), Zmiany strukturalne usług produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym w latach 1975-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 89-102.
9
Kukuła K., (1988), Statystyczna analiza strukturalna w badaniach społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 277, s. 5-26.
10
Kukuła K., (1988), Zróżnicowanie przestrzenne struktury usług rolniczych w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 127-145.
11
Kukuła K., (1987), Podobieństwo a współzależność addytywnych struktur gospodarczych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 189-205.
12
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., (1987), Ewolucja strukturalna inwestycji i środków trwałych w handlu wewnętrznym, "Handel Wewnętrzny", R. 33, nr 1 (186), s. 55-62.
13
Kukuła K., (1987), Dynamiczno-przestrzenne aspekty działalności usługowej kółek rolniczych na rzecz gospodarstw indywidualnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 73-85.
14
Kukuła K., (1987), O pewnej mierze konkurencyjnej do współczynnika korelacji rang Spearmana, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 147-148.
15
Kukuła K., (1987), Problem podobieństwa i współzależności addytywnych struktur gospodarczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 131-134.
16
Kukuła K., (1987), Propozycja pomiaru monotoniczności struktur gospodarczych (na przykładzie usług produkcyjnych dla rolnictwa 1975-1983), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 125-127.
17
Kukuła K., (1986), Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 385-401.
18
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., (1986), Podobieństwa i różnice w przestrzennym rozkładzie potencjału materialnego w sferze wymiany, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 173-186.
19
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (1986), Zbiór zadań z ekonometrii opisowej, Czyżyński J. (red.), Wyd. 2 popr. i poszerz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 339 s., 1 k. złoż.
20
Kukuła K., (1986), Propozycja miary zgodności układów porządkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 81-104.
21
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., (1986), Regionalne struktury środków trwałych i inwestycji w handlu, "Inwestycje i Budownictwo", nr 6, s. 24-27.
22
Kukuła K., (1986), Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 385-401.
23
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., (1985), Relacje między przestrzennymi układami czynników wytwórczych w handlu wewnętrznym, "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 2 (175), s. 39-44.
24
Kukuła K., (1985), Metodologiczne aspekty definiowania pojęcia addytywna struktura ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 87-100.
25
Kukuła K., (1984), Jeszcze o miarach odległości struktur udziałowych, "Wiadomości Statystyczne", R. 29, nr 9 (279), s. 37-39.
26
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Wojdacki K., (1983), Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 139-156.
27
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (1983), Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych, Czyżyński J. (red.), Wyd. 2 popr. i poszerz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
28
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., (1982), Przestrzenne aspekty badania koncentracji nakładów inwestycyjnych w handlu wewnętrznym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 87-102.
29
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Walkosz A., (1982), XVII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Polski Południowej, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 561-568.
30
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (1981), Zbiór zadań z ekonometrii opisowej, Czyżyński J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
31
Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Wojdacki K., (1980), Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym, "Handel Wewnętrzny", R. 26, nr 4 (154), s. 38-46.
32
Chomątowski S., Kukuła K., (1980), Metoda oceny podobieństwa oraz zmian struktury gospodarczej (na przykładzie województw Polski w latach 1963-1973), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 107-131.
1
@book{UEK:2168283427,
author = "Kukuła Karol",
title = "Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1989",
issn = "0209-1674",
}
2
@article{UEK:2168226833,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Analiza strukturalna nakładów inwestycyjnych w sferze wymiany",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "131-146",
year = "1989",
}
3
@article{UEK:2168255576,
author = "Kukuła Karol",
title = "Regionalna analiza wybranych wskaźników efektywności środków trwałych w rolnictwie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "307",
pages = "45-66",
year = "1989",
}
4
@article{UEK:2168255298,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Dynamika procesu dekapitalizacji środków trwałych w handlu uspołecznionym w latach 1976-1986",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 35, 1 (198)",
pages = "37-44",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168253682,
author = "Kukuła Karol",
title = "O pewnych właściwościach miar zróżnicowania struktur addytywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "73-88",
year = "1988",
}
6
@inbook{UEK:2168270004,
author = "Kukuła Karol",
title = "Międzynarodowe porównania koncentracji usług produkcyjnych w rolnictwie polskim",
booktitle = "Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego",
pages = "105-127",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1988",
issn = "",
}
7
@misc{UEK:2168276209,
author = "Kukuła Karol",
title = "Regionalne różnice w przedmiotowej strukturze usług produkcyjnych dla rolnictwa w 1984 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "168-169",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168253680,
