Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Tytuł:
Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 509-518. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168332531
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes = Zróżnicowania dochodów z podatków dochodowych w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019) , s. 50-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343285
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 450-460 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335801
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship = Tendencje rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego
Źródło:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 3 (2019) , s. 228-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338351
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego = Diversification of Polish Economic Space in the Light of Synthetic Indicator
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 13-26. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333869
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on The Example of The Podkarpackie Region
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017) , s. 136-147. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318001
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na działania projakościowe w zakresie dydaktyki.
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319415
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 7-9
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319417
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania
Źródło:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 11-33
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319419
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322269
artykuł nierecenzowany
11

Tytuł:
Jubileusz profesora Andrzeja Pruska
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343513
varia
12

Tytuł:
Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej = The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312459
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
468 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308249
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności = New Paradigm of Development in the Implementation of Cohesion Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 340-349. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310663
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014 = Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014
Źródło:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016) , s. 139-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316289
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 177-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308253
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 11-14
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308295
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015) , s. 150-157. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296669
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski = Regional Development Programing in the European Union and its Concequences for Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015) , s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300567
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 118-127. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278235
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy
Źródło:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 7, nr 1 (march) (2014) , s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295779
artykuł w czasopiśmie
22

Konferencja:
Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu, Opole, Polska, od 2013-09-18 do 2013-09-20
Tytuł:
Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów = Challenges to the Policy of the Socioeconomic Development of Poland's Regions
Źródło:
Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s. 245-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-610-0
Nr:
2168292951
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland
Źródło:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014) , s. 94-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295623
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Źródło:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 149-164
Seria:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293577
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Structural Changes of Socio-economic Growth Centers of Subcarpatian Voivodeship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014) , s. 198-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295711
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 72-84
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168303001
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2013
Opis fizyczny:
298 s.: il., tab.; 24 cm
Seria:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 151)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63563-04-2
Nr:
2168261128
monografia
28

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 102-116
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287337
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 67-91
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274082
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Janusz Zalewski , Joanna Kudełko , Zbigniew Mogiła
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów = The Role of Cohesion Policy in the Process of Socio-Economic Convergence of Polish Regions after 2013
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 39-55. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343463
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 171-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261094
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
European Regions in the Light of Global Challenges
Źródło:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012) , s. 119-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261046
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 90-106
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225830
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 154-173
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261292
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Joanna Kudełko , Piotr Klimczak
Tytuł:
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222118
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland
Źródło:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 2, vol. 2 (2011) , s. 19-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261060
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218714
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego) = The Role of Government Policy in the Leveling of Spatial Disparities in Social-Economic Development (in the Context of Some Economic Development Theories)
Źródło:
Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-031-7
Nr:
2168260846
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-521-0
Nr:
2168218732
monografia
40

Konferencja:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Tytuł:
Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy
Źródło:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 454-477 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226377
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
41

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225908
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Tytuł:
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53153
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 245-259
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640777
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308412
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010) , s. 223-232. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165703483
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53154
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 109-133
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261442
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 164-179. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794011
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Konferencja:
XVI Konferencja "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce", Mysłakowice, Polska, od 2008-09-15 do 2008-09-16
Tytuł:
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009) , s. 459-469. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50417
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Źródło:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 39-167
Sygnatura:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej
Źródło:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 168-214
Sygnatura:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168162311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności
Źródło:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 124-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594302
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju
Źródło:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 189-200
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742564
rozdział w monografii
54

Autor:
Tomasz Rachwał , Joanna Kudełko , Mariola Tracz , Krzysztof Wach , Wioletta Kilar
Tytuł:
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools
Źródło:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 312-324. - Summ.
Seria:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165782226
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013
Źródło:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 90-104
Sygnatura:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240586
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Autor:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Tytuł:
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50287
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006
Źródło:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 23-59
Sygnatura:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166239756
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 59-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50386
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Joanna Kudełko , Andrzej Prusek , Kinga Szmigiel , Tadeusz Matuszkiewicz
Tytuł:
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce
Źródło:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 105-148
Sygnatura:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240779
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej
Źródło:
Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Elżbieta Kryńska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 661-672
ISBN:
978-83-7525-239-2
Nr:
2166109851
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 71-82
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281951
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007
Opis fizyczny:
268, [3] s.: il.; 25 cm
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
52046
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
64

Tytuł:
Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 163-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165787782
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju = Socio-economic Development of the Sub-Carpathian Province, and the Level of its Competitiveness in the Country
Źródło:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 473-489. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772838
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 6-15
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281933
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 16-47
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 109-128
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031353
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 129-143
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031434
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia
Źródło:
Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju / red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 213-223
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-893-2
Nr:
2166107737
rozdział w monografii
71

Autor:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 55-74
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 48-70
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306439
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Autor:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Tytuł:
Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów = An Evaluation of the Innovativeness of the Economy of the Podkarpacki Region Compared to Other Polish Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 59-70. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53082
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej = The Effects of Special Economic Zones in Poland as an Instrument of Regional Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 39-57. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53081
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Autor:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej = The Functions of Small Towns in the Agricultural Area
Źródło:
Studia Obszarów Wiejskich. - t. 11 (2006) , s. 39-58. - Tytuł numeru: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168308225
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym
Źródło:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2006, s. 96-128
Program badawczy:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Sygnatura:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326971
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej = Changes in the Spatial Concentration of Boards of Leading Polish Companies and in their Ownership and Branch Structures
Źródło:
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 509-528. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7395-183-0
Nr:
2166110264
rozdział w monografii
78

Autor:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003
Źródło:
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 337-350
ISBN:
83-7395-136-9
Nr:
2168295997
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
61 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-261-8
Nr:
2167713903
skrypt
80

Tytuł:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Źródło:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2005, s. 52-85
Sygnatura:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168306431
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego = An Analysis of Leading Non-Agricultural Sectors in the Podkarpackie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52954
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego = The Regional Contracts and Their Evaluation for the Podkarpackie Region
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005) , s. 252-268. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168261108
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów = Regional Growth and the Competitiveness of Regions
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / red. Zbigniew Zioło - Kraków ; Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2005, s. 57-73
ISBN:
83-87658-69-3
Nr:
2166561034
rozdział w monografii
84

Tytuł:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski = The Level of Socio-economic Development in Polish Voivodships
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220384
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza = Spatial Configuration of Centres of Socio-economic Growth along Poland's Eastern Border
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2004. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 35-38. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333685
varia
86

Autor:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych = Model of Conditions for Construction of Development Strategy of Regional Spatial Systems
Źródło:
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / red. Jerzy Kitowski - Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 54-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7338-104-X
Nr:
2168261084
rozdział w monografii
87

Autor:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Tytuł:
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego = Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 91-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220382
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Autor:
Joanna Kudełko , Wacław Nelec
Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej
Źródło:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2004, s. 96-127
Sygnatura:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264828
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Autor:
Joanna Kudełko , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands = Zróżnicowanie powiatów i rejonów pogranicznych Polski i Ukrainy
Źródło:
Eastern Dimension of European Union / ed. by Jerzy Kitowski - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2003, s. 143-164. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization ; vol. 11)
Nr:
2168261042
rozdział w monografii
90

Autor:
Joanna Kudełko , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa = Differentiation of Poland's Spatial Structure and the Updating of Regional Development Strategies
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333679
varia
91

Tytuł:
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
272 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/386
Nr:
2168265712
doktorat
92

Tytuł:
Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003, s. 346-359
ISBN:
83-89224-11-9
Nr:
2166058736
rozdział w monografii
93

Tytuł:
Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego
Źródło:
Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak - Warszawa: KPZK PAN, 2003, s. 179-192. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 205)
ISBN:
83-917377-4-8
Nr:
2168260938
rozdział w monografii
94

Tytuł:
Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku = Economic Development of the Podkarpackie Voivodeship in the Light of the 1998 Gross Domestic Product
Źródło:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002, s. 133-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-32-4
Nr:
2168260930
rozdział w materiałach konferencyjnych
95

Tytuł:
Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r. = Economic Growth of Individual Voivodships and Poland's GDP in 1998
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318511
varia
96

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji = An Analysis of the Development of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship During the Transformation
Źródło:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 309-318
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166208790
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999 = Transformations of the Functional and Spatial Structure of Centres of the Socio-Economic Growth in Opole Province between 1995 and 1999
Źródło:
Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 16 (2001) , s. 241-249. - Summ.
Nr:
2168260948
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza
Źródło:
Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 425-446 - Bibliogr.
ISBN:
83-87981-90-7
Nr:
2168261064
rozdział w materiałach konferencyjnych
99

Tytuł:
Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. = The Functional Structure of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship in 1998
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001) , s. 105-117. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235066
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Spatial Structure of the Social-Economic Growth Centres in the Podkarpackie Region
Źródło:
Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 237-245. - Summ.
Nr:
2168261112
rozdział w monografii
101

Tytuł:
Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego = An Analysis of Changes in the Volume of Foregin Trade as a Measure of the Competitiveness of the Rzeszów Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000) , s. 137-157. - Summ.
Nr:
2168245582
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec"
Źródło:
Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999) , s. 83-87
Tryb dostępu:
Nr:
2168260952
artykuł w czasopiśmie
103

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1996-12-09 do 1996-12-10
Tytuł:
Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce
Źródło:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997, s. 151-168 - Bibliogr.
ISBN:
83-87513-32-6
Nr:
2168261078
rozdział w materiałach konferencyjnych
104

Konferencja:
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. "Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych", Kraków, Polska, od 1994-12-05 do 1994-12-06
Tytuł:
Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju
Źródło:
Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of National Economy Processes Transformation of Functioning of Economic Units and Spatial Patterns / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996, s. 138-145 - Bibliogr.
Nr:
2168260940
rozdział w materiałach konferencyjnych
105

Konferencja:
45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, Polska, od 1996-09-18 do 1996-09-21
Tytuł:
Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce
Źródło:
Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / [red. Eugeniusz Rydz] - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1996, s. 273-276
ISBN:
83-87006-40-8
Nr:
2168260946
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Andrzej Prusek , Joanna Kudełko , Kinga Czenczek , Wacław Nelec
Tytuł:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
73 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
21/KPEiPR/1/2004/S132
Sygnatura:
NP-1052/2/Magazyn
Nr:
2168264836
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
66 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-702/Magazyn
Nr:
2168265586
naukowo-badawcze
1
Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations / Joanna KUDEŁKO // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 509-518. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf. - ISSN 2464-6059
2
Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes = Zróżnicowania dochodów z podatków dochodowych w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019), s. 50-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
3
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 450-460. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
4
Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship = Tendencje rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 3 (2019), s. 228-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406. - ISSN 1508-3535
5
Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego = Diversification of Polish Economic Space in the Light of Synthetic Indicator / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 13-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content. - ISSN 0079-3493
6
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on The Example of The Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017), s. 136-147. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication. - ISSN 1899-3192
7
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 142 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
8
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 7-9. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
9
Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania / Joanna KUDEŁKO // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 11-33. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
10
Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka / Joanna KUDEŁKO // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
11
Jubileusz profesora Andrzeja Pruska / Danuta KABAT-RUDNICKA, Joanna KUDEŁKO // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_. - ISSN 1689-7757
12
Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej = The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions / Joanna KUDEŁKO // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 147-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912. - ISSN 2080-1653
13
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - 468 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-5-7
14
Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności = New Paradigm of Development in the Implementation of Cohesion Policy / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 340-349. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246. - ISSN 1899-3192
15
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014 = Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014 / Joanna KUDEŁKO // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016), s. 139-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374. - ISSN 2084-5456
16
Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 177-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
17
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 11-14. - ISBN 978-83-934124-5-7
18
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015), s. 150-157. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf. - ISSN 1899-3192
19
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski = Regional Development Programing in the European Union and its Concequences for Poland / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015), s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
20
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 118-127. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
21
Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy / Joanna KUDEŁKO // Nová ekonomika = The New Economy. - R. 7, nr 1 (march) (2014), s. 99-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-1732
22
Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów = Challenges to the Policy of the Socioeconomic Development of Poland's Regions / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - S. 245-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-610-0
23
The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014), s. 94-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
24
Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / Joanna KUDEŁKO // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich : praca zbiorowa / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 149-164. - ISBN 978-83-934124-4-0
25
Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Structural Changes of Socio-economic Growth Centers of Subcarpatian Voivodeship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014), s. 198-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
26
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 72-84
27
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych / Joanna KUDEŁKO. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2013. - 298 s. : il., tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 151). - ISBN 978-83-63563-04-2
28
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 102-116
29
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 67-91
30
Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów = The Role of Cohesion Policy in the Process of Socio-Economic Convergence of Polish Regions after 2013 / Janusz Zalewski, Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Mogiła // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 39-55. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content. - ISSN 0079-3507
31
Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 171-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
32
European Regions in the Light of Global Challenges / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012), s. 119-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
33
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 90-106. - ISBN 978-83-934124-0-2
34
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 154-173
35
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy / Joanna KUDEŁKO, Piotr Klimczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
36
The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 2, vol. 2 (2011), s. 19-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
37
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej / Joanna KUDEŁKO // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
38
Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego) = The Role of Government Policy in the Leveling of Spatial Disparities in Social-Economic Development (in the Context of Some Economic Development Theories) / Joanna KUDEŁKO // W: Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-031-7
39
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-521-0
40
Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 454-477. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
41
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions / Joanna KUDEŁKO // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 35-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
42
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630307. - ISSN 1898-6447
43
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 245-259. - ISBN 978-83-7252-488-1
44
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału / Joanna KUDEŁKO // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 330-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
45
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010), s. 223-232. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
46
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630080. - ISSN 1898-6447
47
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 109-133
48
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy / Joanna KUDEŁKO // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 164-179. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
49
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy / Andrzej PRUSEK, Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009), s. 459-469. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
51
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 168-214
52
Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 124-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
53
Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 189-200. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
54
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools / Tomasz Rachwał, Joanna KUDEŁKO, Mariola Tracz, Krzysztof WACH, Wioletta Kilar // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków : Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 312-324. - Summ. - ISBN 978-83-7409-620-1
55
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 90-104
56
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162637110. - ISSN 1898-6447
57
Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006 / Joanna KUDEŁKO // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 23-59
58
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 53-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162637044. - ISSN 1898-6447
59
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK, Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 59-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157336095. - ISSN 1898-6447
60
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kinga SZMIGIEL, Tadeusz Matuszkiewicz // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 105-148
61
Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej / Joanna KUDEŁKO // W: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Elżbieta Kryńska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 661-672. - ISBN 978-83-7525-239-2
62
Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 71-82
63
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - 268, [3] s. : il. ; 25 cm. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - ISBN 978-83-88549-61-8
64
Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 163-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
65
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju = Socio-economic Development of the Sub-Carpathian Province, and the Level of its Competitiveness in the Country / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 473-489. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
66
Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności / Joanna KUDEŁKO // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 6-15
67
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 16-47
68
Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 109-128. - ISBN 978-83-88549-61-8
69
Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 129-143. - ISBN 978-83-88549-61-8
70
Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju / red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 213-223. - ISBN 978-83-7246-893-2
71
Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 55-74. - ISBN 978-83-88549-61-8
72
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 48-70
73
Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów = An Evaluation of the Innovativeness of the Economy of the Podkarpacki Region Compared to Other Polish Regions / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 59-70. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112652322. - ISSN 0208-7944
74
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej = The Effects of Special Economic Zones in Poland as an Instrument of Regional Policy / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 39-57. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112304438. - ISSN 0208-7944
75
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej = The Functions of Small Towns in the Agricultural Area / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // Studia Obszarów Wiejskich. - t. 11 (2006), s. 39-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf. - ISSN 1642-4689
76
Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym / Joanna KUDEŁKO // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 96-128
77
Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej = Changes in the Spatial Concentration of Boards of Leading Polish Companies and in their Ownership and Branch Structures / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 509-528. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-183-0
78
Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003 / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 337-350. - ISBN 83-7395-136-9
79
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską / Lucyna MĄCZKA, Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 61 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-261-8
80
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 52-85
81
Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego = An Analysis of Leading Non-Agricultural Sectors in the Podkarpackie Voivodship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 135-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=98984225. - ISSN 0208-7944
82
Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego = The Regional Contracts and Their Evaluation for the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005), s. 252-268. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
83
Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów = Regional Growth and the Competitiveness of Regions / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / red. Zbigniew Zioło. - Kraków ; Rzeszów : Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2005. - S. 57-73. - ISBN 83-87658-69-3
84
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski = The Level of Socio-economic Development in Polish Voivodships / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=58577629. - ISSN 0208-7944
85
Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza = Spatial Configuration of Centres of Socio-economic Growth along Poland's Eastern Border / Joanna KUDEŁKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002 (2004), s. 35-38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
86
Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych = Model of Conditions for Construction of Development Strategy of Regional Spatial Systems / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / red. Jerzy Kitowski. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 54-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7338-104-X
87
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego = Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 91-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=62114718. - ISSN 0208-7944
88
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej / Joanna KUDEŁKO, Wacław Nelec // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 96-127
89
Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands = Zróżnicowanie powiatów i rejonów pogranicznych Polski i Ukrainy / Joanna KUDEŁKO, Michał WOŹNIAK, Zbigniew ZIOŁO // W: Eastern Dimension of European Union / ed. by Jerzy Kitowski. - Warszawa : Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2003. - (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization, ISSN 1429-009X ; vol. 11). - S. 143-164. - Streszcz. - Bibliogr.
90
Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa = Differentiation of Poland's Spatial Structure and the Updating of Regional Development Strategies / Joanna KUDEŁKO, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001 (2003), s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
91
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2003. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
92
Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003. - S. 346-359. - ISBN 83-89224-11-9
93
Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego / Joanna KUDEŁKO // W: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak. - Warszawa : KPZK PAN, 2003. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 205). - S. 179-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917377-4-8
94
Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku = Economic Development of the Podkarpackie Voivodeship in the Light of the 1998 Gross Domestic Product / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 133-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-32-4
95
Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r. = Economic Growth of Individual Voivodships and Poland's GDP in 1998 / Joanna KUDEŁKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
96
Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji = An Analysis of the Development of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship During the Transformation / Joanna KUDEŁKO // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 309-318. - ISBN 83-7252-135-2
97
Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999 = Transformations of the Functional and Spatial Structure of Centres of the Socio-Economic Growth in Opole Province between 1995 and 1999 / Joanna KUDEŁKO // Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 16 (2001), s. 241-249. - Summ. - ISSN 0474-2893
98
Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001. - S. 425-446. - Bibliogr. - ISBN 83-87981-90-7
99
Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. = The Functional Structure of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship in 1998 / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001), s. 105-117. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11555. - ISSN 0208-7944
100
Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Spatial Structure of the Social-Economic Growth Centres in the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. - S. 237-245. - Summ.
101
Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego = An Analysis of Changes in the Volume of Foregin Trade as a Measure of the Competitiveness of the Rzeszów Voivodship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 137-157. - Summ. - ISSN 0208-7944
102
Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec" / Joanna KUDEŁKO // Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999), s. 83-87. - ISSN 1508-6453
103
Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce / Joanna Kudełko // W: Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997. - S. 151-168. - Bibliogr. - ISBN 83-87513-32-6
104
Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju / Joanna KUDEŁKO // W: Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of National Economy Processes Transformation of Functioning of Economic Units and Spatial Patterns / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996. - S. 138-145. - Bibliogr.
105
Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce / Joanna KUDEŁKO // W: Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / [red. Eugeniusz Rydz]. - Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1996. - S. 273-276. - ISBN 83-87006-40-8
106
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK ; zespół: Joanna KUDEŁKO, Kinga Czenczek, Wacław Nelec. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów / zespół autorski: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 66 k. : il. ; 30 cm
1
Kudełko J., (2019), Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 509-518; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf
2
Kudełko J., (2019), Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 8, s. 50-63; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct
3
Kudełko J., (2019), Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 450-460.
4
Kudełko J., (2019), Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 21, z. 3, s. 228-238; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406
5
Kudełko J., Zioło Z., (2018), Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 13-26; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content
6
Kudełko J., (2017), Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 475, s. 136-147; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication
7
Kudełko J. (red.), (2017), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego: materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
8
Kudełko J., (2017), Wprowadzenie. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-9.
9
Kudełko J., (2017), Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-33.
10
Kudełko J., (2017), Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
11
Kabat-Rudnicka D., Kudełko J., (2016), Jubileusz profesora Andrzeja Pruska, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_
12
Kudełko J., (2016), Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 147-158; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912
13
Kudełko J. (red.), (2016), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 468 s.
14
Kudełko J., (2016), Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 340-349; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246
15
Kudełko J., (2016), Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica", t. 10, s. 139-152; http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374
16
Kudełko J., (2016), Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 177-190.
17
Kudełko J., (2016), Wprowadzenie. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 11-14.
18
Kudełko J., (2015), Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 380, s. 150-157; http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf
19
Kudełko J., (2015), Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 12, s. 61-71.
20
Kudełko J., (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 118-127; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
21
Kudełko J., (2014), Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy, "Nová ekonomika", R. 7, nr 1 (march), s. 99-108.
22
Kudełko J., (2014), Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów. [W:] Bucka M., Mikołajewicz Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 245-253.
23
Kudełko J., (2014), The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 5, s. 94-100.
24
Kudełko J., (2014), Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 149-164.
25
Kudełko J., (2014), Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 11, s. 198-209.
26
Kudełko J., (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 72-84.
27
Kudełko J., (2013), Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych, Warszawa : Polska Akademia Nauk, 298 s.
28
Kudełko J., (2013), Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 102-116.
29
Kudełko J., (2012), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 67-91.
30
Zalewski J., Kudełko J., Mogiła Z., (2012), Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 39-55; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content
31
Kudełko J., (2012), Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 171-182.
32
Kudełko J., (2012), European Regions in the Light of Global Challenges, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 3, s. 119-124.
33
Kudełko J., (2011), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 90-106.
34
Kudełko J., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 154-173.
35
Kudełko J., Klimczak P., (2011), Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071
36
Kudełko J., (2011), The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 2, vol. 2, s. 19-23.
37
Kudełko J., (2011), Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 318-327.
38
Kudełko J., (2011), Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego). [W:] Pająk K., Tomidajewicz (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17-29.
39
Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., (2011), Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, [1] s.
40
Kudełko J., (2011), Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 454-477.
41
Kudełko J., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 35-46.
42
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2010), Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307
43
Kudełko J., (2010), Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 245-259.
44
Kudełko J., (2010), Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 330-344.
45
Kudełko J., (2010), Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 95, s. 223-232.
46
Kudełko J., (2010), Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080
47
Kudełko J., (2010), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 109-133.
48
Kudełko J., (2010), Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 164-179.
49
Prusek A., Kudełko J., (2009), Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 46, s. 459-469.
50
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
51
Kudełko J., (2009), Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 168-214.
52
Kudełko J., (2009), Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 124-134.
53
Kudełko J., (2009), Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 189-200.
54
Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., (2008), Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 312-324.
55
Kudełko J., Prusek A., (2008), Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 90-104.
56
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2008), Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 95-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110
57
Kudełko J., (2008), Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 23-59.
58
Kudełko J., (2008), Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 53-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044
59
Teneta-Płotkowiak J., Kudełko J., (2008), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 59-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095
60
Kudełko J., Prusek A., Szmigiel K., Matuszkiewicz T., (2008), Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 105-148.
61
Kudełko J., (2008), Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Kryńska E. (red.), Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne, T. 2, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 661-672.
62
Kudełko J., (2007), Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 71-82.
63
Kudełko J. (red.), (2007), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 268, [3] s.
64
Kudełko J., (2007), Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 163-172.
65
Kudełko J., (2007), Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 473-489.
66
Kudełko J., (2007), Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 6-15.
67
Kudełko J., Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku. [W:] Prusek A. (red.), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 16-47.
68
Kudełko J., (2007), Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 109-128.
69
Kudełko J., (2007), Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 129-143.
70
Kudełko J., (2007), Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia. [W:] Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 213-223.
71
Kudełko J., Zioło Z., (2007), Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 55-74.
72
Kudełko J., Mączka L., (2007), Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 48-70.
73
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2006), Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322
74
Kudełko J., (2006), Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 39-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438
75
Kudełko J., Zioło Z., (2006), Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej, "Studia Obszarów Wiejskich", t. 11, s. 39-58; http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf
76
Kudełko J., (2006), Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 96-128.
77
Kudełko J., Zioło Z., (2006), Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 509-528.
78
Kudełko J., Zioło Z., (2005), Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003. [W:] Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 337-350.
79
Mączka L., Kudełko J., (2005), Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
80
Kudełko J., Teneta-Płotkowiak J., (2005), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 52-85.
81
Kudełko J., (2005), Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 135-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225
82
Kudełko J., (2005), Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1071, t. 2, s. 252-268.
83
Kudełko J., (2005), Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów. [W:] Zioło Z. (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Kraków ; Rzeszów : Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, s. 57-73.
84
Kudełko J., (2004), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 75-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629
85
Kudełko J., (2004), Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 35-38.
86
Kudełko J., Zioło Z., (2004), Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych. [W:] Kitowski J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 54-69.
87
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2004), Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 91-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718
88
Kudełko J., Nelec W., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 96-127.
89
Kudełko J., Woźniak M., Zioło Z., (2003), Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands. [W:] Kitowski J. (red.), Eastern Dimension of European Union (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization; vol. 11), Warszawa : Polska Akademia Nauk : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, s. 143-164.
90
Kudełko J., Woźniak M., Zioło Z., (2003), Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 47-48.
91
Kudełko J., (2003), Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 272 k.
92
Kudełko J., (2003), Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. [W:] Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 346-359.
93
Kudełko J., (2003), Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego. [W:] Zioło Z., Ślęzak T. (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 205), Warszawa : KPZK PAN, s. 179-192.
94
Kudełko J., (2002), Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku. [W:] Klasik A., Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 133-147.
95
Kudełko J., (2002), Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 43-44.
96
Kudełko J., (2002), Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 309-318.
97
Kudełko J., (2001), Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne", t. 16, s. 241-249.
98
Kudełko J., Zioło Z., (2001), Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza. [W:] Stasiak A., Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 425-446.
99
Kudełko J., (2001), Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/11555
100
Kudełko J., (2000), Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 237-245.
101
Kudełko J., (2000), Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 137-157.
102
Kudełko J., (1999), Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec", "Polityka Gospodarcza", Nr 1, s. 83-87.
103
Kudełko J., (1997), Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce. [W:] Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.], Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 151-168.
104
Kudełko J., (1996), Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju. [W:] Zioło Z. (red.), Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 138-145.
105
Kudełko J., (1996), Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce. [W:] Rydz E. (red.), Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia, Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 273-276.
106
Prusek A., Kudełko J., Czenczek K., Nelec W., (2004), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
107
Prusek A., Holik G., Nowak Z., Kudełko J., (1999), Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 k.
1
@article{UEK:2168332531,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "509-518",
year = "2019",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf},
}
2
@article{UEK:2168343285,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 8",
pages = "50-63",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.8.04},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct},
}
3
@inbook{UEK:2168335801,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "450-460",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
4
@article{UEK:2168338351,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 21, z. 3",
pages = "228-238",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3543},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406},
}
5
@article{UEK:2168333869,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "13-26",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content},
}
6
@article{UEK:2168318001,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "475",
pages = "136-147",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.475.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication},
}
7
@book{UEK:2168319415,
title = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
8
@misc{UEK:2168319417,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
9
@inbook{UEK:2168319419,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
10
@article{UEK:2168322269,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "20-21",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
11
@misc{UEK:2168343513,
author = "Danuta Kabat-Rudnicka and Joanna Kudełko",
title = "Jubileusz profesora Andrzeja Pruska",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "20-21",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_},
}
12
@article{UEK:2168312459,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 3",
pages = "147-158",
year = "2016",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912},
}
13
@book{UEK:2168308249,
title = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
14
@article{UEK:2168310663,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "340-349",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.449.30},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246},
}
15
@article{UEK:2168316289,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica",
number = "t. 10",
pages = "139-152",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.10},
url = {http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374},
}
16
@inbook{UEK:2168308253,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "177-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
17
@misc{UEK:2168308295,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "11-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
18
@article{UEK:2168296669,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "380",
pages = "150-157",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.380.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf},
}
19
@article{UEK:2168300567,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 12",
pages = "61-71",
year = "2015",
}
20
@article{UEK:2168278235,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "118-127",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication},
}
21
@article{UEK:2168295779,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy",
journal = "Nová ekonomika",
number = "R. 7, 1 (march)",
pages = "99-108",
year = "2014",
}
22
@inbook{UEK:2168292951,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów",
booktitle = "Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "245-253",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2014",
isbn = "978-83-7395-610-0",
}
23
@article{UEK:2168295623,
author = "Joanna Kudełko",
title = "The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 5",
pages = "94-100",
year = "2014",
}
24
@inbook{UEK:2168293577,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "149-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
25
@article{UEK:2168295711,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 11",
pages = "198-209",
year = "2014",
}
26
@unpublished{UEK:2168303001,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "72-84",
year = "2014",
}
27
@book{UEK:2168261128,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-63563-04-2",
}
28
@unpublished{UEK:2168287337,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "102-116",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168274082,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "67-91",
year = "2012",
}
30
@article{UEK:2168343463,
author = "Janusz Zalewski and Joanna Kudełko and Zbigniew Mogiła",
title = "Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "39-55",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content},
}
31
@inbook{UEK:2168261094,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "171-182",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
32
@article{UEK:2168261046,
author = "Joanna Kudełko",
title = "European Regions in the Light of Global Challenges",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 3",
pages = "119-124",
year = "2012",
}
33
@inbook{UEK:2168225830,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "90-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
34
@unpublished{UEK:2168261292,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "154-173",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:2168222118,
author = "Joanna Kudełko and Piotr Klimczak",
title = "Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "103-119",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071},
}
36
@article{UEK:2168261060,
author = "Joanna Kudełko",
title = "The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 2, vol. 2",
pages = "19-23",
year = "2011",
}
37
@inbook{UEK:2168218714,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "318-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
38
@inbook{UEK:2168260846,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego)",
booktitle = "Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej",
pages = "17-29",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-031-7",
}
39
@book{UEK:2168218732,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-521-0",
}
40
@inbook{UEK:2168226377,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "454-477",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
41
@article{UEK:2168225908,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "35-46",
year = "2011",
}
42
@article{UEK:53153,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "101-123",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307},
}
43
@inbook{UEK:2165640777,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "245-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
44
@inbook{UEK:2165308412,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "330-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
45
@article{UEK:2165703483,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "95",
pages = "223-232",
adress = "",
year = "2010",
}
46
@article{UEK:53154,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "37-50",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080},
}
47
@unpublished{UEK:2168261442,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "109-133",
year = "2010",
}
48
@article{UEK:2165794011,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "164-179",
adress = "",
year = "2010",
}
49
@article{UEK:50417,
author = "Andrzej Prusek and Joanna Kudełko",
title = "Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "46",
pages = "459-469",
adress = "",
year = "2009",
}
50
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Justyna Kątnik and Stanisław Lis and Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija and Kazimierz Zieliński",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
51
@unpublished{UEK:2168162311,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "168-214",
year = "2009",
}
52
@inbook{UEK:2165594302,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "124-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
53
@inbook{UEK:2165742564,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "189-200",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
54
@inbook{UEK:2165782226,
author = "Tomasz Rachwał and Joanna Kudełko and Mariola Tracz and Krzysztof Wach and Wioletta Kilar",
title = "Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "312-324",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
55
@unpublished{UEK:2166240586,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek",
title = "Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "90-104",
year = "2008",
}
56
@article{UEK:50287,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "95-109",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110},
}
57
@unpublished{UEK:2166239756,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "23-59",
year = "2008",
}
58
@article{UEK:50288,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "53-67",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044},
}
59
@article{UEK:50386,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak and Joanna Kudełko",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "59-86",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095},
}
60
@unpublished{UEK:2166240779,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kinga Szmigiel and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "105-148",
year = "2008",
}
61
@inbook{UEK:2166109851,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2",
pages = "661-672",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-239-2",
}
62
@unpublished{UEK:2168281951,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "71-82",
year = "2007",
}
63
@book{UEK:52046,
title = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
64
@inbook{UEK:2165787782,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
65
@inbook{UEK:2165772838,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "473-489",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
66
@unpublished{UEK:2168281933,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "6-15",
year = "2007",
}
67
@unpublished{UEK:2168306435,
author = "Joanna Kudełko and Lucyna Mączka",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "16-47",
year = "2007",
}
68
@inbook{UEK:2166031353,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "109-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
69
@inbook{UEK:2166031434,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "129-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
70
@inbook{UEK:2166107737,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia",
booktitle = "Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju",
pages = "213-223",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-893-2",
}
71
@inbook{UEK:2166031186,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "55-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
72
@unpublished{UEK:2168306439,
author = "Joanna Kudełko and Lucyna Mączka",
title = "Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "48-70",
year = "2007",
}
73
@article{UEK:53082,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "59-70",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322},
}
74
@article{UEK:53081,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "39-57",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438},
}
75
@article{UEK:2168308225,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej",
journal = "Studia Obszarów Wiejskich",
number = "t. 11",
pages = "39-58",
adress = "",
year = "2006",
url = {http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf},
}
76
@unpublished{UEK:2168326971,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "96-128",
year = "2006",
}
77
@inbook{UEK:2166110264,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "509-528",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2006",
isbn = "83-7395-183-0",
}
78
@inbook{UEK:2168295997,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003",
booktitle = "Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "337-350",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-136-9",
}
79
@book{UEK:2167713903,
author = "Lucyna Mączka and Joanna Kudełko",
title = "Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-261-8",
}
80
@unpublished{UEK:2168306431,
author = "Joanna Kudełko and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "52-85",
year = "2005",
}
81
@article{UEK:52954,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "135-153",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225},
}
82
@article{UEK:2168261108,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1071, t. 2",
pages = "252-268",
adress = "",
year = "2005",
url = {},
}
83
@inbook{UEK:2166561034,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów",
pages = "57-73",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-87658-69-3",
}
84
@article{UEK:2168220384,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "75-90",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629},
}
85
@misc{UEK:2168333685,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/2, lipiec-grudzień 2002",
pages = "35-38",
year = "2004",
}
86
@inbook{UEK:2168261084,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych",
pages = "54-69",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
year = "2004",
isbn = "83-7338-104-X",
}
87
@article{UEK:2168220382,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "91-114",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718},
}
88
@unpublished{UEK:2168264828,
author = "Joanna Kudełko and Wacław Nelec",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "96-127",
year = "2004",
}
89
@inbook{UEK:2168261042,
author = "Joanna Kudełko and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands",
booktitle = "Eastern Dimension of European Union",
pages = "143-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania",
year = "2003",
issn = "1429-009X",
}
90
@misc{UEK:2168333679,
author = "Joanna Kudełko and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001",
pages = "47-48",
year = "2003",
}
91
@unpublished{UEK:2168265712,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
92
@inbook{UEK:2166058736,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "346-359",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2003",
isbn = "83-89224-11-9",
}
93
@inbook{UEK:2168260938,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego",
booktitle = "Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego",
pages = "179-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "KPZK PAN",
year = "2003",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-917377-4-8",
}
94
@inbook{UEK:2168260930,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku",
booktitle = "Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji",
pages = "133-147",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87658-32-4",
}
95
@misc{UEK:2168318511,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/2, lipiec-grudzień 2000",
pages = "43-44",
year = "2002",
}
96
@inbook{UEK:2166208790,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "309-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
97
@article{UEK:2168260948,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999",
journal = "Opolskie Roczniki Ekonomiczne",
number = "t. 16",
pages = "241-249",
year = "2001",
}
98
@inbook{UEK:2168261064,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza",
booktitle = "Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych",
pages = "425-446",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku",
year = "2001",
isbn = "83-87981-90-7",
}
99
@article{UEK:2168235066,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "105-117",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11555},
}
100
@inbook{UEK:2168261112,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego",
booktitle = "Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej",
pages = "237-245",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2000",
}
101
@article{UEK:2168245582,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "137-157",
year = "2000",
}
102
@article{UEK:2168260952,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej Euro-Park Mielec",
journal = "Polityka Gospodarcza",
number = "Nr 1",
pages = "83-87",
year = "1999",
url = {},
}
103
@inbook{UEK:2168261078,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce",
booktitle = "Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.]",
pages = "151-168",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "1997",
isbn = "83-87513-32-6",
}
104
@inbook{UEK:2168260940,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju",
booktitle = "Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych",
pages = "138-145",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "1996",
}
105
@inbook{UEK:2168260946,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce",
booktitle = "Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia",
pages = "273-276",
adress = "Słupsk",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane WSP",
year = "1996",
isbn = "83-87006-40-8",
}
106
@unpublished{UEK:2168264836,
author = "Andrzej Prusek and Joanna Kudełko and Kinga Czenczek and Wacław Nelec",
title = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
107
@unpublished{UEK:2168265586,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}