Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Ekologiczna orientacja w marketingu = Ecological Orientation of Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 403 (1993) , s. 35-41. - Summ.
Nr:
2168263632
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny
Adres wydawniczy:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
71 k.; 30 cm
Nr:
2168327339
raport/sprawozdanie
3

Tytuł:
Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study
Źródło:
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak] - Kraków: City Prof, 1992, s. 169-173. - Summ.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
2166619790
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym - ujęcie modelowe = Analysis of the Relationship Between Domestic Market and Foreign Trade - Model Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991) , s. 107-117. - Summ., rez.
Nr:
2168246710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Modelowanie powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym = Modelling of Relations Between Domestic Market and Foreign Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990) , s. 93-106. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168269216
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
System powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym = System of Interrelationships Between Domestic Market and Foreign Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988) , s. 95-107. - Summ., rez.
Nr:
2168259016
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168279721
skrypt
8

Autor:
Tytuł:
Oddziaływania handlu zagranicznego na równowagę rynkową = Directions of Influence of Foreign Trade on Market Equilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988) , s. 69-76. - Rez., summ.
Nr:
2168279763
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Badanie rynków zagranicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
186 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339307
podręcznik
10

Konferencja:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Modelowanie ekonometryczne gospodarek socjalistycznych" , XI Konferencja "Problemy budowy i estymacji dużych modeli ekonometrycznych", Łódź, Polska, od 1984-10-08 do 1984-10-12
Tytuł:
Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym
Źródło:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 1, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350712
varia
11

Tytuł:
Powiązania importowo-eksportowe w układzie gałęziowym gospodarki narodowej = The Links between Import and Export in Branched System of Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 33-44. - Summ., rez.
Nr:
2168246748
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji
Źródło:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 47-58
Nr:
2168267312
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Autor:
Tytuł:
Wpływ importu na zaopatrzenie rynku wewnętrznego = Influence of Import on Home Market Supply
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1985) , s. 13-17
Nr:
2168240856
artykuł w czasopiśmie
1
Ekologiczna orientacja w marketingu = Ecological Orientation of Marketing / Danuta KOCOŃ-BROŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 403 (1993), s. 35-41. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny / Krzysztof BROŃSKI, Danuta Kocoń-Brońska, Jacek PURCHLA, Zbigniew Zuziak. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1993. - 71 k. ; 30 cm
3
Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study / Danuta KOCOŃ-BROŃSKA, Krzysztof Broński // W: Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków: City Prof, 1992. - S. 169-173. - Summ. - ISBN 83-85739-00-9
4
Analiza powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym - ujęcie modelowe = Analysis of the Relationship Between Domestic Market and Foreign Trade - Model Approach / Danuta KOCOŃ-BROŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991), s. 107-117. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Modelowanie powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym = Modelling of Relations Between Domestic Market and Foreign Trade / Danuta KOCOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990), s. 93-106. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
System powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym = System of Interrelationships Between Domestic Market and Foreign Trade / Danuta KOCOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988), s. 95-107. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Danuta KOCOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Oddziaływania handlu zagranicznego na równowagę rynkową = Directions of Influence of Foreign Trade on Market Equilibrium / Danuta KOCOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988), s. 69-76. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Badanie rynków zagranicznych / Stefan MYNARSKI, Danuta KOCOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 186 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym / Stefan MYNARSKI, Joanna ŁAZĘCKA, Danuta KOCOŃ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 1 (1986), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
11
Powiązania importowo-eksportowe w układzie gałęziowym gospodarki narodowej = The Links between Import and Export in Branched System of Economy / Stefan MYNARSKI, Danuta KOCOŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 33-44. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
12
Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji / Kazimierz BAŚCIK, Danuta KOCOŃ // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 47-58
13
Wpływ importu na zaopatrzenie rynku wewnętrznego = Influence of Import on Home Market Supply / Danuta KOCOŃ // Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1985), s. 13-17. - ISSN 0438-5403
1
Kocoń-Brońska D., (1993), Ekologiczna orientacja w marketingu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 403, s. 35-41.
2
Broński K., Kocoń-Brońska D., Purchla J., Zuziak Z., (1993), Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 71 k.
3
Kocoń-Brońska D., Broński K., (1992), Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study. [W:] Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, s. 169-173.
4
Kocoń-Brońska D., (1991), Analiza powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym - ujęcie modelowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 107-117.
5
Kocoń D., (1990), Modelowanie powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 93-106.
6
Kocoń D., (1988), System powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 95-107.
7
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Kocoń D., (1988), Materiały do ćwiczeń z analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
8
Kocoń D., (1988), Oddziaływania handlu zagranicznego na równowagę rynkową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 256, s. 69-76.
9
Mynarski S., Kocoń D., (1987), Badanie rynków zagranicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 186 s.
10
Mynarski S., Łazęcka J., Kocoń D., (1986), Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 1, s. 95.
11
Mynarski S., Kocoń D., (1985), Powiązania importowo-eksportowe w układzie gałęziowym gospodarki narodowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 33-44.
12
Baścik K., Kocoń D., (1985), Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji. [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 47-58.
13
Kocoń D., (1985), Wpływ importu na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny", nr 5-6, s. 13-17.
1
@article{UEK:2168263632,
author = "Danuta Kocoń-Brońska",
title = "Ekologiczna orientacja w marketingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "403",
pages = "35-41",
year = "1993",
}
2
@misc{UEK:2168327339,
author = "Krzysztof Broński and Danuta Kocoń-Brońska and Jacek Purchla and Zbigniew Zuziak",
title = "Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie",
year = "1993",
}
3
@inbook{UEK:2166619790,
author = "Danuta Kocoń-Brońska and Krzysztof Broński",
title = "Tourism Marketing Strategies in Historic Cities : Kraków Case Study",
booktitle = "Managing Tourism in Historic Cities",
pages = "169-173",
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
4
@article{UEK:2168246710,
author = "Danuta Kocoń-Brońska",
title = "Analiza powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym - ujęcie modelowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "107-117",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168269216,
author = "Danuta Kocoń",
title = "Modelowanie powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "93-106",
year = "1990",
url = {},
}
6
@article{UEK:2168259016,
author = "Danuta Kocoń",
title = "System powiązań rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "95-107",
year = "1988",
}
7
@book{UEK:2168279721,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Danuta Kocoń",
title = "Materiały do ćwiczeń z analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168279763,
author = "Danuta Kocoń",
title = "Oddziaływania handlu zagranicznego na równowagę rynkową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "256",
pages = "69-76",
year = "1988",
}
9
@book{UEK:2168339307,
author = "Stefan Mynarski and Danuta Kocoń",
title = "Badanie rynków zagranicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
url = {},
}
10
@misc{UEK:2168350712,
author = "Stefan Mynarski and Joanna Łazęcka and Danuta Kocoń",
title = "Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 1",
pages = "95",
year = "1986",
}
11
@article{UEK:2168246748,
author = "Stefan Mynarski and Danuta Kocoń",
title = "Powiązania importowo-eksportowe w układzie gałęziowym gospodarki narodowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "33-44",
year = "1985",
}
12
@inbook{UEK:2168267312,
author = "Kazimierz Baścik and Danuta Kocoń",
title = "Zależności bilansowe w równoważeniu produkcji, wymiany i konsumpcji",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej",
pages = "47-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
13
@article{UEK:2168240856,
author = "Danuta Kocoń",
title = "Wpływ importu na zaopatrzenie rynku wewnętrznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5-6",
pages = "13-17",
year = "1985",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID