Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wacław Wilczyński o ekonomii i polityce gospodarczej okresu przejściowego = Wacław Wilczyński on the Economy and Economic Policy of the Transition Period
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1996) , s. 813-824. - Summ., rez.
Nr:
2168283191
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zdzisław Sadowski o reformie i transformacji = Zdzisław Sadowski on Reform and Tranformation
Źródło:
Ekonomista. - nr 1-2 (1995) , s. 243-259. - Summ., rez.
Nr:
2168281643
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej = Basic Principles of the Systemic Transformation in Views of Polish Economists
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1994) , s. 733-761
Nr:
2168280363
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Czy tego się spodziewaliśmy? Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 4 listopada 1993 r.
Adres wydawniczy:
[S.l.]: PTE, 1993
Opis fizyczny:
16 s.; 21 cm.
Nr:
2168291205
książka
5

Tytuł:
O niektórych problemach transformacji systemowej
Źródło:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 7-27
Nr:
2168251836
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
O niektórych problemach transformacji systemowej
Źródło:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI1990, s. 1-27
Sygnatura:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267474
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Charakter i rola cen w gospodarce socjalistycznej
Źródło:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 182-204
Nr:
2168255782
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Janina Klima
Tytuł:
Problematyka optymalizacyjna w ekonomii radzieckiej podstawie koncepcji L. Kantorowicza i W. Nowożyłowa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1990
Opis fizyczny:
216 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/415
Nr:
2168308933
doktorat
9

Tytuł:
System funkcjonowania gospodarki
Źródło:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 162-182
Nr:
2168255780
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
O niektórych węzłowych problemach naszej rzeczywistości = On Some Basic Problems of Reality
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1989) , s. 3-14. - Summ., rez.
Nr:
2168223786
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Dylematy transferu technologii
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 20 (1989) , s. 12-14
Nr:
2168275539
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej = Comments on Teaching Political Economy
Źródło:
Ekonomista. - nr 3 (1989) , s. 299-322
Nr:
2168265436
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych = Conditions of Effectiveness in the International Co-operation of Socialist Enterprises
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989) , s. 3-9. - Summ., rez.
Nr:
2168223964
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej gospodarki Polski = Some Remarks on Crucial Problems of Structural Strategy of Polish Economy
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1989) , s. 107-123. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168346816
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zamiast wprowadzenia czyli kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. nauk. Edward ŁUKAWER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 11-35
Nr:
2168362440
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Etapy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej socjalizmu w Polsce = Stages and Directions of Development of Political Economy of Socialism in Poland
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988) , s. 40-51. - Summ., rez.
Nr:
2168225170
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
156 s.; 23 cm
Nr:
2168362428
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Economic Rationality in Socialism as a Subject of Disputes and Investigations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 5-26 - Bibliogr.
Nr:
2168237280
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Słownik biograficzny ekonomistów
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 84-95
Nr:
2168349142
varia
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Miejsce koncepcji A. Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania = The Position of the Concept of A. Waker in the Theory of Reasonable Administration
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 55 (1987) , s. 235-255
Nr:
2168359430
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Miejsce koncepcji Aleksego Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania = The Place of A. Wakar's Conception in the Theory of Rational Management of the Economy
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1987) , s. 211-231. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168346798
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Informacje bibliograficzne
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 36-50
Nr:
2168349136
varia
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu = The Oscar Lange's Economic Theory of Socialism
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (1987) , s. 787-802. - Summ., rez.
Nr:
2168227504
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Słownik niektórych terminów ekonomicznych
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 56-83
Nr:
2168349140
varia
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Tytuł:
Zamiast wprowadzenia czyli miejsce i rola Centrum w strukturze i mechanizmie funkcjonowania gospodarki
Źródło:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 11-24
Nr:
2168332209
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte = The Development of the Economic Theory of Socialism in Poland in Recent Four Decades. Part 2, The Decade of Seventies and Eighties
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 3-27. - Summ., rez.
Nr:
2168260996
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Program ekonomii politycznej socjalizmu
Źródło:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 24-35
Nr:
2168349134
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Ekonomia polska w 40-leciu (2)
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 9 (1986) , s. 7
Nr:
2168229306
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Ekonomia polska w 40-leciu (1)
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 8 (1986) , s. 7
Nr:
2168229310
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
W. Lenin a teoria ekonomiczna socjalizmu = W. Lenin and the Economic Theory of Socialism
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 3-13. - Summ., rez.
Nr:
2168224338
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Edward Lipiński - człowiek i ekonomista = Edward Lipiński - the Man and the Economist
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1986. - nr 4, s. 88-96
Nr:
2168244682
varia
32

Tytuł:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych = The Economic Theory of Socialism in the Perspective of Recent Four Decades
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986) , s. 11-30. - Summ., rez.
Nr:
2168243174
artykuł w czasopiśmie
33

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Zamiast wprowadzenia czyli o punktach odniesienia i determinantach reformy gospodarczej : (nieco historii i dzień dzisiejszy)
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 11-23
Nr:
2168265294
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej : z historii problemu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Opis fizyczny:
342, [2] s.; 20 cm
Seria:
(Ekonomia XX Wieku)
ISBN:
83-01-05378-X
Nr:
2168292165
monografia
35

Tytuł:
Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : polskie dyskusje = The Theory of Functioning of the Socialist Economy : Polish Discussions
Źródło:
Ekonomista. - nr 1-2 (1985) , s. 25-52. - Summ., rez.
Nr:
2168227820
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Teoria ekonomiczna wobec reformy i kryzysu : (nieco retrospekcji) = Economic Theory in the Presence of the Reform and the Crisis
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985) , s. 18-35
Nr:
2168230750
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań = Rationality in Socialist Economy : Debates and Research
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 7-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272884
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 65-66, 72, 73, 140-141
Nr:
2168265274
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań
Źródło:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 46-61
Nr:
2168265272
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Determinanty regresu = The Determinants of Regress
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984) , s. 23-55. - Summ., rez.
Nr:
2168272384
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Marta Czyż
Tytuł:
Sekularne tendencje cen
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
271 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/459
Nr:
2168309791
doktorat
42

Tytuł:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny = Economic Theory of Socialism in USSR : Historical Outline
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 13-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283843
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Aktualne poglądy na kwestię racjonalności gospodarowania w socjalizmie = Current Options on the Question of Rational Husbandry in the Socialist States
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 254-256. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241534
varia
44

Tytuł:
O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania
Źródło:
Ekonomista. - nr 5/6 (1982) , s. 681-687
Nr:
2168228068
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Przedsiębiorstwo a model = Enterprise and the Model
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 11-18
Nr:
2168230666
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Ankieta "Dziennika Polskiego" : Horyzonty i perspektywy wyjścia z kryzysu
Źródło:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 132(11470) (1981) , s. 1, 4
Tryb dostępu:
Nr:
2168341613
artykuł nierecenzowany
47

Tytuł:
Strategiczne problemy polityki ekonomicznej w świetle obecnego kryzysu
Źródło:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 35-57
Nr:
2168274000
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Uwarunkowania, aspekty i implikacje reformy gospodarczej = Some Conditions and Aspects of the Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981) , s. 37-51
Nr:
2168230486
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1981) , s. 1134-1145
Nr:
2168265114
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Nieuctwo rządzących główną przyczyną kryzysu gospodarczego
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 91 (10184) (1981) , s. 5, 6
Nr:
2168243620
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w świetle międzywojennej dyskusji na Zachodzie = The Possibility of Functioning of the Socialistic Economy as Discussed in the Period Between the Two World Wars
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Opis fizyczny:
468 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 12)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168313699
monografia
52

Autor:
Bronisław Miszewski , Edward Łukawer
Tytuł:
Cena w gospodarce socjalistycznej
Źródło:
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963, s. 193-217
Nr:
2168335339
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Powstanie, rozwój, specyfika i metoda ekonomii politycznej socjalizmu
Źródło:
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963, s. 3-24
Nr:
2168335337
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1961
Opis fizyczny:
482 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/33
Nr:
2168305195
doktorat
55

Tytuł:
O mechanizmie kształtowania się proporcji w gospodarce narodowej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5 (1959) , s. 3-17. - Rez., summ.
Nr:
2168277851
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Formy własności socjalistycznej a problem funkcjonowania gospodarki narodowej = Forms of Socialist Ownership and the Problem of Functioning of the National Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (1959) , s. 61-89. - Rez., summ.
Nr:
2168277803
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
O istocie pojęcia "model gospodarki narodowej" = The Concept of the Model of National Economy
Źródło:
Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 1(11) (1958) , s. 67-86. - Rez., summ.
Nr:
2168285425
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
O właściwe metody socjalistycznej przebudowy wsi
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958) , s. 3-31. - Rez.
Nr:
2168277819
artykuł w czasopiśmie
1
Wacław Wilczyński o ekonomii i polityce gospodarczej okresu przejściowego = Wacław Wilczyński on the Economy and Economic Policy of the Transition Period / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 6 (1996), s. 813-824. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
2
Zdzisław Sadowski o reformie i transformacji = Zdzisław Sadowski on Reform and Tranformation / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 1-2 (1995), s. 243-259. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
3
Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej = Basic Principles of the Systemic Transformation in Views of Polish Economists / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 6 (1994), s. 733-761. - ISSN 0013-3205
4
Czy tego się spodziewaliśmy? Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 4 listopada 1993 r. / Edward ŁUKAWER. - [S.l.]: PTE, 1993. - 16 s. ; 21 cm
5
O niektórych problemach transformacji systemowej / Edward ŁUKAWER // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 7-27
6
O niektórych problemach transformacji systemowej / Edward ŁUKAWER // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1-27
7
Charakter i rola cen w gospodarce socjalistycznej / Edward ŁUKAWER // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 182-204
8
Problematyka optymalizacyjna w ekonomii radzieckiej podstawie koncepcji L. Kantorowicza i W. Nowożyłowa / Janina Klima ; Promotor: Edward ŁUKAWER. - Kraków, 1990. - 216 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
System funkcjonowania gospodarki / Edward ŁUKAWER // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 162-182
10
O niektórych węzłowych problemach naszej rzeczywistości = On Some Basic Problems of Reality / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1989), s. 3-14. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
11
Dylematy transferu technologii / Edward ŁUKAWER // Przegląd Techniczny. - nr 20 (1989), s. 12-14. - ISSN 0137-8783
12
Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej = Comments on Teaching Political Economy / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 3 (1989), s. 299-322. - ISSN 0013-3205
13
Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych = Conditions of Effectiveness in the International Co-operation of Socialist Enterprises / Stanisław LIS, Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989), s. 3-9. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
14
Kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej gospodarki Polski = Some Remarks on Crucial Problems of Structural Strategy of Polish Economy / Edward ŁUKAWER // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1989), s. 107-123. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16007/1/009%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf. - ISSN 0035-9629
15
Zamiast wprowadzenia czyli kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej / Edward ŁUKAWER // W: Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. nauk. Edward ŁUKAWER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 11-35
16
Etapy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej socjalizmu w Polsce = Stages and Directions of Development of Political Economy of Socialism in Poland / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988), s. 40-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
17
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. nauk. Edward ŁUKAWER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 156 s. ; 23 cm
18
Economic Rationality in Socialism as a Subject of Disputes and Investigations / Edward ŁUKAWER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 5-26. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Słownik biograficzny ekonomistów / Edward ŁUKAWER // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 84-95
20
Miejsce koncepcji A. Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania = The Position of the Concept of A. Waker in the Theory of Reasonable Administration / Edward ŁUKAWER // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 55 (1987), s. 235-255. - ISSN 0239-4464
21
Miejsce koncepcji Aleksego Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania = The Place of A. Wakar's Conception in the Theory of Rational Management of the Economy / Edward ŁUKAWER // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1987), s. 211-231. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17235/1/016%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf. - ISSN 0035-9629
22
Informacje bibliograficzne / Adam RYBARSKI, Aleksander KOWALSKI, Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 36-50
23
Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu = The Oscar Lange's Economic Theory of Socialism / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 4 (1987), s. 787-802. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
24
Słownik niektórych terminów ekonomicznych / Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 56-83
25
Zamiast wprowadzenia czyli miejsce i rola Centrum w strukturze i mechanizmie funkcjonowania gospodarki / Edward ŁUKAWER // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 11-24
26
