Publikacje wybranego autora

Miłkowska Alicja

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa

1

Tytuł:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
137, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-09-7
Nr:
2168284049
skrypt
2

Tytuł:
Mikrobiologiczna ocena wybranych mleczek kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Selected Cosmetic Milk Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 406 (1993) , s. 61-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246058
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Mikroorganizmy występujące w kosmetykach = Microorganisms Occurring in Cosmetics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992) , s. 31-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237020
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Miłkowska Alicja , Hofmann Tadeusz , Radmacher Grażyna
Tytuł:
Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów = Microbiological Tests on Shampoos for Washing the Hair
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992) , s. 35-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237026
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168283531
skrypt
6

Tytuł:
Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych = Effect of Microorganism on the Quality of Certain Ready-To-Serve Foods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 41-47. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264276
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989) , s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168250212
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Mikroorganizmy występujące w cyklach produkcyjnych wyrobów garmażeryjnych
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263260
varia
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 275
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168248812
redakcja czasopisma/serii
10

Tytuł:
Mikrobiologiczna ocena niektórych wyrobów garmażeryjnych
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 19. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255620
varia
11

Tytuł:
Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju = Microbiology in Science of Commodities the Present State and Outlook
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987) , s. 89-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264148
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Chosen Cosmetic Creams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 156-161. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323537
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego = The Role of Psychrotrophic Bacteria in the Storage of Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323547
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych = The Bacteriological Action of Medicinal Soaps
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 149-155. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323535
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Miłkowska Alicja , Barczak Mirosława
Tytuł:
Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic = Microbiological Evaluation of the Milk Produced in Katowice Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 102-106. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323533
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Antybakteryjne działanie dichlorofenu wprowadzonego do materiałów obuwniczych = The Antibacterial Activity of Dichlorophene Added to Shoe Materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 168-174. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323543
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Mikroflora napojów chłodzących typu "Citroneta" = Microflora of Citroneta Type Cool Drinks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986) , s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264162
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka = Impact of Silages on Milk's Organoleptic and Microbiological and Physico-chemical Properties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 93-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261066
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Barczak Mirosława
Tytuł:
Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych na jakość mleka surowego i spożywczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/469
Nr:
2168309875
doktorat
20

Tytuł:
Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych = Importance of Fermentation for Consumer Value of Red Beets Preserves
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 171-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280103
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/891
Nr:
2168312987
doktorat
22

Tytuł:
Promieniowce
Źródło:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 54-56
Nr:
2168282395
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Mikroskopia
Źródło:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 17-26
Nr:
2168282383
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
148 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168282371
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
Grzyby - Fungi (28)
Źródło:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 65-74
Nr:
2168282405
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Fermentacje
Źródło:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 112-114
Nr:
2168282413
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Rola drobnoustrojów w aktualnej problematyce towaroznawczej
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 69-75 - Bibliogr.
Nr:
2168255062
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim = Measurement of the Speed of Bacteria Growth in Cow Milk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 237-247. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233086
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Mikroflora rzeki Wisły w rejonie Krakowa = The Vistula River Microflora in the Cracow's Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980) , s. 9-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168227808
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach = Microbiological Investigation of Beef Stored in Low Temperatures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980) , s. 53-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168227824
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 135
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
90 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168227806
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
32

Tytuł:
Szybkość kwaśnienia mleka = The Speed of Milk Souring
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 223-236. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233084
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Michnowicz-Meinhardt Stanisława
Tytuł:
Wpływ rodziny enterobacteriaceae na wtórne zakażenie piwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/152
Nr:
2168305531
doktorat
1
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 137, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-09-7
2
Mikrobiologiczna ocena wybranych mleczek kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Selected Cosmetic Milk Products / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 406 (1993), s. 61-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Mikroorganizmy występujące w kosmetykach = Microorganisms Occurring in Cosmetics / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 31-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów = Microbiological Tests on Shampoos for Washing the Hair / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN, Grażyna Radmacher // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 35-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych = Effect of Microorganism on the Quality of Certain Ready-To-Serve Foods / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 41-47. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Mikroorganizmy występujące w cyklach produkcyjnych wyrobów garmażeryjnych / Alicja MIŁKOWSKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 59. - Dostępne tylko streszczenie
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 275. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
10
Mikrobiologiczna ocena niektórych wyrobów garmażeryjnych / Alicja MIŁKOWSKA // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenia
11
Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju = Microbiology in Science of Commodities the Present State and Outlook / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987), s. 89-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Chosen Cosmetic Creams / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 156-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
13
Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego = The Role of Psychrotrophic Bacteria in the Storage of Meat / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 124-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
14
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych = The Bacteriological Action of Medicinal Soaps / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 149-155. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
15
Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic = Microbiological Evaluation of the Milk Produced in Katowice Region / Alicja MIŁKOWSKA, Mirosław Barczak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 102-106. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
16
Antybakteryjne działanie dichlorofenu wprowadzonego do materiałów obuwniczych = The Antibacterial Activity of Dichlorophene Added to Shoe Materials / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 168-174. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
17
Mikroflora napojów chłodzących typu "Citroneta" = Microflora of Citroneta Type Cool Drinks / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka = Impact of Silages on Milk's Organoleptic and Microbiological and Physico-chemical Properties / Alicja MIŁKOWSKA, Maria KREŁOWSKA-KUłAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 93-102. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych na jakość mleka surowego i spożywczego / Mirosława Barczak ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1983. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych = Importance of Fermentation for Consumer Value of Red Beets Preserves / Alicja MIŁKOWSKA, Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 171-178. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1983. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Promieniowce / Alicja MIŁKOWSKA // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 54-56
23
Mikroskopia / Alicja MIŁKOWSKA // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 17-26
24
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
25
Grzyby - Fungi (28) / Alicja MIŁKOWSKA // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 65-74
26
Fermentacje / Alicja MIŁKOWSKA // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 112-114
27
Rola drobnoustrojów w aktualnej problematyce towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 69-75. - Bibliogr.
28
Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim = Measurement of the Speed of Bacteria Growth in Cow Milk / Alicja MIŁKOWSKA, Krzesław STOKŁOSA, Adam KOSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 237-247. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Mikroflora rzeki Wisły w rejonie Krakowa = The Vistula River Microflora in the Cracow's Region / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 9-24. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach = Microbiological Investigation of Beef Stored in Low Temperatures / Alicja MIŁKOWSKA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 53-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 135. - 90 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
32
Szybkość kwaśnienia mleka = The Speed of Milk Souring / Alicja MIŁKOWSKA, Adam KOSEK, Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 223-236. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Wpływ rodziny enterobacteriaceae na wtórne zakażenie piwa / Stanisława Michnowicz-Meinhardt ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1978. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1997), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 137, [1] s.
2
Miłkowska A., (1993), Mikrobiologiczna ocena wybranych mleczek kosmetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 406, s. 61-71.
3
Miłkowska A., (1992), Mikroorganizmy występujące w kosmetykach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 31-34.
4
Miłkowska A., Hofmann T., Radmacher G., (1992), Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 35-53.
5
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1991), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149, [1] s.
6
Miłkowska A., (1990), Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 41-47.
7
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1989), Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 47-56.
8
Miłkowska A., (1988), Mikroorganizmy występujące w cyklach produkcyjnych wyrobów garmażeryjnych. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 59.
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 275. - 88 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
10
Miłkowska A., (1987), Mikrobiologiczna ocena niektórych wyrobów garmażeryjnych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 19.
11
Miłkowska A., (1987), Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 89-96.
12
Miłkowska A., Hofmann T., (1986), Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 156-161.
13
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1986), Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 124-133.
14
Miłkowska A., Hofmann T., (1986), Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 149-155.
15
Miłkowska A., Barczak M., (1986), Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 102-106.
16
Szostak-Kotowa J., Grela-Jaśkowska J., Miłkowska A., (1986), Antybakteryjne działanie dichlorofenu wprowadzonego do materiałów obuwniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 168-174.
17
Miłkowska A., (1986), Mikroflora napojów chłodzących typu "Citroneta", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 75-85.
18
Krełowska-Kułas M., Miłkowska A., (1984), Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 93-102.
19
Barczak M., (1983), Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych na jakość mleka surowego i spożywczego, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 111 k.
20
Miłkowska A., Kondratowicz E., (1983), Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 171-178.
21
Woźniakiewicz T., (1983), Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 93 k.
22
Miłkowska A., (1982), Promieniowce. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 54-56.
23
Miłkowska A., (1982), Mikroskopia. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17-26.
24
Miłkowska A. (red.), (1982), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 s.
25
Miłkowska A., (1982), Grzyby - Fungi (28). [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-74.
26
Miłkowska A., (1982), Fermentacje. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 112-114.
27
Miłkowska A., (1981), Rola drobnoustrojów w aktualnej problematyce towaroznawczej. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-75.
28
Miłkowska A., Stokłosa K., Kosek A., (1980), Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 237-247.
29
Miłkowska A., (1980), Mikroflora rzeki Wisły w rejonie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 9-24.
30
Miłkowska A., Woźniakiewicz T., (1980), Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 53-59.
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 135. - 90 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
32
Miłkowska A., Kosek A., Kondratowicz E., Stokłosa K., (1980), Szybkość kwaśnienia mleka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 223-236.
33
Michnowicz-Meinhardt S., (1978), Wpływ rodziny enterobacteriaceae na wtórne zakażenie piwa, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 98 k.
1
@book{UEK:2168284049,
author = "Miłkowska Alicja and Grela-Jaśkowska Janina and Szostak-Kotowa Jadwiga and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-87239-09-7",
}
2
@article{UEK:2168246058,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych mleczek kosmetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "406",
pages = "61-71",
year = "1993",
}
3
@article{UEK:2168237020,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Mikroorganizmy występujące w kosmetykach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "31-34",
year = "1992",
}
4
@article{UEK:2168237026,
author = "Miłkowska Alicja and Hofmann Tadeusz and Radmacher Grażyna",
title = "Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "35-53",
year = "1992",
}
5
@book{UEK:2168283531,
author = "Miłkowska Alicja and Grela-Jaśkowska Janina and Szostak-Kotowa Jadwiga and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
6
@article{UEK:2168264276,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "41-47",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168250212,
author = "Woźniakiewicz Teresa and Miłkowska Alicja",
title = "Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "47-56",
year = "1989",
}
8
@misc{UEK:2168263260,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Mikroorganizmy występujące w cyklach produkcyjnych wyrobów garmażeryjnych",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "59",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
9
@misc{UEK:2168248812,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Miłkowska Alicja,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
10
@misc{UEK:2168255620,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Mikrobiologiczna ocena niektórych wyrobów garmażeryjnych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "19",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168264148,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "89-96",
year = "1987",
}
12
@article{UEK:2168323537,
author = "Miłkowska Alicja and Hofmann Tadeusz",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "156-161",
adress = "",
year = "1986",
}
13
@article{UEK:2168323547,
author = "Woźniakiewicz Teresa and Miłkowska Alicja",
title = "Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "124-133",
adress = "",
year = "1986",
}
14
@article{UEK:2168323535,
author = "Miłkowska Alicja and Hofmann Tadeusz",
title = "Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "149-155",
adress = "",
year = "1986",
}
15
@article{UEK:2168323533,
author = "Miłkowska Alicja and Barczak Mirosława",
title = "Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "102-106",
adress = "",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168323543,
author = "Szostak-Kotowa Jadwiga and Grela-Jaśkowska Janina and Miłkowska Alicja",
title = "Antybakteryjne działanie dichlorofenu wprowadzonego do materiałów obuwniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "168-174",
adress = "",
year = "1986",
}
17
@article{UEK:2168264162,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Mikroflora napojów chłodzących typu Citroneta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "75-85",
year = "1986",
}
18
@article{UEK:2168261066,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Miłkowska Alicja",
title = "Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "93-102",
year = "1984",
}
19
@unpublished{UEK:2168309875,
author = "Barczak Mirosława",
title = "Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych na jakość mleka surowego i spożywczego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
20
@article{UEK:2168280103,
author = "Miłkowska Alicja and Kondratowicz Elżbieta",
title = "Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "171-178",
year = "1983",
}
21
@unpublished{UEK:2168312987,
author = "Woźniakiewicz Teresa",
title = "Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
22
@inbook{UEK:2168282395,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Promieniowce",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "54-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
23
@inbook{UEK:2168282383,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Mikroskopia",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
24
@book{UEK:2168282371,
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
editor = Miłkowska Alicja,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
25
@inbook{UEK:2168282405,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Grzyby - Fungi (28)",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "65-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
26
@inbook{UEK:2168282413,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Fermentacje",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "112-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
27
@inbook{UEK:2168255062,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Rola drobnoustrojów w aktualnej problematyce towaroznawczej",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "69-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
28
@article{UEK:2168233086,
author = "Miłkowska Alicja and Stokłosa Krzesław and Kosek Adam",
title = "Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "237-247",
year = "1980",
}
29
@article{UEK:2168227808,
author = "Miłkowska Alicja",
title = "Mikroflora rzeki Wisły w rejonie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "135",
pages = "9-24",
year = "1980",
}
30
@article{UEK:2168227824,
author = "Miłkowska Alicja and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "135",
pages = "53-59",
year = "1980",
}
31
@misc{UEK:2168227806,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Miłkowska Alicja,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
32
@article{UEK:2168233084,
author = "Miłkowska Alicja and Kosek Adam and Kondratowicz Elżbieta and Stokłosa Krzesław",
title = "Szybkość kwaśnienia mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "223-236",
year = "1980",
}
33
@unpublished{UEK:2168305531,
author = "Michnowicz-Meinhardt Stanisława",
title = "Wpływ rodziny enterobacteriaceae na wtórne zakażenie piwa",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}