Publikacje wybranego autora

Pamuła Jan

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

1

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie popytu na wybrane grupy usług za pomocą ergodycznych łańcuchów Markowa = Prognosticating the Demand for Some Selected Services by Means of Markov Ergodic Chains
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 131. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318495
varia
2

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie procesów Markowa do prognozowania popytu na usługi bytowe = Application of Marcov Processes to Forecasting Demand for Basic Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256746
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Analiza dobowego budżetu czasu w przeciętnej polskiej rodzinie na podstawie badań GUS z 1984 roku = Analysis of Daily Budget of Time in an Average Polish Family
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987) , s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce = An Analysis of Spatial Differentiation of the State of Motorization Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254724
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Metody ustalania kosztów eksploatacji samochodów osobowych indywidualnego użytkowania = Methods of Calculating the Costs of Running Private Cars
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 99-112. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245824
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 78-117 - Bibliogr.
Nr:
2168260078
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Model rynku usług motoryzacyjnych w Polsce = Market Model of Motorization Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984) , s. 61-79. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267132
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Model analizy popytu na usługi motoryzacyjne w ujęciu makroekonomicznym = Model of the Demand Study for Automotive Services in Macroeconomic Approach
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1984) , s. 217-230. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262812
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Próba budowy wielowymiarowego modelu opisowego rynku usług motoryzacyjnych w Polsce = Attempt at the Construction of Multiequational Model Describing Market of Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 123-138. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251790
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Test dla wielu parametrów
Źródło:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 1-2, s. 153. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314049
varia
11

Autor:
Tytuł:
Wielorównaniowy model opisowy rynku usług motoryzacyjnych = The Multi-equation Descriptive Model of the Motor-transport Services Market
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 104-105. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318449
varia
12

Tytuł:
Metody badania usług rynkowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monografia
13

Konferencja:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Tytuł:
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 23-26. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168316299
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczne modele poziomu rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce = Econometric Models of the Level of Development of Motor Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 63-75. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228568
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168228546
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczne metody badania popytu na usługi motoryzacyjne w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
260 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/862
Nr:
2168313249
doktorat
17

Tytuł:
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232854
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333413
varia
19

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie z obrad przeprowadzonych w poszczególnych sekcjach sympozjum naukowego na temat "Wykorzystania materiałów dydaktycznych w procesie nauczania"
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 7-10
Nr:
2168263332
varia
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczna analiza popytu na usługi ludności miasta Krakowa w 1973 roku = An Econometric Analysis of the Demand for Services in Kraków in 1973
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 151-180. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Konferencja Naukowa Akademii Ekonomicznych Polski Południowej na temat: Analiza korelacyjna w ekonomicznych szeregach czasowych = A Scientific Conference of Economic Academies of South Poland: Correlation analysis of Economic Time Series
Źródło:
Przegląd Statystyczny1977. - t. 24, z. 1, s. 143-145
Nr:
2168278915
varia
1
Prognozowanie popytu na wybrane grupy usług za pomocą ergodycznych łańcuchów Markowa = Prognosticating the Demand for Some Selected Services by Means of Markov Ergodic Chains / Jan PAMUŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 131. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
2
Wykorzystanie procesów Markowa do prognozowania popytu na usługi bytowe = Application of Marcov Processes to Forecasting Demand for Basic Services / Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Analiza dobowego budżetu czasu w przeciętnej polskiej rodzinie na podstawie badań GUS z 1984 roku = Analysis of Daily Budget of Time in an Average Polish Family / Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce = An Analysis of Spatial Differentiation of the State of Motorization Services in Poland / Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Metody ustalania kosztów eksploatacji samochodów osobowych indywidualnego użytkowania = Methods of Calculating the Costs of Running Private Cars / Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 99-112. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy / Jan PAMUŁA, Barbara PODOLEC // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 78-117. - Bibliogr.
7
Model rynku usług motoryzacyjnych w Polsce = Market Model of Motorization Services in Poland / Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984), s. 61-79. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Model analizy popytu na usługi motoryzacyjne w ujęciu makroekonomicznym = Model of the Demand Study for Automotive Services in Macroeconomic Approach / Jan PAMUŁA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1984), s. 217-230. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16901/1/016%20JAN%20PAMU%C5%81A.pdf. - ISSN 0035-9629
9
Próba budowy wielowymiarowego modelu opisowego rynku usług motoryzacyjnych w Polsce = Attempt at the Construction of Multiequational Model Describing Market of Services in Poland / Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 123-138. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Test dla wielu parametrów / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 153. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
11
Wielorównaniowy model opisowy rynku usług motoryzacyjnych = The Multi-equation Descriptive Model of the Motor-transport Services Market / Jan PAMUŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 104-105. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
12
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
13
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 23-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
14
Ekonometryczne modele poziomu rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce = Econometric Models of the Level of Development of Motor Services in Poland / Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 63-75. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland / Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Ekonometryczne metody badania popytu na usługi motoryzacyjne w Polsce / Jan PAMUŁA ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1981. - 260 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
19
Sprawozdanie z obrad przeprowadzonych w poszczególnych sekcjach sympozjum naukowego na temat "Wykorzystania materiałów dydaktycznych w procesie nauczania" / Jan PAMUŁA // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 7-10
20
Ekonometryczna analiza popytu na usługi ludności miasta Krakowa w 1973 roku = An Econometric Analysis of the Demand for Services in Kraków in 1973 / Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 151-180. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Konferencja Naukowa Akademii Ekonomicznych Polski Południowej na temat: Analiza korelacyjna w ekonomicznych szeregach czasowych = A Scientific Conference of Economic Academies of South Poland: Correlation analysis of Economic Time Series / Jan PAMUŁA // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 143-145. - ISSN 0033-2372
1
Pamuła J., (1987), Prognozowanie popytu na wybrane grupy usług za pomocą ergodycznych łańcuchów Markowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 131.
2
Pamuła J., (1987), Wykorzystanie procesów Markowa do prognozowania popytu na usługi bytowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 5-18.
3
Pamuła J., (1987), Analiza dobowego budżetu czasu w przeciętnej polskiej rodzinie na podstawie badań GUS z 1984 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 113-128.
4
Pamuła J., (1985), Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 167-188.
5
Pamuła J., (1985), Metody ustalania kosztów eksploatacji samochodów osobowych indywidualnego użytkowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 99-112.
6
Pamuła J., Podolec B., (1985), Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 78-117.
7
Pamuła J., (1984), Model rynku usług motoryzacyjnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 61-79.
8
Pamuła J., (1984), Model analizy popytu na usługi motoryzacyjne w ujęciu makroekonomicznym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 217-230; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16901/1/016%20JAN%20PAMU%C5%81A.pdf
9
Pamuła J., (1983), Próba budowy wielowymiarowego modelu opisowego rynku usług motoryzacyjnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 123-138.
10
Sokołowski A., Pamuła J., (1983), Test dla wielu parametrów, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 1-2, s. 153.
11
Pamuła J., (1982), Wielorównaniowy model opisowy rynku usług motoryzacyjnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 104-105.
12
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red. nauk.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
13
Pamuła J., Sokołowski A., (1982), Test dla wielu parametrów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 23-26.
14
Pamuła J., (1981), Ekonometryczne modele poziomu rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 63-75.
15
Zając K., Podolec B., Sokołowski A., Pamuła J., (1981), Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 5-20.
16
Pamuła J., (1981), Ekonometryczne metody badania popytu na usługi motoryzacyjne w Polsce, Prom. Zając K., Kraków : , 260 k.
17
Pamuła J., Sokołowski A., (1980), Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 37-41.
18
Kurkiewicz J., Pamuła J., Sokołowski A., Zając K., (1980), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404.
19
Pamuła J., (1978), Sprawozdanie z obrad przeprowadzonych w poszczególnych sekcjach sympozjum naukowego na temat "Wykorzystania materiałów dydaktycznych w procesie nauczania". [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-10.
20
Pamuła J., (1978), Ekonometryczna analiza popytu na usługi ludności miasta Krakowa w 1973 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 151-180.
21
Pamuła J., (1977), Konferencja Naukowa Akademii Ekonomicznych Polski Południowej na temat: Analiza korelacyjna w ekonomicznych szeregach czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 143-145.
1
@misc{varUEK:2168318495,
author = "Jan Pamuła",
title = "Prognozowanie popytu na wybrane grupy usług za pomocą ergodycznych łańcuchów Markowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "131",
year = "1987",
}
2
@article{artUEK:2168256746,
author = "Jan Pamuła",
title = "Wykorzystanie procesów Markowa do prognozowania popytu na usługi bytowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "5-18",
year = "1987",
}
3
@article{artUEK:2168252346,
author = "Jan Pamuła",
title = "Analiza dobowego budżetu czasu w przeciętnej polskiej rodzinie na podstawie badań GUS z 1984 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "113-128",
year = "1987",
}
4
@article{artUEK:2168254724,
author = "Jan Pamuła",
title = "Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "167-188",
year = "1985",
}
5
@article{artUEK:2168245824,
author = "Jan Pamuła",
title = "Metody ustalania kosztów eksploatacji samochodów osobowych indywidualnego użytkowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "99-112",
year = "1985",
}
6
@inbook{fskrUEK:2168260078,
author = "Jan Pamuła and Barbara Podolec",
title = "Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "78-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
7
@article{artUEK:2168267132,
author = "Jan Pamuła",
title = "Model rynku usług motoryzacyjnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "61-79",
year = "1984",
}
8
@article{artUEK:2168262812,
author = "Jan Pamuła",
title = "Model analizy popytu na usługi motoryzacyjne w ujęciu makroekonomicznym",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "217-230",
year = "1984",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16901/1/016%20JAN%20PAMU%C5%81A.pdf},
}
9
@article{artUEK:2168251790,
author = "Jan Pamuła",
title = "Próba budowy wielowymiarowego modelu opisowego rynku usług motoryzacyjnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "123-138",
year = "1983",
}
10
@misc{varUEK:2168314049,
author = "Andrzej Sokołowski and Jan Pamuła",
title = "Test dla wielu parametrów",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 30, z. 1-2",
pages = "153",
year = "1983",
}
11
@misc{varUEK:2168318449,
author = "Jan Pamuła",
title = "Wielorównaniowy model opisowy rynku usług motoryzacyjnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "104-105",
year = "1982",
}
12
@book{monUEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
editor = Zając Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
13
@article{artUEK:2168316299,
author = "Jan Pamuła and Andrzej Sokołowski",
title = "Test dla wielu parametrów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "215",
pages = "23-26",
adress = "",
year = "1982",
}
14
@article{artUEK:2168228568,
author = "Jan Pamuła",
title = "Ekonometryczne modele poziomu rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "63-75",
year = "1981",
}
15
@article{artUEK:2168228546,
author = "Kazimierz Zając and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Jan Pamuła",
title = "Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "5-20",
year = "1981",
}
16
@unpublished{drUEK:2168313249,
author = "Jan Pamuła",
title = "Ekonometryczne metody badania popytu na usługi motoryzacyjne w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
17
@article{artUEK:2168232854,
author = "Jan Pamuła and Andrzej Sokołowski",
title = "Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "37-41",
year = "1980",
}
18
@misc{varUEK:2168333413,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "403-404",
year = "1980",
}
19
@misc{varUEK:2168263332,
author = "Jan Pamuła",
title = "Sprawozdanie z obrad przeprowadzonych w poszczególnych sekcjach sympozjum naukowego na temat Wykorzystania materiałów dydaktycznych w procesie nauczania",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
20
@article{artUEK:2168250806,
author = "Jan Pamuła",
title = "Ekonometryczna analiza popytu na usługi ludności miasta Krakowa w 1973 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "151-180",
year = "1978",
}
21
@misc{varUEK:2168278915,
author = "Jan Pamuła",
title = "Konferencja Naukowa Akademii Ekonomicznych Polski Południowej na temat: Analiza korelacyjna w ekonomicznych szeregach czasowych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 1",
pages = "143-145",
year = "1977",
}