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte = The Development of the Economic Theory of Socialism in Poland in Recent Four Decades. Part 2, The Decade of Seventies and Eighties / Edward ŁUKAWER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 3-27. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
27
Program ekonomii politycznej socjalizmu / Aleksander KOWALSKI, Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia MIERZWA, Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 24-35
28
Ekonomia polska w 40-leciu (2) / Edward ŁUKAWER // Życie Gospodarcze. - nr 9 (1986), s. 7. - ISSN 0137-7299
29
Ekonomia polska w 40-leciu (1) / Edward ŁUKAWER // Życie Gospodarcze. - nr 8 (1986), s. 7. - ISSN 0137-7299
30
W. Lenin a teoria ekonomiczna socjalizmu = W. Lenin and the Economic Theory of Socialism / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 3-13. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
31
Edward Lipiński - człowiek i ekonomista = Edward Lipiński - the Man and the Economist / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986), s. 88-96. - ISSN 0079-578X
32
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych = The Economic Theory of Socialism in the Perspective of Recent Four Decades / Edward ŁUKAWER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 11-30. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
33
Zamiast wprowadzenia czyli o punktach odniesienia i determinantach reformy gospodarczej : (nieco historii i dzień dzisiejszy) / Edward ŁUKAWER // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 11-23
34
Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej : z historii problemu / Edward ŁUKAWER. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 342, [2] s. ; 20 cm. - (Ekonomia XX Wieku). - ISBN 83-01-05378-X
35
Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : polskie dyskusje = The Theory of Functioning of the Socialist Economy : Polish Discussions / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 1-2 (1985), s. 25-52. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
36
Teoria ekonomiczna wobec reformy i kryzysu (nieco retrospekcji) = Economic Theory in the Presence of the Reform and the Crisis / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985), s. 18-35. - ISSN 0079-578X
37
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań = Rationality in Socialist Economy : Debates and Research / Edward ŁUKAWER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 7-22. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
38
Dyskusja / Edward ŁUKAWER // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 65-66, 72, 73, 140-141
39
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań / Edward ŁUKAWER // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 46-61
40
Determinanty regresu = The Determinants of Regress / Wanda KARAŚ, Edward ŁUKAWER, Jadwiga STOLARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 23-55. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
41
Sekularne tendencje cen / Marta Czyż ; Promotor: Edward ŁUKAWER. - Kraków, 1983. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny = Economic Theory of Socialism in USSR : Historical Outline / Edward ŁUKAWER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 13-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
43
Aktualne poglądy na kwestię racjonalności gospodarowania w socjalizmie = Current Options on the Question of Rational Husbandry in the Socialist States / Edward ŁUKAWER // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 254-256. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
44
O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 5/6 (1982), s. 681-687. - ISSN 0013-3205
45
Przedsiębiorstwo a model = Enterprise and the Model / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 11-18. - ISSN 0079-578X
46
Ankieta "Dziennika Polskiego" : Horyzonty i perspektywy wyjścia z kryzysu / Edward ŁUKAWER // Dziennik Polski. - R. 37, nr 132(11470) (1981), s. 1, 4. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63401
47
Strategiczne problemy polityki ekonomicznej w świetle obecnego kryzysu / Edward ŁUKAWER // W: Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 35-57
48
Uwarunkowania, aspekty i implikacje reformy gospodarczej = Some Conditions and Aspects of the Economic Reform / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981), s. 37-51. - ISSN 0079-578X
49
Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 6 (1981), s. 1134-1145. - ISSN 0013-3205
50
Nieuctwo rządzących główną przyczyną kryzysu gospodarczego / Edward ŁUKAWER // Gazeta Krakowska. - nr 91 (10184) (1981), s. 5, 6. - ISSN 0208-7693
51
Możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w świetle międzywojennej dyskusji na Zachodzie = The Possibility of Functioning of the Socialistic Economy as Discussed in the Period Between the Two World Wars / Edward ŁUKAWER. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 468 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 12)
52
Cena w gospodarce socjalistycznej / Bronisław Miszewski, Edward ŁUKAWER // W: Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. - S. 193-217
53
Powstanie, rozwój, specyfika i metoda ekonomii politycznej socjalizmu / Edward ŁUKAWER // W: Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. - S. 3-24
54
Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie / Edward ŁUKAWER ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1961. - 482 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
O mechanizmie kształtowania się proporcji w gospodarce narodowej / Edward ŁUKAWER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 5 (1959), s. 3-17. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
56
Formy własności socjalistycznej a problem funkcjonowania gospodarki narodowej = Forms of Socialist Ownership and the Problem of Functioning of the National Economy / Edward ŁUKAWER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (1959), s. 61-89. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
57
O istocie pojęcia "model gospodarki narodowej" = The Concept of the Model of National Economy / Edward ŁUKAWER // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 1(11) (1958), s. 67-86. - Rez., summ.
