Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku
Redaktor:
Jankowska-Kłapkowska Anna
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1999
Opis fizyczny:
XI, 740, [1] s.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168329743
monografia
2

Autor:
Grażyna Gawrońska
Tytuł:
Metoda i rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem atmosfery dla ekosystemów rolniczego i leśnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1995
Opis fizyczny:
177 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/696
Nr:
2168312699
doktorat
3

Tytuł:
Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej = Fixing Prices of Fossil Fuels in Polish Economy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 72-80. - Summ., rez.
Nr:
2168225848
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Racjonalne gospodarowanie kopalnymi paliwami energetycznymi = Rational Management of Mineral Fuel
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1986
Opis fizyczny:
139 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 72)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284485
monografia
5

Tytuł:
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu = Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272870
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej = Attempt at Evaluation of Theory of Rationality in Socialist Economy Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984) , s. 39-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281437
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej : (poglądy ekonomistów polskich) = The Category of Technical Progress in Socialist Economy (views of Polish Economists)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 74-82
Nr:
2168229044
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych = Protection of Man's Natural Environment from Harmful Pollution Resulting from the Use of Natural Energetistic Fuels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 67-79. - Rez., summ.
Nr:
2168234464
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego = The Present Views Concerning the Miner's Benefit in the Socialist Economy and the Substance of the Miner's Benefit as Presented by K. Marx and an Attempt at its Calculation on the Example of Earth Gas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981) , s. 131-144. - Summ., rez.
Nr:
2168227782
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO. - Kraków : [s.n.], 1999. - XI, 740, [1] s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-907990-6-5
2
Metoda i rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem atmosfery dla ekosystemów rolniczego i leśnego / Grażyna Gawrońska ; Promotor: Marianna Księżyk. - Kraków, 1995. - 177 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej = Fixing Prices of Fossil Fuels in Polish Economy / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 72-80. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
4
Racjonalne gospodarowanie kopalnymi paliwami energetycznymi = Rational Management of Mineral Fuel / Marianna KSIĘŻYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1986. - 139 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 72)
5
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu = Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism / Marianna Księżyk // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
6
Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej = Attempt at Evaluation of Theory of Rationality in Socialist Economy Conditions / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984), s. 39-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej (poglądy ekonomistów polskich) = The Category of Technical Progress in Socialist Economy (views of Polish Economists) / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 74-82. - ISSN 0079-578X
8
Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych = Protection of Man's Natural Environment from Harmful Pollution Resulting from the Use of Natural Energetistic Fuels / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 67-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego = The Present Views Concerning the Miner's Benefit in the Socialist Economy and the Substance of the Miner's Benefit as Presented by K. Marx and an Attempt at its Calculation on the Example of Earth Gas / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 131-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Jankowska-Kłapkowska A., Księżyk M., Peszko A. (red.), (1999), Zarządzanie w przemyśle: teoria i praktyka: wyzwania XXI wieku, Kraków : [s.n.], XI, 740, [1] s.
2
Gawrońska G., (1995), Metoda i rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem atmosfery dla ekosystemów rolniczego i leśnego, Prom. Księżyk M., Kraków : , 177 k.
3
Księżyk M., (1986), Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 72-80.
4
Księżyk M., (1986), Racjonalne gospodarowanie kopalnymi paliwami energetycznymi, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 72), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 139 s.
5
Księżyk M., (1984), Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 23-34.
6
Księżyk M., (1984), Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 187, s. 39-59.
7
Księżyk M., (1984), Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej (poglądy ekonomistów polskich), "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 74-82.
8
Księżyk M., (1981), Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 67-79.
9
Księżyk M., (1981), Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 131-144.
1
@book{monUEK:2168329743,
author = " ",
title = "Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku",
editor = Jankowska-Kłapkowska Anna,
editor = Księżyk Marianna,
editor = Peszko Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1999",
isbn = "83-907990-6-5",
}
2
@unpublished{drUEK:2168312699,
author = "Grażyna Gawrońska",
title = "Metoda i rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem atmosfery dla ekosystemów rolniczego i leśnego",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
3
@article{artUEK:2168225848,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "72-80",
year = "1986",
}
4
@book{monUEK:2168284485,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Racjonalne gospodarowanie kopalnymi paliwami energetycznymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1986",
issn = "0209-1674",
}
5
@article{artUEK:2168272870,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "23-34",
year = "1984",
}
6
@article{artUEK:2168281437,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej",
number = "187",
pages = "39-59",
year = "1984",
}
7
@article{artUEK:2168229044,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej : (poglądy ekonomistów polskich)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "74-82",
year = "1984",
}
8
@article{artUEK:2168234464,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "67-79",
year = "1981",
}
9
@article{artUEK:2168227782,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "131-144",
year = "1981",
}