Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Dylematy zdalnego studiowania podczas pandemii z perspektywy studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Dilemmas of Remote Study During a Pandemic from the Student's Perspective of the Cracow University of Economics
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne w sytuacji kryzysowej - wyzwania edukacyjne i psychospołeczne / red. Anna Zamkowska, Katarzyna Ziębakowska-Cecot - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2022, s. 29-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; nr 291)
ISBN:
978-83-7351-952-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168370898
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Wpływ zdalnego studiowania podczas pandemii na rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się z perspektywy studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 159-174 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168359890
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Subjective Factors Determining the Development of Online Self-study Skills During the Global COVID-19 Pandemic - from the Perspective of Students' Experiences
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 885-894. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to The Cracow University of Economics
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359908
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Objective Factors Determining the Development of Online Self-study Skills During the Global COVID-19 Pandemic - from the Perspective of Students' Experiences
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 1207-1216. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359926
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy
Źródło:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 233-245 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351748
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników = Organizational Commitment and Level of Satisfaction of Employees' Psychosocial Needs
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (64) (2020) , s. 194-208. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352482
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
60 lat minęło...
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (82), s. 40-41
Tryb dostępu:
Nr:
2168343525
varia
8

Tytuł:
Potencjał i ograniczenia e-learningu w edukacji akademickiej w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Potential and Limitations of E-learning in the Education Academic - Student Opinions of the Cracow University of Economics
Źródło:
Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji / red. Justyna Bojanowicz, Katarzyna Ziębakowska-Cecot - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018, s. 13-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; nr 221)
ISBN:
978-83-7351-861-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330379
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników = The Culture of Organisational Involvement and the Psychosocial Needs of Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 69-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302229
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, s. 48-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
E-learning w pracy nauczyciela - problemy praktyki dydaktycznej = E-learning in the Teacher's Work - Problems of Educational Practice
Źródło:
Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education. - 4(87) (2014) , s. 767-775. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168302883
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (50), s. 39
Tryb dostępu:
Nr:
2168344096
varia
13

Tytuł:
Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 111-126
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, s. 38-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261576
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Dylematy wokół samodzielności studiowania
Źródło:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 22-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227716
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (36), s. 12-13
Tryb dostępu:
Nr:
2168346486
varia
17

Konferencja:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-08
Tytuł:
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie
Źródło:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009, s. 92-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-064-4
Nr:
2166124151
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli = E-Learning Platforms in Teacher Training
Źródło:
Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli / red. Elżbieta Sałata - Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 155-161. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 228)
ISBN:
978-83-7204-851-6
Nr:
2166159680
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu = Training Teachers in Coaching
Źródło:
Współczesne problemy pedeutologii i edukacji / red. Elżbieta Sałata, Stanisław Ośko - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007, s. 286-289. - Summ.
ISBN:
978-83-7204-649-9
Nr:
2166159914
rozdział w monografii
20

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Katowice, Polska, od 2007-06-19 do 2007-06-19
Tytuł:
Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie
Źródło:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007, s. 162-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922607-8-3
Tryb dostępu:
Nr:
2166470247
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Konferencja:
XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, Polska, od 2006-10-09 do 2006-10-11
Tytuł:
Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych
Źródło:
O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne / red. Bolesław Niemierka, Maria Krystyna Szmigel - Kraków: Grupa Tomami, 2006, s. 511-516 - Bibliogr.
ISBN:
83-60246-30-0
Nr:
2166159501
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Tytuł:
Metodyczne podejście do dydaktyki jako warunek samodzielności w studiowaniu i samokształceniu
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005) , s. 85-90. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Bibliogr.
Nr:
2166123634
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Informator Studium Pedagogicznego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
56 s.; 23 cm
Uwagi:
Informator na rok akademicki 2005/2006,
ISBN:
83-922067-1-1
Nr:
2168298227
varia
24

Tytuł:
Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji ustawicznej
Źródło:
Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata - Radom; Warszawa: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 144-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-471-6
Nr:
2166157227
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Informator Studium Pedagogicznego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
48 s.; 23 cm
Uwagi:
Informator na rok akademicki 2004/2005,
ISBN:
83-918932-7-8
Nr:
2168298219
varia
26

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Kraków, Polska, od 2003-05-30 do 2003-05-30
Tytuł:
Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia - Iwanowice: Tekst-Graf, 2003, s. 38
ISBN:
83-918958-1-5
Nr:
2168320273
varia
27