58
O właściwe metody socjalistycznej przebudowy wsi / Edward ŁUKAWER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 3-31. - Rez. - ISSN 0075-5125
1
Łukawer E., (1996), Wacław Wilczyński o ekonomii i polityce gospodarczej okresu przejściowego, "Ekonomista", nr 6, s. 813-824.
2
Łukawer E., (1995), Zdzisław Sadowski o reformie i transformacji, "Ekonomista", nr 1-2, s. 243-259.
3
Łukawer E., (1994), Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej, "Ekonomista", nr 6, s. 733-761.
4
Łukawer E., (1993), Czy tego się spodziewaliśmy? Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 4 listopada 1993 r., [S.l.] : PTE, 16 s.
5
Łukawer E., (1991), O niektórych problemach transformacji systemowej. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 7-27.
6
Łukawer E., (1990), O niektórych problemach transformacji systemowej. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1-27.
7
Łukawer E., (1990), Charakter i rola cen w gospodarce socjalistycznej. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 182-204.
8
Klima J., (1990), Problematyka optymalizacyjna w ekonomii radzieckiej podstawie koncepcji L. Kantorowicza i W. Nowożyłowa, Prom. Łukawer E., Kraków : , 216 k.
9
Łukawer E., (1990), System funkcjonowania gospodarki. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 162-182.
10
Łukawer E., (1989), O niektórych węzłowych problemach naszej rzeczywistości, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 3-14.
11
Łukawer E., (1989), Dylematy transferu technologii, "Przegląd Techniczny", nr 20, s. 12-14.
12
Łukawer E., (1989), Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej, "Ekonomista", nr 3, s. 299-322.
13
Lis S., Łukawer E., (1989), Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 3-9.
14
Łukawer E., (1989), Kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej gospodarki Polski, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 107-123; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16007/1/009%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf
15
Łukawer E., (1988), Zamiast wprowadzenia czyli kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej. [W:] ŁUKAWER E. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-35.
16
Łukawer E., (1988), Etapy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej socjalizmu w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 40-51.
17
Łukawer E. (red.), (1988), Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 156 s.
18
Łukawer E., (1988), Economic Rationality in Socialism as a Subject of Disputes and Investigations, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 5-26.
19
Łukawer E., (1987), Słownik biograficzny ekonomistów. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84-95.
20
Łukawer E., (1987), Miejsce koncepcji A. Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 55, s. 235-255.
21
Łukawer E., (1987), Miejsce koncepcji Aleksego Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 211-231; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17235/1/016%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf
22
Rybarski A., Kowalski A., Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., (1987), Informacje bibliograficzne. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36-50.
23
Łukawer E., (1987), Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu, "Ekonomista", nr 4, s. 787-802.
24
Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1987), Słownik niektórych terminów ekonomicznych. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-83.
25
Łukawer E., (1987), Zamiast wprowadzenia czyli miejsce i rola Centrum w strukturze i mechanizmie funkcjonowania gospodarki. [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-24.
26
Łukawer E., (1987), Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 3-27.
27
Kowalski A., Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1987), Program ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24-35.
28
Łukawer E., (1986), Ekonomia polska w 40-leciu (2), "Życie Gospodarcze", nr 9, s. 7.
29
Łukawer E., (1986), Ekonomia polska w 40-leciu (1), "Życie Gospodarcze", nr 8, s. 7.
30
Łukawer E., (1986), W. Lenin a teoria ekonomiczna socjalizmu, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 3-13.
31
Łukawer E., (1986), Edward Lipiński - człowiek i ekonomista, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 88-96.
32
Łukawer E., (1986), Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 11-30.