author = "Kukuła Urszula and Kukuła Karol",
title = "Zmiany strukturalne usług produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym w latach 1975-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "89-102",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168251122,
author = "Kukuła Karol",
title = "Statystyczna analiza strukturalna w badaniach społeczno-ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "277",
pages = "5-26",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168249074,
author = "Kukuła Karol",
title = "Zróżnicowanie przestrzenne struktury usług rolniczych w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "127-145",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168260862,
author = "Kukuła Karol",
title = "Podobieństwo a współzależność addytywnych struktur gospodarczych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "189-205",
year = "1987",
}
12
@article{UEK:2168254766,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Ewolucja strukturalna inwestycji i środków trwałych w handlu wewnętrznym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 33, 1 (186)",
pages = "55-62",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168337773,
author = "Kukuła Karol and ",
title = "Dynamiczno-przestrzenne aspekty działalności usługowej kółek rolniczych na rzecz gospodarstw indywidualnych",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1",
pages = "73-85",
year = "1987",
}
14
@misc{UEK:2168318535,
author = "Kukuła Karol",
title = "O pewnej mierze konkurencyjnej do współczynnika korelacji rang Spearmana",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "147-148",
year = "1987",
}
15
@misc{UEK:2168318497,
author = "Kukuła Karol",
title = "Problem podobieństwa i współzależności addytywnych struktur gospodarczych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "131-134",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168318491,
author = "Kukuła Karol",
title = "Propozycja pomiaru monotoniczności struktur gospodarczych (na przykładzie usług produkcyjnych dla rolnictwa 1975-1983)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "125-127",
year = "1987",
}
17
@article{UEK:2168238452,
author = "Kukuła Karol",
title = "Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 4",
pages = "385-401",
year = "1986",
}
18
@article{UEK:2168243204,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Podobieństwa i różnice w przestrzennym rozkładzie potencjału materialnego w sferze wymiany",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "173-186",
year = "1986",
}
19
@book{UEK:2168260768,
author = "Goryl Antoni and Jędrzejczyk Zbigniew and Kukuła Karol and Skrzypek Jerzy and Walkosz Anna",
title = "Zbiór zadań z ekonometrii opisowej",
editor = Czyżyński Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
edition = "Wyd. 2 popr. i poszerz.",
}
20
@article{UEK:2168248212,
author = "Kukuła Karol",
title = "Propozycja miary zgodności układów porządkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "222",
pages = "81-104",
year = "1986",
}
21
@article{UEK:2168264816,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Regionalne struktury środków trwałych i inwestycji w handlu",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "6",
pages = "24-27",
year = "1986",
}
22
@article{UEK:2168296051,
author = "Kukuła Karol",
title = "Przegląd wybranych miar zgodności struktur",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 4",
pages = "385-401",
year = "1986",
}
23
@article{UEK:2168240808,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Relacje między przestrzennymi układami czynników wytwórczych w handlu wewnętrznym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 2 (175)",
pages = "39-44",
year = "1985",
}
24
@article{UEK:2168281661,
author = "Kukuła Karol",
title = "Metodologiczne aspekty definiowania pojęcia addytywna struktura ekonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "87-100",
year = "1985",
}
25
@article{UEK:2168272682,
author = "Kukuła Karol",
title = "Jeszcze o miarach odległości struktur udziałowych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 29, 9 (279)",
pages = "37-39",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168261500,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Przestrzenne uwarunkowania procesów inwestowania w handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "139-156",
year = "1983",
}
27
@book{UEK:2168247494,
author = "Jędrzejczyk Zbigniew and Kukuła Karol and Skrzypek Jerzy and Walkosz Anna",
title = "Zbiór zadań z zakresu badań operacyjnych",
editor = Czyżyński Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2 popr. i poszerz.",
}
28
@article{UEK:2168239474,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Przestrzenne aspekty badania koncentracji nakładów inwestycyjnych w handlu wewnętrznym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "87-102",
year = "1982",
}
29
@misc{UEK:2168255834,
author = "Jędrzejczyk Zbigniew and Kukuła Karol and Walkosz Anna",
title = "XVII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Polski Południowej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 3-4",
pages = "561-568",
year = "1982",
}
30
@book{UEK:2168247268,
author = "Goryl Antoni and Jędrzejczyk Zbigniew and Kukuła Karol and Skrzypek Jerzy and Walkosz Anna",
title = "Zbiór zadań z ekonometrii opisowej",
editor = Czyżyński Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
31
@article{UEK:2168254172,
author = "Kukuła Karol and Surówka-Marszałek Danuta and Wojdacki Krzysztof",
title = "Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 26, 4 (154)",
pages = "38-46",
year = "1980",
}
32
@article{UEK:2168232880,
author = "Chomątowski Stanisław and Kukuła Karol",
title = "Metoda oceny podobieństwa oraz zmian struktury gospodarczej : (na przykładzie województw Polski w latach 1963-1973)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "107-131",
year = "1980",
}