Publikacje wybranego autora

Kowalska-Grudzień Alicja ORCID

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego,

1

Tytuł:
Komitety członkowskie w realizacji demokracji spółdzielczej w "Społem"
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 23, nr 3 (91) (1989) , s. 57-67
Nr:
2168282971
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Znaczenie świadomości i więzi spółdzielczej
Źródło:
Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 13 (1988) , s. 10-11
Nr:
2168277435
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Funkcje rad nadzorczych w systemie zarządzania w spółdzielniach spożywców
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 22, nr 1 (85) (1988) , s. 35-44
Nr:
2168282973
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Istota i cechy spółdzielni w opinii kierownictw PSS "Społem"
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 22, nr 2 (86) (1988) , s. 3-17
Nr:
2168282975
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Warunki i zakres realizacji samorządności w spółdzielczości spożywców = Conditions and Extent of Implementing thePrinciple in Consumers' Co-operatives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 265 (1988) , s. 7-22. - Summ., rez.
Nr:
2168258008
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
103 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345922
skrypt
7

Tytuł:
Przesłanki wyodrębnienia spółdzielczego systemu zarządzania = Premisses of Distinguishing Cooperative Management System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 238 (1987) , s. 111-123. - Rez., summ.
Nr:
2168237252
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1, s. 70-72
Nr:
2168254758
varia
9

Tytuł:
Miejsce rady w strukturze systemu zarządzania spółdzielni spożywców
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 14 s.. - Poszyty
Nr:
2168259354
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Elementy sterowania sferą obrotu rolnego
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986) , s. 177-185. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986
Nr:
2168279735
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Problemy spółdzielcze w obradach konferencji na temat równowagi rynkowej
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 1 (77), s. 159-164
Nr:
2168282981
varia
12

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty działania samorządu w gminnych spółdzielniach "Samopomoc Chłopska"
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 75-84
Nr:
2168283001
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 61-74
Nr:
2168282999
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Wpływ finansowych rozwiązań systemowych na zróżnicowanie efektywności ekonomicznej w gminnych spółdzielniach "Samopomoc Chłopska" = Impact of System Financial Solutions on Differentiation of Economic Performance in Village Co-operatives "Peasants' Self-Help"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 211 (1985) , s. 59-69. - Summ., rez.
Nr:
2168281553
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Efektywność ekonomiczna obrotu towarowego w spółdzielczości "Samopomoc Chłopska"
Źródło:
Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985, s. 106-132
Nr:
2168320371
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Problemy aktywizacji samorządu w spółdzielczości wiejskiej
Źródło:
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, 1984, s. 299-305
Nr:
2168275517
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Spółdzielczość : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345892
skrypt
18

Tytuł:
Wpływ samorządu na proces zarządzania w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości rolniczej = Impact of Self-government on the Management Process in Agricultural Co-operative Movement's Organizational Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 161 (1982) , s. 17-32. - Rez., summ.
Nr:
2168264684
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
358 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/858
Nr:
2168313247
doktorat
20

Tytuł:
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w wojewódzkich związkach spółdzielni rolniczych w latach 1975-1977 = The Functioning of the Economic and Financial System of the Provincial Associations of Agricultural Co-operatives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 120 (1980) , s. 57-69. - Summ., rez.
Nr:
2168279213
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Stymulowanie obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 87-108
Nr:
2168306281
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego (w wybranych jednostkach organizacyjnych spółdzielczości rolniczej)
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 13, nr 4 (52) (1979) , s. 99-112
Nr:
2168283109
artykuł w czasopiśmie
23

