Publikacje wybranego autora

Kruczek-Patko Anna

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Polityki Agrarnej i Spółdzielczości,

1

Tytuł:
Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego = Reasons for the Intensification of Education and Training in the Co-operative Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 39-57. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej = Evolution of Trade Union Function of Farmers' Circles in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 111-133. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959 = Evolution of the Concept of Farmers' Associations in the Years 1956-1959
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 121-138. - Summ., rez.
Nr:
2168258074
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
103 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345922
skrypt
5

Tytuł:
Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 65-80. - Rez., summ.
Nr:
2168237248
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Studium podyplomowe spółdzielczości w opinii absolwentów
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy1985. - R. 19, nr 1 (73), s. 51-57
Nr:
2168282993
varia
7

Tytuł:
Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych = Changes in the Model of Functioning of Agricultural Circles' Movement of the Early 70s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985) , s. 85-96. - Summ., rez.
Nr:
2168281575
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985) , s. 23-31
Nr:
2168283005
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 85-95
Nr:
2168282995
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analiza ekonomiczna w rolnictwie : materiały do nauczania ekonomiki rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345898
skrypt
11

Tytuł:
Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
V, 308 k.: il.; 30 cm + Aneks: [37] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/809
Nr:
2168312975
doktorat
12

Tytuł:
Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 67-86
Nr:
2168284895
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168346356
podręcznik
14

Tytuł:
Spóldzielnie kółek rolniczych w procesie doskonalenia usług produkcyjnych dla rolnictwa = The Co-operatives of Agricultural Associations in the Process of the Improvement of Production Services Rendered to Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980) , s. 71-86. - Summ., rez.
Nr:
2168279215
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Konferencja naukowa na temat: Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy wsi i rolnictwa
Źródło:
Handel Wewnętrzny1978. - R. 24, nr 5 (143), s. 92-95
Nr:
2168253948
varia
16

Tytuł:
Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 80-99
Nr:
2168284715
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim = Analysis of Country Retail Trade in Nowosądeckie Province
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 60-73
Nr:
2168227010
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy zaopatrzenia ogrodnictwa w nasiona warzyw i materiał szkółkarski = Some Problems Concerning the Supplies of Vegetable Seeds and Nursery Materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976) , s. 49-69. - Summ., rez.
Nr:
2168249826
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego = Reasons for the Intensification of Education and Training in the Co-operative Movement / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 39-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej = Evolution of Trade Union Function of Farmers' Circles in People's Poland / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 111-133. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959 = Evolution of the Concept of Farmers' Associations in the Years 1956-1959 / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 121-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa / Stanisław CIEŚLA, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Anna KRUCZEK-PATKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 103 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKOŹródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 65-80nr 238 (1987), s. 65-80. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-7944
6
Studium podyplomowe spółdzielczości w opinii absolwentów / Anna KRUCZEK-PATKO // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985), s. 51-57. - ISSN 0138-0419
7
Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych = Changes in the Model of Functioning of Agricultural Circles' Movement of the Early 70s / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985), s. 85-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce / Janina DEPO, Anna KRUCZEK-PATKO, Helena KUREKRefleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce / Janina DEPO, Anna KRUCZEK-PATKO, Helena KUREKRefleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce / Janina DEPO, Anna KRUCZEK-PATKO, Helena KUREK // Spółdzielczy Kwartalnik NaukowySpółdzielczy Kwartalnik NaukowySpółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985), s. 23-31R. 19, nr 4 (76) (1985), s. 23-31R. 19, nr 4 (76) (1985), s. 23-31. - ISSN 0138-04190138-04190138-0419
9
Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi / Anna KRUCZEK-PATKO // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 85-95. - ISSN 0138-0419
10
Analiza ekonomiczna w rolnictwie : materiały do nauczania ekonomiki rolnictwa / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
11
Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce / Anna KRUCZEK-PATKO ; Promotor: Felicja KĘDZIORKOWA. - Kraków, 1983. - V, 308 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [37] k. - Bibliogr.
12
Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 67-86
13
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO, Tadeusz ROMANOWSKI, Felicja KĘDZIOREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 125 s. : il. ; 24 cm
14
Spóldzielnie kółek rolniczych w procesie doskonalenia usług produkcyjnych dla rolnictwa = The Co-operatives of Agricultural Associations in the Process of the Improvement of Production Services Rendered to Agriculture / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980), s. 71-86. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Konferencja naukowa na temat: Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy wsi i rolnictwa / Anna KRUCZEK-PATKO, Adam PIKUL // Handel Wewnętrzny. - R. 24, nr 5 (143) (1978), s. 92-95. - ISSN 0438-5403
16
Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 80-99
17
Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim = Analysis of Country Retail Trade in Nowosądeckie Province / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Anna KRUCZEKAnaliza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim = Analysis of Country Retail Trade in Nowosądeckie Province / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Anna KRUCZEK // Problemy EkonomiczneProblemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 60-73R. 16, nr 1/61 (1977), s. 60-73. - ISSN 0079-578X0079-578X
18
Wybrane problemy zaopatrzenia ogrodnictwa w nasiona warzyw i materiał szkółkarski = Some Problems Concerning the Supplies of Vegetable Seeds and Nursery Materials / Anna KRUCZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976), s. 49-69. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Kruczek-Patko A., (1992), Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 39-57.
2
Kruczek-Patko A., (1992), Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 111-133.
3
Kruczek-Patko A., (1988), Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 121-138.
4
Cieśla S., Kowalska-Grudzień A., Kruczek-Patko A., (1987), Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 103 s.
5
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1987), Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 65-80.
6
Kruczek-Patko A., (1985), Studium podyplomowe spółdzielczości w opinii absolwentów, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 1 (73), s. 51-57.
7
Kruczek-Patko A., (1985), Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego", nr 211, s. 85-96.
8
Depo J., Kruczek-Patko A., Kurek H., (1985), Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 4 (76), s. 23-31.
9
Kruczek-Patko A., (1985), Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 85-95.
10
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1984), Analiza ekonomiczna w rolnictwie: materiały do nauczania ekonomiki rolnictwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 s.
11
Kruczek-Patko A., (1983), Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce, Prom. Kędziorkowa F., Kraków : , V, 308 k.
12
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1980), Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-86.
13
Cieśla S., Kruczek-Patko A., Romanowski T., Kędziorek F., (1980), Ekonomika rolnictwa: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 s.
14
Kruczek-Patko A., (1980), Spóldzielnie kółek rolniczych w procesie doskonalenia usług produkcyjnych dla rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 120, s. 71-86.
15
Kruczek-Patko A., Pikul A., (1978), Konferencja naukowa na temat: Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy wsi i rolnictwa, "Handel Wewnętrzny", R. 24, nr 5 (143), s. 92-95.
16
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1977), Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80-99.
17
Kowalska-Grudzień A., Kruczek A., (1977), Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 60-73.
18
Kruczek A., (1976), Wybrane problemy zaopatrzenia ogrodnictwa w nasiona warzyw i materiał szkółkarski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 84, s. 49-69.
1
@article{artUEK:2168258130,
author = "Anna Kruczek-Patko",
title = "Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "39-57",
year = "1992",
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168258224,
author = "Anna Kruczek-Patko",
title = "Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "111-133",
year = "1992",
url = {},
}
3
@article{artUEK:2168258074,
author = "Anna Kruczek-Patko",
title = "Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "121-138",
year = "1988",
}
4
@book{skrUEK:2168345922,
author = "Stanisław Cieśla and Alicja Kowalska-Grudzień and Anna Kruczek-Patko",
title = "Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
5
@article{artUEK:2168237248,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko",
title = "Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "65-80",
year = "1987",
}
6
@misc{varUEK:2168282993,
author = "Anna Kruczek-Patko",
title = "Studium podyplomowe spółdzielczości w opinii absolwentów",
booktitle = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 1 (73)",
pages = "51-57",
year = "1985",
}
7
@article{artUEK:2168281575,
author = "Anna Kruczek-Patko",
title = "Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego",
number = "211",
pages = "85-96",
year = "1985",
}
8
@article{artUEK:2168283005,
author = "Janina Depo and Anna Kruczek-Patko and Helena Kurek",
title = "Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 4 (76)",
pages = "23-31",
year = "1985",
}
9
@article{artUEK:2168282995,
author = "Anna Kruczek-Patko",
title = "Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "85-95",
year = "1985",
}
10
@book{skrUEK:2168345898,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko",
title = "Analiza ekonomiczna w rolnictwie : materiały do nauczania ekonomiki rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
11
@unpublished{drUEK:2168312975,
author = "Anna Kruczek-Patko",
title = "Społeczno-zawodowe i ekonomiczne funkcje kółek rolniczych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
12
@inbook{fskrUEK:2168284895,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko",
title = "Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "67-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
13
@book{podUEK:2168346356,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko and Tadeusz Romanowski and Felicja Kędziorek",
title = "Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
14
@article{artUEK:2168279215,
author = "Anna Kruczek-Patko",
title = "Spóldzielnie kółek rolniczych w procesie doskonalenia usług produkcyjnych dla rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "120",
pages = "71-86",
year = "1980",
}
15
@misc{varUEK:2168253948,
author = "Anna Kruczek-Patko and Adam Pikul",
title = "Konferencja naukowa na temat: Spółdzielczość wiejska w realizacji polityki socjalistycznej przebudowy wsi i rolnictwa",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 24, 5 (143)",
pages = "92-95",
year = "1978",
}
16
@inbook{fskrUEK:2168284715,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko",
title = "Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "80-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
17
@article{artUEK:2168227010,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Anna Kruczek",
title = "Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 1/61",
pages = "60-73",
year = "1977",
}
18
@article{artUEK:2168249826,
author = "Anna Kruczek",
title = "Wybrane problemy zaopatrzenia ogrodnictwa w nasiona warzyw i materiał szkółkarski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "84",
pages = "49-69",
year = "1976",
}