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli
Źródło:
Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003, s. 60-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-077-X
Nr:
2166157159
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Gra symulacyjna szansą czy zagrożeniem edukacji jutra? Komunikat
Źródło:
Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski - Poznań: Prodruk, 2002, s. 151-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-88518-57-7
Nr:
2166099917
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom, Polska, od 2001-11-22 do 2001-11-23
Tytuł:
Inwencja twórcza jako element kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w ich własnych opiniach
Źródło:
Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata - Radom: ITE, 2001, s. 90-93
ISBN:
83-88001-44-2
Nr:
2166099258
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Autor:
Joanna Krzyżak , Ewa Kozakiewicz
Tytuł:
Mój doktorat
Źródło:
Eksperyment. - nr 6, s. 10
Nr:
2168252532
głos w dyskusji/wywiad
31

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Tytuł:
Mikronauczanie w programie kształcenia nauczycieli w opinii słuchaczy Studium Pedagogicznego AE w Krakowie : (Komunikat)
Źródło:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999, s. 247-249
Seria:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166100197
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/793
Nr:
2168273380
doktorat
33

Tytuł:
Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej = Students' Positive and Negative Opinions about Teaching at Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996) , s. 17-34. - Summ.
Nr:
2168245708
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Sygnatura:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KPiD/1/2009/S/525
Sygnatura:
NP-1221/[2]/Magazyn
Nr:
2168161263
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
47 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KPiD/1/2008/S/471
Sygnatura:
NP-1221/[1]/Magazyn
Nr:
2166233916
naukowo-badawcze
1
Dylematy zdalnego studiowania podczas pandemii z perspektywy studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Dilemmas of Remote Study During a Pandemic from the Student's Perspective of the Cracow University of Economics / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Joanna KRZYŻAK // W: Społeczeństwo informacyjne w sytuacji kryzysowej - wyzwania edukacyjne i psychospołeczne / red. Anna Zamkowska, Katarzyna Ziębakowska-Cecot. - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2022. - (Monografie / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, ISSN 1642-5278 ; nr 291). - S. 29-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-952-7
2
Wpływ zdalnego studiowania podczas pandemii na rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się z perspektywy studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Joanna KRZYŻAK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 159-174. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
3
Subjective Factors Determining the Development of Online Self-study Skills During the Global COVID-19 Pandemic - from the Perspective of Students' Experiences / Joanna KRZYŻAK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 885-894. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/subjective-factors-determining-the-development-of-online-self-study-skills-during-the-global-covid-19-pandemic-from-the-perspective-of-student-experience/Wstęp:
4
Objective Factors Determining the Development of Online Self-study Skills During the Global COVID-19 Pandemic - from the Perspective of Students' Experiences / Joanna KRZYŻAK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 1207-1216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/objective-factors-determining-the-development-of-online-self-study-skills-during-the-global-covid-19-pandemic-from-the-perspective-of-student-experience/Wstęp:
5
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 233-245. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-2020_WGS_Spoleczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
6
Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników = Organizational Commitment and Level of Satisfaction of Employees' Psychosocial Needs / Marek MOTYKA, Joanna KRZYŻAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (64) (2020), s. 194-208. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf. - ISSN 1898-5084
7
60 lat minęło... / Joanna KRZYŻAK // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 40-41. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/40
8
Potencjał i ograniczenia e-learningu w edukacji akademickiej w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Potential and Limitations of E-learning in the Education Academic - Student Opinions of the Cracow University of Economics / Joanna KRZYŻAK // W: Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji / red. Justyna Bojanowicz, Katarzyna Ziębakowska-Cecot. - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018. - (Monografie / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, ISSN 1642-5278 ; nr 221). - S. 13-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-861-2
9
Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników = The Culture of Organisational Involvement and the Psychosocial Needs of Employees / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 69-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897. - ISSN 1898-6447
10
Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 48-54. - Bibliogr.
11
E-learning w pracy nauczyciela - problemy praktyki dydaktycznej = E-learning in the Teacher's Work - Problems of Educational Practice / Joanna KRZYŻAK // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education. - 4(87) (2014), s. 767-775. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdf. - ISSN 1507-6563
12
Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego / Joanna KRZYŻAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 39. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
13
Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich / Joanna KRZYŻAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 111-126. - ISBN 978-83-7252-595-6
14
Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich / Joanna KRZYŻAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 38-54. - Bibliogr.
15
Dylematy wokół samodzielności studiowania / Joanna KRZYŻAK // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 22-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
16
Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat! / Joanna KRZYŻAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 12-13. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/7. - ISSN 1689-7757
17
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie / WĘGRZECKA Maria, KRZYŻAK Joanna, MOTYKA Marek // W: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk]. - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. - S. 92-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-064-4
18
Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli = E-Learning Platforms in Teacher Training / Joanna KRZYŻAK, Janusz NIEZGODA // W: Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 228). - S. 155-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7204-851-6
19
Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu = Training Teachers in Coaching / Joanna KRZYŻAK // W: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji / red. Elżbieta Sałata, Stanisław Ośko. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007. - S. 286-289. - Summ. - ISBN 978-83-7204-649-9
20
Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie / Joanna KRZYŻAK // W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007. - S. 162-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922607-8-3. - Pełny tekst: http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/plakatowa/21.pdf
21
Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych / Joanna KRZYŻAK // W: O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne / red.: Bolesław Niemierka, Maria Krystyna Szmigel. - Kraków: Grupa Tomami, 2006. - S. 511-516. - Bibliogr. - ISBN 83-60246-30-0
22
Metodyczne podejście do dydaktyki jako warunek samodzielności w studiowaniu i samokształceniu / Joanna KRZYŻAK // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005), s. 85-90. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
23
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 56 s. ; 23 cm. - Informator na rok akademicki 2005/2006. - ISBN 83-922067-1-1
24
Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji ustawicznej / Joanna KRZYŻAK // W: Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom; Warszawa: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 144-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-471-6
25
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 48 s. ; 23 cm. - Informator na rok akademicki 2004/2005. - ISBN 83-918932-7-8
26
Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań / Joanna KRZYŻAK, Alicja SZCZYGIEŁ // W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia. - Iwanowice: Tekst-Graf, 2003. - S. 38. - ISBN 83-918958-1-5
27
Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli / Joanna KRZYŻAK, Alicja SZCZYGIEŁ // W: Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko. - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003. - S. 60-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-077-X
28
Gra symulacyjna szansą czy zagrożeniem edukacji jutra? Komunikat / Joanna KRZYŻAK // W: Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski. - Poznań: Prodruk, 2002. - S. 151-154. - Bibliogr. - ISBN 83-88518-57-7
29
Inwencja twórcza jako element kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w ich własnych opiniach / Joanna KRZYŻAK // W: Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata. - Radom: ITE, 2001. - S. 90-93. - ISBN 83-88001-44-2
30
Mój doktorat / Joanna KRZYŻAK ; notowała Ewa Kozakiewicz // Eksperyment. - nr 6 (2000), s. 10. - ISSN 1509-5975
31
Mikronauczanie w programie kształcenia nauczycieli w opinii słuchaczy Studium Pedagogicznego AE w Krakowie : (Komunikat) / Joanna KRZYŻAK // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 247-249. - ISBN 83-7271-024-4
32
Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.) / Joanna KRZYŻAK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 1998. - 130 s. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
33
Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej = Students' Positive and Negative Opinions about Teaching at Academy of Economics / Małgorzata HETKA, Joanna KRZYŻAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996), s. 17-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
34
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
35
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
36
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK, Małgorzata HETKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 47 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Walas-Trębacz J., Krzyżak J., (2022), Dylematy zdalnego studiowania podczas pandemii z perspektywy studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Zamkowska A., Ziębakowska-Cecot K. (red.), Społeczeństwo informacyjne w sytuacji kryzysowej - wyzwania edukacyjne i psychospołeczne (Monografie Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego; nr 291), Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, s. 29-41.
2
Krzyżak J., Walas-Trębacz J., (2021), Wpływ zdalnego studiowania podczas pandemii na rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się z perspektywy studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 159-174.
3
Krzyżak J., Walas-Trębacz J., (2021), Subjective Factors Determining the Development of Online Self-study Skills During the Global COVID-19 Pandemic - from the Perspective of Students' Experiences. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 885-894.
4
Krzyżak J., Walas-Trębacz J., (2021), Objective Factors Determining the Development of Online Self-study Skills During the Global COVID-19 Pandemic - from the Perspective of Students' Experiences. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1207-1216.
5
Krzyżak J., Motyka M., (2020), Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 233-245.
6
Motyka M., Krzyżak J., (2020), Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (64), s. 194-208; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf
7
Krzyżak J., (2019), 60 lat minęło..., "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 40-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/40
8
Krzyżak J., (2018), Potencjał i ograniczenia e-learningu w edukacji akademickiej w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Bojanowicz J., Ziębakowska-Cecot K. (red.), Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji (Monografie Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego; nr 221), Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, s. 13-24.
9
Krzyżak J., Motyka M., (2015), Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 69-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897
10
Krzyżak J., Motyka M., (2014), Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 48-54.
11
Krzyżak J., (2014), E-learning w pracy nauczyciela - problemy praktyki dydaktycznej, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", 4(87), s. 767-775; http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdf
12
Krzyżak J., (2012), Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
13
Krzyżak J., (2012), Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 111-126.
14
Krzyżak J., (2011), Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 38-54.
15
Krzyżak J., (2011), Dylematy wokół samodzielności studiowania. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-33.
16
Krzyżak J., (2010), Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 12-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/7
17
Węgrzecka M., Krzyżak J., Motyka M., (2009), Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie. [W:] Samoliński B., Ślusarczyk J. (red.), Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1, [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, s. 92-100.
18
Krzyżak J., Niezgoda J., (2009), Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli. [W:] Sałata E. (red.), Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Radom : Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 155-161.
19
Krzyżak J., (2007), Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu. [W:] Sałata E., Ośko S. (red.), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 286-289.
20
Krzyżak J., (2007), Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie. [W:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 162-167.
21
Krzyżak J., (2006), Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych. [W:] Niemierka rB., Szmigel (red.), O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne, Kraków : Grupa Tomami, s. 511-516.
22
Krzyżak J., (2005), Metodyczne podejście do dydaktyki jako warunek samodzielności w studiowaniu i samokształceniu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2, s. 85-90.
23
(2005), Informator Studium Pedagogicznego. [W:]
24
Krzyżak J., (2005), Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji ustawicznej. [W:] Sałata E. (red.), Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, Radom : Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego; Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 144-147.
25
(2004), Informator Studium Pedagogicznego. [W:]
26
Krzyżak J., Szczygieł A., (2003), Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań. [W:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia, Iwanowice : Tekst-Graf, s. 38.
27
Krzyżak J., Szczygieł A., (2003), Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli. [W:] Sałata E., Zamkowska A., Ośko S. (red.), Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej, Ryki ; Radom : Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 60-64.
28
Krzyżak J., (2002), Gra symulacyjna szansą czy zagrożeniem edukacji jutra? Komunikat. [W:] Nowakowski W. (red.), Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji, Poznań : Prodruk, s. 151-154.
29
Krzyżak J., (2001), Inwencja twórcza jako element kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w ich własnych opiniach. [W:] Sałata E. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom : ITE, s. 90-93.
30
Krzyżak J., Kozakiewicz E., (2000), Mój doktorat, "Eksperyment", nr 6, s. 10.
31
Krzyżak J., (1999), Mikronauczanie w programie kształcenia nauczycieli w opinii słuchaczy Studium Pedagogicznego AE w Krakowie : (Komunikat). [W:] Węgrzecka M. (red.), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. (Problemy Studiów Nauczycielskich; z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 247-249.
32
Krzyżak J., (1998), Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.), Prom. Dach Z., Kraków : , 130 s.
33
Hetka M., Krzyżak J., (1996), Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 17-34.
34
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
35
Motyka M., Pawlak J., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., (2009), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 s.
36
Motyka M., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., Hetka M., (2008), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 s.
1
@inbook{UEK:2168370898,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Joanna Krzyżak",
title = "Dylematy zdalnego studiowania podczas pandemii z perspektywy studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne w sytuacji kryzysowej - wyzwania edukacyjne i psychospołeczne",
pages = "29-41",
adress = "Radom",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu",
year = "2022",
issn = "1642-5278",
isbn = "978-83-7351-952-7",
}
2
@inbook{UEK:2168359890,
author = "Joanna Krzyżak and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Wpływ zdalnego studiowania podczas pandemii na rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się z perspektywy studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "159-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
3
@inbook{UEK:2168359908,
author = "Joanna Krzyżak and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Subjective Factors Determining the Development of Online Self-study Skills During the Global COVID-19 Pandemic - from the Perspective of Students' Experiences",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "885-894",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
4
@inbook{UEK:2168359926,
author = "Joanna Krzyżak and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Objective Factors Determining the Development of Online Self-study Skills During the Global COVID-19 Pandemic - from the Perspective of Students' Experiences",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "1207-1216",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
5
@inbook{UEK:2168351748,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "233-245",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-2020_WGS_Spoleczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4",
}
6
@article{UEK:2168352482,
author = "Marek Motyka and Joanna Krzyżak",
title = "Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (64)",
pages = "194-208",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.4.13},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168343525,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "60 lat minęło...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "40-41",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/40},
}
8
@inbook{UEK:2168330379,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Potencjał i ograniczenia e-learningu w edukacji akademickiej w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji",
pages = "13-24",
adress = "Radom",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu",
year = "2018",
issn = "1642-5278",
isbn = "978-83-7351-861-2",
}
9
@article{UEK:2168302229,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "69-77",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0806},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897},
}
10
@unpublished{UEK:2168295549,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "48-54",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168302883,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "E-learning w pracy nauczyciela - problemy praktyki dydaktycznej",
journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych",
number = "4(87)",
pages = "767-775",
year = "2014",
url = {http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdf},
}
12
@misc{UEK:2168344096,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "39",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
13
@inbook{UEK:2168246904,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "111-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
14
@unpublished{UEK:2168261576,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "38-54",
year = "2011",
}
15
@inbook{UEK:2168227716,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Dylematy wokół samodzielności studiowania",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "22-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
16
@misc{UEK:2168346486,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "12-13",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/7},
}
17
@inbook{UEK:2166124151,
author = "Maria Węgrzecka and Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1",
pages = "92-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
year = "2009",
isbn = "978-83-7637-064-4",
}
18
@inbook{UEK:2166159680,
author = "Joanna Krzyżak and Janusz Niezgoda",
title = "Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli",
booktitle = "Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli",
pages = "155-161",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7204-851-6",
}
19
@inbook{UEK:2166159914,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu",
booktitle = "Współczesne problemy pedeutologii i edukacji",
pages = "286-289",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2007",
isbn = "978-83-7204-649-9",
}
20
@inbook{UEK:2166470247,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie",
booktitle = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "162-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2007",
url = {http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/plakatowa/21.pdf},
isbn = "978-83-922607-8-3",
}
21
@inbook{UEK:2166159501,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych",
booktitle = "O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne ",
pages = "511-516",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Tomami",
year = "2006",
isbn = "83-60246-30-0",
}
22
@article{UEK:2166123634,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Metodyczne podejście do dydaktyki jako warunek samodzielności w studiowaniu i samokształceniu",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2",
pages = "85-90",
year = "2005",
}
23
@misc{UEK:2168298227,
title = "Informator Studium Pedagogicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-1-1",
}
24
@inbook{UEK:2166157227,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji ustawicznej",
booktitle = "Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli",
pages = "144-147",
adress = "Radom; Warszawa",
publisher = "Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2005",
isbn = "83-7204-471-6",
}
25
@misc{UEK:2168298219,
title = "Informator Studium Pedagogicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-918932-7-8",
}
26
@misc{UEK:2168320273,
author = "Joanna Krzyżak and Alicja Szczygieł",
title = "Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia",
pages = "38",
adress = "Iwanowice",
publisher = "Tekst-Graf",
year = "2003",
isbn = "83-918958-1-5",
}
27
@inbook{UEK:2166157159,
author = "Joanna Krzyżak and Alicja Szczygieł",
title = "Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli",
booktitle = "Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej",
pages = "60-64",
adress = "Ryki ; Radom",
publisher = "Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2003",
isbn = "83-7351-077-X",
}
28
@inbook{UEK:2166099917,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Gra symulacyjna szansą czy zagrożeniem edukacji jutra? Komunikat",
booktitle = "Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji",
pages = "151-154",
adress = "Poznań",
publisher = "Prodruk",
year = "2002",
isbn = "83-88518-57-7",
}
29
@inbook{UEK:2166099258,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Inwencja twórcza jako element kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w ich własnych opiniach",
booktitle = "Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej",
pages = "90-93",
adress = "Radom",
publisher = "ITE",
year = "2001",
isbn = "83-88001-44-2",
}
30
@misc{UEK:2168252532,
author = "Joanna Krzyżak and Ewa Kozakiewicz",
title = "Mój doktorat",
booktitle = "Eksperyment",
number = "6",
pages = "10",
year = "2000",
}
31
@inbook{UEK:2166100197,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Mikronauczanie w programie kształcenia nauczycieli w opinii słuchaczy Studium Pedagogicznego AE w Krakowie : (Komunikat)",
booktitle = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
pages = "247-249",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
32
@unpublished{UEK:2168273380,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC Wawel S.A.)",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
33
@article{UEK:2168245708,
author = "Małgorzata Hetka and Joanna Krzyżak",
title = "Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "17-34",
year = "1996",
}
34
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
35
@unpublished{UEK:2168161263,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
36
@unpublished{UEK:2166233916,
author = "Marek Motyka and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak and Małgorzata Hetka",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID