Publikacje wybranego autora

Koczyński Wojciech

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego,

1

Tytuł:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zadłużenia Polski = Indebtedness and the State of the Domestic Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990) , s. 107-120. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168269220
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza przepustowości systemu
Źródło:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 51-68
Nr:
2168339597
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
System jako obiekt badań
Źródło:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 8-30
Nr:
2168339593
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza struktury systemu
Źródło:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 31-50
Nr:
2168339595
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Elementy teorii informacji
Źródło:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 146-164
Nr:
2168339599
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Relacje strukturalne cen a problem równowagi rynkowej = Structural Relations of Prices vs. Equilibrium Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988) , s. 39-55. - Rez., summ.
Nr:
2168279759
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Ekologiczne uwarunkowania równowagi gospodarczej = Ecological Conditions of Economic Equilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988) , s. 127-142. - Summ., rez.
Nr:
2168259032
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty procesu degradacji i dewastacji gleb = Economic Aspects of the Process of Degradation and Devastation of Soil
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1988) , s. 211-224. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168346814
artykuł w czasopiśmie
1
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zadłużenia Polski = Indebtedness and the State of the Domestic Market / Wojciech KOCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990), s. 107-120. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Analiza przepustowości systemu / Wojciech KOCZYŃSKI // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 51-68
3
System jako obiekt badań / Wojciech KOCZYŃSKI, Kazimierz BAŚCIK // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 8-30
4
Analiza struktury systemu / Wojciech KOCZYŃSKI // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 31-50
5
Elementy teorii informacji / Wojciech KOCZYŃSKI // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 146-164
6
Relacje strukturalne cen a problem równowagi rynkowej = Structural Relations of Prices vs. Equilibrium Problem / Wojciech KOCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988), s. 39-55. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Ekologiczne uwarunkowania równowagi gospodarczej = Ecological Conditions of Economic Equilibrium / Wojciech KOCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988), s. 127-142. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Ekonomiczne aspekty procesu degradacji i dewastacji gleb = Economic Aspects of the Process of Degradation and Devastation of Soil / Wojciech KOCZYŃSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1988), s. 211-224. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16424/1/014%20WOJCIECH%20KUCZY%C5%83SKI.pdf. - ISSN 0035-9629
1
Koczyński W., (1990), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zadłużenia Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 107-120.
2
Koczyński W., (1989), Analiza przepustowości systemu. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-68.
3
Koczyński W., Baścik K., (1989), System jako obiekt badań. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 8-30.
4
Koczyński W., (1989), Analiza struktury systemu. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 31-50.
5
Koczyński W., (1989), Elementy teorii informacji. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 146-164.
6
Koczyński W., (1988), Relacje strukturalne cen a problem równowagi rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 256, s. 39-55.
7
Koczyński W., (1988), Ekologiczne uwarunkowania równowagi gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 127-142.
8
Koczyński W., (1988), Ekonomiczne aspekty procesu degradacji i dewastacji gleb, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 211-224; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16424/1/014%20WOJCIECH%20KUCZY%C5%83SKI.pdf
1
@article{artUEK:2168269220,
author = "Wojciech Koczyński",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zadłużenia Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "107-120",
year = "1990",
url = {},
}
2
@inbook{fpUEK:2168339597,
author = "Wojciech Koczyński",
title = "Analiza przepustowości systemu",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "51-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
3
@inbook{fpUEK:2168339593,
author = "Wojciech Koczyński and Kazimierz Baścik",
title = "System jako obiekt badań",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "8-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
4
@inbook{fpUEK:2168339595,
author = "Wojciech Koczyński",
title = "Analiza struktury systemu",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "31-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
5
@inbook{fpUEK:2168339599,
author = "Wojciech Koczyński",
title = "Elementy teorii informacji",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "146-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
6
@article{artUEK:2168279759,
author = "Wojciech Koczyński",
title = "Relacje strukturalne cen a problem równowagi rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "256",
pages = "39-55",
year = "1988",
}
7
@article{artUEK:2168259032,
author = "Wojciech Koczyński",
title = "Ekologiczne uwarunkowania równowagi gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "127-142",
year = "1988",
}
8
@article{artUEK:2168346814,
author = "Wojciech Koczyński",
title = "Ekonomiczne aspekty procesu degradacji i dewastacji gleb",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "211-224",
year = "1988",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16424/1/014%20WOJCIECH%20KUCZY%C5%83SKI.pdf},
}