Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 350 (1991) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2168246690
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Funkcja turystyczna Krakowa = Kakow Tourist Function
Źródło:
Folia Turistica. - nr 2 (1991) , s. 83-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243218
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection
Źródło:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 89-92 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Tryb dostępu:
Nr:
2168248554
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie = Spatial Relations in the Land Use in Cracow / Bogusław LUCHTER - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 7-8
Seria:
(Dokumentacja Geograficzna ; nr 2-3)
Nr:
2168268968
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska
Źródło:
Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 115-123
Nr:
2168278535
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Autor:
Nouria Flayh Mzail
Tytuł:
Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
312 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/410
Nr:
2168308939
doktorat
7

Autor:
Wiesława Marczyk
Tytuł:
System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/408
Nr:
2168308957
doktorat
8

Tytuł:
Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne = Material Base of Tourism vs Spatial Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 290 (1989) , s. 77-90. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235086
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu = Problems of a Long-term Plan of Spatial Management of the Valley of River Poprad
Źródło:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 27 (1988) , s. 29-46. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355306
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Planowanie w regionach w zarysie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
skrypt
11

Tytuł:
Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982 = Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics between 1972 and 1982
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988) , s. 51-59. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249558
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
577 k.: il.; 30 cm + Aneks: 25 k.
Uwagi:
Praca w 3 cz.,
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/837
Nr:
2168312811
doktorat
13

Tytuł:
Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski = Proportionality of Distribution of Areas of Tourism and Tourist Quarters in Regional Structure of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 95-104. - Rez., summ.
Nr:
2168249500
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Economic Development in Light of Regional Differences
Źródło:
The Polish Dilemma : Views from Within / red. Lawrence S. Graham, Maria K. Ciechocińska - Boulder ; London: Westview Press, 1987, s. 116-130
ISBN:
0-8133-7160-0
Nr:
2168347852
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Z historii badań przestrzennych w Krakowie = From the History of Spatial Studies in Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1987) , s. 3-6. - Summ.
Nr:
2168254820
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
36 Kongres AIEST
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 4 (82), s. 47-50
Nr:
2168283049
varia
17

Konferencja:
Polish-Hungarian Seminar on the subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Tytuł:
Foreword
Źródło:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / red. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 7-9
Nr:
2168348932
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
Polish-Hungarian Seminar on the Subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Tytuł:
The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland
Źródło:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / red. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 172-187
Nr:
2168348936
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 342-343
Nr:
2168265872
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Zagospodarowanie turystyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295505
skrypt
21

Tytuł:
The Role of Catering Facilities in the Local and Regional Tourist Facilities Complexes
Źródło:
Revue de Tourisme. - no. 4 (41) (1986) , s. 16-17
Nr:
2168357182
artykuł w czasopiśmie
22

Konferencja:
Polish-Hungarian Seminar on the subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Tytuł:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
234 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168345094
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
23

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 334-339
Nr:
2168265862
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
294 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/835
Nr:
2168312939
doktorat
25

Autor:
William H.J. de Freytas
Tytuł:
Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
212 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/496
Nr:
2168309979
doktorat
26

Autor:
Wadie J. Tarish Al-khalidi
Tytuł:
The Directions of Regional Development in Iraq
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
279 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/499
Nr:
2168309973
doktorat
27

Tytuł:
Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne = The Posthumous Mention about Professor Antoni Wrzosek
Źródło:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 25, s. 5-6
Nr:
2168355304
varia
28

Tytuł:
Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów = Conservation and Moulding of the Environment in the Planning of Regional Tourist Functions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 153-160. - Rez., summ.
Nr:
2168249760
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
On the Concept of Regional Crisis
Źródło:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985, s. 281-282
Nr:
2168339257
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Irena Jędrzejczyk
Tytuł:
Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
460 k.: il.; 30 cm + Aneks: 37 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/493 (Cz. 2)
Nr:
2168309941
doktorat
32

Tytuł:
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 26-43
Nr:
2168251566
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
33

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[129]-4[132]
Nr:
2168273556
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Tytuł:
Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim = Aspects of Touristic and Recreational Management in the Beskid Niski
Źródło:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 23 (1983) , s. 233-239. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355294
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze = International Tourism In the Member Countries of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 170 (1983) , s. 41-60. - Rez., summ.
Nr:
2168229468
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
347 k.: il.; 30 cm + Aneks: 35 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/870
Nr:
2168246146
doktorat
37

Autor:
Stanisława Surdykowska , Jerzy Kruczała , Roman Niestrój , Michał Woźniak , Lech Klewżyc , Bogusław Jacewicz , Jan Pająk , Tadeusz Jopek , Augustyn Olszewski , Jerzy Tendaj , Tadeusz Stec
Tytuł:
W gospodarczą rzeczywistość
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132), s. 3, 5
Nr:
2168242244
głos w dyskusji/wywiad
38