33
Łukawer E., (1986), Zamiast wprowadzenia czyli o punktach odniesienia i determinantach reformy gospodarczej : (nieco historii i dzień dzisiejszy). [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-23.
34
Łukawer E., (1985), Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej: z historii problemu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 342, [2] s.
35
Łukawer E., (1985), Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : polskie dyskusje, "Ekonomista", nr 1-2, s. 25-52.
36
Łukawer E., (1985), Teoria ekonomiczna wobec reformy i kryzysu (nieco retrospekcji), "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 18-35.
37
Łukawer E., (1984), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 7-22.
38
Łukawer E., "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3", s. 65-66, 72, 73, 140-141.
39
Łukawer E., (1984), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań. [W:] Woźniak M. (red.), Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46-61.
40
Karaś W., Łukawer E., Stolarczyk J., (1984), Determinanty regresu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 23-55.
41
Czyż M., (1983), Sekularne tendencje cen, Prom. Łukawer E., Kraków : , 271 k.
42
Łukawer E., (1983), Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 13-39.
43
Łukawer E., (1983), Aktualne poglądy na kwestię racjonalności gospodarowania w socjalizmie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 254-256.
44
Łukawer E., (1982), O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania, "Ekonomista", nr 5/6, s. 681-687.
45
Łukawer E., (1982), Przedsiębiorstwo a model, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 11-18.
46
Łukawer E., (1981), Ankieta "Dziennika Polskiego" : Horyzonty i perspektywy wyjścia z kryzysu, "Dziennik Polski", R. 37, nr 132(11470), s. 1, 4; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63401
47
Łukawer E., (1981), Strategiczne problemy polityki ekonomicznej w świetle obecnego kryzysu. [W:] Urban K., Szpak J., Wajda W. (red.), Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-57.
48
Łukawer E., (1981), Uwarunkowania, aspekty i implikacje reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 37-51.
49
Łukawer E., (1981), Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, "Ekonomista", nr 6, s. 1134-1145.
50
Łukawer E., (1981), Nieuctwo rządzących główną przyczyną kryzysu gospodarczego, "Gazeta Krakowska", nr 91 (10184), s. 5, 6.
51
Łukawer E., (1967), Możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w świetle międzywojennej dyskusji na Zachodzie, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 468 s.
52
Miszewski B., Łukawer E., (1963), Cena w gospodarce socjalistycznej. [W:] Boniecki W., Guzicki L., Szefler S. (red.), Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, s. 193-217.
53
Łukawer E., (1963), Powstanie, rozwój, specyfika i metoda ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Boniecki W., Guzicki L., Szefler S. (red.), Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, s. 3-24.
54
Łukawer E., (1961), Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie, Prom. Boniecki W., Kraków : , 482 k.
55
Łukawer E., (1959), O mechanizmie kształtowania się proporcji w gospodarce narodowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 3-17.
56
Łukawer E., (1959), Formy własności socjalistycznej a problem funkcjonowania gospodarki narodowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 6, s. 61-89.
57
Łukawer E., (1958), O istocie pojęcia "model gospodarki narodowej", "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 1(11), s. 67-86.
58
Łukawer E., (1958), O właściwe metody socjalistycznej przebudowy wsi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 3-31.
1
@article{UEK:2168283191,
author = "Edward Łukawer",
title = "Wacław Wilczyński o ekonomii i polityce gospodarczej okresu przejściowego",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "813-824",
year = "1996",
}
2
@article{UEK:2168281643,
author = "Edward Łukawer",
title = "Zdzisław Sadowski o reformie i transformacji",
journal = "Ekonomista",
number = "1-2",
pages = "243-259",
year = "1995",
}
3
@article{UEK:2168280363,
author = "Edward Łukawer",
title = "Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "733-761",
year = "1994",
}
4
@book{UEK:2168291205,
author = "Edward Łukawer",
title = "Czy tego się spodziewaliśmy? Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 4 listopada 1993 r.",
adress = "S.l.",
publisher = "PTE",
year = "1993",
}
5
@inbook{UEK:2168251836,
author = "Edward Łukawer",
title = "O niektórych problemach transformacji systemowej",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "7-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
6
@unpublished{UEK:2168267474,
author = "Edward Łukawer",
title = "O niektórych problemach transformacji systemowej",
booktitle = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
pages = "1-27",
year = "1990",
}
7
@inbook{UEK:2168255782,
author = "Edward Łukawer",
title = "Charakter i rola cen w gospodarce socjalistycznej",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "182-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
8
@unpublished{UEK:2168308933,
author = "Janina Klima",
title = "Problematyka optymalizacyjna w ekonomii radzieckiej podstawie koncepcji L. Kantorowicza i W. Nowożyłowa",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
9
@inbook{UEK:2168255780,
author = "Edward Łukawer",
title = "System funkcjonowania gospodarki",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "162-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
10
@article{UEK:2168223786,
author = "Edward Łukawer",
title = "O niektórych węzłowych problemach naszej rzeczywistości",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "3-14",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168275539,
author = "Edward Łukawer",
title = "Dylematy transferu technologii",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "20",
pages = "12-14",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168265436,
author = "Edward Łukawer",
title = "Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "299-322",
year = "1989",
}
13
@article{UEK:2168223964,
author = "Stanisław Lis and Edward Łukawer",
title = "Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "3-9",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168346816,
author = "Edward Łukawer",
title = "Kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej gospodarki Polski",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "107-123",
year = "1989",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16007/1/009%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168362440,
author = "Edward Łukawer",
title = "Zamiast wprowadzenia czyli kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1",
pages = "11-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
16
@article{UEK:2168225170,
author = "Edward Łukawer",
title = "Etapy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej socjalizmu w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "40-51",
year = "1988",
}
17
@book{UEK:2168362428,
title = "Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168237280,
author = "Edward Łukawer",
title = "Economic Rationality in Socialism as a Subject of Disputes and Investigations",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "5-26",
year = "1988",
}
19
@misc{UEK:2168349142,
author = "Edward Łukawer",
title = "Słownik biograficzny ekonomistów",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "84-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
20
@article{UEK:2168359430,
author = "Edward Łukawer",
title = "Miejsce koncepcji A. Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 55",
pages = "235-255",
year = "1987",
}
21
@article{UEK:2168346798,
author = "Edward Łukawer",
title = "Miejsce koncepcji Aleksego Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 3",
pages = "211-231",
year = "1987",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17235/1/016%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf},
}
22
@misc{UEK:2168349136,
author = "Adam Rybarski and Aleksander Kowalski and Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa",
title = "Informacje bibliograficzne",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "36-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
23
@article{UEK:2168227504,
author = "Edward Łukawer",
title = "Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "787-802",
year = "1987",
}
24
@misc{UEK:2168349140,
author = "Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski and ",
title = "Słownik niektórych terminów ekonomicznych",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "56-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
25
@inbook{UEK:2168332209,
author = "Edward Łukawer",
title = "Zamiast wprowadzenia czyli miejsce i rola Centrum w strukturze i mechanizmie funkcjonowania gospodarki",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
26
@article{UEK:2168260996,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "3-27",
year = "1987",
}
27
@inbook{UEK:2168349134,
author = "Aleksander Kowalski and Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Program ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
28
@article{UEK:2168229306,
author = "Edward Łukawer",
title = "Ekonomia polska w 40-leciu (2)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "9",
pages = "7",
year = "1986",
}
29
@article{UEK:2168229310,
author = "Edward Łukawer",
title = "Ekonomia polska w 40-leciu (1)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "8",
pages = "7",
year = "1986",
}
30
@article{UEK:2168224338,
author = "Edward Łukawer",
title = "W. Lenin a teoria ekonomiczna socjalizmu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "3-13",
year = "1986",
}
31
@misc{UEK:2168244682,
author = "Edward Łukawer",
title = "Edward Lipiński - człowiek i ekonomista",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "88-96",
year = "1986",
}
32
@article{UEK:2168243174,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "11-30",
year = "1986",
}
33
@inbook{UEK:2168265294,
author = "Edward Łukawer",
title = "Zamiast wprowadzenia czyli o punktach odniesienia i determinantach reformy gospodarczej : (nieco historii i dzień dzisiejszy)",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
34
@book{UEK:2168292165,
author = "Edward Łukawer",
title = "Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej : z historii problemu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1985",
issn = "",
isbn = "83-01-05378-X",
}
35
@article{UEK:2168227820,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : polskie dyskusje",
journal = "Ekonomista",
number = "1-2",
pages = "25-52",
year = "1985",
}
36
@article{UEK:2168230750,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria ekonomiczna wobec reformy i kryzysu : (nieco retrospekcji)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "18-35",
year = "1985",
}
37
@article{UEK:2168272884,
author = "Edward Łukawer",
title = "Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "7-22",
year = "1984",
}
38
@misc{UEK:2168265274,
author = "Edward Łukawer",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3",
pages = "65-66, 72, 73, 140-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
39
@inbook{UEK:2168265272,
author = "Edward Łukawer",
title = "Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3",
pages = "46-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
40
@article{UEK:2168272384,
author = "Wanda Karaś and Edward Łukawer and Jadwiga Stolarczyk",
title = "Determinanty regresu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "23-55",
year = "1984",
}
41
@unpublished{UEK:2168309791,
author = "Marta Czyż",
title = "Sekularne tendencje cen",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
42
@article{UEK:2168283843,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "13-39",
year = "1983",
}
43
@misc{UEK:2168241534,
author = "Edward Łukawer",
title = "Aktualne poglądy na kwestię racjonalności gospodarowania w socjalizmie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/2, lipiec-grudzień 1981",
pages = "254-256",
year = "1983",
}
44
@article{UEK:2168228068,
author = "Edward Łukawer",
title = "O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania",
journal = "Ekonomista",
number = "5/6",
pages = "681-687",
year = "1982",
}
45
@article{UEK:2168230666,
author = "Edward Łukawer",
title = "Przedsiębiorstwo a model",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "11-18",
year = "1982",
}
46
@article{UEK:2168341613,
author = "Edward Łukawer",
title = "Ankieta Dziennika Polskiego : Horyzonty i perspektywy wyjścia z kryzysu",
journal = "Dziennik Polski",
number = "R. 37, 132(11470)",
pages = "1, 4",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63401},
}
47
@inbook{UEK:2168274000,
author = "Edward Łukawer",
title = "Strategiczne problemy polityki ekonomicznej w świetle obecnego kryzysu",
booktitle = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
pages = "35-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
48
@article{UEK:2168230486,
author = "Edward Łukawer",
title = "Uwarunkowania, aspekty i implikacje reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "37-51",
year = "1981",
}
49
@article{UEK:2168265114,
author = "Edward Łukawer",
title = "Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1134-1145",
year = "1981",
}
50
@article{UEK:2168243620,
author = "Edward Łukawer",
title = "Nieuctwo rządzących główną przyczyną kryzysu gospodarczego",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "91 (10184)",
pages = "5, 6",
year = "1981",
}
51
@book{UEK:2168313699,
author = "Edward Łukawer",
title = "Możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w świetle międzywojennej dyskusji na Zachodzie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
issn = "",
}
52
@inbook{UEK:2168335339,
author = "Bronisław Miszewski and Edward Łukawer",
title = "Cena w gospodarce socjalistycznej",
booktitle = "Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm ",
pages = "193-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1963",
}
53
@inbook{UEK:2168335337,
author = "Edward Łukawer",
title = "Powstanie, rozwój, specyfika i metoda ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm ",
pages = "3-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1963",
}
54
@unpublished{UEK:2168305195,
author = "Edward Łukawer",
title = "Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie",
adress = "Kraków",
year = "1961",
}
55
@article{UEK:2168277851,
author = "Edward Łukawer",
title = "O mechanizmie kształtowania się proporcji w gospodarce narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "3-17",
year = "1959",
}
56
@article{UEK:2168277803,
author = "Edward Łukawer",
title = "Formy własności socjalistycznej a problem funkcjonowania gospodarki narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "6",
pages = "61-89",
year = "1959",
}
57
@article{UEK:2168285425,
author = "Edward Łukawer",
title = "O istocie pojęcia model gospodarki narodowej",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 1(11)",
pages = "67-86",
year = "1958",
}
58
@article{UEK:2168277819,
author = "Edward Łukawer",
title = "O właściwe metody socjalistycznej przebudowy wsi",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "3-31",
year = "1958",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID