Publikacje wybranego autora

Księżyk Marianna

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej,

1

Tytuł:
Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej = Fixing Prices of Fossil Fuels in Polish Economy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 72-80. - Summ., rez.
Nr:
2168225848
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej = Attempt at Evaluation of Theory of Rationality in Socialist Economy Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984) , s. 39-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281437
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu = Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272870
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej : (poglądy ekonomistów polskich) = The Category of Technical Progress in Socialist Economy (views of Polish Economists)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 74-82
Nr:
2168229044
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego = The Present Views Concerning the Miner's Benefit in the Socialist Economy and the Substance of the Miner's Benefit as Presented by K. Marx and an Attempt at its Calculation on the Example of Earth Gas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981) , s. 131-144. - Summ., rez.
Nr:
2168227782
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych = Protection of Man's Natural Environment from Harmful Pollution Resulting from the Use of Natural Energetistic Fuels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 67-79. - Rez., summ.
Nr:
2168234464
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie kosztów wydobycia gazu w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku) = Analysis of Costs in Industrial Concern : (on Example of Costs of Gas Raise in Enterprise of Gas Mining in Sanok)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 4/72 (1979) , s. 53-67
Nr:
2168228134
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu = A Concept of the Method of Fixing the Price of Natural Gas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978) , s. 63-72. - Summ., rez.
Nr:
2168249924
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Problematyka ustalania cen surowców na przykładzie gazu ziemnego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 93-100 - Bibliogr.
Nr:
2168219998
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Trudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego = Desulphurizing of Natural Gas
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (51) (1977) , s. 7-9. - Rez., summ.
Nr:
2168336283
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Badanie kosztów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa kopalnictwa gazu ziemnego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/58 (R. 15) (1976) , s. 58-71
Nr:
2168220084
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym = The Problem of Production Standards in the Gas Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972) , s. 53-61. - Rez., summ.
Nr:
2168250298
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Efektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego = Economic Effect of Underground Storage of Natural Gas
Źródło:
Nafta. - R. 26, nr 2 (1970) , s. 44-46 - Bibliogr.
Nr:
2168280371
artykuł w czasopiśmie
1
Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej = Fixing Prices of Fossil Fuels in Polish Economy / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 72-80. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
2
Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej = Attempt at Evaluation of Theory of Rationality in Socialist Economy Conditions / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984), s. 39-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu = Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism / Marianna Księżyk // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
4
Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej (poglądy ekonomistów polskich) = The Category of Technical Progress in Socialist Economy (views of Polish Economists) / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 74-82. - ISSN 0079-578X
5
Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego = The Present Views Concerning the Miner's Benefit in the Socialist Economy and the Substance of the Miner's Benefit as Presented by K. Marx and an Attempt at its Calculation on the Example of Earth Gas / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 131-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych = Protection of Man's Natural Environment from Harmful Pollution Resulting from the Use of Natural Energetistic Fuels / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 67-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie kosztów wydobycia gazu w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku) = Analysis of Costs in Industrial Concern : (on Example of Costs of Gas Raise in Enterprise of Gas Mining in Sanok) / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 4/72 (1979), s. 53-67. - ISSN 0079-578X
8
Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu = A Concept of the Method of Fixing the Price of Natural Gas / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978), s. 63-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Problematyka ustalania cen surowców na przykładzie gazu ziemnego / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 93-100. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
10
Trudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego = Desulphurizing of Natural Gas / Marianna KSIĘŻYKTrudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego = Desulphurizing of Natural Gas / Marianna KSIĘŻYK // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human EnvironmentAura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (51) (1977), s. 7-9nr 3 (51) (1977), s. 7-9. - Rez., summ.
11
Badanie kosztów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa kopalnictwa gazu ziemnego / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/58 (R. 15) (1976), s. 58-71. - ISSN 0079-578X
12
Zagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym = The Problem of Production Standards in the Gas Industry / Kazimierz GÓRKA, Marianna KSIĘŻYKZagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym = The Problem of Production Standards in the Gas Industry / Kazimierz GÓRKA, Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972), s. 53-61nr 43 (1972), s. 53-61. - Rez., summ. - ISSN 0075-51250075-5125
13
Efektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego = Economic Effect of Underground Storage of Natural Gas / Kazimierz GÓRKA, Marianna KsiężykEfektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego = Economic Effect of Underground Storage of Natural Gas / Kazimierz GÓRKA, Marianna Księżyk // Nafta : miesięcznik poświęcony nauce, technice, ekonomice oraz organizacji w przemyśle naftowymNafta : miesięcznik poświęcony nauce, technice, ekonomice oraz organizacji w przemyśle naftowym. - R. 26, nr 2 (1970), s. 44-46R. 26, nr 2 (1970), s. 44-46. - Bibliogr. - ISSN 0027-75410027-7541
1
Księżyk M., (1986), Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 72-80.
2
Księżyk M., (1984), Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 187, s. 39-59.
3
Księżyk M., (1984), Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 23-34.
4
Księżyk M., (1984), Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej (poglądy ekonomistów polskich), "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 74-82.
5
Księżyk M., (1981), Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 131-144.
6
Księżyk M., (1981), Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 67-79.
7
Księżyk M., (1979), Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie kosztów wydobycia gazu w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku), "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 4/72, s. 53-67.
8
Księżyk M., (1978), Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 63-72.
9
Księżyk M., (1978), Problematyka ustalania cen surowców na przykładzie gazu ziemnego, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 93-100.
10
Księżyk M., (1977), Trudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego, "Aura", nr 3 (51), s. 7-9.
11
Księżyk M., (1976), Badanie kosztów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa kopalnictwa gazu ziemnego, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/58 (R. 15), s. 58-71.
12
Górka K., Księżyk M., (1972), Zagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 43, s. 53-61.
13
Górka K., Księżyk M., (1970), Efektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego, "Nafta", R. 26, nr 2, s. 44-46.
1
@article{artUEK:2168225848,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "72-80",
year = "1986",
}
2
@article{artUEK:2168281437,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej",
number = "187",
pages = "39-59",
year = "1984",
}
3
@article{artUEK:2168272870,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "23-34",
year = "1984",
}
4
@article{artUEK:2168229044,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej : (poglądy ekonomistów polskich)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "74-82",
year = "1984",
}
5
@article{artUEK:2168227782,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "131-144",
year = "1981",
}
6
@article{artUEK:2168234464,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "67-79",
year = "1981",
}
7
@article{artUEK:2168228134,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie kosztów wydobycia gazu w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 4/72",
pages = "53-67",
year = "1979",
}
8
@article{artUEK:2168249924,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "63-72",
year = "1978",
}
9
@article{artUEK:2168219998,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Problematyka ustalania cen surowców na przykładzie gazu ziemnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "93-100",
year = "1978",
}
10
@article{artUEK:2168336283,
author = "Marianna Księżyk and ",
title = "Trudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego",
journal = "Aura",
number = "3 (51)",
pages = "7-9",
year = "1977",
}
11
@article{artUEK:2168220084,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Badanie kosztów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa kopalnictwa gazu ziemnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/58 (R. 15)",
pages = "58-71",
year = "1976",
}
12
@article{artUEK:2168250298,
author = "Kazimierz Górka and Marianna Księżyk",
title = "Zagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "43",
pages = "53-61",
year = "1972",
}
13
@article{artUEK:2168280371,
author = "Kazimierz Górka and Marianna Księżyk",
title = "Efektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego",
journal = "Nafta",
number = "R. 26, 2",
pages = "44-46",
year = "1970",
}