Tytuł:
Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej = Foreign Tourism in the Socialist Countries of Eastern Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 126 (1980) , s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231088
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978 = The Development of Regional Planning in Poland in the Years 1918-1978
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 122 (1980) , s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168279229
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Kryteria optymalizacyjne w planowaniu
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 96-111 - Bibliogr.
Nr:
2168251256
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/150
Nr:
2168305523
doktorat
43

Autor:
Jerzy Kruczała , Jan Krejczak
Tytuł:
Turystyka polonijna = The Polonian Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 103 (1978) , s. 25-36. - Rez., summ.
Nr:
2168233370
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm + Aneks: 120 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/150 (aneks)
Nr:
2168305519
doktorat
45

Tytuł:
Plan zagospodarowania przestrzennego Babiogórskiego Parku Narodowego = The Physical Plan of Babia Góra National Park
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne. - z. 46 (1978) , s. 25-31. - summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Geograficznego UJ ; z. 68)
Nr:
2168365180
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 87 (1977) , s. 9-23
Nr:
2168250232
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/222
Nr:
2168282427
doktorat
48

Tytuł:
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 85-107
Nr:
2168251308
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 24, nr 11 (1976) , s. 37-41
Nr:
2168282363
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2, s. 101-103
Nr:
2168220088
varia
51

Tytuł:
Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego = Regional Plan for Spatial Management Tatra National Park
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 261-264
Nr:
2168333143
varia
52

Tytuł:
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 85-107
Nr:
2168251306
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
53

Autor:
Zbigniew Bebłot
Tytuł:
Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
351 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/336
Nr:
2168307381
doktorat
54

Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego = Chosen Problems on the Development of the Southern Macroregion
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 389-391
Nr:
2168333107
varia
55

Tytuł:
2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1973) , s. 109-111
Nr:
2168221816
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Kierunki badań naukowych turystyki
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1973) , s. 35-38
Nr:
2168221788
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej = The Concept of a Carpathian Roadway
Źródło:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 11 (1973) , s. 31-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355292
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1973) , s. 19-22
Nr:
2168221802
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów = The Role of Tourism in Economic Activizing of the Region
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1972) , s. 20-31
Nr:
2168224620
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Turystyka jako przedmiot badań naukowych
Źródło:
Magazyn Kulturalny. - 2 (1972) , s. 8-9
Nr:
2168241980
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1970) , s. 104-106
Nr:
2168223944
artykuł w czasopiśmie
62

Konferencja:
III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskie Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych, Bratysława - Smolenice, Słowacja, od 1970-10-19 do 1970-10-30
Tytuł:
Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 69 (1970) , s. 57-71. - Tytuł numeru: Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych : materiały III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskiego Bratysława - Smolenice, 29-30 X 1970 r.
Nr:
2168335219
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 60 (1970) , s. 155-166. - Tytuł numeru: Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego
Tryb dostępu:
Nr:
2168335077
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Jerzy Kruczała , Henryk Laska
Tytuł:
Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych
Źródło:
Przegląd Budowlany. - R. 42, nr 7-8 (1970) , s. 346-348
Nr:
2168354466
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu
Źródło:
Przegląd Budowlany. - R. 41, nr 7-8 (1969) , s. 355-357
Nr:
2168354468
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Problemy teoretyczne planowania regionalnego = Theoretical Problems of Regional Planning
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
Opis fizyczny:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 27)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168336467
monografia
67

Tytuł:
Problematyka planowania regionalnego
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966) , s. 33-43
Nr:
2168258774
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Władysław Jachniak , Stefan Żurowski , Irena Mileska , Bolesław Kłapkowski , Feliks Zachwieja , Stanisław Wawrzyniak , W. Pencakowska , Wacław Wdowiak , Antoni Fajferek , Stefan Żychoń , Franciszek Zięcina , Zbigniew Mikołajczak , Witold Sierpiński , Antoni Wrzosek , Ludwik Biliński , Roman Peretiatkowicz , Jerzy Buczyński , Włodzimierz Boerner , Marcel Ofiarski , Tadeusz Dohnalik , Tadeusz Jakubowski , Olaf Rogalewski , Antoni Kiesler , Jerzy Kruczała
Tytuł:
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2, s. 44-111
Nr:
2168356090
głos w dyskusji/wywiad
69

Tytuł:
Turystyka w planowaniu regionalnym = Tourism in Regional Planning
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966) , s. 14-22. - Summ., rez.
Nr:
2168356084
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Problemy teoretyczne planowania regionalnego
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. - styczeń-czerwiec 1965, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168364626
varia
71

Tytuł:
V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie = The Fifth European Congress of the Society for Regional Research in Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1965) , s. 155-157
Nr:
2168236860
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Problemy teoretyczne planowania regionalnego = Theoretical Problems of Regional Planning
Źródło:
Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / red. Jan Czarkowski - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965, s. 49-94. - Rez., summ.
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 7)
Nr:
2168362830
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Turystyka w planowaniu regionalnym = The Problems of Tourism in the Theory and Practice of Regional Planning
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - marzec (1964) , s. 18-36
Nr:
2168237166
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Amerykańskie parki narodowe - dzisiaj
Źródło:
Wierchy. - R. 30 (1961) , s. 161-170
Tryb dostępu:
Nr:
2168366898
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Zagadnienie rozwoju gospodarczego Zakopanego i Podtatrza
Źródło:
Wierchy. - R. 27, s. 221-222
Tryb dostępu:
Nr:
2168366896
varia
76

Tytuł:
Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu
Źródło:
Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 4(14) (1958) , s. 141-164
Nr:
2168285427
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Zakopane i Podtatrze - w państwowych planach 1956-1960 r.
Źródło:
Wierchy. - R. 26, s. 239-241
Tryb dostępu:
Nr:
2168366890
varia
78

Tytuł:
Utworzenie Komitetu do Spraw Zagospodarowania Ziem Górskich
Źródło:
Wierchy. - R. 26, s. 241-242
Tryb dostępu:
Nr:
2168366894
varia
79

Tytuł:
Zawiązek badań spraw górskich
Źródło:
Wierchy. - R. 26, s. 242
Tryb dostępu:
Nr:
2168366892
varia
80

Tytuł:
Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego = The Experiences of the Cracow Voyevodship Economic Planning Commission
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 10, nr 8 (119) (1955) , s. 64-66
Nr:
2168337753
artykuł w czasopiśmie
1
Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry / Halina GUZIK, Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 350 (1991), s. 5-21. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Funkcja turystyczna Krakowa = Kakow Tourist Function / Jerzy KRUCZAŁA // Folia Turistica. - nr 2 (1991), s. 83-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
3
Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection / Jerzy KRUCZAŁA // W: Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 2). - S. 89-92. - Bibliogr.
4
Przedmowa / Jerzy KRUCZAŁA // W: Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie = Spatial Relations in the Land Use in Cracow / Bogusław LUCHTER. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. - (Dokumentacja Geograficzna, ISSN 0012-5032 ; nr 2-3). - S. 7-8
5
Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska / Jerzy KRUCZAŁA // W: Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 115-123
6
Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq / Nouria Flayh Mzail ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1989. - 312 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu / Wiesława Marczyk ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1989. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne = Material Base of Tourism vs Spatial Planning / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 290 (1989), s. 77-90. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu = Problems of a Long-term Plan of Spatial Management of the Valley of River Poprad / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 27 (1988), s. 29-46. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
10
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
11
Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982 = Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics between 1972 and 1982 / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 51-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej / Bogusław LUCHTER ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1987. - 577 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 25 k. - Praca w 3 cz.
13
Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski = Proportionality of Distribution of Areas of Tourism and Tourist Quarters in Regional Structure of Poland / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 95-104. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Economic Development in Light of Regional Differences / Jerzy KRUCZAŁA // W: The Polish Dilemma : Views from Within / ed. by Lawrence S. Graham, Maria K. Ciechocińska. - Boulder ; London: Westview Press, 1987. - S. 116-130. - ISBN 0-8133-7160-0
15
Z historii badań przestrzennych w Krakowie = From the History of Spatial Studies in Cracow / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1987), s. 3-6. - Summ. - ISSN 0079-578X
16
36 Kongres AIEST / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 4 (82) (1987), s. 47-50
17
Foreword / Jerzy KRUCZAŁA // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 7-9
18
The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland / Jerzy KRUCZAŁA // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 172-187
19
Dyskusja / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 342-343
20
Zagospodarowanie turystyczne / Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
The Role of Catering Facilities in the Local and Regional Tourist Facilities Complexes / Jerzy KRUCZAŁA // Revue de Tourisme. - no. 4 (41) (1986), s. 16-17
22
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 234 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
23
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne) / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 334-339
24
Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego) / Alicja Barłowska ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1986. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis / William H.J. de Freitas ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1986. - 212 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
The Directions of Regional Development in Iraq / Wadie J. Al-khalidi ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1986. - 279 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne = The Posthumous Mention about Professor Antoni Wrzosek / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 25 (1985), s. 5-6. - ISSN 0137-5423
28
Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów = Conservation and Moulding of the Environment in the Planning of Regional Tourist Functions / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 153-160. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
29
On the Concept of Regional Crisis / Jerzy KRUCZAŁA // W: Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985. - S. 281-282
30
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
31
Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2 / Irena Jędrzejczyk ; . - Kraków : , 1985. - 460 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 37 k. - Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Bibliogr.
32
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego / Jerzy KRUCZAŁA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 26-43
33
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne) / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[129]-4[132]
34
Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim = Aspects of Touristic and Recreational Management in the Beskid Niski / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 23 (1983), s. 233-239. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
35
Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze = International Tourism In the Member Countries of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983), s. 41-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Halina GUZIK ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1982. - 347 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 35 k. - Bibliogr.
37
W gospodarczą rzeczywistość / Stanisława SURDYKOWSKA, Jerzy KRUCZAŁA, Roman NIESTRÓJ, Michał WOŹNIAK, Lech Klewżyc, Bogusław Jacewicz, Jan Pająk, Tadeusz Jopek, Augustyn Olszewski, Jerzy Tendaj ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132) (1981), s. 3, 5. - ISSN 0208-7693
38
Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej = Foreign Tourism in the Socialist Countries of Eastern Europe / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980), s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
40
Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978 = The Development of Regional Planning in Poland in the Years 1918-1978 / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980), s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
41
Kryteria optymalizacyjne w planowaniu / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 96-111. - Bibliogr.
42
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks / Barbara Rekret ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1978. - 120 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Turystyka polonijna = The Polonian Tourism / Jerzy KRUCZAŁA, Jan Krejcza // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978), s. 25-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego / Barbara Rekret ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1978. - 308 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 120 k. - Bibliogr.
45
Plan zagospodarowania przestrzennego Babiogórskiego Parku Narodowego = The Physical Plan of Babia Góra National Park / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139 ; z. 516. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Geograficznego UJ ; z. 68). - z. 46 (1978), s. 25-31. - summ. - ISSN 0083-4343
46
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki / Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 9-23. - ISSN 0208-7944
47
Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego) / Zygmunt NOWAK ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1977. - 311 k. : il. ; 30 cm
48
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 85-107
49
Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki / Jerzy KRUCZAŁA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 24, nr 11 (1976), s. 37-41. - ISSN 0591-2377
50
XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976), s. 101-103. - ISSN 0079-578X
51
Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego = Regional Plan for Spatial Management Tatra National Park / Jerzy KRUCZAŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 261-264. - ISSN 0079-354X
52
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 85-107
53
Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa) / Zbigniew Bebłot ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1974. - 351 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego = Chosen Problems on the Development of the Southern Macroregion / Jerzy KRUCZAŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 389-391. - ISSN 0079-354X
55
2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1973), s. 109-111. - ISSN 0079-578X
56
Kierunki badań naukowych turystyki / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 1 (1973), s. 35-38. - ISSN 0079-578X
57
Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej = The Concept of a Carpathian Roadway / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 11 (1973), s. 31-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
58
Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1973), s. 19-22. - ISSN 0079-578X
59
Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów = The Role of Tourism in Economic Activizing of the Region / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 2 (1972), s. 20-31. - ISSN 0079-578X
60
Turystyka jako przedmiot badań naukowych / Jerzy KRUCZAŁA // Magazyn Kulturalny. - 2 (1972), s. 8-9
61
Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1970), s. 104-106. - ISSN 0079-578X
62
Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 69 (1970), s. 57-71. - Tytuł numeru: Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych : materiały III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskiego Bratysława - Smolenice, 29-30 X 1970 r. - ISSN 0079-3493
63
Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 60 (1970), s. 155-166. - Tytuł numeru: Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego. - ISSN 0079-3493
64
Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych / Jerzy KRUCZAŁA, Henryk Laska // Przegląd Budowlany. - R. 42, nr 7-8 (1970), s. 346-348. - ISSN 0033-2038
65
Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu / Jerzy KRUCZAŁA // Przegląd Budowlany. - R. 41, nr 7-8 (1969), s. 355-357. - ISSN 0033-2038
66
Problemy teoretyczne planowania regionalnego = Theoretical Problems of Regional Planning / Jerzy Kruczała. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0239-605X ; t. 27)
67
Problematyka planowania regionalnego / Jerzy Kruczała // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 33-43. - ISSN 0071-674X
68
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym / Władysław Jachniak, Stefan Żurowski, Irena Mileska, Bolesław Kłapkowski, Feliks Zachwieja, Stanisław Wawrzyniak, W. Pencakowska, Wacław Wdowiak, Antoni FAJFEREK, Stefan Żychoń, Franciszek Zięcina, Zbigniew Mikołajczak, Witold Sierpiński, Antoni Wrzosek, Ludwik Biliński, Roman PERETIATKOWICZ, Jerzy Buczyński, Włodzimierz Boerner, Marcel Ofiarski, Tadeusz Dohnalik, Tadeusz Jakubowski, Olaf Rogalewski, Antoni Kiesler, Jerzy Kruczała // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 44-111. - ISSN 0079-578X
69
Turystyka w planowaniu regionalnym = Tourism in Regional Planning / Jerzy Kruczała // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 14-22. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
70
Problemy teoretyczne planowania regionalnego / J. Kruczała // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. - styczeń-czerwiec 1965 (1966), s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0867-1699
71
V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie = The Fifth European Congress of the Society for Regional Research in Cracow / Jerzy Kruczała // Problemy Ekonomiczne. - grudzień (1965), s. 155-157. - ISSN 0079-578X
72
Problemy teoretyczne planowania regionalnego = Theoretical Problems of Regional Planning / Jerzy Kruczała // W: Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej / red. Jan Czarkowski. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 7). - S. 49-94. - Rez., summ.
73
Turystyka w planowaniu regionalnym = The Problems of Tourism in the Theory and Practice of Regional Planning / Jerzy Kruczała // Problemy Ekonomiczne. - marzec (1964), s. 18-36. - ISSN 0079-578X
74
Amerykańskie parki narodowe - dzisiaj / Jerzy Kruczała // Wierchy. - R. 30 (1961), s. 161-170. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/90132/edition/83625/content. - ISSN 0137-6829
75
Zagadnienie rozwoju gospodarczego Zakopanego i Podtatrza / Jerzy Kruczała // Wierchy. - R. 27 (1958), s. 221-222. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61871/edition/55969/content. - ISSN 0137-6829
76
Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu / Jerzy Kruczała // Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 4(14) (1958), s. 141-164
77
Zakopane i Podtatrze - w państwowych planach 1956-1960 r. / Jerzy Kruczała // Wierchy. - R. 26 (1957), s. 239-241. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content. - ISSN 0137-6829
78
Utworzenie Komitetu do Spraw Zagospodarowania Ziem Górskich / Jerzy Kruczała // Wierchy. - R. 26 (1957), s. 241-242. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content. - ISSN 0137-6829
79
Zawiązek badań spraw górskich / Jerzy Kruczała // Wierchy. - R. 26 (1957), s. 242. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content. - ISSN 0137-6829
80
Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego = The Experiences of the Cracow Voyevodship Economic Planning Commission / Jerzy Kruczała // Gospodarka Planowa. - R. 10, nr 8 (119) (1955), s. 64-66. - ISSN 0017-2421
1
Guzik H., Kruczała J., (1991), Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 350, s. 5-21.
2
Kruczała J., (1991), Funkcja turystyczna Krakowa, "Folia Turistica", nr 2, s. 83-87.
3
Kruczała J., (1991), Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection. [W:] Górka K. (red.), Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 2), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, s. 89-92.
4
Kruczała J., (1990), Przedmowa. [W:] Luchter B. (red.), Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie (Dokumentacja Geograficzna; nr 2-3), Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 7-8.
5
Kruczała J., (1989), Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska. [W:] Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-123.
6
Mzail N., (1989), Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq, Prom. Kruczała J., Kraków : , 312 k.
7
Marczyk W., (1989), System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu, Prom. Kruczała J., Kraków : , 202 k.
8
Kruczała J., (1989), Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 290, s. 77-90.
9
Kruczała J., (1988), Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 27, s. 29-46.
10
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
11
Kruczała J., (1988), Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 51-59.
12
Luchter B., (1987), Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, Prom. Kruczała J., Kraków : , 577 k.
13
Kruczała J., (1987), Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 95-104.
14
Kruczała J., (1987), Economic Development in Light of Regional Differences. [W:] Graham , Ciechocińska (red.), The Polish Dilemma : Views from Within, Boulder ; London : Westview Press, s. 116-130.
15
Kruczała J., (1987), Z historii badań przestrzennych w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 3-6.
16
Kruczała J., (1987), 36 Kongres AIEST, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", R. 15, nr 4 (82), s. 47-50.
17
Kruczała J., (1986), Foreword. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-9.
18
Kruczała J., (1986), The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 172-187.
19
Kruczała J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 342-343.
20
Kruczała J., (1986), Zagospodarowanie turystyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
21
Kruczała J., (1986), The Role of Catering Facilities in the Local and Regional Tourist Facilities Complexes, "Revue de Tourisme", no. 4 (41), s. 16-17.
22
Kruczała J. (red.), (1986), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform: a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 234 s.
23
Kruczała J., (1986), Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne). [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 334-339.
24
Barłowska A., (1986), Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 294 k.
25
de Freytas W., (1986), Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis, Prom. Kruczała J., Kraków : , 212 k.
26
Tarish Al-khalidi W., (1986), The Directions of Regional Development in Iraq, Prom. Kruczała J., Kraków : , 279 k.
27
Kruczała J., (1985), Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 25, s. 5-6.
28
Kruczała J., (1985), Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 153-160.
29
Kruczała J., (1985), On the Concept of Regional Crisis. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 281-282.
30
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
31
Jędrzejczyk I., (1985), Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2, Prom. Kruczała J., Kraków : , 460 k.
32
Kruczała J., Zieliński K., (1984), System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26-43.
33
Kruczała J., (1984), Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne). [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[129]-4[132].
34
Kruczała J., (1983), Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 23, s. 233-239.
35
Kruczała J., (1983), Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 170, s. 41-60.
36
Guzik H., (1982), Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 347 k.
37
Surdykowska S., Kruczała J., Niestrój R., Woźniak M., Klewżyc L., Jacewicz B., Pająk J., Jopek T., Olszewski A., Tendaj J., Stec T., (1981), W gospodarczą rzeczywistość, "Gazeta Krakowska", nr 39 (10132), s. 3, 5.
38
Kruczała J., (1980), Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 126, s. 5-14.
39
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
40
Kruczała J., (1980), Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 89-97.
41
Kruczała J., (1980), Kryteria optymalizacyjne w planowaniu. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 96-111.
42
Rekret B., (1978), Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego: aneks, Prom. Kruczała J., Kraków : , 120 k.
43
Kruczała J., Krejczak J., (1978), Turystyka polonijna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 103, s. 25-36.
44
Rekret B., (1978), Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego, Prom. Kruczała J., Kraków : , 308 k.
45
Kruczała J., (1978), Plan zagospodarowania przestrzennego Babiogórskiego Parku Narodowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne", z. 46, s. 25-31.
46
Kruczała J., Rejduch J., (1977), Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 9-23.
47
Nowak Z., (1977), Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 311 k.
48
Kruczała J., (1977), Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-107.
49
Kruczała J., (1976), Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 24, nr 11, s. 37-41.
50
Kruczała J., (1976), XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 101-103.
51
Kruczała J., (1976), Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 261-264.
52
Kruczała J., (1975), Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-107.
53
Bebłot Z., (1974), Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa), Prom. Kruczała J., Kraków : , 351 k.
54
Kruczała J., (1974), Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 389-391.
55
Kruczała J., (1973), 2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 109-111.
56
Kruczała J., (1973), Kierunki badań naukowych turystyki, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 35-38.
57
Kruczała J., (1973), Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 11, s. 31-55.
58
Kruczała J., (1973), Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 19-22.
59
Kruczała J., (1972), Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 20-31.
60
Kruczała J., (1972), Turystyka jako przedmiot badań naukowych, "Magazyn Kulturalny", 2, s. 8-9.
61
Kruczała J., (1970), Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 104-106.
62
Kruczała J., (1970), Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 69, s. 57-71.
63
Kruczała J., (1970), Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 60, s. 155-166.
64
Kruczała J., Laska H., (1970), Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych, "Przegląd Budowlany", R. 42, nr 7-8, s. 346-348.
65
Kruczała J., (1969), Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu, "Przegląd Budowlany", R. 41, nr 7-8, s. 355-357.
66
Kruczała J., (1968), Problemy teoretyczne planowania regionalnego, (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 27), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 149, [1] s.
67
Kruczała J., (1966), Problematyka planowania regionalnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 33-43.
68
Jachniak W., Żurowski S., Mileska I., Kłapkowski B., Zachwieja F., Wawrzyniak S., Pencakowska W., Wdowiak W., Fajferek A., Żychoń S., Zięcina F., Mikołajczak Z., Sierpiński W., Wrzosek A., Biliński L., Peretiatkowicz R., Buczyński J., Boerner W., Ofiarski M., Dohnalik T., Jakubowski T., Rogalewski O., Kiesler A., Kruczała J., (1966), Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 44-111.
69
Kruczała J., (1966), Turystyka w planowaniu regionalnym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 14-22.
70
Kruczała J., (1966), Problemy teoretyczne planowania regionalnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji", styczeń-czerwiec 1965, s. 64-65.
71
Kruczała J., (1965), V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", grudzień, s. 155-157.
72
Kruczała J., (1965), Problemy teoretyczne planowania regionalnego. [W:] Czarkowski J. (red.), Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 7), Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 49-94.
73
Kruczała J., (1964), Turystyka w planowaniu regionalnym, "Problemy Ekonomiczne", marzec, s. 18-36.
74
Kruczała J., (1961), Amerykańskie parki narodowe - dzisiaj, "Wierchy", R. 30, s. 161-170; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/90132/edition/83625/content
75
Kruczała J., (1958), Zagadnienie rozwoju gospodarczego Zakopanego i Podtatrza, "Wierchy", R. 27, s. 221-222; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61871/edition/55969/content
76
Kruczała J., (1958), Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 4(14), s. 141-164.
77
Kruczała J., (1957), Zakopane i Podtatrze - w państwowych planach 1956-1960 r., "Wierchy", R. 26, s. 239-241; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content
78
Kruczała J., (1957), Utworzenie Komitetu do Spraw Zagospodarowania Ziem Górskich, "Wierchy", R. 26, s. 241-242; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content
79
Kruczała J., (1957), Zawiązek badań spraw górskich, "Wierchy", R. 26, s. 242; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content
80
Kruczała J., (1955), Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego, "Gospodarka Planowa", R. 10, nr 8 (119), s. 64-66.
1
@article{UEK:2168246690,
author = "Halina Guzik and Jerzy Kruczała",
title = "Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "350",
pages = "5-21",
year = "1991",
}
2
@article{UEK:2168243218,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Funkcja turystyczna Krakowa",
journal = "Folia Turistica",
number = "2",
pages = "83-87",
year = "1991",
}
3
@inbook{UEK:2168248554,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection",
booktitle = "Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers",
pages = "89-92",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists",
year = "1991",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
4
@misc{UEK:2168268968,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie",
pages = "7-8",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
issn = "0012-5032",
}
5
@inbook{UEK:2168278535,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska",
booktitle = "Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989",
pages = "115-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
6
@unpublished{UEK:2168308939,
author = "Nouria Flayh Mzail",
title = "Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
7
@unpublished{UEK:2168308957,
author = "Wiesława Marczyk",
title = "System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168235086,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "290",
pages = "77-90",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168355306,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 27",
pages = "29-46",
year = "1988",
}
10
@book{UEK:2168250894,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168249558,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "51-59",
year = "1988",
url = {},
}
12
@unpublished{UEK:2168312811,
author = "Bogusław Luchter",
title = "Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168249500,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "95-104",
year = "1987",
}
14
@inbook{UEK:2168347852,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Economic Development in Light of Regional Differences",
booktitle = "The Polish Dilemma : Views from Within",
pages = "116-130",
adress = "Boulder ; London",
publisher = "Westview Press",
year = "1987",
isbn = "0-8133-7160-0",
}
15
@article{UEK:2168254820,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Z historii badań przestrzennych w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "3-6",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168283049,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "36 Kongres AIEST",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki",
number = "R. 15, 4 (82)",
pages = "47-50",
year = "1987",
}
17
@misc{UEK:2168348932,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Foreword",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
18
@inbook{UEK:2168348936,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "172-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
19
@misc{UEK:2168265872,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "342-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
20
@book{UEK:2168295505,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zagospodarowanie turystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
21
@article{UEK:2168357182,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "The Role of Catering Facilities in the Local and Regional Tourist Facilities Complexes",
journal = "Revue de Tourisme",
number = "no. 4 (41)",
pages = "16-17",
year = "1986",
}
22
@book{UEK:2168345094,
title = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
23
@inbook{UEK:2168265862,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "334-339",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
24
@unpublished{UEK:2168312939,
author = "Alicja Barłowska",
title = "Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
25
@unpublished{UEK:2168309979,
author = "William H.J. de Freytas",
title = "Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
26
@unpublished{UEK:2168309973,
author = "Wadie J. Tarish Al-khalidi",
title = "The Directions of Regional Development in Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
27
@misc{UEK:2168355304,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne",
booktitle = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 25",
pages = "5-6",
year = "1985",
}
28
@article{UEK:2168249760,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "153-160",
year = "1985",
}
29
@inbook{UEK:2168339257,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "On the Concept of Regional Crisis",
booktitle = "Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983",
pages = "281-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1985",
}
30
@inbook{UEK:2168251592,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
31
@unpublished{UEK:2168309941,
author = "Irena Jędrzejczyk",
title = "Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
32
@inbook{UEK:2168251566,
author = "Jerzy Kruczała and Kazimierz Zieliński",
title = "System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "26-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
33
@inbook{UEK:2168273556,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[129]-4[132]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
34
@article{UEK:2168355294,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 23",
pages = "233-239",
year = "1983",
}
35
@article{UEK:2168229468,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "170",
pages = "41-60",
year = "1983",
}
36
@unpublished{UEK:2168246146,
author = "Halina Guzik",
title = "Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
37
@misc{UEK:2168242244,
author = "Stanisława Surdykowska and Jerzy Kruczała and Roman Niestrój and Michał Woźniak and Lech Klewżyc and Bogusław Jacewicz and Jan Pająk and Tadeusz Jopek and Augustyn Olszewski and Jerzy Tendaj and Tadeusz Stec",
title = "W gospodarczą rzeczywistość",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "39 (10132)",
pages = "3, 5",
year = "1981",
}
38
@article{UEK:2168231088,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "126",
pages = "5-14",
year = "1980",
}
39
@inbook{UEK:2168251260,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
40
@article{UEK:2168279229,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "89-97",
year = "1980",
}
41
@inbook{UEK:2168251256,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Kryteria optymalizacyjne w planowaniu",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "96-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
42
@unpublished{UEK:2168305523,
author = "Barbara Rekret",
title = "Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
43
@article{UEK:2168233370,
author = "Jerzy Kruczała and Jan Krejczak",
title = "Turystyka polonijna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "103",
pages = "25-36",
year = "1978",
}
44
@unpublished{UEK:2168305519,
author = "Barbara Rekret",
title = "Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
45
@article{UEK:2168365180,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Plan zagospodarowania przestrzennego Babiogórskiego Parku Narodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne",
number = "z. 46",
pages = "25-31",
year = "1978",
issn = "",
}
46
@article{UEK:2168250232,
author = "Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "9-23",
year = "1977",
}
47
@unpublished{UEK:2168282427,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
48
@inbook{UEK:2168251308,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "85-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
49
@article{UEK:2168282363,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 24, 11",
pages = "37-41",
year = "1976",
}
50
@misc{UEK:2168220088,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "101-103",
year = "1976",
}
51
@misc{UEK:2168333143,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "261-264",
year = "1976",
}
52
@inbook{UEK:2168251306,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "85-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
53
@unpublished{UEK:2168307381,
author = "Zbigniew Bebłot",
title = "Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
54
@misc{UEK:2168333107,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "389-391",
year = "1974",
}
55
@article{UEK:2168221816,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "109-111",
year = "1973",
}
56
@article{UEK:2168221788,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Kierunki badań naukowych turystyki",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "35-38",
year = "1973",
}
57
@article{UEK:2168355292,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 11",
pages = "31-55",
year = "1973",
}
58
@article{UEK:2168221802,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "19-22",
year = "1973",
}
59
@article{UEK:2168224620,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "20-31",
year = "1972",
}
60
@article{UEK:2168241980,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka jako przedmiot badań naukowych",
journal = "Magazyn Kulturalny",
number = "2",
pages = "8-9",
year = "1972",
}
61
@article{UEK:2168223944,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "104-106",
year = "1970",
}
62
@article{UEK:2168335219,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 69",
pages = "57-71",
year = "1970",
}
63
@article{UEK:2168335077,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 60",
pages = "155-166",
year = "1970",
url = {},
}
64
@article{UEK:2168354466,
author = "Jerzy Kruczała and Henryk Laska",
title = "Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 42, 7-8",
pages = "346-348",
year = "1970",
}
65
@article{UEK:2168354468,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 41, 7-8",
pages = "355-357",
year = "1969",
}
66
@book{UEK:2168336467,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy teoretyczne planowania regionalnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
issn = "0239-605X",
}
67
@article{UEK:2168258774,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problematyka planowania regionalnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "33-43",
year = "1966",
}
68
@misc{UEK:2168356090,
author = "Władysław Jachniak and Stefan Żurowski and Irena Mileska and Bolesław Kłapkowski and Feliks Zachwieja and Stanisław Wawrzyniak and W. Pencakowska and Wacław Wdowiak and Antoni Fajferek and Stefan Żychoń and Franciszek Zięcina and Zbigniew Mikołajczak and Witold Sierpiński and Antoni Wrzosek and Ludwik Biliński and Roman Peretiatkowicz and Jerzy Buczyński and Włodzimierz Boerner and Marcel Ofiarski and Tadeusz Dohnalik and Tadeusz Jakubowski and Olaf Rogalewski and Antoni Kiesler and Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "44-111",
year = "1966",
}
69
@article{UEK:2168356084,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka w planowaniu regionalnym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "14-22",
year = "1966",
}
70
@misc{UEK:2168364626,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy teoretyczne planowania regionalnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji",
number = "styczeń-czerwiec 1965",
pages = "64-65",
year = "1966",
}
71
@article{UEK:2168236860,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "grudzień ",
pages = "155-157",
year = "1965",
}
72
@inbook{UEK:2168362830,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy teoretyczne planowania regionalnego",
booktitle = "Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej",
pages = "49-94",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1965",
issn = "0079-3353",
}
73
@article{UEK:2168237166,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka w planowaniu regionalnym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "marzec",
pages = "18-36",
year = "1964",
}
74
@article{UEK:2168366898,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Amerykańskie parki narodowe - dzisiaj",
journal = "Wierchy",
number = "R. 30",
pages = "161-170",
year = "1961",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/90132/edition/83625/content},
}
75
@misc{UEK:2168366896,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zagadnienie rozwoju gospodarczego Zakopanego i Podtatrza",
booktitle = "Wierchy",
number = "R. 27",
pages = "221-222",
year = "1958",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61871/edition/55969/content},
}
76
@article{UEK:2168285427,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 4(14)",
pages = "141-164",
year = "1958",
}
77
@misc{UEK:2168366890,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zakopane i Podtatrze - w państwowych planach 1956-1960 r.",
booktitle = "Wierchy",
number = "R. 26",
pages = "239-241",
year = "1957",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content},
}
78
@misc{UEK:2168366894,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Utworzenie Komitetu do Spraw Zagospodarowania Ziem Górskich",
booktitle = "Wierchy",
number = "R. 26",
pages = "241-242",
year = "1957",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content},
}
79
@misc{UEK:2168366892,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zawiązek badań spraw górskich",
booktitle = "Wierchy",
number = "R. 26",
pages = "242",
year = "1957",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/61963/edition/56040/content},
}
80
@article{UEK:2168337753,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 10, 8 (119)",
pages = "64-66",
year = "1955",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID