Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników = Organizational Commitment and Level of Satisfaction of Employees' Psychosocial Needs
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 64 (4) (2020) , s. 194-208. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168352482
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy
Źródło:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 233-245 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351748
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
60 lat minęło...
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 40-41. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343525
varia
4

Tytuł:
Potencjał i ograniczenia e-learningu w edukacji akademickiej w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Potential and Limitations of E-learning in the Education Academic - Student Opinions of the Cracow University of Economics
Źródło:
Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji / red. Justyna Bojanowicz, Katarzyna Ziębakowska-Cecot - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018, s. 13-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; nr 221)
ISBN:
978-83-7351-861-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330379
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników = The Culture of Organisational Involvement and the Psychosocial Needs of Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 69-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302229
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 48-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
E-learning w pracy nauczyciela - problemy praktyki dydaktycznej = E-learning in the Teacher's Work - Problems of Educational Practice
Źródło:
Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education. - 4(87) (2014) , s. 767-775. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168302883
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344096
varia
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 111-126
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 38-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261576
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Dylematy wokół samodzielności studiowania
Źródło:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 22-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227716
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 4 (36), s. 12-13. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168346486
varia
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-08
Tytuł:
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie
Źródło:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk] - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009, s. 92-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-064-4
Nr:
2166124151
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli = E-Learning Platforms in Teacher Training
Źródło:
Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli / red. Elżbieta Sałata - Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 155-161. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 228)
ISBN:
978-83-7204-851-6
Nr:
2166159680
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu = Training Teachers in Coaching
Źródło:
Współczesne problemy pedeutologii i edukacji / red. Elżbieta Sałata, Stanisław Ośko - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007, s. 286-289. - Summ.
ISBN:
978-83-7204-649-9
Nr:
2166159914
rozdział w monografii
16

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Katowice, Polska, od 2007-06-19 do 2007-06-19
Tytuł:
Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie
Źródło:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007, s. 162-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922607-8-3
Tryb dostępu:
Nr:
2166470247
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Konferencja:
XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, Polska, od 2006-10-09 do 2006-10-11
Tytuł:
Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych
Źródło:
O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne / red.: Bolesław Niemierka, Maria Krystyna Szmigel - Kraków: Grupa Tomami, 2006, s. 511-516 - Bibliogr.
ISBN:
83-60246-30-0
Nr:
2166159501
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji ustawicznej
Źródło:
Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata - Radom; Warszawa: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 144-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-471-6
Nr:
2166157227
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Informator Studium Pedagogicznego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
56 s.; 23 cm
Uwagi:
Informator na rok akademicki 2005/2006,
ISBN:
83-922067-1-1
Nr:
2168298227
varia
20

Tytuł:
Metodyczne podejście do dydaktyki jako warunek samodzielności w studiowaniu i samokształceniu
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005) , s. 85-90. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Bibliogr.
Nr:
2166123634
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Informator Studium Pedagogicznego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
48 s.; 23 cm
Uwagi:
Informator na rok akademicki 2004/2005,
ISBN:
83-918932-7-8
Nr:
2168298219
varia
22

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Kraków, Polska, od 2003-05-30 do 2003-05-30
Tytuł:
Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia - Iwanowice: Tekst-Graf, 2003, s. 38
ISBN:
83-918958-1-5
Nr:
2168320273
varia
23

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli
Źródło:
Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003, s. 60-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-077-X
Nr:
2166157159
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Gra symulacyjna szansą czy zagrożeniem edukacji jutra? Komunikat
Źródło:
Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski - Poznań: Prodruk, 2002, s. 151-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-88518-57-7
Nr:
2166099917
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom, Polska, od 2001-11-22 do 2001-11-23
Tytuł:
Inwencja twórcza jako element kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w ich własnych opiniach
Źródło:
Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata - Radom: ITE, 2001, s. 90-93
ISBN:
83-88001-44-2
Nr:
2166099258
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Autor:
Joanna Krzyżak , Ewa Kozakiewicz
Tytuł:
Mój doktorat
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 6, s. 10
Nr:
2168252532
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
27

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Tytuł:
Mikronauczanie w programie kształcenia nauczycieli w opinii słuchaczy Studium Pedagogicznego AE w Krakowie : (Komunikat)
Źródło:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999, s. 247-249
Seria:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166100197
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 30 cm + Autoreferat 11 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/793
Nr:
2168273380
doktorat
29

Tytuł:
Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej = Students' Positive and Negative Opinions about Teaching at Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 463 (1996) , s. 17-34. - Summ.
Nr:
2168245708
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Sygnatura:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KPiD/1/2009/S/525
Sygnatura:
NP-1221/[2]/Magazyn
Nr:
2168161263
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
47 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KPiD/1/2008/S/471
Sygnatura:
NP-1221/[1]/Magazyn
Nr:
2166233916
naukowo-badawcze
1
Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników = Organizational Commitment and Level of Satisfaction of Employees' Psychosocial Needs / Marek MOTYKA, Joanna KRZYŻAKPrzywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników = Organizational Commitment and Level of Satisfaction of Employees' Psychosocial Needs / Marek MOTYKA, Joanna KRZYŻAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic GrowthNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 64 (4) (2020), s. 194-208z. nr 64 (4) (2020), s. 194-208. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf. - ISSN 1898-50841898-5084
2
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 233-245. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
3
60 lat minęło... / Joanna KRZYŻAK // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 40-41. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/40
4
Potencjał i ograniczenia e-learningu w edukacji akademickiej w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Potential and Limitations of E-learning in the Education Academic - Student Opinions of the Cracow University of Economics / Joanna KRZYŻAK // W: Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji / red. Justyna Bojanowicz, Katarzyna Ziębakowska-Cecot. - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018. - (Monografie / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, ISSN 1642-5278 ; nr 221). - S. 13-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-861-2
5
Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników = The Culture of Organisational Involvement and the Psychosocial Needs of Employees / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKAKultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników = The Culture of Organisational Involvement and the Psychosocial Needs of Employees / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 69-77nr 8 (944) (2015), s. 69-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897. - ISSN 1898-64471898-6447
6
Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 48-54. - Bibliogr.
7
E-learning w pracy nauczyciela - problemy praktyki dydaktycznej = E-learning in the Teacher's Work - Problems of Educational Practice / Joanna KRZYŻAK // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education. - 4(87) (2014), s. 767-775. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdf. - ISSN 1507-6563
8
Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego / Joanna KRZYŻAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
9
Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich / Joanna KRZYŻAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 111-126. - ISBN 978-83-7252-595-6
10
Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich / Joanna KRZYŻAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 38-54. - Bibliogr.
11
Dylematy wokół samodzielności studiowania / Joanna KRZYŻAK // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 22-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
12
Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat! / Joanna KRZYŻAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 12-13. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/7. - ISSN 1689-7757
13
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie / WĘGRZECKA Maria, KRZYŻAK Joanna, MOTYKA Marek // W: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk]. - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. - S. 92-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-064-4
14
Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli = E-Learning Platforms in Teacher Training / Joanna KRZYŻAK, Janusz NIEZGODA // W: Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 228). - S. 155-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7204-851-6
15
Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu = Training Teachers in Coaching / Joanna KRZYŻAK // W: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji / red. Elżbieta Sałata, Stanisław Ośko. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007. - S. 286-289. - Summ. - ISBN 978-83-7204-649-9
16
Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie / Joanna KRZYŻAK // W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007. - S. 162-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922607-8-3. - Pełny tekst: http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/plakatowa/21.pdf
17
Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych / Joanna KRZYŻAK // W: O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne / red.: Bolesław Niemierka, Maria Krystyna Szmigel. - Kraków: Grupa Tomami, 2006. - S. 511-516. - Bibliogr. - ISBN 83-60246-30-0
18
Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji ustawicznej / Joanna KRZYŻAK // W: Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom; Warszawa: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 144-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-471-6
19
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 56 s. ; 23 cm. - Informator na rok akademicki 2005/2006. - ISBN 83-922067-1-1
20
Metodyczne podejście do dydaktyki jako warunek samodzielności w studiowaniu i samokształceniu / Joanna KRZYŻAK // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005), s. 85-90. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
21
Informator Studium Pedagogicznego / red. nauk. Joanna KRZYŻAK, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 48 s. ; 23 cm. - Informator na rok akademicki 2004/2005. - ISBN 83-918932-7-8
22
Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań / Joanna KRZYŻAK, Alicja SZCZYGIEŁ // W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia. - Iwanowice : Tekst-Graf, 2003. - S. 38. - ISBN 83-918958-1-5
23
Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli / Joanna KRZYŻAK, Alicja SZCZYGIEŁ // W: Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko. - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003. - S. 60-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-077-X
24
Gra symulacyjna szansą czy zagrożeniem edukacji jutra? Komunikat / Joanna KRZYŻAK // W: Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski. - Poznań: Prodruk, 2002. - S. 151-154. - Bibliogr. - ISBN 83-88518-57-7
25
Inwencja twórcza jako element kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w ich własnych opiniach / Joanna KRZYŻAK // W: Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata. - Radom: ITE, 2001. - S. 90-93. - ISBN 83-88001-44-2
26
Mój doktorat / Joanna KRZYŻAK ; notowała Ewa Kozakiewicz // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 6 (2000), s. 10. - ISSN 1509-5975
27
Mikronauczanie w programie kształcenia nauczycieli w opinii słuchaczy Studium Pedagogicznego AE w Krakowie : (Komunikat) / Joanna KRZYŻAK // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 247-249. - ISBN 83-7271-024-4
28
Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.) / Joanna KRZYŻAK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 1998. - 130 s. : il. ; 30 cm + Autoreferat 11 k. - Bibliogr.
29
Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej = Students' Positive and Negative Opinions about Teaching at Academy of Economics / Małgorzata HETKA, Joanna KRZYŻAKDydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej = Students' Positive and Negative Opinions about Teaching at Academy of Economics / Małgorzata HETKA, Joanna KRZYŻAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 463 (1996), s. 17-34nr 463 (1996), s. 17-34. - Summ. - ISSN 0208-79440208-7944
30
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
31
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
32
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK, Małgorzata HETKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 47 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Motyka M., Krzyżak J., (2020), Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 64 (4), s. 194-208; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf
2
Krzyżak J., Motyka M., (2020), Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 233-245.
3
Krzyżak J., (2019), 60 lat minęło..., "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 40-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/40
4
Krzyżak J., (2018), Potencjał i ograniczenia e-learningu w edukacji akademickiej w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Bojanowicz J., Ziębakowska-Cecot K. (red.), Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji (Monografie Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego; nr 221), Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, s. 13-24.
5
Krzyżak J., Motyka M., (2015), Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 69-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897
6
Krzyżak J., Motyka M., (2014), Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 48-54.
7
Krzyżak J., (2014), E-learning w pracy nauczyciela - problemy praktyki dydaktycznej, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", 4(87), s. 767-775; http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdf
8
Krzyżak J., (2012), Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
9
Krzyżak J., (2012), Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 111-126.
10
Krzyżak J., (2011), Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 38-54.
11
Krzyżak J., (2011), Dylematy wokół samodzielności studiowania. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-33.
12
Krzyżak J., (2010), Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 12-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/7
13
Węgrzecka M., Krzyżak J., Motyka M., (2009), Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie. [W:] Samoliński B., Ślusarczyk J. (red.), Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1, [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, s. 92-100.
14
Krzyżak J., Niezgoda J., (2009), Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli. [W:] Sałata E. (red.), Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Radom : Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 155-161.
15
Krzyżak J., (2007), Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu. [W:] Sałata E., Ośko S. (red.), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 286-289.
16
Krzyżak J., (2007), Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie. [W:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 162-167.
17
Krzyżak J., (2006), Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych. [W:] Niemierka rB., Szmigel (red.), O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne, Kraków : Grupa Tomami, s. 511-516.
18
Krzyżak J., (2005), Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji ustawicznej. [W:] Sałata E. (red.), Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli, Radom : Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego; Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 144-147.
19
(2005), Informator Studium Pedagogicznego. [W:]
20
Krzyżak J., (2005), Metodyczne podejście do dydaktyki jako warunek samodzielności w studiowaniu i samokształceniu, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2, s. 85-90.
21
(2004), Informator Studium Pedagogicznego. [W:]
22
Krzyżak J., Szczygieł A., (2003), Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań. [W:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia, Iwanowice : Tekst-Graf, s. 38.
23
Krzyżak J., Szczygieł A., (2003), Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli. [W:] Sałata E., Zamkowska A., Ośko S. (red.), Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej, Ryki ; Radom : Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 60-64.
24
Krzyżak J., (2002), Gra symulacyjna szansą czy zagrożeniem edukacji jutra? Komunikat. [W:] Nowakowski W. (red.), Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji, Poznań : Prodruk, s. 151-154.
25
Krzyżak J., (2001), Inwencja twórcza jako element kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w ich własnych opiniach. [W:] Sałata E. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom : ITE, s. 90-93.
26
Krzyżak J., Kozakiewicz E., (2000), Mój doktorat, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 6, s. 10.
27
Krzyżak J., (1999), Mikronauczanie w programie kształcenia nauczycieli w opinii słuchaczy Studium Pedagogicznego AE w Krakowie : (Komunikat). [W:] Węgrzecka M. (red.), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. (Problemy Studiów Nauczycielskich; z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 247-249.
28
Krzyżak J., (1998), Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.), Prom. Dach Z., Kraków : , 130 s.
29
Hetka M., Krzyżak J., (1996), Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 17-34.
30
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
31
Motyka M., Pawlak J., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., (2009), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 s.
32
Motyka M., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., Hetka M., (2008), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 s.
1
@article{artUEK:2168352482,
author = "Marek Motyka and Joanna Krzyżak",
title = "Przywiązanie organizacyjne a poziom zaspokojenia potrzeb psychospołecznych pracowników",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 64 (4)",
pages = "194-208",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.4.13},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/1/5/0d4ad8cb0c21a914b372a1d9a08c46c1/13.pdf},
}
2
@inbook{fmUEK:2168351748,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Radzenie sobie ze stresem a jakość życia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako przyszłych uczestników rynku pracy",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "233-245",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4",
}
3
@misc{varUEK:2168343525,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "60 lat minęło...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "40-41",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/40},
}
4
@inbook{fmUEK:2168330379,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Potencjał i ograniczenia e-learningu w edukacji akademickiej w opinii studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji",
pages = "13-24",
adress = "Radom",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu",
year = "2018",
issn = "1642-5278",
isbn = "978-83-7351-861-2",
}
5
@article{artUEK:2168302229,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "69-77",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0806},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/897},
}
6
@unpublished{fnpUEK:2168295549,
author = "Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "48-54",
year = "2014",
}
7
@article{artUEK:2168302883,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "E-learning w pracy nauczyciela - problemy praktyki dydaktycznej",
journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych",
number = "4(87)",
pages = "767-775",
year = "2014",
url = {http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/download/2014/edu_4_2014.pdf},
}
8
@misc{varUEK:2168344096,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Zakończenie 52. edycji Studium Pedagogicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "39",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
9
@inbook{fmUEK:2168246904,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "111-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
10
@unpublished{fnpUEK:2168261576,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "38-54",
year = "2011",
}
11
@inbook{fskrUEK:2168227716,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Dylematy wokół samodzielności studiowania",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "22-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
12
@misc{varUEK:2168346486,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Studium Pedagogiczne UEK ma 50 lat!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "12-13",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/7},
}
13
@inbook{mkaUEK:2166124151,
author = "Maria Węgrzecka and Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1",
pages = "92-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
year = "2009",
isbn = "978-83-7637-064-4",
}
14
@inbook{fmUEK:2166159680,
author = "Joanna Krzyżak and Janusz Niezgoda",
title = "Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli",
booktitle = "Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli",
pages = "155-161",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7204-851-6",
}
15
@inbook{fmUEK:2166159914,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu",
booktitle = "Współczesne problemy pedeutologii i edukacji",
pages = "286-289",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2007",
isbn = "978-83-7204-649-9",
}
16
@inbook{mkaUEK:2166470247,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Edukacja ekonomiczna jako nowa jakość wychowania - spostrzeżenia, opinie, sugestie",
booktitle = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "162-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2007",
url = {http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/plakatowa/21.pdf},
isbn = "978-83-922607-8-3",
}
17
@inbook{mkaUEK:2166159501,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych",
booktitle = "O wyższą jakość egzaminów szkolnych : XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin, 9-11 października 2006 r. Cz. 1, Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne",
pages = "511-516",
adress = "Kraków",
publisher = "Grupa Tomami",
year = "2006",
isbn = "83-60246-30-0",
}
18
@inbook{fmUEK:2166157227,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji ustawicznej",
booktitle = "Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli",
pages = "144-147",
adress = "Radom; Warszawa",
publisher = "Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2005",
isbn = "83-7204-471-6",
}
19
@misc{varUEK:2168298227,
title = "Informator Studium Pedagogicznego",
editor = Krzyżak Joanna,
editor = Adamska-Chudzińska Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-1-1",
}
20
@article{artUEK:2166123634,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Metodyczne podejście do dydaktyki jako warunek samodzielności w studiowaniu i samokształceniu",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2",
pages = "85-90",
year = "2005",
}
21
@misc{varUEK:2168298219,
title = "Informator Studium Pedagogicznego",
editor = Krzyżak Joanna,
editor = Adamska-Chudzińska Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-918932-7-8",
}
22
@misc{varUEK:2168320273,
author = "Joanna Krzyżak and Alicja Szczygieł",
title = "Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia",
pages = "38",
adress = "Iwanowice",
publisher = "Tekst-Graf",
year = "2003",
isbn = "83-918958-1-5",
}
23
@inbook{fmUEK:2166157159,
author = "Joanna Krzyżak and Alicja Szczygieł",
title = "Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli",
booktitle = "Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej",
pages = "60-64",
adress = "Ryki ; Radom",
publisher = "Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2003",
isbn = "83-7351-077-X",
}
24
@inbook{mkaUEK:2166099917,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Gra symulacyjna szansą czy zagrożeniem edukacji jutra? Komunikat",
booktitle = "Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji",
pages = "151-154",
adress = "Poznań",
publisher = "Prodruk",
year = "2002",
isbn = "83-88518-57-7",
}
25
@inbook{mkaUEK:2166099258,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Inwencja twórcza jako element kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich w ich własnych opiniach",
booktitle = "Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej",
pages = "90-93",
adress = "Radom",
publisher = "ITE",
year = "2001",
isbn = "83-88001-44-2",
}
26
@misc{gwdUEK:2168252532,
author = "Joanna Krzyżak and Ewa Kozakiewicz",
title = "Mój doktorat",
booktitle = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "6",
pages = "10",
year = "2000",
}
27
@inbook{mkaUEK:2166100197,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Mikronauczanie w programie kształcenia nauczycieli w opinii słuchaczy Studium Pedagogicznego AE w Krakowie : (Komunikat)",
booktitle = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
pages = "247-249",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
28
@unpublished{drUEK:2168273380,
author = "Joanna Krzyżak",
title = "Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC Wawel S.A.)",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
29
@article{artUEK:2168245708,
author = "Małgorzata Hetka and Joanna Krzyżak",
title = "Dydaktyczne uwarunkowania korzystnych i niekorzystnych opinii studentów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Akademii Ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "17-34",
year = "1996",
}
30
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
31
@unpublished{UEK:2168161263,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
32
@unpublished{UEK:2166233916,
author = "Marek Motyka and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak and Małgorzata Hetka",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}