Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection
Źródło:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 89-92 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Tryb dostępu:
Nr:
2168248554
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 350 (1991) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2168246690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Funkcja turystyczna Krakowa = Kakow Tourist Function
Źródło:
Folia Turistica. - nr 2 (1991) , s. 83-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243218
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie = Spatial Relations in the Land Use in Cracow / Bogusław LUCHTER - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 7-8
Seria:
(Dokumentacja Geograficzna ; nr 2-3)
Nr:
2168268968
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Wiesława Marczyk
Tytuł:
System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/408
Nr:
2168308957
doktorat
6

Autor:
Nouria Flayh Mzail
Tytuł:
Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
312 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/410
Nr:
2168308939
doktorat
7

Tytuł:
Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska
Źródło:
Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 115-123
Nr:
2168278535
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne = Material Base of Tourism vs Spatial Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989) , s. 77-90. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235086
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Planowanie w regionach w zarysie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
skrypt
10

Tytuł:
Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982 = Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics between 1972 and 1982
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 51-59. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249558
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu = Problems of a Long-term Plan of Spatial Management of the Valley of River Poprad
Źródło:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 27 (1988) , s. 29-46. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355306
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski = Proportionality of Distribution of Areas of Tourism and Tourist Quarters in Regional Structure of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 95-104. - Rez., summ.
Nr:
2168249500
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Z historii badań przestrzennych w Krakowie = From the History of Spatial Studies in Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 26, nr 1/87 (1987) , s. 3-6. - Summ.
Nr:
2168254820
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
XVI, 271 k. + 272-561 k.: il.; 30 cm + Aneks: 12 k. + 13 k. złoż.
Uwagi:
Praca w 3 cz.,
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/837
Nr:
2168312811
doktorat
15

Tytuł:
Economic Development in Light of Regional Differences
Źródło:
The Polish Dilemma : Views from Within / ed. by Lawrence S. Graham, Maria K. Ciechocińska - Boulder ; London: Westview Press, 1987, s. 116-130
ISBN:
0-8133-7160-0
Nr:
2168347852
rozdział w monografii
16

Tytuł:
36 Kongres AIEST
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki1987. - R. 15, nr 4 (82), s. 47-50
Nr:
2168283049
varia
17

Konferencja:
Polish-Hungarian Seminar on the subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Tytuł:
Foreword
Źródło:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 7-9
Nr:
2168348932
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
18

Autor:
William H.J. de Freytas
Tytuł:
Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
204, [8] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/496
Nr:
2168309979
doktorat
19

Tytuł:
Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
266 k., [28 k.]: il.; 30 cm + 4 k. tabl.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/835
Nr:
2168312939
doktorat
20

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 334-339
Nr:
2168265862
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Autor:
Wadie J. Tarish Al-khalidi
Tytuł:
The Directions of Regional Development in Iraq
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
279 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/499
Nr:
2168309973
doktorat
22

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 342-343
Nr:
2168265872
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
23

Konferencja:
Polish-Hungarian Seminar on the subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Tytuł:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
234 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168345094
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
24

Konferencja:
Polish-Hungarian Seminar on the Subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Tytuł:
The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland
Źródło:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 172-187
Nr:
2168348936
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zagospodarowanie turystyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295505
skrypt
26

Tytuł:
Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne = The Posthumous Mention about Professor Antoni Wrzosek
Źródło:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich1985. - z. 25, s. 5-6
Nr:
2168355304
varia
27

Tytuł:
On the Concept of Regional Crisis
Źródło:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985, s. 281-282
Nr:
2168339257
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów = Conservation and Moulding of the Environment in the Planning of Regional Tourist Functions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 153-160. - Rez., summ.
Nr:
2168249760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Irena Jędrzejczyk
Tytuł:
Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
235 k., 49 k. tabl., 16 k. map + 3, [157] k.: il.; 30 cm + Aneks do cz. 2: [37] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/493 (Cz. 2)
Nr:
2168309941
doktorat
31

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[129]-4[132]
Nr:
2168273556
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Tytuł:
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 26-43
Nr:
2168251566
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze = International Tourism In the Member Countries of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983) , s. 41-60. - Rez., summ.
Nr:
2168229468
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim = Aspects of Touristic and Recreational Management in the Beskid Niski
Źródło:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 23 (1983) , s. 233-239. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355294
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
VIII, 339 k.: il.; 30 cm + Aneks : 35 k. (w tym k. złoż)
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/870
Nr:
2168246146
doktorat
36

Autor:
Stanisława Surdykowska , Jerzy Kruczała , Roman Niestrój , Michał Woźniak , Lech Klewżyc , Bogusław Jacewicz , Jan Pająk , Tadeusz Jopek , Augustyn Olszewski , Jerzy Tendaj , Tadeusz Stec
Tytuł:
W gospodarczą rzeczywistość
Źródło:
Gazeta Krakowska1981. - nr 39 (10132), s. 3, 5
Nr:
2168242244
głos w dyskusji/wywiad
37

Tytuł:
Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej = Foreign Tourism in the Socialist Countries of Eastern Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980) , s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231088
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Kryteria optymalizacyjne w planowaniu
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 96-111 - Bibliogr.
Nr:
2168251256
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978 = The Development of Regional Planning in Poland in the Years 1918-1978
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980) , s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168279229
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
[120] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/150
Nr:
2168305523
doktorat
42

Tytuł:
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
XII, 286 k.: il.; 30 cm + Aneks: [120] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/150 (aneks)
Nr:
2168305519
doktorat
43

Autor:
Jerzy Kruczała , Jan Krejczak
Tytuł:
Turystyka polonijna = The Polonian Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978) , s. 25-36. - Rez., summ.
Nr:
2168233370
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977) , s. 9-23
Nr:
2168250232
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 85-107
Nr:
2168251308
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/222
Nr:
2168282427
doktorat
47

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 87
Redaktor:
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168250224
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
48

Tytuł:
Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 24, nr 11 (1976) , s. 37-41
Nr:
2168282363
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego = Regional Plan for Spatial Management Tatra National Park
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 261-264
Nr:
2168333143
varia
50

Tytuł:
XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1976. - nr 2, s. 101-103
Nr:
2168220088
varia
51

Tytuł:
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 85-107
Nr:
2168251306
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
52

Autor:
Zbigniew Bebłot
Tytuł:
Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
XII, 268, [11] k., [49] k., [11] k.: il.; 30 cm + aneks tabelaryczny, mapy
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/336
Nr:
2168307381
doktorat
53

Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego = Chosen Problems on the Development of the Southern Macroregion
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 389-391
Nr:
2168333107
varia
54

Tytuł:
Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej = The Concept of a Carpathian Roadway
Źródło:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 11 (1973) , s. 31-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355292
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973) , s. 19-22
Nr:
2168221802
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 4/48 (1973) , s. 109-111
Nr:
2168221816
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Kierunki badań naukowych turystyki
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 1/45 (1973) , s. 35-38
Nr:
2168221788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów = The Role of Tourism in Economic Activizing of the Region
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 2/42 (1972) , s. 20-31
Nr:
2168224620
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Turystyka jako przedmiot badań naukowych
Źródło:
Magazyn Kulturalny. - 2 (1972) , s. 8-9
Nr:
2168241980
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970) , s. 104-106
Nr:
2168223944
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 60 (1970) , s. 155-166. - Tytuł numeru: Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego
Tryb dostępu:
Nr:
2168335077
artykuł w czasopiśmie
62

Konferencja:
III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskie Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych, Bratysława - Smolenice, Słowacja, od 1970-10-19 do 1970-10-30
Tytuł:
Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 69 (1970) , s. 57-71. - Tytuł numeru: Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych : materiały III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskiego Bratysława - Smolenice, 29-30 X 1970 r.
Nr:
2168335219
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Jerzy Kruczała , Henryk Laska
Tytuł:
Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych
Źródło:
Przegląd Budowlany. - nr 7-8 (1970) , s. 346-348
Nr:
2168354466
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu
Źródło:
Przegląd Budowlany. - nr 7-8 (1969) , s. 355-357
Nr:
2168354468
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Problemy teoretyczne planowania regionalnego = Theoretical Problems of Regional Planning
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
Opis fizyczny:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 27)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168336467
monografia
66

Tytuł:
Problematyka planowania regionalnego
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966) , s. 33-43
Nr:
2168258774
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Turystyka w planowaniu regionalnym = Tourism in Regional Planning
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966) , s. 14-22. - Summ., rez.
Nr:
2168356084
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Władysław Jachniak , Stefan Żurowski , Irena Mileska , Bolesław Kłapkowski , Feliks Zachwieja , Stanisław Wawrzyniak , W. Pencakowska , Wacław Wdowiak , Antoni Fajferek , Stefan Żychoń , Franciszek Zięcina , Zbigniew Mikołajczak , Witold Sierpiński , Antoni Wrzosek , Ludwik Biliński , Roman Peretiatkowicz , Jerzy Buczyński , Włodzimierz Boerner , Marcel Ofiarski , Tadeusz Dohnalik , Tadeusz Jakubowski , Olaf Rogalewski , Antoni Kiesler , Jerzy Kruczała
Tytuł:
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1966. - nr 2, s. 44-111
Nr:
2168356090
głos w dyskusji/wywiad
69

Tytuł:
V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie = The Fifth European Congress of the Society for Regional Research in Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - grudzień (1965) , s. 155-157
Nr:
2168236860
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Turystyka w planowaniu regionalnym = The Problems of Tourism in the Theory and Practice of Regional Planning
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - marzec (1964) , s. 18-36
Nr:
2168237166
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 4(14) (1958) , s. 141-164
Nr:
2168285427
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego = The Experiences of the Cracow Voyevodship Economic Planning Commission
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 10, nr 8 (119) (1955) , s. 64-66
Nr:
2168337753
artykuł w czasopiśmie
1
Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection / Jerzy KRUCZAŁA // W: Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 2). - S. 89-92. - Bibliogr.
2
Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry / Halina GUZIK, Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 350 (1991), s. 5-21. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Funkcja turystyczna Krakowa = Kakow Tourist Function / Jerzy KRUCZAŁA // Folia Turistica. - nr 2 (1991), s. 83-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
4
Przedmowa / Jerzy KRUCZAŁA // W: Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie = Spatial Relations in the Land Use in Cracow / Bogusław LUCHTER. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. - (Dokumentacja Geograficzna, ISSN 0012-5032 ; nr 2-3). - S. 7-8
5
System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu / Wiesława Marczyk ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1989. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq / Nouria Flayh Mzail ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1989. - 312 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska / Jerzy KRUCZAŁA // W: Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 115-123
8
Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne = Material Base of Tourism vs Spatial Planning / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989), s. 77-90. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
10
Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982 = Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics between 1972 and 1982 / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 51-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu = Problems of a Long-term Plan of Spatial Management of the Valley of River Poprad / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 27 (1988), s. 29-46. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
12
Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski = Proportionality of Distribution of Areas of Tourism and Tourist Quarters in Regional Structure of Poland / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 95-104. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Z historii badań przestrzennych w Krakowie = From the History of Spatial Studies in Cracow / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - R. 26, nr 1/87 (1987), s. 3-6. - Summ. - ISSN 0079-578X
14
Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej / Bogusław LUCHTER ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1987. - XVI, 271 k. + 272-561 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 12 k. + 13 k. złoż. - Praca w 3 cz.
15
Economic Development in Light of Regional Differences / Jerzy KRUCZAŁA // W: The Polish Dilemma : Views from Within / ed. by Lawrence S. Graham, Maria K. Ciechocińska. - Boulder ; London: Westview Press, 1987. - S. 116-130. - ISBN 0-8133-7160-0
16
36 Kongres AIEST / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 4 (82) (1987), s. 47-50
17
Foreword / Jerzy KRUCZAŁA // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 7-9
18
Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis / William H.J. de Freitas ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1986. - 204, [8] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego) / Alicja Barłowska ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1986. - 266 k., [28 k.] : il. ; 30 cm + 4 k. tabl. - Bibliogr.
20
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne) / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 334-339
21
The Directions of Regional Development in Iraq / Wadie J. Al-khalidi ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1986. - 279 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Dyskusja / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 342-343
23
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 234 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
24
The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland / Jerzy KRUCZAŁA // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 172-187
25
Zagospodarowanie turystyczne / Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
26
Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne = The Posthumous Mention about Professor Antoni Wrzosek / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 25 (1985), s. 5-6. - ISSN 0137-5423
27
On the Concept of Regional Crisis / Jerzy KRUCZAŁA // W: Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985. - S. 281-282
28
Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów = Conservation and Moulding of the Environment in the Planning of Regional Tourist Functions / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 153-160. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
29
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
30
Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2 / Irena Jędrzejczyk ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1985. - 235 k., 49 k. tabl., 16 k. map + 3, [157] k. : il. ; 30 cm + Aneks do cz. 2: [37] k. - Bibliogr.
31
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne) / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[129]-4[132]
32
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego / Jerzy KRUCZAŁA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 26-43
33
Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze = International Tourism In the Member Countries of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983), s. 41-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
34
Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim = Aspects of Touristic and Recreational Management in the Beskid Niski / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 23 (1983), s. 233-239. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
35
Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Halina GUZIK ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1982. - VIII, 339 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 35 k. (w tym k. złoż). - Bibliogr.
36
W gospodarczą rzeczywistość / Stanisława SURDYKOWSKA, Jerzy KRUCZAŁA, Roman NIESTRÓJ, Michał WOŹNIAK, Lech Klewżyc, Bogusław Jacewicz, Jan Pająk, Tadeusz Jopek, Augustyn Olszewski, Jerzy Tendaj ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132) (1981), s. 3, 5. - ISSN 0208-7693
37
Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej = Foreign Tourism in the Socialist Countries of Eastern Europe / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980), s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Kryteria optymalizacyjne w planowaniu / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 96-111. - Bibliogr.
39
Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978 = The Development of Regional Planning in Poland in the Years 1918-1978 / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980), s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
41
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks / Barbara Rekret ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1978. - [120] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego / Barbara Rekret ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1978. - XII, 286 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [120] k. - Bibliogr.
43
Turystyka polonijna = The Polonian Tourism / Jerzy KRUCZAŁA, Jan Krejcza // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978), s. 25-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki / Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 9-23. - ISSN 0208-7944
45
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 85-107
46
Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego) / Zygmunt NOWAK ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1977. - 311 k. : il. ; 30 cm
47
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 87. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
48
Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki / Jerzy KRUCZAŁA // Życie Szkoły Wyższej . - R. 24, nr 11 (1976), s. 37-41. - ISSN 0591-2377
49
Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego = Regional Plan for Spatial Management Tatra National Park / Jerzy KRUCZAŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 261-264. - ISSN 0079-354X
50
XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976), s. 101-103. - ISSN 0079-578X
51
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 85-107
52
Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa) / Zbigniew Bebłot ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1974. - XII, 268, [11] k., [49] k., [11] k. : il. ; 30 cm + aneks tabelaryczny, mapy. - Bibliogr.
53
Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego = Chosen Problems on the Development of the Southern Macroregion / Jerzy KRUCZAŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 389-391. - ISSN 0079-354X
54
Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej = The Concept of a Carpathian Roadway / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 11 (1973), s. 31-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
55
Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973), s. 19-22. - ISSN 0038-853X
56
2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 4/48 (1973), s. 109-111. - ISSN 0038-853X
57
Kierunki badań naukowych turystyki / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 1/45 (1973), s. 35-38. - ISSN 0038-853X
58
Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów = The Role of Tourism in Economic Activizing of the Region / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 2/42 (1972), s. 20-31. - ISSN 0079-578X
59
Turystyka jako przedmiot badań naukowych / Jerzy KRUCZAŁA // Magazyn Kulturalny. - 2 (1972), s. 8-9
60
Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970), s. 104-106. - ISSN 0079-578X
61
Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 60 (1970), s. 155-166. - Tytuł numeru: Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego. - ISSN 0079-3493
62
Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 69 (1970), s. 57-71. - Tytuł numeru: Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych : materiały III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskiego Bratysława - Smolenice, 29-30 X 1970 r. - ISSN 0079-3493
63
Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych: w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych : w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych / Jerzy KRUCZAŁA, Henryk Laska // Przegląd Budowlany. - nr 7-8 (1970), s. 346-348. - ISSN 0033-2038
64
Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu / Jerzy KRUCZAŁA // Przegląd Budowlany. - nr 7-8 (1969), s. 355-357. - ISSN 0033-2038
65
Problemy teoretyczne planowania regionalnego = Theoretical Problems of Regional Planning / Jerzy Kruczała. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0239-605X ; t. 27)
66
Problematyka planowania regionalnego / Jerzy KRUCZAŁA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 33-43. - ISSN 0071-674X
67
Turystyka w planowaniu regionalnym = Tourism in Regional Planning / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 14-22. - Summ., rez. - ISSN 0137-5504
68
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym / Władysław Jachniak, Stefan Żurowski, Irena Mileska, Bolesław Kłapkowski, Feliks Zachwieja, Stanisław Wawrzyniak, W. Pencakowska, Wacław Wdowiak, Antoni FAJFEREK, Stefan Żychoń, Franciszek Zięcina, Zbigniew Mikołajczak, Witold Sierpiński, Antoni Wrzosek, Ludwik Biliński, Roman Peretiatkowicz, Jerzy Buczyński, Włodzimierz Boerner, Marcel Ofiarski, Tadeusz Dohnalik, Tadeusz Jakubowski, Olaf Rogalewski, Antoni Kiesler, Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 44-111. - ISSN 0518-5289
69
V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie = The Fifth European Congress of the Society for Regional Research in Cracow / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - grudzień (1965), s. 155-157. - ISSN 0079-578X
70
Turystyka w planowaniu regionalnym = The Problems of Tourism in the Theory and Practice of Regional Planning / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - marzec (1964), s. 18-36. - ISSN 0079-578X
71
Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu / Jerzy KRUCZAŁA // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 4(14) (1958), s. 141-164
72
Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego = The Experiences of the Cracow Voyevodship Economic Planning Commission / Jerzy Kruczała // Gospodarka Planowa. - R. 10, nr 8 (119) (1955), s. 64-66. - ISSN 0017-2421
1
Kruczała J., (1991), Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection. [W:] Górka K. (red.), Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 2), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, s. 89-92.
2
Guzik H., Kruczała J., (1991), Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 350, s. 5-21.
3
Kruczała J., (1991), Funkcja turystyczna Krakowa, "Folia Turistica", nr 2, s. 83-87.
4
Kruczała J., (1990), Przedmowa. [W:] Luchter B. (red.), Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie (Dokumentacja Geograficzna; nr 2-3), Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 7-8.
5
Marczyk W., (1989), System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu, Prom. Kruczała J., Kraków : , 202 k.
6
Mzail N., (1989), Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq, Prom. Kruczała J., Kraków : , 312 k.
7
Kruczała J., (1989), Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska. [W:] Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-123.
8
Kruczała J., (1989), Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 290, s. 77-90.
9
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
10
Kruczała J., (1988), Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 51-59.
11
Kruczała J., (1988), Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 27, s. 29-46.
12
Kruczała J., (1987), Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 95-104.
13
Kruczała J., (1987), Z historii badań przestrzennych w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 26, nr 1/87, s. 3-6.
14
Luchter B., (1987), Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, Prom. Kruczała J., Kraków : , XVI, 271 k. + 272-561 k.
15
Kruczała J., (1987), Economic Development in Light of Regional Differences. [W:] Graham , Ciechocińska (red.), The Polish Dilemma : Views from Within, Boulder ; London : Westview Press, s. 116-130.
16
Kruczała J., (1987), 36 Kongres AIEST, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", R. 15, nr 4 (82), s. 47-50.
17
Kruczała J., (1986), Foreword. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-9.
18
de Freytas W., (1986), Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis, Prom. Kruczała J., Kraków : , 204, [8] k.
19
Barłowska A., (1986), Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 266 k., [28 k.]
20
Kruczała J., (1986), Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne). [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 334-339.
21
Tarish Al-khalidi W., (1986), The Directions of Regional Development in Iraq, Prom. Kruczała J., Kraków : , 279 k.
22
Kruczała J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 342-343.
23
Kruczała J. (red.), (1986), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform: a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 234 s.
24
Kruczała J., (1986), The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 172-187.
25
Kruczała J., (1986), Zagospodarowanie turystyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
26
Kruczała J., (1985), Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 25, s. 5-6.
27
Kruczała J., (1985), On the Concept of Regional Crisis. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 281-282.
28
Kruczała J., (1985), Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 153-160.
29
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
30
Jędrzejczyk I., (1985), Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2, Prom. Kruczała J., Kraków : , 235 k., 49 k. tabl., 16 k. map + 3, [157] k.
31
Kruczała J., (1984), Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne). [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[129]-4[132].
32
Kruczała J., Zieliński K., (1984), System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26-43.
33
Kruczała J., (1983), Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 170, s. 41-60.
34
Kruczała J., (1983), Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 23, s. 233-239.
35
Guzik H., (1982), Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , VIII, 339 k.
36
Surdykowska S., Kruczała J., Niestrój R., Woźniak M., Klewżyc L., Jacewicz B., Pająk J., Jopek T., Olszewski A., Tendaj J., Stec T., (1981), W gospodarczą rzeczywistość, "Gazeta Krakowska", nr 39 (10132), s. 3, 5.
37
Kruczała J., (1980), Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 126, s. 5-14.
38
Kruczała J., (1980), Kryteria optymalizacyjne w planowaniu. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 96-111.
39
Kruczała J., (1980), Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 89-97.
40
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
41
Rekret B., (1978), Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego: aneks, Prom. Kruczała J., Kraków : , [120] k.
42
Rekret B., (1978), Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego, Prom. Kruczała J., Kraków : , XII, 286 k.
43
Kruczała J., Krejczak J., (1978), Turystyka polonijna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 103, s. 25-36.
44
Kruczała J., Rejduch J., (1977), Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 9-23.
45
Kruczała J., (1977), Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-107.
46
Nowak Z., (1977), Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 311 k.
47
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 87. - 121 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
48
Kruczała J., (1976), Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 24, nr 11, s. 37-41.
49
Kruczała J., (1976), Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 261-264.
50
Kruczała J., (1976), XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 101-103.
51
Kruczała J., (1975), Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-107.
52
Bebłot Z., (1974), Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa), Prom. Kruczała J., Kraków : , XII, 268, [11] k., [49] k., [11] k.
53
Kruczała J., (1974), Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 389-391.
54
Kruczała J., (1973), Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 11, s. 31-55.
55
Kruczała J., (1973), Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 3/46, s. 19-22.
56
Kruczała J., (1973), 2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 4/48, s. 109-111.
57
Kruczała J., (1973), Kierunki badań naukowych turystyki, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 1/45, s. 35-38.
58
Kruczała J., (1972), Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 2/42, s. 20-31.
59
Kruczała J., (1972), Turystyka jako przedmiot badań naukowych, "Magazyn Kulturalny", 2, s. 8-9.
60
Kruczała J., (1970), Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 4/36, s. 104-106.
61
Kruczała J., (1970), Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 60, s. 155-166.
62
Kruczała J., (1970), Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 69, s. 57-71.
63
Kruczała J., Laska H., (1970), Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych: w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych, "Przegląd Budowlany", nr 7-8, s. 346-348.
64
Kruczała J., (1969), Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu, "Przegląd Budowlany", nr 7-8, s. 355-357.
65
Kruczała J., (1968), Problemy teoretyczne planowania regionalnego, (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 27), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 149, [1] s.
66
Kruczała J., (1966), Problematyka planowania regionalnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 33-43.
67
Kruczała J., (1966), Turystyka w planowaniu regionalnym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 14-22.
68
Jachniak W., Żurowski S., Mileska I., Kłapkowski B., Zachwieja F., Wawrzyniak S., Pencakowska W., Wdowiak W., Fajferek A., Żychoń S., Zięcina F., Mikołajczak Z., Sierpiński W., Wrzosek A., Biliński L., Peretiatkowicz R., Buczyński J., Boerner W., Ofiarski M., Dohnalik T., Jakubowski T., Rogalewski O., Kiesler A., Kruczała J., (1966), Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 44-111.
69
Kruczała J., (1965), V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", grudzień, s. 155-157.
70
Kruczała J., (1964), Turystyka w planowaniu regionalnym, "Problemy Ekonomiczne", marzec, s. 18-36.
71
Kruczała J., (1958), Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 4(14), s. 141-164.
72
Kruczała J., (1955), Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego, "Gospodarka Planowa", R. 10, nr 8 (119), s. 64-66.
1
@inbook{mkaUEK:2168248554,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection",
booktitle = "Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers",
pages = "89-92",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists",
year = "1991",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
2
@article{artUEK:2168246690,
author = "Halina Guzik and Jerzy Kruczała",
title = "Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "350",
pages = "5-21",
year = "1991",
}
3
@article{artUEK:2168243218,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Funkcja turystyczna Krakowa",
journal = "Folia Turistica",
number = "2",
pages = "83-87",
year = "1991",
}
4
@misc{wstUEK:2168268968,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie",
pages = "7-8",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
issn = "0012-5032",
}
5
@unpublished{drUEK:2168308957,
author = "Wiesława Marczyk",
title = "System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
6
@unpublished{drUEK:2168308939,
author = "Nouria Flayh Mzail",
title = "Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
7
@inbook{mkaUEK:2168278535,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska",
booktitle = "Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989",
pages = "115-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
8
@article{artUEK:2168235086,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "290",
pages = "77-90",
year = "1989",
}
9
@book{skrUEK:2168250894,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
10
@article{artUEK:2168249558,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "51-59",
year = "1988",
url = {},
}
11
@article{artUEK:2168355306,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 27",
pages = "29-46",
year = "1988",
}
12
@article{artUEK:2168249500,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "95-104",
year = "1987",
}
13
@article{artUEK:2168254820,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Z historii badań przestrzennych w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 26, 1/87",
pages = "3-6",
year = "1987",
}
14
@unpublished{drUEK:2168312811,
author = "Bogusław Luchter",
title = "Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
15
@inbook{fmUEK:2168347852,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Economic Development in Light of Regional Differences",
booktitle = "The Polish Dilemma : Views from Within",
pages = "116-130",
adress = "Boulder ; London",
publisher = "Westview Press",
year = "1987",
isbn = "0-8133-7160-0",
}
16
@misc{varUEK:2168283049,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "36 Kongres AIEST",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki",
number = "R. 15, 4 (82)",
pages = "47-50",
year = "1987",
}
17
@misc{wstUEK:2168348932,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Foreword",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
18
@unpublished{drUEK:2168309979,
author = "William H.J. de Freytas",
title = "Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
19
@unpublished{drUEK:2168312939,
author = "Alicja Barłowska",
title = "Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
20
@inbook{mkaUEK:2168265862,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "334-339",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
21
@unpublished{drUEK:2168309973,
author = "Wadie J. Tarish Al-khalidi",
title = "The Directions of Regional Development in Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
22
@misc{gwdUEK:2168265872,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "342-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
23
@book{mkrUEK:2168345094,
title = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
editor = Kruczała Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
24
@inbook{mkaUEK:2168348936,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "172-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
25
@book{skrUEK:2168295505,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zagospodarowanie turystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
26
@misc{varUEK:2168355304,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne",
booktitle = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 25",
pages = "5-6",
year = "1985",
}
27
@inbook{mkaUEK:2168339257,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "On the Concept of Regional Crisis",
booktitle = "Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983",
pages = "281-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1985",
}
28
@article{artUEK:2168249760,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "153-160",
year = "1985",
}
29
@inbook{fskrUEK:2168251592,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
30
@unpublished{drUEK:2168309941,
author = "Irena Jędrzejczyk",
title = "Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
31
@inbook{mkaUEK:2168273556,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[129]-4[132]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
32
@inbook{fskrUEK:2168251566,
author = "Jerzy Kruczała and Kazimierz Zieliński",
title = "System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "26-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
33
@article{artUEK:2168229468,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "170",
pages = "41-60",
year = "1983",
}
34
@article{artUEK:2168355294,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 23",
pages = "233-239",
year = "1983",
}
35
@unpublished{drUEK:2168246146,
author = "Halina Guzik",
title = "Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
36
@misc{gwdUEK:2168242244,
author = "Stanisława Surdykowska and Jerzy Kruczała and Roman Niestrój and Michał Woźniak and Lech Klewżyc and Bogusław Jacewicz and Jan Pająk and Tadeusz Jopek and Augustyn Olszewski and Jerzy Tendaj and Tadeusz Stec",
title = "W gospodarczą rzeczywistość",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "39 (10132)",
pages = "3, 5",
year = "1981",
}
37
@article{artUEK:2168231088,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "126",
pages = "5-14",
year = "1980",
}
38
@inbook{fskrUEK:2168251256,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Kryteria optymalizacyjne w planowaniu",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "96-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
39
@article{artUEK:2168279229,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "89-97",
year = "1980",
}
40
@inbook{fskrUEK:2168251260,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
41
@unpublished{drUEK:2168305523,
author = "Barbara Rekret",
title = "Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
42
@unpublished{drUEK:2168305519,
author = "Barbara Rekret",
title = "Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
43
@article{artUEK:2168233370,
author = "Jerzy Kruczała and Jan Krejczak",
title = "Turystyka polonijna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "103",
pages = "25-36",
year = "1978",
}
44
@article{artUEK:2168250232,
author = "Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "9-23",
year = "1977",
}
45
@inbook{fskrUEK:2168251308,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "85-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
46
@unpublished{drUEK:2168282427,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
47
@misc{redUEK:2168250224,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
48
@article{artUEK:2168282363,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 24, 11",
pages = "37-41",
year = "1976",
}
49
@misc{varUEK:2168333143,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "261-264",
year = "1976",
}
50
@misc{varUEK:2168220088,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "101-103",
year = "1976",
}
51
@inbook{fskrUEK:2168251306,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "85-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
52
@unpublished{drUEK:2168307381,
author = "Zbigniew Bebłot",
title = "Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
53
@misc{varUEK:2168333107,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "389-391",
year = "1974",
}
54
@article{artUEK:2168355292,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 11",
pages = "31-55",
year = "1973",
}
55
@article{artUEK:2168221802,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 3/46",
pages = "19-22",
year = "1973",
}
56
@article{artUEK:2168221816,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 4/48",
pages = "109-111",
year = "1973",
}
57
@article{artUEK:2168221788,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Kierunki badań naukowych turystyki",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 1/45",
pages = "35-38",
year = "1973",
}
58
@article{artUEK:2168224620,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 2/42",
pages = "20-31",
year = "1972",
}
59
@article{artUEK:2168241980,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka jako przedmiot badań naukowych",
journal = "Magazyn Kulturalny",
number = "2",
pages = "8-9",
year = "1972",
}
60
@article{artUEK:2168223944,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 4/36",
pages = "104-106",
year = "1970",
}
61
@article{artUEK:2168335077,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 60",
pages = "155-166",
year = "1970",
url = {},
}
62
@article{artUEK:2168335219,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 69",
pages = "57-71",
year = "1970",
}
63
@article{artUEK:2168354466,
author = "Jerzy Kruczała and Henryk Laska",
title = "Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "7-8",
pages = "346-348",
year = "1970",
}
64
@article{artUEK:2168354468,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "7-8",
pages = "355-357",
year = "1969",
}
65
@book{monUEK:2168336467,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy teoretyczne planowania regionalnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
issn = "0239-605X",
}
66
@article{artUEK:2168258774,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problematyka planowania regionalnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "33-43",
year = "1966",
}
67
@article{artUEK:2168356084,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka w planowaniu regionalnym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "14-22",
year = "1966",
}
68
@misc{gwdUEK:2168356090,
author = "Władysław Jachniak and Stefan Żurowski and Irena Mileska and Bolesław Kłapkowski and Feliks Zachwieja and Stanisław Wawrzyniak and W. Pencakowska and Wacław Wdowiak and Antoni Fajferek and Stefan Żychoń and Franciszek Zięcina and Zbigniew Mikołajczak and Witold Sierpiński and Antoni Wrzosek and Ludwik Biliński and Roman Peretiatkowicz and Jerzy Buczyński and Włodzimierz Boerner and Marcel Ofiarski and Tadeusz Dohnalik and Tadeusz Jakubowski and Olaf Rogalewski and Antoni Kiesler and Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "44-111",
year = "1966",
}
69
@article{artUEK:2168236860,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "grudzień ",
pages = "155-157",
year = "1965",
}
70
@article{artUEK:2168237166,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka w planowaniu regionalnym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "marzec",
pages = "18-36",
year = "1964",
}
71
@article{artUEK:2168285427,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 4(14)",
pages = "141-164",
year = "1958",
}
72
@article{artUEK:2168337753,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 10, 8 (119)",
pages = "64-66",
year = "1955",
}