Konferencja:
Konferencja naukowa "Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy rolnictwa", Trzemeśnia, Polska, od 1978-05-10 do 1978-05-11
Tytuł:
Wpływ systemu ekonomiczno-finansowego na realizację zadań społeczno-gospodarczych spółdzielczości rolniczej
Źródło:
Spółdzielczość wiejska w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa / red. T. Romanowski - Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, 1978, s. 93-117
Seria:
(Problem Węzłowy 11.3 "Społeczno-Ekonomiczna Przebudowa Wsi i Rolnictwa w Polsce")
Nr:
2168362984
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Zaopatrzenie konsumpcyjne ludności wiejskiej na terenie działania Gminnej Spółdzielni w Pcimiu i Tokarni w powiecie myślenickim
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 86 (1977) , s. 105-115
Nr:
2168239928
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Stymulowanie obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 100-121
Nr:
2168306279
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim = Analysis of Country Retail Trade in Nowosądeckie Province
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1977) , s. 60-73
Nr:
2168227010
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Felicja Kędziorek , Alicja Kowalska-Grudzień , Marian Słowik , Eugeniusz Tarczyński
Tytuł:
Postęp społeczno-ekonomiczny spółdzielczości spożywców w Tarnowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345082
książka
1
Komitety członkowskie w realizacji demokracji spółdzielczej w "Społem" / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 23, nr 3 (91) (1989), s. 57-67. - ISSN 0138-0419
2
Znaczenie świadomości i więzi spółdzielczej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 13 (1988), s. 10-11. - ISSN 0038-7746
3
Funkcje rad nadzorczych w systemie zarządzania w spółdzielniach spożywców / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 22, nr 1 (85) (1988), s. 35-44. - ISSN 0138-0419
4
Istota i cechy spółdzielni w opinii kierownictw PSS "Społem" / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 22, nr 2 (86) (1988), s. 3-17. - ISSN 0138-0419
5
Warunki i zakres realizacji samorządności w spółdzielczości spożywców = Conditions and Extent of Implementing thePrinciple in Consumers' Co-operatives / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 265 (1988), s. 7-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa / Stanisław CIEŚLA, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Anna KRUCZEK-PATKO. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - 103 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
7
Przesłanki wyodrębnienia spółdzielczego systemu zarządzania = Premisses of Distinguishing Cooperative Management System / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 238 (1987), s. 111-123. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1986), s. 70-72. - ISSN 0438-5403
9
Miejsce rady w strukturze systemu zarządzania spółdzielni spożywców / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 14 s. - Poszyty
10
Elementy sterowania sferą obrotu rolnego / Kazimierz BAŚCIK, Janina DEPO, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Helena KUREK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986), s. 177-185. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986. - ISSN 0324-8445
11
Problemy spółdzielcze w obradach konferencji na temat równowagi rynkowej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 1 (77) (1986), s. 159-164. - ISSN 0138-0419
12
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty działania samorządu w gminnych spółdzielniach "Samopomoc Chłopska" / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 75-84. - ISSN 0138-0419
13
Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych / Felicja KĘDZIORKOWA, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 61-74. - ISSN 0138-0419
14
Wpływ finansowych rozwiązań systemowych na zróżnicowanie efektywności ekonomicznej w gminnych spółdzielniach "Samopomoc Chłopska" = Impact of System Financial Solutions on Differentiation of Economic Performance in Village Co-operatives "Peasants' Self-Help" / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985), s. 59-69. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Efektywność ekonomiczna obrotu towarowego w spółdzielczości "Samopomoc Chłopska" / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // W: Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985. - S. 106-132
16
Problemy aktywizacji samorządu w spółdzielczości wiejskiej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // W: Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, 1984. - S. 299-305
17
Spółdzielczość : materiały do ćwiczeń / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Adam PIKUL. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 76 s. : il. ; 24 cm
18
Wpływ samorządu na proces zarządzania w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości rolniczej = Impact of Self-government on the Management Process in Agricultural Co-operative Movement's Organizational Units / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 161 (1982), s. 17-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ ; Promotor: Felicja KĘDZIOREK. - Kraków, 1981. - 358 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w wojewódzkich związkach spółdzielni rolniczych w latach 1975-1977 = The Functioning of the Economic and Financial System of the Provincial Associations of Agricultural Co-operatives / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980), s. 57-69. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
21
Stymulowanie obrotu rolnego / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Tadeusz Romanowski // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 87-108
22
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego (w wybranych jednostkach organizacyjnych spółdzielczości rolniczej) / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 13, nr 4 (52) (1979), s. 99-112. - ISSN 0138-0419
23
Wpływ systemu ekonomiczno-finansowego na realizację zadań społeczno-gospodarczych spółdzielczości rolniczej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // W: Spółdzielczość wiejska w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa / red. T. Romanowski. - Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, 1978. - (Problem Węzłowy 11.3 "Społeczno-Ekonomiczna Przebudowa Wsi i Rolnictwa w Polsce"). - S. 93-117
24
Zaopatrzenie konsumpcyjne ludności wiejskiej na terenie działania Gminnej Spółdzielni w Pcimiu i Tokarni w powiecie myślenickim / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 86 (1977), s. 105-115. - ISSN 0208-7944
25
Stymulowanie obrotu rolnego / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Tadeusz Romanowski // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 100-121
26
Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim = Analysis of Country Retail Trade in Nowosądeckie Province / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Anna KRUCZEK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1977), s. 60-73. - ISSN 0079-578X
27
Postęp społeczno-ekonomiczny spółdzielczości spożywców w Tarnowie / Felicja KĘDZIOREK, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Marian Słowik, Eugeniusz Tarczyński. - Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975. - 116 s. : il. ; 24 cm
1
Kowalska-Grudzień A., (1989), Komitety członkowskie w realizacji demokracji spółdzielczej w "Społem", "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 23, nr 3 (91), s. 57-67.
2
Kowalska-Grudzień A., (1988), Znaczenie świadomości i więzi spółdzielczej, "Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem"", 13, s. 10-11.
3
Kowalska-Grudzień A., (1988), Funkcje rad nadzorczych w systemie zarządzania w spółdzielniach spożywców, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 22, nr 1 (85), s. 35-44.
4
Kowalska-Grudzień A., (1988), Istota i cechy spółdzielni w opinii kierownictw PSS "Społem", "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 22, nr 2 (86), s. 3-17.
5
Kowalska-Grudzień A., (1988), Warunki i zakres realizacji samorządności w spółdzielczości spożywców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 7-22.
6
Cieśla S., Kowalska-Grudzień A., Kruczek-Patko A., (1987), Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 103 s.
7
Kowalska-Grudzień A., (1987), Przesłanki wyodrębnienia spółdzielczego systemu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 111-123.
8
Kowalska-Grudzień A., Gwiżdż H., (1986), Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 70-72.
9
Kowalska-Grudzień A., (1986), Miejsce rady w strukturze systemu zarządzania spółdzielni spożywców. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 14 s..
10
Baścik K., Depo J., Kowalska-Grudzień A., Kurek H., (1986), Elementy sterowania sferą obrotu rolnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 339, s. 177-185.
11
Kowalska-Grudzień A., (1986), Problemy spółdzielcze w obradach konferencji na temat równowagi rynkowej, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 20, nr 1 (77), s. 159-164.
12
Kowalska-Grudzień A., (1985), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty działania samorządu w gminnych spółdzielniach "Samopomoc Chłopska", "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 75-84.
13
Kędziorkowa F., Kowalska-Grudzień A., (1985), Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w nowych warunkach prawno-ekonomicznych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 61-74.
14
Kowalska-Grudzień A., (1985), Wpływ finansowych rozwiązań systemowych na zróżnicowanie efektywności ekonomicznej w gminnych spółdzielniach "Samopomoc Chłopska", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego", nr 211, s. 59-69.
15
Kowalska-Grudzień A., (1985), Efektywność ekonomiczna obrotu towarowego w spółdzielczości "Samopomoc Chłopska". [W:] Jaklik A., Micherda B. (red.), Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, s. 106-132.
16
Kowalska-Grudzień A., (1984), Problemy aktywizacji samorządu w spółdzielczości wiejskiej. [W:] Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984, T. 2, Doniesienia naukowe, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 299-305.
17
Kowalska-Grudzień A., Pikul A., (1982), Spółdzielczość: materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 76 s.
18
Kowalska-Grudzień A., (1982), Wpływ samorządu na proces zarządzania w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości rolniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 161, s. 17-32.
19
Kowalska-Grudzień A., (1981), Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej, Prom. Kędziorek F., Kraków : , 358 k.
20
Kowalska-Grudzień A., (1980), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w wojewódzkich związkach spółdzielni rolniczych w latach 1975-1977, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 120, s. 57-69.
21
Kowalska-Grudzień A., Romanowski T., (1980), Stymulowanie obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-108.
22
Kowalska-Grudzień A., (1979), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego (w wybranych jednostkach organizacyjnych spółdzielczości rolniczej), "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 13, nr 4 (52), s. 99-112.
23
Kowalska-Grudzień A., (1978), Wpływ systemu ekonomiczno-finansowego na realizację zadań społeczno-gospodarczych spółdzielczości rolniczej. [W:] Spółdzielczość wiejska w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa, Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, s. 93-117.
24
Kowalska-Grudzień A., (1977), Zaopatrzenie konsumpcyjne ludności wiejskiej na terenie działania Gminnej Spółdzielni w Pcimiu i Tokarni w powiecie myślenickim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 86, s. 105-115.
25
Kowalska-Grudzień A., Romanowski T., (1977), Stymulowanie obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 100-121.
26
Kowalska-Grudzień A., Kruczek A., (1977), Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 60-73.
27
Kędziorek F., Kowalska-Grudzień A., Słowik M., Tarczyński E., (1975), Postęp społeczno-ekonomiczny spółdzielczości spożywców w Tarnowie, Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 116 s.
1
@article{UEK:2168282971,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Komitety członkowskie w realizacji demokracji spółdzielczej w Społem",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 23, 3 (91)",
pages = "57-67",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168277435,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Znaczenie świadomości i więzi spółdzielczej",
journal = "Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem"",
number = "13",
pages = "10-11",
year = "1988",
}
3
@article{UEK:2168282973,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Funkcje rad nadzorczych w systemie zarządzania w spółdzielniach spożywców",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 22, 1 (85)",
pages = "35-44",
year = "1988",
}
4
@article{UEK:2168282975,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Istota i cechy spółdzielni w opinii kierownictw PSS Społem",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 22, 2 (86)",
pages = "3-17",
year = "1988",
}
5
@article{UEK:2168258008,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Warunki i zakres realizacji samorządności w spółdzielczości spożywców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "7-22",
year = "1988",
}
6
@book{UEK:2168345922,
author = "Stanisław Cieśla and Alicja Kowalska-Grudzień and Anna Kruczek-Patko",
title = "Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
7
@article{UEK:2168237252,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Przesłanki wyodrębnienia spółdzielczego systemu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "111-123",
year = "1987",
}
8
@misc{UEK:2168254758,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Halina Gwiżdż",
title = "Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "70-72",
year = "1986",
}
9
@inbook{UEK:2168259354,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Miejsce rady w strukturze systemu zarządzania spółdzielni spożywców",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "14 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
10
@article{UEK:2168279735,
author = "Kazimierz Baścik and Janina Depo and Alicja Kowalska-Grudzień and Helena Kurek",
title = "Elementy sterowania sferą obrotu rolnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "339",
pages = "177-185",
adress = "",
year = "1986",
}
11
@misc{UEK:2168282981,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Problemy spółdzielcze w obradach konferencji na temat równowagi rynkowej",
booktitle = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 20, 1 (77)",
pages = "159-164",
year = "1986",
}
12
@article{UEK:2168283001,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne aspekty działania samorządu w gminnych spółdzielniach Samopomoc Chłopska",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "75-84",
year = "1985",
}
13
@article{UEK:2168282999,
author = "Felicja Kędziorkowa and Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Funkcje wojewódzkich związków Spółdzielni Samopomoc Chłopska w nowych warunkach prawno-ekonomicznych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "61-74",
year = "1985",
}
14
@article{UEK:2168281553,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Wpływ finansowych rozwiązań systemowych na zróżnicowanie efektywności ekonomicznej w gminnych spółdzielniach Samopomoc Chłopska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "211",
pages = "59-69",
year = "1985",
}
15
@inbook{UEK:2168320371,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Efektywność ekonomiczna obrotu towarowego w spółdzielczości Samopomoc Chłopska",
booktitle = "Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową",
pages = "106-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1985",
}
16
@inbook{UEK:2168275517,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Problemy aktywizacji samorządu w spółdzielczości wiejskiej",
booktitle = "Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe ",
pages = "299-305",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1984",
}
17
@book{UEK:2168345892,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Adam Pikul",
title = "Spółdzielczość : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
18
@article{UEK:2168264684,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Wpływ samorządu na proces zarządzania w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości rolniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "161",
pages = "17-32",
year = "1982",
}
19
@unpublished{UEK:2168313247,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty zarządzania w spółdzielczości wiejskiej",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
20
@article{UEK:2168279213,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w wojewódzkich związkach spółdzielni rolniczych w latach 1975-1977",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "120",
pages = "57-69",
year = "1980",
}
21
@inbook{UEK:2168306281,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Tadeusz Romanowski",
title = "Stymulowanie obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "87-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
22
@article{UEK:2168283109,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego (w wybranych jednostkach organizacyjnych spółdzielczości rolniczej)",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 13, 4 (52)",
pages = "99-112",
year = "1979",
}
23
@inbook{UEK:2168362984,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Wpływ systemu ekonomiczno-finansowego na realizację zadań społeczno-gospodarczych spółdzielczości rolniczej",
booktitle = "Spółdzielczość wiejska w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa",
pages = "93-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR",
year = "1978",
issn = "",
}
24
@article{UEK:2168239928,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień",
title = "Zaopatrzenie konsumpcyjne ludności wiejskiej na terenie działania Gminnej Spółdzielni w Pcimiu i Tokarni w powiecie myślenickim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "86",
pages = "105-115",
year = "1977",
}
25
@inbook{UEK:2168306279,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Tadeusz Romanowski",
title = "Stymulowanie obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "100-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
26
@article{UEK:2168227010,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Anna Kruczek",
title = "Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "60-73",
year = "1977",
}
27
@book{UEK:2168345082,
author = "Felicja Kędziorek and Alicja Kowalska-Grudzień and Marian Słowik and Eugeniusz Tarczyński",
title = "Postęp społeczno-ekonomiczny spółdzielczości spożywców w Tarnowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Krajowa Agencja Wydawnicza",
year = "1975",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID