Publikacje wybranego autora

Kruczek-Patko Anna

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości,

1

Tytuł:
Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego = Reasons for the Intensification of Education and Training in the Co-operative Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 39-57. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej = Evolution of Trade Union Function of Farmers' Circles in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 111-133. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959 = Evolution of the Concept of Farmers' Associations in the Years 1956-1959
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 121-138. - Summ., rez.
Nr:
2168258074
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 65-80. - Rez., summ.
Nr:
2168237248
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Studium podyplomowe spółdzielczości w opinii absolwentów
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy1985. - R. 19, nr 1 (73), s. 51-57
Nr:
2168282993
varia
6

Tytuł:
Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych = Changes in the Model of Functioning of Agricultural Circles' Movement of the Early 70s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985) , s. 85-96. - Summ., rez.
Nr:
2168281575
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 85-95
Nr:
2168282995
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985) , s. 23-31
Nr:
2168283005
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
V, 308 k.: il.; 30 cm + Aneks: [37] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/809
Nr:
2168312975
doktorat
1
Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego = Reasons for the Intensification of Education and Training in the Co-operative Movement / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 39-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej = Evolution of Trade Union Function of Farmers' Circles in People's Poland / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 111-133. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959 = Evolution of the Concept of Farmers' Associations in the Years 1956-1959 / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 121-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 65-80. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Studium podyplomowe spółdzielczości w opinii absolwentów / Anna KRUCZEK-PATKO // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985), s. 51-57. - ISSN 0138-0419
6
Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych = Changes in the Model of Functioning of Agricultural Circles' Movement of the Early 70s / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985), s. 85-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi / Anna KRUCZEK-PATKO // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 85-95. - ISSN 0138-0419
8
Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce / Janina DEPO, Anna KRUCZEK-PATKO, Helena KUREK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985), s. 23-31. - ISSN 0138-0419
9
Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce / Anna KRUCZEK-PATKO ; Promotor: Felicja KĘDZIORKOWA. - Kraków, 1983. - V, 308 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [37] k. - Bibliogr.
1
Kruczek-Patko A., (1992), Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 39-57.
2
Kruczek-Patko A., (1992), Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 111-133.
3
Kruczek-Patko A., (1988), Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 121-138.
4
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1987), Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 65-80.
5
Kruczek-Patko A., (1985), Studium podyplomowe spółdzielczości w opinii absolwentów, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 1 (73), s. 51-57.
6
Kruczek-Patko A., (1985), Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego", nr 211, s. 85-96.
7
Kruczek-Patko A., (1985), Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 85-95.
8
Depo J., Kruczek-Patko A., Kurek H., (1985), Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 4 (76), s. 23-31.
9
Kruczek-Patko A., (1983), Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce, Prom. Kędziorkowa F., Kraków : , V, 308 k.
1
@article{UEK:2168258130,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "39-57",
year = "1992",
}
2
@article{UEK:2168258224,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "111-133",
year = "1992",
}
3
@article{UEK:2168258074,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "121-138",
year = "1988",
}
4
@article{UEK:2168237248,
author = "Cieśla Stanisław and Kruczek-Patko Anna",
title = "Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "65-80",
year = "1987",
}
5
@misc{UEK:2168282993,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Studium podyplomowe spółdzielczości w opinii absolwentów",
booktitle = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 1 (73)",
pages = "51-57",
year = "1985",
}
6
@article{UEK:2168281575,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego",
number = "211",
pages = "85-96",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168282995,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "85-95",
year = "1985",
}
8
@article{UEK:2168283005,
author = "Depo Janina and Kruczek-Patko Anna and Kurek Helena",
title = "Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 4 (76)",
pages = "23-31",
year = "1985",
}
9
@unpublished{UEK:2168312975,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}